Wikidata:Database reports/List of properties/all/sv

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
ID label description aliases Data type Count
P6
talk
covi
regeringschef premiärminister, borgmästare, kommunstyrelsens ordförande och liknande borgmästare, ordförande, premiärminister wikibase-item 19,690
P10
talk
covi
video videofil från Commons. commonsMedia 2,246
P14
talk
covi
vägskylt grafisk representation för vägen commonsMedia 12,400
P15
talk
covi
vägkarta karta över en väg commonsMedia 18,800
P16
talk
covi
vägnät system (or specific country specific road type) of which the highway is a part wikibase-item 38,477
P17
talk
covi
land tillhör suverän stat är i landet wikibase-item 10,575,525
P18
talk
covi
bild en relevant illustration avbildning, foto, illustration, målning, teckning commonsMedia 2,743,923
P19
talk
covi
födelseort den mest specifika kända platsen (t.ex. stad i stället för land) född i, födelseplats wikibase-item 2,152,946
P20
talk
covi
dödsort den mest specifika (t.ex. stad i stället för land) avliden i, död i, dödsplats wikibase-item 826,324
P21
talk
covi
kön för människor: man (Q6581097), kvinna (Q6581072), eller intersexuell (Q1097630) wikibase-item 4,212,934
P22
talk
covi
far subjektets objekt är dess fader fader, pappa wikibase-item 146,594
P25
talk
covi
mor subjektets objekt är dess moder mamma, moder wikibase-item 45,480
P26
talk
covi
maka / make subjektets objekt är dess maka eller make fru, gemål, gift med, hustru, maka, make, man wikibase-item 106,740
P27
talk
covi
nationalitet objektet är en självständig stat som erkänner subjektet som medborgare medborgare i, medborgarskap, statstillhörighet wikibase-item 2,913,715
P30
talk
covi
kontinent kontinent där berörda ämne hör hemma wikibase-item 46,594
P31
talk
covi
instans av är ett konkret objekt (instans) av denna klass, kategori eller objektgrupp har klass, har typ, är en speciell, är en specifik, är en individuell, är en unik, är ett exempel på, medlem av, unik individ av, distinkt medlem av, inte en typ men en instans av, rdf:type, type, typ, är en, är ett, ∈ wikibase-item 51,327,972
P35
talk
covi
statschef official with the highest formal authority in a country/state wikibase-item 863
P36
talk
covi
huvudstad Huvudstad, residensstad eller administrativ centralort wikibase-item 80,077
P37
talk
covi
officiellt språk language designated as official by this item wikibase-item 5,602
P38
talk
covi
valuta currency used by item wikibase-item 1,431
P39
talk
covi
ämbete ställning personen innehar eller innehaft befattning, position wikibase-item 439,341
P40
talk
covi
barn subjektets objekt är dess barn dotter, förälder till, son wikibase-item 118,033
P41
talk
covi
bild av flagga image of the item's flag flaggbild commonsMedia 35,421
P47
talk
covi
gränsar till länder eller administrativa indelningar eller motsvarande som objektet gränsar mot wikibase-item 113,879
P50
talk
covi
författare huvudförfattare av ett skrivet verk wikibase-item 3,579,174
P51
talk
covi
ljudfil relevant sound audiofil commonsMedia 3,572
P53
talk
covi
familj släkt person är del av adelsfamilj, adelssläkt, adelsätt, hus, kungahus, släkt, ätt wikibase-item 32,585
P54
talk
covi
medlem i idrottslag idrottslag eller klubb som ämnet representerar eller representerat wikibase-item 363,027
P57
talk
covi
regissör regissör(er) för denna film, TV-serie, teaterpjäs, datorspel eller liknande regi wikibase-item 238,591
P58
talk
covi
manusförfattare författare av TV-serie eller film wikibase-item 113,760
P59
talk
covi
stjärnbild the area of the celestial sphere of which the subject is a part (from a scientific standpoint, not an astrological one) wikibase-item 39,865
P61
talk
covi
upptäckare eller skapare upptäckt av wikibase-item 68,737
P65
talk
covi
plats för astronomisk upptäckt the place where an astronomical object was discovered (observatory, satellite) wikibase-item 51,684
P66
talk
covi
förfäders ursprung plats eller ursprung för subjektets förfäder wikibase-item 705
