Wikidata:Database reports/List of properties/all/cs

From Wikidata
Jump to: navigation, search
ID label description aliases Data type Count
P6
talk
covi
představitel hlava exekutivy starosta, primátor, guvernér, premiér, kancléř, předseda vlády wikibase-item 17,301
P10
talk
covi
video soubor Pro obrázek použijte vlastnost „obrázek“ (P18) commonsMedia 1,619
P14
talk
covi
značka silnice grafické označení silnice (číslo, jméno, atd.) commonsMedia 9,911
P15
talk
covi
mapa silnice obrázek silniční mapy na Commons commonsMedia 11,638
P16
talk
covi
silniční systém systém, jehož součástí je daná silnice wikibase-item 36,539
P17
talk
covi
stát samostatný státní útvar země wikibase-item 8,400,890
P18
talk
covi
obrázek odkaz na soubor na Commons ilustrace, fotka, fotografie, kresba, portrét commonsMedia 2,292,008
P19
talk
covi
místo narození co nejpodrobněji určené místo, kde se osoba narodila wikibase-item 1,799,322
P20
talk
covi
místo úmrtí co nejpodrobněji určené místo, kde osoba zemřela wikibase-item 692,259
P21
talk
covi
pohlaví pohlavní identita subjektu; u lidí použijte muž (Q6581097), žena (Q6581072), trans-muž (Q2449503), trans-žena (Q1052281); u zvířat použijte samec (Q44148), samice (Q43445); u skupin stejného pohlaví použijte „podtřída (čeho)“ (P279) gender, genderová identita, rodová identita, biologické pohlaví, pohlavní identita wikibase-item 3,652,331
P22
talk
covi
otec otec dané osoby synem (muže), dcerou (muže), potomkem (muže), dítětem (muže) wikibase-item 118,213
P25
talk
covi
matka matka dané osoby synem (ženy), dcerou (ženy), potomkem (ženy), dítětem (ženy) wikibase-item 35,391
P26
talk
covi
choť osoba má jinou osobu jako svoji choť (manžel, manželka, partner); pro nesezdané páry použijte "životní partner" (P451) manžel, manželka wikibase-item 83,080
P27
talk
covi
státní občanství státní občanství osoby obyvatel země wikibase-item 2,352,244
P30
talk
covi
kontinent kontinent, do kterého subjekt náleží wikibase-item 42,363
P31
talk
covi
instance (čeho) tato položka je jedna konkrétní věc (exemplář, příklad) patřící do této třídy, kategorie nebo skupiny předmětů je, ∈ wikibase-item 40,427,678
P35
talk
covi
hlava státu nejvyšší autorita státu nebo země prezident wikibase-item 742
P36
talk
covi
hlavní město primary city of a country, state or other type of administrative territorial entity sídlo administrativy wikibase-item 68,591
P37
talk
covi
úřední jazyk language designated as official by this item wikibase-item 4,624
P38
talk
covi
měna currency used by item wikibase-item 1,356
P39
talk
covi
ve funkci v jaké pozici osoba je nebo byla činná wikibase-item 335,108
P40
talk
covi
dítě dítě dané osoby potomek, syn, dcera, otcem (koho), matkou (koho), rodičem (koho) wikibase-item 92,071
P41
talk
covi
obrázek vlajky obrázek vlajky commonsMedia 30,688
P47
talk
covi
hraničí s země či administrativní celky stejné úrovně, které hraničí s entitou wikibase-item 105,198
P50
talk
covi
autor autor textu wikibase-item 1,526,274
P51
talk
covi
audio soubor relevant sound zvuk commonsMedia 2,239
P53
talk
covi
rodina family, including dynasty and nobility houses. Not family name (use P734 for family name). šlechtický rod, dynastie, rod wikibase-item 29,204
P54
talk
covi
člen sportovního družstva sports teams or clubs that the subject currently represents or formerly represented sportovní družstvo, člen týmu, tým wikibase-item 296,987
P57
talk
covi
režisér režisér tohoto filmu, divadelní hry, počítačové hry atp. režie, režíroval wikibase-item 202,301
P58
talk
covi
scenárista autor nebo autoři scénaře tohoto díla scénárista, scénář, autor scénáře wikibase-item 96,049
P59
talk
covi
souhvězdí the area of the celestial sphere of which the subject is a part (from a scientific standpoint, not an astrological one) wikibase-item 39,973
P61
talk
covi
objevitel discovered, first described, or invented by objeveno (kým), vynálezce, vynalezeno (kým) wikibase-item 61,749
P65
talk
covi
místo astronomického objevu observatoř či satelit, který objevil obejkt wikibase-item 46,291
P66
talk
covi
domov předků místo, z kterého pochází předkové osoby wikibase-item 375
P69
talk
covi
škola kterou navštěvoval(a) alma mater wikibase-item 498,096
P78
talk
covi
doména nejvyššího řádu Internet domain name system top-level code doména první úrovně, doména prvního řádu, TLD wikibase-item 306
P81
talk
covi
trať railway or public transport line(s) subject is directly connected to; use as a qualifier to P197 wikibase-item 41,951
P84
talk
covi
architekt osoba nebo firma, která navrhla tuto budovu wikibase-item 31,400
P85
talk
covi
hymna subject's official anthem wikibase-item 617
P86
talk
covi
skladatel kdo složil hudbu; viz též "textař" P676 autor hudby wikibase-item 95,753
P87
talk
covi
libretista autor libreta (slov, textu) opery, operety apod. wikibase-item 3,285
P88
talk
covi
objednavatel osoba nebo organizace, která někoho pověřila prací nebo stavbou wikibase-item 1,849
P91
talk
covi
sexuální orientace the sexual orientation of the person — use IF AND ONLY IF they have stated it themselves, unambiguously, or it has been widely agreed upon by historians after their death wikibase-item 945
P92
talk
covi
uzákoněno kde byla zapsána pravidla, podle kterých je tento subjekt regulován ustanoveno wikibase-item 616
P94
talk
covi
obrázek znaku obrázek znaku commonsMedia 92,934
P97
talk
covi
šlechtický titul titles held by the person wikibase-item 9,390
P98
talk
covi
editor editor of a compiled work such as a book or academic journal sestavitel wikibase-item 8,470
P101
talk
covi
zaměření oblast hlavního zaměření této položky (např. fyzika, historie); pro zaměstnání (např. fyzik, historik) použijte P106; lze používat i u osob specializace wikibase-item 48,139
P102
talk
covi
stranická příslušnost politická strana, jíž je nebo byla osoba členem politický subjekt, politická strana wikibase-item 233,117
P103
talk
covi
mateřský jazyk rodný jazyk mateřština, jazyk wikibase-item 68,259
P105
talk
covi
taxonomické zařazení level in a taxonomic hierarchy wikibase-item 2,366,364
P106
talk
covi
povolání zaměstnání osoby (srovnejte se „zaměření“ – Property:P101) profese, zaměstnání, povolání, činnost wikibase-item 2,624,754
P108
talk
covi
zaměstnavatel organizace, pro kterou člověk pracuje nebo pracoval wikibase-item 160,447
P109
talk
covi
podpis soubor s podpisem autogram commonsMedia 11,465
P110
talk
covi
ilustrátor kdo knihu ilustroval ilustrátorka wikibase-item 3,809
P111
talk
covi
fyzikální veličina physical property expressed as number multiplied by a unit wikibase-item 1,234
P112
talk
covi
zakladatel founder or co-founder of this organization, religion or place zakladatelka wikibase-item 21,282
P113
talk
covi
domovské letiště airport that serves as a hub for an airline wikibase-item 2,403
P114
talk
covi
letecká aliance alliance the airline belongs to aliance leteckých společností wikibase-item 283
P115
talk
covi
stadion domovský stadion týmu stadión wikibase-item 12,516
P117
talk
covi
chemická struktura odkaz na obrázek commonsMedia 5,638
P118
talk
covi
liga ve které klub hraje wikibase-item 28,780
P119
talk
covi
místo pohřbení místo, kde je osoba pohřbena, pouze, pokud je odlišné od místa úmrtí pohřben (kde), pohřbena (kde), pochovaný (kde), pochována (kde), místo pochování, místo hrobu wikibase-item 84,535
P121
talk
covi
provozuje provozované vybavení, dopravní prostředek či služba wikibase-item 2,368
P122
talk
covi
forma vlády způsob uspořádání státní moci forma státu, státní zřízení, státní režim wikibase-item 1,095
P123
talk
covi
vydavatel organizace nebo osoba odpovědná za vydání knihy nebo videohry nakladatel, vydavatelství, nakladatelství wikibase-item 187,230
P126
talk
covi
správce kdo je správcem koncesionář wikibase-item 33,257
P127
talk
covi
vlastník owner of the subject majitel wikibase-item 106,004
P128
talk
covi
reguluje process regulated by a protein or RNA in molecular biology wikibase-item 12,751
P129
talk
covi
fyzicky interaguje s physical entity that the subject interacts with wikibase-item 2,330
P131
talk
covi
nachází se v administrativní jednotce jednotka, na jejímž území se objekt nachází územní jednotka, správní jednotka, je v, nadřazená jednotka, leží v wikibase-item 5,007,147
P134
talk
covi
nářečí dialects of this language (a single language may be linked to many dialects) dialekt wikibase-item 198
P135
talk
covi
umělecký směr umělecký směr spojený s touto osobou či uměleckým dílem wikibase-item 41,060
P136
talk
covi
žánr žánr díla nebo žánr spojený s danou osobou wikibase-item 569,694
P137
talk
covi
operátor osoba či organizace, která provozuje dané zařízení, vybavení či službu provozovatel wikibase-item 82,159
P138
talk
covi
pojmenováno po věc či osoba, po které je položka pojmenována wikibase-item 133,264
P140
talk
covi
vyznání vyznání osoby (musí být známo z prohlášení osoby nebo z historických zdrojů) náboženství wikibase-item 69,836
P141
talk
covi
stupeň ohrožení ohroženost podle IUCN wikibase-item 89,172
P143
talk
covi
převzato z odkud byl údaj převzat wikibase-item 13,864,975
P144
talk
covi
podle díla, která byla základem námět, motiv wikibase-item 17,609
P149
talk
covi
architektonický styl architectural style of a structure sloh wikibase-item 40,497
P150
talk
covi
nižší správní celky členění administrativního celku podcelky wikibase-item 79,889
P154
talk
covi
logo grafický symbol spojovaný s identitou organizace firemní znak commonsMedia 43,355
P155
talk
covi
předchozí bezprostředně předcházející položka v řadě, jíž je předmět součástí; pokud předchozí položku nahradila, použijte P1365 předcházející wikibase-item 404,334
P156
talk
covi
následující bezprostředně následující položka v řadě, jíž je předmět součástí; pokud byla položka nahrazena, použijte P1366 wikibase-item 393,167
P157
talk
covi
zabit (kým) kdo tuto osobu zabil/zavraždil vrah, zabita (kým), zavražděn (kým), zavraděna (kým) wikibase-item 986
P158
talk
covi
obrázek pečeti odkaz na soubor na Commons commonsMedia 3,067
P159
talk
covi
sídlo ředitelství místo nebo budova, kde sídlí vedení firmy/organizace sídlo vedení wikibase-item 170,243
P161
talk
covi
hraje jeden z herců wikibase-item 160,376
P162
talk
covi
producent producer(s) of this film or music work (film: not executive producers, associate producers, etc.) [use P272 to refer to the production company] wikibase-item 81,558
P163
talk
covi
vlajka článek popisující vlajku subjektu popis vlajky wikibase-item 2,633
P166
talk
covi
ocenění ocenění udělená osobě, dílu nebo organizaci vyznamenání, cena wikibase-item 336,704
P167
talk
covi
nahrazeno co nahradilo tuto stavbu po jejím zániku wikibase-item 302
P169
talk
covi
generální ředitel highest-ranking corporate officer appointed as the CEO within an organization ředitel wikibase-item 1,594
P170
talk
covi
tvůrce kdo je autorem tohoto díla (pouze pokud neexistuje specifičtější vlastnost) vytvořeno (kým) wikibase-item 326,494
P171
talk
covi
nadřazený taxon nejbližší taxon nadřazený tomuto taxonu wikibase-item 2,366,321
P172
talk
covi
národnost subject's ethnicity (consensus is that a VERY high standard of proof is needed for this field to be used. In general this means 1) the subject claims it him/herself, or 2) it is widely agreed on by scholars, or 3) is fictional and portrayed as such). etnikum wikibase-item 50,156
P175
talk
covi
interpret hudebník či hudební skupina hrající dané dílo, herec hrající danou postavu muzikant, hudebník, hudební skupina, účinkující wikibase-item 268,401
P176
talk
covi
výrobce manufacturer or producer of this product wikibase-item 45,600
P177
talk
covi
překážka překážka, přes kterou most nebo tunel vede vede přes, přemosťuje wikibase-item 9,714
P178
talk
covi
vývojář organizace nebo osoba, který se podílela na vývoji položky vyvinuto (kým), vývojáři wikibase-item 27,238
P179
talk
covi
série název souboru, jehož součást položka tvoří seriál, cyklus, soubor wikibase-item 67,970
P180
talk
covi
motiv osoba, místo, událost nebo předmět zobrazený nebo popsaný v díle téma, námět, zobrazuje, popisuje wikibase-item 65,885
P181
talk
covi
mapa rozšíření range map of a taxon commonsMedia 8,984
P183
talk
covi
endemický (kde) sole location or habitat type where the taxon lives wikibase-item 16,630
P184
talk
covi
konzultant vedoucí disertační práce wikibase-item 14,306
P185
talk
covi
doktorand doctoral student(s) of a professor wikibase-item 1,464
P186
talk
covi
použitý materiál material the subject is made of or derived from wikibase-item 293,968
P189
talk
covi
místo vynálezu kde se nacházel objekt při objevu wikibase-item 1,667
P190
talk
covi
partnerské město twin towns, sister cities, twinned municipalities and other localities that have a partnership or cooperative agreement, either legally or informally acknowledged by their governments wikibase-item 14,305
P193
talk
covi
zhotovitel hlavní subjekt, který postavil budovu stavební společnost wikibase-item 798
P194
talk
covi
zákonodárný orgán legislative body governing this entity; political institution with elected representatives, such as a parliament/legislature or council wikibase-item 1,683
P195
talk
covi
sbírka ve které se objekt nachází wikibase-item 317,719
P196
talk
covi
skupina planetek is in grouping of minor planets according to similar orbital characteristics wikibase-item 91,044
P197
talk
covi
další zastávka příští zastávka/stanice na stejné trase příští zastávka, předchozí zastávka, sousední zastávka, nejbližší zastávka wikibase-item 39,081
P199
talk
covi
obchodní divize divisions of this organization wikibase-item 278
P200
talk
covi
přítok jezera hlavní zdroje (řeky, kanály, atd.) přítoku vody do jezera, nádrže atp. přítok vody, vtéká sem wikibase-item 3,887
P201
talk
covi
odtok jezera řeky a další způsoby odtoku vody z vodní plochy vytéká odtud wikibase-item 4,882
P205
talk
covi
země povodí country that have drainage to/from or border the body of water wikibase-item 16,232
P206
talk
covi
u vodní plochy moře, jezero nebo řeka řeka, u řeky, na řece, u moře, u jezera, na břehu wikibase-item 16,569
P207
talk
covi
batymetrický obrázek image showing bathymetric chart, bathymetric map commonsMedia 182
P208
talk
covi
vrcholný orgán výkonné moci branch of government for the daily administration of the state wikibase-item 561
P209
talk
covi
vrcholný orgán soudní moci supreme judicial body within a country, administrative division, or other organization wikibase-item 71
P210
talk
covi
předseda komunistické strany chief representative of a party in an institution or an administrative unit (use qualifier to identify the party) wikibase-item 61
P212
talk
covi
ISBN-13 identifikační číslo publikace external-id 29,455
P213
talk
covi
ISNI identifikátor International Standard Name Identifier Mezinárodní standardní identifikátor jména external-id 532,251
P214
talk
covi
VIAF identifikátor v databázi Virtual International Authority File Virtual International Authority File external-id 1,167,121
P215
talk
covi
klasifikace hvězdy spectral class of an astronomical object string 7,831
P217
talk
covi
inventární číslo identifier for a physical object or a set of physical objects in a collection string 299,766
P218
talk
covi
ISO 639-1 two-letter identifier for a language or family of languages defined in ISO 639-1 standard external-id 200
P219
talk
covi
ISO 639-2 identifier for a language or macrolanguage or language family language, defined in ISO 639-2 standard, 3-letter technical or bibliographical  code external-id 500
P220
talk
covi
ISO 639-3 identifier for a language defined in ISO 639-3 external-id 8,007
P221
talk
covi
ISO 639-6 identifier for a language per ISO 639-6 external-id 143
P223
talk
covi
Hubbleova klasifikace galaxií klasifikační klíč galaxií podle jejich tvaru Hubbleova sekvence string 5,562
P225
talk
covi
taxonomické jméno vědecké označení biologického taxonu string 2,366,410
P227
talk
covi
identifikátor GND autoritní identifikátor Německé národní knihovny (Deutsche Nationalbibliothek) external-id 597,446
P229
talk
covi
IATA kód letecké společnosti two-character identifier for an airline string 2,539
P230
talk
covi
ICAO kód letecké společnosti three letter identifier for an airline (for airports, see P239) string 3,130
P231
talk
covi
číslo CAS identifikátor chemické sloučeniny Registrační číslo CAS, kód CAS external-id 71,890
P232
talk
covi
číslo EC evropský identifikátor chemických sloučenin číslo EC external-id 20,346
P233
talk
covi
SMILES zjednodušený zápis chemického vzorce molekuly pomocí znaků ASCII zjednodušená molekulární specifikace pro vstupní řádky, Simplified Molecular Input Line Entry Specification string 152,007
P234
talk
covi
InChl International Chemical Identifier external-id 149,376
P235
talk
covi
InChlKey A hashed version of the full standard InChI - designed to create an identifier that encodes structural information and can also be practically used in web searching. external-id 152,059
P236
talk
covi
ISSN mezinárodní standardní číslo seriálové publikace external-id 53,145
P237
talk
covi
erb článek popisující znak blason, znak wikibase-item 3,382
P238
talk
covi
IATA kód letiště three-letter identifier for designating airports or cities (for airlines, see P229) string 8,764
P239
talk
covi
ICAO kód letiště four-character alphanumeric identifier for designating airports (for airlines, see P230) string 14,959
P240
talk
covi
FAA kód letiště three-letter or four-letter alphanumeric code identifying United States airports string 4,271
P241
talk
covi
vojenská složka složka ozbrojených sil, ke které tato vojenská jednotka, osoba nebo vyznamenání patří (např. U.S. Army) vojenský oddíl, složka ozbrojených sil wikibase-item 54,938
P242
talk
covi
mapa polohy geographic map image which highlights the location of the subject locmapa commonsMedia 138,604
P243
talk
covi
OCLC identifier from the Online Computer Library Center external-id 33,636
P244
talk
covi
identifikátor LCAuth identifikátor v databázi Library of Congress Library of Congress Name Authority File, LCNAF, LCAuth, LCSH external-id 546,754
P245
talk
covi
ULAN identifier from the Getty Union List of Artist Names kód ULAN, číslo v ULAN, číslo ULAN external-id 69,744
P246
talk
covi
chemická značka identifier for a chemical element značka prvku string 158
P247
talk
covi
kód NSSDC international satellite designation, administered by the UN Committee on Space Research (COSPAR) and the US National Space Science Data Center (NSSDC) COSPAR external-id 5,681
P248
talk
covi
uvedeno v pro označení zdroje tvrzení zdroj wikibase-item 21,593,429
P249
talk
covi
ticker burzovní symbol string 4,929
P263
talk
covi
oficiální sídlo the residence at which heads of government and other senior figures officially reside wikibase-item 947
P264
talk
covi
hudební vydavatelství brand and trademark associated with the marketing of subject music recordings and music videos nahrávací značka, label, hudební label wikibase-item 180,768
P267
talk
covi
kód ATC therapeutic chemical identification code per ATC external-id 1,836
P268
talk
covi
BNF ID identifikátor Francouzské národní knihovny (Bibliothèque nationale de France) external-id 397,132
P269
talk
covi
SUDOC identifier for authority control in the French collaborative library catalog (see also P1025). Format: 8 digits followed by a digit or "X" external-id 370,545
P270
talk
covi
CALIS identifier for authority control per CALIS (China Academic Library & Information System) external-id 172
P271
talk
covi
CiNii identifier for a book author in CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator external-id 12,469
P272
talk
covi
produkční společnost společnost, která produkovala daný snímek, film či jiné umělecké dílo produkce, producent wikibase-item 52,652
P274
talk
covi
chemický vzorec popis chemické sloučeniny pomocí symbolů prvků string 151,798
P275
talk
covi
licence licence pod kterou je zveřejněno autorské dílo wikibase-item 16,997
P276
talk
covi
místo umístění položky, předmětu či události; u administrativních entit použijte P131; pro význačné terénní prvky použijte P706 lokace, umístění, poloha wikibase-item 823,630
P277
talk
covi
programovací jazyk programovací jazyk, ve kterém je software vyvíjen wikibase-item 4,925
P278
talk
covi
GOST 7.75–97 identifier for a language according to GOST 7.75–97 external-id 364
P279
talk
covi
nadtřída třída, jejíž podtřídou/podskupinou tato třída je (všechny prvky této množiny jsou také prvky oné množiny) je podtřídou (čeho), nadskupina wikibase-item 1,356,234
P281
talk
covi
poštovní směrovací číslo identifikátor přidělený poštovními úřady dané oblasti či budově, používaný v poštovních adresách PSČ string 711,754
P282
talk
covi
písmo písmo užívané pro jazyk abeceda wikibase-item 230,257
P286
talk
covi
trenér on-field manager or head coach of a sports club (not to be confused with a general manager P505, which is not a coaching position) or person wikibase-item 5,894
P287
talk
covi
designér designer of this item návrhář, designer wikibase-item 7,122
P289
talk
covi
třída lodi označení ke které třídě loď patřila lodní třída wikibase-item 9,232
P291
talk
covi
místo vydání geografické místo prvního vydání wikibase-item 30,677
P296
talk
covi
kód železniční stanice generic identifier for a railway station, when possible, use specific property on certain coding system (e.g. P1378 for China Railway TMIS codes) string 6,325
P297
talk
covi
kód země (ISO 3166-1 alpha-2) dvoupísmenný kód země (ISO 3166-1) external-id 271
P298
talk
covi
kód země (ISO 3166-1 alpha-3) třípísmenný kód země (ISO 3166-1) external-id 267
P299
talk
covi
kód země (ISO 3166-1 numeric) trojciferný kód země (ISO 3166-1) external-id 270
P300
talk
covi
ISO 3166-2 identifier for a country subdivision per ISO 3166-2 (include country code) external-id 5,254
P301
talk
covi
téma kategorie téma dané kategorie Wikipedie, její hlavní článek hlavní článek wikibase-item 491,304
P303
talk
covi
číslo EE breed identification number per the EE list of the breeds of fancy pigeons (ELFP) external-id 307
P304
talk
covi
strana číslo strany v referencích string 14,039,325
P305
talk
covi
kód IETF identifier for a language per the Internet Engineering Task Force IETF kód jazyka external-id 2,869
P306
talk
covi
operační systém operating system (OS) on which a software works or the OS installed on hardware wikibase-item 5,997
P344
talk
covi
kameraman osoba zodpovědná za kamerovou a osvětlovací techniku při natáčení předmětného díla kamera wikibase-item 63,099
P345
talk
covi
identifikátor v IMDb včetně prefixu (tt-, nm-, ch-, co-) IMDb identifikátor, IMDb ID, identifikační číslo IMDb external-id 537,447
P347
talk
covi
Joconde identifier in the Joconde database of the French Ministry of Culture external-id 10,514
P348
talk
covi
verze verze softwaru stabilní verze string 7,678
P349
talk
covi
NDL data z Národní parlamentní knihovny v Japonsku external-id 101,908
P350
talk
covi
identifikátor RKDimages identifier per RKDimages of the Netherlands Institute for Art History RKDimages external-id 17,631
P351
talk
covi
kód Entrez Gene identifier for a gene per the NCBI Entrez database external-id 1,228,566
P352
talk
covi
kód UniProt identifier for a protein per the UniProt database. external-id 985,112
P353
talk
covi
značka genu identifier for a human gene external-id 41,301
P354
talk
covi
kód HGNC identifier for a gene from the HGNC database external-id 41,044
P355
talk
covi
dceřiná společnost subsidiary of a company or organization, opposite of parent company (P749) wikibase-item 5,043
P356
talk
covi
DOI serial code used to uniquely identify digital objects like academic papers Digital Object Identifier external-id 10,919,506
P358
talk
covi
diskografie link to discography in artist or band page wikibase-item 4,269
P359
talk
covi
Rijksmonument identifikátor identifier for a monument assigned by the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed identifikátor Rijksmonument, Rijksmonument external-id 66,772
P360
talk
covi
seznam (čeho) common element between all listed items téma seznamu wikibase-item 173,607
P361
talk
covi
část (čeho) subjekt je součástí tohoto objektu; opak vlastnosti "skládá se z" díl (čeho), sekce (čeho), subsystém (čeho) wikibase-item 916,380
P366
talk
covi
použití hlavní použití předmětu využití wikibase-item 34,007
P367
talk
covi
astronomický symbol image of the symbol that identify a planet or an asteroid of the solar system commonsMedia 33
P368
talk
covi
Sandbox-CommonsMediaFile Sandbox property for value of type "Commons Media File" commonsMedia 4
P369
talk
covi
Sandbox-Item sandbox property for value of type "Item" wikibase-item 8
P370
talk
covi
pískoviště – řetězec Sandbox property for value of type "String" string 20
P371
talk
covi
moderátor osoba, která má hlavní roli v televizních či rozhlasových pořadech wikibase-item 5,317
P373
talk
covi
kategorie na Commons název kategorie ve Wikimedia Commons (bez prefixu Category:) Commonscat, kategorie ve Wikimedia Commons, Commons kategorie string 1,986,499
P374
talk
covi
kód obce INSEE identifier for a municipality per the National Institute of Statistics and Economic Studies in France INSEE external-id 39,188
P375
talk
covi
nosná raketa rocket or other vehicle for launching subject payload into outer space wikibase-item 5,705
P376
talk
covi
na astronomickém objektu astronomical body on which features or places are situated wikibase-item 8,722
P377
talk
covi
SCN Satellite Catalog Number, 5-digit-number including leading zeros (e.g. '00266') external-id 5,658
P380
talk
covi
kód Mériméovy databáze kód Mériméovy databáze, která zahrnuje francouzské kulturní památky Base Mérimée external-id 46,280
P381
talk
covi
kód KGS kód označující švýcarské památky external-id 13,069
P382
talk
covi
kód obce CBS nizozemský kód obce external-id 417
P393
talk
covi
vydání pořadové číslo vydání edice, ročník (sport) string 57,666
P395
talk
covi
poznávací značka státní nebo mezinárodní poznávací značka SPZ, MPZ, státní poznávací značka, mezinárodní poznávací značka, registrační značka string 28,216
P396
talk
covi
kód ICCU identifier issued by National Library Service (SBN) of Italy external-id 26,647
P397
talk
covi
mateřské těleso ke kterému astronomickému objektu patří wikibase-item 1,831
P398
talk
covi
přirozený satelit malé těleso obíhající kolem planety přirozené satelity, měsíce wikibase-item 822
P399
talk
covi
companion of two or more astronomic bodies of the same type relating to each other wikibase-item 46
P400
talk
covi
platforma platforma, pro kterou je software určen počítačová platforma wikibase-item 26,101
P402
talk
covi
ID relace OpenStreetMap identifikátor relace odpovídající tomuto místu/objektu v projektu OpenStreetMap OSM relace, osmrelace external-id 51,852
P403
talk
covi
ústí do ústí do vodního toku vlévá se do wikibase-item 68,282
P404
talk
covi
herní mód dostupné herní módy ve videohrách wikibase-item 20,440
P405
talk
covi
autor popisu taxonu jméno toho, kdo poprvé uveřejnil binomické jméno daného taxonu objevitel taxonu wikibase-item 361,712
P406
talk
covi
soundtrack album obsahující hudbu k filmu či počítačové hře wikibase-item 381
P407
talk
covi
jazyk díla/jména language associated with this work or name (for persons use P103 and P1412) jazyk jména, jazyk díla wikibase-item 2,198,664
P408
talk
covi
engine software engine employed by the subject item herní engine wikibase-item 2,703
P409
talk
covi
NLA identifier issued by the National Library of Australia (see also P1315 for the newer People Australia identifier). VIAF component. Format: 1-12 digits, removing leading zero-padding. external-id 32,045
P410
talk
covi
vojenská hodnost dosažená vojenská hodnost (měla by obsahovat vymezení „od“) hodnost wikibase-item 49,401
P411
talk
covi
stav kanonizace stage in the process of attaining sainthood per the subject's religious organization wikibase-item 5,287
P412
talk
covi
druh hlasu person's voice type. expected values: soprano, mezzo-soprano, contralto, countertenor, tenor, baritone, bass (and derivatives) hlasový obor wikibase-item 10,641
P413
talk
covi
pozice hráče pozice či specializace hráče v rámci družstva v týmovém sportu, např. střední útočník wikibase-item 251,766
P414
talk
covi
burza burza, na níž je akcie kotována wikibase-item 7,619
P415
talk
covi
rozhlasový formát describes the overall content broadcast on a radio station wikibase-item 381
P416
talk
covi
značka veličiny symbol for a physical quantity symbol veličiny, označení veličiny string 136
P417
talk
covi
patron světec, jemuž se přisuzuje přímluva nebo ochrana předmětu položky wikibase-item 8,003
P418
talk
covi
pečeť článek popisující pečeť subjektu popis pečeti wikibase-item 33
P421
talk
covi
časové pásmo time zone for this item wikibase-item 1,417,303
P423
talk
covi
jakou rukou pro hokejisty; pravá, nebo levá wikibase-item 13,161
P424
talk
covi
kód jazyka pro Wikimedia identifier for a language or variant as used by Wikimedia projects string 1,583
P425
talk
covi
obor tohoto povolání activity corresponding to this occupation (use only for occupations - for people use Property:P101) wikibase-item 2,934
P426
talk
covi
imatrikulace letadla identifier assigned to an individual aircraft by civil aircraft registry imatrikulační kód string 615
