Wikidata:Database reports/List of properties/all/cs

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
ID label description aliases Data type Count
P6
talk
covi
představitel hlava exekutivy guvernér, kancléř, premiér, primátor, předseda vlády, starosta wikibase-item 19,556
P10
talk
covi
video soubor Pro obrázek použijte vlastnost „obrázek“ (P18) commonsMedia 2,149
P14
talk
covi
značka silnice grafické označení silnice (číslo, jméno, atd.) commonsMedia 12,259
P15
talk
covi
mapa silnice obrázek mapy nějaké silnice či jiné trati na Commons mapa trati commonsMedia 18,803
P16
talk
covi
silniční systém systém, jehož součástí je daná silnice wikibase-item 38,379
P17
talk
covi
stát samostatný státní útvar země wikibase-item 10,398,042
P18
talk
covi
obrázek odkaz na soubor na Commons diagram, fotka, fotografie, ilustrace, kresba, portrét commonsMedia 2,707,868
P19
talk
covi
místo narození co nejpodrobněji určené místo, kde se osoba narodila wikibase-item 2,141,715
P20
talk
covi
místo úmrtí co nejpodrobněji určené místo, kde osoba zemřela wikibase-item 820,556
P21
talk
covi
pohlaví pohlavní identita subjektu; u lidí použijte muž (Q6581097), žena (Q6581072), trans-muž (Q2449503), trans-žena (Q1052281); u zvířat použijte samec (Q44148), samice (Q43445); u skupin stejného pohlaví použijte „podtřída (čeho)“ (P279) biologické pohlaví, gender, genderová identita, pohlavní identita, rodová identita wikibase-item 4,160,068
P22
talk
covi
otec otec dané osoby dcerou (muže), dítětem (muže), potomkem (muže), synem (muže) wikibase-item 144,573
P25
talk
covi
matka matka dané osoby dcerou (ženy), dítětem (ženy), potomkem (ženy), synem (ženy) wikibase-item 44,571
P26
talk
covi
choť osoba má jinou osobu jako svoji choť (manžel, manželka, partner); pro nesezdané páry použijte "životní partner" (P451) manžel, manželka wikibase-item 105,009
P27
talk
covi
státní občanství státní občanství osoby obyvatel země wikibase-item 2,896,756
P30
talk
covi
kontinent kontinent, do kterého subjekt náleží wikibase-item 46,598
P31
talk
covi
instance (čeho) tato položka je jedna konkrétní věc (exemplář, příklad) patřící do této třídy, kategorie nebo skupiny předmětů je, ∈ wikibase-item 50,575,979
P35
talk
covi
hlava státu nejvyšší autorita státu nebo země prezident wikibase-item 862
P36
talk
covi
hlavní město administrativní sídlo dané územní jednotky hlavní sídlo, správní centrum, administrativní centrum, správní sídlo, sídlo administrativy wikibase-item 78,692
P37
talk
covi
úřední jazyk language designated as official by this item wikibase-item 5,524
P38
talk
covi
měna měna používaná položkou wikibase-item 1,409
P39
talk
covi
ve funkci v jaké pozici osoba je nebo byla činná wikibase-item 433,561
P40
talk
covi
dítě dítě dané osoby dcera, matkou (koho), otcem (koho), potomek, rodičem (koho), syn wikibase-item 116,259
P41
talk
covi
obrázek vlajky obrázek vlajky vlajka commonsMedia 34,865
P47
talk
covi
hraničí s země či administrativní celky stejné úrovně, které hraničí s entitou společná hranice s wikibase-item 113,457
P50
talk
covi
autor autor textu wikibase-item 3,339,498
P51
talk
covi
audio soubor relevant sound zvuk commonsMedia 3,554
P53
talk
covi
rodina family, including dynasty and nobility houses. Not family name (use P734 for family name). dynastie, rod, šlechtický rod wikibase-item 31,246
P54
talk
covi
člen sportovního družstva sportovní klub nebo tým, který sportovec reprezentuje nebo jehož je členem sportovní klub, sportovní družstvo, tým, člen týmu wikibase-item 361,105
P57
talk
covi
režisér režisér tohoto filmu, divadelní hry, počítačové hry atp. režie, režíroval wikibase-item 236,586
P58
talk
covi
scenárista autor nebo autoři scénaře tohoto díla autor scénáře, scénárista, scénář wikibase-item 112,959
P59
talk
covi
souhvězdí the area of the celestial sphere of which the subject is a part (from a scientific standpoint, not an astrological one) wikibase-item 39,804
P61
talk
covi
objevitel nebo vynálezce člověk, který položku objevil, poprvé popsal nebo vynalezl objevitel, objeveno (kým), vynalezeno (kým), vynálezce wikibase-item 66,450
P65
talk
covi
místo astronomického objevu observatoř či satelit, který objevil obejkt wikibase-item 51,684
P66
talk
covi
domov předků místo, z kterého pochází předkové osoby wikibase-item 694
P69
talk
covi
škola kterou navštěvoval(a) alma mater wikibase-item 801,685
P78
talk
covi
doména nejvyššího řádu Internet domain name system top-level code doména první úrovně, doména prvního řádu, TLD wikibase-item 302
P81
talk
covi
trať railway or public transport line(s) subject is directly connected to; use as a qualifier to P197 wikibase-item 55,592
P84
talk
covi
architekt osoba nebo firma, která navrhla tuto budovu wikibase-item 39,070
P85
talk
covi
hymna subject's official anthem wikibase-item 638
P86
talk
covi
skladatel kdo složil hudbu; viz též "textař" P676 autor hudby wikibase-item 130,900
P87
talk
covi
libretista autor libreta (slov, textu) opery, operety apod. wikibase-item 3,830
P88
talk
covi
objednavatel osoba nebo organizace, která někoho pověřila prací nebo stavbou wikibase-item 16,156
P91
talk
covi
sexuální orientace the sexual orientation of the person — use IF AND ONLY IF they have stated it themselves, unambiguously, or it has been widely agreed upon by historians after their death wikibase-item 1,551
P92
talk
covi
uzákoněno kde byla zapsána pravidla, podle kterých je tento subjekt regulován ustanoveno wikibase-item 1,594
P94
talk
covi
obrázek znaku obrázek znaku položky znak, erb commonsMedia 102,922
P97
talk
covi
šlechtický titul titles held by the person wikibase-item 33,024
P98
talk
covi
editor editor of a compiled work such as a book or a periodical (newspaper or an academic journal) sestavitel wikibase-item 11,140
P101
talk
covi
zaměření oblast hlavního zaměření této položky (např. fyzika, historie); pro zaměstnání (např. fyzik, historik) použijte P106; lze používat i u osob specializace wikibase-item 95,528
P102
talk
covi
stranická příslušnost politická strana, jíž je nebo byla osoba členem politická strana, politický subjekt wikibase-item 301,545
P103
talk
covi
mateřský jazyk rodný jazyk jazyk, mateřština wikibase-item 79,032
P105
talk
covi
taxonomické zařazení level in a taxonomic hierarchy wikibase-item 2,546,377
P106
talk
covi
povolání zaměstnání osoby (srovnejte se „zaměření“ – Property:P101) povolání, profese, zaměstnání, činnost wikibase-item 3,753,891
P108
talk
covi
zaměstnavatel organizace, pro kterou člověk pracuje nebo pracoval wikibase-item 335,969
P109
talk
covi
podpis soubor s podpisem obrázek podpisu, autogram commonsMedia 13,538
P110
talk
covi
ilustrátor kdo knihu ilustroval ilustrátorka wikibase-item 4,830
P111
talk
covi
fyzikální veličina value of a physical property expressed as number multiplied by a unit wikibase-item 1,377
P112
talk
covi
zakladatel osoba nebo organizace, která objekt založila spoluzakladatel, zakladatelka wikibase-item 29,348
P113
talk
covi
domovské letiště airport that serves as a hub for an airline wikibase-item 2,525
P114
talk
covi
letecká aliance alliance the airline belongs to aliance leteckých společností wikibase-item 284
P115
talk
covi
stadion domovský stadion týmu stadión wikibase-item 14,514
P117
talk
covi
chemická struktura odkaz na obrázek commonsMedia 11,090
P118
talk
covi
liga ve které klub nebo sportovec hraje nebo hrál wikibase-item 36,218
P119
talk
covi
místo pohřbení umístění (hřbitov, město, …) hrobu, hrobky, rozptýlení popela atp. u osoby či zvířete místo hrobu, místo pochování, pochovaný (kde), pochována (kde), pohřben (kde), pohřbena (kde) wikibase-item 139,468
P121
talk
covi
provozuje provozované vybavení, dopravní prostředek či služba wikibase-item 3,485
P122
talk
covi
forma vlády způsob uspořádání státní moci forma státu, státní režim, státní zřízení wikibase-item 1,244
P123
talk
covi
vydavatel organizace nebo osoba odpovědná za vydání knihy nebo videohry nakladatel, nakladatelství, vydavatelství wikibase-item 307,098
P126
talk
covi
správce kdo je správcem koncesionář wikibase-item 40,659
P127
talk
covi
vlastník owner of the subject majitel wikibase-item 155,571
P128
talk
covi
reguluje process regulated by a protein or RNA in molecular biology wikibase-item 12,604
P129
talk
covi
fyzicky interaguje s physical entity that the subject interacts with wikibase-item 2,402
P131
talk
covi
nachází se v administrativní jednotce jednotka, na jejímž území se objekt nachází je v, leží v, nadřazená jednotka, správní jednotka, územní jednotka wikibase-item 7,437,222
P134
talk
covi
nářečí a former property, to be replaced by P4913, that describes a lot of things that are "dialects" related dialekt wikibase-item 199
P135
talk
covi
umělecký směr umělecký směr spojený s touto osobou či uměleckým dílem wikibase-item 43,334
P136
talk
covi
žánr žánr díla nebo žánr spojený s danou osobou wikibase-item 702,558
P137
talk
covi
operátor osoba či organizace, která provozuje dané zařízení, vybavení či službu provozovatel wikibase-item 124,184
P138
talk
covi
pojmenováno po věc či osoba, po které je položka pojmenována wikibase-item 170,270
P140
talk
covi
vyznání vyznání osoby (musí být známo z prohlášení osoby nebo z historických zdrojů) náboženství wikibase-item 166,401
P141
talk
covi
stupeň ohrožení podle IUCN ohroženost podle IUCN wikibase-item 92,162
P143
talk
covi
převzato z odkud byl údaj převzat wikibase-item 15,403,903
P144
talk
covi
podle díla, která byla základem motiv, námět wikibase-item 22,173
P149
talk
covi
architektonický styl architektonický styl stavby sloh wikibase-item 73,238
P150
talk
covi
nižší správní celky členění administrativního celku podcelky wikibase-item 77,667
P154
talk
covi
logo grafický symbol spojovaný s identitou organizace firemní znak commonsMedia 57,169
P155
talk
covi
předchozí bezprostředně předcházející položka v řadě, jíž je předmět součástí; pokud předchozí položku nahradila, použijte P1365 předcházející wikibase-item 603,385
P156
talk
covi
následující bezprostředně následující položka v řadě, jíž je předmět součástí; pokud byla položka nahrazena, použijte P1366 wikibase-item 594,090
P157
talk
covi
zabit (kým) kdo tuto osobu zabil/zavraždil vrah, zabita (kým), zavraděna (kým), zavražděn (kým) wikibase-item 1,418
P158
talk
covi
obrázek pečeti odkaz na soubor na Commons commonsMedia 6,083
P159
talk
covi
sídlo ředitelství místo, kde sídlí vedení firmy/organizace sídlo vedení wikibase-item 219,611
P161
talk
covi
hraje jeden z herců wikibase-item 180,599
P162
talk
covi
producent person(s) who produced the film, musical work, theatrical production, etc. (for film, this does not include executive producers, associate producers, etc.) [for production company, use P272, video games - use P178] wikibase-item 106,670
P163
talk
covi
vlajka článek popisující vlajku subjektu popis vlajky wikibase-item 3,376
P166
talk
covi
ocenění ocenění udělená osobě, dílu nebo organizaci cena, vyznamenání wikibase-item 397,346
P167
talk
covi
nahrazeno co nahradilo tuto stavbu po jejím zániku wikibase-item 540
P169
talk
covi
generální ředitel highest-ranking corporate officer appointed as the CEO within an organization ředitel wikibase-item 2,020
P170
talk
covi
tvůrce kdo je autorem tohoto díla (pouze pokud neexistuje specifičtější vlastnost) vytvořeno (kým) wikibase-item 467,665
P171
talk
covi
nadřazený taxon nejbližší taxon nadřazený tomuto taxonu wikibase-item 2,546,330
P172
talk
covi
národnost národnost – toto tvrzení musí být velmi dobře doloženo (prohlášení subjektu, široký konsensus ve zdrojích…) etnikum wikibase-item 62,825
P175
talk
covi
interpret hudebník či hudební skupina hrající dané dílo hudební skupina, hudebník, muzikant, účinkující wikibase-item 307,634
P176
talk
covi
výrobce výrobce produktu wikibase-item 57,481
P177
talk
covi
překážka překážka, přes kterou most nebo tunel vede přemosťuje, vede přes wikibase-item 11,678
P178
talk
covi
vývojář organizace nebo osoba, který se podílela na vývoji položky vyvinuto (kým), vývojáři wikibase-item 29,427
P179
talk
covi
série název souboru, jehož součást položka tvoří cyklus, seriál, soubor wikibase-item 108,311
P180
talk
covi
motiv osoba, místo, událost nebo předmět zobrazený (nebo popsaný) v díle námět, popisuje, téma, zobrazuje wikibase-item 96,216
P181
talk
covi
mapa rozšíření range map of a taxon commonsMedia 9,892
P183
talk
covi
endemický (kde) sole location or habitat type where the taxon lives wikibase-item 17,789
P184
talk
covi
konzultant vedoucí disertační práce wikibase-item 18,076
P185
talk
covi
doktorand doctoral student(s) of a professor wikibase-item 10,470
P186
talk
covi
použitý materiál material the subject is made of or derived from wikibase-item 405,021
P189
talk
covi
místo objevu/vynálezu kde se nacházel objekt při objevu wikibase-item 2,329
P190
talk
covi
partnerské město twin towns, sister cities, twinned municipalities and other localities that have a partnership or cooperative agreement, either legally or informally acknowledged by their governments wikibase-item 15,635
P193
talk
covi
zhotovitel hlavní subjekt, který postavil budovu stavební společnost wikibase-item 970
P194
talk
covi
zákonodárný orgán legislative body governing this entity; political institution with elected representatives, such as a parliament/legislature or council wikibase-item 2,797
P195
talk
covi
sbírka ve které se objekt nachází wikibase-item 476,142
P196
talk
covi
skupina planetek is in grouping of minor planets according to similar orbital characteristics wikibase-item 91,053
P197
talk
covi
další zastávka příští zastávka/stanice na stejné trase nejbližší zastávka, předchozí zastávka, příští zastávka, sousední zastávka wikibase-item 52,289
P199
talk
covi
obchodní divize divisions of this organization wikibase-item 433
P200
talk
covi
přítokem je hlavní zdroje (řeky, kanály, atd.) přítoku vody do jezera, nádrže atp. přítok vody, vtéká sem wikibase-item 4,599
P201
talk
covi
vytéká odtud řeky a další způsoby odtoku vody z vodní plochy odtok jezera wikibase-item 5,664
P205
talk
covi
země povodí country that have drainage to/from or border the body of water wikibase-item 16,849
P206
talk
covi
u vodní plochy moře, jezero nebo řeka na břehu, na jezeře, na řece, u jezera, u moře, u řeky, řeka wikibase-item 30,597
P207
talk
covi
batymetrický obrázek image showing bathymetric chart, bathymetric map commonsMedia 182
P208
talk
covi
vrcholný orgán výkonné moci branch of government for the daily administration of the state wikibase-item 1,417
P209
talk
covi
vrcholný orgán soudní moci supreme judicial body within a country, administrative division, or other organization wikibase-item 134
P210
talk
covi
předseda komunistické strany chief representative of a party in an institution or an administrative unit (use qualifier to identify the party) wikibase-item 73
P212
talk
covi
ISBN-13 identifikační číslo publikace external-id 43,135
P213
talk
covi
ISNI identifikátor International Standard Name Identifier Mezinárodní standardní identifikátor jména external-id 1,043,266
P214
talk
covi
VIAF identifikátor v databázi Virtual International Authority File Virtual International Authority File external-id 1,342,137
P215
talk
covi
klasifikace hvězdy spectral class of an astronomical object string 7,865
P217
talk
covi
inventární číslo identifier for a physical object or a set of physical objects in a collection string 439,224
P218
talk
covi
ISO 639-1 two-letter identifier for a language or family of languages defined in ISO 639-1 standard external-id 204
P219
talk
covi
ISO 639-2 identifier for a language or macrolanguage or language family language, defined in ISO 639-2 standard, 3-letter technical or bibliographical  code external-id 506
P220
talk
covi
ISO 639-3 identifier for a language defined in ISO 639-3 external-id 8,065
P221
talk
covi
ISO 639-6 identifier for a language per ISO 639-6 external-id 152
P223
talk
covi
Hubbleova klasifikace galaxií klasifikační klíč galaxií podle jejich tvaru Hubbleova sekvence string 6,987
P225
talk
covi
taxonomické jméno vědecké označení biologického taxonu string 2,546,633
P227
talk
covi
identifikátor GND autoritní identifikátor Německé národní knihovny (Deutsche Nationalbibliothek) external-id 717,997
P229
talk
covi
IATA kód letecké společnosti two-character identifier for an airline string 2,566
P230
talk
covi
ICAO kód letecké společnosti three letter identifier for an airline (two letters only until 1982) (for airports, see P239) string 3,195
P231
talk
covi
číslo CAS identifikátor chemické sloučeniny kód CAS, Registrační číslo CAS external-id 73,175
P232
talk
covi
číslo EC evropský identifikátor chemických sloučenin číslo EC external-id 31,128
P233
talk
covi
SMILES zjednodušený zápis chemického vzorce molekuly pomocí znaků ASCII Simplified Molecular Input Line Entry Specification, zjednodušená molekulární specifikace pro vstupní řádky string 152,263
P234
talk
covi
InChl International Chemical Identifier external-id 150,189
P235
talk
covi
InChlKey A hashed version of the full standard InChI - designed to create an identifier that encodes structural information and can also be practically used in web searching. external-id 152,528
P236
talk
covi
ISSN mezinárodní standardní číslo seriálové publikace external-id 63,676
P237
talk
covi
erb článek popisující znak blason, znak wikibase-item 4,326
P238
talk
covi
IATA kód letiště three-letter identifier for designating airports or cities (for airlines, see P229) string 9,070
P239
talk
covi
ICAO kód letiště four-character alphanumeric identifier for designating airports (for airlines, see P230) string 15,483
P240
talk
covi
FAA kód letiště three-letter or four-letter alphanumeric code identifying United States airports string 5,020
P241
talk
covi
vojenská složka složka ozbrojených sil, ke které tato vojenská jednotka, osoba nebo vyznamenání patří (např. U.S. Army) složka ozbrojených sil, vojenský oddíl wikibase-item 66,370
P242
talk
covi
mapa polohy geographic map image which highlights the location of the subject within some larger entity locmapa commonsMedia 182,559
P243
talk
covi
OCLC identifier from the Online Computer Library Center external-id 86,722
P244
talk
covi
identifikátor LCAuth identifikátor v databázi Library of Congress LCAuth, LCNAF, LCSH, Library of Congress Name Authority File external-id 641,432
P245
talk
covi
ULAN identifier from the Getty Union List of Artist Names kód ULAN, číslo ULAN, číslo v ULAN external-id 77,528
P246
talk
covi
chemická značka identifier for a chemical element značka prvku string 158
P247
talk
covi
kód NSSDC international satellite designation, administered by the UN Committee on Space Research (COSPAR) and the US National Space Science Data Center (NSSDC) COSPAR external-id 5,804
P248
talk
covi
uvedeno v pro označení zdroje tvrzení zdroj wikibase-item 28,755,510
P249
talk
covi
ticker burzovní symbol string 5,229
P263
talk
covi
oficiální sídlo the residence at which heads of government and other senior figures officially reside wikibase-item 1,279
P264
talk
covi
hudební vydavatelství brand and trademark associated with the marketing of subject music recordings and music videos hudební label, label, nahrávací značka wikibase-item 211,032
P267
talk
covi
kód ATC therapeutic chemical identification code per ATC external-id 2,037
P268
talk
covi
BNF ID identifikátor Francouzské národní knihovny (Bibliothèque nationale de France) external-id 439,735
P269
talk
covi
SUDOC identifier for authority control in the French collaborative library catalog (see also P1025). Format: 8 digits followed by a digit or "X" external-id 411,303
P270
talk
covi
CALIS identifier for authority control per CALIS (China Academic Library & Information System) external-id 175
P271
talk
covi
CiNii identifier for a book author in CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator) external-id 21,007
P272
talk
covi
produkční společnost společnost, která produkovala daný snímek, film či jiné umělecké dílo producent, produkce wikibase-item 69,397
P274
talk
covi
chemický vzorec popis chemické sloučeniny pomocí symbolů prvků string 152,199
P275
talk
covi
licence licence pod kterou je zveřejněno autorské dílo wikibase-item 36,686
P276
talk
covi
místo umístění položky, předmětu či události; u administrativních entit použijte P131; pro význačné terénní prvky použijte P706 lokace, poloha, umístění wikibase-item 1,016,626
P277
talk
covi
programovací jazyk programovací jazyk, ve kterém je software vyvíjen wikibase-item 5,999
P278
talk
covi
GOST 7.75–97 identifier for a language according to GOST 7.75–97 external-id 363
P279
talk
covi
nadtřída třída, jejíž podtřídou/podskupinou tato třída je (všechny prvky této množiny jsou také prvky oné množiny) je podtřídou (čeho), nadskupina wikibase-item 1,600,790
P281
talk
covi
poštovní směrovací číslo identifikátor přidělený poštovními úřady dané oblasti či budově, používaný v poštovních adresách PSČ string 898,985
P282
talk
covi
písmo písmo užívané pro jazyk abeceda wikibase-item 261,288
P286
talk
covi
trenér on-field manager or head coach of a sports club (not to be confused with a general manager P505, which is not a coaching position) or person wikibase-item 7,460
P287
talk
covi
designér person(s) that designed the item designer, návrhář wikibase-item 8,086
P289
talk
covi
třída lodi označení ke které třídě loď patřila lodní třída wikibase-item 10,504
P291
talk
covi
místo vydání geografické místo prvního vydání wikibase-item 97,850
P296
talk
covi
kód železniční stanice generic identifier for a railway station, when possible, use specific property on certain coding system (e.g. P1378 for China Railway TMIS codes) string 24,956
P297
talk
covi
kód země (ISO 3166-1 alpha-2) dvoupísmenný kód země (ISO 3166-1) external-id 280
P298
talk
covi
kód země (ISO 3166-1 alpha-3) třípísmenný kód země (ISO 3166-1) external-id 278
P299
talk
covi
kód země (ISO 3166-1 numeric) trojciferný kód země (ISO 3166-1) external-id 281
P300
talk
covi
ISO 3166-2 identifier for a country subdivision per ISO 3166-2 (include country code) external-id 5,317
P301
talk
covi
téma kategorie téma dané kategorie na projektech Wikimedia, její hlavní článek hlavní článek wikibase-item 576,603
P303
talk
covi
číslo EE breed identification number per the EE list of the breeds of fancy pigeons (ELFP) external-id 307
P304
talk
covi
strany číslo stran(y) v referencích strana, stránka, stránky string 20,113,732
P305
talk
covi
kód IETF kód pro jazyk definovaný organizací IETF kód jazyka podle IETF, IETF kód jazyka external-id 3,013
P306
talk
covi
operační systém operating system (OS) on which a software works or the OS installed on hardware wikibase-item 6,552
P344
talk
covi
kameraman osoba zodpovědná za kamerovou a osvětlovací techniku při natáčení předmětného díla kamera wikibase-item 69,589
P345
talk
covi
identifikátor v IMDb včetně prefixu (tt-, nm-, ch-, co-) identifikační číslo IMDb, IMDb ID, IMDb identifikátor external-id 596,291
P347
talk
covi
Joconde identifier in the Joconde database of the French Ministry of Culture external-id 11,092
P348
talk
covi
verze verze softwaru stabilní verze string 10,297
P349
talk
covi
NDL data z Národní parlamentní knihovny v Japonsku external-id 110,479
P350
talk
covi
identifikátor RKDimages identifier per RKDimages of the Netherlands Institute for Art History RKDimages external-id 21,409
P351
talk
covi
kód Entrez Gene identifier for a gene per the NCBI Entrez database external-id 1,273,784
P352
talk
covi
kód UniProt identifier for a protein per the UniProt database. external-id 1,026,214
P353
talk
covi
značka genu identifier for a human gene external-id 41,682
P354
talk
covi
kód HGNC identifier for a gene from the HGNC database external-id 41,441
P355
talk
covi
dceřiná společnost subsidiary of a company or organization, opposite of parent organization (P749) wikibase-item 14,601
P356
talk
covi
DOI serial code used to uniquely identify digital objects like academic papers Digital Object Identifier external-id 16,318,856
P358
talk
covi
diskografie link to discography in artist or band page wikibase-item 4,988
P359
talk
covi
Rijksmonument identifikátor identifier for a monument assigned by the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed identifikátor Rijksmonument, Rijksmonument external-id 66,744
P360
talk
covi
seznam (čeho) common element between all listed items téma seznamu wikibase-item 185,620
P361
talk
covi
část (čeho) subjekt je součástí tohoto objektu; opak vlastnosti "skládá se z" díl (čeho), sekce (čeho), subsystém (čeho), část čeho wikibase-item 1,045,474
P364
talk
covi
jazyk originálu jazyk, v němž bylo dílo vytvořeno (pro knihy a psané texty použijte místo toho P407) wikibase-item 262,916
P366
talk
covi
použití hlavní použití předmětu využití wikibase-item 38,603
P367
talk
covi
astronomický symbol image of the symbol that identify a planet or an asteroid of the solar system commonsMedia 34
P368
talk
covi
Sandbox-CommonsMediaFile Sandbox property for value of type "Commons Media File" commonsMedia 3
P369
talk
covi
Sandbox-Item sandbox property for value of type "Item" wikibase-item 23
P370
talk
covi
pískoviště – řetězec Sandbox property for value of type "String" string 21
P371
talk
covi
moderátor osoba, která má hlavní roli v televizních či rozhlasových pořadech wikibase-item 7,414
P373
talk
covi
kategorie na Commons název kategorie ve Wikimedia Commons (bez prefixu Category:) Commons kategorie, Commonscat, kategorie ve Wikimedia Commons string 2,609,214
P374
talk
covi
kód obce INSEE identifier for a municipality per the National Institute of Statistics and Economic Studies in France INSEE external-id 39,447
P375
talk
covi
nosná raketa type of rocket or other vehicle for launching subject payload into outer space wikibase-item 5,901
P376
talk
covi
na astronomickém objektu astronomical body on which features or places are situated wikibase-item 8,904
P377
talk
covi
SCN Satellite Catalog Number, 5-digit-number including leading zeros (e.g. '00266') external-id 5,789
P380
talk
covi
kód Mériméovy databáze kód Mériméovy databáze, která zahrnuje francouzské kulturní památky Base Mérimée external-id 48,011
P381
talk
covi
kód KGS kód označující švýcarské památky external-id 13,126
P382
talk
covi
kód obce CBS nizozemský kód obce external-id 420
P393
talk
covi
vydání pořadové číslo vydání edice, ročník (sport) string 51,258
P395
talk
covi
poznávací značka státní nebo mezinárodní poznávací značka mezinárodní poznávací značka, MPZ, registrační značka, SPZ, státní poznávací značka string 77,754
P396
talk
covi
kód ICCU identifier issued by National Library Service (SBN) of Italy external-id 30,674
P397
talk
covi
mateřské těleso ke kterému astronomickému objektu patří wikibase-item 5,918
P398
talk
covi
přirozený satelit malé těleso obíhající kolem planety měsíce, přirozené satelity wikibase-item 897
P399
talk
covi
companion of two or more astronomic bodies of the same type relating to each other wikibase-item 46
P400
talk
covi
platforma platforma, pro kterou je software určen počítačová platforma wikibase-item 30,873
P402
talk
covi
ID relace OpenStreetMap identifikátor relace odpovídající tomuto místu/objektu v projektu OpenStreetMap OSM relace, osmrelace external-id 82,426
P403
talk
covi
ústí do ústí do vodního toku vlévá se do wikibase-item 76,676
P404
talk
covi
herní mód dostupné herní módy ve videohrách wikibase-item 21,068
P405
talk
covi
autor popisu taxonu jméno toho, kdo poprvé uveřejnil binomické jméno daného taxonu objevitel taxonu wikibase-item 432,719
P406
talk
covi
soundtrack album obsahující hudbu k filmu či počítačové hře wikibase-item 482
P407
talk
covi
jazyk díla/jména jazyk tohoto díla, jména nebo pojmu (pro osoby P103 a P1412) jazyk díla, jazyk jména wikibase-item 3,013,737
P408
talk
covi
engine software engine employed by the subject item herní engine wikibase-item 2,902
P409
talk
covi
NLA identifier issued by the National Library of Australia (see also P1315 for the newer People Australia identifier). VIAF component. Format: 1-12 digits, removing leading zero-padding. external-id 36,653
P410
talk
covi
vojenská hodnost dosažená vojenská hodnost (měla by obsahovat vymezení „od“) hodnost wikibase-item 84,193
P411
talk
covi