P69
talk
covi
alma mater institution där subjektet utbildats utbildning wikibase-item 809,191
P78
talk
covi
toppdomän Internet DNS-namn på högsta nivån wikibase-item 302
P81
talk
covi
anslutande linje railway or public transport line(s) subject is directly connected to; use as a qualifier to P197 wikibase-item 56,009
P84
talk
covi
arkitekt person eller organisation som designade byggnaden wikibase-item 39,446
P85
talk
covi
nationalsång subject's official anthem wikibase-item 640
P86
talk
covi
kompositör person som komponerat musiken låtskrivare wikibase-item 131,618
P87
talk
covi
librettist author of the libretto (words) of an opera, operetta, oratorio or cantata, or of the book of a musical wikibase-item 3,846
P88
talk
covi
beställd av person or organization that commissioned this work wikibase-item 16,215
P91
talk
covi
sexuell läggning the sexual orientation of the person — use IF AND ONLY IF they have stated it themselves, unambiguously, or it has been widely agreed upon by historians after their death wikibase-item 1,597
P92
talk
covi
rättslig grund text setting the main rules by which the subject is regulated wikibase-item 1,616
P94
talk
covi
bild av heraldiskt vapen Bild av vapensköld heraldiskt vapen, vapensköld commonsMedia 105,156
P97
talk
covi
adelstitel titles held by the person wikibase-item 36,215
P98
talk
covi
redaktör redaktör av ett sammansatt verk som en bok eller akademisk tidsskrift wikibase-item 11,717
P101
talk
covi
arbetsfält huvudsakliga arbetsområden (fysik, historia), inte yrken (fysiker, historiker) fält wikibase-item 96,990
P102
talk
covi
tillhör politiskt parti politiskt parti som politiker är eller har varit medlem i parti, politiskt parti wikibase-item 304,159
P103
talk
covi
modersmål språk som person lärt sig sedan tidig barndom wikibase-item 80,196
P105
talk
covi
taxonomisk rang level in a taxonomic hierarchy wikibase-item 2,573,873
P106
talk
covi
sysselsättning en persons yrke; se även "arbetsfält" (Property:P101) profession, yrke wikibase-item 3,816,394
P108
talk
covi
arbetsgivare organisation för vilken subjektet arbetade eller arbetar wikibase-item 446,551
P109
talk
covi
signatur bild av en persons underskrift autograf, namnteckning, underskrift commonsMedia 13,690
P110
talk
covi
illustratör person som ritar bilderna i en bok wikibase-item 4,913
P111
talk
covi
uppmätt fysikalisk storhet fysisk egenskap mätt med en enhet wikibase-item 1,422
P112
talk
covi
grundare founder or co-founder of this organization, religion or place wikibase-item 30,222
P113
talk
covi
flygbolagsnav airport that serves as a hub for an airline wikibase-item 2,528
P114
talk
covi
flygbolagsallians alliance the airline belongs to wikibase-item 286
P115
talk
covi
hemmaarena ett sportlags hemmastadion eller hemmaarena wikibase-item 14,581
P117
talk
covi
kemisk struktur en notation som visar hur atomerna är bundna till varandra i en molekyl strukturformel commonsMedia 11,135
P118
talk
covi
liga liga som laget spelar i wikibase-item 36,250
P119
talk
covi
gravort orten där subjektet är begraven, så specifikt som möjligt (t.ex. ort eller begravningsplats) wikibase-item 141,078
P121
talk
covi
opererar objekt equipment, installation or service operated by the subject wikibase-item 3,496
P122
talk
covi
statsskick sättet subjektet är organiserat på wikibase-item 1,265
P123
talk
covi
utgivare organisation eller person ansvarig för publicering av verk förlag wikibase-item 333,205
P126
talk
covi
underhålls av organisation som har ansvaret för att subjektet är funktionsdugligt wikibase-item 41,018
P127
talk
covi
ägare juridisk innehavare wikibase-item 168,577
P128
talk
covi
regulerar (molekylärbiologi) process relgulerad av ett protein eller RNA i molekylär biologi wikibase-item 12,604
P129
talk
covi
interagerar fysiskt med fysisk entitet, som subjektet interagerar med fysisk interaktion wikibase-item 2,410
P131
talk
covi