P427
talk
covi
nomenklatorický typ the type genus of this family (or subfamily, etc), or the type species of this genus (or subgenus, etc) wikibase-item 6,726
P428
talk
covi
zkratka jména botanika podle IPNI oficiální zkratka jména subjektu používaná u autoritních údajů u botanických taxonů external-id 45,919
P429
talk
covi
kód dantai kód japonské administrativní jednotky dantai external-id 1,969
P432
talk
covi
volací značka identifier used in radio transmissions to refer to the subject airline volací znak external-id 2,430
P433
talk
covi
číslo číslo novin, časopisu či vědeckého časopisu vydání string 12,369,794
P434
talk
covi
kód MusicBrainz pro umělce kód umělce v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID umělce, MusicBrainz pro umělce external-id 136,074
P435
talk
covi
kód MusicBrainz pro dílo kód hudebního díla v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID díla, MusicBrainz pro dílo external-id 21,898
P436
talk
covi
kód MusicBrainz pro skupinu vydání alba kód skupiny vydání hudebního alba v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID skupiny vydání, MusicBrainz pro skupinu external-id 92,920
P437
talk
covi
distribuce způsob dodávání nebo odbytu wikibase-item 10,891
P439
talk
covi
německý kód obce číselný kód pro označení obcí a samostatných měst v Německu external-id 11,278
P440
talk
covi
kód německého okresu číselný kód pro označení okresů a samosprávných měst v Německu external-id 418
P442
talk
covi
kód čínské administrativní jednotky kód administrativní jednotky Čínské lidové republiky podle Národního statistického úřadu ČLR external-id 742,520
P443
talk
covi
nahrávka výslovnosti název souboru na Commons s výslovností; použijte identifikátor pro jazyk a druh hlasu commonsMedia 3,505
P444
talk
covi
hodnocení review score received by a creative work string 449
P447
talk
covi
hodnocení od issuer of a review score wikibase-item 485
P449
talk
covi
premiérové vysílání televizní kanál, kde bylo dílo poprvé vysíláno wikibase-item 42,216
P450
talk
covi
astronautova mise dokončená či probíhající mise, které se osoba zúčastnila wikibase-item 565
P451
talk
covi
životní partner osoba, se kterou je tato v nemanželském vztahu druh, družka, partner, partnerka wikibase-item 4,034
P452
talk
covi
odvětví odvětví, ve kterém společnost nebo organizace podniká sektor wikibase-item 21,602
P453
talk
covi
v roli koho hraje wikibase-item 5,564
P454
talk
covi
kód Structurae kód budovy v databázi staveb Structurae (písmeno „s“ a 7 číslic) external-id 8,513
P455
talk
covi
kód Emporis kód v databázi Emporis external-id 2,368
P457
talk
covi
zakládací dokument text, kterým byla daná instituce založena wikibase-item 236
P458
talk
covi
kód IMO pro lodě sedmimístný číselný kód identifikující lodě a jiná plavidla external-id 5,078
P459
talk
covi
metoda určení kvalifikátor wikibase-item 536,306
P460
talk
covi
údajně totéž co this item is said to be the same as that item, but the statement is disputed identický objekt wikibase-item 52,505
P461
talk
covi
protiklad položka, která je protikladem této položky antonymum, opak wikibase-item 8,078
P462
talk
covi
barva barva předmětu wikibase-item 136,673
P463
talk
covi
člen (čeho) entita byla či je členem dané organizace, ne však etnické či sociální skupiny členem, členství v wikibase-item 159,438
P464
talk
covi
kód NOR kód pro francouzské oficální dokumenty external-id 153
P465
talk
covi
barva šestnáctkově určení barvy šestimístným šestnáctkovým kódem hexadecimální kód barvy string 701
P466
talk
covi
uživatel budovy osoba či organizace, jež je uživatelem (vlastníkem či nájemníkem) dané budovy wikibase-item 14,669
P467
talk
covi
legislated by indicates that an act or bill was passed by a legislature. The value can be a particular session of the legislature wikibase-item 2,777
P468
talk
covi
dan/kjú výkonostní třída (úroveň) v deskových hrách (např. go, shogi) nebo bojových uměních (judo, kendoo) výkonostní třída go, síla ve hře go, výkonostní třída shogi, síla ve hře shogi wikibase-item 113
P469
talk
covi
vodní plochy na řece jezera a vodní nádrže, kterými řeka protéká, ze kterých vytéká, nebo do kterých se vlévá wikibase-item 1,562
P470
talk
covi
Eight Banner register Manchu household register for people of the Qing Dynasty wikibase-item 896
P473
talk
covi
místní telefonní předvolba identifier dedicated to subject city by the area communication network string 115,214
P474
talk
covi
mezinárodní telefonní předvolba identifier for a country - dialed on phone after the international dialing prefix (precede value by +) string 320
P476
talk
covi
kód CELEX identifier for European legal texts in EUR-Lex database external-id 145
P477
talk
covi
kód Historic Places kód kanadského seznamu Historic Places external-id 3,813
P478
talk
covi
svazek volume of a book in a collection/series, for reference string 13,778,479
P479
talk
covi
vstupní zařízení vstupní metoda nebo zařízení používané pro interakci se softwarovým produktem wikibase-item 6,150
P480
talk
covi
kód Filmaffinity FilmAffinity identification number of a creative work external-id 63,613
P481
talk
covi
kód Palissy kód v Palissyho databázi francouzských kulturních památek external-id 150,578
P483
talk
covi
nahráno v nahrávací studio, ve kterém byla hudební skladba nahrána wikibase-item 1,084
P484
talk
covi
kód IMA kód Mezinárodní mineralogické asociace pro nerosty external-id 4,059
P485
talk
covi
archivováno v the institution holding the subject's archives wikibase-item 12,057
P486
talk
covi
MeSH ID unikátní identifikátor v databázi MeSH identifikátor MeSH, MeSH identifikátor external-id 14,753
P487
talk
covi
znak v Unicode znak předmětu v Unicode string 3,656
P488
talk
covi
předseda řídící osoba dané organizace či skupiny předsedkyně wikibase-item 5,098
P489
talk
covi
popis znaku měny položka popisující znak měny wikibase-item 14
P490
talk
covi
dočasné jméno designation of an astronomical body after its discovery and before its official name string 50,588
P491
talk
covi
schéma oběžné dráhy image with the diagram of the orbit of an astronomic body oběžná dráha commonsMedia 10
P492
talk
covi
kód OMIM identifikátor v databázi OMIM OMIM ID external-id 4,885
P493
talk
covi
kód MKN-9 identifikátor v 9. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-9, ICD-9 external-id 3,604
P494
talk
covi
kód MKN-10 identifikátor v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů kód ICD-10, kód MKN 10 external-id 3,591
P495
talk
covi
země původu země původu díla wikibase-item 762,502
P496
talk
covi
kód ORCID kód ORCID pro osobu ORCID external-id 102,661
P497
talk
covi
kód CBDB identifer for a person in the China Biographical Database external-id 303,275
P498
talk
covi
ISO 4217 ISO 4217 kód měny external-id 222
P500
talk
covi
exkláva (čeho) territory is legally or politically attached to a main territory with which it is not physically contiguous because of surrounding alien territory. It may also be an enclave. wikibase-item 99
P501
talk
covi
enkláva v territory is entirely surrounded by the other (enclaved) wikibase-item 205
P502
talk
covi
identifikátor HURDAT identifier per HURDAT (North Atlantic hurricane database) HURDAT string 741
P503
talk
covi
ISO standard číslo ISO standardu, kterým je objekt standardizován ISO external-id 411
P504
talk
covi
domovský přístav home port of the vessel (if different from "ship registry"): For civilian ships, the primary port from which the ship operates. Port of registry →P532 should be listed in "Ship registry". For warships, this will be the ship's assigned naval base wikibase-item 2,202
P505
talk
covi
generální manažer generální manažer sportovního týmu wikibase-item 1,210
P506
talk
covi
ISO 15924 alpha-4 kód ISO kód písma external-id 132
P507
talk
covi
kód švédského kraje identifier for a county in Sweden "länskod" (two-digit) external-id 28
P508
talk
covi
BNCF Thesaurus italský národní tesaurus external-id 12,270
P509
talk
covi
příčina smrti underlying or immediate cause of death. Underlying cause (e.g. car accident, stomach cancer) preferred. Use 'manner of death' (P1196) for broadest category, e.g. natural causes, accident, homicide, suicide příčina úmrtí wikibase-item 37,240
P511
talk
covi
honorální titul titul užívaný při oslovení osoby nebo při vyjadřování se o ní wikibase-item 1,365
P512
talk
covi
akademický titul akademický titul získaný touto osobou titul wikibase-item 50,570
P514
talk
covi
interleaves with stratigraphic relation in which two units overlap each other marginally wikibase-item 22
P515
talk
covi
skupenství state or phase of the matter at which the measure was made (gas, liquid, solid... See talk page) wikibase-item 158
P516
talk
covi
energie od výbava nebo cokoliv, co dodává energii wikibase-item 6,482
P517
talk
covi
interakce subset of the four fundamental forces (strong (Q11415), electromagnetic (Q849919), weak (Q11418), and gravitation (Q11412)) with which a particle interacts základní interakce wikibase-item 73
P518
talk
covi
platí pro část pro kterou část předmětu platí dané tvrzení wikibase-item 170,394
P520
talk
covi
výzbroj equippable weapon item for the subject wikibase-item 1,636
P521
talk
covi
scheduled service destination airport or station connected by regular direct service to the subject; for the destination of a trip see P1444 wikibase-item 24
P522
talk
covi
druh oběžné dráhy orbit a satellite has around its central body typ oběžné dráhy wikibase-item 441
P523
talk
covi
začátek časového rozmezí začátek procesu nebo vznik biologické formy na geologické časové škále wikibase-item 104
P524
talk
covi
konec časového rozmezí konec procesu nebo zánik biologické formy na geologické časové škále wikibase-item 93
P525
talk
covi
kód švédské obce čtyřmístný kód obce ve Švédsku external-id 398
P527
talk
covi
skládá se z části většího celku (pro administrativní jednotky je vyhrazena P150) sestává z wikibase-item 420,331
P528
talk
covi
katalogové číslo catalog name of an object, use with qualifier P972 string 55,469
P529
talk
covi
runway kód vzletové nebo přistávací dráhy na letišti ranvej string 7,869
P530
talk
covi
diplomatický vztah diplomatic relations of the country diplomacie, diplomatické vztahy wikibase-item 285
P531
talk
covi
diplomatic mission sent location of diplomatic mission, i.e. consulate of A in the capital city of B wikibase-item 123
P532
talk
covi
registrována v přístavu ship's port of registry. This is generally painted on the ship's stern (for the "home port", see Property:P504) wikibase-item 844
P533
talk
covi
cíl cíl (teroristického) útoku, protestu, atentátu, operace apod. wikibase-item 386
P534
talk
covi
barva vrypu barva vrypu minerálu vryp wikibase-item 636
P535
talk
covi
Find a Grave ID identifier of an individual's burial place in the Find a Grave database external-id 59,733
P536
talk
covi
identifikátor ATP identifikátor Asociace profesionálních tenistů ATP ID external-id 3,075
P537
talk
twinning type of twins a crystal forms wikibase-item 8
P538
talk
lom druh lomu minerálu wikibase-item 14
P539
talk
covi
Museofile identifikátor muzea v databázi Museofile provozované francouzským ministerstvem kultury external-id 1,322
P541
talk
covi
volba do úřadu název úřadu, do kterého jsou konány volby volby do úřadu wikibase-item 6,730
P542
talk
covi
oficiálně otevřeno (kým) person that officially opened the event otevřeno (kým), oficiálně otevřel, oficiálně otevřela wikibase-item 234
P543
talk
covi
slib složil kdo složil slib na události, jako jsou olympijské hry wikibase-item 52
P545
talk
covi
pochodeň zapálil osoba, která zapálila pochodeň při události (např. olympijských hrách) wikibase-item 40
P546
talk
covi
docking port intended docking port for a spacecraft wikibase-item 39
P547
talk
covi
připomíná čeho je dané místo, památník, svátek apod. připomínkou wikibase-item 2,339
P548
talk
covi
typ verze kvalifikátor pro "stabilní verze" P348 wikibase-item 1,228
P549
talk
covi
Mathematics Genealogy Project ID identifier for mathematicians and computer scientists at the Mathematics Genealogy Project external-id 11,689
P550
talk
covi
rytířský řád the chivalric order which a person belongs to wikibase-item 38
P551
talk
covi
bydliště kde osoba bydlí/bydlela wikibase-item 37,255
P552
talk
covi
používaná ruka handedness of the person wikibase-item 1,093
P553
talk
covi
účet na sociální síti sociální síť, na které má osoba či organizace účet (používejte společně s P554) wikibase-item 660
P554
talk
covi
adresa na sociálních sítích uživatelské jméno na sociálních sítích (používejte společně s P553) string 732
P555
talk
covi
deblová bilance počet vítězství/porážek v deblových zápasech za celou kariéru tenisty string 3,395
P556
talk
covi
krystalografická soustava type of crystal for minerals and/or for crystal coumpounds wikibase-item 4,567
P557
talk
covi
kód DiseasesDB kód v databázi nemocí Diseases Database DiseasesDB external-id 2,765
P558
talk
covi
značka jednotky symbol of a unit of measurement string 594
P559
talk
koncový bod objekt (silniční křižovatka, nádraží, atd.) na konci cesty nebo liniové stavby wikibase-item 19,731
P560
talk
covi
směr a directional identifier of something wikibase-item 16,061
P561
talk
covi
NATO reporting name official reporting name assigned by the ASCC for NATO use string 427
P562
talk
covi
emisní banka central bank or other issuing authority for the currency wikibase-item 304
P563
talk
covi
MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii external-id 357
P564
talk
covi
singlová bilance počet vítězství/porážek v singlových zápasech za celou kariéru tenisty string 3,403
P565
talk
covi
crystal habit the proportions of a crystal or mineral wikibase-item 9
P566
talk
covi
basionym the legitimate, previously published name on which a new combination or name at new rank is based wikibase-item 77,053
P567
talk
covi
underlies item that is in the hanging wall of this item wikibase-item 155
P568
talk
covi
podloží item that is in the footwall of this item wikibase-item 151
P569
talk
covi
datum narození datum, kdy se daná osoba narodila time 3,002,624
P570
talk
covi
datum úmrtí datum, kdy daná osoba zemřela time 1,508,288
P571
talk
covi
datum vytvoření/založení čas, kdy byl objekt založen/vytvořen datum vytvoření, datum vzniku, založeno, vytvořeno, vzniklo, datum výstavby, postaveno, datum založení time 907,150
P574
talk
covi
datum vědeckého popsání date when this scientific name was formally established (usually year is specific enough) time 350,457
P575
talk
covi
datum objevu date or point in time when the item was discovered or invented time 61,402
P576
talk
covi
datum zániku kdy byla organizace rozpuštěna datum rozpuštění, zaniklo time 62,027
P577
talk
covi
datum vydání datum vydání díla datum uveřejnění time 16,417,558
P578
talk
covi
Sandbox-TimeValue Sandbox property for value of type "TimeValue" time 4
P579
talk
covi
IMA status status přidělený minerálu od IMA wikibase-item 5,509
P580
talk
covi
od počátek nějakého stavu začátek time 857,907
P582
talk
covi
do konec nějakého stavu time 371,567
P585
talk
covi
datum datum události, datum, ke kterému je určitý výrok vztažen k datu time 732,313
P586
talk
covi
IPNI author ID numerical identifier for a person in the International Plant Names Index external-id 45,918
P587
talk
covi
MMSI Maritime Mobile Service Identity of a ship station. Format 8 or 9 digits external-id 2,787
P588
talk
covi
chladící médium substance used by the subject to dissipate excess thermal energy wikibase-item 315
P589
talk
covi
bodová grupa crystal subdivision wikibase-item 250
P590
talk
covi
kód GNIS identifier for geographic objects in the US issued by the USGS. For Antarctica, use Property:P804 external-id 94,068
P591
talk
covi
EC number classification scheme for enzymes string 11,222
P592
talk
covi
ChEMBL ID identifikátor z databáze ChEMBL ChEMBL identifikátor external-id 49,658
P593
talk
covi
HomoloGene ID identifier in the HomoloGene database string 100,125
P594
talk
covi
Ensembl Gene ID identifier for a gene as per the Ensembl (European Bioinformatics Institute and the Wellcome Trust Sanger Institute) database external-id 122,339
P595
talk
covi
Guide to Pharmacology Ligand ID ligand identifier of the Guide to Pharmacology database external-id 6,791
P597
talk
covi
identifikátor WTA identifikátor tenistky dle WTA WTA tenistka external-id 2,329
P598
talk
covi
velitel (čeho) vojenská jednotka, které tato osoba velela wikibase-item 4,052
P599
talk
covi
kód ITF identifier for a tennis player per ITF external-id 5,817
P600
talk
covi
kód Wine AppDB identifier for an application in the AppDB of WineHQ external-id 47
P604
talk
covi
MedlinePlus ID identifikátor v elektronické databázi spravované United States National Library of Medicine external-id 1,484
P605
talk
covi
NUTS identifier for a region per NUTS external-id 1,363
P606
talk
covi
první let date or point in time on which aircraft or rocket first flew time 5,155
P607
talk
covi
bitvy bitvy nebo války, kterých se osoba zúčastnila wikibase-item 105,448
P608
talk
covi
výstavy kde byl exponát vystaven wikibase-item 3,485
P609
talk
covi
koncový bod (obec) obec, město nebo metropole na konci cesty nebo liniové stavby wikibase-item 16,602
P610
talk
covi
nejvyšší bod bod s největší výškou v nějaké oblasti nebo na nějaké trase nejvyšší hora, nejvyšší vrchol wikibase-item 3,293
P611
talk
covi
církevní řád order of monks or nuns to which an individual or religious house belongs wikibase-item 10,794
P612
talk
covi
mother house name of the mother house wikibase-item 257
P613
talk
covi
OS grid reference grid location reference from the Ordnance Survey National Grid reference system used in Great Britain string 22,062
P617
talk
covi
yard number identifier of a ship assigned by its builder (shipyard) string 3,032
P618
talk
zdroj energie describes the source of energy an animated object (machine or animal) uses wikibase-item 454
P619
talk
covi
start vesmírné lodě date and time of spacecraft launch in UTC time 5,942
P620
talk
covi
přistání date and time of spacecraft landing in UTC time 359
P621
talk
covi
time of spacecraft orbit decay date and time of spacecraft orbit decay in UTC time 241
P622
talk
spacecraft docking/undocking date time 19
P624
talk
covi
guidance system guidance system of a missile wikibase-item 177
P625
talk
covi
zeměpisné souřadnice zeměpisné souřadnice předmětu geo, souřadnice, geografické souřadnice, geokoordináty globe-coordinate 5,526,147
P626
talk
pískoviště – zeměpisné souřadnice Sandbox property for value of type "GeoCoordinateValue" globe-coordinate 1
P627
talk
covi
identifikátor IUCN identifier for a taxon in the International Union for Conservation of Nature database; source for conservation status (P141) string 89,169
P628
talk
covi
E number number for food additives that are legal in the European Union external-id 503
P629
talk
covi
vydání nebo překlad (čeho) původní dílo, kterého je tato položka vydáním nebo překladem vydání (čeho), překlad (čeho) wikibase-item 6,861
P630
talk
covi
identifikátor pařížské ulice kód ulice v Paříži external-id 6,292
P631
talk
covi
statik person, group or organisation responsible for the structural engineering of a building or structure wikibase-item 692
P632
talk
covi
cultural properties of Belarus reference number identifier for a cultural property of Belarus external-id 918
P633
talk
covi
Quebec cultural heritage directory ID identifier in the directory of the cultural heritage of Quebec external-id 1,774
P634
talk
covi
kapitán týmu captain of this sports team wikibase-item 148
P635
talk
covi
kód ISTAT identifier for municipalities in Italy external-id 8,324
P636
talk
covi
route of administration path by which a drug, fluid, poison, or other substance is taken into the body wikibase-item 1,954
P637
talk
covi
RefSeq Protein ID identifikační číslo referenční sekvence bílkoviny external-id 508,235
P638
talk
covi
kód PDB gene entry for 3D structural data as per the PDB (Protein Data Bank) database external-id 26,592
P639
talk
covi
kód RNA RNA Identifier external-id 237,474
P640
talk
covi
kód Léonore identifier of a person in the Léonore database external-id 11,793
P641
talk
covi
sport sport, který k objektu náleží sportovní odvětví wikibase-item 838,764
P642
talk
covi
čeho kvalifikátor určující, že tvrzení je platné v rozsahu určité položky koho, v, z wikibase-item 185,579
P644
talk
covi
genomic start genomic starting coordinate of the biological sequence (e.g. a gene) string 543,896
P645
talk
covi
genomic end genomic ending coordinate of the biological sequence (e.g. a gene) string 543,895
P646
talk
covi
identifikátor Freebase identifikátor popisující ekvivalentní stránku v projektu Freebase external-id 1,258,270
P647
talk
covi
draftován which team the player was drafted by wikibase-item 11,319
P648
talk
covi
identifikátor Open Library identifier for a work ("W"), edition ("M") or author ("A") external-id 98,591
P649
talk
covi
číslo v americkém seznamu památek identifier in the National Register of Historic Places assigned by the National Park Service of the USA external-id 52,064
P650
talk
covi
RKDartists ID identifier in the RKDartists database (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) external-id 65,734
P651
talk
covi
BPN identifikátor v databázi nizozemského Biografisch Portaal external-id 17,776
P652
talk
covi
kód UNII identifier issued by the FDA / Unique Ingredient Identifier external-id 59,051
P653
talk
covi
PubMed Health identifier for a physiological condition, in the PubMed Health website external-id 9
P654
talk
covi
poloha vůči lokaci qualifier for geographical locations to express relative direction wikibase-item 573
P655
talk
covi
překladatel osoba nebo organizace, která dílo přeložila wikibase-item 3,048
P656
talk
covi
RefSeq qualifier to specify Reference Sequence identifier for the Protein and RNA (either p637 or p639) string 10
P657
talk
covi
kód RTECS identifikátor z Registru toxických účinků chemických látek číslo v registru toxických účinků chemických látek, číslo RTECS external-id 1,721
P658
talk
covi
seznam skladeb písně, které tato položka obsahuje wikibase-item 602
P659
talk
covi
assembly genomu specify the genome assembly on which the feature is placed wikibase-item 32,156
P660
talk
covi
klasifikace EC the Enzyme Commission (EC)-based accepted name of any enzyme classifications of the protein or RNA molecule wikibase-item 5
P661
talk
covi
ChemSpider ID identifier in a free chemical database, owned by the Royal Society of Chemistry external-id 122,877
P662
talk
covi
kód PubChem (CID) identifier from database of chemical molecules and their activities in biological assays (Compound ID number) CID, kód CID external-id 145,741
P663
talk
covi
DSM-IV classification found in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders external-id 10
P664
talk
covi
pořadatel person or institution organizing an event wikibase-item 11,853
P665
talk
covi
kód KEGG identifier from databases dealing with genomes, enzymatic pathways, and biological chemicals external-id 13,369
P667
talk
covi
ICPC 2 ID classification method for primary care encounters string 701
P668
talk
covi
GeneReviews ID collection of peer-reviewed articles that describe specific gene-releated diseases external-id 150
P669
talk
covi
ulice ulice nebo náměstí, na které se budova nebo objekt nachází, pro číslo domu použijte P670 jako vymezení výroku nebo použijte P969 pokud pro danou ulici neexistuje položka na Wikidatech náměstí wikibase-item 61,555
P670
talk
covi
číslo orientační number in the street address. To be used as a qualifier of Property:P669 "street" string 25,625
P671
talk
covi
kód Mouse Genome Informatics identifier for a gene in the Mouse Genome Informatics database external-id 65,950
P672
talk
covi
kód MeSH ≠ MeSH ID external-id 696
P673
talk
covi
eMedicine online clinical medical knowledge base external-id 1,949
P674
talk
covi
postavy characters which appear in this item (like plays, operas, operettas, books, comics, films, TV series, video games) wikibase-item 4,706
P675
talk
covi
identifikátor Google Books identifier for a book that Google has scanned external-id 1,405
P676
talk
covi
textař autor textu písně (autor melodie P86) wikibase-item 10,809
P677
talk
covi
kód ÚSOP ID objektu v databázi drusop.nature.cz úsop, drusop, kód chráněného území, kód stromu external-id 9,202
P678
talk
covi
incertae sedis qualifier for P171 (parent taxon) to mark which intermediate ranks are incertae sedis wikibase-item 3,077
P679
talk
covi
ZVG number identifier of GESTIS database external-id 3,872
P680
talk
covi
molekulární funkce represents gene ontology function annotations wikibase-item 304,450
P681
talk
covi
buněčná složka component of the cell in which this item is present wikibase-item 234,750
P682
talk
covi
biologický proces is involved in the biological process wikibase-item 300,241
P683
talk
covi
ChEBI ID identifikátor v databázi ChEBI ChEBI ID, kód ChEBI, identifikační číslo ChEBI, ChEBI identifikátor, identifikátor ChEBI external-id 83,368
P684
talk
covi
ortholog orthologous gene in another species (use with 'species' qualifier) wikibase-item 84,506
P685
talk
covi
identifikátor NCBI identifikátor v taxonomické databázi Národního centra pro biotechnologické informace external-id 424,264
P686
talk
covi
Gene Ontology ID identifier in the Gene Ontology external-id 45,507
P687
talk
covi
BHL Page ID identifier in the Biodiversity Heritage Library (BHL) external-id 10,279
P688
talk
covi
kóduje produkt genu (protein či RNA) wikibase-item 511,458
P689
talk
covi
zasahuje typ organismu, který nemoc zasahuje wikibase-item 1,178
P690
talk
covi
space group symmetry classification for 2 and 3 dimensional patterns or crystals wikibase-item 1,067
P691
talk
covi
NKČR AUT ID v databázi národních autorit Národní knihovny České republiky NK ČR, Národní knihovna ČR external-id 47,553
P692
talk
covi
Gene Atlas Image image showing the GeneAtlas expression pattern commonsMedia 8,742
P693
talk
covi
štěpnost way that crystals or minerals cleave wikibase-item 62
P694
talk
covi
dříve publikované synonymum dřívější název taxonu wikibase-item 278
P695
talk
covi
UN kód four-digit numbers that identify hazardous substances, and articles (such as explosives, flammable liquids, toxic substances, etc.) in the framework of international transport external-id 486
P696
talk
covi
Neurolex ID identifikátor v databázi Neurolex identifikátor Neurolex, Neurolex identifikátor external-id 446
P697
talk
covi
ex taxon author person(s) whom the author(s) of a name credited for the idea, followed in an author citation by "ex" (via P405) wikibase-item 9,124
P698
talk
covi
PubMed ID identifikátor v databázi PubMed PMID external-id 13,837,657
P699
talk
covi
kód Disease Ontology identifier in the Disease Ontology database external-id 8,572
P700
talk
covi
kód Kemler code describing the hazards of a chemical in transport Kemlerův kód external-id 7
P701
talk
covi
Dodis ID identifier in the dodis database (Diplomatic Documents of Switzerland 1945-1969), see Q661051 external-id 38
P702
talk
covi
kódováno (čím) gen, který kóduje daný genový produkt wikibase-item 513,678
P703
talk
covi
obsažen/a v taxonu taxon, ve kterém může být položka nalezena wikibase-item 1,264,533
P704
talk
covi
Ensembl Transcript ID transcript ID issued by Ensembl database external-id 121,727
P705
talk
covi
Ensembl Protein ID identifier for a protein issued by Ensembl database external-id 101,686
P706
talk
covi
oblast zeměpisná oblast, kde se objekt nachází ostrov, na ostrově, hora, na hoře, jezero, na jezeře, moře, v moři, leží na wikibase-item 25,567
P707
talk
covi
satellite bus general model on which multiple-production satellite spacecraft is based wikibase-item 17
P708
talk
covi
diecéze administrativní jednotka církve, ke které subjekt náleží eparchie wikibase-item 44,339
P709
talk
covi
Historic Scotland ID identifier for a building in the Historic Scotland database external-id 41,942
P710
talk
covi
účastník osoba, která se události účastnila nebo účastní wikibase-item 22,057
P711
talk
covi
Strunz 8th edition (series ID, updated) mineral classification 8th edition, series identifier, silicate classification modified by Athena string 4,127
P712
talk
covi
Nickel-Strunz 9th edition (updated 2009) mineral classification Nickel-Strunz version 9 (updated 2009), a PDF format file string 4,451
P713
talk
covi
Nickel-Strunz 10th (pending) edition mineral classification Nickel-Strunz version 10 (MinDat) string 4,519
P714
talk
covi
Dana 8th edition mineral classification Dana 8th edition external-id 1,525
P715
talk
covi
Drugbank ID identifikátor v databázi Drugbank external-id 7,193
P716
talk
covi
JPL Small-Body Database ID identifier in the JPL Small-Body Database external-id 92,229
P717
talk
covi
Minor Planet Center observatory code observational data for minor planets (asteroids) and comets external-id 489
P718
talk
covi
kód Canmore identifier in the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland's Canmore database external-id 202
P720
talk
covi
asteroid spectral type spectral classifications of asteroids based on spectral shape, color, and albedo wikibase-item 352
P721
talk
covi