stav kanonizace stage in the process of attaining sainthood per the subject's religious organization wikibase-item 8,504
P412
talk
covi
druh hlasu person's voice type. expected values: soprano, mezzo-soprano, contralto, countertenor, tenor, baritone, bass (and derivatives) hlasový obor wikibase-item 25,401
P413
talk
covi
pozice hráče pozice či specializace hráče v rámci družstva v týmovém sportu, např. střední útočník wikibase-item 303,588
P414
talk
covi
burza burza, na níž je akcie kotována wikibase-item 7,935
P415
talk
covi
rozhlasový formát describes the overall content broadcast on a radio station wikibase-item 406
P416
talk
covi
značka veličiny symbol for a mathematical or physical quantity označení veličiny, symbol veličiny string 153
P417
talk
covi
patron světec, jemuž se přisuzuje přímluva nebo ochrana předmětu položky wikibase-item 9,482
P418
talk
covi
pečeť článek popisující pečeť subjektu popis pečeti wikibase-item 55
P421
talk
covi
časové pásmo time zone for this item wikibase-item 1,465,969
P423
talk
covi
jakou rukou pro hokejisty; pravá, nebo levá wikibase-item 13,159
P424
talk
covi
kód jazyka pro Wikimedia identifier for a language or variant as used by Wikimedia projects string 1,789
P425
talk
covi
obor tohoto povolání activity corresponding to this occupation (use only for occupations - for people use Property:P101, for profession use P425, for companies use P452) wikibase-item 3,366
P426
talk
covi
imatrikulace letadla identifier assigned to an individual aircraft by civil aircraft registry imatrikulační kód string 734
P427
talk
covi
nomenklatorický typ the type genus of this family (or subfamily, etc), or the type species of this genus (or subgenus, etc) wikibase-item 19,986
P428
talk
covi
zkratka jména botanika podle IPNI oficiální zkratka jména subjektu používaná u autoritních údajů u botanických taxonů external-id 46,528
P429
talk
covi
kód dantai kód japonské administrativní jednotky dantai external-id 1,970
P432
talk
covi
volací značka identifier used in radio transmissions to refer to the subject airline volací znak external-id 2,535
P433
talk
covi
číslo číslo novin, časopisu či vědeckého časopisu vydání string 17,793,875
P434
talk
covi
kód MusicBrainz pro umělce kód umělce v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID umělce, MusicBrainz pro umělce external-id 180,864
P435
talk
covi
kód MusicBrainz pro dílo kód hudebního díla v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID díla, MusicBrainz pro dílo external-id 22,944
P436
talk
covi
kód MusicBrainz pro skupinu vydání alba kód skupiny vydání hudebního alba v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID skupiny vydání, MusicBrainz pro skupinu external-id 104,914
P437
talk
covi
distribuce způsob dodávání nebo odbytu wikibase-item 19,056
P439
talk
covi
německý kód obce číselný kód pro označení obcí a samostatných měst v Německu external-id 11,286
P440
talk
covi
kód německého okresu číselný kód pro označení okresů a samosprávných měst v Německu external-id 425
P442
talk
covi
kód čínské administrativní jednotky kód administrativní jednotky Čínské lidové republiky podle Národního statistického úřadu ČLR external-id 742,847
P443
talk
covi
nahrávka výslovnosti název souboru na Commons s výslovností; použijte identifikátor pro jazyk a druh hlasu výslovnost, audio commonsMedia 10,533
P444
talk
covi
hodnocení review score received by a creative work or other entity string 777
P447
talk
covi
hodnocení od issuer of a review score wikibase-item 892
P449
talk
covi
premiérové vysílání televizní kanál, kde bylo dílo poprvé vysíláno wikibase-item 53,989
P450
talk
covi
astronautova mise dokončená či probíhající mise, které se osoba zúčastnila wikibase-item 572
P451
talk
covi
životní partner osoba, se kterou je tato v nemanželském vztahu druh, družka, partner, partnerka wikibase-item 6,567
P452
talk
covi
odvětví odvětví, ve kterém společnost nebo organizace podniká obor, oblast podnikání, sektor wikibase-item 31,202
P453
talk
covi
v roli koho hraje wikibase-item 7,251
P454
talk
covi
kód Structurae kód budovy v databázi staveb Structurae (písmeno „s“ a 7 číslic) external-id 9,098
P455
talk
covi
kód Emporis kód v databázi Emporis external-id 2,635
P457
talk
covi
zakládací dokument text, kterým byla daná instituce založena wikibase-item 457
P458
talk
covi
kód IMO pro lodě sedmimístný číselný kód identifikující lodě a jiná plavidla external-id 10,911
P459
talk
covi
metoda určení kvalifikátor wikibase-item 644,677
P460
talk
covi
údajně totéž co this item is said to be the same as that item, but the statement is disputed identický objekt wikibase-item 61,912
P461
talk
covi
protiklad položka, která je protikladem této položky antonymum, opak wikibase-item 10,331
P462
talk
covi
barva barva předmětu wikibase-item 141,164
P463
talk
covi
člen (čeho) entita byla či je členem dané organizace, ne však etnické či sociální skupiny členem, členství v wikibase-item 176,093
P464
talk
covi
kód NOR kód pro francouzské oficální dokumenty external-id 373
P465
talk
covi
barva šestnáctkově určení barvy šestimístným šestnáctkovým kódem hexadecimální kód barvy string 2,492
P466
talk
covi
uživatel budovy osoba či organizace, jež je uživatelem (vlastníkem či nájemníkem) dané budovy wikibase-item 17,300
P467
talk
covi
vydáno (kým) určuje kdo schválil/vydal právní předpis schváleno (kým), přijato (kým) wikibase-item 3,371
P468
talk
covi
dan/kjú výkonostní třída (úroveň) v deskových hrách (např. go, shogi) nebo bojových uměních (judo, kendoo) síla ve hře go, síla ve hře shogi, výkonostní třída go, výkonostní třída shogi wikibase-item 156
P469
talk
covi
vodní plochy na řece jezera a vodní nádrže, kterými řeka protéká, ze kterých vytéká, nebo do kterých se vlévá wikibase-item 1,686
P470
talk
covi
Eight Banner register Manchu household register for people of the Qing Dynasty wikibase-item 901
P473
talk
covi
místní telefonní předvolba identifier dedicated to subject city by the area communication network string 169,010
P474
talk
covi
mezinárodní telefonní předvolba identifier for a country - dialed on phone after the international dialing prefix (precede value by +) string 352
P476
talk
covi
kód CELEX identifier for European legal texts in EUR-Lex database external-id 150
P477
talk
covi
kód Historic Places kód kanadského seznamu Historic Places external-id 4,817
P478
talk
covi
svazek volume of a book or music release in a collection/series or a published collection of journal issues in a serial publication string 19,817,136
P479
talk
covi
vstupní zařízení vstupní metoda nebo zařízení používané pro interakci se softwarovým produktem wikibase-item 6,365
P480
talk
covi
kód Filmaffinity FilmAffinity identification number of a creative work external-id 66,462
P481
talk
covi
kód Palissy kód v Palissyho databázi francouzských kulturních památek external-id 150,610
P483
talk
covi
nahráno v nahrávací studio, ve kterém byla hudební skladba nahrána wikibase-item 1,358
P484
talk
covi
kód IMA kód Mezinárodní mineralogické asociace pro nerosty external-id 4,203
P485
talk
covi
archivováno v the institution holding the subject's archives wikibase-item 16,849
P486
talk
covi
MeSH ID unikátní identifikátor v databázi MeSH identifikátor MeSH, MeSH identifikátor external-id 26,802
P487
talk
covi
znak v Unicode znak předmětu v Unicode string 3,851
P488
talk
covi
předseda řídící osoba dané organizace či skupiny předsedkyně wikibase-item 6,924
P489
talk
covi
popis znaku měny položka popisující znak měny wikibase-item 19
P490
talk
covi
dočasné jméno designation of an astronomical body after its discovery and before its official name string 50,596
P491
talk
covi
schéma oběžné dráhy image with the diagram of the orbit of an astronomic body oběžná dráha commonsMedia 19
P492
talk
covi
kód OMIM identifikátor v databázi OMIM OMIM ID external-id 9,612
P493
talk
covi
kód MKN-9 identifikátor v 9. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ICD-9, MKN-9 external-id 3,639
P494
talk
covi
kód MKN-10 identifikátor v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů kód ICD-10, kód MKN 10 external-id 3,754
P495
talk
covi
země původu země původu díla nebo výrobku wikibase-item 861,122
P496
talk
covi
kód ORCID kód ORCID pro osobu ORCID external-id 417,561
P497
talk
covi
kód CBDB identifer for a person in the China Biographical Database external-id 303,225
P498
talk
covi
ISO 4217 ISO 4217 kód měny external-id 234
P500
talk
covi
exkláva (čeho) territory is legally or politically attached to a main territory with which it is not physically contiguous because of surrounding alien territory. It may also be an enclave. wikibase-item 100
P501
talk
covi
enkláva v territory is entirely surrounded by the other (enclaved) wikibase-item 208
P502
talk
covi
identifikátor HURDAT identifier per HURDAT (North Atlantic hurricane database) HURDAT string 743
P503
talk
covi
ISO standard číslo ISO standardu, kterým je objekt standardizován ISO external-id 578
P504
talk
covi
domovský přístav home port of the vessel (if different from "ship registry"): For civilian ships, the primary port from which the ship operates. Port of registry →P532 should be listed in "Ship registry". For warships, this will be the ship's assigned naval base wikibase-item 2,342
P505
talk
covi
generální manažer generální manažer sportovního týmu wikibase-item 1,260
P506
talk
covi
ISO 15924 alpha-4 kód ISO kód písma external-id 158
P507
talk
covi
kód švédského kraje identifier for a county in Sweden "länskod" (two-digit) external-id 28
P508
talk
covi
BNCF Thesaurus italský národní tesaurus external-id 12,481
P509
talk
covi
příčina smrti základní či přímá příčina smrti; preferována základní příčina (např. autonehoda, cévní mozková příhoda). Pro základní členění (např. přirozená smrt, sebevražda atd.) použijte „způsob smrti“ (P1196) příčina úmrtí wikibase-item 86,266
P511
talk
covi
zdvořilostní titul před jménem slovo nebo výraz užívaný před jménem, při oslovení osoby nebo při vyjadřování se o ní honorární titul, titul, čestný titul wikibase-item 2,148
P512
talk
covi
akademický titul akademický titul získaný touto osobou titul wikibase-item 85,391
P514
talk
covi
interleaves with stratigraphic relation in which two units overlap each other marginally wikibase-item 22
P515
talk
covi
skupenství state or phase of the matter at which the measure was made (gas, liquid, solid... See talk page) wikibase-item 246
P516
talk
covi
energie od výbava nebo cokoliv, co dodává energii wikibase-item 6,936
P517
talk
covi
interakce subset of the four fundamental forces (strong (Q11415), electromagnetic (Q849919), weak (Q11418), and gravitation (Q11412) with which a particle interacts základní interakce wikibase-item 119
P518
talk
covi
platí pro část pro kterou část předmětu platí dané tvrzení wikibase-item 297,647
P520
talk
covi
výzbroj equippable weapon item for the subject wikibase-item 1,849
P521
talk
covi
scheduled service destination airport or station connected by regular direct service to the subject; for the destination of a trip see P1444 wikibase-item 58
P522
talk
covi
druh oběžné dráhy oběžná dráha, kterou těleso obíhá kolem příslušného tělesa oběžná dráha, orbita, typ oběžné dráhy wikibase-item 504
P523
talk
covi
začátek časového rozmezí začátek procesu nebo vznik biologické formy na geologické časové škále wikibase-item 96
P524
talk
covi
konec časového rozmezí konec procesu nebo zánik biologické formy na geologické časové škále wikibase-item 92
P525
talk
covi
kód švédské obce čtyřmístný kód obce ve Švédsku external-id 399
P527
talk
covi
skládá se z části většího celku (pro administrativní jednotky je vyhrazena P150) sestává z wikibase-item 457,587
P528
talk
covi
katalogové číslo catalog name of an object, use with qualifier P972 string 104,284
P529
talk
covi
runway kód vzletové nebo přistávací dráhy na letišti ranvej string 8,706
P530
talk
covi
diplomatický vztah diplomatic relations of the country diplomacie, diplomatické vztahy wikibase-item 267
P531
talk
covi
diplomatické zastoupení trvalé mezinárodní právní zastoupení státu v zahraničí ambasáda wikibase-item 126
P532
talk
covi
registrována v přístavu ship's port of registry. This is generally painted on the ship's stern (for the "home port", see Property:P504) wikibase-item 1,929
P533
talk
covi
cíl cíl (teroristického) útoku, protestu, atentátu, operace apod. wikibase-item 599
P534
talk
covi
barva vrypu barva vrypu minerálu vryp wikibase-item 647
P535
talk
covi
Find a Grave ID identifier of an individual's burial place in the Find a Grave database external-id 72,995
P536
talk
covi
identifikátor ATP identifikátor Asociace profesionálních tenistů ATP ID external-id 3,280
P537
talk
twinning type of twins a crystal forms wikibase-item 9
P538
talk
lom druh lomu minerálu wikibase-item 13
P539
talk
covi
Museofile identifikátor muzea v databázi Museofile provozované francouzským ministerstvem kultury external-id 1,328
P541
talk
covi
volba do úřadu název úřadu, do kterého jsou konány volby volby do úřadu wikibase-item 7,413
P542
talk
covi
oficiálně otevřeno (kým) person that officially opened the event or place oficiálně otevřel, oficiálně otevřela, otevřeno (kým) wikibase-item 300
P543
talk
covi
slib složil kdo složil slib na události, jako jsou olympijské hry wikibase-item 52
P545
talk
covi
pochodeň zapálil osoba, která zapálila pochodeň při události (např. olympijských hrách) wikibase-item 40
P546
talk
covi
docking port intended docking port for a spacecraft wikibase-item 56
P547
talk
covi
připomíná čeho je dané místo, památník, svátek apod. připomínkou wikibase-item 4,799
P548
talk
covi
typ verze kvalifikátor pro "stabilní verze" P348 wikibase-item 2,323
P549
talk
covi
Mathematics Genealogy Project ID identifier for mathematicians and computer scientists at the Mathematics Genealogy Project external-id 13,232
P550
talk
covi
rytířský řád the chivalric order which a person belongs to wikibase-item 45
P551
talk
covi
bydliště kde osoba bydlí/bydlela wikibase-item 67,433
P552
talk
covi
používaná ruka handedness of the person wikibase-item 1,208
P553
talk
covi
účet na sociální síti sociální síť, na které má osoba či organizace účet (používejte společně s P554) wikibase-item 854
P554
talk
covi
adresa na sociálních sítích uživatelské jméno na sociálních sítích (používejte společně s P553) string 1,022
P555
talk
covi
deblová bilance počet vítězství/porážek v deblových zápasech za celou kariéru tenisty string 3,664
P556
talk
covi
krystalografická soustava type of crystal for minerals and/or for crystal compounds wikibase-item 4,742
P557
talk
covi
kód DiseasesDB kód v databázi nemocí Diseases Database DiseasesDB external-id 2,780
P559
talk
covi
koncový bod objekt (silniční křižovatka, nádraží, atd.) na konci cesty nebo liniové stavby wikibase-item 21,216
P560
talk
covi
směr qualifier to indicate the direction of the parent statement's value relative to the subject item wikibase-item 7,422
P561
talk
covi
kódové jméno NATO oficiální kódové označení pro potřeby NATO string 439
P562
talk
covi
emisní banka central bank or other issuing authority for the currency wikibase-item 321
P563
talk
covi
MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii external-id 364
P564
talk
covi
singlová bilance počet vítězství/porážek v singlových zápasech za celou kariéru tenisty string 3,683
P565
talk
covi
crystal habit the proportions of a crystal or mineral wikibase-item 9
P566
talk
covi
basionym pod tímto jménem byl tento taxon poprvé v literatuře platně (validně) popsán wikibase-item 96,649
P567
talk
covi
underlies stratigraphic unit that this unit lies under (i.e. the overlying unit) wikibase-item 199
P568
talk
covi
podloží stratigraphic unit that this unit lies over (i.e. the underlying unit) wikibase-item 194
P569
talk
covi
datum narození datum, kdy se daná osoba narodila time 3,349,301
P570
talk
covi
datum úmrtí datum, kdy daná osoba zemřela time 1,703,233
P571
talk
covi
datum vytvoření/založení čas, kdy byl objekt založen/vytvořen datum vytvoření, datum vzniku, datum výstavby, datum založení, postaveno, vytvořeno, vzniklo, založeno time 1,334,925
P574
talk
covi
datum vědeckého popsání year when this scientific name was formally established time 413,550
P575
talk
covi
datum objevu date or point in time when the item was discovered or invented time 63,081
P576
talk
covi
datum zániku datum, kdy byla organizace rozpuštěna nebo budova zbořena datum zbourání, zbouráno, zrušeno, datum rozpuštění, zaniklo time 85,362
P577
talk
covi
datum vydání datum vydání díla datum uveřejnění time 25,194,428
P578
talk
covi
Sandbox-TimeValue Sandbox property for value of type "TimeValue" time 4
P579
talk
covi
IMA status status přidělený minerálu od IMA wikibase-item 5,647
P580
talk
covi
od počátek nějakého stavu počátek, počátek, začátek time 1,192,334
P582
talk
covi
do konec nějakého stavu konec, konec time 573,108
P585
talk
covi
datum datum události, datum, ke kterému je určitý výrok vztažen k datu time 1,246,780
P586
talk
covi
IPNI author ID numerical identifier for a person in the International Plant Names Index external-id 46,529
P587
talk
covi
MMSI Maritime Mobile Service Identity of a ship station. Format 8 or 9 digits external-id 7,823
P588
talk
covi
chladící médium substance used by the subject to dissipate excess thermal energy wikibase-item 319
P589
talk
covi
bodová grupa crystal subdivision wikibase-item 250
P590
talk
covi
kód GNIS identifier for geographic objects in the US issued by the USGS. For Antarctica, use Property:P804 external-id 613,219
P591
talk
covi
EC enzyme number classification scheme for enzymes string 11,057
P592
talk
covi
ChEMBL ID identifikátor z databáze ChEMBL ChEMBL identifikátor external-id 49,667
P593
talk
covi
HomoloGene ID identifier in the HomoloGene database string 100,213
P594
talk
covi
Ensembl Gene ID identifier for a gene as per the Ensembl (European Bioinformatics Institute and the Wellcome Trust Sanger Institute) database external-id 126,074
P595
talk
covi
Guide to Pharmacology Ligand ID ligand identifier of the Guide to Pharmacology database external-id 6,792
P597
talk
covi
identifikátor WTA identifikátor tenistky dle WTA WTA tenistka external-id 2,513
P598
talk
covi
velitel (čeho) vojenská jednotka, které tato osoba velela wikibase-item 4,888
P599
talk
covi
kód ITF identifier for a tennis player at the International Tennis Federation (ITF) website external-id 6,839
P600
talk
covi
kód Wine AppDB identifier for an application in the AppDB of WineHQ external-id 345
P604
talk
covi
MedlinePlus ID identifikátor v elektronické databázi spravované United States National Library of Medicine external-id 1,491
P605
talk
covi
NUTS identifier for a region per NUTS external-id 1,368
P606
talk
covi
první let date or point in time on which aircraft or rocket first flew time 5,856
P607
talk
covi
bitvy bitvy nebo války, kterých se osoba zúčastnila wikibase-item 135,715
P608
talk
covi
výstavy kde byl exponát vystaven wikibase-item 7,359
P609
talk
covi
koncový bod (obec) obec, město nebo metropole na konci cesty nebo liniové stavby wikibase-item 17,193
P610
talk
covi
nejvyšší bod bod s největší výškou v nějaké oblasti nebo na nějaké trase nejvyšší hora, nejvyšší vrchol wikibase-item 4,066
P611
talk
covi
církevní řád order of monks or nuns to which an individual or religious house belongs wikibase-item 21,453
P612
talk
covi
mother house principal house or community for a religious institute wikibase-item 262
P613
talk
covi
OS grid reference grid location reference from the Ordnance Survey National Grid reference system used in Great Britain string 23,621
P617
talk
covi
yard number identifier of a ship assigned by its builder (shipyard) string 9,282
P618
talk
zdroj energie describes the source of energy an animated object (machine or animal) uses palivo, baterie wikibase-item 523
P619
talk
covi
start vesmírné lodě date and time of spacecraft launch in UTC time 6,147
P620
talk
covi
přistání date and time of spacecraft landing in UTC time 386
P621
talk
covi
time of spacecraft orbit decay date and time of spacecraft orbit decay in UTC time 256
P622
talk
covi
spacecraft docking/undocking date date and time of spacecraft docking or undocking event, in UTC time 26
P624
talk
covi
naváděcí systém guidance system of a missile wikibase-item 184
P625
talk
covi
zeměpisné souřadnice zeměpisné souřadnice předmětu geo, geografické souřadnice, geokoordináty, souřadnice globe-coordinate 7,014,168
P626
talk
covi
pískoviště – zeměpisné souřadnice Sandbox property for value of type "GeoCoordinateValue" globe-coordinate 4
P627
talk
covi
identifikátor IUCN identifier for a taxon in the International Union for Conservation of Nature database; source for conservation status (P141) string 92,172
P628
talk
covi
E number number for food additives that are legal in the European Union external-id 575
P629
talk
covi
vydání nebo překlad (čeho) původní dílo, kterého je tato položka vydáním nebo překladem překlad (čeho), vydání (čeho) wikibase-item 20,811
P630
talk
covi
identifikátor pařížské ulice kód ulice v Paříži external-id 6,295
P631
talk
covi
statik person, group or organisation responsible for the structural engineering of a building or structure wikibase-item 1,206
P632
talk
covi
cultural properties of Belarus reference number identifier for a cultural property of Belarus external-id 956
P633
talk
covi
Quebec cultural heritage directory ID identifier in the directory of the cultural heritage of Quebec external-id 1,838
P634
talk
covi
kapitán týmu captain of this sports team wikibase-item 173
P635
talk
covi
kód ISTAT identifier for municipalities in Italy external-id 8,586
P636
talk
covi
cesta podání path by which a drug, fluid, poison, or other substance is taken into the body způsob podání wikibase-item 1,978
P637
talk
covi
RefSeq Protein ID identifikační číslo referenční sekvence bílkoviny external-id 536,667
P638
talk
covi
kód PDB identifier for 3D structural data as per the PDB (Protein Data Bank) database external-id 26,641
P639
talk
covi
kód RNA RNA Identifier external-id 253,238
P640
talk
covi
kód Léonore identifier of a person in the Léonore database external-id 12,715
P641
talk
covi
sport sport, který k objektu náleží sportovní odvětví wikibase-item 1,067,884
P642
talk
covi
čeho kvalifikátor určující, že tvrzení je platné v rozsahu určité položky koho, v, z wikibase-item 246,253
P644
talk
covi
genomic start genomic starting coordinate of the biological sequence (e.g. a gene) string 625,726
P645
talk
covi
genomic end genomic ending coordinate of the biological sequence (e.g. a gene) string 625,727
P646
talk
covi
identifikátor Freebase identifikátor popisující ekvivalentní stránku v projektu Freebase external-id 1,265,583
P647
talk
covi
draftován which team the player was drafted by wikibase-item 11,367
P648
talk
covi
identifikátor Open Library identifier for a work ("W"), edition ("M") or author ("A") for book data of the Internet Archive external-id 192,656
P649
talk
covi
číslo v americkém seznamu památek identifier in the National Register of Historic Places assigned by the National Park Service of the USA external-id 54,961
P650
talk
covi
RKDartists ID identifier in the RKDartists database (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) external-id 78,041
P651
talk
covi
BPN identifikátor v databázi nizozemského Biografisch Portaal external-id 22,108
P652
talk
covi
kód UNII identifier issued by the FDA / Unique Ingredient Identifier external-id 59,642
P653
talk
covi
PubMed Health identifier for a physiological condition, in the PubMed Health website external-id 11
P654
talk
covi
poloha vůči lokaci qualifier for geographical locations to express relative direction wikibase-item 3,181
P655
talk
covi
překladatel osoba nebo organizace, která dílo přeložila wikibase-item 7,884
P656
talk
covi
RefSeq qualifier to specify Reference Sequence identifier for the Protein and RNA (either p637 or p639) string 10
P657
talk
covi
kód RTECS identifikátor z Registru toxických účinků chemických látek číslo RTECS, číslo v registru toxických účinků chemických látek external-id 1,718
P658
talk
covi
seznam skladeb písně, které tato položka obsahuje wikibase-item 1,891
P659
talk
covi
assembly genomu specify the genome assembly on which the feature is placed wikibase-item 92,776
P660
talk
covi
klasifikace EC the Enzyme Commission (EC)-based accepted name of any enzyme classifications of the protein or RNA molecule wikibase-item 5
P661
talk
covi
ChemSpider ID identifier in a free chemical database, owned by the Royal Society of Chemistry external-id 123,048
P662
talk
covi
kód PubChem (CID) identifier from database of chemical molecules and their activities in biological assays (Compound ID number) CID, kód CID external-id 146,441
P663
talk
covi
DSM-IV classification found in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders external-id 14
P664
talk
covi
pořadatel osoba nebo instituce organizující určitou událost organizátor wikibase-item 17,454
P665
talk
covi
kód KEGG identifier from databases dealing with genomes, enzymatic pathways, and biological chemicals external-id 15,486
P667
talk
covi
ICPC 2 ID classification method for primary care encounters string 706
P668
talk
covi
GeneReviews ID collection of peer-reviewed articles that describe specific gene-releated diseases external-id 156
P669
talk
covi
ulice ulice nebo náměstí, na které se budova nebo objekt nachází, pro číslo domu použijte P670 jako vymezení výroku nebo použijte P969 pokud pro danou ulici neexistuje položka na Wikidatech náměstí wikibase-item 76,314
P670
talk
covi
číslo orientační number in the street address. To be used as a qualifier of Property:P669 "located on street" čo., orientační číslo, č. o. string 35,370
P671
talk
covi
kód Mouse Genome Informatics identifier for a gene in the Mouse Genome Informatics database external-id 66,002
P672
talk
covi
kód MeSH ≠ MeSH ID external-id 5,799
P673
talk
covi
eMedicine online clinical medical knowledge base external-id 1,955
P674
talk
covi
postavy characters which appear in this item (like plays, operas, operettas, books, comics, films, TV series, video games) wikibase-item 6,571
P675
talk
covi
identifikátor Google Books identifier for a book that Google has scanned external-id 1,828
P676
talk
covi
textař autor textu písně (autor melodie P86) wikibase-item 13,506
P677
talk
covi
kód ÚSOP ID objektu v databázi drusop.nature.cz drusop, kód chráněného území, kód stromu, úsop external-id 9,214
P678
talk
covi
incertae sedis qualifier for P171 (parent taxon) to mark which intermediate ranks are incertae sedis wikibase-item 3,097
P679
talk
covi
ZVG number identifier of GESTIS database external-id 5,884
P680
talk
covi
molekulární funkce represents gene ontology function annotations wikibase-item 344,239
P681
talk
covi
buněčná složka component of the cell in which this item is present wikibase-item 270,869
P682
talk
covi
biologický proces is involved in the biological process wikibase-item 337,191
P683
talk
covi
ChEBI ID identifikátor v databázi ChEBI ChEBI ID, ChEBI identifikátor, identifikační číslo ChEBI, identifikátor ChEBI, kód ChEBI external-id 84,618
P684
talk
covi
ortholog orthologous gene in another species (use with 'species' qualifier) wikibase-item 103,701
P685
talk
covi
identifikátor NCBI identifikátor v taxonomické databázi Národního centra pro biotechnologické informace external-id 457,294
P686
talk
covi
Gene Ontology ID identifier in the Gene Ontology external-id 46,003
P687
talk
covi
BHL Page ID identifier in the Biodiversity Heritage Library (BHL) external-id 69,386
P688
talk
covi
kóduje produkt genu (protein či RNA) wikibase-item 595,098
P689
talk
covi
zasahuje typ organismu, který nemoc zasahuje wikibase-item 1,283
P690
talk
covi
space group symmetry classification for 2 and 3 dimensional patterns or crystals wikibase-item 1,180
P691
talk
covi
NKČR AUT ID v databázi národních autorit Národní knihovny České republiky NK ČR, Národní knihovna ČR external-id 230,513
P692
talk
covi
Gene Atlas Image image showing the GeneAtlas expression pattern commonsMedia 8,742
P693
talk
covi
štěpnost way that crystals or minerals cleave wikibase-item 62
P694
talk
covi