inom administrativt område är i den administrativa enheten i delstaten, i departementet, i distriktet, i häradet, i kommunen, i prefekturen, i provinsen, i regionen, i socknen, i staden, ligger i administrativt område wikibase-item 7,516,442
P134
talk
covi
har dialekter dialekt av det här språket (ett språk kan länka till flera dialekter) dialekt, dialekter wikibase-item 198
P135
talk
covi
rörelse litterär, artistisk eller filosofisk rörelse associerad med denna person eller detta verk wikibase-item 43,517
P136
talk
covi
genre indelning av konstnärliga verk musikstil, filmgenre, litteraturgenre, typ av musik, typ av film wikibase-item 708,675
P137
talk
covi
operatör organisation som driver en service, anläggning, fartyg, flygplan, robotar (missiler), etc. wikibase-item 125,915
P138
talk
covi
uppkallad efter person eller händelse som gett namn åt objektet namngett efter, namngiven efter, namngivet efter, uppkallat efter wikibase-item 173,358
P140
talk
covi
religion subjektets religion (MÅSTE vara hävdad av subjektet eller dokumenterad i historiska källor) wikibase-item 170,130
P141
talk
covi
IUCN:s bevarandestatus conservation status assigned by the International Union for Conservation of Nature wikibase-item 92,239
P143
talk
covi
importerad från källa för värde (använd endast i källsektionen) importerat från wikibase-item 15,583,407
P144
talk
covi
förlaga verk som utgör grund för subjektet baserad på, originalverk wikibase-item 22,712
P149
talk
covi
byggnadsstil architectural style of a structure wikibase-item 73,688
P150
talk
covi
innehåller administrativ territoriell enhet består av administrativa enheter wikibase-item 77,737
P154
talk
covi
bild av logotyp grafisk märke eller emblem vanligen använt för företag, organisationer eller produkter logo, logotyp, varumärke commonsMedia 61,705
P155
talk
covi
föregås av föregående i en serie wikibase-item 625,412
P156
talk
covi
följs av nästa i en serie wikibase-item 616,287
P157
talk
covi
dödad av person som orsakade subjektets död wikibase-item 1,455
P158
talk
covi
bild av sigill bild av subjektets sigill (emblem) emblem, sigill commonsMedia 6,107
P159
talk
covi
säte specifik plats där en organisation har eller har haft sitt högkvarter wikibase-item 228,662
P161
talk
covi
skådespelare använd qualifiers för att skilja på huvud-/biroller wikibase-item 181,241
P162
talk
covi
producent producent(er) för film eller musik (ej exekeutiva producenter, assoierade producenter med mera) filmproducent, musikproducent wikibase-item 108,780
P163
talk
covi
flagga subjektets flagga flaggartikel, flaggbeskrivning wikibase-item 3,814
P166
talk
covi
utmärkelse utmärkelser mottagna av person, organisation eller verk, t.ex. film eller tv-serie wikibase-item 401,814
P167
talk
covi
ersatt av byggnad den nya byggnaden på samma plats wikibase-item 588
P169
talk
covi
verkställande direktör highest-ranking corporate officer appointed as the CEO within an organization wikibase-item 2,077
P170
talk
covi
konstnär/skapare person som ligger bakom konstnärligt verk konstnär, skapare wikibase-item 472,462
P171
talk
covi
nästa högre taxon closest parent taxon of the taxon in question wikibase-item 2,575,303
P172
talk
covi
etnisk grupp subject's ethnicity (consensus is that a VERY high standard of proof is needed for this field to be used. In general this means 1) the subject claims it him/herself, or 2) it is widely agreed on by scholars, or 3) is fictional and portrayed as such). wikibase-item 63,518
P175
talk
covi
musikartist musiker, musikgrupp eller annan artist som framfört verket wikibase-item 310,843
P176
talk
covi
tillverkare huvudsakliga tillverkaren (exklusive underleverantörer) wikibase-item 58,181
P177
talk
covi
korsar det vatten eller berg en bro eller tunnel överbryggar bro över, tunnel under, under, över wikibase-item 11,817
P178
talk
covi
utvecklare person eller organisation som utvecklade den här saken innovatör wikibase-item 29,755
P179
talk
covi
serie ämnet är del av en serie, vars innehåll utgör objektet wikibase-item 109,402
P180
talk
covi