OKATO identifikátor identifier for every administrative unit in Russia identifikátor OKATO, OKATO external-id 161,236
P722
talk
covi
UIC station code identifier for a railway station in Europe, CIS-countries, China, Mongolia, north Africa and Middle-east. external-id 10,588
P723
talk
covi
DBNL author ID identifier for an author on the DBNL-website for Dutch language authors external-id 11,461
P724
talk
covi
Internet Archive ID id pro položku na webu archive.org IAid, archive.org external-id 3,739
P725
talk
covi
dabér osoba, která namluvila postavu daného díla wikibase-item 2,549
P726
talk
covi
kandidát person or party that is an option for an office in an election wikibase-item 2,273
P727
talk
covi
identifikátor Europeana.eu identifier in europeana.eu for books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe external-id 76,493
P728
talk
covi
GHS hazard statement globally harmonized system of assessment and labeling of chemicals string 53
P729
talk
covi
začátek provozu datum, kdy byla daná část vybavení uvedena do provozu uvedeno do provozu, uvedení do provozu, spuštění, datum spuštění time 11,041
P730
talk
covi
vyřazeno z provozu datum, kdy byla dána část vybavení vyřazena z provozu konec provozu time 4,802
P731
talk
covi
Litholex ID identifier in the Lithostratigraphic database of Germany maintained by the BGR external-id 21
P732
talk
covi
BGS Lexicon ID identifier for a stratigraphic unit given by the British Geological Survey external-id 45
P733
talk
covi
DINOloket identifier from database of geologic units in the Netherlands (Data Informatie Nederlandse Ondergrond) external-id 9
P734
talk
covi
příjmení příjmení osoby wikibase-item 536,379
P735
talk
covi
křestní jméno nedědičné osobní jméno rozlišující osoby ze stejné rodiny (křestní jméno) rodné jméno wikibase-item 2,559,443
P736
talk
covi
autor obálky name of person or team creating cover artwork for album, single, book, etc. wikibase-item 2,557
P737
talk
covi
ovlivněn (kým) tato osoba, idea atp. byla ovlivněna příslušnou jinou osobou, ideou atp. ovlivněna (kým), vliv, vlivy wikibase-item 3,606
P739
talk
covi
munice munice, kterou zbraň používá střelivo wikibase-item 1,828
P740
talk
covi
místo vzniku místo, kde skupina nebo organizace vznikla wikibase-item 23,172
P741
talk
covi
držení rakety ruka používaná při raketových sportech herní ruka wikibase-item 2,108
P742
talk
covi
pseudonym pseudonym, pod kterým je osoba či skupina známá umělecké jméno string 10,544
P744
talk
covi
rodina planetek population of asteroids that share similar proper orbital elements rodina asteroidů wikibase-item 163
P745
talk
covi
Low German Bibliography and Biography ID identifier external-id 29
P746
talk
covi
datum zmizení date or point of time a missing person was seen or otherwise known to be alive for the last time time 264
P747
talk
covi
jednotlivé vydání linking to an edition of this item wikibase-item 3,471
P748
talk
covi
jmenován (kým) osoba, která tuto jmenovala; může být použita ve vymezení jmenovaná (kým) wikibase-item 1,031
P749
talk
covi
mateřská společnost opak dceřiné wikibase-item 17,874
P750
talk
covi
distributor distributor díla wikibase-item 39,344
P751
talk
covi
nová funkce feature introduced by this version of a product item wikibase-item 280
P756
talk
covi
odstraněná funkce which feature was removed by this version of a product item odstraněna funkce wikibase-item 39
P757
talk
covi
identifikátor UNESCO identifier for a site as assigned by UNESCO. Use on one item per site, link parts with property "has part" (P527) external-id 1,798
P758
talk
covi
Kulturminne ID Norwegian heritage property identification number of Riksantikvaren (the Directorate for Cultural Heritage) external-id 2,467
P759
talk
covi
Alberta Register of Historic Places ID identifier of historic resources in the Alberta Register of Historic Places external-id 806
P760
talk
covi
DPLA ID identifier for books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout United States external-id 7
P761
talk
covi
Lake ID (Sweden) Identification code for lakes in Sweden, for lakes important enough also used, with SE- prefix, as EU_CD external-id 57,338
P762
talk
covi
Rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek identifikátor památek dle Ústředního seznamu kulturních památek Národního památkového ústavu číslo rejstříku ÚSKP, ÚSKP, identifikátor NPÚ, Monumnet, ID kulturní památky external-id 41,027
P763
talk
covi
PEI Register of Historic Places ID identifier of a historic place in Prince Edward Island, Canada external-id 421
P764
talk
covi
OKTMO ID identifikátor v ruské databázi external-id 174,954
P765
talk
covi
povrch povrch, na kterém se turnaj odehrál/odehrává typ povrchu wikibase-item 1,502
P767
talk
covi
spolupracovník osoba či organizace, která přispěla k vytvoření díla wikibase-item 1,288
P768
talk
covi
volební obvod za který obvod byla osoba zvolena volební okrsek wikibase-item 52,384
P769
talk
covi
významná léková interakce klinicky významná interakce mezi dvěma farmakologicky aktivními látkami (léčivé látky) léková interakce, farmakologická interakce wikibase-item 105
P770
talk
příčina destrukce item which caused the destruction of the subject item wikibase-item 902
P771
talk
covi
kód obce ve Švýcarsku identifikační číslo Spolkového statistického úřadu ve Švýcarsku external-id 2,589
P772
talk
covi
INE kód kód obce ve Španělsku od INE kód španělské obce external-id 8,320
P773
talk
covi
ISO 3166-3 kódy pro názvy zemí, které byly odstraněny z ISO 3166-1 od prvního zveřejnění v roce 1974 Kód dříve používaných názvů zemí, ČSN ISO 3166-3 external-id 18
P774
talk
covi
FIPS 55-3 (locations in the US) identifier for places in the United States per former Federal Information Processing Standard FIPS 55-3 external-id 42,839
P775
talk
covi
kód švédské oblasti kód oblasti ve Švédsku external-id 2,491
P776
talk
covi
kód menší švédské oblasti kód oblasti ve Švédsku external-id 4,350
P777
talk
covi
Swedish civil parish code/ATA code identifier for a civil parish in Sweden external-id 2,501
P778
talk
covi
Church of Sweden parish code identifier for a parish of the Church of Sweden external-id 1,357
P779
talk
covi
Church of Sweden Pastoratskod identifier for a pastoral district of the Church of Sweden external-id 1,353
P780
talk
covi
příznaky možné projevy nemoci symptomy, klinický obraz wikibase-item 972
P781
talk
covi
SIKART ID identifier in SIKART, a biographical dictionary and a database on visual art in Switzerland and Liechtenstein external-id 2,590
P782
talk
covi
LAU kód statistické územní jednotky local administrative unit, LAU1, LAU2, NUTS4, NUTS5 external-id 15,055
P783
talk
covi
hymenofor type of spore-bearing surface or that mushroom wikibase-item 960
P784
talk
covi
tvar klobouku wikibase-item 804
P785
talk
covi
připojení výtrusného rouška how the hymenium of the mushroom attaches to the stem wikibase-item 867
P786
talk
covi
struktury na třeni jestli má houba plachetku či pochvu wikibase-item 640
P787
talk
covi
barva výtrusného prachu color of a mushroom spore print (see documentation for allowed values) wikibase-item 701
P788
talk
covi
ekologický typ houby wikibase-item 923
P789
talk
covi
jedlost zdali je něco jedlé či nikoli wikibase-item 594
P790
talk
schváleno (kým) item is approved by other item(s) [qualifier: statement is approved by other item(s)] wikibase-item 3,105
P791
talk
covi
ISIL ID identifikátor knihoven string 6,727
P792
talk
covi
kapitola title or number of the chapter where a claim is made název kapitoly, číslo kapitoly string 1,246
P793
talk
covi
významná událost významné nebo důležité události týkající se daného subjektu klíčová událost, událost, důležitá událost, incident wikibase-item 46,438
P795
talk
covi
located on linear feature linear feature along which distance is specified from a specified datum point wikibase-item 449
P797
talk
autorita entity having executive power on given entity wikibase-item 1,096
P798
talk
covi
vojenské označení officially assigned designation for a vehicle in military service string 887
P799
talk
Air Ministry specification ID identifier for an aircraft specification issued by the United Kingdom Air Ministry string 15
P800
talk
covi
dílo významné vědecké, umělecké či jiné dílo wikibase-item 21,158
P802
talk
covi
student významní studenti osoby učitelem (koho), učitelkou (koho), studenti wikibase-item 5,582
P803
talk
covi
profesura professorship position held by this academic person wikibase-item 153
P804
talk
covi
GNIS Antarctica ID identifier for geographic objects in Antarctica, used in the US Geological Survey's Geographic Names Information System. For U.S. IDs, use Property:P590 external-id 14,148
P805
talk
covi
pojednává o tom položka, která se tomuto výroku detailně věnuje wikibase-item 80,739
P806
talk
covi
italský katastrální kód identifier for Italian comunes in the cadastre external-id 8,319
P807
talk
covi
odděleno od samostatný subjekt, který byl původně jeho součástí původně součástí wikibase-item 112
P808
talk
covi
code Bien de Interés Cultural identifier for an item in the Spanish heritage register (included RI/ARI) external-id 13,271
P809
talk
covi
identifikátor WDPA identifier in World Database on Protected Areas external-id 11,583
P811
talk
covi
academic minor minor someone studied at college/university wikibase-item 75
P812
talk
covi
hlavní obor studia hlavní obor v průběhu studia na vysoké škole akademický major wikibase-item 6,970
P813
talk
covi
datum přístupu kvalifikátor ke zdrojům: kdy byla informace ze zdroje získána time 19,634,954
P814
talk
covi
kategorie chráněných oblastí IUCN protected areas category by the World Commission on Protected Areas. Used with dedicated items for each category. wikibase-item 17,616
P815
talk
covi
ITIS TSN jedinečný identifikační kód taxonu v databázi Integrovaného taxonomického informačního systému external-id 505,429
P816
talk
covi
rozpadá se na na jaký izotop se radioaktivní prvek rozpadá wikibase-item 3,750
P817
talk
covi
způsob rozpadu type of decay that a radioactive isotope undergoes (should be used as a qualifier for "decays to") typ rozpadu wikibase-item 3,739
P818
talk
covi
arXiv ID identifier of a document in arXiv pre-print archive external-id 524
P819
talk
covi
ADS bibcode bibcode in the Astrophysics Data System external-id 30
P820
talk
covi
arXiv classification arXiv classification of pre-print articles string 321
P821
talk
covi
CGNDB Unique ID identifier the geographical feature of the Geographical Names Board of Canada external-id 926
P822
talk
covi
maskot mascot of an organization, e.g. a sports team or university wikibase-item 267
P823
talk
covi
speaker person who is speaker for this event like ceremony, keynote or presentation wikibase-item 457
P824
talk
covi
Meteoritical Bulletin Database ID identifier for a meteorite in the database of the Meteoritical Society external-id 44
P825
talk
covi
věnováno (komu) person or organization to whom the subject was dedicated dedikováno, zasvěceno wikibase-item 8,391
P826
talk
covi
tónina key of a musical composition wikibase-item 2,608
P827
talk
covi
BBC programme ID identifier for the corresponding item on the BBC website and internal systems external-id 1,609
P828
talk
covi
příčina underlying cause, thing that ultimately resulted in this effect způsobeno, původce wikibase-item 3,517
P829
talk
covi
identifikátor OEIS identifer on the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences external-id 209
P830
talk
covi
identifikátor EOL identifikátor v Encyclopedia of Life external-id 1,375,340
P831
talk
covi
mateřský klub parent club of this team wikibase-item 179
P832
talk
covi
dny pracovního klidu státní svátky státní svátky, státní svátek wikibase-item 92
P833
talk
covi
přestupní stanice stanice, na kterou mohou cestující přestoupit z této stanice wikibase-item 586
P834
talk
train depot depot which serves this railway line, not public stations wikibase-item 28
P835
talk
covi
zkratka autora popisu živočišného druhu zkratka jména zoologa, který popsal vědecké jméno daného živočicha string 3,839
P836
talk
covi
GSS code (2011) nine-character UK Government Statistical Service code, introduced in 2011 to replace older ONS codes external-id 12,938
P837
talk
covi
den v roce den, kdy se událost pravidelně opakuje nebo slaví slaveno, svátek wikibase-item 1,053
P838
talk
covi
identifikátor BioLib identifikátor v biologické knihovně BioLib BioLib ID external-id 2,169
P839
talk
covi
číslo IMSLP identifier for a page on the International Music Score Library Project kód v International Music Score Library Project, kód IMSLP, číslo v International Music Score Library Project external-id 11,325
P840
talk
covi
místo děje místo, kde se odehrává děj wikibase-item 25,937
P841
talk
covi
svátek svátek svaté(ho) wikibase-item 1,243
P842
talk
covi
Fossilworks ID identifikátor pro fosilní zvířata, rostliny a mikroorganismy external-id 78,329
P843
talk
covi
SIRUTA code identifier for an area of Romania per National Institute of Statistics external-id 16,979
P844
talk
covi
UBIGEO code identifier for a geographical location in Peru used by the National Statistics Institute external-id 33
P845
talk
covi
Saskatchewan Register of Heritage Property ID identifier in the Saskatchewan Register of Heritage Property external-id 35
P846
talk
covi
identifikátor GBIF identifikátor v Global Biodiversity Information Facility Global Biodiversity Information Facility ID external-id 1,816,079
P847
talk
covi
United States Navy aircraft designation identifier for an aircraft of the United States Navy string 37
P849
talk
covi
Japanese military aircraft designation identifier for an aircraft per the Japanese military external-id 4
P850
talk
covi
WoRMS-ID identifikátor taxonu WoRMS AphiaID external-id 324,998
P852
talk
covi
ESRB rating North American video game content rating - appropriate values are on property's talk page wikibase-item 3,576
P853
talk
covi
CERO rating Japanese video game rating system - see talk page for appropriate values wikibase-item 1,407
P854
talk
covi
URL reference pro použití jako reference – jinak viz P856 zdroj, zdroj jako URL adresa, reference url url 7,134,306
P855
talk
covi
Sandbox-URL Sandbox property for value of type "URL" url 6
P856
talk
covi
oficiální web URL adresa, na které jsou webové stránky položky www stránka, webová stránka, webové stránky, www stránky, web, oficiální URL, oficiální stránky url 801,558
P858
talk
covi
ESPNscrum player ID identifier for an international rugby union player, from ESPN.co.uk or ESPNscrum.com external-id 4,684
P859
talk
covi
sponzor organization or individual that sponsors this item wikibase-item 58,738
P860
talk
covi
e-archiv.li ID identifier in e-archiv.li, a directory of sources of Landesarchiv Liechtenstein external-id 369
P861
talk
covi
PremiershipRugby.com ID identifier for each rugby union player who plays - or played - the English Premiership external-id 418
P862
talk
covi
Operational Requirement of the UK Air Ministry specification for future military aircraft by the UK Air Ministry external-id 6
P863
talk
covi
InPhO ID identifier in the Indiana Philosophy Ontology project external-id 1,445
P864
talk
covi
ACM Digital Library author ID Association for Computing Machinery Digital Library (ACM DL) author identifier external-id 798
P865
talk
covi
BMLO identifier per Bayerisches Musiker-Lexikon Online (Q47191) external-id 5,965
P866
talk
covi
Perlentaucher identifier in Perlentaucher (Q2071388) external-id 9,990
P867
talk
covi
kód povolání ROME ROME Code for a given occupation in France (V3, 1 letter, 4 digits) external-id 361
P868
talk
tradiční pokrm pokrm tradičně spojený s událostí wikibase-item 21
P870
talk
covi
nástrojové obsazení hudební nástroje použité ve skladbě instrumentace wikibase-item 3,136
P872
talk
covi
tisk organizace, která dílo vytiskla (je-li odlišná od vydavatele) wikibase-item 345
P873
talk
covi
fázový bod phase point to describe critical point and triple point (see talk page for an example) wikibase-item 14
P874
talk
covi
UN class UN hazard classification code string 3
P875
talk
UN code classification UN code classification string 4
P876
talk
UN packaging group packaging code according to UN transportation rules string 4
P877
talk
covi
NFPA Other NFPA Other string 194
P878
talk
covi
avionika významná zařízení instalovaná v letadle vybavení letounu, výbava letounu wikibase-item 73
P879
talk
covi
pennant number the number or designation associated with individual warships, often painted on the hull string 1,354
P880
talk
covi
CPU central processing unit found within the subject item centrální procesorová jednotka wikibase-item 672
P881
talk
covi
type of variable star type of variable star wikibase-item 214
P882
talk
covi
FIPS 6-4 (US counties) identifier for US counties per former Federal Information Processing Standard FIPS 6-4. Use two-digit state code followed by three digit county code external-id 3,302
P883
talk
covi
FIPS 5-2 (code for US states) identifier for US states and other associated areas (numeric or alpha) per Federal Information Processing Standard FIPS 5-2 external-id 74
P884
talk
covi
ruský státní identifikátor vodstva identifier of a body of water in Russia external-id 30,572
P885
talk
covi
původ řečiště hlavní zdroj řeky nebo potoků vodní zdroj, pramen wikibase-item 3,209
P886
talk
covi
kód LIR identifier in the Lexicon istoric retic (LIR), Romansh variant of Historical Dictionary of Switzerland external-id 261
P887
talk
covi
založeno na heuristice indicates that the property value is determined based on some heuristic (Q201413). wikibase-item 8,912
P888
talk
covi
JSTOR identifier for an article in JSTOR external-id 10,464
P889
talk
covi
Mathematical Reviews ID identifier in Mathematical Reviews, a journal and online database external-id 12
P892
talk
covi
RFC označení relevantního dokumentu RFC (bez prefixu „RFC“) RfC, Request for Comments, RFC ID external-id 8,157
P893
talk
covi
Social Science Research Network ID identifier for an article/paper at the SSRN external-id 11
P894
talk
covi
zbMATH work ID identifier in the zbMath database external-id 22
P897
talk
covi
United States Army and Air Force aircraft designation identifier for a US Army and Air Force aircraft until 1962 string 12
P898
talk
covi
IPA transkripce výslovnosti v mezinárodní fonetické abecedě (IPA) mezinárodní fonetická abeceda string 2,596
P901
talk
covi
kód FIPS 10-4 kód pro země a regiony podle bývalého amerického federálního standardu FIPS 10-4 external-id 4,202
P902
talk
covi
identifikátor HDS identifikační číslo v Historickém lexikonu Švýcarska (Q642074) external-id 16,027
P905
talk
covi
identifikační číslo PORT identifikátor sítě PORT pro filmové nebo televizní dílo identifikační číslo PORT, PORT.cz external-id 40,136
P906
talk
covi
SELIBR id identifier per National Library of Sweden Libris library catalog external-id 58,951
P908
talk
covi
PEGI rating European video game rating system - see talk page for appropriate values wikibase-item 2,994
P909
talk
covi
Nova Scotia Register of Historic Places ID identifier in the Nova Scotia Register of Historic Places external-id 31
P910
talk
covi
hlavní kategorie tématu kategorie, jejíž (hlavním) tématem je tento článek hlavním článkem, kategorie tématu wikibase-item 477,592
P911
talk
covi
South African municipality code identifier for a municipality in South Africa external-id 281
P912
talk
has facility the subject item has this type of facility, e.g. toilet, car park wikibase-item 1,138
P913
talk
zápis mathematical notation or another symbol notace wikibase-item 89
P914
talk
covi
USK rating German video game content rating - see talk page for appropriate values wikibase-item 1,713
P915
talk
covi
místo natáčení lokace wikibase-item 17,299
P916
talk
covi
GSRR rating Taiwanese video game content rating system wikibase-item 12
P917
talk
covi
GRAU index index of Russian (and Soviet) weapons and rockets external-id 121
P918
talk
covi
NOC Occupation Code NOC/CNP Code for a given occupation in Canada and Québec external-id 10
P919
talk
covi
SOC Code (2010) Standard Occupational Classification code for US jobs (2010 version) external-id 109
P920
talk
covi
LEM ID subject headings for public libraries maintained by the Spanish Ministry of Education, Culture and Sport string 16
P921
talk
covi
hlavní téma díla ústřední předmět nějakého díla námět, téma, hlavní námět díla, předmět wikibase-item 1,247,588
P922
talk
covi
magnetic ordering magnetic ordering of a substance wikibase-item 4
P923
talk
covi
medical examinations examinations that might be used to diagnose the medical condition wikibase-item 46
P924
talk
covi
léčba treatment that might be used to heal the medical condition terapie wikibase-item 75
P925
talk
covi
presynaptic connection neuron connects on its presynaptic end to wikibase-item 7
P926
talk
covi
postsynaptic connection neuron connects on its postsynaptic end to wikibase-item 9
P927
talk
anatomical location where in the body does this anatomical feature lie wikibase-item 848
P928
talk
covi
activating neurotransmitter which neurotransmitter activates the neuron wikibase-item 16
P929
talk
covi
barevný prostor matematický model reprezentující barvy jako n-tici čísel barevný model wikibase-item 9
P930
talk
covi
způsob elektrifikace electrification system scheme and/or voltage wikibase-item 2,571
P931
talk
covi
místo obsluhované letištěm město nebo region obsluhované tímto letištěm obsluhuje wikibase-item 9,679
P932
talk
covi
PubMed Central ID identifier for a scientific work issued by PubMed Central (without "PMC" prefix) external-id 3,912,743
P933
talk
covi
heritagefoundation.ca ID identifier of Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador external-id 94
P935
talk
covi
galerie na Commons name of the Wikimedia Commons gallery page(s) related to this item (is suitable to allow multiple link to more gallery pages) string 98,133
P937
talk
covi
místo působení location where persons were active wikibase-item 164,598
P938
talk
covi
identifikátor druhu FishBase identifier for a specie in FishBase external-id 33,760
P939
talk
covi
KSH code identifier for every municipality (town and commune) in Hungary issued by the Hungarian Central Statistical Office external-id 3,179
P940
talk
covi
GHS precautionary statements code referring to a phrase giving advice about the correct handling of chemical substances and mixtures string 37
P941
talk
covi
inspirováno dílo, osoba či událost, které inspirovaly toto kreativní dílo zdroj inspirace, inspirace wikibase-item 1,396
P942
talk
covi
hudební znělka the theme music/song used under licence by the item (film, event, sport club/team, person, etc.) wikibase-item 159
P943
talk
covi
programátor autor softwarového tvůrčího díla kodér wikibase-item 132
P944
talk
covi
kód nomenklatury the Code that governs the scientific name of this taxon wikibase-item 652
P945
talk
covi
allegiance the country (or other power) that the person, or organization, served wikibase-item 4,117
P946
talk
covi
identifikátor ISIN International Securities Identification Number string 3,915
P947
talk
covi
RSL ID (person) identifier of the Russian State Library external-id 1,073
P948
talk
covi
banner pro Wikicesty a lead image about the topic, mainly used by Wikivoyages commonsMedia 16,763
P949
talk
covi
identifikátor NLI (Izrael) identifier for authority control used at the National Library of Israel NLI identifikátor (Izrael), NLI (Izrael) external-id 45,396
P950
talk
covi
identifikátor BNE identifikátor autoritního záznamu ve španělské národní knihovně (Biblioteca Nacional de España) external-id 55,075
P951
talk
covi
NSZL ID identifier from the authority file of the National Széchényi Library external-id 4,697
P952
talk
covi
ISCO occupation code International Standard Classification of Occupations code string 290
P953
talk
covi
plný text k dispozici URL of a web page containing the full text for this item url 32,581
P954
talk
covi
IBNR ID identifier for a railway station (Internationale Bahnhofsnummer) external-id 7,044
P957
talk
covi
ISBN-10 mezinárodní standard pro označování knih (10číselná varianta) external-id 20,112
P958
talk
oddíl, verš nebo odstavec paragraph, or other kind of special indication to find information on a page or on a document (legal texts et al.) sekce, verš, odstavec, oddíl string 30,428
P959
talk
covi
MSW ID identifier from Mammal Species of the World: a database that claims to provide an authoritative and comprehensive list of names of mammals (but the ICZN does not agree) external-id 13,582
P960
talk
covi
identifikátor Tropicos identifikátor pro vědecký název taxonu v databázi Tropicos external-id 432,007
P961
talk
covi
IPNI ID rostliny číselný identifikátor rostliny v databázi International Plant Names Index IPNI ID external-id 389,613
P962
talk
covi
MycoBank taxon name ID identifier per MycoBank - a database that provides an authoritative and comprehensive list of names of fungi external-id 80,333
P963
talk
covi
URL streamu URL streamu daného média stream média url 491
P964
talk
covi
Austrian municipality key identifier for municipalities in Austria external-id 2,415
P965
talk
covi
číslo hrobu identifikace konkrétního místa na hřbitově string 8,182
P966
talk
covi
kód MusicBrainz pro hudební vydavatelství kód vydavatelství v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID hudebního vydavatelství, MusicBrainz pro vydavatelství external-id 4,548
P967
talk
čestný host guest(s) of honor invited to an event, e.g. a convention wikibase-item 16
P968
talk
covi
e-mail e-mail address (mailto:) email url 9,056
P969
talk
covi
umístěno na adrese plná adresa vč. ulice a čísla domu, kde se předmět nachází; pokud existuje položka pro ulici, použijte P669 adresa, adresa (ulice) string 647,192
P970
talk
covi
neurologická funkce the function of a neurological structure wikibase-item 6
P971
talk
covi
kategorie kombinuje témata this category combines these two or more topics témata kategorie, kombinuje témata wikibase-item 413,056
P972
talk
covi
katalog catalog for the item, or, as a qualifier of P528 – catalog for which the 'catalog code' is valid wikibase-item 63,596
P973
talk
covi
popsáno v URL položka je popsána v následující URL url 239,686
P974
talk
covi
přítok stream or river that flows into this main stem (or parent) river wikibase-item 5,633
P980
talk
covi
code for weekend and holiday homes (Sweden) identifier for a for weekend or holiday home in Sweden, assigned by Statistics Sweden external-id 37
P981
talk
covi
BAG-code for Dutch locations BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) code for Dutch locations external-id 2,481
P982
talk
covi
kód MusicBrainz pro oblast kód oblasti v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID oblasti, MusicBrainz pro oblast external-id 21,682
P984
talk
covi
kód země podle Mezinárodního olympijského výboru three-letter abbreviation country code by the International Olympic Committee external-id 242
P988
talk
covi
Philippine Standard Geographic Code systematic classification and coding of geographic areas of the Philippines. external-id 4,168
P989
talk
covi
namluvený text audio file for the spoken work or Wikipedia article, including audio descriptions commonsMedia 615
P990
talk
covi
nahrávka hlasu audio file representing the speaking voice of a person; or of an animated cartoon or other fictitious character commonsMedia 708
P991
talk
covi
vítězný kandidát osoba zvolená ve volbách wikibase-item 9,292
P993
talk
covi
NFPA Health string 1,314
P994
talk
covi
kód hořlavosti NPFA kód NPFA určující míru hořlavosti string 1,312
P995
talk
covi
kód reaktivity NFPA kód NFPA určující míru chemické či fyzikální reaktivity string 1,301
P996
talk
covi
sken na Commons soubor s naskenovaným obsahem scan, plný text commonsMedia 4,910
P998
talk
covi
dmoz Open Directory Project external-id 11,315
P999
talk
covi
kód ARICNS identifier for stars in ARICNS external-id 91
P1000
talk
covi
rekord notable record achieved by a person or entity, include qualifiers for dates held wikibase-item 99
P1001
talk
covi
patří k jurisdikci položka (instituce, zákon, …) patří do uvedené místní jurisdikce (stát, město, …) nebo má nad uvedenou jurisdikcí moc patří pod jurisdikci, jurisdikce wikibase-item 43,634
P1002
talk
covi
engine configuration configuration of an engine's cylinders wikibase-item 526
P1003
talk
covi
NLR (Romania) ID identifier for authority control used at the National Library of Romania external-id 1,137
P1004
talk
covi
kód MusicBrainz pro místo kód místa v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID místa, MusicBrainz pro místo external-id 4,084
P1005
talk
covi
PTBNP identifikátor autoritního záznamu v Portugalské národní knihovně (Biblioteca Nacional de Portugal) external-id 17,925
P1006
talk
covi
NTA PPN identifier from the Dutch National Thesaurus for Author names external-id 159,430
P1007
talk
covi
Lattes Platform number number for the Lattes Platform entry on the person or group. Relationship between entry and subject must be supported by a source external-id 41
P1010
talk
covi
Iran statistics ID identifier for places in Iran external-id 17,318
P1011
talk
covi
vyjma usually used as a qualifier s výjimkou, kromě, bez wikibase-item 632