dříve publikované synonymum dřívější název taxonu wikibase-item 381
P695
talk
covi
UN kód four-digit numbers that identify hazardous substances, and articles (such as explosives, flammable liquids, toxic substances, etc.) in the framework of international transport external-id 494
P696
talk
covi
Neurolex ID identifikátor v databázi Neurolex identifikátor Neurolex, Neurolex identifikátor external-id 442
P697
talk
covi
ex taxon author person(s) whom the author(s) of a name credited for the idea, followed in an author citation by "ex" (via P405) wikibase-item 11,242
P698
talk
covi
PubMed ID identifikátor v databázi PubMed PMID external-id 17,744,957
P699
talk
covi
kód Disease Ontology identifier in the Disease Ontology database external-id 11,594
P700
talk
covi
kód Kemler code describing the hazards of a chemical in transport Kemlerův kód external-id 8
P701
talk
covi
Dodis ID identifier in the dodis database (Diplomatic Documents of Switzerland 1945-1969), see Q661051 external-id 48
P702
talk
covi
kódováno (čím) gen, který kóduje daný genový produkt wikibase-item 600,699
P703
talk
covi
obsažen/a v taxonu taxon, ve kterém může být položka nalezena wikibase-item 1,595,806
P704
talk
covi
Ensembl Transcript ID transcript ID issued by Ensembl database external-id 125,356
P705
talk
covi
Ensembl Protein ID identifier for a protein issued by Ensembl database external-id 101,899
P706
talk
covi
oblast zeměpisná oblast, kde se objekt nachází hora, jezero, leží na, moře, na hoře, na jezeře, na ostrově, ostrov, v moři wikibase-item 26,114
P707
talk
covi
satellite bus general model on which multiple-production satellite spacecraft is based wikibase-item 24
P708
talk
covi
diecéze administrativní jednotka církve, ke které subjekt náleží eparchie wikibase-item 56,586
P709
talk
covi
Historic Scotland ID identifier for a building in the Historic Scotland database external-id 69,185
P710
talk
covi
účastník osoba, která se události účastnila nebo účastní wikibase-item 32,530
P711
talk
covi
Strunz 8th edition (series ID, updated) mineral classification 8th edition, series identifier, silicate classification modified by Athena string 4,126
P712
talk
covi
Nickel-Strunz 9th edition (updated 2009) mineral classification Nickel-Strunz version 9 (updated 2009, deprecated), a PDF format file. Superseeded by Nickel-Strunz '10th ed' string 4,458
P713
talk
covi
Nickel-Strunz '10th ed', review of (9th ed/ 2009 update) mineral classification Nickel-Strunz version 10 (MinDat) string 4,521
P714
talk
covi
Dana 8th edition mineral classification Dana 8th edition external-id 1,526
P715
talk
covi
Drugbank ID identifikátor v databázi Drugbank external-id 9,781
P716
talk
covi
JPL Small-Body Database ID identifier in the JPL Small-Body Database external-id 92,244
P717
talk
covi
Minor Planet Center observatory code observational data for minor planets (asteroids) and comets external-id 498
P718
talk
covi
kód Canmore identifier in the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland's Canmore database external-id 228
P720
talk
covi
asteroid spectral type spectral classifications of asteroids based on spectral shape, color, and albedo wikibase-item 358
P721
talk
covi
OKATO identifikátor identifier for every administrative unit in Russia identifikátor OKATO, OKATO external-id 162,064
P722
talk
covi
UIC station code identifier for a railway station in Europe, CIS countries, China, Mongolia, North Africa and the Middle East external-id 15,453
P723
talk
covi
DBNL author ID identifier for an author on the DBNL-website for Dutch language authors external-id 15,372
P724
talk
covi
Internet Archive ID id pro položku na webu archive.org archive.org, IAid external-id 62,402
P725
talk
covi
dabér osoba, která namluvila postavu daného díla wikibase-item 3,905
P726
talk
covi
kandidát person or party that is an option for an office in an election wikibase-item 2,481
P727
talk
covi
identifikátor Europeana.eu identifier in europeana.eu for books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe external-id 76,712
P729
talk
covi
začátek provozu datum, kdy byla daná část vybavení uvedena do provozu datum spuštění, spuštění, uvedeno do provozu, uvedení do provozu time 18,916
P730
talk
covi
vyřazeno z provozu datum, kdy byla dána část vybavení vyřazena z provozu konec provozu time 7,032
P731
talk
covi
Litholex ID identifier in the Lithostratigraphic database of Germany maintained by the BGR external-id 22
P732
talk
covi
BGS Lexicon ID identifier for a stratigraphic unit given by the British Geological Survey external-id 45
P733
talk
covi
DINOloket identifier from database of geologic units in the Netherlands (Data Informatie Nederlandse Ondergrond) external-id 14
P734
talk
covi
příjmení příjmení osoby wikibase-item 1,261,772
P735
talk
covi
rodné jméno nedědičné osobní jméno rozlišující osoby ze stejné rodiny (křestní jméno) křestní jméno wikibase-item 2,930,489
P736
talk
covi
autor obálky name of person or team creating cover artwork for album, single, book, etc. wikibase-item 3,866
P737
talk
covi
ovlivněn (kým) tato osoba, idea atp. byla ovlivněna příslušnou jinou osobou, ideou atp. ovlivněna (kým), vliv, vlivy wikibase-item 4,295
P739
talk
covi
munice munice, kterou zbraň používá střelivo wikibase-item 1,871
P740
talk
covi
místo vzniku místo, kde skupina nebo organizace vznikla wikibase-item 28,868
P741
talk
covi
držení rakety ruka používaná při raketových sportech herní ruka wikibase-item 2,167
P742
talk
covi
pseudonym pseudonym, pod kterým je osoba či skupina známá umělecké jméno string 15,778
P744
talk
covi
rodina planetek population of asteroids that share similar proper orbital elements rodina asteroidů wikibase-item 170
P745
talk
covi
Low German Bibliography and Biography ID identifier external-id 30
P746
talk
covi
datum zmizení date or point of time a missing person was seen or otherwise known to be alive for the last time time 562
P747
talk
covi
má vydání odkaz na vydání této položky jednotlivé vydání, vydání, vydáno jako wikibase-item 14,254
P748
talk
covi
jmenován (kým) osoba, která tuto jmenovala; může být použita ve vymezení jmenovaná (kým) wikibase-item 2,461
P749
talk
covi
mateřská organizace opak dceřiné wikibase-item 73,828
P750
talk
covi
distributor distributor díla wikibase-item 62,291
P751
talk
covi
nová funkce feature introduced by this version of a product item wikibase-item 282
P756
talk
covi
odstraněná funkce which feature was removed by this version of a product item odstraněna funkce wikibase-item 41
P757
talk
covi
identifikátor UNESCO identifier for a site as assigned by UNESCO. Use on one item per site, link parts with property "has part" (P527) external-id 2,551
P758
talk
covi
Kulturminne ID Norwegian heritage property identification number of Riksantikvaren (the Directorate for Cultural Heritage) external-id 3,097
P759
talk
covi
Alberta Register of Historic Places ID identifier of historic resources in the Alberta Register of Historic Places external-id 840
P760
talk
covi
DPLA ID identifier for books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout United States external-id 7
P761
talk
covi
Lake ID (Sweden) Identification code for lakes in Sweden, for lakes important enough also used, with SE- prefix, as EU_CD external-id 57,339
P762
talk
covi
Rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek identifikátor památek dle Ústředního seznamu kulturních památek Národního památkového ústavu ID kulturní památky, identifikátor NPÚ, Monumnet, ÚSKP, číslo rejstříku ÚSKP external-id 41,034
P763
talk
covi
PEI Register of Historic Places ID identifier of a historic place in Prince Edward Island, Canada external-id 731
P764
talk
covi
OKTMO ID identifikátor v ruské databázi external-id 174,897
P765
talk
covi
povrch povrch, na kterém se turnaj odehrál/odehrává typ povrchu wikibase-item 1,568
P767
talk
covi
spolupracovník osoba či organizace, která přispěla k vytvoření díla wikibase-item 7,145
P768
talk
covi
volební obvod za který obvod byla osoba zvolena volební okrsek wikibase-item 74,278
P769
talk
covi
významná léková interakce klinicky významná interakce mezi dvěma farmakologicky aktivními látkami (léčivé látky) farmakologická interakce, léková interakce wikibase-item 105
P770
talk
příčina destrukce item which caused the destruction of the subject item wikibase-item 1,161
P771
talk
covi
kód obce ve Švýcarsku identifikační číslo Spolkového statistického úřadu ve Švýcarsku external-id 2,598
P772
talk
covi
INE kód kód obce ve Španělsku od INE kód španělské obce external-id 9,263
P773
talk
covi
ISO 3166-3 kódy pro názvy zemí, které byly odstraněny z ISO 3166-1 od prvního zveřejnění v roce 1974 Kód dříve používaných názvů zemí, ČSN ISO 3166-3 external-id 35
P774
talk
covi
FIPS 55-3 (locations in the US) identifier for places in the United States per former Federal Information Processing Standard FIPS 55-3 external-id 42,889
P775
talk
covi
kód švédské oblasti kód oblasti ve Švédsku external-id 2,638
P776
talk
covi
kód menší švédské oblasti kód oblasti ve Švédsku external-id 4,424
P777
talk
covi
Swedish civil parish code/ATA code identifier for a civil parish in Sweden external-id 2,505
P778
talk
covi
Church of Sweden parish code identifier for a parish of the Church of Sweden external-id 3,284
P779
talk
covi
Church of Sweden Pastoratskod identifier for a pastoral district of the Church of Sweden external-id 1,360
P780
talk
covi
příznaky možné projevy nemoci klinický obraz, symptomy wikibase-item 1,045
P781
talk
covi
SIKART ID identifier in SIKART, a biographical dictionary and a database on visual art in Switzerland and Liechtenstein external-id 4,114
P782
talk
covi
LAU kód statistické územní jednotky v EU (bývalé NUTS-4 a NUTS-5) LAU1, LAU2, NUTS4, NUTS5 external-id 18,602
P783
talk
covi
hymenofor type of spore-bearing surface or that mushroom wikibase-item 961
P784
talk
covi
tvar klobouku wikibase-item 805
P785
talk
covi
připojení výtrusného rouška how the hymenium of the mushroom attaches to the stem wikibase-item 868
P786
talk
covi
struktury na třeni jestli má houba plachetku či pochvu wikibase-item 642
P787
talk
covi
barva výtrusného prachu color of a mushroom spore print (see documentation for allowed values) wikibase-item 703
P788
talk
covi
ekologický typ houby wikibase-item 924
P789
talk
covi
jedlost zdali je něco jedlé či nikoli wikibase-item 595
P790
talk
covi
schváleno (kým) item is approved by other item(s) [qualifier: statement is approved by other item(s)] wikibase-item 4,859
P791
talk
covi
ISIL ID identifikátor knihoven string 7,003
P792
talk
covi
kapitola title or number of the chapter where a claim is made název kapitoly, číslo kapitoly string 1,454
P793
talk
covi
významná událost významné nebo důležité události týkající se daného subjektu důležitá událost, incident, klíčová událost, událost wikibase-item 66,828
P795
talk
covi
located on linear feature linear feature along which distance is specified from a specified datum point wikibase-item 678
P797
talk
autorita entity having executive power on given entity wikibase-item 1,828
P798
talk
covi
vojenské označení officially assigned designation for a vehicle in military service string 894
P799
talk
covi
Air Ministry specification ID identifier for an aircraft specification issued by the United Kingdom Air Ministry string 15
P800
talk
covi
dílo významné vědecké, umělecké či jiné dílo wikibase-item 26,783
P802
talk
covi
student významní studenti osoby studenti, učitelem (koho), učitelkou (koho) wikibase-item 14,402
P803
talk
covi
profesura professorship position held by this academic person wikibase-item 2,740
P804
talk
covi
GNIS Antarctica ID identifier for geographic objects in Antarctica, used in the US Geological Survey's Geographic Names Information System. For U.S. IDs, use Property:P590 external-id 14,142
P805
talk
covi
pojednává o tom položka, která se tomuto výroku detailně věnuje wikibase-item 112,852
P806
talk
covi
italský katastrální kód identifier for Italian comunes in the cadastre external-id 8,930
P807
talk
covi
odděleno od samostatný subjekt, který byl původně jeho součástí původně součástí wikibase-item 362
P808
talk
covi
Bien de Interés Cultural (BIC) code identifier for an item in the Spanish heritage register (included RI/ARI) external-id 13,722
P809
talk
covi
identifikátor WDPA identifier in World Database on Protected Areas external-id 20,846
P811
talk
covi
academic minor minor someone studied at college/university wikibase-item 121
P812
talk
covi
hlavní obor studia hlavní obor v průběhu studia na vysoké škole akademický major wikibase-item 9,810
P813
talk
covi
datum přístupu kvalifikátor ke zdrojům: kdy byla informace ze zdroje získána time 25,214,857
P814
talk
covi
kategorie chráněných oblastí IUCN protected areas category by the World Commission on Protected Areas. Used with dedicated items for each category. wikibase-item 23,768
P815
talk
covi
ITIS TSN jedinečný identifikační kód taxonu v databázi Integrovaného taxonomického informačního systému external-id 531,714
P816
talk
covi
rozpadá se na na jaký izotop se radioaktivní prvek rozpadá wikibase-item 3,756
P817
talk
covi
způsob rozpadu type of decay that a radioactive isotope undergoes (should be used as a qualifier for "decays to") typ rozpadu wikibase-item 3,745
P818
talk
covi
arXiv ID identifier of a document in arXiv pre-print archive external-id 52,184
P819
talk
covi
ADS bibcode bibcode in the Astrophysics Data System external-id 39
P820
talk
covi
arXiv classification arXiv classification of pre-print articles string 485
P821
talk
covi
CGNDB Unique ID identifier the geographical feature of the Geographical Names Board of Canada external-id 1,592
P822
talk
covi
maskot mascot of an organization, e.g. a sports team or university wikibase-item 364
P823
talk
covi
speaker person who is speaker for this event like ceremony, keynote or presentation wikibase-item 638
P824
talk
covi
Meteoritical Bulletin Database ID identifier for a meteorite in the database of the Meteoritical Society external-id 50
P825
talk
covi
věnováno (komu) person or organization to whom the subject was dedicated dedikováno, zasvěceno wikibase-item 10,567
P826
talk
covi
tónina key of a musical composition wikibase-item 2,968
P827
talk
covi
Identifikátor BBC identifikátor pro program BBC external-id 1,664
P828
talk
covi
příčina underlying cause, thing that ultimately resulted in this effect původce, způsobeno wikibase-item 6,156
P829
talk
covi
identifikátor OEIS identifer on the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences external-id 214
P830
talk
covi
identifikátor EOL identifikátor v Encyclopedia of Life external-id 1,375,806
P831
talk
covi
mateřský klub parent club of this team wikibase-item 245
P832
talk
covi
dny pracovního klidu státní svátky státní svátek, státní svátky wikibase-item 115
P833
talk
covi
přestupní stanice stanice, na kterou mohou cestující přestoupit z této stanice wikibase-item 1,078
P834
talk
covi
train depot depot which serves this railway line, not public stations wikibase-item 125
P835
talk
covi
zkratka autora popisu živočišného druhu zkratka jména zoologa, který popsal vědecké jméno daného živočicha string 3,949
P836
talk
covi
GSS code (2011) nine-character UK Government Statistical Service code, introduced in 2011 to replace older ONS codes external-id 14,338
P837
talk
covi
den v roce den, kdy se událost pravidelně opakuje nebo slaví slaveno, svátek wikibase-item 1,461
P838
talk
covi
identifikátor BioLib identifikátor v biologické knihovně BioLib BioLib ID external-id 60,364
P839
talk
covi
číslo IMSLP identifier for a page on the International Music Score Library Project kód IMSLP, kód v International Music Score Library Project, číslo v International Music Score Library Project external-id 15,016
P840
talk
covi
místo děje místo, kde se odehrává děj wikibase-item 49,997
P841
talk
covi
svátek svátek svaté(ho) wikibase-item 3,865
P842
talk
covi
Fossilworks ID identifikátor pro fosilní zvířata, rostliny a mikroorganismy external-id 91,177
P843
talk
covi
SIRUTA code identifier for an area of Romania per National Institute of Statistics external-id 16,979
P844
talk
covi
UBIGEO code identifier for a geographical location in Peru used by the National Statistics Institute external-id 52
P845
talk
covi
Saskatchewan Register of Heritage Property ID identifier in the Saskatchewan Register of Heritage Property external-id 35
P846
talk
covi
identifikátor GBIF identifikátor v Global Biodiversity Information Facility Global Biodiversity Information Facility ID external-id 2,074,449
P847
talk
covi
United States Navy aircraft designation identifier for an aircraft of the United States Navy string 37
P849
talk
covi
Japanese military aircraft designation identifier for an aircraft per the Japanese military external-id 3
P850
talk
covi
WoRMS-ID identifikátor taxonu WoRMS AphiaID external-id 351,392
P852
talk
covi
ESRB rating North American video game content rating - appropriate values are on property's talk page wikibase-item 3,719
P853
talk
covi
CERO rating Japanese video game rating system - see talk page for appropriate values wikibase-item 1,451
P854
talk
covi
URL reference pro použití jako reference – jinak viz P856 reference url, zdroj, zdroj jako URL adresa url 15,422,091
P855
talk
covi
Sandbox-URL Sandbox property for value of type "URL" url 5
P856
talk
covi
oficiální domovská stránka URL adresa, na které jsou webové stránky položky web, oficiální URL, oficiální stránky, webová stránka, webové stránky, www stránka, www stránky url 963,891
P858
talk
covi
ESPNscrum player ID identifier for an international rugby union player, from ESPN.co.uk or ESPNscrum.com external-id 5,557
P859
talk
covi
sponzor organization or individual that sponsors this item wikibase-item 60,825
P860
talk
covi
e-archiv.li ID identifier in e-archiv.li, a directory of sources of Landesarchiv Liechtenstein external-id 383
P861
talk
covi
PremiershipRugby.com ID identifier for each rugby union player who plays - or played - the English Premiership external-id 509
P862
talk
covi
Operational Requirement of the UK Air Ministry specification for future military aircraft by the UK Air Ministry external-id 6
P863
talk
covi
InPhO ID identifier in the Indiana Philosophy Ontology project external-id 1,572
P864
talk
covi
ACM Digital Library author ID Association for Computing Machinery Digital Library (ACM DL) author identifier external-id 1,355
P865
talk
covi
BMLO identifier per Bayerisches Musiker-Lexikon Online (Q47191) external-id 6,033
P866
talk
covi
Perlentaucher identifier in Perlentaucher (Q2071388) external-id 10,314
P867
talk
covi
kód povolání ROME ROME Code for a given occupation in France (V3, 1 letter, 4 digits) external-id 358
P868
talk
covi
tradiční pokrm pokrm tradičně spojený s událostí wikibase-item 22
P870
talk
covi
nástrojové obsazení hudební nástroje použité ve skladbě instrumentace wikibase-item 3,593
P872
talk
covi
vytiskl organizace, která dílo vytiskla (je-li odlišná od vydavatele) tiskárna, tisk, tiskař wikibase-item 541
P873
talk
covi
fázový bod phase point to describe critical point and triple point (see talk page for an example) wikibase-item 20
P874
talk
covi
UN class UN hazard classification code string 7
P875
talk
covi
UN code classification UN code classification string 4
P876
talk
UN packaging group packaging code according to UN transportation rules string 8
P877
talk
covi
NFPA Special NFPA code in white (bottom) quarter string 654
P878
talk
covi
avionika významná zařízení instalovaná v letadle vybavení letounu, výbava letounu wikibase-item 73
P879
talk
covi
pennant number the number or designation associated with individual warships, often painted on the hull string 1,576
P880
talk
covi
CPU central processing unit found within the subject item centrální procesorová jednotka wikibase-item 748
P881
talk
covi
type of variable star type of variable star wikibase-item 215
P882
talk
covi
FIPS 6-4 (US counties) identifier for US counties per former Federal Information Processing Standard FIPS 6-4. Use two-digit state code followed by three digit county code external-id 3,302
P884
talk
covi
ruský státní identifikátor vodstva identifier of a body of water in Russia external-id 31,200
P885
talk
covi
původ řečiště hlavní zdroj řeky nebo potoků pramen, vodní zdroj wikibase-item 4,375
P886
talk
covi
kód LIR identifier in the Lexicon istoric retic (LIR), Romansh variant of Historical Dictionary of Switzerland external-id 263
P887
talk
covi
založeno na heuristice indicates that the property value is determined based on some heuristic (Q201413); to be used as source wikibase-item 253,835
P888
talk
covi
JSTOR identifier for an article in JSTOR external-id 11,269
P889
talk
covi
Mathematical Reviews ID identifier in Mathematical Reviews, a journal and online database external-id 20
P892
talk
covi
RFC označení relevantního dokumentu RFC (bez prefixu „RFC“) Request for Comments, RfC, RFC ID external-id 8,339
P893
talk
covi
Social Science Research Network ID identifier for an article/paper at the SSRN external-id 18
P894
talk
covi
zbMATH work ID identifier in the zbMath database external-id 24
P897
talk
covi
United States Army and Air Force aircraft designation identifier for a US Army and Air Force aircraft until 1962 string 12
P898
talk
covi
IPA transkripce výslovnosti v mezinárodní fonetické abecedě (IPA) mezinárodní fonetická abeceda string 4,227
P901
talk
covi
kód FIPS 10-4 kód pro země a regiony podle bývalého amerického federálního standardu FIPS 10-4 external-id 4,226
P902
talk
covi
identifikátor HDS identifikační číslo v Historickém lexikonu Švýcarska (Q642074) external-id 18,227
P905
talk
covi
identifikační číslo PORT identifikátor sítě PORT pro filmové nebo televizní dílo identifikační číslo PORT, PORT.cz external-id 40,746
P906
talk
covi
SELIBR id identifier per National Library of Sweden Libris library catalog external-id 63,646
P908
talk
covi
PEGI rating European video game content rating system - see talk page for appropriate values wikibase-item 3,061
P909
talk
covi
Nova Scotia Register of Historic Places ID identifier in the Nova Scotia Register of Historic Places external-id 31
P910
talk
covi
hlavní kategorie tématu kategorie, jejíž (hlavním) tématem je tento článek hlavním článkem, kategorie tématu wikibase-item 556,613
P911
talk
covi
South African municipality code identifier for a municipality in South Africa external-id 281
P912
talk
covi
je vybaveno (čím) the subject item has this type of facility, e.g. toilet, car park vybavení wikibase-item 2,621
P913
talk
covi
zápis mathematical notation or another symbol notace wikibase-item 95
P914
talk
covi
USK rating German video game content rating - see talk page for appropriate values wikibase-item 1,735
P915
talk
covi
místo natáčení lokace wikibase-item 18,674
P916
talk
covi
GSRR rating Taiwanese video game content rating system wikibase-item 17
P917
talk
covi
GRAU index index of Russian (and Soviet) weapons and rockets external-id 123
P918
talk
covi
NOC Occupation Code NOC/CNP Code for a given occupation in Canada and Québec external-id 10
P919
talk
covi
SOC Code (2010) Standard Occupational Classification code for US jobs (2010 version) external-id 106
P920
talk
covi
LEM ID subject headings for public libraries maintained by the Spanish Ministry of Education, Culture and Sport string 19
P921
talk
covi
hlavní téma díla ústřední předmět nějakého díla hlavní námět díla, námět, předmět, téma wikibase-item 3,871,336
P922
talk
covi
magnetic ordering magnetic ordering of a substance wikibase-item 4
P923
talk
covi
medical examinations examinations that might be used to diagnose the medical condition wikibase-item 80
P924
talk
covi
léčba treatment that might be used to heal the medical condition terapie wikibase-item 97
P925
talk
covi
presynaptic connection neuron connects on its presynaptic end to wikibase-item 8
P926
talk
covi
postsynaptic connection neuron connects on its postsynaptic end to wikibase-item 9
P927
talk
anatomical location where in the body does this anatomical feature lie wikibase-item 2,005
P928
talk
covi
activating neurotransmitter which neurotransmitter activates the neuron wikibase-item 16
P929
talk
covi
barevný prostor matematický model reprezentující barvy jako n-tici čísel barevný model wikibase-item 9
P930
talk
covi
způsob elektrifikace electrification system scheme and/or voltage napájecí soustava, napájecí napětí wikibase-item 3,654
P931
talk
covi
místo obsluhované letištěm město nebo region obsluhované tímto letištěm obsluhuje wikibase-item 10,550
P932
talk
covi
PubMed Central ID identifier for a scientific work issued by PubMed Central (without "PMC" prefix) external-id 4,587,858
P933
talk
covi
heritagefoundation.ca ID identifier of Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador external-id 620
P935
talk
covi
galerie na Commons name of the Wikimedia Commons gallery page(s) related to this item (is suitable to allow multiple link to more gallery pages) string 99,807
P937
talk
covi
místo působení location where persons were active wikibase-item 198,416
P938
talk
covi
identifikátor druhu FishBase identifier for a species in FishBase external-id 33,922
P939
talk
covi
KSH code identifier for every municipality (town and commune) in Hungary issued by the Hungarian Central Statistical Office external-id 3,182
P941
talk
covi
inspirováno dílo, osoba či událost, které inspirovaly toto kreativní dílo inspirace, zdroj inspirace wikibase-item 2,026
P942
talk
covi
hudební znělka the theme music/song used by the item wikibase-item 241
P943
talk
covi
programátor autor softwarového tvůrčího díla kodér wikibase-item 158
P944
talk
covi
kód nomenklatury the Code that governs the scientific name of this taxon wikibase-item 644
P945
talk
covi
ve službách (čeho) the country (or other power) that the person, or organization, served wikibase-item 42,779
P946
talk
covi
identifikátor ISIN International Securities Identification Number string 4,484
P947
talk
covi
identifikátor RSL identifikátor v databázi Ruské státní knihovny external-id 1,138
P948
talk
covi
banner pro Wikicesty a lead image about the topic, mainly used by Wikivoyages and Women in Red commonsMedia 19,274
P949
talk
covi
identifikátor NLI (Izrael) identifier for authority control used at the National Library of Israel NLI (Izrael), NLI identifikátor (Izrael) external-id 56,849
P950
talk
covi
identifikátor BNE identifikátor autoritního záznamu ve španělské národní knihovně (Biblioteca Nacional de España) external-id 137,103
P951
talk
covi
NSZL ID identifier from the authority file of the National Széchényi Library external-id 5,203
P952
talk
covi
ISCO occupation code International Standard Classification of Occupations code string 304
P953
talk
covi
plný text k dispozici URL webové stránky obsahující plný text k této položce url 79,840
P954
talk
covi
IBNR ID identifier for a railway station (Internationale Bahnhofsnummer) external-id 7,426
P957
talk
covi
ISBN-10 mezinárodní standard pro označování knih (10číselná varianta) external-id 26,804
P958
talk
covi
oddíl, verš nebo odstavec paragraph, or other kind of special indication to find information on a page or on a document (legal texts et al.) oddíl, odstavec, sekce, verš string 33,875
P959
talk
covi
MSW ID identifier from Mammal Species of the World: a database that claims to provide an authoritative and comprehensive list of names of mammals (but the ICZN does not agree) external-id 13,582
P960
talk
covi
identifikátor Tropicos identifikátor pro vědecký název taxonu v databázi Tropicos external-id 445,826
P961
talk
covi
IPNI ID rostliny číselný identifikátor rostliny v databázi International Plant Names Index IPNI ID external-id 462,294
P962
talk
covi
MycoBank taxon name ID identifier per MycoBank - a database that provides an authoritative and comprehensive list of names of fungi external-id 100,704
P963
talk
covi
URL streamu URL streamu daného média stream média url 516
P964
talk
covi
Austrian municipality key identifier for municipalities in Austria external-id 2,420
P965
talk
covi
číslo hrobu identifikace konkrétního místa na hřbitově string 9,996
P966
talk
covi