motiv avbildad entitet avbildar, föreställer wikibase-item 101,617
P181
talk
covi
karta över utbredningsområde range map of a taxon commonsMedia 9,968
P183
talk
covi
endemisk i art förekommer bara inom begränsat geografiskt område wikibase-item 17,793
P184
talk
covi
handledare person who supervised the doctorate or PhD thesis of the subject wikibase-item 18,322
P185
talk
covi
doktorand doctoral student(s) of a professor wikibase-item 10,571
P186
talk
covi
huvudsakligt material det material som subjektet är tillverkat av wikibase-item 407,745
P189
talk
covi
fyndplats where the item was located when discovered wikibase-item 2,405
P190
talk
covi
vänort twin towns, sister cities, twinned municipalities and other localities that have a partnership or cooperative agreement, either legally or informally acknowledged by their governments wikibase-item 15,653
P193
talk
covi
byggentreprenör the main organization responsible for construction of this structure or building wikibase-item 979
P194
talk
covi
lagstiftande församling politisk instutition med valda representater, t.ex. ett parlament wikibase-item 2,802
P195
talk
covi
samling art, museum or bibliographic collection the subject is part of wikibase-item 482,282
P196
talk
covi
grupp av småplaneter för familj, se P744 wikibase-item 91,054
P197
talk
covi
närliggande stationer the stations next to this station, sharing the same line(s) wikibase-item 54,296
P199
talk
covi
företagsdivision uppdelning av ett företag wikibase-item 472
P200
talk
covi
tillflöde major inflow sources — rivers, aquifers, glacial runoff, etc. Some terms may not be place names, e.g. none wikibase-item 4,651
P201
talk
covi
utflöde rivers and other outflows waterway names. If evaporation or seepage are notable outflows, they may be included. Some terms may not be place names, e.g. evaporation wikibase-item 6,091
P205
talk
covi
avrinningsområdesland country that have drainage to/from or border the body of water wikibase-item 16,847
P206
talk
covi
ligger vid sjö eller vattendrag sea, lake or river wikibase-item 33,060
P207
talk
covi
djupkarta image showing bathymetric chart, bathymetric map lodkarta, sjödjupkarta commonsMedia 182
P208
talk
covi
verkställande makt den makt i en stat som verkställer stiftade lagar exekutiv makt, utövande makt wikibase-item 1,403
P209
talk
covi
högsta juridiska instans supreme judicial body within a country, administrative division, or other organization wikibase-item 134
P210
talk
covi
partiets högsta representant auktoritärt parties ledare i vissa länder (oftast kommunistiska) wikibase-item 73
P212
talk
covi
ISBN-13 International Standard Book Number, 13-ställig (Q33057) external-id 43,481
P213
talk
covi
ISNI (ISO 27729) internationell standardnamnidentifikation för identitet external-id 1,050,258
P214
talk
covi
VIAF Virtual International Authority File, auktoritetsdata external-id 1,360,670
P215
talk
covi
spektralklass spectral class of an astronomical object string 7,868
P217
talk
covi
inventarienummer identifier for a physical object or a set of physical objects in a collection string 445,061
P218
talk
covi
ISO 639-1 språkkod external-id 204
P219
talk
covi
ISO 639-2 språkkod external-id 506
P220
talk
covi
ISO 639-3 språkkod external-id 8,068
P221
talk
covi
ISO 639-6 språkkod external-id 152
P223
talk
covi
galaxers klassificering galaxy morphological classification code string 6,988
P225
talk
covi
vetenskapligt namn korrekt vetenskapligt namn för ett beskrivet taxon (enligt angiven källa) string 2,573,923
P227
talk
covi
GND-identifikator auktoritetsdata enligt Deutsche Nationalbibliothek (DNB) Gemeinsame Normdatei, GND, Integrated Authority File external-id 739,769
P229
talk
covi
IATA:s flygbolagskod two-character identifier for an airline string 2,566
P230
talk
covi
ICAO:s flygbolagskod three letter identifier for an airline (two letters only until 1982) (for airports, see P239) string 3,195
P231
talk
covi
CAS-nummer CAS-nummer för en kemisk substans external-id 73,271