P1012
talk
covi
včetně usually used as a qualifier wikibase-item 272
P1013
talk
covi
použité kritérium property by which a distinction or classification is made kritérium wikibase-item 235,657
P1014
talk
covi
identifikátor AAT indentifikátor v Art & Architecture Thesaurus AAT ID external-id 14,968
P1015
talk
covi
kód BIBSYS identifier in the Norwegian information system BIBSYS external-id 81,708
P1016
talk
covi
asteroid taxonomy type of asteroid classification wikibase-item 6
P1017
talk
covi
BAV identifikátor autoritního záznamu ve Vatikánské knihovně (Bibliotheca Apostolica Vaticana) external-id 39,560
P1018
talk
covi
regulátor jazyka instituce dohlížející na vývoj jazyka wikibase-item 122
P1019
talk
URL feedu xml feed novinek URL XML feedu, XML feed, URL Atom feedu, URL RSS url 666
P1021
talk
covi
KldB-2010 occupation code German classification of occupations 2010 external-id 65
P1022
talk
covi
CNO-11 occupation code Spanish classification of occupations CNO-11 maintained by the Spanish INE (Instituto Nacional de Estadística) external-id 2
P1023
talk
covi
SBC-2010 occupation code Dutch classification of occupations SBC maintained by the Dutch CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2010 version external-id 34
P1024
talk
covi
SBFI occupation code Swiss classification of occupations SBFI/SEFRI maintained by the Swiss SBFI/SEFRI external-id 5
P1025
talk
covi
SUDOC editions identifier in the French union catalog (see also P269) external-id 377
P1026
talk
covi
disertační práce thesis that someone wrote to obtain a PhD degree wikibase-item 739
P1027
talk
covi
uděluje osoba či organizace, která cenu udělila či uděluje udělil wikibase-item 5,919
P1028
talk
covi
darováno person or organization who donated the object wikibase-item 3,523
P1029
talk
covi
člen posádky osoba, která sloužila na tomto plavidle/vozidle posádka, osádka wikibase-item 560
P1030
talk
covi
light characteristic of lighthouse description of a navigational light sequence or colour displayed on a nautical chart string 4,379
P1031
talk
covi
legal citation of this text legal citation of legislation or a court decision string 1,262
P1032
talk
Digital Rights Management system technologie pro kontrolu použití sloužící jako ochrana před kopírováním DRM wikibase-item 26
P1033
talk
covi
GHS signal word please use with items "warning" (Q15350847) and "danger" (Q15221217) wikibase-item 27
P1034
talk
covi
hlavní zdroj potravy species, genus or family that an organism depends on for nutrition wikibase-item 36
P1035
talk
covi
honorific suffix word or expression with connotations conveying esteem or respect when used, after a name, in addressing or referring to a person wikibase-item 47
P1036
talk
covi
Deweyův desetinný systém systém třídění knih a dalších archiválií podle tématu v knihovnách a archivech string 14,244
P1037
talk
covi
ředitel osoba řídící nějaký spolek řiditel, ředitelka wikibase-item 2,098
P1038
talk
covi
příbuzný nepřímý člen rodiny vymezený vlastností P1039 wikibase-item 7,992
P1039
talk
covi
typ příbuzenství kvalifikátor příbuzenství (P1038), slouží k identifikaci neobvyklého příbuzenství (následník, ...) wikibase-item 7,813
P1040
talk
covi
střihač osoba, která skládá natočené části filmu podle daného plánu střih wikibase-item 29,753
P1041
talk
covi
podporované sockety socket for which the electronic part was made wikibase-item 17
P1042
talk
covi
ZDB ID identifier for serials German National Serials Database external-id 1,479
P1043
talk
covi
IDEO Job ID identifier for an occupation on IDEO external-id 260
P1044
talk
covi
SWB editions union catalog of the South-West German Library Network (SWB) external-id 233
P1045
talk
covi
Sycomore ID identifer in the Sycomore database of French MPs, National Assembly (France) external-id 17,168
P1046
talk
covi
metoda objevení metoda, kterou byla exoplaneta objevena způsob objevení, metoda objevu, způsob objevu wikibase-item 375
P1047
talk
covi
Catholic Hierarchy person ID identifer for the person on catholic-hierarchy.org external-id 19,371
P1048
talk
covi
NCL ID identifier for authority control issued by the National Central Library in Taiwan external-id 483
P1049
talk
covi
božstvo v religion or group/civilization that worships a given deity wikibase-item 849
P1050
talk
covi
zdravotní postižení any state relevant to the health of an organism, including diseases and positive conditions wikibase-item 5,431
P1051
talk
covi
PSH ID identifikátor z Polytematického strukturovaného hesláře external-id 5,823
P1052
talk
covi
Portuguese Job Code CPP-2010 external-id 7
P1053
talk
covi
ResearcherID identifier for a researcher in a system for scientific authors, primarily used in Web of Science external-id 33,724
P1054
talk
covi
NDL bib ID identifier in the National Diet Library external-id 42
P1055
talk
covi
kód NLM identifier in the catalog of the National Library of Medicine external-id 31,283
P1056
talk
covi
produkuje materiál, který produkuje důl, továrna nebo jiný produkční proces vyrábí wikibase-item 5,445
P1057
talk
covi
chromozom chromosome on which an entity is localized chromosom, chromozóm wikibase-item 133,812
P1058
talk
covi
ERA Journal ID identifier for academic journals external-id 22,529
P1059
talk
covi
CVR unique identifier for a business in Denmark's Central Business Register (CVR), the official database of Danish businesses. external-id 1,908
P1060
talk
covi
způsob přenosu nemoci process by which a pathogen is transmitted způsob přenosu, přenos nemoci wikibase-item 31
P1064
talk
covi
rozchod koleje spacing of the rails on a railway track wikibase-item 12,426
P1065
talk
covi
archivační URL adresa (URL) archivované webové stránky url 18,286
P1066
talk
covi
učitel person who has taught this person učitelé, žákem (koho) wikibase-item 12,218
P1067
talk
covi
kód thajské centrální administrativní jednotky kód administrativní oblasti v Thajsku external-id 7,955
P1068
talk
covi
instrukční sada instruction set on which the processor architecture is based wikibase-item 80
P1069
talk
covi
Statistics Denmarks classification of occupation (DISCO-08) Statistics Denmarks classification of occupation, derived from ISCO external-id 5
P1070
talk
covi
identifikátor PlantList identifikátor vědeckého pojmenování taxonu v databázi The Plant List PlantList external-id 347,629
P1071
talk
covi
místo vytvoření místo, kde byl předmět vytvořen; lokace konečného sestavení místo vzniku wikibase-item 9,115
P1072
talk
covi
čitelný formát formát souboru, který program dokáže přečíst wikibase-item 421
P1073
talk
covi
zapisovatelný formát formát souboru, do kterého program dokáže zapisovat (ukládat) wikibase-item 221
P1074
talk
covi
fiktivní obdoba (čeho) used to link a class of items appearing in a creative work with the analogous class of objects in the real world wikibase-item 561
P1075
talk
covi
rektor rector of a university wikibase-item 311
P1076
talk
covi
ICTV virus ID identifier in the "International Committee on Taxonomy of Viruses"-database external-id 326
P1077
talk
covi
identifikátor KOATUU kód administrativní jednotky na Ukrajině kód ukrajinské oblasti, KOATUU string 41,419
P1078
talk
covi
valvetrain configuration configuration of the valvetrain utilized by this engine wikibase-item 16
P1079
talk
covi
launch contractor organization contracted to launch the rocket wikibase-item 30
P1080
talk
covi
z fikčního světa subject's fictional entity is in the object narrative. See also P1441 and P1445 z fiktivního světa wikibase-item 14,363
P1081
talk
covi
index lidského rozvoje hodnota HDI pro danou zemi HDI quantity 5,709
P1082
talk
covi
počet obyvatel počet lidí obývajících místo obyvatel, populace quantity 333,481
P1083
talk
covi
kapacita počet míst, pro které je k dispozici místo počet míst k sezení quantity 12,630
P1084
talk
covi
EUL editions identifier for a book (edition) in the Egyptian union catalog external-id 6
P1085
talk
covi
LibraryThing work ID LibraryThing (LT) control number external-id 1,152
P1086
talk
covi
atomové číslo počet protonů v jádře atomu protonové číslo quantity 4,938
P1087
talk
covi
Elo hodnocení hráčských dovedností, zejména v šachu ELO, Elo rating, ELO rating quantity 12,112
P1088
talk
covi
tvrdost podle Mohse quantity 109
P1090
talk
covi
rudý posun the redshift measure of an astronomical object redshift quantity 2,774
P1092
talk
covi
celkem vyrobeno quantity of item produced vyrobeno celkem quantity 7,119
P1093
talk
covi
gross tonnage unitless index related to a ship's overall internal volume quantity 445
P1096
talk
covi
excentricita dráhy amount of the deviation of an orbit from a perfect circle quantity 1,130
P1097
talk
covi
g-factor characteristic property of any elementary particle (Landé factor) quantity 3
P1098
talk
covi
počet mluvčích počet lidí, kteří hovoří tímto jazykem quantity 1,299
P1099
talk
covi
počet stožárů počet stožárů, které jsou na lodi počet stěžňů quantity 20
P1100
talk
covi
počet válců počet válců v pístovém motoru nebo v kompresoru válce quantity 2,380
P1101
talk
covi
nadzemní podlaží above ground floor count of a building (ground floor and attic included) nadzemních podlaží, počet nadzemních podlaží quantity 5,211
P1102
talk
covi
zploštění míra odchylky rotačního elipsoidu od kulového tvaru quantity 11
P1103
talk
covi
počet nástupišť počet nástupišť na nádraží quantity 13,320
P1104
talk
covi
počet stran počet stran psaného díla quantity 19,956
P1106
talk
covi
Sandbox-Quantity property to be used for testing the quantity datatype quantity 368
P1107
talk
covi
poměr to be used as a qualifier, value must be between 0 and 1 podíl quantity 4,246
P1108
talk
covi
elektronegativita tendency of an atom or functional group to attract electrons quantity 47
P1109
talk
covi
index lomu index lomu látky s vlnovou délkou a teplotou jako kvalifikátory quantity 116
P1110
talk
covi
počet návštěvníků počet účastníků určité události návštěvnost, počet účastníků quantity 6,287
P1111
talk
covi
počet hlasů qualifier stating the number of votes for a candidate in an election quantity 16,158
P1112
talk
covi
číslo v Pokédexu číslo sloužící k identifikaci Pokémona Pokédex quantity 810
P1113
talk
covi
počet dílů počet dílů ve filmové/televizní sérii délka seriálu, délka řady, počet epizod, délka série quantity 40,483
P1114
talk
covi
počet instancí number of instances of this subject quantity 17,706
P1115
talk
covi
ATVK ID identifier for each of the Latvian administrative units, i.e. municipality, parish, city under state jurisdiction and city under municipality jurisdiction. Based on the Latvian Classification on Objects of Administrative Division (Q15621843). external-id 684
P1116
talk
covi
identifikátor Kallikratis kód oblasti v Řecku kód řecké administrativní oblasti, Kallikratis external-id 18,398
P1117
talk
covi
disociační konstanta acid dissociation constant pK quantity 195
P1120
talk
covi
počet mrtvých number of ALL people who died as a direct result of an event or cause počet obětí quantity 3,249
P1121
talk
covi
oxidační číslo oxidační stav, oxidační stupeň, mocenství quantity 53
P1122
talk
covi
spinové kvantové číslo kvantové číslo, které parametrizuje vnitřní moment hybnosti dané částice quantity 3,135
P1123
talk
covi
parity property of elementary particle quantity 3,097
P1124
talk
covi
TEU capacity measured in "twenty-foot equivalent unit" quantity 2
P1125
talk
covi
Gini koeficient measure of statistical dispersion intended to represent the income distribution of a nation's residents quantity 22
P1126
talk
covi
isospin quantum number characteristic property of any elementary particle quantity 27
P1127
talk
covi
isospin z-component characteristic property of any elementary particle quantity 22
P1128
talk
covi
počet zaměstnanců total number of employees of a company at a given point in time quantity 5,232
P1129
talk
covi
national team caps total number of games officially played by a sportsman for national team quantity 4,738
P1132
talk
covi
počet účastníků number of participants of an event, e.g. people or groups of people that take part in the event (NO units) quantity 7,962
P1133
talk
covi
DGO4 identifier identifier per Direction générale opérationelle (Wallonia) external-id 476
P1135
talk
covi
názvoslovný status the status of a scientific name, according to the relevant rules of nomenclature (taxonomy) názvoslovný stav wikibase-item 253
P1136
talk
covi
vyřešil osoba, která vyřešila vědecký problém vyřešila, objasnil, objasnila, rozřešil, rozřešila wikibase-item 82
P1137
talk
covi
fossil found in this unit fossils that are found in this stratigraphic unit wikibase-item 17
P1138
talk
covi
Kunstindeks Danmark Artist ID unique artist identifier used by Kunstindeks Danmark external-id 4,908
P1139
talk
covi
podzemní podlaží total number of below ground floors of the building podzemních podlaží, počet podzemních podlaží quantity 120
P1140
talk
covi
EHAK id Estonian Administrative and Settlement Classification external-id 4,969
P1141
talk
covi
počet jader procesoru number of independent actual processing units quantity 24
P1142
talk
covi
politická ideologie politická ideologie organizace ideologie wikibase-item 7,904
P1143
talk
covi
BN (Argentine) editions catalogue number for books (editions) in the National Library of the Argentine Republic external-id 384
P1144
talk
covi
LCOC LCCN (bibliographic) Library of Congress ID for bibliographic records (for books, serials, maps, music, video, etc only; for names use P244) external-id 2,473
P1145
talk
covi
Lagrangian point libration point of an object (default: object-sun-earth) wikibase-item 5,774
P1146
talk
covi
identifikátor IAAF identifier for athletes in International Association of Athletics Federations (IAAF) database and website external-id 18,724
P1148
talk
covi
neutronové číslo number of neutrons of an isotope quantity 4,775
P1149
talk
covi
Library of Congress Classification subject classification identifier used in the Library of Congress Classification system LoC string 750
P1150
talk
Regensburgská klasifikace identifier used for this class in the Regensburg Classification system string 78
P1151
talk
covi
portál tématu portál na Wikipedii, jenž o tomto tématu pojednává wikibase-item 1,465
P1153
talk
covi
Scopus Author ID identifier for an author assigned in Scopus bibliographic database external-id 52,604
P1154
talk
covi
Scopus EID unique academic work identifier assigned in Scopus bibliographic database external-id 7
P1155
talk
covi
Scopus Affiliation ID identifier for an organisation in author affiliations per Scopus external-id 9
P1156
talk
covi
Scopus Source ID Scopus uses a unique identifier for each source/publication venue (journal, conference, etc) external-id 12,663
P1157
talk
covi
US Congress Bio ID identifier for a person on the Biographical Directory of the United States Congress external-id 12,715
P1158
talk
covi
místo přistání místo, kam letoun přistál místo dosednutí wikibase-item 327
P1159
talk
covi
CODEN CODEN bibliographic code external-id 1,449
P1160
talk
covi
ISO 4 abbreviation ISO 4 bibliographic code/abbreviation established in 1972 external-id 3,695
P1161
talk
covi
Z39.5 abbreviation Z39.5 bibliographic code/abbreviation established in 1969 by National Information Standards Organization and used widely in the US and elsewhere string 14
P1162
talk
covi
Bluebook abbreviation Bluebook citation style includes abbreviations string 13
P1163
talk
covi
typ internetového média IANA-registered identifier for a file type typ MIME string 740
P1164
talk
covi
cardinality of the group number of elements in a finite group quantity 41
P1165
talk
covi
mateřská planeta planeta, ze které entita pochází planeta původu, domovská planeta wikibase-item 114
P1167
talk
covi
USB vendor ID hexadecimal identifier of a manufacturer of a USB device external-id 235
P1168
talk
covi
kód dánské obce identifikátor obce v Dánsku external-id 100
P1170
talk
covi
transmitted signal type type of signal transmitted by a device wikibase-item 5
P1171
talk
covi
aproximační algoritmus method used to approximate a number wikibase-item 4
P1172
talk
covi
Geokod identifier for historical administrative division of Sweden (1862-1951) external-id 68
P1174
talk
covi
návštěvníci za rok number of people visiting a location each year quantity 1,400
P1181
talk
covi
číselná hodnota číselná hodnota čísla, matematické či fyzikální konstanty hodnota quantity 10,529
P1182
talk
covi
LIBRIS editions identifier for the items in the libris-catalogue about specific books external-id 201
P1183
talk
covi
hydrologické pořadí a number to hydrographically order rivers and streams string 4,834
P1184
talk
covi
handle Handle System identifier, which is a superset of the DOI external-id 11,940
P1185
talk
covi
kód rodovid.org identifer for a person on rodovid.org external-id 2,832
P1186
talk
covi
ID poslance Evropského parlamentu identifier for a past or present MEP in a directory of all members of the European Parliament external-id 3,661
P1187
talk
covi
Dharma Drum Buddhist College person ID identifier for a person in DDBC external-id 5
P1188
talk
covi
Dharma Drum Buddhist College place ID identifier for a place in DDBC external-id 9
P1189
talk
covi
Chinese Library Classification identifier used for this class in the CLC external-id 23
P1190
talk
covi
Mezinárodní desetinné třídění typ knihovní klasifikace MDT string 212
P1191
talk
covi
premiéra datum, kdy bylo dílo poprvé předvedeno či vysíláno datum premiéry time 26,011
P1192
talk
covi
connecting service service stopping at a station wikibase-item 6,944
P1193
talk
covi
prevalence portion of a population with a given disease quantity 16
P1194
talk
covi
received signal type type of signal received by a device wikibase-item 5
P1195
talk
covi
přípona souboru přípona jména souboru, která určuje formát souboru (např. txt pro textový soubor) string 5,198
P1196
talk
covi
způsob smrti okolnosti, které souvisely se smrtí osoby wikibase-item 53,538
P1198
talk
covi
míra nezaměstnanosti portion of a workforce population that is not employed nezaměstnanost quantity 195
P1199
talk
covi
mode of inheritance manner in which a particular genetic trait or disorder is passed from one generation to the next wikibase-item 41
P1200
talk
covi
kategorie povodí kategorie spojená s povodím řeky wikibase-item 2,237
P1201
talk
covi
space tug spacecraft vehicle designed to move the payload from a reference orbit to the target orbit, or direct it to an interplanetary trajectory wikibase-item 385
P1202
talk
covi
carries scientific instrument scientific instruments carried by a vessel, satellite, or device that are not required for propelling or navigating wikibase-item 16
P1203
talk
covi
Finnish municipality number identifier for a municipality in Finland external-id 14,214
P1204
talk
covi
hlavní téma portálu primary topic of this Wikimedia portal wikibase-item 1,531
P1207
talk
covi
autoritní záznam NUKAT identifikátor autoritního záznamu v polském NUKAT external-id 108,800
P1208
talk
covi
ISMN International Standard Music Number external-id 6
P1209
talk
covi
CN identifier for a newspaper or magazine issued by State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People’s Republic of China external-id 33
P1210
talk
covi
supercharger supercharger or turbocharger used by an engine wikibase-item 8
P1211
talk
covi
fuel system fuel system that an engine uses wikibase-item 24
P1212
talk
covi
Atlas ID identifikátor v databázi muzea v Louvru external-id 4,189
P1213
talk
covi
NLC authorities identifier for a person per National Library of China external-id 80
P1214
talk
covi
Riksdagen person-id identifier at data.riksdagen.se external-id 1,564
P1215
talk
covi
zdánlivá hvězdná velikost zdánlivá velikost astronomických objektů hvězdná velikost quantity 4,800
P1216
talk
covi
číslo v anglickém seznamu národních památek number on the National Heritage List for England external-id 394,886
P1217
talk
covi
Internet Broadway Database venue ID identifier for a theatre or other venue in the IBDB external-id 123
P1218
talk
covi
Internet Broadway Database production ID identifier for a specific run of a show external-id 16
P1219
talk
covi
Internet Broadway Database show ID identifier for a play or other work (which may have had 1 or more productions) external-id 2,611
P1220
talk
covi
Internet Broadway Database person ID identifier for personnel on Broadway external-id 16,141
P1221
talk
covi
typ kompresoru typ kompresoru pro letecké motory wikibase-item 5
P1222
talk
covi
(deprecated) NARA person ID identifier for a person, replaced by National Archives Identifier (P1225) external-id 237
P1225
talk
covi
US National Archives Identifier identifier for the United States National Archives and Records Administration's online catalog external-id 16,728
P1227
talk
covi
astronomical filter passband used to isolate particular sections of the electromagnetic spectrum wikibase-item 70
P1229
talk
covi
Openpolis ID identifier in Openpolis, a database of Italian politicians external-id 1,153
P1230
talk
covi
JSTOR journal code identifier for a journal in JSTOR external-id 2,615
P1232
talk
covi
Linguist list code identifier for a language per Linguist list external-id 177
P1233
talk
covi
identifikátor autora ISFDB identifier for a person in the Internet Speculative Fiction Database external-id 4,511
P1234
talk
covi
ISFDB publication ID identifier for an edition of a publication in the Internet Speculative Fiction Database external-id 25
P1235
talk
covi
ISFDB series ID identifier for a series, periodical or franchise in the Internet Speculative Fiction Database external-id 225
P1236
talk
covi
Parsonův kód identifier for melodic contours of music external-id 158
P1237
talk
covi
identifikátor filmu v Box Office Mojo uvádí se ID za rovnítkem před .htm Box Office Mojo external-id 8,831
P1238
talk
covi
Swedish Football Association ID identifier for a Swedish association football (soccer) player's page at Svenskfotboll.se, the official website of the Swedish Football Association (in Swedish: Svenska Fotbollförbundet; SvFF) external-id 1,611
P1239
talk
covi
ISFDB publisher ID identifier for a publisher in the Internet Speculative Fiction Database external-id 92
P1240
talk
covi
Danish Bibliometric Research Indicator level string 13,747
P1241
talk
covi
Swiss Football Association Club Number identifier external-id 60
P1242
talk
covi
Theatricalia play ID identifier for a theatrical work, in the Theatricalia database external-id 1,135
P1243
talk
covi
International Standard Recording Code identifier external-id 82
P1245
talk
covi
definovaný význam na OmegaWiki "Defined Meaning" on the site OmegaWiki external-id 612
P1246
talk
covi
číslo patentu identifikátor patentovaného vynálezu external-id 82
P1247
talk
covi
kompresní poměr compression ratio of an engine quantity 22
P1248
talk
covi
identifikátor KulturNav identifikátor lidí, míst, událostí atd. používaný některými nordickými muzei KulturNav-ID external-id 8,289
P1249
talk
covi
první písemná zmínka první písemný záznam o existenci subjektu time 18,515
P1250
talk
covi
Danish Bibliometric Research Indicator (BFI) SNO/CNO serial & conference identifier external-id 13,750
P1251
talk
covi
kód ABS ASCL Australian Standard Classification of Languages ID for languages external-id 18
P1252
talk
covi
AUSTLANG code identifier for a language in the Australian Indigenous Languages Database external-id 232
P1253
talk
covi
BCU Ecrivainsvd identifier in the database of writers from the canton of Vaud external-id 444
P1254
talk
covi
Slovenska biografija ID identifier in the "Slovenska biografija" reference project external-id 4,090
P1255
talk
covi
Helveticarchives ID ID v archivu databáze Švýcarské národní knihovny external-id 402
P1256
talk
covi
Iconclass notation Iconclass code that corresponds with an artistic theme or concept. For artworks, use P1257 (depicts Iconclass notation) external-id 3,078
P1257
talk
covi
depicts Iconclass notation Iconclass code depicted in an artwork. For linking Iconclass codes with their corresponding artistic themes or concepts, use P1256 (Iconclass notation). string 7,888
P1258
talk
covi
identifikátor na Rotten Tomatoes ID na Rotten Tomatoes, musí začínat na "m/" u filmů, "tv/" u TV seriálů a "celebrity/" u osobností Rotten Tomatoes ID external-id 64,530
P1259
talk
covi
souřadnice místa pohledu souřadnice místa, ze kterého je zobrazen daný předmět (tím může být například snímek, obraz…) globe-coordinate 90
P1260
talk
covi
švédská databáze památek identifier external-id 156,461
P1261
talk
covi
Rundata database about runestones, mainly in Sweden, but stones in all of Europe, Greenland and U.S. can be found here external-id 1,242
P1262
talk
covi
RAÄ number qualifier that identify an element with its ID in Database of the cultural heritage in Sweden external-id 145,613
P1263
talk
covi
NNDB identifier in the Notable Names Database, a biographical database: only for people entries external-id 36,201
P1264
talk
covi
platnost v období time period when a statement is valid wikibase-item 322,719
P1265
talk
covi
identifikátor filmu v AlloCiné identifikační číslo v databázi AlloCiné AlloCiné ID external-id 49,517
P1266
talk
covi
ID umělce na AlloCiné identifier for a person on the AlloCiné film database external-id 66,487
P1267
talk
covi
identifikátor seriálu AlloCiné identifikátor pro seriál v databázi AlloCiné Allociné ID seriálu, ID seriálu Allociné external-id 4,571
P1268
talk
covi
reprezentuje organizace nebo osoby, která je zastoupena wikibase-item 21,204
P1269
talk
covi
aspekt (čeho) topic of which this item is an aspect, item that offers a broader perspective on the same topic wikibase-item 29,865
P1270
talk
covi
Norwegian Register journal ID identifier for academic journals external-id 192
P1271
talk
covi
Norway Database for Statistics on Higher education publisher ID identifier external-id 2
P1272
talk
covi
Norway Import Service and Registration Authority periodical code external-id 104
P1273
talk
covi
CANTIC identifier for authority control managed by the National Library of Catalonia (BNC). Format: "a", 7 digits, "x" or digit external-id 36,747
P1274
talk
covi
ISFDB title ID identifier for a title in the Internet Speculative Fiction Database external-id 2,795
P1275
talk
covi
Norway Import Service and Registration Authority publisher code identifier external-id 3
P1276
talk
covi
Dictionnaire du Jura ID identifier in the encyclopedia Dictionnaire du Jura external-id 106
P1277
talk
covi
Jufo ID identifier in a Finnish Publication Forum external-id 3
P1278
talk
covi
LEI identifier for a legally distinct entity per ISO 17442 external-id 3,314
P1279
talk
covi
míra inflace percent change in the consumber price index (CPI) inflace quantity 197
P1280
talk
covi
CONOR ID identifier in the CONOR.SI database external-id 24,696
P1281
talk
covi
WOEID identifier for a location on Yahoo! GeoPlanet and Flickr external-id 29,780
P1282
talk
covi
značka či klíč na OpenStreetMap schéma značení na OpenStreetMap (Key:klíč nebo Tag:klíč=hodnota) string 1,454
P1283
talk
covi
filmografie item with a list of films a person has contributed to. Don't use to add film items. Instead, add actors as cast on items for films the participated in. wikibase-item 202
P1284
talk
covi
Munzinger IBA identifier on the Munzinger Archiv external-id 16,230
P1285
talk
covi
Munzinger Sport number identifer on the Munzinger Archiv external-id 1,703
P1286
talk
covi
Munzinger Pop ID identifier on the Munzinger Archiv external-id 1,624
P1287
talk
covi
KDG Komponisten der Gegenwart identifier on the Munzinger Archiv external-id 746
P1288
talk
covi
KLG Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur identifier on the Munzinger Archiv external-id 809
P1289
talk
covi
KLfG Critical Dictionary of foreign contemporary literature external-id 654
P1290
talk
covi
kmotr person who is the godparent of a given person kmotra wikibase-item 124
P1291
talk
covi
Association Authors of Switzerland ID identifier in a Swiss database of modern writers external-id 685
P1292
talk
covi
kód DNB identifikátor Německé národní knihovny external-id 487
P1293
talk
covi
Royal Aero Club Aviator's Certificate ID identifier external-id 61
P1294
talk
covi
WWF ecoregion code identifier for ecoregions external-id 199
P1295
talk
covi
emisivita ability of a substance to radiate thermal energy from its surface quantity 4
P1296
talk
covi
ID ve Velké katalánské encyklopedii identifikátor položky v Gran Enciclopèdia Catalana GEC ID external-id 35,128
P1297
talk
covi
IRS Employer Identification Number number given to businesses by the United States Internal Revenue Service external-id 1,513
P1299
talk
covi
depicted by object depicting this subject wikibase-item 681
P1300
talk
covi
bibcode bibcode for a journal external-id 5
P1301
talk
covi
počet výtahů number of elevators in a building quantity 1,198
P1302
talk
primary destinations major cities that a road serves wikibase-item 510
P1303
talk
covi
hudební nástroj nástroj, na který hudebník hraje nástroj wikibase-item 50,579
P1304
talk
covi
centrální banka country's central bank národní banka wikibase-item 67
P1305
talk
covi
Skyscraper Center ID identifier for a building as used on the CTBUH's www.skyscrapercenter.com external-id 4,519