kód MusicBrainz pro hudební vydavatelství kód vydavatelství v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID hudebního vydavatelství, MusicBrainz pro vydavatelství external-id 5,964
P967
talk
čestný host guest(s) of honor invited to an event, e.g. a convention wikibase-item 31
P968
talk
covi
e-mail e-mailová adresa (včetně schématu mailto:) email url 81,511
P969
talk
covi
umístěno na adrese plná adresa vč. ulice a čísla domu, kde se předmět nachází; pokud existuje položka pro ulici, použijte P669 adresa, adresa (ulice) string 849,575
P970
talk
covi
neurologická funkce the function of a neurological structure wikibase-item 6
P971
talk
covi
kategorie kombinuje témata this category combines (intersects) these two or more topics kombinuje témata, témata kategorie wikibase-item 648,638
P972
talk
covi
katalog catalog for the item, or, as a qualifier of P528 – catalog for which the 'catalog code' is valid wikibase-item 108,454
P973
talk
covi
popsáno v URL položka je popsána v následující URL url 331,681
P974
talk
covi
přítok stream or river that flows into this main stem (or parent) river wikibase-item 21,132
P980
talk
covi
code for weekend and holiday homes (Sweden) identifier for a for weekend or holiday home in Sweden, assigned by Statistics Sweden external-id 37
P981
talk
covi
BAG residence ID BAG code for Dutch residencies ("woonplaats", mostly municipalities) external-id 2,482
P982
talk
covi
kód MusicBrainz pro oblast kód oblasti v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID oblasti, MusicBrainz pro oblast external-id 24,375
P984
talk
covi
kód země podle Mezinárodního olympijského výboru three-letter abbreviation country code by the International Olympic Committee external-id 244
P988
talk
covi
Philippine Standard Geographic Code systematic classification and coding of geographic areas of the Philippines. external-id 4,190
P989
talk
covi
namluvený text audio file for the spoken work or Wikipedia article, including audio descriptions commonsMedia 832
P990
talk
covi
nahrávka hlasu audio file representing the speaking voice of a person; or of an animated cartoon or other fictitious character commonsMedia 817
P991
talk
covi
vítězný kandidát osoba zvolená ve volbách wikibase-item 9,584
P993
talk
covi
NFPA Health string 1,365
P994
talk
covi
kód hořlavosti NPFA kód NPFA určující míru hořlavosti string 1,365
P995
talk
covi
kód reaktivity NFPA kód NFPA určující míru chemické či fyzikální reaktivity string 1,365
P996
talk
covi
sken na Commons soubor s naskenovaným obsahem plný text, scan commonsMedia 19,639
P998
talk
covi
dmoz Open Directory Project external-id 11,338
P999
talk
covi
kód ARICNS identifier for stars in ARICNS external-id 92
P1000
talk
covi
rekord notable record achieved by a person or entity, include qualifiers for dates held wikibase-item 130
P1001
talk
covi
patří k jurisdikci položka (instituce, zákon, …) patří do uvedené místní jurisdikce (stát, město, …) nebo má nad uvedenou jurisdikcí moc jurisdikce, patří pod jurisdikci wikibase-item 76,767
P1002
talk
covi
uspořádání motoru configuration of an engine's cylinders wikibase-item 577
P1003
talk
covi
NLR (Romania) ID identifier for authority control used at the National Library of Romania external-id 1,264
P1004
talk
covi
kód MusicBrainz pro místo kód místa v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID místa, MusicBrainz pro místo external-id 6,740
P1005
talk
covi
PTBNP identifikátor autoritního záznamu v Portugalské národní knihovně (Biblioteca Nacional de Portugal) external-id 19,707
P1006
talk
covi
NTA PPN identifikátor Nizozemské královské knihovny external-id 380,484
P1007
talk
covi
Lattes Platform number number for the Lattes Platform entry on the person or group. Relationship between entry and subject must be supported by a source external-id 105
P1010
talk
covi
Iran statistics ID identifier for places in Iran external-id 17,320
P1011
talk
covi
vyjma usually used as a qualifier bez, kromě, s výjimkou wikibase-item 733
P1012
talk
covi
včetně usually used as a qualifier wikibase-item 748
P1013
talk
covi
použité kritérium property by which a distinction or classification is made kritérium wikibase-item 316,068
P1014
talk
covi
identifikátor AAT indentifikátor v Art & Architecture Thesaurus AAT ID external-id 17,747
P1015
talk
covi
kód BIBSYS identifier in the Norwegian information system BIBSYS external-id 106,804
P1016
talk
covi
asteroid taxonomy type of asteroid classification wikibase-item 6
P1017
talk
covi
BAV identifikátor autoritního záznamu ve Vatikánské knihovně (Bibliotheca Apostolica Vaticana) external-id 48,931
P1018
talk
covi
regulátor jazyka instituce dohlížející na vývoj jazyka wikibase-item 128
P1019
talk
covi
URL feedu xml feed novinek URL Atom feedu, URL RSS, URL XML feedu, XML feed url 838
P1021
talk
covi
KldB-2010 occupation code German classification of occupations 2010 external-id 68
P1022
talk
covi
CNO-11 occupation code Spanish classification of occupations CNO-11 maintained by the Spanish INE (Instituto Nacional de Estadística) external-id 2
P1023
talk
covi
SBC-2010 occupation code Dutch classification of occupations SBC maintained by the Dutch CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2010 version external-id 34
P1024
talk
covi
SBFI occupation code Swiss classification of occupations SBFI/SEFRI maintained by the Swiss SBFI/SEFRI external-id 5
P1025
talk
covi
SUDOC editions identifier in the French union catalog (see also P269) external-id 574
P1026
talk
covi
disertační práce thesis that someone wrote to obtain a PhD degree wikibase-item 6,398
P1027
talk
covi
uděluje osoba či organizace, která cenu udělila či uděluje udělil wikibase-item 8,505
P1028
talk
covi
darováno person or organization who donated the object wikibase-item 4,202
P1029
talk
covi
člen posádky osoba, která sloužila na tomto plavidle/vozidle osádka, posádka wikibase-item 705
P1030
talk
covi
light characteristic of lighthouse description of a navigational light sequence or colour displayed on a nautical chart. Explicitly state white light (W) string 4,822
P1031
talk
covi
právní citace tohoto textu forma citace právního předpisu nebo soudního rozhodnutí spisová značka, citace, číslo zákona string 9,956
P1032
talk
covi
Digital Rights Management system technologie pro kontrolu použití sloužící jako ochrana před kopírováním DRM wikibase-item 34
P1033
talk
covi
GHS signal word please use with items "warning" (Q15350847) and "danger" (Q15221217) wikibase-item 76
P1034
talk
covi
hlavní zdroj potravy species, genus or family that an organism depends on for nutrition wikibase-item 42
P1035
talk
covi
zdvořilostní titul za jménem slovo nebo výraz užívaný za jménem, při oslovení osoby nebo při vyjadřování se o ní čestný titul, honorární titul, titul wikibase-item 337
P1036
talk
covi
Deweyův desetinný systém systém třídění knih a dalších archiválií podle tématu v knihovnách a archivech string 14,465
P1037
talk
covi
ředitel osoba řídící nějaký spolek ředitelka, řiditel wikibase-item 4,167
P1038
talk
covi
příbuzný nepřímý člen rodiny vymezený vlastností P1039 wikibase-item 12,364
P1039
talk
covi
typ příbuzenství kvalifikátor příbuzenství (P1038), slouží k identifikaci neobvyklého příbuzenství (následník, ...) wikibase-item 12,407
P1040
talk
covi
střihač osoba, která skládá natočené části filmu podle daného plánu střih wikibase-item 36,901
P1041
talk
covi
podporované sockety socket for which the electronic part was made wikibase-item 27
P1042
talk
covi
ZDB ID identifier for serials German National Serials Database external-id 1,735
P1043
talk
covi
IDEO Job ID identifier for an occupation on IDEO external-id 291
P1044
talk
covi
SWB editions union catalog of the South-West German Library Network (SWB) external-id 268
P1045
talk
covi
Sycomore ID identifer in the Sycomore database of French MPs, National Assembly (France) external-id 17,229
P1046
talk
covi
metoda objevení metoda, kterou byla exoplaneta objevena metoda objevu, způsob objevení, způsob objevu wikibase-item 380
P1047
talk
covi
Catholic Hierarchy person ID identifer for the person on catholic-hierarchy.org external-id 23,102
P1048
talk
covi
NCL ID identifier for authority control issued by the National Central Library in Taiwan external-id 583
P1049
talk
covi
božstvo v religion or group/civilization that worships a given deity wikibase-item 1,102
P1050
talk
covi
zdravotní postižení any state relevant to the health of an organism, including diseases and positive conditions wikibase-item 6,867
P1051
talk
covi
PSH ID identifikátor z Polytematického strukturovaného hesláře external-id 5,896
P1052
talk
covi
Portuguese Job Code CPP-2010 external-id 2
P1053
talk
covi
ResearcherID identifier for a researcher in a system for scientific authors, primarily used in Web of Science external-id 52,069
P1054
talk
covi
NDL bib ID identifier in the National Diet Library external-id 53
P1055
talk
covi
kód NLM identifier in the catalog of the National Library of Medicine external-id 31,573
P1056
talk
covi
produkuje materiál, který produkuje důl, továrna nebo jiný produkční proces vyrábí wikibase-item 8,612
P1057
talk
covi
chromozom chromosome on which an entity is localized chromosom, chromozóm wikibase-item 582,488
P1058
talk
covi
ERA Journal ID identifier for academic journals external-id 22,615
P1059
talk
covi
CVR unique identifier for a business in Denmark's Central Business Register (CVR), the official database of Danish businesses. external-id 1,999
P1060
talk
covi
způsob přenosu nemoci process by which a pathogen is transmitted přenos nemoci, způsob přenosu wikibase-item 62
P1064
talk
covi
rozchod koleje vzdálenost mezi dvěma kolejnicemi jedné kolejové tratě rozchod wikibase-item 16,026
P1065
talk
covi
archivační URL adresa (URL) archivované webové stránky archivní URL, URL archivu url 30,023
P1066
talk
covi
učitel person who has taught this person učitelé, žákem (koho) wikibase-item 21,237
P1067
talk
covi
kód thajské centrální administrativní jednotky kód administrativní oblasti v Thajsku external-id 8,245
P1068
talk
covi
instrukční sada instruction set on which the processor architecture is based wikibase-item 109
P1069
talk
covi
Statistics Denmarks classification of occupation (DISCO-08) Statistics Denmarks classification of occupation, derived from ISCO external-id 5
P1070
talk
covi
identifikátor PlantList identifikátor vědeckého pojmenování taxonu v databázi The Plant List PlantList external-id 391,780
P1071
talk
covi
místo vytvoření místo, kde byl předmět vytvořen; lokace konečného sestavení místo vzniku wikibase-item 13,824
P1072
talk
covi
čitelný formát formát souboru, který program dokáže přečíst wikibase-item 643
P1073
talk
covi
zapisovatelný formát formát souboru, do kterého program dokáže zapisovat (ukládat) wikibase-item 343
P1074
talk
covi
fiktivní obdoba (čeho) used to link an entity or class of entities appearing in a creative work with the analogous entity or class of entities in the real world wikibase-item 761
P1075
talk
covi
rektor rector of a university wikibase-item 459
P1076
talk
covi
ICTV virus ID identifier in the "International Committee on Taxonomy of Viruses"-database external-id 327
P1077
talk
covi
identifikátor KOATUU kód administrativní jednotky na Ukrajině KOATUU, kód ukrajinské oblasti string 41,422
P1078
talk
covi
valvetrain configuration configuration of the valvetrain utilized by this engine wikibase-item 15
P1079
talk
covi
organizátor startu organization contracted to launch the rocket wikibase-item 63
P1080
talk
covi
z fikčního světa subject's fictional entity is in the object narrative. See also P1441 (present in work) and P1445 (fictional universe described in) z fiktivního světa wikibase-item 17,217
P1081
talk
covi
index lidského rozvoje hodnota HDI pro danou zemi HDI quantity 5,721
P1082
talk
covi
počet obyvatel počet lidí obývajících místo obyvatel, populace quantity 421,448
P1083
talk
covi
kapacita počet osob, pro které je k dispozici místo počet míst k sezení quantity 14,142
P1084
talk
covi
EUL editions identifier for a book (edition) in the Egyptian union catalog external-id 6
P1085
talk
covi
LibraryThing work ID LibraryThing (LT) control number external-id 1,451
P1086
talk
covi
atomové číslo počet protonů v jádře atomu protonové číslo quantity 4,938
P1087
talk
covi
Elo hodnocení hráčských dovedností, zejména v šachu ELO, Elo rating, ELO rating quantity 11,526
P1088
talk
covi
tvrdost podle Mohse qualitative ordinal scale characterizing scratch resistance of various minerals quantity 127
P1090
talk
covi
rudý posun the redshift measure of an astronomical object redshift quantity 3,609
P1092
talk
covi
celkem vyrobeno quantity of item produced vyrobeno celkem quantity 8,710
P1093
talk
covi
gross tonnage unitless index related to a ship's overall internal volume quantity 7,619
P1096
talk
covi
excentricita dráhy amount of the deviation of an orbit from a perfect circle quantity 43,858
P1097
talk
covi
g-factor characteristic property of any elementary particle (Landé factor) quantity 3
P1098
talk
covi
počet mluvčích počet lidí, kteří hovoří tímto jazykem quantity 1,428
P1099
talk
covi
počet stožárů počet stožárů, které jsou na lodi počet stěžňů quantity 35
P1100
talk
covi
počet válců počet válců v pístovém motoru nebo v kompresoru válce quantity 3,918
P1101
talk
covi
nadzemní podlaží above ground floor count of a building (ground floor and attic included) nadzemních podlaží, počet nadzemních podlaží quantity 8,732
P1102
talk
covi
zploštění míra odchylky rotačního elipsoidu od kulového tvaru quantity 14
P1103
talk
covi
počet nástupišť počet nástupišť na nádraží quantity 25,520
P1104
talk
covi
počet stran počet stran psaného díla quantity 81,900
P1106
talk
covi
Sandbox-Quantity property to be used for testing the quantity datatype quantity 368
P1107
talk
covi
poměr to be used as a qualifier, value must be between 0 and 1 podíl quantity 4,899
P1108
talk
covi
elektronegativita tendency of an atom or functional group to attract electrons quantity 49
P1109
talk
covi
index lomu index lomu látky s vlnovou délkou a teplotou jako kvalifikátory quantity 139
P1110
talk
covi
počet návštěvníků počet účastníků určité události návštěvnost, počet účastníků quantity 6,669
P1111
talk
covi
počet hlasů qualifier stating the number of votes for a candidate in an election quantity 16,507
P1112
talk
covi
číslo v Pokédexu číslo sloužící k identifikaci Pokémona Pokédex quantity 813
P1113
talk
covi
počet dílů počet dílů ve filmové/televizní sérii délka seriálu, délka série, délka řady, počet epizod quantity 44,020
P1114
talk
covi
počet instancí množství tohoto předmětu quantity 54,104
P1115
talk
covi
ATVK ID identifier for each of the Latvian administrative units, i.e. municipality, parish, city under state jurisdiction and city under municipality jurisdiction. Based on the Latvian Classification on Objects of Administrative Division (Q15621843). external-id 684
P1116
talk
covi
identifikátor Kallikratis kód oblasti v Řecku Kallikratis, kód řecké administrativní oblasti external-id 18,398
P1117
talk
covi
disociační konstanta acid dissociation constant pK quantity 206
P1120
talk
covi
počet mrtvých number of ALL people who died as a direct result of an event or cause počet obětí quantity 4,309
P1121
talk
covi
oxidační číslo mocenství, oxidační stav, oxidační stupeň quantity 55
P1122
talk
covi
spinové kvantové číslo kvantové číslo, které parametrizuje vnitřní moment hybnosti dané částice quantity 3,143
P1123
talk
covi
parity property of elementary particle quantity 3,099
P1125
talk
covi
Gini koeficient measure of statistical dispersion intended to represent the income distribution of a nation's residents quantity 24
P1126
talk
covi
isospin quantum number characteristic property of any elementary particle quantity 30
P1127
talk
covi
isospin z-component characteristic property of any elementary particle quantity 22
P1128
talk
covi
počet zaměstnanců total number of employees of a company at a given point in time quantity 7,639
P1129
talk
covi
national team caps total number of games officially played by a sportsman for national team quantity 4,740
P1132
talk
covi
počet účastníků počet jednotlivých účastníků (osob) quantity 9,990
P1133
talk
covi
DGO4 identifier identifier per Direction générale opérationelle (Wallonia) external-id 585
P1135
talk
covi
názvoslovný status the status of a scientific name, according to the relevant rules of nomenclature (taxonomy) názvoslovný stav wikibase-item 296
P1136
talk
covi
vyřešil osoba, která vyřešila vědecký problém objasnil, objasnila, rozřešil, rozřešila, vyřešila wikibase-item 84
P1137
talk
covi
fossil found in this unit fossils that are found in this stratigraphic unit wikibase-item 18
P1138
talk
covi
Kunstindeks Danmark Artist ID unique artist identifier used by Kunstindeks Danmark external-id 6,480
P1139
talk
covi
podzemní podlaží total number of below ground floors of the building podzemních podlaží, počet podzemních podlaží quantity 707
P1140
talk
covi
EHAK id Estonian Administrative and Settlement Classification external-id 5,038
P1141
talk
covi
počet jader procesoru number of independent actual processing units quantity 44
P1142
talk
covi
politická ideologie politická ideologie organizace ideologie wikibase-item 9,082
P1143
talk
covi
BN (Argentine) editions catalogue number for books (editions) in the National Library of the Argentine Republic external-id 563
P1144
talk
covi
ID v databázi Library of Congress (LCCN) Record number for entries in the LoC bibliographic catalog (for authority records use P244) external-id 18,655
P1145
talk
covi
Lagrangian point libration point of an object (default: object-sun-earth) wikibase-item 5,777
P1146
talk
covi
identifikátor IAAF identifier for athletes in International Association of Athletics Federations (IAAF) database and website external-id 20,454
P1148
talk
covi
neutronové číslo number of neutrons of an isotope quantity 4,775
P1149
talk
covi
Library of Congress Classification subject classification identifier used in the Library of Congress Classification system LoC string 2,172
P1150
talk
covi
Regensburgská klasifikace identifier used for this class in the Regensburg Classification system string 905
P1151
talk
covi
portál tématu portál na Wikipedii, jenž o tomto tématu pojednává wikibase-item 1,583
P1153
talk
covi
Scopus Author ID identifier for an author assigned in Scopus bibliographic database external-id 205,966
P1154
talk
covi
Scopus EID jedinečný identifikátor odborného článku v bibliografické databázi Scopus external-id 17,487
P1155
talk
covi
Scopus Affiliation ID identifier for an organisation in author affiliations per Scopus external-id 10
P1156
talk
covi
Scopus Source ID Scopus uses a unique identifier for each source/publication venue (journal, conference, etc) external-id 12,670
P1157
talk
covi
US Congress Bio ID identifier for a person on the Biographical Directory of the United States Congress external-id 12,818
P1158
talk
covi
místo přistání místo, kam letoun přistál místo dosednutí wikibase-item 345
P1159
talk
covi
CODEN CODEN bibliographic code external-id 3,110
P1160
talk
covi
ISO 4 abbreviation ISO 4 bibliographic code/abbreviation external-id 3,812
P1161
talk
covi
Z39.5 abbreviation Z39.5 bibliographic code/abbreviation established in 1969 by National Information Standards Organization and used widely in the US and elsewhere string 14
P1162
talk
covi
Bluebook abbreviation Bluebook citation style includes abbreviations string 18
P1163
talk
covi
typ internetového média IANA-registered identifier for a file type typ MIME string 996
P1164
talk
covi
cardinality of the group number of elements in a finite group quantity 52
P1165
talk
covi
mateřská planeta planeta, ze které entita pochází domovská planeta, planeta původu wikibase-item 231
P1167
talk
covi
USB vendor ID hexadecimal identifier of a manufacturer of a USB device external-id 235
P1168
talk
covi
kód dánské obce identifikátor obce v Dánsku external-id 104
P1170
talk
covi
transmitted signal type type of signal transmitted by a device wikibase-item 7
P1171
talk
covi
aproximační algoritmus method used to approximate a number wikibase-item 6
P1172
talk
covi
Geokod identifier for historical administrative division of Sweden (1862-1951) external-id 68
P1174
talk
covi
návštěvníci za rok number of people visiting a location each year quantity 1,990
P1181
talk
covi
číselná hodnota číselná hodnota čísla, matematické či fyzikální konstanty hodnota quantity 10,673
P1182
talk
covi
LIBRIS editions identifier for the items in the libris-catalogue about specific books external-id 859
P1183
talk
covi
hydrologické pořadí a number to hydrographically order rivers and streams, use more specific properties where possible string 549
P1184
talk
covi
handle Handle System identifier, which is a superset of the DOI external-id 17,013
P1185
talk
covi
kód rodovid.org identifer for a person on rodovid.org external-id 3,585
P1186
talk
covi
ID poslance Evropského parlamentu identifier for a past or present MEP in a directory of all members of the European Parliament external-id 3,682
P1187
talk
covi
Dharma Drum Buddhist College person ID identifier for a person in DDBC external-id 2,471
P1188
talk
covi
Dharma Drum Buddhist College place ID identifier for a place in DDBC external-id 20
P1189
talk
covi
Chinese Library Classification identifier used for this class in the CLC external-id 22
P1190
talk
covi
Mezinárodní desetinné třídění typ knihovní klasifikace MDT string 248
P1191
talk
covi
premiéra datum, kdy bylo dílo poprvé předvedeno či vysíláno datum premiéry time 29,060
P1192
talk
covi
connecting service service stopping at a station wikibase-item 7,790
P1193
talk
covi
prevalence portion of a population with a given disease quantity 15
P1194
talk
covi
received signal type type of signal received by a device wikibase-item 6
P1195
talk
covi
přípona souboru přípona jména souboru, která určuje formát souboru (např. txt pro textový soubor) string 5,640
P1196
talk
covi
způsob smrti typ smrti wikibase-item 70,275
P1198
talk
covi
míra nezaměstnanosti portion of a workforce population that is not employed nezaměstnanost quantity 197
P1199
talk
covi
mode of inheritance manner in which a particular genetic trait or disorder is passed from one generation to the next wikibase-item 54
P1200
talk
covi
kategorie povodí kategorie spojená s povodím řeky wikibase-item 2,470
P1201
talk
covi
space tug spacecraft vehicle designed to move the payload from a reference orbit to the target orbit, or direct it to an interplanetary trajectory wikibase-item 393
P1202
talk
covi
carries scientific instrument scientific instruments carried by a vessel, satellite, or device that are not required for propelling or navigating wikibase-item 26
P1203
talk
covi
Finnish municipality number identifier for a municipality in Finland external-id 14,212
P1204
talk
covi
hlavní téma portálu primary topic of this Wikimedia portal wikibase-item 1,679
P1207
talk
covi
autoritní záznam NUKAT identifikátor autoritního záznamu v polském NUKAT external-id 136,858
P1208
talk
covi
ISMN International Standard Music Number external-id 28
P1209
talk
covi
CN identifier for a newspaper or magazine issued by State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People’s Republic of China external-id 34
P1210
talk
covi
supercharger supercharger or turbocharger used by an engine wikibase-item 9
P1211
talk
covi
fuel system fuel system that an engine uses wikibase-item 26
P1212
talk
covi
Atlas ID identifikátor v databázi muzea v Louvru external-id 4,897
P1213
talk
covi
NLC authorities identifier for a person per National Library of China external-id 273
P1214
talk
covi
Riksdagen person-id identifier at data.riksdagen.se external-id 1,587
P1215
talk
covi
zdánlivá hvězdná velikost zdánlivá velikost astronomických objektů hvězdná velikost quantity 7,702
P1216
talk
covi
číslo v anglickém seznamu národních památek number on the National Heritage List for England external-id 394,467
P1217
talk
covi
Internet Broadway Database venue ID identifier for a theatre or other venue in the IBDB external-id 130
P1218
talk
covi
Internet Broadway Database production ID identifier for a specific run of a show external-id 26
P1219
talk
covi
Internet Broadway Database show ID identifier for a play or other work (which may have had 1 or more productions) external-id 2,713
P1220
talk
covi
Internet Broadway Database person ID identifier for personnel on Broadway external-id 16,845
P1221
talk
covi
typ kompresoru typ kompresoru pro letecké motory wikibase-item 5
P1225
talk
covi
US National Archives Identifier identifier for the United States National Archives and Records Administration's online catalog external-id 31,208
P1227
talk
covi
astronomical filter passband used to isolate particular sections of the electromagnetic spectrum wikibase-item 82
P1229
talk
covi
Openpolis ID identifier in Openpolis, a database of Italian politicians external-id 1,367
P1230
talk
covi
JSTOR journal code identifier for a journal in JSTOR external-id 2,836
P1232
talk
covi
Linguist list code identifier for a language per Linguist list external-id 307
P1233
talk
covi
identifikátor autora ISFDB identifier for a person in the Internet Speculative Fiction Database external-id 16,747
P1234
talk
covi
ISFDB publication ID identifier for an edition of a publication in the Internet Speculative Fiction Database external-id 28
P1235
talk
covi
ISFDB series ID identifier for a series, periodical or franchise in the Internet Speculative Fiction Database external-id 1,041
P1236
talk
covi
Parsonův kód identifier for melodic contours of music external-id 158
P1237
talk
covi
identifikátor filmu v Box Office Mojo uvádí se ID za rovnítkem před .htm Box Office Mojo external-id 9,285
P1238
talk
covi
Swedish Football Association player ID identifier for a Swedish association football (soccer) player's page at Svenskfotboll.se, the official website of the Swedish Football Association (in Swedish: Svenska Fotbollförbundet; SvFF) external-id 1,917
P1239
talk
covi
ISFDB publisher ID identifier for a publisher in the Internet Speculative Fiction Database external-id 98
P1240
talk
covi
Danish Bibliometric Research Indicator level string 13,963
P1241
talk
covi
Swiss Football Association Club Number identifier external-id 60
P1242
talk
covi
Theatricalia play ID identifier for a theatrical work, in the Theatricalia database external-id 1,247
P1243
talk
covi
International Standard Recording Code identifier ISRC external-id 1,416
P1245
talk
covi
definovaný význam na OmegaWiki "Defined Meaning" on the site OmegaWiki external-id 617
P1246
talk
covi
číslo patentu identifikátor patentovaného vynálezu external-id 223
P1247
talk
covi
kompresní poměr compression ratio of an engine quantity 22
P1248
talk
covi
identifikátor KulturNav identifikátor lidí, míst, událostí atd. používaný některými nordickými muzei KulturNav-ID external-id 13,041
P1249
talk
covi
první písemná zmínka první písemný záznam o existenci subjektu time 24,837
P1250
talk
covi
Danish Bibliometric Research Indicator (BFI) SNO/CNO serial & conference identifier external-id 14,000
P1251
talk
covi
kód ABS ASCL Australian Standard Classification of Languages ID for languages external-id 19
P1252
talk
covi
AUSTLANG code identifier for a language in the Australian Indigenous Languages Database external-id 335
P1253
talk
covi
BCU Ecrivainsvd identifier in the database of writers from the canton of Vaud external-id 456
P1254
talk
covi
Slovenska biografija ID identifier in the "Slovenska biografija" reference project external-id 6,014
P1255
talk
covi
HelveticArchives ID ID v archivu databáze Švýcarské národní knihovny external-id 603
P1256
talk
covi
Iconclass notation Iconclass code that corresponds with an artistic theme or concept. For artworks, use P1257 (depicts Iconclass notation) external-id 3,318
P1257
talk
covi
depicts Iconclass notation Iconclass code depicted in an artwork. For linking Iconclass codes with their corresponding artistic themes or concepts, use P1256 (Iconclass notation). string 8,100
P1258
talk
covi
identifikátor na Rotten Tomatoes ID na Rotten Tomatoes, musí začínat na "m/" u filmů, "tv/" u TV seriálů a "celebrity/" u osobností Rotten Tomatoes ID external-id 78,212