P232
talk
covi
EC nummer (kemiska ämnen) identifikationskod för kemiska föreningar enl EINECS/ELINCS external-id 31,152
P233
talk
covi
SMILES förenklat molekylärt radinmatningssystem string 152,316
P234
talk
covi
InChI International Chemical Identifier external-id 150,329
P235
talk
covi
InChIKey förkortad version av InChl external-id 152,677
P236
talk
covi
ISSN International Standard Serial Number (print or electronic) external-id 64,509
P237
talk
covi
heraldiskt vapen subject's coat of arms artikel om heraldiskt vapen, beskrivning av heraldiskt vapen wikibase-item 5,235
P238
talk
covi
IATAs flygplatskod treställig kod för flygplatser string 9,082
P239
talk
covi
ICAOs flygplatskod fyraställig kod för flygplatser string 15,593
P240
talk
covi
FAAs flygplatskod tre- eller fyraställig kod för flygplatser i USA string 12,282
P241
talk
covi
försvarsgren försvarsgren som en militär enhet eller person tillhör, t.ex. Brittiska flottan, USAs arme etc. wikibase-item 66,569
P242
talk
covi
översiktskarta karta i vilken subjektet är markerad karta commonsMedia 183,396
P243
talk
covi
OCLC kontrollnummer Online Computer Library Centers kontrollnummer external-id 86,990
P244
talk
covi
LCAuth Library of Congress-ID-auktoritetskontroll för personer och organisationer (för böcker, använd P1144) LCCN external-id 646,668
P245
talk
covi
ULAN-nummer Union List of Artist Names-nummer JPG external-id 77,831
P246
talk
covi
kemiskt tecken tecken för ett grundämne string 161
P247
talk
covi
COSPAR ID international satellite designation, administered by the UN Committee on Space Research (COSPAR) and the US National Space Science Data Center (NSSDC) external-id 5,810
P248
talk
covi
anges i avsedd att användas för källor wikibase-item 28,939,382
P249
talk
covi
värdepapperskod identifier for a publicly traded share of a particular stock on a particular stock market or that of a cryptocurrency string 5,252
P263
talk
covi
officiellt residens the residence at which heads of government and other senior figures officially reside wikibase-item 1,275
P264
talk
covi
skivbolag varumärke förknippat med marknadsföring av inspelningar och musikvideor wikibase-item 218,611
P267
talk
covi
ATC-kod therapeutic chemical identification code per ATC external-id 2,045
P268
talk
covi
BNF-nummer BNF-autoritetskontrolnummer. BNF = Bibliothèque nationale de France external-id 441,842
P269
talk
covi
SUDOC identifikation för auktoritetskontroll i fransk bibliotekskatalog external-id 413,753
P270
talk
covi
CALIS China Academic Library & Information System external-id 176
P271
talk
covi
CiNii author ID (books) identifier for a book author in CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator) external-id 22,182
P272
talk
covi
produktionsbolag company that produced this film, audio or performing arts work wikibase-item 70,527
P274
talk
covi
kemisk formel en notation som beskriver vilka atomer en molekyl är uppbyggd av string 152,354
P275
talk
covi
licens license under which this copyrighted work is released wikibase-item 39,403
P276
talk
covi
placering plats där subjektet finns i. Om det är en administrativ enhet använd P131. Om det är ett terrängobjekt, använd P706. finns i, placerad i wikibase-item 1,021,528
P277
talk
covi
programmeringsspråk the programming language(s) in which the software is developed wikibase-item 6,038
P278
talk
covi
GOST 7.75-97–kod identifier for a language according to GOST 7.75–97 external-id 363
P279
talk
covi
underklass till denna grupp av objekt är en undergrupp till en mer övergripande samlingsgrupp rdfs:subClassOf, har föräldraklass, är också en, undertyp av, är en undertyp av, underkategori av, är en kategori av, är därför även en, är nödvändigtvis även en, vars instanser är bland, vars instanser ⊆ de av, ⊆, ⊂, är en typ av, är en klass av, undermängd av, typ av wikibase-item 1,722,683
P281
talk
covi
postnummer identifiering använd av postmyndigheter för område eller byggnad postkod string 919,697