P1307
talk
covi
Swiss parliament ID identifier for a member of the Swiss Parliament since 1848 external-id 1,567
P1308
talk
covi
držitel úřadu person who holds an office wikibase-item 1,036
P1309
talk
covi
identifikátor EGAXA identifier in Bibliotheca Alexandrina external-id 3,203
P1310
talk
covi
tvrzení zpochybněno (kým) entity that disputes a given statement zpochybněno, zpochybněno (kým) wikibase-item 230
P1311
talk
covi
lostbridges.org ID identifier from database of covered bridges in the United States and Canada external-id 62
P1312
talk
covi
has facet polytope facet of a polytope, in the next-lower dimension wikibase-item 590
P1313
talk
covi
pozice předsedy vlády political office that is fulfilled by the head of the government of this item wikibase-item 14,029
P1314
talk
covi
počet oblouků počet oblouků mostu quantity 1,093
P1315
talk
covi
People Australia ID identifier for people per National Library of Australia (see also P409 for the older Libraries Australia identifier). Format: 6 to 8 digits. external-id 43,903
P1316
talk
covi
SMDB ID identifier in the Swedish Media Database external-id 238
P1317
talk
covi
období působení datum, kdy osoba s nejistým datem narození a/nebo úmrtí byla aktivní floruit, působil(a) time 6,259
P1318
talk
covi
dokázáno (kým) person who proved something wikibase-item 52
P1319
talk
covi
nejdříve earliest date at which an event could have happened. Use as qualifier for other date properties po, po tomto datu time 17,237
P1320
talk
covi
OpenCorporates ID identifier for a corporation, in the OpenCorporates database external-id 935
P1321
talk
covi
place of origin (Switzerland) lieu d'origine of a Swiss national. Not be confused with place of birth or place of residence wikibase-item 1,502
P1322
talk
covi
dual to dual of a polytope, graph or curve wikibase-item 314
P1323
talk
covi
Terminologia Anatomica 98 Terminologia Anatomica (1998 edition) human anatomical terminology identifier TA98 external-id 3,323
P1324
talk
covi
repozitář se zdrojovým kódem veřejné úložiště zdrojového kódu url 3,573
P1325
talk
externí data dostupná na URL, na které jsou dostupná data týkající se této položky url 3,485
P1326
talk
covi
nejpozději latest possible time that something could have occurred. Use as qualifier for other date properties time 16,202
P1327
talk
covi
profesionální nebo sportovní partner osoba, se kterou někdo profesionálně či sportovně spolupracuje spoluhráč, spolupracovník, spoluhráčka, spolupracovnice, sportovní partner wikibase-item 2,838
P1329
talk
covi
telefonní číslo telefonní číslo ve standardním formátu telefon string 2,641
P1330
talk
covi
kód MusicBrainz pro hudební nástroj kód hudebního nástroje v hudební encyklopedii MusicBrainz MBID nástroje, MusicBrainz pro nástroj external-id 693
P1331
talk
covi
PACE member ID identifier for a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe external-id 1,981
P1332
talk
covi
nejsevernější bod northernmost point of a location. For an administrative entity this includes offshore islands souřadnice nejsevernějšího bodu globe-coordinate 8,324
P1333
talk
covi
nejjižnější bod southernmost point of a place. For administrative entities this includes offshore islands souřadnice nejjižnějšího bodu globe-coordinate 8,209
P1334
talk
covi
nejvýchodnější bod easternmost point of a location souřadnice nejvýchodnějšího bodu globe-coordinate 8,210
P1335
talk
covi
nejzápadnější bod westernmost point of a location souřadnice nejzápadnějšího bodu globe-coordinate 8,206
P1336
talk
covi
nárokováno (kým) administrative divisions that claim control of a given area wikibase-item 662
P1338
talk
covi
EPSG ID identifikátor geodetického souřadnicového systému v registru EPSG external-id 24
P1339
talk
covi
počet zraněných počet lidí, kteří byli při události zraněni počet raněných quantity 1,735
P1340
talk
covi
barva očí color of the irises of a person's eyes wikibase-item 2,771
P1341
talk
covi
Italian Chamber of Deputies dati ID identifier for incumbent and former deputies from the Italian Chamber of Deputies external-id 5,322
P1342
talk
covi
počet křesel number of seats/members in an assembly (legislative house or similar) quantity 1,206
P1343
talk
covi
popsáno ve zdroji slovník či encyklopedie, ve kterých je tento koncept popsán wikibase-item 164,519
P1344
talk
covi
účast akce, které se osoba zúčastnila wikibase-item 157,489
P1345
talk
covi
počet obětí vraha počet osob, které daný (sériový) vrah zabil quantity 54
P1346
talk
covi
vítěz vítěz soutěže (nepoužívat pro bitvy a války) vítězka wikibase-item 21,015
P1347
talk
covi
military casualty classification allowed values: killed in action (Q210392), missing in action (Q2344557), died of wounds (Q16861372), prisoner of war (Q179637), killed in flight accident (Q16861407), others used in military casualty classification wikibase-item 484
P1348
talk
covi
AlgaeBase URL URL pro webovou stránku AlgaeBase url 1,015
P1349
talk
covi
ploidie ploidy of a genome wikibase-item 5
P1350
talk
covi
počet odehraných zápasů buď jako vymezení vlastnosti 'člen sportovního družstva', nebo celkový počet počet zápasů quantity 134,650
P1351
talk
covi
počet vstřelených gólů/bodů góly/body vstřelené v zápase/události uvedené ve vymezení; pro body v lize použijte P1358 góly, vstřelených bodů, vštřelených gólů, body, branky quantity 144,301
P1352
talk
covi
pořadí sportovce the subject's position in the specified rank quantity 31,723
P1353
talk
covi
original spelling original spelling of a scientific name string 465
P1354
talk
covi
shown with features secondary features depicted in a work. Use as qualifier for "depicts" (P180). wikibase-item 1,571
P1355
talk
covi
výhry počet vyhraných sportovních zápasů, her apod. vyhrané zápasy, vítězství quantity 388
P1356
talk
prohry počet prohraných sportovních zápasů, her apod. porážky, prohrané zápasy quantity 331
P1357
talk
remízy počet remizovaných sportovních zápasů, her apod. nerozhodné zápasy quantity 322
P1358
talk
covi
dosažené body počet bodů v ligové tabulce či desetiboji (pro góly/body v zápase použijte P1351) body, ligové body quantity 885
P1359
talk
number of points/goals conceded points conceded or goals against (use in league table items) quantity 334
P1360
talk
covi
Monte Carlo Particle Number number given to each elementary particle string 60
P1362
talk
covi
Theaterlexikon der Schweiz online ID identifier in the online edition of the Theater Dictionary of Switzerland external-id 1,388
P1363
talk
covi
gól/body získal osoba, která ve hře dosáhla branky či bodů gól vstřelil, body získal, vstřelil, získal wikibase-item 97
P1364
talk
covi
ITTF table tennis player ID 6-digit identifier for a table tennis player as per International Table Tennis Federation (ITTF) external-id 529
P1365
talk
covi
předchůdce osoba nebo položka, kterou tato položka nahradila; pro stavby použijte P1398; pokud nešlo o nahrazení, použijte P155 nahradil (koho/co) wikibase-item 40,900
P1366
talk
covi
nástupce osoba nebo položka, která tuto položku nahradila; pokud nešlo o nahrazení, použijte P156 nahrazeno (kým/čím), nahradil, náhrada wikibase-item 45,254
P1367
talk
covi
Art UK artist ID authority control identifier for artists (creators of publicly owned oil paintings in the UK) external-id 22,533
P1368
talk
covi
LNB identifikátor identifier assigned by the National Library of Latvia external-id 20,821
P1369
talk
covi
číslo v íránské databázi památek identifier in the Iranian National Heritage database external-id 26,838
P1370
talk
covi
IHSI ID identifier for an administrative territorial entity in Haiti external-id 315
P1371
talk
covi
ASI Monument ID identifier assigned to monuments catalogued by the Archaeological Survey of India external-id 617
P1372
talk
binding of software library software library in another programming language provided by the subject software binding wikibase-item 17
P1373
talk
covi
daily patronage number of daily passengers, patrons or visitors in specified time period quantity 132
P1375
talk
covi
NSK ID identifier for an item in the National and University Library in Zagreb (including leading zeroes) external-id 2,822
P1376
talk
covi
hlavní sídlo čeho země, státu, kantonu nebo jiné administrativní jednotky wikibase-item 45,507
P1377
talk
covi
MTR station code identifier for a station in Hong Kong issued by MTR external-id 179
P1378
talk
covi
China railway TMIS station code identifier for a railway station used in China railway system external-id 1,769
P1380
talk
covi
UglyBridges.com ID identifier from database based on the National Bridge Inventory. Lists every U.S. bridge over 20 feet (6 meters) long external-id 1,501
P1381
talk
covi
bridgehunter.com ID identifier from a database of historic bridges external-id 1,693
P1382
talk
covi
kryje se s objekt, který je částečně, ale nikoli plně (P361), částí subjektu překrývá se s, koinciduje s wikibase-item 3,636
P1383
talk
covi
zahrnuje sídlo sídla, která jsou součástí této administrativní jednotky wikibase-item 4,965
P1385
talk
covi
Enciclopédia Açoriana ID identifier for an item in Enciclopédia Açoriana external-id 34
P1386
talk
covi
Japanese High School Code identifier for a high school in Japan external-id 7
P1387
talk
covi
political alignment political position within the political spectrum wikibase-item 1,238
P1388
talk
covi
German regional key identifier for municipalities and other areas in Germany external-id 735
P1389
talk
covi
product certification certification for a product, qualify with P1001 ("applies to jurisdiction") if needed wikibase-item 3,106
P1390
talk
match time of event time into a game when an event occurs (use with a unit) čas, minuta zápasu quantity 87
P1391
talk
covi
ID v Indexu Fungorum identifikátor vědeckého názvu taxonu v mykologickém Indexu Fungorum (položka Q1860469) Index Fungorum external-id 76,935
P1392
talk
covi
ComicBookDB ID identifier in a comic book database external-id 40
P1393
talk
covi
proxy person authorized to act for another wikibase-item 17
P1394
talk
covi
Glottolog code identifier for a languoid in the Glottolog database external-id 9,727
P1395
talk
covi
National Cancer Institute ID identifikátor z www.cancer.gov NCI ID, National Cancer Institute identifikátor, identifikátor National Cancer Institute external-id 15
P1396
talk
covi
Linguasphere code identifier for a language from Linguasphere Observatory string 102
P1397
talk
covi
State Catalogue of Geographical Names (Russia) ID identifier in State Catalogue of Geographical Names (Russia) external-id 147
P1398
talk
covi
původní stavba the item this building or structure replaced, at the same geographic location wikibase-item 180
P1399
talk
covi
odsouzen za zločin, za který byla osoba odsouzena wikibase-item 3,898
P1400
talk
covi
FCC Facility ID U.S. ID number for broadcast stations external-id 12,961
P1401
talk
covi
stránka pro nahlašování chyb bug report page where bugs, issues, and feature requests are filed for a particular software bug tracker url 378
P1402
talk
covi
Foundational Model of Anatomy ID identifikátor z ontologie Foundational Model of Anatomy FMA, identifikátor Foundational Model of Anatomy, Foundational Model of Anatomy identifikátor string 3,835
P1403
talk
covi
original combination for animals: the combination (binomen or trinomen) where the species-group name used in this taxon name was first published wikibase-item 7,298
P1404
talk
covi
World Glacier Inventory ID identifier in the World Glacier Inventory database external-id 460
P1406
talk
covi
směr psaní direction that a writing system goes in wikibase-item 14
P1407
talk
covi
kód MusicBrainz pro sérii kód série v hudební encyklopedii MusicBrainz MusicBrainz pro řadu, MusicBrainz pro sérii, MBID série, MBID řady external-id 603
P1408
talk
covi
licensed to broadcast to place that a radio/TV station is licensed/required to broadcast to wikibase-item 5,358
P1409
talk
covi
Cycling Archives cyclist ID identifier in the Cycling Archives external-id 14,818
P1410
talk
covi
number of representatives in an organization/legislature number of seats a political party, faction, or group has in a given legislature quantity 97
P1411
talk
covi
nominace na award nomination received by a person, organisation or creative work (inspired from "award received" (Property:P166)) wikibase-item 18,351
P1412
talk
covi
ovládané jazyky jazyky, kterými osoba mluví wikibase-item 587,829
P1414
talk
covi
knihovna uživatelského rozhraní framework or toolkit a program uses to display the graphical user interface knihovna uživatelského prostředí, GUI wikibase-item 1,015
P1415
talk
covi
Oxford Biography Index Number identifier used by the Oxford Dictionary of National Biography external-id 60,706
P1416
talk
covi
affiliation organization that a person or organization is affiliated with wikibase-item 6,829
P1417
talk
covi
ID Encyclopædia Britannica Online identifikátor v online verzi Encyclopædia Britannica external-id 95,791
P1418
talk
covi
orbits completed number of orbits a spacecraft has done around a body quantity 289
P1419
talk
covi
tvar geometrický tvar objektu wikibase-item 505
P1420
talk
covi
synonymum taxonu (incorrect) name(s) listed as synonym(s) synonymní taxon wikibase-item 4,055
P1421
talk
covi
GRIN URL URL for the website GRIN url 90,298
P1422
talk
covi
Sandrart.net ID person identifier in the web-based edition of Joachim von Sandrart’s "Teutscher Academie der Edlen Bau, Bild- und Mahlerey-Künste" (1675–80) external-id 5,003
P1423
talk
covi
téma šablony primary topic of the subject template or infobox wikibase-item 5,838
P1424
talk
covi
šablona tématu primary infobox or navigational template of this subject wikibase-item 5,720
P1425
talk
ekoregion (WWF) ekoregion entity wikibase-item 6
P1427
talk
covi
počátek cesty počáteční bod cesty, letu apod. počátek letu wikibase-item 12,307
P1428
talk
covi
Lost Art-ID identifier in the Lost Art Internet Database external-id 10
P1429
talk
covi
domácí zvíře domácí zvíře, které osoba vlastní domácí mazlíček wikibase-item 108
P1430
talk
covi
OpenPlaques ID identifikátor osoby v databázi OpenPlaques external-id 4,998
P1431
talk
covi
výkonný producent executive producer of a movie or TV show wikibase-item 4,710
P1432
talk
covi
B-side song/track which is the B-side of this single wikibase-item 331
P1433
talk
covi
publikováno v rozsáhlejší dílo, v jehož rámci byla práce publikována dílo, časopis, sbírka wikibase-item 14,484,428
P1434
talk
covi
popisuje fiktivní svět the subject is a work describing a fictional universe, i.e. whose plot occurs in this universe. wikibase-item 1,501
P1435
talk
covi
památkový status objekt chráněný jako kulturní dědictví památková ochrana wikibase-item 1,454,220
P1436
talk
covi
velikost sbírky nebo výstavy number of items in a collection or exhibition quantity 227
P1437
talk
covi
plea whether a person pleaded guilty, not guilty, etc. wikibase-item 7
P1438
talk
covi
Jevrejskaja enciklopedija (kód) identifier on the Electronic Jewish Encyclopedia (Elektronnaja Evrejskaja Entsiklopedia) string 1,344
P1439
talk
covi
Norsk filmografi ID identifier from Norsk filmografi, published by the National Library of Norway external-id 752
P1440
talk
covi
Fide ID identifikátor v databázi šachových hráčů FIDE external-id 12,711
P1441
talk
covi
vyskytuje se v díle dílo, v němž se tato fiktivní entita vyskytuje wikibase-item 24,789
P1442
talk
covi
obrázek hrobu picture of a person or animal's grave, gravestone or tomb fotografie hrobu, fotka hrobu commonsMedia 24,384
P1443
talk
způsob skórování vymezení pro P1363 (gól/body získal) wikibase-item 12
P1444
talk
covi
cíl cesty místo, kam směřuje nějaká cesta (let, jízda dopravního prostředku, výzkumná výprava, migrace atd.) destinace wikibase-item 6,541
P1445
talk
covi
fiktivní svět popsán ve to link a fictional universe with a work that describes it: <universe> "described in the work:" <work> wikibase-item 112
P1446
talk
covi
počet pohřešovaných number of people missing after an event - qualify with "point in time (P585)" pohřešovaní quantity 30
P1447
talk
covi
ID olympionika na Sports-Reference.com identifikační číslo sportovce v databázi olympioniků na www.sports-reference.com/olympics/athletes/ external-id 113,183
P1448
talk
oficiální název oficiální jméno předmětu v jeho úředním jazyce název, plný název, úplný název, oficiální jméno, celé jméno monolingualtext 855,728
P1449
talk
přezdívka informal name (for a pseudonym use P742) alias, aka monolingualtext 5,355
P1450
talk
covi
Sandbox Monolingual text sandbox for testing the monolingual text datatype monolingualtext 1
P1451
talk
covi
motto text motta heslo, text motta monolingualtext 3,043
P1453
talk
covi
catholic.ru ID identifier on the site catholic.ru external-id 11
P1454
talk
covi
právní forma podnikání typ podnikatelského subjektu definovaný zákonem typ společnosti, forma podnikání, právní forma wikibase-item 26,963
P1455
talk
covi
seznam díla link to the article with the works of a person wikibase-item 278
P1456
talk
covi
seznam památek přehled památek v místě nebo území wikibase-item 7,686
P1457
talk
covi
absolutní hvězdná velikost absolutní jasnost astronomického objektu absolutní magnituda quantity 1,159
P1458
talk
covi
barevný index color index of an astronomical object quantity 10
P1459
talk
covi
Cadw Building ID identifier for listed buildings in Wales external-id 29,865
P1460
talk
covi
NIEA building ID identifier for listed buildings in Northern Ireland external-id 829
P1461
talk
covi
Patientplus ID identifikátor nemoci z Patient UK identifikátor Patientplus, Patientplus identifikátor string 771
P1462
talk
covi
správce standardu těleso či organizace, která je zodpovědná za údržbu a publikaci standardu standardizující organizace wikibase-item 1,400
P1463
talk
covi
PRDL Author ID identifier from Post-Reformation Digital Library external-id 429
P1464
talk
covi
kategorie lidí zde narozených kategorie, do které se zařazují osoby, které se narodily na tomto místě kategorie pro lidi zde narozené wikibase-item 23,643
P1465
talk
covi
kategorie lidí zde zemřelých kategorie, do které se zařazují osoby, které zesnuly na tomto místě kategorie pro lidi zde zemřelé wikibase-item 10,962
P1466
talk
covi
WALS lect code identifier for a language external-id 2,548
P1467
talk
covi
WALS genus code identifier for a language genus external-id 8
P1468
talk
covi
WALS family code identifier for a language family external-id 6
P1469
talk
covi
identifikátor hráče FIFA identifier for a soccer player per FIFA external-id 14,837
P1470
talk
covi
maximum glide ratio maximum glide ratio of an aircraft quantity 17
P1471
talk
covi
reporting mark reporting mark for railroads in North America string 68
P1472
talk
covi
stránka tvůrce na Commons jméno stránky tvůrce na Wikimedia Commons (bez prefixu „Creator“) string 31,687
P1473
talk
covi
Nupill Literatura Digital - Author identifier for an author from Nupill Literatura Digital external-id 296
P1474
talk
covi
Nupill Literatura Digital - Document identifier for a document in Nupill Literatura Digital external-id 12
P1476
talk
covi
titul originální název díla název, originální název, původní název monolingualtext 15,013,302
P1477
talk
covi
rodné jméno (text v jazyce) plné jméno osoby při narození, pokud se liší od dnešního běžně použitého jména dívčí jméno, jméno za svobodna, rozená, rozený, rodné jméno (text v jazyce) monolingualtext 41,590
P1478
talk
covi
bezprostřední příčina nearest, proximate thing that directly resulted in the subject as outcome or effect. Used in conjunction with 'has cause' (i.e. underlying cause) and 'has contributing factor'. See 'Help:Modeling causes'. bezprostředně způsobeno wikibase-item 395
P1479
talk
covi
přispívající činitel thing that significantly influenced, but did not directly cause, this outcome or effect. Used in conjunction with 'has cause' and 'has immediate cause'. See 'Help:Modeling causes'. přispívající činitelé, má přispívající činitele, má přispívající činitel wikibase-item 153
P1480
talk
covi
nejasné informace kvalifikace přesnosti výroku: circa (Q5727902), v blízkosti (Q21818619), pravděpodobně (Q18122778), sporná (Q18912752) circa, asi, okolo, pravděpodobně, téměř, kolem wikibase-item 34,785
P1481
talk
covi
vici.org ID identifier on vici.org - archaeological atlas of antiquity external-id 329
P1482
talk
covi
štítek na Stack Exchange štítek na webech Stack Exchange url 2,795
P1483
talk
covi
kulturnoe-nasledie.ru ID identifier for an item in a Russian cultural heritage register external-id 3,944
P1529
talk
covi
Gertrude identifier identifier for a cultural property per the Glad database of French cultural heritage external-id 567
P1531
talk
parent(s) of this hybrid wikibase-item 277
P1532
talk
covi
země pro sport země, kterou sportovec reprezentuje reprezentuje, národnost pro sport wikibase-item 12,621
P1533
talk
covi
identické příjmení příjmení stejné jako toto křestní jméno shodné příjmení, stejné příjmení wikibase-item 9,609
P1534
talk
covi
příčina konce qualifier to use together with the end date qualifier (P582) to specify the cause příčina ukončení, důvod konce, důvod ukončení wikibase-item 11,290
P1535
talk
covi
uživatel kdo uživá popsaný objekt wikibase-item 1,068
P1536
talk
covi
bezprostřední příčina (čeho) immediate cause of this effect wikibase-item 74
P1537
talk
covi
přispívající činitel (čeho) thing that is significantly influenced by this cause, but does not directly result from it. See 'Help:Modeling causes' for examples and discussion. wikibase-item 41
P1538
talk
covi
počet domácností number of households inhabiting the place; number of households of subject quantity 51,752
P1539
talk
covi
počet obyvatel – ženy počet obyvatel ženského pohlaví počet žen quantity 64,208
P1540
talk
covi
počet obyvatel – muži počet obyvatel mužského pohlaví počet mužů quantity 63,572
P1541
talk
covi
Cycling Quotient male cyclist ID identifier on cqranking.com external-id 4,670
P1542
talk
covi
příčina (čeho) effect of this cause wikibase-item 1,670
P1543
talk
covi
monogram image of a person's monogram commonsMedia 189
P1544
talk
covi
Federal Register Document Number Authority file ID in the United States Federal Register external-id 158
P1545
talk
covi
pořadové číslo position of an item in its parent series, generally to be used as a qualifier. Different from "rank" string 14,170,440
P1546
talk
covi
popis motta položka o mottu (P1451) motto wikibase-item 292
P1547
talk
covi
závisí na subject software depends on object software závislost wikibase-item 2,859
P1548
talk
covi
maximum Strahler number highest Strahler number of a stream, creek, or river quantity 65
P1549
talk
covi
demonymum název obyvatel určitého města, státu nebo území, nejlépe v jednotném čísle monolingualtext 942
P1550
talk
covi
Orphanet ID identifier in the Orpha.net database (without ORPHA prefix) external-id 2,751
P1551
talk
covi
Exceptional heritage of Wallonia ID unique identifier of the "Patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne" external-id 72
P1552
talk
covi
charakterizováno (čím) the entity has an inherent or distinguishing non-material characteristic vlastnosti wikibase-item 10,237
P1553
talk
covi
Yandex.Music artist ID identifier for artist on the site music.yandex.ru external-id 421
P1554
talk
covi
UBERON ID identifikátor z ontologie UBERON UBERON identifikátor, identifikátor UBERON external-id 2,465
P1555
talk
covi
Executive Order number identifier for an executive order of the US external-id 3,732
P1556
talk
covi
zbMATH author ID identifier of a person in the Zentralblatt MATH database external-id 3,759
P1557
talk
manifestace (čeho) ztělesnění daného konceptu projev (čeho) wikibase-item 381
P1558
talk
covi
označení tempa indication about the speed or pace of a given musical piece wikibase-item 72
P1559
talk
covi
jméno v rodném jazyce jméno osoby v jejím rodném jazyce monolingualtext 265,826
P1560
talk
covi
křestní jméno druhého pohlaví equivalent name (with respect to the meaning of the name) in the same language: female version of a male first name, male version of a female first name. Add primarily the closest matching one opačné křestní jméno, křestní jméno opačného pohlaví wikibase-item 1,826
P1561
talk
covi
počet přeživších number of people surviving an event quantity 723
P1562
talk
covi
identifikátor AllMovie identifikátor filmu v databázi AllMovie external-id 85,575
P1563
talk
covi
identifikátor MacTutor identifier of the person's biography in the MacTutor History of Mathematics archive external-id 2,762
P1564
talk
covi
At the Circulating Library ID identifier in the At the Circulating Library Victorian literature database external-id 1,035
P1565
talk
covi
Enciclopedia de la Literatura en México ID identifier external-id 821
P1566
talk
covi
identifikátor GeoNames identifikátor v geografické databázi GeoNames external-id 3,116,042
P1567
talk
covi
NIS/INS code Belgian municipality codes maintained by Statistics Belgium external-id 638
P1568
talk
covi
definiční obor set of "input" or argument values for which the function is defined wikibase-item 65
P1571
talk
covi
kodoména nadmnožina oboru hodnot wikibase-item 52
P1573
talk
covi
BBC Genome ID identifier for a single episode/ programme in the BBC Genome database of Radio Times programme listings external-id 33
P1574
talk
covi
exemplář (čeho) property for manuscripts, autographs, incunabula, distinct printed copies wikibase-item 132
P1575
talk
covi
RISS catalog union catalog of South Korea and Japan, maintained by RISS external-id 7
P1576
talk
covi
životní styl typical way of life of an individual, group, or culture wikibase-item 740
P1577
talk
covi
Gregory-Aland-Number identifier for Greek manuskripts of the New Testament external-id 1,779
P1578
talk
covi
Gmelin number identifier for inorganic chemical compounds, in the Gmelin database external-id 16
P1579
talk
covi
číslo v Beilsteinově databázi identifier for organic chemical compounds in the Beilstein database kód v Beilsteinově databázi, registrační číslo v Beilsteinově databázi external-id 18,310
P1580
talk
covi
University of Barcelona authority ID identifier external-id 856
P1581
talk
covi
oficiální blog URL to the blog of this person or organization blog url 1,393
P1582
talk
covi
přírodním produktem taxonu links a natural product with its source (animal, plant, fungal, algal, etc) wikibase-item 536
P1583
talk
covi
MalaCards ID identifier in the Malacards database of diseases external-id 4
P1584
talk
covi
Pleiades ID identifier for a place in Pleiades hosted at pleiades.stoa.org external-id 2,025
P1585
talk
covi
Brazilian municipality code identifier for municipalities in Brazil external-id 5,575
P1586
talk
covi
Catalan object of cultural interest ID external-id 1,524
P1587
talk
covi
ID v registru slovinského kulturního dědictví identifier for a cultural monument in the Slovene Cultural Heritage Register external-id 1,819
P1588
talk
covi
village code of Indonesia village identifier by Statistics Indonesia string 46,665
P1589
talk
covi
nejnižší místo místo s nejnižší nadmořskou výškou v dané zemi, regionu, obci či oblasti wikibase-item 313
P1590
talk
covi
počet obětí počet lidí usmrených či zraněných v důsledku této události, používejte v případě, že nelze upřesnit počet zraněných a počet usmrcených. quantity 46
P1591
talk
obžalovaný person or organization accused, at a trial wikibase-item 86
P1592
talk
státní zástupce person representing the prosecuting authority, at a trial wikibase-item 18
P1593
talk
obhájce person representing the defendant, at a trial wikibase-item 18
P1594
talk
covi
soudce Judge, magistrate or equivalent, presiding at a trial wikibase-item 31
P1595
talk
obvinění offence with which someone is charged, at a trial wikibase-item 87
P1596
talk
covi
trest trest udělený soudem rozsudek wikibase-item 617
P1598
talk
covi
konsekrátor bishop who presided as consecrator or co-consecrator of this bishop wikibase-item 5,101
P1599
talk
covi
Cambridge Alumni Database ID identifier in the Cambridge Alumni Database/Alumni Cantabrigienses (ACAD) external-id 6,823
P1600
talk
covi
code Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya identifier for an architectural property in Catalonia. max. 5-digit numeric external-id 16,102
P1601
talk
covi
číslo esperantisty číslo v Zamenhofově adresáři prvních mluvčích esperanta esperantista číslo, adresář esperantistů external-id 137
P1602
talk
covi
Art UK venue ID authority control identifier for venues housing art, in the UK external-id 1,430
P1603
talk
covi
počet nakažených cumulative number of confirmed, probable and suspected occurrences quantity 21
P1604
talk
stupeň biologického zabezpečení úroveň bilogického zabezpečení nutná k izolování nebezpečné biologické látky wikibase-item 6
P1605
talk
covi
has natural reservoir host species for the pathogen in which it is endemic wikibase-item 12
P1606
talk
covi
natural reservoir of pathogen of which this species is a long-term host wikibase-item 7
P1607
talk
covi
Dialnet author ID identifier for an author in Dialnet external-id 4,929
P1608
talk
covi
Dialnet book ID Book identifier for Dialnet external-id 15
P1609
talk
covi
Dialnet journal external-id 2,036
P1610
talk
covi