P1259
talk
covi
souřadnice místa pohledu souřadnice místa, ze kterého je zobrazen daný předmět (tím může být například snímek, obraz…) globe-coordinate 101
P1260
talk
covi
švédská databáze památek identifier external-id 156,382
P1261
talk
covi
Rundata database about runestones, mainly in Sweden, but stones in all of Europe, Greenland and U.S. can be found here external-id 1,697
P1262
talk
covi
RAÄ number Identificator for an element in the Database of the cultural heritage in Sweden external-id 145,565
P1263
talk
covi
NNDB identifier in the Notable Names Database, a biographical database: only for people entries external-id 36,213
P1264
talk
covi
platnost v období time period when a statement is valid wikibase-item 346,065
P1265
talk
covi
identifikátor filmu v AlloCiné identifikační číslo v databázi AlloCiné AlloCiné ID external-id 50,594
P1266
talk
covi
ID umělce na AlloCiné identifier for a person on the AlloCiné film database external-id 67,189
P1267
talk
covi
identifikátor seriálu AlloCiné identifikátor pro seriál v databázi AlloCiné Allociné ID seriálu, ID seriálu Allociné external-id 4,954
P1268
talk
covi
reprezentuje organizace nebo osoby, která je zastoupena wikibase-item 25,858
P1269
talk
covi
aspekt (čeho) topic of which this item is an aspect, item that offers a broader perspective on the same topic wikibase-item 38,500
P1270
talk
covi
Norwegian Register journal ID identifier for academic journals external-id 195
P1271
talk
covi
Norway Database for Statistics on Higher education publisher ID identifier external-id 2
P1272
talk
covi
Norway Import Service and Registration Authority periodical code external-id 111
P1273
talk
covi
CANTIC identifier for authority control managed by the National Library of Catalonia (BNC). Format: "a", 7 digits, "x" or digit external-id 42,116
P1274
talk
covi
ISFDB title ID identifier for a title in the Internet Speculative Fiction Database external-id 14,807
P1275
talk
covi
Norway Import Service and Registration Authority publisher code identifier external-id 6
P1276
talk
covi
Dictionnaire du Jura ID identifier in the encyclopedia Dictionnaire du Jura external-id 215
P1277
talk
covi
JUFO ID identifier in the Julkaisufoorumi (Finnish Publication Forum) external-id 18,800
P1278
talk
covi
LEI identifier for a legally distinct entity per ISO 17442 external-id 11,068
P1279
talk
covi
míra inflace percent change in the consumber price index (CPI) inflace quantity 197
P1280
talk
covi
CONOR ID identifier in the CONOR.SI database external-id 65,850
P1281
talk
covi
WOEID identifier for a location on Yahoo! GeoPlanet and Flickr external-id 29,920
P1282
talk
covi
značka či klíč na OpenStreetMap schéma značení na OpenStreetMap (Key:klíč nebo Tag:klíč=hodnota) string 1,772
P1283
talk
covi
filmografie item with a list of films a person has contributed to. Don't use to add film items. Instead, add actors as cast on items for films the participated in. wikibase-item 435
P1284
talk
covi
Munzinger IBA identifier on the Munzinger Archiv external-id 18,470
P1285
talk
covi
Munzinger Sport number identifer on the Munzinger Archiv external-id 1,713
P1286
talk
covi
Munzinger Pop ID identifier on the Munzinger Archiv external-id 1,626
P1287
talk
covi
KDG Komponisten der Gegenwart identifier on the Munzinger Archiv external-id 747
P1288
talk
covi
KLG Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur identifier on the Munzinger Archiv external-id 809
P1289
talk
covi
KLfG Critical Dictionary of foreign contemporary literature external-id 654
P1290
talk
covi
kmotr person who is the godparent of a given person kmotra wikibase-item 154
P1291
talk
covi
Association Authors of Switzerland ID identifier in a Swiss database of modern writers external-id 686
P1292
talk
covi
kód DNB identifikátor Německé národní knihovny external-id 794
P1293
talk
covi
Royal Aero Club Aviator's Certificate ID identifier external-id 61
P1294
talk
covi
WWF ecoregion code identifier for ecoregions external-id 632
P1295
talk
covi
emisivita ability of a substance to radiate thermal energy from its surface quantity 4
P1296
talk
covi
ID ve Velké katalánské encyklopedii identifikátor položky v Gran Enciclopèdia Catalana GEC ID external-id 42,390
P1297
talk
covi
IRS Employer Identification Number number given to businesses by the United States Internal Revenue Service external-id 10,043
P1299
talk
covi
depicted by object depicting this subject wikibase-item 984
P1300
talk
covi
bibcode bibcode for a journal external-id 6
P1301
talk
covi
počet výtahů number of elevators in a building quantity 1,764
P1302
talk
covi
primary destinations major cities that a road serves wikibase-item 594
P1303
talk
covi
hudební nástroj nástroj, na který hudebník hraje nástroj wikibase-item 75,484
P1304
talk
covi
centrální banka country's central bank národní banka wikibase-item 78
P1305
talk
covi
Skyscraper Center ID identifier for a building as used on the CTBUH's www.skyscrapercenter.com external-id 4,566
P1307
talk
covi
Swiss parliament ID identifier for a member of the Swiss Parliament since 1848 external-id 1,620
P1308
talk
covi
držitel úřadu osoba, která působí v dané funkci, je držitelem daného úřadu wikibase-item 2,956
P1309
talk
covi
identifikátor EGAXA identifier in Bibliotheca Alexandrina external-id 3,673
P1310
talk
covi
tvrzení zpochybněno (kým) entity that disputes a given statement zpochybněno, zpochybněno (kým) wikibase-item 387
P1311
talk
covi
lostbridges.org ID identifier from database of covered bridges in the United States and Canada external-id 62
P1312
talk
covi
has facet polytope facet of a polytope, in the next-lower dimension wikibase-item 600
P1313
talk
covi
pozice předsedy vlády název pozice, kterou zastává hlava vlády této položky wikibase-item 16,922
P1314
talk
covi
počet oblouků počet oblouků mostu quantity 1,152
P1315
talk
covi
People Australia ID identifier for people per National Library of Australia (see also P409 for the older Libraries Australia identifier). Format: 6 to 8 digits. external-id 65,535
P1316
talk
covi
SMDB ID identifier in the Swedish Media Database external-id 251
P1317
talk
covi
období působení datum, kdy osoba s nejistým datem narození a/nebo úmrtí byla aktivní floruit, působil(a) time 9,368
P1318
talk
covi
dokázáno (kým) person who proved something wikibase-item 55
P1319
talk
covi
nejdříve earliest date at which an event could have happened. Use as qualifier for other date properties po, po tomto datu time 32,523
P1320
talk
covi
OpenCorporates ID identifier for a corporation, in the OpenCorporates database external-id 9,999
P1321
talk
covi
place of origin (Switzerland) lieu d'origine of a Swiss national. Not be confused with place of birth or place of residence wikibase-item 1,566
P1322
talk
covi
dual to dual of a polytope, graph or curve wikibase-item 314
P1323
talk
covi
Terminologia Anatomica 98 Terminologia Anatomica (1998 edition) human anatomical terminology identifier TA98 external-id 3,287
P1324
talk
covi
repozitář se zdrojovým kódem veřejné úložiště zdrojového kódu url 4,696
P1325
talk
externí data dostupná na URL, na které jsou dostupná data týkající se této položky url 4,784
P1326
talk
covi
nejpozději latest possible time that something could have occurred. Use as qualifier for other date properties time 31,462
P1327
talk
covi
profesionální nebo sportovní partner osoba, se kterou někdo profesionálně či sportovně spolupracuje spoluhráč, spoluhráčka, spolupracovnice, spolupracovník, sportovní partner wikibase-item 4,215
P1329
talk
covi
telefonní číslo telefonní číslo ve standardním formátu telefon string 12,433
P1330
talk
covi
kód MusicBrainz pro hudební nástroj kód hudebního nástroje v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID nástroje, MusicBrainz pro nástroj external-id 815
P1331
talk
covi
PACE member ID identifier for a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe external-id 2,072
P1332
talk
covi
nejsevernější bod northernmost point of a location. For an administrative entity this includes offshore islands souřadnice nejsevernějšího bodu globe-coordinate 8,607
P1333
talk
covi
nejjižnější bod southernmost point of a place. For administrative entities this includes offshore islands souřadnice nejjižnějšího bodu globe-coordinate 8,492
P1334
talk
covi
nejvýchodnější bod easternmost point of a location souřadnice nejvýchodnějšího bodu globe-coordinate 8,488
P1335
talk
covi
nejzápadnější bod westernmost point of a location souřadnice nejzápadnějšího bodu globe-coordinate 8,479
P1336
talk
covi
nárokováno (kým) administrative divisions that claim control of a given area wikibase-item 738
P1338
talk
covi
EPSG ID identifikátor geodetického souřadnicového systému v registru EPSG external-id 38
P1339
talk
covi
počet zraněných počet lidí, kteří byli při události zraněni počet raněných quantity 2,312
P1340
talk
covi
barva očí color of the irises of a person's eyes wikibase-item 4,719
P1341
talk
covi
Italian Chamber of Deputies dati ID identifier for incumbent and former deputies from the Italian Chamber of Deputies external-id 6,311
P1342
talk
covi
počet křesel number of seats/members in an assembly (legislative house or similar) quantity 6,406
P1343
talk
covi
popsáno ve zdroji slovník či encyklopedie atd., ve kterých je tento koncept popsán wikibase-item 254,695
P1344
talk
covi
účastník (čeho) akce, které se osoba zúčastnila (opak k P710 a P1923) účastnil se čeho, účastnila se čeho, účast wikibase-item 186,999
P1345
talk
covi
počet obětí vraha počet osob, které daný (sériový) vrah zabil quantity 94
P1346
talk
covi
vítěz vítěz soutěže (nepoužívat pro bitvy a války) vítězka wikibase-item 37,282
P1347
talk
covi
klasifikace vojenských ztrát allowed values: killed in action (Q210392), missing in action (Q2344557), died of wounds (Q16861372), prisoner of war (Q179637), killed in flight accident (Q16861407), others used in military casualty classification wikibase-item 7,059
P1348
talk
covi
AlgaeBase URL URL pro webovou stránku AlgaeBase url 830
P1349
talk
covi
ploidie ploidy of a genome wikibase-item 11
P1350
talk
covi
počet odehraných zápasů buď jako vymezení vlastnosti 'člen sportovního družstva', nebo celkový počet počet zápasů quantity 135,809
P1351
talk
covi
počet vstřelených gólů/bodů góly/body vstřelené v zápase/události uvedené ve vymezení; pro body v lize použijte P1358 body, branky, góly, vstřelených bodů, vštřelených gólů quantity 146,378
P1352
talk
covi
pořadí sportovce the subject's numbered position within a tournament or group of performers quantity 36,871
P1353
talk
covi
original spelling original spelling of a scientific name string 514
P1354
talk
covi
shown with features secondary features depicted in a work. Use as qualifier for "depicts" (P180) wikibase-item 1,661
P1355
talk
covi
výhry počet vyhraných sportovních zápasů, her apod. vyhrané zápasy, vítězství quantity 425
P1356
talk
covi
prohry počet prohraných sportovních zápasů, her apod. porážky, prohrané zápasy quantity 354
P1357
talk
covi
remízy počet remizovaných sportovních zápasů, her apod. nerozhodné zápasy quantity 337
P1358
talk
covi
dosažené body počet bodů v ligové tabulce či desetiboji (pro góly/body v zápase použijte P1351) body, ligové body quantity 1,509
P1359
talk
covi
number of points/goals conceded points conceded or goals against (use in league table items) quantity 364
P1360
talk
covi
Monte Carlo Particle Number number given to each elementary particle string 61
P1362
talk
covi
Theaterlexikon der Schweiz online ID identifier in the online edition of the Theater Dictionary of Switzerland external-id 1,580
P1363
talk
covi
gól/body získal osoba, která ve hře dosáhla branky či bodů body získal, gól vstřelil, vstřelil, získal wikibase-item 181
P1364
talk
covi
ITTF table tennis player ID 6-digit identifier for a table tennis player as per International Table Tennis Federation (ITTF) external-id 578
P1365
talk
covi
předchůdce osoba nebo položka, kterou tato položka nahradila; pro stavby použijte P1398; pokud nešlo o nahrazení, použijte P155 nahradil (koho/co) wikibase-item 57,301
P1366
talk
covi
nástupce osoba nebo položka, která tuto položku nahradila; pokud nešlo o nahrazení, použijte P156 nahradil, nahrazeno (kým/čím), náhrada wikibase-item 62,269
P1367
talk
covi
Art UK artist ID authority control identifier for artists (creators of publicly owned oil paintings in the UK) external-id 22,592
P1368
talk
covi
identifikátor LNB identifikátor v databázi Lotyšské národní knihovny external-id 24,136
P1369
talk
covi
číslo v íránské databázi památek identifier in the Iranian National Heritage database external-id 26,838
P1370
talk
covi
IHSI ID identifier for an administrative territorial entity in Haiti external-id 592
P1371
talk
covi
ASI Monument ID identifier assigned to monuments catalogued by the Archaeological Survey of India external-id 1,069
P1372
talk
covi
binding of software library software library in another programming language provided by the subject software binding wikibase-item 18
P1373
talk
covi
daily patronage number of daily passengers, patrons or visitors in specified time period quantity 2,521
P1375
talk
covi
NSK ID identifier for an item in the National and University Library in Zagreb (including leading zeroes) external-id 4,449
P1376
talk
covi
hlavní sídlo čeho země, státu, kantonu nebo jiné administrativní jednotky hlavní město čeho wikibase-item 65,868
P1377
talk
covi
MTR station code identifier for a station in Hong Kong issued by MTR external-id 178
P1378
talk
covi
China railway TMIS station code identifier for a railway station used in China railway system external-id 3,418
P1380
talk
covi
BridgeReports.com ID identifier from database based on the National Bridge Inventory. Lists every U.S. bridge over 20 feet (6 meters) long external-id 1,517
P1381
talk
covi
bridgehunter.com ID identifier from a database of historic bridges external-id 1,730
P1382
talk
covi
kryje se s objekt, který je částečně, ale nikoli plně (P361), částí subjektu koinciduje s, překrývá se s wikibase-item 5,988
P1383
talk
covi
zahrnuje sídlo sídla, která jsou součástí této administrativní jednotky wikibase-item 5,630
P1385
talk
covi
Enciclopédia Açoriana ID identifier for an item in Enciclopédia Açoriana external-id 37
P1386
talk
covi
Japanese High School Code identifier for a high school in Japan external-id 5,066
P1387
talk
covi
political alignment political position within the political spectrum wikibase-item 1,600
P1388
talk
covi
German regional key identifier for municipalities and other areas in Germany external-id 1,311
P1389
talk
covi
product certification certification for a product, qualify with P1001 ("applies to jurisdiction") if needed wikibase-item 3,159
P1390
talk
covi
match time of event time into a game when an event occurs (use with a unit) minuta zápasu, čas quantity 170
P1391
talk
covi
ID v Indexu Fungorum identifikátor vědeckého názvu taxonu v mykologickém Indexu Fungorum (položka Q1860469) Index Fungorum external-id 96,282
P1392
talk
covi
ComicBookDB ID identifier in a comic book database external-id 150
P1393
talk
covi
proxy person authorized to act for another wikibase-item 36
P1394
talk
covi
Glottolog code identifier for a languoid in the Glottolog database external-id 10,078
P1395
talk
covi
National Cancer Institute ID identifikátor z www.cancer.gov identifikátor National Cancer Institute, National Cancer Institute identifikátor, NCI ID external-id 16
P1396
talk
covi
Linguasphere code identifier for a language from Linguasphere Observatory string 135
P1397
talk
covi
State Catalogue of Geographical Names (Russia) ID identifier in State Catalogue of Geographical Names (Russia) external-id 149
P1398
talk
covi
původní stavba the item this building or structure replaced, at the same geographic location wikibase-item 376
P1399
talk
covi
odsouzen za zločin, za který byla osoba odsouzena wikibase-item 7,315
P1400
talk
covi
FCC Facility ID U.S. ID number for broadcast stations external-id 12,966
P1401
talk
covi
stránka pro nahlašování chyb bug report page where bugs, issues, and feature requests are filed for a particular software bug tracker url 505
P1402
talk
covi
Foundational Model of Anatomy ID identifikátor z ontologie Foundational Model of Anatomy FMA, Foundational Model of Anatomy identifikátor, identifikátor Foundational Model of Anatomy string 3,920
P1403
talk
covi
original combination for animals: the combination (binomen or trinomen) where the species-group name used in this taxon name was first published wikibase-item 8,560
P1404
talk
covi
World Glacier Inventory ID identifier in the World Glacier Inventory database external-id 461
P1406
talk
covi
směr psaní direction that a writing system goes in wikibase-item 31
P1407
talk
covi
kód MusicBrainz pro sérii kód série v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID série, MBID řady, MusicBrainz pro sérii, MusicBrainz pro řadu external-id 625
P1408
talk
covi
licensed to broadcast to place that a radio/TV station is licensed/required to broadcast to wikibase-item 5,436
P1409
talk
covi
Cycling Archives cyclist ID identifier in the Cycling Archives external-id 16,405
P1410
talk
covi
number of representatives in an organization/legislature number of seats a political party, faction, or group has in a given legislature quantity 2,345
P1411
talk
covi
nominace na award nomination received by a person, organisation or creative work (inspired from "award received" (Property:P166)) wikibase-item 19,214
P1412
talk
covi
ovládané jazyky jazyky, kterými osoba mluví jazyky wikibase-item 637,515
P1414
talk
covi
knihovna uživatelského rozhraní framework or toolkit a program uses to display the graphical user interface GUI, knihovna uživatelského prostředí wikibase-item 1,081
P1415
talk
covi
Oxford Biography Index Number identifier used by the Oxford Dictionary of National Biography external-id 60,763
P1416
talk
covi
záštita organizace, ke které je osoba nebo jiná orgaizace přidružena wikibase-item 16,313
P1417
talk
covi
ID Encyclopædia Britannica Online identifikátor v online verzi Encyclopædia Britannica external-id 134,953
P1418
talk
covi
orbits completed number of orbits a spacecraft has done around a body quantity 304
P1419
talk
covi
tvar geometrický tvar objektu wikibase-item 629
P1420
talk
covi
synonymum taxonu (incorrect) name(s) listed as synonym(s) of a taxon name synonymní taxon wikibase-item 4,899
P1421
talk
covi
GRIN URL URL for a taxon in the GRIN website url 106,678
P1422
talk
covi
Sandrart.net ID person identifier in the web-based edition of Joachim von Sandrart’s "Teutscher Academie der Edlen Bau, Bild- und Mahlerey-Künste" (1675–80) external-id 5,014
P1423
talk
covi
téma šablony primary topic of the subject template or infobox wikibase-item 10,255
P1424
talk
covi
šablona tématu primary infobox or navigational template of this subject wikibase-item 9,962
P1425
talk
covi
ekoregion (WWF) ekoregion entity wikibase-item 10
P1427
talk
covi
počátek cesty počáteční bod cesty, letu apod. počátek letu wikibase-item 14,902
P1428
talk
covi
Lost Art-ID identifier in the Lost Art Internet Database external-id 14
P1429
talk
covi
domácí zvíře domácí zvíře, které osoba vlastní domácí mazlíček wikibase-item 119
P1430
talk
covi
OpenPlaques ID identifikátor osoby v databázi OpenPlaques external-id 5,176
P1431
talk
covi
výkonný producent executive producer of a movie or TV show wikibase-item 5,104
P1432
talk
covi
B-side (DEPRECATED) song/track which is the B-side of this single wikibase-item 306
P1433
talk
covi
publikováno v rozsáhlejší dílo, v jehož rámci byla práce publikována dílo, sbírka, časopis wikibase-item 20,785,880
P1434
talk
covi
popisuje fikční svět the subject is a work describing a fictional universe, i.e. whose plot occurs in this universe. wikibase-item 3,667
P1435
talk
covi
památkový status objekt chráněný jako kulturní dědictví památková ochrana wikibase-item 1,640,781
P1436
talk
covi
velikost sbírky nebo výstavy number of items in a collection or exhibition quantity 12,397
P1437
talk
covi
plea whether a person pleaded guilty, not guilty, etc. wikibase-item 11
P1438
talk
covi
Jevrejskaja enciklopedija (kód) identifier on the Electronic Jewish Encyclopedia (Elektronnaja Evrejskaja Entsiklopedia) string 1,345
P1439
talk
covi
Norsk filmografi ID identifier from Norsk filmografi, published by the National Library of Norway external-id 759
P1440
talk
covi
Fide ID identifikátor v databázi šachových hráčů FIDE external-id 11,630
P1441
talk
covi
vyskytuje se v díle dílo, v němž se tato fiktivní entita vyskytuje v díle, z díla, objevuje se v wikibase-item 42,138
P1442
talk
covi
obrázek hrobu picture of a person or animal's grave, gravestone or tomb fotka hrobu, fotografie hrobu commonsMedia 29,632
P1443
talk
covi
způsob skórování vymezení pro P1363 (gól/body získal) wikibase-item 12
P1444
talk
covi
cíl cesty místo, kam směřuje nějaká cesta (let, jízda dopravního prostředku, výzkumná výprava, migrace atd.) destinace wikibase-item 9,063
P1445
talk
covi
fikční svět popsán ve to link a fictional universe with a work that describes it: <universe> "described in the work:" <work> wikibase-item 168
P1446
talk
covi
počet pohřešovaných number of people missing after an event - qualify with "point in time (P585)" pohřešovaní quantity 41
P1447
talk
covi
ID olympionika na Sports-Reference.com identifikační číslo sportovce v databázi olympioniků na www.sports-reference.com/olympics/athletes/ external-id 118,151
P1448
talk
covi
oficiální název oficiální jméno předmětu v jeho úředním jazyce celé jméno, název, oficiální jméno, plný název, úplný název monolingualtext 938,790
P1449
talk
přezdívka informal name (for a pseudonym use P742) aka, alias monolingualtext 9,549
P1450
talk
covi
Sandbox Monolingual text sandbox for testing the monolingual text datatype monolingualtext 2
P1451
talk
covi
motto text motta heslo, text motta monolingualtext 4,146
P1453
talk
covi
catholic.ru ID identifier on the site catholic.ru external-id 12
P1454
talk
covi
právní forma typ subjektu definovaný zákonem forma podnikání, právní forma podnikání, typ společnosti wikibase-item 71,531
P1455
talk
covi
seznam díla link to the article with the works of a person wikibase-item 320
P1456
talk
covi
seznam památek přehled památek v místě nebo území wikibase-item 9,827
P1457
talk
covi
absolutní hvězdná velikost absolutní jasnost astronomického objektu absolutní magnituda quantity 26,483
P1458
talk
covi
barevný index color index of an astronomical object quantity 11
P1459
talk
covi
Cadw Building ID identifier for listed buildings in Wales external-id 29,844
P1460
talk
covi
NIEA building ID identifier for listed buildings in Northern Ireland external-id 860
P1461
talk
covi
Patientplus ID identifikátor nemoci z Patient UK identifikátor Patientplus, Patientplus identifikátor string 761
P1462
talk
covi
správce standardu těleso či organizace, která je zodpovědná za údržbu a publikaci standardu standardizující organizace wikibase-item 2,251
P1463
talk
covi
PRDL Author ID identifier from Post-Reformation Digital Library external-id 2,790
P1464
talk
covi
kategorie lidí zde narozených kategorie, do které se zařazují osoby, které se narodily na tomto místě kategorie pro lidi zde narozené wikibase-item 29,928
P1465
talk
covi
kategorie lidí zde zemřelých kategorie, do které se zařazují osoby, které zesnuly na tomto místě kategorie pro lidi zde zemřelé wikibase-item 12,819
P1466
talk
covi
WALS lect code identifier for a language external-id 2,561
P1467
talk
covi
WALS genus code identifier for a language genus external-id 8
P1468
talk
covi
WALS family code identifier for a language family external-id 6
P1469
talk
covi
identifikátor hráče FIFA identifier for a association football player per FIFA external-id 21,283
P1470
talk
covi
maximum glide ratio maximum glide ratio of an aircraft quantity 25
P1471
talk
covi
reporting mark reporting mark for railroads in North America string 112
P1472
talk
covi
stránka tvůrce na Commons jméno stránky tvůrce na Wikimedia Commons (bez prefixu „Creator“) string 38,046
P1473
talk
covi
Nupill Literatura Digital - Author identifier for an author from Nupill Literatura Digital external-id 337
P1474
talk
covi
Nupill Literatura Digital - Document identifier for a document in Nupill Literatura Digital external-id 13
P1476
talk
covi
titul originální název díla název, originální název, původní název monolingualtext 21,789,477
P1477
talk
covi
rodné jméno (text v jazyce) plné jméno osoby při narození, pokud se liší od dnešního běžně použitého jména dívčí jméno, jméno za svobodna, rodné jméno (text v jazyce), rozená, rozený monolingualtext 66,386
P1478
talk
covi
bezprostřední příčina nearest, proximate thing that directly resulted in the subject as outcome or effect. Used in conjunction with 'has cause' (i.e. underlying cause) and 'has contributing factor'. See 'Help:Modeling causes'. bezprostředně způsobeno wikibase-item 456
P1479
talk
covi
přispívající činitel thing that significantly influenced, but did not directly cause, this outcome or effect. Used in conjunction with 'has cause' and 'has immediate cause'. See 'Help:Modeling causes'. má přispívající činitel, má přispívající činitele, přispívající činitelé wikibase-item 169
P1480
talk
covi
nejasné informace kvalifikace přesnosti výroku: circa (Q5727902), v blízkosti (Q21818619), pravděpodobně (Q18122778), sporná (Q18912752) asi, circa, kolem, okolo, pravděpodobně, téměř wikibase-item 59,237
P1481
talk
covi
vici.org ID identifier on vici.org - archaeological atlas of antiquity external-id 362
P1482
talk
covi
štítek na Stack Exchange štítek na webech Stack Exchange url 3,003
P1483
talk
covi
kulturnoe-nasledie.ru ID identifier for an item in a Russian cultural heritage register external-id 5,783
P1529
talk
covi
Gertrude identifier identifier for a cultural property per the Glad database of French cultural heritage external-id 627
P1531
talk
covi
parent of this hybrid, breed, or cultivar wikibase-item 322
P1532
talk
covi
země reprezentace ve sportu země, kterou sportovec reprezentuje národnost pro sport, reprezentuje wikibase-item 116,337
P1533
talk
covi
identické příjmení příjmení stejné jako toto křestní jméno shodné příjmení, stejné příjmení wikibase-item 10,587
P1534
talk
covi
příčina konce qualifier to use together with the end date qualifier (P582) to specify the cause důvod konce, důvod ukončení, příčina ukončení wikibase-item 34,502
P1535
talk
covi
uživatel kdo uživá popsaný objekt wikibase-item 2,893
P1536
talk
covi
bezprostřední příčina (čeho) immediate cause of this effect wikibase-item 94
P1537
talk
covi
přispívající činitel (čeho) thing that is significantly influenced by this cause, but does not directly result from it. See 'Help:Modeling causes' for examples and discussion. wikibase-item 65
P1538
talk
covi
počet domácností total number of households in this place, includes dwellings of all types quantity 93,721
P1539
talk
covi
počet obyvatel – ženy počet obyvatel ženského pohlaví počet žen quantity 106,182
P1540
talk
covi
počet obyvatel – muži počet obyvatel mužského pohlaví počet mužů quantity 105,605
P1541
talk
covi
CQ Ranking male cyclist ID identifier for a male cyclist at cqranking.com external-id 4,822
P1542
talk
covi
příčina (čeho) effect of this cause wikibase-item 2,187
P1543
talk
covi
monogram image of a person's monogram commonsMedia 217
P1544
talk
covi
Federal Register Document Number Authority file ID in the United States Federal Register external-id 179
P1545
talk
covi
pořadové číslo pozice v řadě třídení, pořadí, umístění, pozice string 20,585,002
P1546
talk
covi
popis motta položka o mottu (P1451) motto wikibase-item 368
P1547
talk
covi
závisí na subject software depends on object software závislost wikibase-item 2,973
P1548
talk
covi
maximum Strahler number highest Strahler number of a stream, creek, or river quantity 66
P1549
talk
covi
demonymum název obyvatel určitého města, státu nebo území, nejlépe v jednotném čísle monolingualtext 3,009
P1550
talk
covi
Orphanet ID identifier in the Orpha.net database (without ORPHA prefix) external-id 10,208
P1551
talk