Dialnet article external-id 43
P1611
talk
covi
hodnostní kód NATO kód NATO pro hodnosti vojáků NATO code for grade wikibase-item 188
P1612
talk
covi
stránka instituce na Commons name of the institutions's page on Wikimedia Commons (without the prefix "Institution") string 4,839
P1613
talk
covi
kanál IRC official IRC channel of an institution or project IRC url 329
P1614
talk
covi
History of Parliament ID identifier on the History of Parliament website external-id 12,221
P1615
talk
covi
CLARA-ID identifier from database about women visual artists external-id 4,716
P1616
talk
covi
SIREN number identifer for an organization in the SIRENE register maintained by INSEE external-id 37,349
P1617
talk
covi
BBC Things ID identifier in the BBC Things database external-id 750
P1618
talk
covi
číslo dresu číselné označení účastníka sportovního klání na jeho úboru string 24,414
P1619
talk
covi
datum otevření date or point in time an event, museum, theater etc. officially opened otevřeno time 45,277
P1620
talk
covi
žalobce party who initiates a lawsuit wikibase-item 39
P1621
talk
covi
podrobná mapa map containing details about the entire location detailní mapa commonsMedia 1,105
P1622
talk
covi
strana provozu side of the road that vehicles drive on in a given jurisdiction wikibase-item 224
P1624
talk
covi
MarineTraffic Port ID identifier for a port assigned by the MarineTraffic database external-id 826
P1625
talk
covi
has melody this work has the melody of the following work wikibase-item 13
P1626
talk
covi
Thai cultural heritage ID identifier for cultural heritage properties in Thailand external-id 436
P1627
talk
covi
Ethnologue.com code identifier for a language in ethnologue.com external-id 282
P1628
talk
covi
shodná vlastnost URI vlastnosti shodné s touto v jiné ontologii ekvivalentní vlastnost url 190
P1629
talk
covi
odpovídající položka položka, která přesně odpovídá konceptu reprezentovanému vlastností (k použití v tvrzení o vlastnosti) reprezentuje položku, položka wikibase-item 3,226
P1630
talk
covi
URL pro zformátování Web page URL; URI template from which "$1" can be automatically replaced with the effective property value on items. If the site goes offline, set it to deprecated rank. formátovací URL string 2,342
P1631
talk
covi
China Vitae ID identifier for a person in the China Vitae database external-id 1,974
P1632
talk
covi
Hermann-Mauguin notation Hermann-Mauguin notation of the mineral's symmetry element (short form) external-id 28
P1635
talk
covi
řeholní jméno jméno udělené či používané u náboženské osoby monolingualtext 186
P1636
talk
covi
datum křtu datum, kdy byla osoba pokřtěna time 1,588
P1637
talk
covi
podvozek type of aircraft landing gear the item is equipped with wikibase-item 123
P1638
talk
covi
pracovní název temporary name of a product or project used during its development monolingualtext 222
P1639
talk
covi
pendant of other work in a pair of opposing artworks, such as wedding portraits, commissioned together, but not always wikibase-item 789
P1640
talk
covi
kurátor content specialist responsible for this collection wikibase-item 359,982
P1641
talk
covi
port defaultní komunikační endpoint v TCP, UDP nebo jiných protokolech síťový port quantity 210
P1642
talk
covi
acquisition transaction how the player was acquired; qualifier for P54 (member of sports team) wikibase-item 39,246
P1643
talk
covi
departure transaction how the player was released or transferred from the roster; qualifier for P54 (member of sports team) wikibase-item 69
P1644
talk
covi
MessesInfo ID identifier external-id 19,251
P1645
talk
covi
NIST/CODATA ID identifikátor fyzikální konstanty CODATA ID external-id 37
P1647
talk
covi
podvlastnost (čeho) všechny položky propojené touto vlastností jsou též propojené uvedenou nadřazenou vlastností rdfs:subPropertyOf wikibase-property 430
P1648
talk
covi
Dictionary of Welsh Biography ID identifier per the Dictionary of Welsh Biography external-id 4,534
P1649
talk
covi
KMDb person ID identifier for a person on the Korean Movie Database (KMDb) external-id 4,289
P1650
talk
covi
BBF ID identifier in the archive database of the German "Research Library for the History of Education" (personal data of the teachers of Prussia) external-id 647
P1651
talk
covi
identifikátor videa na YouTube identifier of a video on YouTube YouTube video, ID videa na YouTube external-id 12,859
P1652
talk
covi
rozhodčí referee or umpire of a match wikibase-item 5,769
P1653
talk
covi
TERYT municipality code identifier for a municipality per the Główny Urząd Statystyczny in Poland external-id 2,667
P1654
talk
covi
wing configuration configuration of wing(s) used by an aircraft wikibase-item 573
P1656
talk
odhaleno (kým) person who unveils a statue, sculpture, memorial or plaque, etc. wikibase-item 75
P1657
talk
covi
MPAA film rating US film classification administered by the Motion Picture Association of America wikibase-item 973
P1659
talk
covi
viz též used to indicate another property that might provide additional information about the Wikidata-property podobná vlastnost wikibase-property 9,343
P1660
talk
covi
has index case initial patient in the population of an epidemiological investigation wikibase-item 5
P1661
talk
covi
Alexa rank The website's Alexa ranking with P585 as a qualifier for each value. The current value should be marked 'preferred' Alexa hodnocení quantity 3,046
P1662
talk
covi
DOI prefix identifier specific to a DOI registrant external-id 1,736
P1663
talk
covi
ProCyclingStats cyclist ID identifier on the website ProCyclingStats (www.procyclingstats.com) external-id 5,576
P1664
talk
covi
Cycling Database ID identifier on the website Cycling Database (www.cyclingdatabase.com) external-id 21
P1665
talk
covi
Chess Games ID identifikátor na webu Chess Games (chessgames.com) external-id 4,305
P1666
talk
covi
Chess Club ID identifier on the website Chess Club (www6.chessclub.com) external-id 43
P1667
talk
covi
TGN ID identifier in the Getty Thesaurus of Geographic Names external-id 19,373
P1668
talk
covi
ATCvet ATCvet code external-id 12
P1669
talk
covi
CONA ID identifier from Cultural Objects Name Authority external-id 184
P1670
talk
covi
identifikátor LAC identifier for authority control per the Library and Archives Canada. Format: 4 digits + 1 letter + 4 digits external-id 3,113
P1671
talk
covi
číslo tratě identifikační číslo železniční tratě číslo trasy string 263
P1672
talk
covi
taxon je zdrojem (čeho) links a taxon to natural products it produces. Note that it does not say "this taxon is the source of" or "this taxon is a source of" as this may vary. Some products may be yielded by more than one taxon. wikibase-item 534
P1673
talk
covi
obecný vzorec molecular formula of a class of compounds string 16
P1674
talk
covi
potvrzený počet qualifier; number of instances or occurrences classified as confirmed for reporting purposes quantity 25
P1675
talk
covi
number probable number of instances or occurrences classified as probable for reporting purposes quantity 0
P1676
talk
covi
number suspected number of instances or occurrences classified as suspected for reporting purposes quantity 0
P1677
talk
covi
index case of primary case, patient zero: initial patient in the population of an epidemiological investigation wikibase-item 4
P1678
talk
covi
has vertex figure the figure exposed when a corner of a polytope is sliced off wikibase-item 184
P1679
talk
covi
Art UK artwork ID identifier for artworks (publicly owned oil paintings in the UK) external-id 8,151
P1680
talk
covi
podtitul for works, when the title is followed by a subtitle původní podtitul monolingualtext 4,922
P1683
talk
covi
citát quote supporting the statement claim (to be used in the "reference" field) monolingualtext 5,784
P1684
talk
covi
nápis nápis, značka nebo podpis uvedený na předmětu monolingualtext 2,843
P1685
talk
covi
Pokémon browser number a Pokémon identification number string 428
P1686
talk
covi
ocenění za qualifier of award received (P166) to specify the work that an award was given to the creator for oceněn za, oceněna za wikibase-item 11,221
P1687
talk
covi
odpovídající vlastnost vlastnost ve Wikidatech, které odpovídá tato položka vlastnost wikibase-property 4,395
P1688
talk
covi
ID na AniDB identifikátor na stránkách anidb.net AniDB ID, AniDB identifikátor external-id 230
P1689
talk
central government debt as a percent of GDP quantity 4
P1690
talk
covi
ICD-10-PCS medical classification used for procedural coding external-id 13
P1691
talk
covi
operations and procedures key (OPS) official classification of operational procedures external-id 11
P1692
talk
covi
ICD-9-CM identifier in the ICD adaption assigning diagnostic and procedure codes string 2,204
P1693
talk
covi
Terminologia Embryologica standardized list of words used in the description of human embryologic and fetal structures external-id 153
P1694
talk
covi
Terminologia Histologica controlled vocabulary for use in cytology and histology external-id 348
P1695
talk
covi
NLP identifikátor identifier for authority control per the National Library of Poland. Format: "A", 7 digits, "X" or another digit. external-id 26,780
P1696
talk
covi
inverzní vlastnost propojuje vlastnost s opačnou vlastností inverze (čeho) wikibase-property 127
P1697
talk
covi
počet platných hlasů vote count for the elections (excluding invalid votes) platné hlasy quantity 1,895
P1699
talk
covi
SkyscraperPage building id identifier for a building in the SkyscraperPage database external-id 743
P1700
talk
covi
SIPA ID identifier in the SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitectónico) database of heritage sites in Portugal external-id 826
P1702
talk
covi
IGESPAR ID identifier in the IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) database of heritage sites in Portugal external-id 1,687
P1703
talk
is pollinated by how pollen from the male anthers is transferred to the female stigma of a flower wikibase-item 6
P1704
talk
is pollinator of plant that this animal visits for pollen (and that it pollinates) wikibase-item 6
P1705
talk
covi
v původním jazyce jméno položky v jejím úředním jazyce (Q23492) nebo v jejím původním jazyce (P364) monolingualtext 274,063
P1706
talk
covi
společně s qualifier to specify the person or group that this property is shared with wikibase-item 2,026
P1707
talk
covi
DAAO ID identifier per Design & Art Australia Online external-id 976
P1708
talk
covi
LfDS object ID identifer for national heritage sites issued by the Landesamt für Denkmalpflege Sachsen external-id 11,472
P1709
talk
ekvivalentní třída ekvivalentní třída v jiných ontologiích url 801
P1710
talk
covi
Sächsische Biografie identifier in a biographical dictionary of people from Saxony external-id 1,519
P1711
talk
covi
Identifikátor osoby-instituce Britského muzea Identifikátor Britského muzea BM id external-id 24,045
P1712
talk
covi
identifikátor na Metacritic identifikátor external-id 14,774
P1713
talk
covi
biografie na stránkách Bundestagu v Německu odkaz na biografickou stránku německého parlamentu url 1,804
P1714
talk
covi
Journalisted ID identifier on Journalisted, an independent, not-for-profit website (by Media Standards Trust) listing the published writing of journalists and politicians external-id 265
P1715
talk
covi
RKD/ESD (Slovenia) ID reference number of intangible cultural heritage of Slovenia (EID) external-id 10
P1716
talk
covi
obchodní značka brand of a product wikibase-item 6,040
P1717
talk
covi
SANDRE ID identifer of the French national Water Information System external-id 3,904
P1721
talk
covi
pinyin transliterace hanyu pinyin transliteration of a pinyin text (usually to be used as a qualifier) pchin-jin transliterace string 982
P1725
talk
covi
beatů za minutu tempo hudebního díla tempo, bpm quantity 262
P1726
talk
covi
Florentine musea Inventario 1890 ID national florentine musea inventory from 1890 identifier external-id 114
P1727
talk
covi
Flora of North America taxon ID identifier of a taxon in Flora of North America external-id 17,554
P1728
talk
covi
ID umělce na AllMusic identifier for an artist in AllMusic database external-id 36,070
P1729
talk
covi
ID alba na AllMusic identifier for an album in AllMusic database external-id 22,077
P1730
talk
covi
ID písně na AllMusic identifier for a song in AllMusic database external-id 488
P1731
talk
covi
hlasový obor popisuje klasifikaci operních pěvců wikibase-item 295
P1732
talk
covi
Naturbase ID identifier in the Naturbase database published by the Norwegian Environment Agency external-id 828
P1733
talk
covi
Steam Application ID identifier for an application on the Steam website external-id 3,542
P1734
talk
covi
oath of office date when person swore the oath of office time 113
P1735
talk
covi
Comedien.ch ID identifier in Comedien.ch database of actors and commedians external-id 44
P1736
talk
covi
Information Center for Israeli Art artist ID identifier for an artist found in the Information Center for Israeli Art external-id 315
P1738
talk
covi
Merck Index monograph URL stem of page in The Merck Index Online external-id 3
P1739
talk
covi
CiNii book ID identifier for books, in the Japanese CiNii bibliography. external-id 114
P1740
talk
covi
kategorie filmů zde točených the object is a category for films shot at/in the subject wikibase-item 1,218
P1741
talk
covi
GTAA ID identifier for GTAA, a thesaurus used in audiovisual archives (NISV, EYE) external-id 10,359
P1743
talk
covi
Bradley and Fletcher checklist number reference for a species in the Bradley and Fletcher checklist of British lepidoptera external-id 2,593
P1744
talk
covi
Agassiz checklist number Reference for a species in the 2013 checklist of over 2,700 species British lepidoptera external-id 2,507
P1745
talk
covi
VASCAN ID identifier in the Database of Vascular Plants of Canada external-id 10,846
P1746
talk
covi
ZooBank nomenclatural act identifier for nomenclatural act at ZooBank external-id 27,371
P1747
talk
covi
Flora of China ID identifier of a taxon in Flora of the People's Republic of China external-id 43,678
P1748
talk
covi
NCI Thesaurus ID identifikátor v United States National Cancer Institute Thesaurus NCI Thesaurus identifikátor, identifikátor NCI Thesaurus string 6,266
P1749
talk
covi
Parlement & Politiek ID entry of described object on Parlement & Politiek, website describing Dutch politics external-id 6,016
P1750
talk
covi
jmeniny day of the year associated with a first/given name. A qualifier should be used to identify the calendar that is being used. Distinguish from "feast day" (P:P841) svátek wikibase-item 2,070
P1751
talk
covi
Art UK collection ID identifier for art collections, in the UK external-id 11
P1752
talk
měřítko poměr velikosti obrazu (mapy, modelu, sochy, ..) vůči předloze quantity 143
P1753
talk
covi
seznam související s kategorií Wikimedia list equivalent to a Wikimedia category seznam souvisící s kategorií wikibase-item 3,817
P1754
talk
covi
kategorie související se seznamem Wikimedia category equivalent to a Wikimedia list kategorie souvisící se seznamem wikibase-item 3,793
P1755
talk
covi
ID nehody na Aviation Safety Network identifikátor popisu nehody v databázi projektu Aviation Safety Network ASN ID external-id 1,323
P1760
talk
covi
Aviation Safety Network Wikibase Occurrence identifier for an item in the Aviation Safety Network's database external-id 32
P1761
talk
covi
Watson & Dallwitz family ID familyID in Watson & Dallwitz: The families of flowering plants external-id 546
P1762
talk
covi
Hornbostel-Sachs classification Hornbostel-Sachs classification of a musical instrument string 380
P1763
talk
covi
National Pipe Organ Register ID identifier in the (United Kingdom) National Pipe Organ Register external-id 4
P1764
talk
covi
FOIH relict ID identifier for a "relict" in the database of the Flemish organization for Immovable Heritage external-id 1,528
P1766
talk
covi
cedule obrázek cedule či dopravní značky s názvem místa značka commonsMedia 1,267
P1769
talk
covi
denkXweb identifier identifier in the online database for cultural heritage monuments in the German state of Hesse external-id 10,716
P1770
talk
covi
Romania LMI code identifier in 'Lista monumentelor istorice din România' (Romanian heritage sites) external-id 30,110
P1771
talk
covi
Integrated Postsecondary Education Data System ID identifier for colleges and universities in the United States external-id 3,460
P1772
talk
covi
USDA PLANTS ID identifier in the United States Department of Agriculture PLANTS Database external-id 40,692
P1773
talk
covi
připisováno (komu) nejistý, ale pravděpodobný autor uměleckého díla wikibase-item 916
P1774
talk
covi
workshop of artist whose work group are the likely creator of an artwork wikibase-item 740
P1775
talk
covi
follower of for unknown artists who work in the manner of the named artist wikibase-item 186
P1776
talk
covi
circle of for unknown artists who lived in the same time as the named author in a similar style, possibly a follower or someone who had contact with the named artist wikibase-item 82
P1777
talk
covi
manner of for unknown artists who worked in a similar style as the named author, but not necessary from the same period wikibase-item 532
P1778
talk
covi
padělek napodobující (koho) u uměleckého díla pokoušejícího se vypadat jako dílo uvedeného autora wikibase-item 11
P1779
talk
covi
možný tvůrce for a creative work with considerable uncertainty about the author wikibase-item 144
P1780
talk
covi
school of for a creative work with author with a style influenced by the known author or circle, active in the same period, but a student or follower wikibase-item 49
P1782
talk
covi
zdvořilostní jméno jméno k veřejnému použití, dané osobě na počátku dospělosti; ve východní Asii společenské jméno string 595
P1785
talk
covi
chrámové jméno name bestowed to a monarch after death (East Asia) string 12
P1786
talk
covi
posmrtné jméno name given to a person after death (East Asia) string 272
P1787
talk
covi
art-name type of pseudonym traditionally adopted by writers and artists in East Asia string 345
P1788
talk
covi
DVN ID identifier in the Dutch Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Online Dictionary of Dutch Women), a biography portal of prominent women in Dutch history. external-id 2,011
P1789
talk
covi
provozní ředitel provozní ředitel organizace COO, chief operating officer wikibase-item 22
P1791
talk
covi
kategorie lidí zde pohřbených Wikimedia category for people with a burial site within this area wikibase-item 1,421
P1792
talk
covi
kategorie lidí spojených s tímto místem Wikimedia category for people associated with this place wikibase-item 17,740
P1793
talk
covi
formát jako regulární výraz regulární výraz popisující identifikátor nebo vlastnost Wikidat regulární výraz, regex string 2,457
P1794
talk
covi
bureau du patrimoine de Seine-Saint-Denis ID identifier in the atlas-patrimoine93.fr website external-id 32
P1795
talk
covi
Smithsonian American Art Museum: person/institution thesaurus ID identifier for a person or institution, in the Smithsonian American Art Museum: person/institution thesaurus external-id 4,858
P1796
talk
covi
International Standard Industrial Classification code Rev.4 code of industry by ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) string 59
P1798
talk
covi
ISO 639-5 code identifier for a language family per ISO 639-5 external-id 123
P1799
talk
covi
Maltese Islands National Inventory of Cultural Property ID identifier in the National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands external-id 2,360
P1800
talk
covi
název databáze Wikimedia identifier for a Wikimedia project database external-id 924
P1801
talk
covi
obrázek pamětní desky image of plaque or inscription commemorating or mentioning the subject. For graves, use grave picture (P1442) pamětní deska commonsMedia 8,488
P1802
talk
covi
EMLO person ID identifier in the Early Modern Letters Online project run by the Bodleian Library external-id 5,115
P1803
talk
covi
číslo osoby na Masarykově univerzitě identifikátor osoby (učo) ve vztahu s Masarykovou univerzitou (zaměstnanec, absolvent, student…) identifikátor osoby na Masarykově univerzitě, univerzitní číslo osoby na Masarykově univerzitě, učo na Masarykově univerzitě, učo na MU, MUNI číslo osoby external-id 42
P1804
talk
covi
identifikátor filmu v DNF ID filmu v databázi Dánské národní filmografie DNF film ID external-id 21,913
P1806
talk
covi
ABoK number identifier for a knot in the Ashley Book of Knots external-id 27
P1807
talk
covi
Great Aragonese Encyclopedia ID identifier in the Spanish language, Aragon-themed, Great Aragonese Encyclopedia (GEA) external-id 2,869
P1808
talk
covi
senat.fr ID identifier on the website of the French senate external-id 4,441
P1809
talk
covi
choreograf autor choreografie wikibase-item 382
P1810
talk
covi
uveden jako jméno osoby účastnící se na projektu (ve formě, jak bylo uvedeno) string 371,505
P1811
talk
covi
seznam dílů odkaz na článek se seznamem dílů tohoto seriálu seznam epizod, seznam episod wikibase-item 819
P1813
talk
zkráceně zkrácené označení místa, osoby, organizace apod. krátký název, zkratka, akronym monolingualtext 15,264
P1814
talk
covi
jméno v kaně zápis japonského jména písmem kana kana, katakana, hiragana string 162,868
P1815
talk
covi
RSL scanned book's identifier identifier of the Russian State Library string 291
P1816
talk
covi
National Portrait Gallery (London) person ID identifier for sitters and artists represented in the National Portrait Gallery, London external-id 29,900
P1817
talk
covi
adresát person or organization to whom a letter or note is addressed wikibase-item 189
P1818
talk
covi
KH databáze osob dvořanů rakouských Habsburků v 16. a 17. století external-id 1,387
P1819
talk
covi
identifikátor osoby na genealogics.org identifikátor pro osoby na genealogics.org external-id 11,001
P1820
talk
covi
Open Food Facts food additive id represents a food additive on Open Food Facts string 329
P1821
talk
covi
Open Food Facts food category ID represents a food category on Open Food Facts external-id 667
P1822
talk
covi
DSH object ID identifier for cultural monuments in Hamburg, Germany external-id 6
P1823
talk
covi
BAnQ work ID identifier for a work in the collection of Bibliothèque et Archives nationales du Québec external-id 17
P1824
talk
covi
číslo silnice číslo identifikující souvislou část pozemní komunikace číslo komunikace string 19,886
P1825
talk
covi
Baseball-Reference.com major league player ID identifier for a Major League Baseball player assigned by Baseball-Reference.com external-id 17,073
P1826
talk
covi
Baseball-Reference.com minor league player ID identifier for a Minor League Baseball player assigned by Baseball-Reference.com external-id 15,558
P1827
talk
covi
ISWC identifier for musical works, adopted as international standard ISO 15707 external-id 1,042
P1828
talk
covi
IPI name number identifier for the name of a composer, author and other relevant parties external-id 204
P1829
talk
covi
Roud Folk Song Index number number assigned to a folk song in the Roud Folk Song Index external-id 590
P1830
talk
covi
vlastní entities owned by the subject wikibase-item 1,222
P1831
talk
covi
electorate set of persons qualified to vote during elections quantity 2,111
P1832
talk
covi
GrassBase ID identifier in GrassBase - The Online World Grass Flora external-id 11,811
P1833
talk
covi
počet registrovaných uživatelů number of registered users on a website quantity 48
P1836
talk
covi
pořadové číslo draftu celkové pořadí, ve kterém byl hráč vybrán v daném sportovním draftu pořadí v draftu, draftovaný jako string 54
P1837
talk
covi
Gaoloumi ID identifier for a building in the Gaoloumi database external-id 37
P1838
talk
covi
PSS-archi ID identifier for a building in the PSS-archi database external-id 1,442
P1839
talk
covi
US Federal Election Commission ID identifier assigned by the US Federal Election Commission for federal candidates, parties, and other committees external-id 1,181
P1840
talk
covi
vyšetřováno (kým) osoba nebo organizace zapojená do vyšetřování daného incidentu wikibase-item 168
P1841
talk
covi
Swedish district code identifier for Swedish districts from 2016 external-id 2,525
P1842
talk
covi
Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online ID identifier for Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online external-id 2,000
P1843
talk
covi
obecný název taxonu běžný název biologického taxonu v národním jazyce monolingualtext 126,122
P1844
talk
covi
HathiTrust ID identifier from the HathiTrust Digital Library external-id 323
P1845
talk
anti-virus alias alias issued by anti-virus companies to classify malware string 5
P1846
talk
covi
distribution map distribution of item on a mapped area (for range map of taxa, use (P181).) commonsMedia 494
P1847
talk
covi
Nasjonalbiblioteket photographer ID identifier used by the Nasjonalbiblioteket (Norwegian National Library) for photographers external-id 301
P1848
talk
covi
protected areas INPN Code identifier from the Inventaire national du patrimoine naturel for protected areas external-id 398
P1849
talk
covi
SSR WrittenForm ID identifier for the written form a place name, as used by Sentralt Stedsnavnregister in Norway external-id 8
P1850
talk
covi
SSR place name number identifier for a place, used by "Sentralt stedsnavnregister" in Norway for keeping track of names for that place external-id 6,043
P1851
talk
covi
vstupní množina nadmnožina definičního oboru funkce nebo relace zdrojová množina wikibase-item 28
P1852
talk
covi
Perry Index The item's value on the Perry Index primarily for fables attributed to Aesop external-id 56
P1853
talk
covi
krevní skupina blood type of the human or animal wikibase-item 28,135
P1854
talk
covi
Kiev street code identifier for a street of Kiev external-id 1,006
P1855
talk
covi
příklad vlastnosti na Wikidatech příklad položky na Wikidatech, která tuto vlastnost používá wikibase-item 4,071
P1866
talk
covi
Catholic Hierarchy diocese ID identifer for a diocese on catholic-hierarchy.org external-id 6,285
P1867
talk
covi
oprávnění voliči number of eligible voters for a particular election quantity 2,457
P1868
talk
odevzdaných hlasů celkový počet odevzdaných hlasů včetně neplatných quantity 1,852
P1869
talk
covi
Hall of Valor ID identifier for a medal recipient, in the US Hall of Valor external-id 442
P1870
talk
covi
Name Assigning Authority Number identifier in the Archival Resource Key registry external-id 324
P1871
talk
covi
identifikátor CERL identifier in the Consortium of European Research Libraries thesaurus CERL ID external-id 50,460
P1872
talk
covi
minimální počet hráčů minimum numbers of players of a game quantity 110
P1873
talk
covi
maximální počet hráčů maximum numbers of players of a game quantity 111
P1874
talk
covi
Netflix identifier for a creative work on Netflix external-id 20,703
P1875
talk
covi
zastupován express a relationship between a subject and their agent zastupována, agent, zástupce, manažer wikibase-item 1,708
P1876
talk
covi
vessel vessel involved in this mission, voyage or event wikibase-item 376
P1877
talk
covi
inspirováno dílem (koho) umělec, jehož dílo silně inspirovalo tuto položku (nebo z něj přímo kopíruje) kopie díla (koho), podle díla umělce, inspirující umělec wikibase-item 6,907
P1878
talk
covi
Vox-ATypI classification classification for typefaces wikibase-item 49
P1879
talk
covi
income classification (Philippines) classification grade of a Philippine local government unit based on income wikibase-item 1,605
P1880
talk
měřeno pomocí scale by which a phenomenon is measured wikibase-item 65
P1881
talk
covi
seznam postav Wikimedia page with the list of characters for this work wikibase-item 127
P1882
talk
covi
Web Gallery of Art ID identifier for an artist in the Web Gallery of Art external-id 3,910
P1883
talk
covi
Declarator.org ID Person ID on Declarator.org database external-id 999
P1884
talk
covi
barva vlasů person's hair color. Use P585 as qualifier if there's more than one value. wikibase-item 2,305
P1885
talk
covi
katedrála principal church of a religious district wikibase-item 1,473
P1886
talk
covi
Smithsonian volcano ID identifier of volcano in the Smithsonian Global Volcanism Program. Format: 6 digits. external-id 1,561
P1887
talk
covi
vice-county geographical delineation utilized for biological records in the British Isles wikibase-item 49
P1888
talk
covi
Dictionary of Medieval Names from European Sources entry entry in the Dictionary of Medieval Names from European Sources external-id 1,053
P1889
talk
covi
rozdílné od položka, která je rozdílná od jiné položky, ale jsou často zaměňovány odlišné od, liší se od, různé od, neplést s wikibase-item 257,254
P1890
talk
covi
BNC ID Biblioteca Nacional de Chile authority file ID external-id 1,056
P1891
talk
covi
signatář person, country, or organization that has signed an official document (use P50 for author) podepsaný na smlouvě wikibase-item 1,157
P1893
talk
covi
OpenPlaques plaque ID identifier for a commemorative plaque, on a building or other structure in OpenPlaques external-id 9
P1894
talk
covi
Danish urban area code official identifier for an urban area in Denmark external-id 2,131
P1895
talk
covi
Fauna Europaea ID identifikátor v databázi Fauna Europaea external-id 118,864
P1896
talk
covi
zdrojová stránka adresa URL webové stránky sloužící jako zdroj dat pro tuto vlastnost url 2,066
P1897
talk
covi
nejvyšší tón highest note that an instrument can play or singer can sing wikibase-item 4
P1898
talk
covi
nejhlubší tón lowest note that an instrument can play or singer can sing nejnižší tón wikibase-item 4
P1899
talk
covi
LibriVox author ID author ID for an author represented at LibriVox external-id 3,746
P1900
talk
covi
identifikátor EAGLE identifier of an epigraphic concept in the Europeana Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE) vocabulary external-id 427
P1901
talk
covi
BALaT person/organisation id identifier for person or organisation in the People & Institutions database of Belgian Art Links & Tools (BALaT), maintained by KIK-IRPA, Belgium's Royal Institute for Cultural Heritage. external-id 27
P1902
talk
covi
ID umělce na Spotify identifier for an artist on Spotify external-id 6,160
P1903
talk
covi
index vulkanické explozivity stupnice pro klasifikaci explozivních vulkanických erupcí index sopečné výbušnosti, VEI wikibase-item 22
P1906
talk
covi
úřad hlavy státu political office that is fulfilled by the head of state of this item wikibase-item 314
P1907
talk
covi
Australian Dictionary of Biography ID article about the person in the Australian Dictionary of Biography external-id 12,909
P1908
talk
covi
CWGC person ID identifier for a person, in the online database of Commonwealth War Graves Commission external-id 52
P1909
talk
vedlejší účinek effect of a medication or procedure, that occurs next to the desired effect wikibase-item 7
P1910
talk
covi
decreased expression in This property should link a gene and a disease and indicate that a decreased expression of the gene is found in the disease wikibase-item 6
P1911
talk
covi
increased expression in This property should link a gene and a disease and indicate that an increased expression of the gene is found in the disease wikibase-item 2
P1912
talk
covi
deletion association with This property should link a gene and a disease due to a deletion wikibase-item 2
P1913
talk
covi
gene duplication association with This property should link a gene and a disease due to a duplication wikibase-item 3
P1914
talk
covi
gene insertion association with This property should link a gene and a disease due to an insertion wikibase-item 2
P1915
talk
covi
gene inversion association with This property should link a gene and a disease due to an inversion wikibase-item 2
P1916
talk
covi
gene substitution association with This property should link a gene and a disease due to a substitution wikibase-item 2
P1917
talk
covi
posttranslational modification association with This property should link a gene and a disease due to an altered posttranslational modification wikibase-item 2
P1918
talk
covi
altered regulation leads to This property should link a gene and a disease due to altered regulation wikibase-item 3
P1919
talk
covi
Ministry of Education of Chile school ID ID number (Rol Base de Datos, RBD, in Spanish, meaning database role) of all schools (high, middle, primary) in Chile, as registered by the Ministry of Education of Chile external-id 17
P1920
talk
covi
CWGC burial ground ID identifier for a cemetery, churchyard, or memorial, in the online database of Commonwealth War Graves Commission external-id 200
P1921
talk
covi
formatter URI of the RDF resources formatter URL for RDF resource: URI template from which "$1" can be automatically replaced with the effective property value on items (it is the URI of the resources, not the URI of the RDF file describing it) string 68
P1922
talk
covi
incipit první verš básně, písně apod. první verš, první řádek, první věta monolingualtext 2,359
P1923
talk
covi
zúčastněné týmy Like 'Participant' (P710) but for teams. For an event like a cycle race or a football match you can use this property to list the teams and P710 to list the individuals (with 'member of sports team' (P54)' as a qualifier for the individuals) wikibase-item 7,381
P1924
talk
vaccine for disease that a vaccine is for wikibase-item 31
P1925
talk
covi
VIOLIN ID identifier in the VIOLIN database for vaccines and related subjects external-id 6
P1928
talk
covi
Vaccine Ontology ID identifier in the Vaccine Ontology database external-id 7
P1929
talk
covi
ClinVar Variation ID identifier in the ClinVar database for human genomic variation external-id 4
P1930
talk
covi
DSM-5 identifier for a mental disorder in the 5th edition of "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" external-id 7
P1931
talk
covi
NIOSH Pocket Guide ID Identifier for a chemical in the NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards string 717
P1932
talk
covi
stated as use as qualifier to indicate how the value was given in the source string 283,148
P1933
talk
covi
MobyGames ID identifier for MobyGames external-id 8,001
P1934
talk
covi
Animator.ru film ID ID of animated film in Animator.ru database external-id 1,298
P1935
talk
covi
Database of Classical Scholars ID identifier for persons in the Database of Classical Scholars external-id 776
P1936
talk
covi
Digital Atlas of the Roman Empire ID Identifier of a Roman site, in the Digital Atlas of the Roman Empire external-id 6,318
P1937
talk
covi
UN/LOCODE geographic location code mantained by UNECE external-id 5,564
P1938
talk
covi
identifikátor autora v projektu Gutenberg author identifier at Project Gutenberg autor v projektu Gutenberg, Gutenberg autor external-id 10,306
P1939
talk
covi
Dyntaxa ID ID ve švédské taxonomické databázi external-id 79,160
P1940
talk
covi
conifers.org ID string that identifies a page in the conifers.org website external-id 404
P1942
talk
covi
McCuneův-Reischauerův systém transkripce korejštiny romanization system for Korean string 10,038
P1943
talk
covi
mapa umístění mapa umístění místa commonsMedia 21,431
P1944
talk
covi
relief location map relief location map of place commonsMedia 344
P1945
talk
covi
street key identification number for a specific street within the street cadastre of a municipality string 3,025
P1946
talk
covi
identifikátor NLI (Irsko) National Library of Ireland (N6I) authority identifier N6I, NLI (Irsko) external-id 14,102
P1947
talk
covi
Mapillary ID ID for a photo on Mapillary, a service for crowdsourcing map photos external-id 50
P1948
talk
covi
BerlPap identifier link to the Berliner Papyrusdatenbank external-id 8
P1949
talk
covi
CulturaItalia ID identification number for the CulturaItalia LOD section external-id 537
P1950
talk
covi
druhé příjmení ve španělském jméně second (generally maternal) family name in Spanish names (do not use for other double barrelled names) wikibase-item 5,868
P1951
talk
investor individual or organization which invests money in the item for the purpose of obtaining financial return on their investment wikibase-item 55
P1952
talk
covi
identifikátor Metallum identifier for a band in the Encyclopaedia Metallum database external-id 4,873
P1953
talk
covi
ID umělce na Discogs identifier for a band or person in the Discogs database external-id 83,986
P1954
talk
covi
Discogs master ID identifier for a musical work in the Discogs database external-id 41,837
P1955
talk
covi
Discogs label ID identifier for a record label, studio or series in the Discogs database external-id 623
P1956
talk
covi
takeoff and landing capability type of takeoff and landing the aircraft is designed to operate wikibase-item 8
P1957
talk
covi
strana indexu ve Wikizdrojích page in Wikisource containing digital and paper pagination of the source url 1,044
P1958
talk
covi
Trismegistos Geo ID Identifier of an ancient place external-id 685
P1959
talk
covi
Dutch Senate person ID identifier for a person on the website of the Dutch Senate external-id 1,209
P1960
talk
covi
identifikátor Google Scholar identifier of a person, in the Google Scholar academic search service external-id 4,591
P1961
talk
covi
CTHS society ID identifier of Comité des travaux historiques et scientifiques external-id 534
P1962
talk
covi
patron supporter or benefactor of the subject wikibase-item 470
P1963
talk
covi
vlastnosti tohoto typu pokud se tento subjekt používá jako předmět „instance (čeho)“, zpravidla se používají následující vlastnosti wikibase-property 564
P1966
talk
covi
Biblioteca Nacional de Chile catalogue number catalogue number for books (editions), periodical, magazine, map, photography and other media in the Biblioteca Nacional de Chile external-id 18
P1967
talk
covi
BoxRec ID Identifier for a boxer, in the BoxRec database external-id 7,714
P1968
talk
covi
Foursquare venue ID ID of a place in Foursquare external-id 336
P1969
talk
covi
MovieMeter director ID identifier for a person on the MovieMeter film database external-id 16,911
P1970
talk
covi
identifikátor filmu v MovieMeter ID filmu na webu MovieMeter MovieMeter film ID external-id 72,906
P1971
talk
covi
počet dětí počet dětí dané osoby quantity 9,562
P1972
talk
covi
ID na Open Hub identifikátor svobodného software v databázi Open Hub external-id 253
P1973
talk
covi
RSL editions catalogue number of the Russian State Library of Moscow (see also P1815 and P947) external-id 162
P1976
talk
covi
INEGI locality ID identifier for a locality of Mexico external-id 251
P1977
talk
covi
Les Archives du Spectacle ID Identifier for an actor/actress/playwright/play, in the lesarchivesduspectacle database of actors/actresses external-id 11,566
P1978
talk
covi
USDA NDB number identifier for a food item in the United States Department of Agriculture National Nutrient Database external-id 474
P1979
talk
covi
Righteous Among The Nations ID identifier in the database of The Righteous Among The Nations external-id 420
P1980
talk
covi
PolSys ID identifier for a person in the PolSys database of Norwegian politicians external-id 720
P1981
talk
covi
FSK film rating permitted audience of a film, according to the German film-rating system (add Prüfnummer with qualifier "P2676") wikibase-item 16,022
P1982
talk
covi
identifikátor osoby na Anime News Network identifier for a person on animenewsnetwork.com ID osoby na ANN, identifikátor osoby na ANN, ID osoby na Anime News Network external-id 3,436
P1983
talk
covi
Anime News Network company ID identifier of a company on animenewsnetwork.com external-id 245
P1984
talk
covi
identifikátor mangy na Anime News Network identifier of a manga on animenewsnetwork.com ID mangy na ANN external-id 2,204
P1985
talk
covi
Identifikátor Anime News Network pro anime identifikátor pro anime na animenewsnetwork.com ANN anime ID external-id 3,497
P1986
talk
covi
Dizionario Biografico degli Italiani identifier of the Biographical Dictionary of Italian People external-id 14,543
P1987
talk
covi
MCN code code for item in the Mercosur Common Nomenclature string 229
P1988
talk
covi
Delarge ID identifer for an artist in the Delarge dictionary external-id 878
P1989
talk
covi
Encyclopaedia Metallum artist ID identifier for a person in the Encyclopaedia Metallum database external-id 1,321
P1990
talk
covi
species kept taxa, preferably species, present at a zoo, botanical garden, collection, or other institution. NOT specific animals, not for any geographic location wikibase-item 211
P1991
talk
covi
LPSN URL URL for the website List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) url 308
P1992
talk
covi
identifikátor Plazi UUID for a taxon treatment at Plazi.org external-id 31,614
P1993
talk
covi
zápis v TeXu řetězec popisující koncept v TeXu či LaTeXu zápis v LaTeXu, TeX, LaTeX string 101
P1994
talk
covi
AllMusic composition ID identifier for a composition in AllMusic external-id 1,360
P1995
talk
covi
lékařský obor main specialty that diagnoses, treats and prevent human illness, injury and other physical and mental impairments wikibase-item 6,312
P1996
talk
covi
parliament.uk ID link to an MP or Peer's biography on parliament.uk external-id 1,876
P1997
talk
covi
Facebook Places ID identifikátor místa na Facebooku external-id 3,927
P1998
talk
covi
UCI code code uniquely identifying a cycling team string 3,751
P1999
talk
covi
UNESCO language status degree of endangerment of a language conferred by the UNESCO Atlas of World Languages in Danger wikibase-item 130
P2000
talk
covi
CPDL ID identifikátor prací nebo lidí v Choral Public Domain Library ChoralWiki string 489
P2001
talk
covi
Revidovaná romanizace korejštiny romanised Korean name following the Revised Romanisation of Korean system string 10,939
P2002
talk
covi
jméno na Twitteru this item's username on Twitter external-id 107,466
P2003
talk
covi
jméno na Instagramu item's username on Instagram Instagram external-id 22,405
P2004
talk
covi
NALT ID identifier in the subject categories of the Agricultural Thesaurus of United States National Agricultural Library external-id 90
P2005
talk
covi
Catalogus Professorum Halensis biographical entry in the Catalogus Professorum Halensis external-id 1,059
P2006
talk
covi
ZooBank author ID identifier for an author at ZooBank external-id 1,729
P2007
talk
covi
ZooBank publication ID identifier for a publication at ZooBank external-id 14,383
P2008
talk
covi
IPNI publication ID identifier for a publication in the International Plant Names Index external-id 455
P2009
talk
covi
Exif model string as it appears in the exif generated by a camera string 226
P2010
talk
covi
Exif make string of the manufacturer as it appears in the exif generated by a specific digital camera model string 227
P2011
talk
covi
Cooper-Hewitt Person ID identifier for a person or organization in the Cooper-Hewitt (Smithsonian Museum) catalogue external-id 761
P2012
talk
covi
kuchyně type of food served by a restaurant or restaurant chain wikibase-item 605
P2013
talk
covi
ID na Facebooku identifier for a person or organization in Facebook Facebook, fb, facebookový profil, facebooková stránka external-id 58,680
P2014
talk
covi
MoMA artwork id identifier for a Museum of Modern Art artwork external-id 3,865
P2015
talk
covi
Hansard ID Databáze britského parlamentu (od roku 1803- ) external-id 14,375
P2016
talk
covi
Catalogus Professorum Academiae Groninganae id identifier for a professor, in the Catalogus Professorum Academiae Groninganae external-id 981
P2017
talk
covi
isomeric SMILES dedicated SMILES for isomer string 84,758
P2018
talk
covi
Teuchos ID Identification String in the Teuchos Database external-id 3,456
P2019
talk
covi
ID umělce na AllMovie identifier for a person on the AllMovie film database external-id 67,314
P2020
talk
covi
WorldFootball.net ID identifier for an association football (soccer) player at WorldFootball.net, Weltfussball.com, Weltfussball.de, Weltfussball.at, Voetbal.com, Calcio.com, Mondedufoot.fr, or Livefutbol.com external-id 31,443
P2021
talk
covi
Erdősovo číslo vzdálenost od matematika Paula Erdőse v grafu spoluautorství quantity 2,186
P2024
talk
covi
German cattle breed ID identifier of a cattle breed in German national law external-id 63
P2025
talk
covi
Find A Grave cemetery ID identifier assigned to a cemetery at Find A Grave external-id 1,613
P2026
talk
covi
Avibase ID identifier for a species or genus in Avibase - the world bird database external-id 2,282
P2027
talk
covi
Colour Index International constitution ID identifier issued by Colour Index International, for manufactured colour products external-id 136
P2028
talk
covi
United States Armed Forces service number number assigned by the US military to soldiers and sailors as the primary means of service member identification from 1918 until 1974 external-id 12
P2029
talk
covi
Dictionary of Ulster Biography ID identifer for a person in the Dictionary of Ulster Biography external-id 1,188
P2030
talk
covi
ID osoby NASA identifikátor používaný NASA pro astronauty a kosmonauty identifikátor NASA external-id 397
P2031
talk
pracovní období (začátek) začátek doby, během které se jedinci nebo skupině dařilo ve své profesionální činnosti time 10,394
P2032
talk
pracovní období (konec) konec doby, během které se jedinci nebo skupině dařilo ve své profesionální činnosti time 3,685
P2033
talk
covi
kategorie snímků pořízených tímto zařízením Commons category for photos taken with that camera model or model line wikibase-item 844
P2034
talk
covi
Project Gutenberg ebook ID ebook identifier at Project Gutenberg external-id 1,253
P2035
talk
covi
URL osobního profilu LinkedIn URL osobního profilu na Linkedin.com; nepoužívejte pro firmy LinkedIn URL, LinkedIn osobní profil url 3,492
P2036
talk
covi
African Plant Database ID identifier for a plant taxon, in the Conservatoire et Jardin botaniques de Genève's African Plant Database of scientific names external-id 49,686
P2037
talk
covi
jméno na GitHub username of this project, person or organization on GitHub external-id 609
P2038
talk
covi
ResearchGate person ID identifier for a person, used by ResearchGate external-id 3,551
P2040
talk
covi
CITES Species+ ID identifier for the taxon on Species+ site (CITES) external-id 19,430
P2041
talk
covi
National Gallery of Victoria artist ID identifier assigned to an artist by the National Gallery of Victoria in Australia external-id 3,180
P2042
talk
covi
Artsy artist ID identifier at the artsy website external-id 6,641
P2043
talk
covi
délka rozměr objektu quantity 114,976
P2044
talk
covi
nadmořská výška výška objektu nad hladinou moře quantity 1,538,129
P2045
talk
covi
inklinace orbitalu inklinace stabilního orbitalu quantity 2,203
P2046
talk
covi
výměra area occupied by an object plocha, rozloha quantity 279,566
P2047
talk
covi
doba trvání časová délka události nebo procesu délka trvání, doba quantity 58,651
P2048
talk
covi
výška vertical dimension of an entity quantity 284,606
P2049
talk
covi
šířka horizontální rozměr předmětu quantity 167,171
P2050
talk
covi
rozpětí křídel distance from one wingtip to the other, of an airplane or a bird quantity 152
P2051
talk
covi
M sin i exoplanet mass multiplied by the inclination angle quantity 4
P2052
talk
covi
rychlost magnitude of the velocity of the item quantity 1,797
P2053
talk
covi
rozloha povodí size of a stream's watershed (drainage basin) plocha povodí quantity 14,745
P2054
talk
covi
hustota density of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 911
P2055
talk
covi
konduktivita electrical conductivity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 6
P2056
talk
covi
tepelná kapacita heat capacity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 4
P2057
talk
covi
HMDB ID ID in Human Metabolome Database external-id 5,537
P2058
talk
covi
depositor depositor/depositaries for the treaty wikibase-item 102
P2060
talk
zářivý výkon total amount of energy emitted by an astronomical object per unit time quantity 60
P2061
talk
covi
formát obrazu poměr šířky a výšky obrazu u filmů, TV pořadů, fotografií poměr stran, aspect ratio wikibase-item 29,064
P2062
talk
covi
HSDB ID ID in Hazardous Substances Data Bank external-id 26
P2063
talk
covi
LIPID MAPS ID identifier used in the LIPID MAPS database for lipids external-id 36
P2064
talk
covi
KNApSAcK ID identifier in the KNApSAcK Core System external-id 4,064
P2065
talk
covi
NIAID ChemDB ID ID in NIAID ChemDB NIAID ChemDB identifikátor external-id 101
P2066
talk
covi
měrné skupenské teplo tání fusion enthalpy of a substance at the melting temperature quantity 16
P2067
talk
covi
hmotnost mass (in colloquial usage also known as weight) of the item quantity 256,697
P2068
talk
covi
tepelná vodivost property of a material that describes how efficiently heat is conducted quantity 21
P2069
talk
covi
magnetický moment torque a particle will experience in an external magnetic field quantity 4
P2070
talk
covi
člen Královské společnosti Fellow ID of the Royal Society external-id 1,690
P2071
talk
covi
Mémoire des hommes ID French government database indexing all french soldier war casualties external-id 71
P2072
talk
covi
CDB Chemical ID ID in UCI chemical database external-id 17
P2073
talk
covi
akční rádius maximální vzdálenost, na kterou může dopravní prostředek cestovat bez doplnění paliva dojezd, dolet quantity 179
P2074
talk
covi
internetmedicin.se ID ID in the Swedish database about medical topics external-id 64
P2075
talk
covi
rychlost zvuku rychlost, jakou se zvuk za daných podmínek šíří materiálem quantity 56
P2076
talk
covi
teplota qualifier to indicate at what temperature something took place quantity 770
P2077
talk
covi
tlak qualifier to indicate at what pressure something took place quantity 496
P2078
talk
odkaz na uživatelskou příručku link to the user manual of the object (product, program) uživatelská příručka, odkaz na návod url 294
P2079
talk
covi
výrobní metoda metoda, postup nebo technika používaná k růstu, vaření, tkaní, budování, sestavování, vyrábění položky wikibase-item 13,753
P2080
talk
covi
AcademiaNet ID identifier in the AcademiaNet database for excellent female scientists external-id 2,228
P2081
talk
covi
BLDAM object ID Object ID to identify cultural heritage monuments in Brandenburg, Germany external-id 210
P2082
talk
covi
kód M.49 kód tohoto místa v číselníku M.49 spravovaném Spojenými národy M.49 external-id 46
P2083
talk
covi
Leadscope ID identifier for a chemical compound in leadscope.com external-id 16
P2084
talk
covi
ZINC ID identifier for a chemical compound in the ZINC database external-id 26
P2085
talk
covi
Nikkaji ID identifier for a chemical compound in the Japan Chemical Substance Dictionary (Nikkaji) external-id 5
P2086
talk
covi
CDD Public ID identifier for a chemical compound in the Collaborative Drug Discovery database external-id 3
P2087
talk
covi
Crunchbase person ID Identifier for a person, in the Crunchbase database of companies and start-ups, operated by TechCrunch external-id 172
P2088
talk
covi
Crunchbase organisation ID Identifier for an organisation, in the Crunchbase database of companies and start-ups, operated by TechCrunch external-id 169
P2089
talk
covi
Library of Congress JukeBox ID identifier in the Library of Congress JukeBox database of singers external-id 1,351
P2090
talk
covi
Power of 10 athlete ID identifier for an athlete in the Power of 10 database external-id 158
P2091
talk
covi
FISA rower ID identifier for a rower in the database of the International Rowing Federation (FISA) external-id 9,301
P2092
talk
covi
Bildindex der Kunst und Architektur ID property for Bildindex external-id 192
P2093
talk
covi
autor (text) řetězec, do kterého lze zapsat jméno autora v případě, že položka Wikidat pro autora neexistuje nebo není známa jméno autora string 14,077,065
P2094
talk
covi
competition class official classification by a regulating body under which the subject (events, teams, participants, or equipment) qualifies for inclusion wikibase-item 14,505
P2095
talk
covi
co-driver rally team member who performs as a co-driver or co-pilot wikibase-item 32
P2096
talk
covi
popisek popis obrázku, videa nebo audiosouboru popisek obrázku, popis obrázku monolingualtext 36,372
P2097
talk
covi
délka funkčního období length of time in years (unit: Q577) a person (usually a politician) is to serve in a particular office. Add "±0" to the value when entering it manually quantity 95
P2098
talk
covi
substitute/deputy/replacement of office/officeholder function that serves as deputy/replacement of this function/office (scope/conditions vary depending on office) wikibase-item 85
P2099
talk
covi
BC Geographical Names ID Unique ID of the BC Geographical Names external-id 2,185
P2100
talk
covi
Banque de noms de lieux du Québec ID unique identifier for geographical names in Quebec external-id 9,653
P2101
talk
covi
teplota tání melting point is the temperature at which a solid changes its state from solid to liquid at atmospheric pressure bod tání quantity 929
P2102
talk
covi
teplota varu temperature at which a substance changes its phase from liquid to gas (indicate the corresponding pressure as qualifier) bod varu quantity 635
P2103
talk
size of team at start počet tažných psů v závodu nebo v týmu quantity 435
P2105
talk
size of team at finish number of players/sled dogs/etc. in a team at the end of the race or match quantity 96
P2106
talk
covi
RXNO Ontology RSC ontology for organic reactions external-id 130
P2107
talk
covi
decomposition point decomposition point of a substance quantity 120
P2108
talk
covi
Kunstindeks Danmark artwork ID identifier for artwork in the Danish art database external-id 7,007
P2109
talk
covi
výkon výkon motoru nebo elektrárny (užívejte s jednotkami) instalovaný výkon quantity 832
P2112
talk
plocha křídel area of an aircraft's wing surfaces quantity 58
P2113
talk
covi
teplota sublimace temperature at which a substance changes directly from solid to gaseous (indicate corresponding pressure qualifier) quantity 28
P2114
talk
covi
poločas rozpadu time required for the amount of something to fall to half its initial value poločas přeměny quantity 3,516
P2115
talk
covi
NDF-RT ID identifier for the National Drug File Reference Terminology external-id 3,603
P2116
talk
covi
měrné skupenské teplo varu vaporization enthalpy of a substance with temperature as qualifier quantity 13
P2117
talk
covi
combustion enthalpy enthalpy difference of a substance for combustion quantity 9
P2118
talk
covi
kinematic viscosity viscosity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 9
P2119
talk
covi
vapor pressure pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensed phases quantity 598
P2120
talk
poloměr distance between the center and the surface of a circle or sphere quantity 332
P2121
talk
covi
odměny výdělky za soutěže/závody; částka v konkrétní měně výdělek, zisk, prémie quantity 2,272
P2123
talk
covi
YerelNet village ID identifier for a village, in YerelNet.org.tr, which contains detailed informations about all villages in Turkey external-id 26,256
P2124
talk
covi
počet členů number of people who are part of an organization at a particular time quantity 1,258
P2125
talk
covi
Hepburnův přepis romanized Japanese following the Revised Hepburn romanization system string 13,925
P2126
talk
covi
Georgian national system of romanization string 5
P2127
talk
covi
International Nuclear Event Scale wikibase-item 19
P2128
talk
covi
teplota vzplanutí lowest temperature at which it can vaporize to form an ignitable mixture in air. Add qualifier for measurement method (P459): open cup or closed cup. Not equal to fire point. quantity 372
P2129
talk
covi
IDLH Immediately Dangerous to Life and Health value quantity 397
P2130
talk
covi
náklady amount of money spent on building or producing an object quantity 2,602
P2131
talk
covi
hrubý domácí produkt market value of all officially recognized final goods and services produced within a country in a given period of time HDP quantity 279
P2132
talk
covi
HDP na obyvatele a country's total GDP divided by the population quantity 248
P2133
talk
covi
zadlužení amount of debt for a company, organization or public entity dluh quantity 1
P2134
talk
covi
celkové rezervy total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities quantity 147
P2135
talk
covi
vývoz amount of goods and services sold to other countries export quantity 4
P2136
talk
covi
dovoz amount of goods and services bought from other countries import quantity 3
P2137
talk
covi
vlastní kapitál amount of equity value for an entity quantity 177
P2138
talk
cizí zdroje total liabilities for a corporation or entity quantity 14
P2139
talk
covi
tržby amount of revenue by a public or private entity. not to be confused with fiscal revenue obrat quantity 837
P2140
talk
foreign direct investment net outflow net outflow of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital quantity 0
P2141
talk
foreign direct investment net inflow net inflow of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital quantity 0
P2142
talk
covi
box office box office takings accumulated by a film quantity 992
P2143
talk
covi
genome size size of the genome in base pairs quantity 6
P2144
talk
covi
frekvence frequency in Hz at which the subject works, for example the frequency a radio station can be received quantity 2,422
P2145
talk
explosive energy equivalent amount of energy discharged during an explosion quantity 5
P2146
talk
covi
doba oběhu the time taken for a given astronomic object to make one complete orbit about another object quantity 1,392
P2147
talk
doba rotace the time that astronomic objects takes to complete one revolution around its axis of rotation perioda rotace quantity 68
P2148
talk
covi
distance from river mouth qualifier for P974 statements on streams quantity 3
P2149
talk
covi
clock speed CPU clock frequency quantity 33
P2150
talk
FSB speed CPU front-side bus speed quantity 2
P2151
talk
covi
ohnisková vzdálenost focal length of lens (telescope, etc.) quantity 76
P2152
talk
covi
antičástice particle with the same mass and opposite charges wikibase-item 65
P2153
talk
covi
PubChem Substance ID (SID) substance (e.g. mixtures, undefined stereochemistry, ...) identifier in the PubChem database. external-id 379
P2154
talk
binding energy energy required to disassemble a whole system into separate parts quantity 3,439