covi
Exceptional heritage of Wallonia ID unique identifier of the "Patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne" external-id 74
P1552
talk
covi
charakterizováno (čím) the entity has an inherent or distinguishing non-material characteristic vlastnosti wikibase-item 14,986
P1553
talk
covi
Yandex.Music ID identifier for artist on the site music.yandex.ru external-id 884
P1554
talk
covi
UBERON ID identifikátor z ontologie UBERON identifikátor UBERON, UBERON identifikátor external-id 2,509
P1555
talk
covi
Executive Order number identifier for an executive order of the US external-id 3,791
P1556
talk
covi
zbMATH author ID identifier of a person in the Zentralblatt MATH database external-id 7,225
P1557
talk
manifestace (čeho) ztělesnění daného konceptu projev (čeho) wikibase-item 508
P1558
talk
covi
označení tempa indication about the speed or pace of a given musical piece wikibase-item 82
P1559
talk
covi
jméno v rodném jazyce jméno osoby v jejím rodném jazyce monolingualtext 327,553
P1560
talk
covi
rodné jméno druhého pohlaví equivalent name (with respect to the meaning of the name) in the same language: female version of a male first name, male version of a female first name. Add primarily the closest matching one křestní jméno opačného pohlaví, opačné křestní jméno wikibase-item 2,445
P1561
talk
covi
počet přeživších number of people surviving an event quantity 770
P1562
talk
covi
identifikátor AllMovie identifikátor filmu v databázi AllMovie external-id 97,466
P1563
talk
covi
identifikátor MacTutor identifier of the person's biography in the MacTutor History of Mathematics archive external-id 2,791
P1564
talk
covi
At the Circulating Library ID identifier in the At the Circulating Library Victorian literature database external-id 1,420
P1565
talk
covi
Enciclopedia de la Literatura en México ID identifier external-id 993
P1566
talk
covi
identifikátor GeoNames identifikátor v geografické databázi GeoNames external-id 3,662,832
P1567
talk
covi
NIS/INS code Belgian municipality codes maintained by Statistics Belgium external-id 645
P1568
talk
covi
definiční obor set of "input" or argument values for which the function is defined wikibase-item 71
P1571
talk
covi
kodoména nadmnožina oboru hodnot wikibase-item 58
P1573
talk
covi
BBC Genome ID identifier for a single episode/ programme in the BBC Genome database of Radio Times programme listings external-id 33
P1574
talk
covi
exemplář (čeho) property for manuscripts, autographs, incunabula, distinct printed copies wikibase-item 195
P1575
talk
covi
RISS catalog union catalog of South Korea and Japan, maintained by RISS external-id 7
P1576
talk
covi
životní styl typical way of life of an individual, group, or culture wikibase-item 792
P1577
talk
covi
Gregory-Aland-Number identifier for Greek manuscripts of the New Testament external-id 1,784
P1578
talk
covi
číslo v Gmelinově databázi identifikátor anorganické sloučeniny, podle Gmelinovy databáze external-id 3,109
P1579
talk
covi
číslo v Beilsteinově databázi identifier for chemical substance in Reaxys kód v Beilsteinově databázi, registrační číslo v Beilsteinově databázi external-id 19,004
P1580
talk
covi
University of Barcelona authority ID register of authorities of the University of Barcelona external-id 9,921
P1581
talk
covi
oficiální blog URL to the blog of this person or organization blog url 2,053
P1582
talk
covi
přírodním produktem taxonu links a natural product with its source (animal, plant, fungal, algal, etc.) wikibase-item 704
P1583
talk
covi
MalaCards ID identifier in the Malacards database of diseases external-id 4
P1584
talk
covi
Pleiades ID identifier for a place in Pleiades hosted at pleiades.stoa.org external-id 2,674
P1585
talk
covi
Brazilian municipality code identifier for municipalities in Brazil external-id 5,582
P1586
talk
covi
Catalan object of cultural interest ID external-id 1,940
P1587
talk
covi
ID v registru slovinského kulturního dědictví identifier for a cultural monument in the Slovene Cultural Heritage Register external-id 9,517
P1588
talk
covi
village code of Indonesia village identifier by Statistics Indonesia string 46,658
P1589
talk
covi
nejnižší místo místo s nejnižší nadmořskou výškou v dané zemi, regionu, obci či oblasti wikibase-item 392
P1590
talk
covi
počet obětí počet lidí usmrených či zraněných v důsledku této události, používejte v případě, že nelze upřesnit počet zraněných a počet usmrcených. quantity 81
P1591
talk
obžalovaný person or organization accused, at a trial wikibase-item 3,361
P1592
talk
státní zástupce person representing the prosecuting authority, at a trial wikibase-item 28
P1593
talk
obhájce person representing the defendant, at a trial wikibase-item 47
P1594
talk
covi
soudce Judge, magistrate or equivalent, presiding at a trial wikibase-item 137
P1595
talk
obvinění offence with which someone is charged, at a trial wikibase-item 319
P1596
talk
covi
trest trest udělený soudem rozsudek wikibase-item 1,186
P1598
talk
covi
světitel biskup, který daného biskupa vysvětil; také spolusvětitelé konsekrátor, spolusvětitel, vysvěcen (kým) wikibase-item 7,089
P1599
talk
covi
Cambridge Alumni Database ID identifier in the Cambridge Alumni Database/Alumni Cantabrigienses (ACAD) external-id 8,348
P1600
talk
covi
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya code identifier for an architectural property in Catalonia. max. 5-digit numeric external-id 17,362
P1601
talk
covi
číslo esperantisty číslo v Zamenhofově adresáři prvních mluvčích esperanta adresář esperantistů, esperantista číslo external-id 138
P1602
talk
covi
Art UK venue ID authority control identifier for venues housing art, in the UK external-id 1,872
P1603
talk
covi
počet nakažených cumulative number of confirmed, probable and suspected occurrences quantity 28
P1604
talk
covi
stupeň biologického zabezpečení úroveň bilogického zabezpečení nutná k izolování nebezpečné biologické látky wikibase-item 8
P1605
talk
covi
has natural reservoir host species for the pathogen in which it is endemic wikibase-item 13
P1606
talk
covi
natural reservoir of pathogen of which this species is a long-term host wikibase-item 10
P1607
talk
covi
Dialnet author ID identifier for an author in Dialnet external-id 6,587
P1608
talk
covi
Dialnet book ID Book identifier for Dialnet external-id 294
P1609
talk
covi
Dialnet journal external-id 2,348
P1610
talk
covi
Dialnet article external-id 791
P1611
talk
covi
hodnostní kód NATO kód NATO pro hodnosti vojáků NATO code for grade wikibase-item 212
P1612
talk
covi
stránka instituce na Commons name of the institutions's page on Wikimedia Commons (without the prefix "Institution") string 5,235
P1613
talk
covi
kanál IRC official IRC channel of an institution or project IRC url 364
P1614
talk
covi
History of Parliament ID identifier on the History of Parliament website external-id 17,960
P1615
talk
covi
CLARA-ID identifier from database about women visual artists external-id 5,233
P1616
talk
covi
SIREN number identifer for an organization in the SIRENE register maintained by INSEE external-id 38,006
P1617
talk
covi
BBC Things ID identifier in the BBC Things database external-id 893
P1618
talk
covi
číslo dresu číselné označení účastníka sportovního klání na jeho úboru string 24,833
P1619
talk
covi
datum otevření date or point in time an event, museum, theater etc. officially opened otevřeno time 83,896
P1620
talk
covi
žalobce party who initiates a lawsuit wikibase-item 63
P1621
talk
covi
podrobná mapa map containing details about the entire location detailní mapa commonsMedia 1,957
P1622
talk
covi
strana provozu side of the road that vehicles drive on in a given jurisdiction wikibase-item 236
P1624
talk
covi
MarineTraffic Port ID identifier for a port assigned by the MarineTraffic database external-id 846
P1625
talk
covi
has melody this work has the melody of the following work wikibase-item 83
P1626
talk
covi
Thai cultural heritage ID identifier for cultural heritage properties in Thailand external-id 714
P1627
talk
covi
Ethnologue.com code identifier for a language in ethnologue.com external-id 380
P1628
talk
covi
shodná vlastnost URI vlastnosti shodné s touto v jiné ontologii ekvivalentní vlastnost url 247
P1629
talk
covi
odpovídající položka položka, která přesně odpovídá konceptu reprezentovanému vlastností (k použití v tvrzení o vlastnosti) položka, reprezentuje položku wikibase-item 4,569
P1630
talk
covi
URL pro zformátování web page URL; URI template from which "$1" can be automatically replaced with the effective property value on items. If the site goes offline, set it to deprecated rank. formátovací URL string 3,575
P1631
talk
covi
China Vitae ID identifier for a person in the China Vitae database external-id 2,026
P1632
talk
covi
Hermann-Mauguin notation Hermann-Mauguin notation of the mineral's symmetry element (short form) external-id 28
P1635
talk
covi
řeholní jméno jméno udělené či používané u náboženské osoby monolingualtext 296
P1636
talk
covi
datum křtu datum, kdy byla osoba pokřtěna time 1,882
P1637
talk
covi
podvozek type of aircraft landing gear the item is equipped with wikibase-item 130
P1638
talk
covi
pracovní název temporary name of a product or project used during its development monolingualtext 311
P1639
talk
covi
pendant of other work in a pair of opposing artworks, such as wedding portraits, commissioned together, but not always wikibase-item 1,111
P1640
talk
covi
kurátor content specialist responsible for this collection or exhibition wikibase-item 417,021
P1641
talk
covi
port defaultní komunikační endpoint v TCP, UDP nebo jiných protokolech síťový port quantity 224
P1642
talk
covi
acquisition transaction how the player was acquired; qualifier for P54 (member of sports team) wikibase-item 39,548
P1643
talk
covi
departure transaction how the player was released or transferred from the roster; qualifier for P54 (member of sports team) wikibase-item 98
P1644
talk
covi
MessesInfo ID identifier external-id 29,483
P1645
talk
covi
NIST/CODATA ID identifikátor fyzikální konstanty CODATA ID external-id 38
P1647
talk
covi
podvlastnost (čeho) všechny položky propojené touto vlastností jsou též propojené uvedenou nadřazenou vlastností rdfs:subPropertyOf wikibase-property 485
P1648
talk
covi
Dictionary of Welsh Biography ID identifier per the Dictionary of Welsh Biography external-id 4,556
P1649
talk
covi
KMDb person ID identifier for a person on the Korean Movie Database (KMDb) external-id 4,332
P1650
talk
covi
BBF ID identifier in the archive database of the German "Research Library for the History of Education" (personal data of the teachers of Prussia) external-id 649
P1651
talk
covi
identifikátor videa na YouTube identifier of a video on YouTube; for channels use P2397; for playlists use P4300 ID videa na YouTube, YouTube video external-id 18,436
P1652
talk
covi
rozhodčí referee or umpire of a match wikibase-item 6,043
P1653
talk
covi
TERYT municipality code identifier for a municipality per the Główny Urząd Statystyczny in Poland external-id 2,976
P1654
talk
covi
wing configuration configuration of wing(s) used by an aircraft wikibase-item 595
P1656
talk
covi
odhaleno (kým) person who unveils a statue, sculpture, memorial or plaque, etc. wikibase-item 140
P1657
talk
covi
MPAA film rating US film classification administered by the Motion Picture Association of America wikibase-item 1,432
P1659
talk
covi
viz též used to indicate another property that might provide additional information about the Wikidata-property podobná vlastnost wikibase-property 13,036
P1660
talk
covi
has index case initial patient in the population of an epidemiological investigation wikibase-item 5
P1661
talk
covi
Alexa rank the website's Alexa ranking with P585 as a qualifier for each value; the current value should be marked 'preferred' Alexa hodnocení quantity 3,095
P1662
talk
covi
DOI prefix identifier specific to a DOI registrant external-id 1,742
P1663
talk
covi
ProCyclingStats cyclist ID identifier on the website ProCyclingStats (www.procyclingstats.com) external-id 6,846
P1664
talk
covi
Cycling Database ID identifier on the website Cycling Database (www.cyclingdatabase.com) external-id 22
P1665
talk
covi
Chess Games ID identifikátor na webu Chess Games (chessgames.com) external-id 11,088
P1666
talk
covi
Chess Club ID identifier on the website Chess Club (www.chessclub.com) external-id 49
P1667
talk
covi
TGN ID identifier in the Getty Thesaurus of Geographic Names external-id 22,010
P1668
talk
covi
ATCvet ATCvet code external-id 13
P1669
talk
covi
CONA ID identifier from Cultural Objects Name Authority external-id 243
P1670
talk
covi
identifikátor LAC identifier for authority control per the Library and Archives Canada. Format: 4 digits + 1 letter + 4 digits external-id 4,924
P1671
talk
covi
číslo tratě identifikační číslo železniční tratě číslo trasy string 1,209
P1672
talk
covi
taxon je zdrojem (čeho) links a taxon to natural products it produces. Note that it does not say "this taxon is the source of" or "this taxon is a source of" as this may vary. Some products may be yielded by more than one taxon. wikibase-item 592
P1673
talk
covi
obecný vzorec molecular formula of a class of compounds string 20
P1674
talk
covi
potvrzený počet qualifier; number of instances or occurrences classified as confirmed for reporting purposes quantity 52
P1675
talk
covi
number probable number of instances or occurrences classified as probable (vs. confirmed) for reporting purposes quantity 4
P1676
talk
covi
number suspected number of instances or occurrences classified as suspected for reporting purposes quantity 3
P1677
talk
covi
index case of primary case, patient zero: initial patient in the population of an epidemiological investigation wikibase-item 4
P1678
talk
covi
has vertex figure the figure exposed when a corner of a polytope is sliced off wikibase-item 195
P1679
talk
covi
Art UK artwork ID identifier for artworks (publicly owned oil paintings in the UK) external-id 30,439
P1680
talk
covi
podtitul for works, when the title is followed by a subtitle původní podtitul monolingualtext 9,083
P1683
talk
covi
citát quote supporting the statement claim (to be used in the "reference" field only) monolingualtext 40,398
P1684
talk
covi
nápis nápis, značka nebo podpis uvedený na předmětu monolingualtext 6,718
P1685
talk
covi
Pokémon browser number a Pokémon identification number string 429
P1686
talk
covi
ocenění za qualifier of award received (P166) to specify the work that an award was given to the creator for oceněn za, oceněna za wikibase-item 12,535
P1687
talk
covi
odpovídající vlastnost vlastnost ve Wikidatech, které odpovídá tato položka vlastnost wikibase-property 4,426
P1689
talk
covi
central government debt as a percent of GDP quantity 4
P1690
talk
covi
ICD-10-PCS medical classification used for procedural coding external-id 15
P1691
talk
covi
operations and procedures key (OPS) official classification of operational procedures external-id 12
P1692
talk
covi
ICD-9-CM identifier in the ICD adaption assigning diagnostic and procedure codes string 4,035
P1693
talk
covi
Terminologia Embryologica standardized list of words used in the description of human embryologic and fetal structures external-id 159
P1694
talk
covi
Terminologia Histologica controlled vocabulary for use in cytology and histology external-id 344
P1695
talk
covi
NLP identifikátor identifier for authority control per the National Library of Poland. Format: "A", 7 digits, "X" or another digit. external-id 29,047
P1696
talk
covi
inverzní vlastnost propojuje vlastnost s opačnou vlastností inverze (čeho) wikibase-property 148
P1697
talk
covi
počet platných hlasů vote count for the elections (excluding invalid votes) platné hlasy quantity 2,055
P1699
talk
covi
SkyscraperPage building id identifier for a building in the SkyscraperPage database external-id 884
P1700
talk
covi
SIPA ID identifier in the SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitectónico) database of heritage sites in Portugal external-id 2,161
P1702
talk
covi
IGESPAR ID identifier in the IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) database of heritage sites in Portugal external-id 1,796
P1703
talk
covi
is pollinated by how pollen from the male anthers is transferred to the female stigma of a flower wikibase-item 14
P1704
talk
covi
is pollinator of plant that this animal visits for pollen (and that it pollinates) wikibase-item 8
P1705
talk
covi
v původním jazyce jméno položky v jejím úředním jazyce (Q23492) nebo v jejím původním jazyce (P364) monolingualtext 340,416
P1706
talk
covi
společně s qualifier to specify the item that this property is shared with wikibase-item 3,637
P1707
talk
covi
DAAO ID identifier per Design & Art Australia Online external-id 1,076
P1708
talk
covi
LfDS object ID identifer for national heritage sites issued by the Landesamt für Denkmalpflege Sachsen external-id 87,425
P1709
talk
covi
ekvivalentní třída ekvivalentní třída v jiných ontologiích url 835
P1710
talk
covi
Sächsische Biografie identifier in a biographical dictionary of people from Saxony external-id 1,678
P1711
talk
covi
Identifikátor osoby-instituce Britského muzea Identifikátor Britského muzea BM id external-id 31,505
P1712
talk
covi
identifikátor na Metacritic identifikátor external-id 19,683
P1713
talk
covi
biografie na stránkách Bundestagu v Německu odkaz na biografickou stránku německého parlamentu url 1,805
P1714
talk
covi
Journalisted ID identifier on Journalisted, an independent, not-for-profit website (by Media Standards Trust) listing the published writing of journalists external-id 272
P1715
talk
covi
RKD/ESD (Slovenia) ID reference number of intangible cultural heritage of Slovenia (EID) external-id 12
P1716
talk
covi
obchodní značka brand of a product wikibase-item 7,358
P1717
talk
covi
SANDRE ID identifer of the French national Water Information System external-id 3,944
P1721
talk
covi
pinyin transliterace hanyu pinyin transliteration of a pinyin text (usually to be used as a qualifier) pchin-jin transliterace string 1,282
P1725
talk
covi
beatů za minutu tempo hudebního díla bpm, tempo quantity 1,194
P1726
talk
covi
Florentine musea Inventario 1890 ID national florentine musea inventory from 1890 identifier external-id 178
P1727
talk
covi
Flora of North America taxon ID identifier for a taxon in the Flora of North America database external-id 17,598
P1728
talk
covi
ID umělce na AllMusic identifier for an artist in AllMusic database external-id 38,823
P1729
talk
covi
ID alba na AllMusic identifier for an album in AllMusic database external-id 23,627
P1730
talk
covi
ID písně na AllMusic identifier for a song in AllMusic database external-id 1,187
P1731
talk
covi
hlasový obor popisuje klasifikaci operních pěvců wikibase-item 304
P1732
talk
covi
Naturbase ID identifier in the Naturbase database published by the Norwegian Environment Agency external-id 1,404
P1733
talk
covi
Steam Application ID identifier for an application available from the Steam distribution platform external-id 3,995
P1734
talk
covi
oath of office date when person swore the oath of office time 121
P1735
talk
covi
Comedien.ch ID identifier in Comedien.ch database of actors and commedians external-id 5
P1736
talk
covi
Information Center for Israeli Art artist ID Identifier for artists in the Information Center for Israeli Art external-id 1,872
P1738
talk
covi
Merck Index monograph URL stem of page in The Merck Index Online external-id 3
P1739
talk
covi
CiNii book ID identifier for books, in the Japanese CiNii bibliography by NII aka National institute of informatics. external-id 175
P1740
talk
covi
kategorie filmů zde točených the object is a category for films shot at or in the subject wikibase-item 1,252
P1741
talk
covi
GTAA ID identifier for GTAA, a thesaurus used in audiovisual archives (NISV, EYE) external-id 34,067
P1743
talk
covi
Bradley and Fletcher checklist number reference for a species in the Bradley and Fletcher checklist of British lepidoptera external-id 2,593
P1744
talk
covi
Agassiz checklist number Reference for a species in the 2013 checklist of over 2,700 species British lepidoptera external-id 2,508
P1745
talk
covi
VASCAN ID identifier for a taxon in the Database of Vascular Plants of Canada external-id 11,339
P1746
talk
covi
ZooBank ID for name or act identifier for a name or nomenclatural act at ZooBank external-id 27,525
P1747
talk
covi
Flora of China ID identifier for a taxon in Flora of the People's Republic of China external-id 43,704
P1748
talk
covi
NCI Thesaurus ID identifikátor v United States National Cancer Institute Thesaurus identifikátor NCI Thesaurus, NCI Thesaurus identifikátor string 8,766
P1749
talk
covi
Parlement & Politiek ID entry of described object on Parlement & Politiek, website describing Dutch politics external-id 6,053
P1750
talk
covi
jmeniny day of the year associated with a first/given name. A qualifier should be used to identify the calendar that is being used. Distinguish from "feast day" (P:P841) svátek wikibase-item 2,087
P1751
talk
covi
Art UK collection ID identifier for art collections, in the UK external-id 20
P1752
talk
měřítko poměr velikosti obrazu (mapy, modelu, sochy, ..) vůči předloze quantity 205
P1753
talk
covi
seznam související s kategorií Wikimedia list equivalent to a Wikimedia category seznam souvisící s kategorií wikibase-item 22,803
P1754
talk
covi
kategorie související se seznamem Wikimedia category equivalent to a Wikimedia list kategorie souvisící se seznamem wikibase-item 22,173
P1755
talk
covi
ID nehody na Aviation Safety Network identifikátor popisu nehody v databázi projektu Aviation Safety Network ASN ID external-id 1,341
P1760
talk
covi
Aviation Safety Network Wikibase Occurrence identifier for an item in the Aviation Safety Network's database external-id 34
P1761
talk
covi
Watson & Dallwitz family ID familyID in Watson & Dallwitz: The families of flowering plants external-id 567
P1762
talk
covi
Hornbostel-Sachs classification Hornbostel-Sachs classification of a musical instrument string 1,330
P1763
talk
covi
National Pipe Organ Register ID identifier in the (United Kingdom) National Pipe Organ Register external-id 4
P1764
talk
covi
FOIH relict ID identifier for a "relict" in the database of the Flemish organization for Immovable Heritage external-id 2,147
P1766
talk
covi
cedule obrázek cedule či dopravní značky s názvem místa značka commonsMedia 2,626
P1769
talk
covi
denkXweb identifier identifier in the online database for cultural heritage monuments in the German state of Hesse external-id 10,716
P1770
talk
covi
Romania LMI code identifier in 'Lista monumentelor istorice din România' (Romanian heritage sites) external-id 30,160
P1771
talk
covi
Integrated Postsecondary Education Data System ID identifier for colleges and universities in the United States external-id 3,482
P1772
talk
covi
USDA PLANTS ID identifier in the United States Department of Agriculture PLANTS Database external-id 43,091
P1773
talk
covi
připisováno (komu) nejistý, ale pravděpodobný autor uměleckého díla wikibase-item 1,278
P1774
talk
covi
workshop of artist whose work group are the likely creator of an artwork wikibase-item 870
P1775
talk
covi
follower of for unknown artists who work in the manner of the named artist wikibase-item 224
P1776
talk
covi
circle of for unknown artists who lived in the same time as the named author in a similar style, possibly a follower or someone who had contact with the named artist wikibase-item 121
P1777
talk
covi
manner of for unknown artists who worked in a similar style as the named author, but not necessary from the same period wikibase-item 612
P1778
talk
covi
padělek napodobující (koho) u uměleckého díla pokoušejícího se vypadat jako dílo uvedeného autora wikibase-item 11
P1779
talk
covi
možný tvůrce for a creative work with considerable uncertainty about the author wikibase-item 153
P1780
talk
covi
school of for a creative work with author with a style influenced by the known author or circle, active in the same period, but a student or follower wikibase-item 95
P1782
talk
covi
zdvořilostní jméno jméno k veřejnému použití, dané osobě na počátku dospělosti; ve východní Asii společenské jméno string 612
P1785
talk
covi
chrámové jméno name bestowed to a monarch after death (East Asia) string 52
P1786
talk
covi
posmrtné jméno name given to a person after death (East Asia) string 321
P1787
talk
covi
art-name type of pseudonym traditionally adopted by writers and artists in East Asia string 360
P1788
talk
covi
DVN ID identifier in the Dutch Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Online Dictionary of Dutch Women), a biography portal of prominent women in Dutch history. external-id 2,106
P1789
talk
covi
provozní ředitel provozní ředitel organizace chief operating officer, COO wikibase-item 35
P1791
talk
covi
kategorie lidí zde pohřbených Wikimedia category for people with a burial site within this area wikibase-item 3,933
P1792
talk
covi
kategorie lidí spojených s tímto místem Wikimedia category for people associated with this place wikibase-item 21,511
P1793
talk
covi
formát jako regulární výraz regulární výraz popisující identifikátor nebo vlastnost Wikidat regex, regulární výraz string 3,469
P1794
talk
covi
bureau du patrimoine de Seine-Saint-Denis ID identifier in the atlas-patrimoine93.fr website external-id 33
P1795
talk
covi
Smithsonian American Art Museum person/institution ID identifier for a person or institution, in the Smithsonian American Art Museum: person/institution thesaurus external-id 5,267
P1796
talk
covi
International Standard Industrial Classification code Rev.4 code of industry by ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) string 59
P1798
talk
covi
ISO 639-5 code identifier for a language family per ISO 639-5 external-id 121
P1799
talk
covi
Maltese Islands National Inventory of Cultural Property ID identifier in the National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands external-id 2,363
P1800
talk
covi
název databáze Wikimedia identifier for a Wikimedia project database external-id 941
P1801
talk
covi
obrázek pamětní desky image of plaque or inscription commemorating or mentioning the subject. For graves, use grave picture (P1442) pamětní deska commonsMedia 9,138
P1802
talk
covi
EMLO person ID identifier in the Early Modern Letters Online project run by the Bodleian Library external-id 7,282
P1803
talk
covi
číslo osoby na Masarykově univerzitě identifikátor osoby (učo) ve vztahu s Masarykovou univerzitou (zaměstnanec, absolvent, student…) identifikátor osoby na Masarykově univerzitě, MUNI číslo osoby, univerzitní číslo osoby na Masarykově univerzitě, učo na Masarykově univerzitě, učo na MU external-id 46
P1804
talk
covi
identifikátor filmu v DNF ID filmu v databázi Dánské národní filmografie DNF film ID external-id 21,950
P1806
talk
covi
ABoK number identifier for a knot in the Ashley Book of Knots external-id 27
P1807
talk
covi
Great Aragonese Encyclopedia ID identifier in the Spanish language, Aragon-themed, Great Aragonese Encyclopedia (GEA) external-id 3,188
P1808
talk
covi
senat.fr ID identifier on the website of the French senate external-id 4,463
P1809
talk
covi
choreograf autor choreografie wikibase-item 2,938
P1810
talk
covi
uveden jako jméno, pod kterým je subjekt uveden v databázi nebo zmíněn jako (spolu)autor string 605,567
P1811
talk
covi
seznam dílů odkaz na článek se seznamem dílů tohoto seriálu seznam episod, seznam epizod wikibase-item 3,985
P1813
talk
covi
zkráceně zkrácené označení místa, osoby, organizace apod. akronym, krátký název, zkratka monolingualtext 24,427
P1814
talk
covi
jméno v kaně zápis japonského jména písmem kana hiragana, kana, katakana string 168,864
P1815
talk
covi
RSL scanned book's identifier identifier of the Russian State Library string 302
P1816
talk
covi
National Portrait Gallery (London) person ID identifier for sitters and artists represented in the National Portrait Gallery, London external-id 38,309
P1817
talk
covi
adresát person or organization to whom a letter or note is addressed wikibase-item 255
P1818
talk
covi
KH databáze osob dvořanů rakouských Habsburků v 16. a 17. století external-id 1,970
P1819
talk
covi
identifikátor osoby na genealogics.org identifikátor pro osoby na genealogics.org external-id 17,121
P1820
talk
covi
Open Food Facts food additive id represents a food additive on Open Food Facts string 360
P1821
talk
covi
Open Food Facts food category ID represents a food category on Open Food Facts external-id 870
P1822
talk
covi
DSH object ID identifier for cultural monuments in Hamburg, Germany external-id 6
P1823
talk
covi
BAnQ work ID identifier for a work in the collection of Bibliothèque et Archives nationales du Québec external-id 47
P1824
talk
covi
číslo silnice číslo identifikující souvislou část pozemní komunikace číslo komunikace string 24,128
P1825
talk
covi
Baseball-Reference.com major league player ID identifier for a Major League Baseball player assigned by Baseball-Reference.com external-id 17,113
P1826
talk
covi
Baseball-Reference.com minor & foreign league player ID identifier for a Minor League Baseball player assigned by Baseball-Reference.com external-id 16,383
P1827
talk
covi
ISWC identifier for musical works, adopted as international standard ISO 15707 external-id 1,914
P1828
talk
covi
IPI name number identifier for the name of a composer, author and other relevant parties external-id 1,239
P1829
talk
covi
Roud Folk Song Index number number assigned to a folk song in the Roud Folk Song Index external-id 593
P1830
talk
covi
vlastní entities owned by the subject wikibase-item 11,177
P1831
talk
covi
electorate set of persons qualified to vote during elections quantity 2,556
P1832
talk
covi
GrassBase ID identifier in GrassBase - The Online World Grass Flora external-id 11,824
P1833
talk
covi
počet registrovaných uživatelů number of registered users on a website quantity 56
P1836
talk
covi
pořadové číslo draftu celkové pořadí, ve kterém byl hráč vybrán v daném sportovním draftu draftovaný jako, pořadí v draftu string 150
P1837
talk
covi
Gaoloumi ID identifier for a building in the Gaoloumi database external-id 37
P1838
talk
covi
PSS-archi ID identifier for a building in the PSS-archi database external-id 1,528
P1839
talk
covi
US Federal Election Commission ID identifier assigned by the US Federal Election Commission for federal candidates, parties, and other committees external-id 1,282
P1840
talk
covi
vyšetřováno (kým) osoba nebo organizace zapojená do vyšetřování daného incidentu wikibase-item 223
P1841
talk
covi
Swedish district code identifier for Swedish districts from 2016 external-id 2,525
P1842
talk
covi
Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online ID identifier for Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online external-id 2,060
P1843
talk
covi
obecný název taxonu běžný název biologického taxonu v národním jazyce monolingualtext 134,369
P1844
talk
covi
HathiTrust ID identifier from the HathiTrust Digital Library external-id 9,634
P1845
talk
covi
anti-virus alias alias issued by anti-virus companies to classify malware string 3
P1846
talk
covi
distribution map distribution of item on a mapped area (for range map of taxa, use (P181).) commonsMedia 566
P1847
talk
covi
Nasjonalbiblioteket photographer ID identifier used by the Nasjonalbiblioteket (Norwegian National Library) for photographers external-id 312
P1848
talk
covi
protected areas INPN Code identifier from the Inventaire national du patrimoine naturel for protected areas external-id 437
P1849
talk
covi
SSR WrittenForm ID identifier for the written form a place name, as used by Sentralt Stedsnavnregister in Norway external-id 8
P1850
talk
covi
SSR place name number identifier for a place, used by "Sentralt stedsnavnregister" in Norway for keeping track of names for that place external-id 9,186
P1851
talk
covi
vstupní množina nadmnožina definičního oboru funkce nebo relace zdrojová množina wikibase-item 32
P1852
talk
covi
Perry Index The item's value on the Perry Index primarily for fables attributed to Aesop external-id 60
P1853
talk
covi
krevní skupina blood type of the human or animal wikibase-item 28,380
P1854
talk
covi
Kiev street code identifier for a street of Kiev external-id 1,212
P1855
talk
covi
příklad vlastnosti na Wikidatech příklad položky na Wikidatech, která tuto vlastnost používá wikibase-item 5,480
P1866
talk
covi
Catholic Hierarchy diocese ID identifer for a diocese on catholic-hierarchy.org external-id 6,298
P1867
talk
covi
oprávnění voliči number of eligible voters for a particular election quantity 2,727
P1868
talk
odevzdaných hlasů celkový počet odevzdaných hlasů včetně neplatných quantity 2,029
P1869
talk
covi
Hall of Valor ID identifier for a medal recipient, in the US Hall of Valor external-id 442
P1870
talk
covi
Name Assigning Authority Number identifier in the Archival Resource Key registry external-id 344
P1871
talk
covi
identifikátor CERL identifier in the Consortium of European Research Libraries thesaurus CERL ID external-id 161,887
P1872
talk
covi
minimální počet hráčů minimum numbers of players of a game quantity 196
P1873
talk
covi
maximální počet hráčů maximum numbers of players of a game quantity 200
P1874
talk
covi
Netflix identifier for a creative work on Netflix external-id 23,638
P1875
talk
covi
zastupován express a relationship between a subject and their agent agent, manažer, zastupována, zástupce wikibase-item 2,697
P1876
talk
covi
vessel vessel involved in this mission, voyage or event wikibase-item 434
P1877
talk
covi
inspirováno dílem (koho) umělec, jehož dílo silně inspirovalo tuto položku (nebo z něj přímo kopíruje) inspirující umělec, kopie díla (koho), podle díla umělce wikibase-item 11,189
P1878
talk
covi
Vox-ATypI classification classification for typefaces wikibase-item 84
P1879
talk
covi
income classification (Philippines) classification grade of a Philippine local government unit based on income wikibase-item 1,629
P1880
talk
měřeno pomocí scale by which a phenomenon is measured wikibase-item 87
P1881
talk
covi
seznam postav Wikimedia page with the list of characters for this work wikibase-item 367
P1882
talk
covi
Web Gallery of Art ID identifier for an artist in the Web Gallery of Art external-id 3,915
P1883
talk
covi
Declarator.org ID Person ID on Declarator.org database external-id 1,033
P1884
talk
covi
barva vlasů person's hair color. Use P585 as qualifier if there's more than one value. wikibase-item 5,103
P1885
talk
covi
katedrála principal church of a religious district wikibase-item 1,520
P1886
talk
covi
Smithsonian volcano ID identifier of volcano in the Smithsonian Global Volcanism Program. Format: 6 digits. external-id 1,570
P1887
talk
covi
vice-county geographical delineation utilized for biological records in the British Isles wikibase-item 49
P1888
talk
covi
Dictionary of Medieval Names from European Sources entry entry in the Dictionary of Medieval Names from European Sources external-id 1,058
P1889
talk
covi
rozdílné od položka, která je rozdílná od jiné položky, ale jsou často zaměňovány není totéž, není stejné, liší se od, neplést s, odlišné od, různé od wikibase-item 301,637
P1890
talk
covi
BNC ID Biblioteca Nacional de Chile authority file ID external-id 1,337
P1891
talk
covi
signatář person, country, or organization that has signed an official document (use P50 for author) podepsaný na smlouvě wikibase-item 1,954
P1893
talk
covi
OpenPlaques plaque ID identifier for a commemorative plaque, on a building or other structure in OpenPlaques external-id 34
P1894
talk
covi
Danish urban area code official identifier for an urban area in Denmark external-id 2,131
P1895
talk
covi
Fauna Europaea ID identifikátor v databázi Fauna Europaea external-id 118,863
P1896
talk
covi
zdrojová stránka adresa URL webové stránky sloužící jako zdroj dat pro tuto vlastnost url 3,025
P1897
talk
covi
nejvyšší tón highest note that an instrument can play or singer can sing wikibase-item 5
P1898
talk
covi
nejhlubší tón lowest note that an instrument can play or singer can sing nejnižší tón wikibase-item 5
P1899
talk
covi
LibriVox author ID author ID for an author represented at LibriVox external-id 4,931
P1900
talk
covi
identifikátor EAGLE identifier of an epigraphic concept in the Europeana Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE) vocabulary external-id 434
P1901
talk
covi
BALaT person/organisation id identifier for person or organisation in the People & Institutions database of Belgian Art Links & Tools (BALaT), maintained by KIK-IRPA, Belgium's Royal Institute for Cultural Heritage. external-id 53
P1902
talk
covi
ID umělce na Spotify identifier for an artist on Spotify external-id 8,392
P1903
talk
covi
index vulkanické explozivity stupnice pro klasifikaci explozivních vulkanických erupcí index sopečné výbušnosti, VEI wikibase-item 25
P1906
talk
covi
úřad hlavy státu political office that is fulfilled by the head of state of this item wikibase-item 392
P1907
talk
covi
Australian Dictionary of Biography ID article about the person in the Australian Dictionary of Biography external-id 13,024
P1908
talk
covi
CWGC person ID identifier for a person, in the online database of Commonwealth War Graves Commission external-id 2,154
P1909
talk
covi
vedlejší účinek effect of a medication or procedure, that occurs next to the desired effect wikibase-item 8
P1910
talk
covi
decreased expression in This property should link a gene and a disease and indicate that a decreased expression of the gene is found in the disease wikibase-item 6
P1911
talk
covi
increased expression in this property should link a gene and a disease and indicate that an increased expression of the gene is found in the disease wikibase-item 76
P1912
talk
covi
deletion association with This property should link a gene and a disease due to a deletion wikibase-item 2
P1913
talk
covi
gene duplication association with This property should link a gene and a disease due to a duplication wikibase-item 3
P1914
talk
covi
gene insertion association with This property should link a gene and a disease due to an insertion wikibase-item 2
P1915
talk
covi
gene inversion association with This property should link a gene and a disease due to an inversion wikibase-item 2
P1916
talk
covi
gene substitution association with This property should link a gene and a disease due to a substitution wikibase-item 2
P1917
talk
covi
posttranslational modification association with This property should link a gene and a disease due to an altered posttranslational modification wikibase-item 2
P1918
talk
covi
altered regulation leads to this property should link a gene and a disease due to altered regulation wikibase-item 3
P1919
talk
covi
Ministry of Education of Chile school ID ID number (Rol Base de Datos, RBD, in Spanish, meaning database role) of all schools (high, middle, primary) in Chile, as registered by the Ministry of Education of Chile external-id 19
P1920
talk
covi
CWGC burial ground ID identifier for a cemetery, churchyard, or memorial, in the online database of Commonwealth War Graves Commission external-id 2,146
P1921
talk
covi
formatter URI for RDF resource formatter URL for RDF resource: URI template from which "$1" can be automatically replaced with the effective property value on items (it is the URI of the resources, not the URI of the RDF file describing it) string 129
P1922
talk
covi
incipit první verš básně, písně apod. první verš, první věta, první řádek monolingualtext 4,790
P1923
talk
covi
zúčastněné týmy Like 'Participant' (P710) but for teams. For an event like a cycle race or a football match you can use this property to list the teams and P710 to list the individuals (with 'member of sports team' (P54)' as a qualifier for the individuals) wikibase-item 9,021
P1924
talk
covi
vaccine for disease that a vaccine is for wikibase-item 61
P1925
talk
covi
VIOLIN ID identifier in the VIOLIN database for vaccines and related subjects external-id 6
P1928
talk
covi
Vaccine Ontology ID identifier in the Vaccine Ontology database external-id 7
P1929
talk
covi
ClinVar Variation ID identifier in the ClinVar database for human genomic variation external-id 4
P1930
talk
covi
DSM-5 identifier for a mental disorder in the 5th edition of "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" external-id 16
P1931
talk
covi
NIOSH Pocket Guide ID Identifier for a chemical in the NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards string 718
P1932
talk
covi
stated as use as qualifier to indicate how the value was given in the source string 1,849,561
P1933
talk
covi
MobyGames ID identifier for MobyGames external-id 13,310
P1934
talk
covi
Animator.ru film ID ID of animated film in Animator.ru database external-id 1,803
P1935
talk
covi
Database of Classical Scholars ID identifier for persons in the Database of Classical Scholars external-id 804
P1936
talk
covi
Digital Atlas of the Roman Empire ID Identifier of a Roman site, in the Digital Atlas of the Roman Empire external-id 6,390
P1937
talk
covi
UN/LOCODE geographic location code mantained by UNECE external-id 5,761
P1938
talk
covi
identifikátor autora v projektu Gutenberg author identifier at Project Gutenberg autor v projektu Gutenberg, Gutenberg autor external-id 12,788
P1939
talk
covi
Dyntaxa ID ID ve švédské taxonomické databázi external-id 80,815
P1940
talk
covi
conifers.org ID identifier for a taxon in the conifers.org database external-id 403
P1942
talk
covi
McCuneův-Reischauerův systém transkripce korejštiny romanization system for Korean string 10,427
P1943
talk
covi
mapa umístění mapa umístění místa commonsMedia 21,470
P1944
talk
covi
relief location map relief location map of place commonsMedia 366
P1945
talk
covi
street key identification number for a specific street within the street cadastre of a municipality string 3,883
P1946
talk
covi
identifikátor NLI (Irsko) National Library of Ireland (N6I) authority identifier N6I, NLI (Irsko) external-id 16,307
P1947
talk
covi
Mapillary ID ID for a photo on Mapillary, a service for crowdsourcing map photos external-id 52
P1948
talk
covi
BerlPap identifier link to the Berliner Papyrusdatenbank external-id 8
P1949
talk
covi
CulturaItalia ID identification number for the CulturaItalia LOD section external-id 553
P1950
talk
covi
druhé příjmení ve španělském jméně second (generally maternal) family name in Spanish names (do not use for other double barrelled names) wikibase-item 12,742
P1951
talk
investor individual or organization which invests money in the item for the purpose of obtaining financial return on their investment wikibase-item 68
P1952
talk
covi
identifikátor Metallum identifier for a band in the Encyclopaedia Metallum database external-id 5,254
P1953
talk
covi
ID umělce na Discogs identifier for a band or person in the Discogs database external-id 98,019
P1954
talk
covi
Discogs master ID identifier for a musical work in the Discogs database external-id 44,490
P1955
talk
covi
Discogs label ID identifier for a record label, studio or series in the Discogs database external-id 1,554
P1956
talk
covi
takeoff and landing capability type of takeoff and landing the aircraft is designed to operate wikibase-item 8
P1957
talk
covi
strana indexu ve Wikizdrojích page in Wikisource containing digital and paper pagination of the source url 1,737
P1958
talk
covi
Trismegistos Geo ID identifier of an ancient place on trismegistos.org external-id 782
P1959
talk
covi
Dutch Senate person ID identifier for a person on the website of the Dutch Senate external-id 1,212
P1960
talk
covi
identifikátor Google Scholar identifier of a person, in the Google Scholar academic search service external-id 8,998
P1961
talk
covi
CTHS society ID identifier of Comité des travaux historiques et scientifiques external-id 596
P1963
talk
covi
vlastnosti tohoto typu pokud se tento subjekt používá jako předmět „instance (čeho)“, zpravidla se používají následující vlastnosti wikibase-property 727
P1966
talk
covi
Biblioteca Nacional de Chile catalogue number catalogue number for books (editions), periodical, magazine, map, photography and other media in the Biblioteca Nacional de Chile external-id 19
P1967
talk
covi
BoxRec boxer ID Identifier for a boxer, in the BoxRec database external-id 7,779
P1968
talk
covi
Foursquare venue ID ID of a place in Foursquare external-id 865
P1969
talk
covi
MovieMeter director ID identifier for a person on the MovieMeter film database external-id 17,001
P1970
talk
covi
identifikátor filmu v MovieMeter ID filmu na webu MovieMeter MovieMeter film ID external-id 73,369
P1971
talk
covi
počet dětí počet dětí dané osoby quantity 13,229
P1972
talk
covi
ID na Open Hub identifikátor svobodného software v databázi Open Hub external-id 2,551
P1973
talk
covi
RSL editions catalogue number of the Russian State Library of Moscow (see also P1815 and P947) external-id 166
P1976
talk
covi
INEGI locality ID identifier for a locality of Mexico external-id 35,047
P1977
talk
covi
Les Archives du Spectacle Person ID Identifier for an actor/actress/playwright in the lesarchivesduspectacle database of actors/actresses external-id 12,684
P1978
talk
covi
USDA NDB number identifier for a food item in the United States Department of Agriculture National Nutrient Database external-id 482
P1979
talk
covi
Righteous Among The Nations ID identifier in the database of The Righteous Among The Nations external-id 430
P1980
talk
covi
PolSys ID identifier for a person in the PolSys database of Norwegian politicians external-id 4,917
P1981
talk
covi
FSK film rating permitted audience of a film, according to the German film-rating system (add Prüfnummer with qualifier "P2676") wikibase-item 16,201
P1982
talk
covi
identifikátor osoby na Anime News Network identifier for a person or group of people on animenewsnetwork.com ID osoby na Anime News Network, ID osoby na ANN, identifikátor osoby na ANN external-id 3,528
P1983
talk
covi
Anime News Network company ID identifier of a company on animenewsnetwork.com external-id 259
P1984
talk
covi
identifikátor mangy na Anime News Network identifier of a manga on animenewsnetwork.com ID mangy na ANN external-id 2,449
P1985
talk
covi
Identifikátor Anime News Network pro anime identifikátor pro anime na animenewsnetwork.com ANN anime ID external-id 3,784
P1986
talk
covi
Dizionario biografico degli italiani Identifier identifier of the Biographical Dictionary of Italian People external-id 22,407
P1987
talk
covi
MCN code code for item in the Mercosur Common Nomenclature string 677
P1988
talk
covi
Delarge ID identifier for an artist in the Delarge dictionary external-id 10,720
P1989
talk
covi
Encyclopaedia Metallum artist ID Identifier for a person in the Encyclopaedia Metallum database external-id 3,154
P1990
talk
covi
species kept taxa, preferably species, present at a zoo, botanical garden, collection, or other institution. NOT specific animals, not for any geographic location wikibase-item 229
P1991
talk
covi
LPSN URL URL for the website List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) url 321
P1992
talk
covi
identifikátor Plazi identifier for a taxon treatment at Plazi.org external-id 31,639
P1993
talk
covi
zápis v TeXu řetězec popisující koncept v TeXu či LaTeXu LaTeX, TeX, zápis v LaTeXu string 114
P1994
talk
covi
AllMusic composition ID identifier for a composition in AllMusic external-id 1,515
P1995
talk
covi
lékařský obor main specialty that diagnoses, prevent human illness, injury and other physical and mental impairments wikibase-item 7,494
P1996
talk
covi
parliament.uk biography pages link to an MP or Peer's biography on parliament.uk external-id 1,898
P1997
talk
covi
Facebook Places ID identifikátor místa na Facebooku external-id 4,099
P1998
talk
covi
UCI code code uniquely identifying a cycling team string 4,283
P1999
talk
covi
UNESCO language status degree of endangerment of a language conferred by the UNESCO Atlas of World Languages in Danger wikibase-item 1,810
P2000
talk
covi
CPDL ID identifikátor prací nebo lidí v Choral Public Domain Library ChoralWiki string 500
P2001
talk
covi
Revidovaná romanizace korejštiny romanisation following the Revised Romanisation of the Korean language string 11,340
P2002
talk
covi
jméno na Twitteru this item's username on Twitter; do not include the “@” symbol external-id 141,180
P2003
talk
covi
jméno na Instagramu item's username on Instagram Instagram external-id 32,665
P2004
talk
covi
NALT ID identifier in the subject categories of the Agricultural Thesaurus of United States National Agricultural Library external-id 203
P2005
talk
covi
Catalogus Professorum Halensis biographical entry in the Catalogus Professorum Halensis external-id 1,060
P2006
talk
covi
ZooBank author ID identifier for an author at ZooBank external-id 2,026
P2007
talk
covi
ZooBank publication ID identifier for a publication at ZooBank external-id 15,681
P2008
talk
covi
IPNI publication ID identifier for a publication in the International Plant Names Index external-id 1,502
P2009
talk
covi
Exif model string as it appears in the EXIF generated by a camera string 303
P2010
talk
covi
EXIF make string of the manufacturer as it appears in the EXIF generated by a specific digital camera model string 303
P2011
talk
covi
Cooper-Hewitt Person ID identifier for a person or organization in the Cooper-Hewitt (Smithsonian Museum) catalogue external-id 1,125
P2012
talk
covi
kuchyně type of food served by a restaurant or restaurant chain wikibase-item 734
P2013
talk
covi
ID na Facebooku identifier for a person, product or organization in Facebook - everything after https://www.facebook.com/ Facebook, facebooková stránka, facebookový profil, fb external-id 77,078
P2014
talk
covi
Museum of Modern Art work ID identifier for a work held at the Museum of Modern Art (MoMA) external-id 4,260
P2015
talk
covi
Hansard ID Databáze britského parlamentu (od roku 1803- ) external-id 14,464
P2016
talk
covi
Catalogus Professorum Academiae Groninganae id identifier for a professor, in the Catalogus Professorum Academiae Groninganae external-id 1,064
P2017
talk
covi
isomeric SMILES dedicated SMILES for isomer string 85,072
P2018
talk
covi
Teuchos ID identification String in the Teuchos Database external-id 3,456
P2019
talk
covi
ID umělce na AllMovie identifier for a person on the AllMovie film database external-id 67,557
P2020
talk
covi
WorldFootball.net player ID identifier for an association football (soccer) player at WorldFootball.net, Weltfussball.com, Weltfussball.de, Weltfussball.at, Voetbal.com, Calcio.com, Mondedufoot.fr, or Livefutbol.com external-id 34,553
P2021
talk
covi
Erdősovo číslo vzdálenost od matematika Paula Erdőse v grafu spoluautorství quantity 2,225
P2024
talk
covi
German cattle breed ID identifier of a cattle breed in German national law external-id 64
P2025
talk
covi
Find A Grave cemetery ID identifier assigned to a cemetery at Find A Grave external-id 3,377
P2026
talk
covi
Avibase ID identifier for a species, subspecies, or genus in Avibase - the world bird database external-id 8,443
P2027
talk
covi
Colour Index International constitution ID identifier issued by Colour Index International, for manufactured colour products external-id 138
P2028
talk
covi
United States Armed Forces service number number assigned by the US military to soldiers and sailors as the primary means of service member identification from 1918 until 1974 external-id 20
P2029
talk
covi
Dictionary of Ulster Biography ID identifer for a person in the Dictionary of Ulster Biography external-id 1,393
P2030
talk
covi
ID osoby NASA identifikátor používaný NASA pro astronauty a kosmonauty identifikátor NASA external-id 397
P2031
talk
pracovní období (začátek) začátek doby, během které se jedinci nebo skupině dařilo ve své profesionální činnosti time 17,309
P2032
talk
pracovní období (konec) konec doby, během které se jedinci nebo skupině dařilo ve své profesionální činnosti time 5,608
P2033
talk
covi
kategorie snímků pořízených tímto zařízením Commons category for photos taken with that camera model or model line wikibase-item 864
P2034
talk
covi
Project Gutenberg ebook ID ebook identifier at Project Gutenberg external-id 1,433
P2035
talk
covi
URL osobního profilu LinkedIn URL osobního profilu na Linkedin.com; nepoužívejte pro firmy LinkedIn osobní profil, LinkedIn URL url 5,705
P2036
talk
covi
African Plant Database ID identifier for a plant taxon, in the Conservatoire et Jardin botaniques de Genève's African Plant Database of scientific names external-id 55,645
P2037
talk
covi
jméno na GitHub username of this project, person or organization on GitHub external-id 1,080
P2038
talk
covi
ResearchGate profile ID identifier for a person, used by ResearchGate profiles external-id 6,891
P2040
talk
covi
CITES Species+ ID identifier for a taxon in the Species+ database (CITES) external-id 19,905
P2041
talk
covi
National Gallery of Victoria artist ID identifier assigned to an artist by the National Gallery of Victoria in Australia external-id 3,354
P2042
talk
covi
Artsy artist ID identifier at the Artsy website external-id 12,268
P2043
talk
covi
délka rozměr objektu quantity 167,242
P2044
talk
covi
nadmořská výška výška objektu nad hladinou moře quantity 1,624,781
P2045
talk
covi
inklinace orbitalu inklinace stabilního orbitalu quantity 16,770
P2046
talk
covi
plocha plošný rozměr daného objektu výměra, rozloha quantity 376,108
P2047
talk
covi
doba trvání časová délka události nebo procesu doba, délka trvání quantity 91,057
P2048
talk
covi
výška vertical length of an entity quantity 433,361
P2049
talk
covi
šířka horizontální rozměr předmětu quantity 311,341
P2050
talk
covi
rozpětí křídel distance from one wingtip to the other, of an airplane or a bird quantity 188
P2051
talk
covi
M sin i exoplanet mass multiplied by the inclination angle quantity 4
P2052
talk
covi
rychlost magnitude of the velocity of the item quantity 2,994
P2053
talk
covi
rozloha povodí size of a stream's watershed (drainage basin) plocha povodí quantity 26,001
P2054
talk
covi
hustota density of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 1,063
P2055
talk
covi
konduktivita electrical conductivity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 9
P2056
talk
covi
tepelná kapacita heat capacity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 8
P2057
talk
covi
HMDB ID ID in Human Metabolome Database external-id 5,794
P2058
talk
covi
depositor depositor/depositaries for the treaty wikibase-item 112
P2060
talk
covi
zářivý výkon total amount of energy emitted by an astronomical object per unit time quantity 76
P2061
talk
covi
formát obrazu poměr šířky a výšky obrazu u filmů, TV pořadů, fotografií aspect ratio, poměr stran wikibase-item 30,440
P2062
talk
covi
HSDB ID ID in Hazardous Substances Data Bank external-id 28
P2063
talk
covi
LIPID MAPS ID identifier used in the LIPID MAPS database for lipids external-id 6,150
P2064
talk
covi
KNApSAcK ID identifier in the KNApSAcK Core System external-id 4,272
P2065
talk
covi
NIAID ChemDB ID ID in NIAID ChemDB NIAID ChemDB identifikátor external-id 102
P2066
talk
covi
měrné skupenské teplo tání fusion enthalpy of a substance at the melting temperature quantity 17
P2067
talk
covi
hmotnost mass (in colloquial usage also known as weight) of the item váha quantity 267,656
P2068
talk
covi
tepelná vodivost property of a material that describes how efficiently heat is conducted quantity 29
P2069
talk
covi
magnetický moment torque a particle will experience in an external magnetic field quantity 4
P2070
talk
covi
člen Královské společnosti Fellow ID of the Royal Society external-id 1,745
P2071
talk
covi
Mémoire des hommes ID French government database indexing all french soldier war casualties external-id 100
P2072
talk
covi
CDB Chemical ID ID in UCI chemical database external-id 18
P2073
talk
covi
akční rádius maximální vzdálenost, na kterou může dopravní prostředek cestovat bez doplnění paliva dojezd, dolet quantity 254
P2074
talk
covi
internetmedicin.se ID ID in the Swedish database about medical topics external-id 64
P2075
talk
covi
rychlost zvuku rychlost, jakou se zvuk za daných podmínek šíří materiálem quantity 60
P2076
talk
covi
teplota qualifier to indicate at what temperature something took place quantity 1,361