P2155
talk
solid solution series with the mineral forms a continous (true) or discontinous "solid solution series" with another mineral wikibase-item 162
P2156
talk
covi
pseudo crystal habit possible macrosopic appearance of a crystal different to its molecular symmetry (crystal cell, specimens with twinning or synthetic material) wikibase-item 31
P2157
talk
covi
lithography structure size (as advertised or listed) of a microchip wikibase-item 50
P2158
talk
covi
Cell line ontology ID Identifier for an ontology which describes anatomic origin and nature of eukaryotic cell lines. external-id 6
P2159
talk
solves problem that this algorithm or method solves wikibase-item 31
P2160
talk
mass excess difference between its actual mass and its mass number in atomic mass units quantity 3,438
P2161
talk
covi
Guthrie code Guthrie code of a Bantu language external-id 184
P2162
talk
covi
Deutsche Ultramarathon-Vereinigung ID Identifier for individual runners in the Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (German Ultramarathon Association) database external-id 335
P2163
talk
covi
FAST ID authority control identifier in WorldCat's “FAST Linked Data” authority file. Format: up to 8 digits, without zero-padding. external-id 189,445
P2164
talk
covi
SIGIC author ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for author/person) external-id 505
P2165
talk
covi
SIGIC group ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for music group) external-id 39
P2166
talk
covi
SIGIC institution ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for institution) external-id 12
P2167
talk
covi
UNSPSC Code identifier for taxonomy of products and services for use in eCommerce external-id 924
P2168
talk
covi
ID osoby na SFDb identifikátor osoby na Švédské filmové databázi (SFDb) Svensk Filmdatabas person ID, Swedish Film Database person ID external-id 51,302
P2169
talk
covi
PublicWhip ID identifer in the PublicWhip database of British MPs external-id 525
P2170
talk
covi
Hansard (2006–March 2016) ID identifier for a British MP in Hansard (2006–March 2016) external-id 267
P2171
talk
covi
They Work for You ID Identifer in the 'They Work for You' database of British MPs external-id 580
P2172
talk
covi
Parliamentary record identifier Parliamentary record identifier for British MPs external-id 34
P2173
talk
covi
BBC News Democracy Live ID Identifer in the BBC News Democracy Live database of British MPs external-id 324
P2174
talk
covi
MoMA artist id identifier assigned to an artist by the Museum of Modern Art in New York external-id 7,764
P2175
talk
covi
léčený zdravotní stav nemoc, která bývá léčena těmito medikamenty, procedurou či terapií (bez ohledu na efektivitu) léčená nemoc, léčí wikibase-item 1,607
P2176
talk
covi
medikamenty užívané k léčbě léky, které se používají k léčbě tohoto zdravotního stavu (bez ohledu na jejich efektivitu) léčba, předepisované léky, léčeno wikibase-item 772
P2177
talk
covi
rozpustnost property of a chemical to dissolve in another chemical forming a solution. Provide solvent (P2178) and temperature (P2076) as qualifiers quantity 339
P2178
talk
solvent qualifier to show which substance is the solvent in a solution-process (use with p2177) wikibase-item 342
P2179
talk
ACM Classification Code (2012) ACM Computing Classification Code of 2012 (8 digits) string 7
P2180
talk
covi
Kansallisbiografia ID code of the entry on the Kansallisbiografia database external-id 5,161
P2181
talk
covi
Finnish MP ID code of the entry on the Finnish parliament database external-id 2,515
P2182
talk
covi
Finnish Ministers database ID code of the entry on the Finnish ministers database external-id 569
P2183
talk
covi
ISO 9:1995 transkripce textu z cyrilice do latinky (používáno jako vymezení) ISO 9 string 619
P2184
talk
covi
historie tématu historický vývoj tématu položky dějiny tématu wikibase-item 807
P2185
talk
covi
DLI ID identifier for a work, in the Digital Library of India external-id 8
P2186
talk
covi
Wiki Loves Monuments ID unique ID for the monuments included in Wiki Loves Monument's national lists external-id 97,184
P2187
talk
covi
BiblioNet publication ID Identifier in the BiblioNet database of book editions external-id 27
P2188
talk
covi
BiblioNet author ID Identifier in the BiblioNet database of authors, created by the National Book Centre of Greece, many Greek individual publishers and their professional associations external-id 2,010
P2189
talk
covi
BiblioNet publisher ID identifier in the BiblioNet database of publishers external-id 26
P2190
talk
covi
C-SPAN person ID identifier for a person's appearances on C-SPAN external-id 3,122
P2191
talk
covi
NILF author id Numeric author identifier within the Vegetti Catalog of Fantastic Literature external-id 2,208
P2192
talk
covi
endangeredlanguages.com ID external-id 18
P2193
talk
covi
Soccerbase player ID player ID on the Soccerbase.com website external-id 13,744
P2194
talk
covi
PSS-Archi architect id identifier for an architect in the PSS-archi database external-id 1,334
P2195
talk
covi
Soccerbase manager ID manager ID on the Soccerbase.com website external-id 813
P2196
talk
covi
počet studentů number of students of any type in an educational organization quantity 1,103
P2197
talk
covi
production rate amount of produced in a given time quantity 36
P2198
talk
covi
average gradient gradient expressed as a percentage (between 0 and 1) quantity 7
P2199
talk
covi
teplota vznícení lowest temperature at which it will spontaneously ignite in a normal atmosphere without an external source of ignition quantity 44
P2200
talk
covi
elektrický náboj electric charge of a subatomic particle quantity 34
P2201
talk
electric dipole moment quantity 43
P2202
talk
covi
lower flammable limit the lower bound of the concentration range over which a flammable mixture of gas or vapour in air can be ignited at a given temperature and pressure (0-1) quantity 215
P2203
talk
covi
upper flammable limit upper bound of the concentration range over which a flammable mixture of gas or vapour in air can be ignited at a given temperature and pressure (0-1) quantity 182
P2204
talk
minimum explosive concentration minimum concentration at which a chemical can explode quantity 12
P2205
talk
covi
Spotify album ID identifier for an album on Spotify external-id 389
P2206
talk
covi
Discogs release ID identifier for a musical work (release) in the Discogs database, if there is no master ID external-id 4,450
P2207
talk
covi
Spotify track ID Identifier for a track on Spotify external-id 258
P2208
talk
covi
average shot length cinemetrical measure quantity 7
P2209
talk
covi
projekt na SourceForge identifier for an official SourceForge repository ("project") for a software product external-id 654
P2210
talk
covi
ve vztahu k qualifier: what a statement quantity is relative to wikibase-item 859
P2211
talk
covi
position angle measurement relating to observed visual binary stars (use with P2210) quantity 38
P2212
talk
angular distance size of the angle between the two directions originating from the observer and pointing towards these two objects (use with P2210) quantity 3
P2213
talk
longitude of ascending node property of one of the orbital elements used to specify the orbit of an object in space quantity 1,063
P2214
talk
covi
paralaxa parallax of nearest stars quantity 39
P2215
talk
covi
proper motion proper motion of a star quantity 5
P2216
talk
radiální rychlost component of the object's velocity that points in the direction of the radius connecting the object and the point quantity 65
P2217
talk
cruise speed design cruise speed quantity 35
P2218
talk
covi
net worth estimate estimated totality of wealth possessed by a person quantity 188
P2219
talk
real gross domestic product growth rate percentage change in nominal GDP from one year to the next minus the inflation rate quantity 193
P2220
talk
covi
household wealth net worth of consumers quantity 2
P2221
talk
flux the observed flux in a particular wavelength band of an astronomical object quantity 4
P2222
talk
gyromagnetic ratio characteristic property of any elementary particle quantity 3
P2223
talk
decay width characteristic property of any elementary particle quantity 4
P2224
talk
spectral line spectral lines of the item quantity 1
P2225
talk
covi
odtok volume rate of water flow which is transported through a given cross-sectional area quantity 1,845
P2226
talk
covi
tržní kapitalizace total value of issued shares by a publicly traded company quantity 74
P2227
talk
covi
metalicita quantity 40
P2228
talk
covi
maximum thrust maximum thrust specified for a jet engine quantity 8
P2229
talk
covi
thermal design power potency in Watts quantity 9
P2230
talk
krouticí moment torque of a machine, a motor/engine/powerplant, or a vehicle quantity 7
P2231
talk
detonační rychlost quantity 8
P2232
talk
cash the value of cash and securities held by a state government quantity 2
P2233
talk
covi
velká poloosa dráhy the semi-major axis of a stable orbit velká poloosa quantity 1,115
P2234
talk
covi
objem quantity of three-dimensional space quantity 8,109
P2235
talk
external superproperty all resources related by this property are also related to that property from an external vocabulary url 13
P2236
talk
external subproperty all resources related by the property from external vocabularies are also related to this property url 19
P2237
talk
covi
jednotky používané vlastností fyzikální jednotky, které se obvykle používají s číselnou hodnotou této vlastnosti fyzikální jednotky wikibase-item 500
P2238
talk
covi
oficiální symbol oficiální symbol administrativní jednotky oficiální emblém, emblém, státní symbol wikibase-item 49
P2239
talk
covi
first aid measures actions to take to help a person in the case of accidents, injuries and accidental exposures to harmful chemicals wikibase-item 698
P2240
talk
covi
median lethal dose the dose required to kill half the members of a tested population after a specified test duration (LC₅₀ → P2712) quantity 49
P2241
talk
covi
důvod zavržení tvrzení qualifier to allow the reason to be indicated why a particular statement should be considered deprecated wikibase-item 6,834
P2242
talk
covi
Florentine musea catalogue ID identifier for artworks from the catalogue of the national Florentine musea external-id 35
P2243
talk
covi
apoapsida vzdálenost, ve které je vesmírné těleso nejvzdálenější tělesu, kolem kterého obíhá apoapsis, apofokus, afélium, afel quantity 1,378
P2244
talk
covi
periapsida vzdálenost, ve které je vesmírné těleso nejblíže tělesu, kolem kterého obíhá periapsis, perifokus, perihélium, perihel, perigeum quantity 1,366
P2248
talk
covi
argument šířky pericentra angle from the body's ascending node to its periapsis quantity 1,050
P2249
talk
covi
Refseq Genome ID ID in the RefSeq Genome database external-id 411,211
P2250
talk
covi
střední délka života life expectancy for this group or species quantity 26
P2252
talk
covi
National Gallery of Art artist ID identifier assigned to an artist by the National Gallery of Art in Washington, DC external-id 6,324
P2253
talk
covi
DfE URN Department for Education Unique Reference Number; school identifier used by the UK government external-id 4,013
P2254
talk
maximální operační výška ceiling or maximum density altitude at which an aircraft can operate maximální výška quantity 256
P2255
talk
covi
Debrett's People of Today ID identifier for a person, in Debrett's "People of Today" external-id 9
P2257
talk
covi
interval mezi událostmi standardní interval mezi plánovanými či pravidelně opakovanými událostmi; použijte s jednotkou času quantity 5,810
P2258
talk
covi
mobilní kód země identifier for countries in ITU-T Recommendation E.212 for use in describing mobile networks string 418
P2259
talk
covi
mobile network code code for mobile networks defined by ITU-T Recommendation E.212 string 235
P2260
talk
covi
ionization energy minimum amount of energy required to remove an electron from an atom, ion or molecule in the gaseous state quantity 290
P2261
talk
covi
šířka lodi šířka lodi v její nejširší části na vodorysce quantity 296
P2262
talk
covi
ponor depth below the water line to the bottom of a vessel's hull quantity 449
P2263
talk
covi
ISOCAT id numeric ID from the Data Category Registry string 465
P2264
talk
covi
identifikátor mix'n'match katalogu identifikátor katalogu korespondujícího s vlastností v nástroji mix'n'match external-id 664
P2266
talk
covi
Fashion Model Directory model ID external link to a model's profile at the Fashion Model Directory (FMD) website external-id 959
P2267
talk
covi
Politifact Personality ID person or group whose statements have been fact checked by Politifact.com external-id 2,224
P2268
talk
covi
Musée d'Orsay artist ID numeric ID for an artist in the database of the Orsay Museum external-id 15,469
P2270
talk
covi
Emporis building complex ID identifier for a building complex, as opposed to a single building, in the Emporis architecture database external-id 191
P2271
talk
covi
příklad vlastnosti pro vlastnosti na Wikidatech pokud je příkladem vlastnost, nikoli položka wikibase-property 30
P2272
talk
covi
Hederich encyclopedia article ID entry in Hederich’s encyclopedia of mythology, 3rd edition (1770), via zeno.org external-id 1,500
P2273
talk
covi
Heidelberg Academy for Sciences and Humanities member ID entry in the list of members of the Heidelberg Academy for Sciences and Humanities external-id 879
P2275
talk
covi
World Health Organisation International Nonproprietary Name identifier for a drug monolingualtext 2,227
P2276
talk
covi
UEFA player ID identifier for UEFA players external-id 5,674
P2277
talk
covi
Magdeburger Biographisches Lexikon biographical article about people from the Magdeburg area external-id 740
P2278
talk
covi
Member of the Hellenic Parliament ID an identifier for members, or former members, of the national parliament of Greece external-id 700
P2279
talk
covi
ambitus musical interval/range of a melody wikibase-item 39
P2280
talk
covi
Austrian Parliament ID identifier for an individual, in the Austrian Parliament's "Who's Who" database external-id 2,911
P2281
talk
covi
Kód alba na iTunes identifier for a musical work in the iTunes website ID alba na iTunes external-id 367
P2282
talk
covi
Groeningemuseum work PID persistent identifier for an artwork from the collection of the Groeningemuseum in Bruges, Belgium external-id 2,854
P2283
talk
covi
používá položka používaná subjektem využívá, užívá wikibase-item 2,014
P2284
talk
covi
cena published price listed or paid for a product (use with unit of currency) quantity 729
P2285
talk
covi
periapsis date time for perihelim/perigeum in each orbit for an astronomical object time 8
P2286
talk
covi
tepenné zásobení tepenné zásobení anatomické struktury arteriální zásobení wikibase-item 208
P2287
talk
covi
CRIStin ID ID in the database for Norwegian scientists external-id 1,754
P2288
talk
covi
mízní drenáž mízní drenáž anatomické struktury lymfatická drenáž wikibase-item 45
P2289
talk
covi
žilní drenáž žilní drenáž anatomické struktury venózní drenáž wikibase-item 94
P2290
talk
covi
Danish parish code identifier for an parish in Denmark external-id 2,235
P2291
talk
covi
charted in chart where the element reached a position wikibase-item 68
P2292
talk
covi
consumption rate rate at which a product is consumed quantity 4
P2293
talk
covi
genetická asociace general link between a disease and the causal genetic entity, if the detailed mechanism is unknown/unavailable wikibase-item 1,828
P2294
talk
covi
balance of trade exports minus imports. not to be confused with current account balance and balance of payments quantity 1
P2295
talk
covi
čistý zisk private entity profit quantity 607
P2296
talk
covi
peněžní zásoba amount of currency the central bank has injected in the economy (MO, M1, M2, M3) quantity 2
P2297
talk
covi
employment by economic sector employment divided by sector quantity 2
P2298
talk
covi
NSDAP membership number (1925–1945) external-id 246
P2299
talk
covi
HDP na obyvatele v paritě kupní síly GDP divided by the population total and adjusted for CPI HDP/obyv. (PPP), HDP na obyvatele (PPP) quantity 163
P2300
talk
covi
minimal lethal dose lowest concentration of a toxic substance in an environmental medium that kills individual organisms or test species under a defined set of conditions quantity 36
P2302
talk
covi
omezení vlastnosti omezení pro tuto vlastnost wikibase-item 3,997
P2303
talk
covi
výjimka z omezení item that is an exception to the constraint, qualifier to define a property constraint in combination with P2302 wikibase-item 507
P2304
talk
covi
group by qualifier to define a property constraint in combination with P2302 wikibase-property 140
P2305
talk
covi
položka pro omezení vlastnosti kvalifikátor, kterým se zadává omezení vlastnosti v kombinaci s P2302 položka, vymezení omezení vlastnosti wikibase-item 1,373
P2306
talk
covi
vlastnost vymezení pro definice omezení vlastnosti pomocí P2302 wikibase-property 1,873
P2307
talk
covi
jmenný prostor qualifier to define a property constraint in combination with P2302 string 52
P2308
talk
covi
třída qualifier to define a property constraint in combination with P2302 wikibase-item 2,846
P2309
talk
covi
vztah pro definování omezení vlastnosti v P2302 relace wikibase-item 2,834
P2310
talk
covi
minimum date (property constraint) qualifier to define a property constraint in combination with P2302 time 25
P2311
talk
covi
maximum date (property constraint) qualifier to define a property constraint in combination with P2302 time 25
P2312
talk
covi
maximální množství (vymezení vlastnosti) qualifier to define a property constraint in combination with P2302 quantity 167
P2313
talk
covi
minimální množství (vymezení vlastnosti) qualifier to define a property constraint in combination with P2302 quantity 203
P2315
talk
covi
komentář poznámka k užívání vlastnosti nebo položky poznámka monolingualtext 485
P2316
talk
covi
stav omezení qualifier to define a property constraint in combination with P2302 wikibase-item 2,003
P2317
talk
call sign short form identifier for a radio operator or broadcaster and (as flag signal) previous for watercrafts string 1,082
P2318
talk
covi
debut participant participant for whom this is their debut appearance in a series of events wikibase-item 31
P2319
talk
covi
volitel people or other entities which are qualified to participate in the subject election wikibase-item 19
P2320
talk
covi
aftershocks number of smaller earthquakes which follow a significant earthquake quantity 20
P2321
talk
covi
general classification of race participants classification of race participants wikibase-item 2,308
P2322
talk
covi
article ID identifier for an article in an online publication string 153
P2323
talk
covi
Swedish Olympic Committee athlete ID entry in the bibliographic database of the Swedish Olympic Committee (Swedish: Sveriges Olympiska Kommitté, SOK) external-id 555
P2324
talk
covi
počet pohřbených number of remains buried or interred quantity 25
P2325
talk
covi
střední anomálie element of orbital definition quantity 1,054
P2326
talk
covi
GNS Unique Feature ID identifier for geographic entities according to the National Geospatial-Intelligence Agency's GEOnet Names Server external-id 3,258
P2327
talk
covi
ProCyclingStats race ID external-id 2,237
P2328
talk
covi
ProCyclingStats team ID external-id 942
P2329
talk
covi
antagonista sval působící vůči danému svalu opačným směrem wikibase-item 86
P2330
talk
covi
identifikátor závodu Cycling Archives identifier in the Cycling Archives external-id 585
P2331
talk
covi
identifikátor týmu Cycling Archives identifier in the Cycling Archives external-id 498
P2332
talk
covi
identifikátor Dictionary of Art Historians identifier for a person in the Dictionary of Art Historians external-id 2,395
P2333
talk
covi
Norwegian organisation number organisation's purely numerical identifier in the Norwegian "Central Coordinating Register for Legal Entities" external-id 1,333
P2334
talk
covi
identifikátor filmu SFDb ID ve Švédské filmové databázi Swedish Film Database film ID external-id 34,763
P2335
talk
covi
SFDb company ID company identifier in the Swedish Film Database (SFDb) external-id 40
P2336
talk
covi
identifikátor soundtracku SFDb soundtrack identifier in the Swedish Film Database (SFDb) external-id 8
P2337
talk
covi
SFDb group ID group identifier in the Swedish Film Database (SFDb) external-id 8
P2338
talk
covi
Musopen ID identifikátor v databázi skladatelů musopen.org Musopen identifikátor skladatele, musopen.org ID, ID musopen.org external-id 355
P2339
talk
covi
identifikátor BoardGameGeek identifier for a board game in the BoardGameGeek database external-id 1,402
P2340
talk
covi
CESAR person ID identifier for a person in the CESAR database of French theatre of the seventeenth and eighteenth centuries external-id 1,158
P2341
talk
covi
původem území nebo etnická skupina, k níž náleží (nebo původně náležel) jazyk, lidový tanec, kuchyně nebo jiné kulturní projevy. wikibase-item 507
P2342
talk
covi
AGORHA person/institution ID identifier for a person or institution in the Agorha database (INHA) external-id 8,197
P2343
talk
covi
playing range image image showing the playing range of the instrument commonsMedia 43
P2344
talk
covi
AGORHA work ID Identifier for historical art resources external-id 996
P2345
talk
covi
AGORHA event identifier external-id 15
P2346
talk
covi
identifikátor filmu v Elonetu ID v databázi Elonet Elonet film ID external-id 33,171
P2347
talk
covi
YSO ID identifier for a concept in the General Finnish Upper Ontology YSO external-id 4,410
P2348
talk
covi
období time period (historic period or era, sports season, theatre season, legislative period etc.) in which the subject occurred éra wikibase-item 13,189
P2349
talk
covi
Stuttgart Database of Scientific Illustrators ID identifier for a person, in the University of Stuttgart's Database of Scientific Illustrators, 1450-1950 external-id 3,607
P2350
talk
covi
SpeedSkatingBase.eu ID identifier for a speed skater in the Speedskatingbase.eu database with personal best distance records external-id 1,540
P2351
talk
covi
počet hrobů number of burial places In a cemetery or necropolis quantity 55
P2352
talk
covi
applies to taxon qualifier for toxicological concentrations and doses, indicates species in which the drug was tested wikibase-item 42
P2353
talk
statistical unit member of a dataset wikibase-item 8
P2354
talk
covi
související seznam seznam na projektech Wikimedia týkající se tohoto tématu seznam wikibase-item 3,587
P2355
talk
covi
UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger ID identifier for endangered languages listed by UNESCO external-id 2,467
P2357
talk
covi
Classification of Instructional Programs code code representing academic disciplines in the U.S. Department of Education's Classification of Instructional Programs string 89
P2358
talk
covi
Praenomen Praenomen označuje první jméno římského nomen neboli jména wikibase-item 4,134
P2359
talk
covi
Roman nomen gentilicium standard part of the name of a Roman, link to items about the Roman gens only wikibase-item 3,178
P2360
talk
covi
intended public this work or product (or object) is intended to be read/watched by, or has been designed to that person or group of person, or animals, plants, … wikibase-item 121
P2361
talk
covi
online service online service or online service provider tied to an item wikibase-item 6
P2362
talk
covi
time to altitude time required by the subject to reach the specified altitude, from sea level quantity 6
P2363
talk
covi
NMHH film rating rating of a film in the Hungarian film rating system wikibase-item 3,205
P2364
talk
covi
produkční kód výrobní označení dílu televizního seriálu kód string 6,421
P2365
talk
covi
Roman cognomen standard part of the name of a Roman, link to items about specific Roman cognomen only. wikibase-item 70
P2366
talk
covi
Roman agnomen optional part of the name of a Roman, link to items about specific Roman agnomen only. wikibase-item 9
P2367
talk
covi
Australian Stratigraphic Units Database ID identifier for a stratigraphic unit listed in the Australian Stratigraphic Units Database external-id 45
P2368
talk
Sandbox-Property Sandbox property for value of type "Property" wikibase-property 3
P2369
talk
covi
Soccerway player ID player id on the Soccerway website external-id 47,056
P2370
talk
covi
převod na jednotku SI conversion of the unit into SI base unit(s)/SI derived unit převod do SI quantity 554
P2371
talk
covi
FAO risk status UN Food and Agriculture Organization designation of status for a domesticated breed wikibase-item 80
P2372
talk
covi
ODIS ID identifier in the Belgian ODIS database external-id 3,132
P2373
talk
covi
identifikátor umělce Genius identifier for an artist on Genius.com external-id 709
P2374
talk
covi
natural abundance relative proportion of an isotope as found in nature (Earth's crust, or other location with qualifiers) quantity 291
P2375
talk
covi
has superpartner partner particle, in supersymmetry; inverse of "superpartner of" wikibase-item 23
P2376
talk
covi
superpartner of partner particle, in supersymmetry; inverse of "has superpartner" wikibase-item 25
P2377
talk
covi
MediaWiki hooks used MediaWiki hooks used by this extension wikibase-item 964
P2378
talk
covi
přiděluje organizace, která přiděluje nebo vydává identifikátor wikibase-item 4,813
P2379
talk
zastaralé od verze software version it was deprecated in wikibase-item 112
P2380
talk
covi
French Sculpture Census artist ID identifier in the French Sculpture Census external-id 757
P2381
talk
covi
Identifikátor Academy Tree identifikátor na academictree.org external-id 9,416
P2382
talk
covi
Chemins de mémoire ID external-id 640
P2383
talk
covi
CTHS person ID identifier for a person in the directory of French learned societies external-id 7,124
P2384
talk
covi
statement describes a formalization of the statement contains a bound variable in this class wikibase-item 146
P2385
talk
covi
French diocesan architects ID identifier for a person in the French diocesan architects index external-id 345
P2386
talk
covi
průměr the diameter of a circular or spherical object quantity 10,098
P2387
talk
covi
ID herce na Elonet identifikátor osoby ve filmové databázi Elonet external-id 35,910
P2388
talk
covi
úřad vedoucího této organizace funkce, kterou zastává vedoucí představitel této organizace představitel wikibase-item 1,322
P2389
talk
covi
organizace řízená z této funkce organizace, kterou tento úřad/pozice/funkce vede/řídí vedení nad, řízení nad wikibase-item 1,269
P2390
talk
covi
Ballotpedia ID title of corresponding article on the Ballotpedia encyclopedia of American politics external-id 808
P2391
talk
covi
OKPO ID identifier for a company, in the Russian National Classifier of Enterprises and Organizations (OKPO) database external-id 29
P2392
talk
covi
teaching method teaching method adopted by an educational institution wikibase-item 6
P2393
talk
covi
NCBI Locus tag unique gene identifier that can be used for any species of organism external-id 482,209
P2394
talk
covi
MGI Gene Symbol official gene symbol for a mouse gene external-id 67,980
P2396
talk
covi
obor hodnot množina hodnot, kterých funkce nabývá wikibase-item 18
P2397
talk
covi
ID kanálu YouTube ID kanálu YouTube osoby nebo organizace (nikoli jméno kanálu) YouTube kanál external-id 6,949
P2398
talk
covi
MLS player ID identifier for soccer player profile on MLSSoccer.com, website of Major League Soccer external-id 1,481
P2399
talk
covi
British Council artist ID Identifier for an artist, in the catalogue of the British Council external-id 840
P2400
talk
covi
JMDb film ID film IDs on Japanese Movie Database external-id 737
P2401
talk
covi
Six Degrees of Francis Bacon ID identifier in the Six Degrees of Francis Bacon database external-id 13,422
P2402
talk
covi
total expenditure amount of spending by this public or private entity, not to be confused with fiscal expenditure quantity 11
P2403
talk
covi
aktiva value of assets held by a private or public entity quantity 406
P2404
talk
covi
time-weighted average exposure limit recommended or required concentration limit for chemical exposure in a workplace in a given work day quantity 573
P2405
talk
covi
ceiling exposure limit recommended or required maximum concentration for chemical exposure in a given work day quantity 181
P2406
talk
covi
maximum peak exposure limit recommended or required maximum concentration for chemical exposure during a five-minute excursion within a certain period of hours quantity 6
P2407
talk
covi
short-term exposure limit recommended or required concentration limit for chemical exposure during a brief time window quantity 136
P2408
talk
covi
odehrává se v období historical or future period the work is set in wikibase-item 1,301
P2409
talk
covi
CiNii article ID identifier for an article in CiNii external-id 140
P2410
talk
covi
WikiPathways ID describes in which biological pathways a biological entity occurs string 669
P2411
talk
covi
Artsy gene generalization of artwork type, technique, material, genre, movement, etc. from artsy.net string 11
P2412
talk
covi