P2077
talk
covi
tlak qualifier to indicate at what pressure something took place quantity 562
P2078
talk
odkaz na uživatelskou příručku link to the user manual of the object (product, program) odkaz na návod, uživatelská příručka url 386
P2079
talk
covi
výrobní metoda metoda, postup nebo technika používaná k růstu, vaření, tkaní, budování, sestavování, vyrábění položky wikibase-item 24,035
P2080
talk
covi
AcademiaNet ID identifier in the AcademiaNet database for excellent female scientists external-id 2,380
P2081
talk
covi
BLDAM object ID Object ID to identify cultural heritage monuments in Brandenburg, Germany external-id 312
P2082
talk
covi
kód M.49 kód tohoto místa v číselníku M.49 spravovaném Spojenými národy M.49 external-id 49
P2083
talk
covi
Leadscope ID identifier for a chemical compound in leadscope.com external-id 16
P2084
talk
covi
ZINC ID identifier for a chemical compound in the ZINC database external-id 47
P2085
talk
covi
Nikkaji ID identifier for a chemical compound in the Japan Chemical Substance Dictionary (Nikkaji) external-id 475
P2086
talk
covi
CDD Public ID identifier for a chemical compound in the Collaborative Drug Discovery database external-id 3
P2087
talk
covi
Crunchbase person ID Identifier for a person, in the Crunchbase database of companies and start-ups, operated by TechCrunch external-id 314
P2088
talk
covi
Crunchbase organisation ID Identifier for an organisation, in the Crunchbase database of companies and start-ups, operated by Oath Tech external-id 358
P2089
talk
covi
Library of Congress JukeBox ID identifier in the Library of Congress JukeBox database of singers external-id 1,614
P2090
talk
covi
Power of 10 athlete ID identifier for an athlete in the Power of 10 database external-id 180
P2091
talk
covi
FISA rower ID identifier for a rower in the database of the International Rowing Federation (FISA) external-id 11,029
P2092
talk
covi
Bildindex der Kunst und Architektur ID property for Bildindex external-id 671
P2093
talk
covi
autor (text) řetězec, do kterého lze zapsat jméno autora v případě, že položka Wikidat pro autora neexistuje nebo není známa jméno autora string 20,298,965
P2094
talk
covi
soutěžní kategorie oficiální dělení sportovců, družstev, soutěží atp., definované příslušnou řídicí organizací soutěžní třída, třída, kategorie wikibase-item 113,929
P2095
talk
covi
co-driver rally team member who performs as a co-driver or co-pilot wikibase-item 34
P2096
talk
covi
popisek popis obrázku, videa nebo audiosouboru titulek obrázku, popis obrázku, popisek obrázku monolingualtext 56,722
P2097
talk
covi
délka funkčního období length of time in years (unit: Q577) a person (usually a politician) is to serve in a particular office. Do not add bounds. quantity 305
P2098
talk
covi
substitute/deputy/replacement of office/officeholder function that serves as deputy/replacement of this function/office (scope/conditions vary depending on office) wikibase-item 235
P2099
talk
covi
BC Geographical Names ID Unique ID of the BC Geographical Names external-id 2,221
P2100
talk
covi
Banque de noms de lieux du Québec ID unique identifier for geographical names in Quebec external-id 14,154
P2101
talk
covi
teplota tání melting point is the temperature at which a solid changes its state from solid to liquid at atmospheric pressure bod tání quantity 1,030
P2102
talk
covi
teplota varu temperature at which a substance changes its phase from liquid to gas (indicate the corresponding pressure as qualifier) bod varu quantity 695
P2103
talk
covi
size of team at start počet tažných psů v závodu nebo v týmu quantity 460
P2105
talk
covi
size of team at finish number of players/sled dogs/etc. in a team at the end of the race or match quantity 97
P2106
talk
covi
RXNO Ontology RSC ontology for organic reactions external-id 130
P2107
talk
covi
decomposition point decomposition point of a substance quantity 148
P2108
talk
covi
Kunstindeks Danmark artwork ID identifier for artwork in the Danish art database external-id 7,090
P2109
talk
covi
výkon výkon motoru nebo elektrárny (užívejte s jednotkami) instalovaný výkon quantity 1,239
P2112
talk
covi
plocha křídel area of an aircraft's wing surfaces quantity 74
P2113
talk
covi
teplota sublimace temperature at which a substance changes directly from solid to gaseous (indicate corresponding pressure qualifier) quantity 28
P2114
talk
covi
poločas rozpadu time required for the amount of something to fall to half its initial value poločas přeměny quantity 3,522
P2115
talk
covi
NDF-RT ID identifier for the National Drug File Reference Terminology external-id 3,931
P2116
talk
covi
měrné skupenské teplo varu vaporization enthalpy of a substance with temperature as qualifier quantity 15
P2117
talk
covi
combustion enthalpy enthalpy difference of a substance for combustion quantity 10
P2118
talk
covi
kinematic viscosity viscosity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 14
P2119
talk
covi
vapor pressure pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensed phases quantity 612
P2120
talk
covi
poloměr distance between the center and the surface of a circle or sphere quantity 398
P2121
talk
covi
odměny výdělky za soutěže/závody; částka v konkrétní měně prémie, výdělek, zisk quantity 4,089
P2123
talk
covi
YerelNet village ID identifier for a village, in YerelNet.org.tr, which contains detailed informations about all villages in Turkey external-id 26,267
P2124
talk
covi
počet členů number of people who are part of an organization at a particular time quantity 2,959
P2125
talk
covi
Hepburnův přepis romanized Japanese following the Revised Hepburn romanization system string 14,948
P2126
talk
covi
Georgian national system of romanization string 5
P2127
talk
covi
International Nuclear Event Scale wikibase-item 19
P2128
talk
covi
teplota vzplanutí lowest temperature at which it can vaporize to form an ignitable mixture in air. Add qualifier for measurement method (P459): open cup or closed cup. Not equal to fire point. quantity 388
P2129
talk
covi
IDLH Immediately Dangerous to Life and Health value quantity 397
P2130
talk
covi
náklady amount of money spent on building or producing an object quantity 3,299
P2131
talk
covi
hrubý domácí produkt market value of all officially recognized final goods and services produced within a country in a given period of time HDP quantity 301
P2132
talk
covi
HDP na obyvatele a country's total GDP divided by the population quantity 255
P2133
talk
covi
zadlužení amount of debt for a company, organization or public entity dluh quantity 5
P2134
talk
covi
celkové rezervy total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities quantity 147
P2135
talk
covi
vývoz amount of goods and services sold to other countries export quantity 4
P2136
talk
covi
dovoz amount of goods and services bought from other countries import quantity 3
P2137
talk
covi
vlastní kapitál amount of equity value for an entity quantity 394
P2138
talk
covi
cizí zdroje total liabilities for a corporation or entity quantity 16
P2139
talk
covi
tržby income gained by an organization during a given time frame. not to be confused with fiscal revenue obrat quantity 10,176
P2140
talk
covi
foreign direct investment net outflow net outflow of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital quantity 1
P2141
talk
covi
foreign direct investment net inflow net inflow of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital quantity 1
P2142
talk
covi
box office box office takings accumulated by a film quantity 1,362
P2143
talk
covi
genome size size of the genome in base pairs quantity 6
P2144
talk
covi
frekvence frequency in Hz at which the subject works, for example the frequency a radio station can be received quantity 3,137
P2145
talk
covi
explosive energy equivalent amount of energy discharged during an explosion quantity 5
P2146
talk
covi
doba oběhu the time taken for a given astronomic object to make one complete orbit about another object quantity 16,383
P2147
talk
covi
doba rotace the time that astronomic objects takes to complete one revolution around its axis of rotation perioda rotace quantity 79
P2148
talk
covi
distance from river mouth qualifier for P974 statements on streams quantity 78
P2149
talk
covi
clock speed CPU clock frequency quantity 74
P2150
talk
covi
FSB speed CPU front-side bus speed quantity 3
P2151
talk
covi
ohnisková vzdálenost ohnisková vzdálenost čoček či zrcadel (u dalekohledů, optických soustav, …) quantity 81
P2152
talk
covi
antičástice particle with the same rest mass and opposite charges wikibase-item 73
P2153
talk
covi
PubChem Substance ID (SID) substance (e.g. mixtures, undefined stereochemistry, ...) identifier in the PubChem database. external-id 381
P2154
talk
covi
binding energy energy required to disassemble a whole system into separate parts quantity 3,440
P2155
talk
covi
solid solution series with the mineral forms a continous (true) or discontinous "solid solution series" with another mineral wikibase-item 166
P2156
talk
covi
pseudo crystal habit possible macrosopic appearance of a crystal different to its molecular symmetry (crystal cell, specimens with twinning or synthetic material) wikibase-item 31
P2157
talk
covi
lithography structure size (as advertised or listed) of a microchip wikibase-item 69
P2158
talk
covi
Cell Line Ontology ID identifier for the Cell Line Ontology which describes anatomic origin and nature of eukaryotic cell lines external-id 2
P2159
talk
covi
solves problem that this algorithm or method solves wikibase-item 40
P2160
talk
covi
mass excess difference between its actual mass and its mass number in atomic mass units quantity 3,439
P2161
talk
covi
Guthrie code Guthrie code of a Bantu language external-id 205
P2162
talk
covi
Deutsche Ultramarathon-Vereinigung ID identifier for individual runners in the Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (German Ultramarathon Association) database external-id 373
P2163
talk
covi
FAST ID authority control identifier in WorldCat's “FAST Linked Data” authority file. Format: up to 8 digits, without zero-padding. external-id 283,348
P2164
talk
covi
SIGIC author ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for author/person) external-id 521
P2165
talk
covi
SIGIC group ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for music group) external-id 45
P2166
talk
covi
SIGIC institution ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for institution) external-id 13
P2167
talk
covi
UNSPSC Code identifier for taxonomy of products and services for use in eCommerce external-id 977
P2168
talk
covi
ID osoby na SFDb identifikátor osoby na Švédské filmové databázi (SFDb) Svensk Filmdatabas person ID, Swedish Film Database person ID external-id 51,398
P2169
talk
covi
PublicWhip ID identifer in the PublicWhip database of British MPs external-id 542
P2170
talk
covi
Hansard (2006–March 2016) ID identifier for a British MP in Hansard (2006–March 2016) external-id 267
P2171
talk
covi
They Work for You ID Identifer in the 'They Work for You' database of British MPs external-id 605
P2172
talk
covi
Parliamentary record identifier Parliamentary record identifier for British MPs external-id 34
P2173
talk
covi
BBC News Democracy Live ID Identifer in the BBC News Democracy Live database of British MPs external-id 324
P2174
talk
covi
Museum of Modern Art artist ID identifier assigned to an artist by the Museum of Modern Art external-id 9,789
P2175
talk
covi
léčený zdravotní stav nemoc, která bývá léčena těmito medikamenty, procedurou či terapií (bez ohledu na efektivitu) léčená nemoc, léčí wikibase-item 2,531
P2176
talk
covi
medikamenty užívané k léčbě léky, které se používají k léčbě tohoto zdravotního stavu (bez ohledu na jejich efektivitu) léčba, léčeno, předepisované léky wikibase-item 1,201
P2177
talk
covi
rozpustnost property of a chemical to dissolve in another chemical forming a solution. Provide solvent (P2178) and temperature (P2076) as qualifiers quantity 383
P2178
talk
covi
solvent qualifier to show which substance is the solvent in a solution-process (use with p2177) wikibase-item 388
P2179
talk
covi
ACM Classification Code (2012) ACM Computing Classification Code of 2012 (8 digits) string 268
P2180
talk
covi
Kansallisbiografia ID code of the entry on the Kansallisbiografia database external-id 5,558
P2181
talk
covi
Finnish MP ID code of the entry on the Finnish parliament database external-id 2,537
P2182
talk
covi
Finnish Ministers database ID code of the entry on the Finnish ministers database external-id 570
P2183
talk
covi
ISO 9:1995 transkripce textu z cyrilice do latinky (používáno jako vymezení) ISO 9 string 625
P2184
talk
covi
historie tématu historický vývoj tématu položky dějiny tématu wikibase-item 1,172
P2185
talk
covi
DLI ID identifier for a work, in the Digital Library of India external-id 6
P2186
talk
covi
Wiki Loves Monuments ID unique ID for the monuments included in Wiki Loves Monument's national lists external-id 108,696
P2187
talk
covi
BiblioNet publication ID identifier in the BiblioNet database of book editions external-id 34
P2188
talk
covi
BiblioNet author ID Identifier in the BiblioNet database of authors, created by the National Book Centre of Greece, many Greek individual publishers and their professional associations external-id 2,113
P2189
talk
covi
BiblioNet publisher ID identifier in the BiblioNet database of publishers external-id 29
P2190
talk
covi
C-SPAN person ID identifier for a person's appearances on C-SPAN external-id 4,661
P2191
talk
covi
NILF author id Numeric author identifier within the Vegetti Catalog of Fantastic Literature external-id 2,743
P2192
talk
covi
endangeredlanguages.com ID identifier of a language on the website endangeredlanguages.com external-id 2,577
P2193
talk
covi
Soccerbase player ID player ID on the Soccerbase.com website external-id 14,227
P2194
talk
covi
PSS-Archi architect id identifier for an architect in the PSS-archi database external-id 1,378
P2195
talk
covi
Soccerbase manager ID manager ID on the Soccerbase.com website external-id 822
P2196
talk
covi
počet studentů number of students of any type in an educational organization quantity 2,115
P2197
talk
covi
production rate amount of produced in a given time quantity 41
P2198
talk
covi
average gradient gradient expressed as a percentage (between 0 and 1) quantity 10
P2199
talk
covi
teplota vznícení lowest temperature at which it will spontaneously ignite in a normal atmosphere without an external source of ignition quantity 54
P2200
talk
covi
elektrický náboj electric charge of a subatomic particle quantity 49
P2201
talk
covi
electric dipole moment quantity 50
P2202
talk
covi
lower flammable limit the lower bound of the concentration range over which a flammable mixture of gas or vapour in air can be ignited at a given temperature and pressure (0-1) quantity 219
P2203
talk
covi
upper flammable limit upper bound of the concentration range over which a flammable mixture of gas or vapour in air can be ignited at a given temperature and pressure (0-1) quantity 183
P2204
talk
covi
minimum explosive concentration minimum concentration at which a chemical can explode quantity 12
P2205
talk
covi
Spotify album ID identifier for an album on Spotify external-id 1,249
P2206
talk
covi
ID vydání na Discogs identifier for a musical work (release) in the Discogs database, if there is no master ID (P1954) Discogs album external-id 6,163
P2207
talk
covi
Spotify track ID Identifier for a track on Spotify external-id 919
P2208
talk
covi
average shot length cinemetrical measure quantity 7
P2209
talk
covi
projekt na SourceForge identifier for an official SourceForge repository ("project") for a software product external-id 700
P2210
talk
covi
ve vztahu k qualifier: what a statement quantity is relative to wikibase-item 2,812
P2211
talk
covi
position angle measurement relating to observed visual binary stars (use with P2210) quantity 38
P2212
talk
covi
angular distance size of the angle between the two directions originating from the observer and pointing towards these two objects (use with P2210) quantity 5
P2213
talk
covi
longitude of ascending node property of one of the orbital elements used to specify the orbit of an object in space quantity 15,990
P2214
talk
covi
paralaxa parallax of nearest stars quantity 69
P2215
talk
covi
proper motion proper motion of a star quantity 5
P2216
talk
covi
radiální rychlost component of the object's velocity that points in the direction of the radius connecting the object and the point quantity 82
P2217
talk
covi
cruise speed design cruise speed quantity 48
P2218
talk
covi
net worth estimated totality of wealth possessed by a person quantity 234
P2219
talk
covi
tempo růstu reálného hrubého domácího produktu percentage change in nominal GDP from one year to the next minus the inflation rate quantity 194
P2220
talk
covi
household wealth net worth of consumers quantity 2
P2221
talk
covi
flux the observed flux in a particular wavelength band of an astronomical object quantity 4
P2222
talk
covi
gyromagnetic ratio characteristic property of any elementary particle quantity 3
P2223
talk
covi
decay width characteristic property of any elementary particle quantity 4
P2225
talk
covi
odtok volume rate of water flow which is transported through a given cross-sectional area quantity 3,311
P2226
talk
covi
tržní kapitalizace total value of issued shares by a publicly traded company quantity 110
P2227
talk
covi
metalicita quantity 50
P2228
talk
covi
maximum thrust maximum thrust specified for a jet engine quantity 9
P2229
talk
covi
thermal design power potency in Watts quantity 21
P2230
talk
covi
krouticí moment torque of a machine, a motor/engine/powerplant, or a vehicle quantity 7
P2231
talk
covi
detonační rychlost quantity 8
P2232
talk
covi
cash the value of cash and securities held by a state government quantity 2
P2233
talk
covi
velká poloosa dráhy the semi-major axis of a stable orbit velká poloosa quantity 16,079
P2234
talk
covi
objem quantity of three-dimensional space quantity 9,076
P2235
talk
covi
external superproperty all resources related by this property are also related to that property from an external vocabulary url 30
P2236
talk
covi
external subproperty all resources related by the property from external vocabularies are also related to this property url 29
P2238
talk
covi
oficiální symbol oficiální symbol administrativní jednotky emblém, oficiální emblém, státní symbol wikibase-item 121
P2239
talk
covi
first aid measures actions to take to help a person in the case of accidents, injuries and accidental exposures to harmful chemicals wikibase-item 699
P2240
talk
covi
median lethal dose the dose required to kill half the members of a tested population after a specified test duration (LC₅₀ → P2712) quantity 68
P2241
talk
covi
důvod zavržení tvrzení qualifier to allow the reason to be indicated why a particular statement should be considered deprecated wikibase-item 10,826
P2242
talk
covi
Florentine musea catalogue ID identifier for artworks from the catalogue of the national Florentine musea external-id 50
P2243
talk
covi
apoapsida vzdálenost, ve které je vesmírné těleso nejvzdálenější tělesu, kolem kterého obíhá afel, afélium, apoapsis, apofokus quantity 16,365
P2244
talk
covi
periapsida vzdálenost, ve které je vesmírné těleso nejblíže tělesu, kolem kterého obíhá periapsis, perifokus, perigeum, perihel, perihélium quantity 16,354
P2248
talk
covi
argument šířky pericentra angle from the body's ascending node to its periapsis quantity 15,978
P2249
talk
covi
Refseq Genome ID ID in the RefSeq Genome database external-id 79,211
P2250
talk
covi
střední délka života life expectancy for this group or species quantity 233
P2252
talk
covi
National Gallery of Art artist ID identifier assigned to an artist by the National Gallery of Art in Washington, DC external-id 7,654
P2253
talk
covi
DfE URN Department for Education Unique Reference Number; school identifier used by the UK government external-id 4,033
P2254
talk
covi
maximální operační výška ceiling or maximum density altitude at which an aircraft can operate maximální výška quantity 271
P2255
talk
covi
Debrett's People of Today ID identifier for a person, in Debrett's "People of Today" external-id 9
P2257
talk
covi
interval mezi událostmi standardní interval mezi plánovanými či pravidelně opakovanými událostmi; použijte s jednotkou času quantity 6,320
P2258
talk
covi
mobilní kód země identifier for countries in ITU-T Recommendation E.212 for use in describing mobile networks string 431
P2259
talk
covi
mobile network code code for mobile networks defined by ITU-T Recommendation E.212 string 245
P2260
talk
covi
ionization energy minimum amount of energy required to remove an electron from an atom, ion or molecule in the gaseous state quantity 291
P2261
talk
covi
šířka lodi šířka lodi v její nejširší části na vodorysce quantity 6,705
P2262
talk
covi
ponor depth below the water line to the bottom of a vessel's hull quantity 6,387
P2263
talk
covi
ISOCAT id numeric ID from the Data Category Registry string 467
P2264
talk
covi
identifikátor mix'n'match katalogu identifikátor katalogu korespondujícího s vlastností v nástroji mix'n'match external-id 1,103
P2266
talk
covi
Fashion Model Directory model ID external link to a model's profile at the Fashion Model Directory website external-id 976
P2267
talk
covi
PolitiFact Personality ID person or group whose statements have been fact checked by PolitiFact.com external-id 2,332
P2268
talk
covi
Musée d'Orsay artist ID numeric ID for an artist in the database of the Orsay Museum external-id 21,774
P2270
talk
covi
Emporis building complex ID identifier for a building complex, as opposed to a single building, in the Emporis architecture database external-id 200
P2271
talk
covi
příklad vlastnosti pro vlastnosti na Wikidatech pokud je příkladem vlastnost, nikoli položka wikibase-property 37
P2272
talk
covi
Hederich encyclopedia article ID entry in Hederich’s encyclopedia of mythology, 3rd edition (1770), via zeno.org external-id 3,000
P2273
talk
covi
Heidelberg Academy for Sciences and Humanities member ID entry in the list of members of the Heidelberg Academy for Sciences and Humanities external-id 881
P2275
talk
covi
World Health Organisation International Nonproprietary Name identifier for a drug monolingualtext 2,227
P2276
talk
covi
UEFA player ID identifier for UEFA players external-id 9,676
P2277
talk
covi
Magdeburger Biographisches Lexikon biographical article about people from the Magdeburg area external-id 769
P2278
talk
covi
Member of the Hellenic Parliament ID an identifier for members, or former members, of the national parliament of Greece external-id 824
P2279
talk
covi
ambitus musical interval/range of a melody wikibase-item 39
P2280
talk
covi
Austrian Parliament ID identifier for an individual, in the Austrian Parliament's "Who's Who" database external-id 2,943
P2281
talk
covi
Kód alba na iTunes identifier for a musical work in the iTunes website ID alba na iTunes external-id 732
P2282
talk
covi
Groeningemuseum work PID persistent identifier for an artwork from the collection of the Groeningemuseum in Bruges, Belgium external-id 2,843
P2283
talk
covi
používá položka používaná subjektem užívá, využívá wikibase-item 4,275
P2284
talk
covi
cena published price listed or paid for a product (use with unit of currency) quantity 1,336
P2285
talk
covi
periapsis date time for perihelim/perigeum in each orbit for an astronomical object time 8
P2286
talk
covi
tepenné zásobení tepenné zásobení anatomické struktury arteriální zásobení wikibase-item 209
P2287
talk
covi
CRIStin ID ID in the database for Norwegian scientists external-id 1,878
P2288
talk
covi
mízní drenáž mízní drenáž anatomické struktury lymfatická drenáž wikibase-item 45
P2289
talk
covi
žilní drenáž žilní drenáž anatomické struktury venózní drenáž wikibase-item 95
P2290
talk
covi
Danish parish code identifier for an parish in Denmark external-id 2,241
P2291
talk
covi
charted in chart where the element reached a position wikibase-item 329
P2292
talk
covi
consumption rate rate at which a product is consumed quantity 4
P2293
talk
covi
genetická asociace general link between a disease and the causal genetic entity, if the detailed mechanism is unknown/unavailable wikibase-item 1,840
P2294
talk
covi
balance of trade exports minus imports. not to be confused with current account balance and balance of payments quantity 1
P2295
talk
covi
čistý zisk private entity profit quantity 1,021
P2296
talk
covi
peněžní zásoba amount of currency the central bank has injected in the economy (MO, M1, M2, M3) quantity 2
P2297
talk
covi
employment by economic sector employment divided by sector quantity 2
P2298
talk
covi
NSDAP membership number (1925–1945) external-id 255
P2299
talk
covi
HDP na obyvatele v paritě kupní síly GDP divided by the population total and adjusted for CPI HDP na obyvatele (PPP), HDP/obyv. (PPP) quantity 166
P2300
talk
covi
minimal lethal dose lowest concentration of a toxic substance in an environmental medium that kills individual organisms or test species under a defined set of conditions quantity 38
P2302
talk
covi
omezení vlastnosti omezení pro tuto vlastnost wikibase-item 5,644
P2303
talk
covi
výjimka z omezení item that is an exception to the constraint, qualifier to define a property constraint in combination with P2302 wikibase-item 710
P2304
talk
covi
group by qualifier to define a property constraint in combination with P2302 (Wikidata property constraint) wikibase-property 161
P2305
talk
covi
položka pro omezení vlastnosti kvalifikátor, kterým se zadává omezení vlastnosti v kombinaci s P2302 dovolená jednotka, položka, vymezení omezení vlastnosti wikibase-item 2,213
P2306
talk
covi
vlastnost vymezení pro definice omezení vlastnosti pomocí P2302 dovolené vymezení wikibase-property 2,779
P2307
talk
covi
jmenný prostor qualifier to define a property constraint in combination with P2302 (Wikidata property constraint) string 61
P2308
talk
covi
třída qualifier to define a property constraint in combination with P2302 wikibase-item 3,406
P2309
talk
covi
vztah pro definování omezení vlastnosti v P2302 relace wikibase-item 3,375
P2310
talk
covi
minimum date (property constraint) qualifier to define a property constraint in combination with P2302 time 28
P2311
talk
covi
maximum date (property constraint) qualifier to define a property constraint in combination with P2302. Use "unknown value" for current date. time 30
P2312
talk
covi
maximální množství (vymezení vlastnosti) qualifier to define a property constraint in combination with P2302. "no value" can be used to specify no upper bound quantity 277
P2313
talk
covi
minimální množství (vymezení vlastnosti) qualifier to define a property constraint in combination with P2302 quantity 317
P2315
talk
covi
komentář (ZASTARALÉ) to be deleted: replace with "syntax clarification" (P2916) or add the usage note in the items description. monolingualtext 137
P2316
talk
covi
stav omezení qualifier to define a property constraint in combination with P2302 wikibase-item 3,439
P2317
talk
covi
call sign short form identifier for a radio operator or broadcaster and (as flag signal) previous for watercrafts string 9,063
P2318
talk
covi
debut participant participant for whom this is their debut appearance in a series of events wikibase-item 35
P2319
talk
covi
volitel people or other entities which are qualified to participate in the subject election wikibase-item 21
P2320
talk
covi
aftershocks number of smaller earthquakes which follow a significant earthquake quantity 22
P2321
talk
covi
general classification of race participants classification of race participants wikibase-item 3,732
P2322
talk
covi
article ID identifier for an article in an online publication string 234
P2323
talk
covi
Swedish Olympic Committee athlete ID entry in the bibliographic database of the Swedish Olympic Committee (Swedish: Sveriges Olympiska Kommitté, SOK) external-id 1,242
P2324
talk
covi
počet pohřbených number of remains buried or interred quantity 368
P2325
talk