P282
talk
covi
skriftsystem alphabet, character set or other system of writing used by a language, supported by a typeface wikibase-item 263,652
P286
talk
covi
huvudtränare on-field manager or head coach of a sports club (not to be confused with a general manager P505, which is not a coaching position) or person wikibase-item 7,535
P287
talk
covi
designer person(s) that designed the item wikibase-item 8,141
P289
talk
covi
fartygsklass vessel classification (e.g. Nelson-class battleship) wikibase-item 10,594
P291
talk
covi
utgivningsplats geografisk plats för utgivning publicerad i (plats), publiceringsort, publiceringsplats, utgivningsort wikibase-item 99,445
P296
talk
covi
stationskod förkortningar för järnvägsstationer string 25,258
P297
talk
covi
ISO 3166-1 alpha-2 tvåbokstavsförkortning enl ISO 3166-1 external-id 280
P298
talk
covi
ISO 3166-1 alpha-3 trebokstavsförkortning enl ISO 3166-1 external-id 278
P299
talk
covi
ISO 3166-1, numerisk numerisk kod enl ISO 3166-1 external-id 281
P300
talk
covi
ISO 3166-2 kod för detta objekt i ISO 3166-2, inklusive landskod external-id 5,321
P301
talk
covi
huvudartikel i denna kategori primär artikel för ämnets kategori wikibase-item 577,455
P303
talk
covi
EE breed number breed identification number per the EE list of the breeds of fancy pigeons (ELFP) external-id 307
P304
talk
covi
sida sidnummer för referens sid, sidnummer, sidor string 20,275,555
P305
talk
covi
IETF language tag identifier for a language per the Internet Engineering Task Force external-id 8,166
P306
talk
covi
operativsystem operating system (OS) on which a software works or the OS installed on hardware wikibase-item 6,918
P344
talk
covi
filmfotograf person responsible for the framing, lighting, and filtration of the subject work wikibase-item 69,861
P345
talk
covi
IMDb-identifikationskod idenfitikation från Internet Movie Database external-id 600,510
P347
talk
covi
Joconde ID identifier in the Joconde database of the French Ministry of Culture external-id 11,150
P348
talk
covi
version mjukvarans version string 10,436
P349
talk
covi
Web NDL Authorities registernummer i Japans parlamentsbiblioteks register NDL external-id 111,017
P350
talk
covi
RKDimages ID identifier per RKDimages of the Netherlands Institute for Art History external-id 21,708
P351
talk
covi
Entrez Gene ID identifierare för Entrez gendatabas external-id 1,275,233
P352
talk
covi
UniProt protein ID identifier for a protein per the UniProt database. external-id 1,048,875
P353
talk
covi
gensymbol identifier for a human gene external-id 41,693
P354
talk
covi
HGNC-ID identifier for a gene from the HGNC database external-id 41,453
P355
talk
covi
dotterbolag dotterbolag till en organisation dotterorganisation wikibase-item 14,794
P356
talk
covi
doi Digital Object Identifier DOI external-id 16,501,486
P358
talk
covi
diskografi link to discography in artist or band page wikibase-item 5,035
P359
talk
covi
Rijksmonument-ID identifier for a monument assigned by the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed external-id 66,739
P360
talk
covi
är en lista över gemensamt element mellan listade ämnen wikibase-item 187,063
P361
talk
covi
del av utgör en del av del av, ingående del, innefattad del, inomdel, komponent av, sammanslagen del, sektion av, sektor av, underavdelning wikibase-item 1,053,198
P364
talk
covi
originalspråk språket som verket ursprungligen gjordes på wikibase-item 281,438
P366
talk
covi
användning huvudsaklig användning funktion, roll, uppdrag, ändamål wikibase-item 39,035
P367
talk
covi
astronomisk symbol image of the symbol that identify a planet or an asteroid of the solar system commonsMedia 34
P368
talk
covi
sandlåde-property-media Sandbox property for value of type "Commons Media File" commonsMedia 3
P369
talk
covi
sandlåde-property-item sandbox property for value of type "Item" wikibase-item 34
P370
talk
covi
sandlåde-property-sträng Sandbox property for value of type "String" string 21
P371
talk
covi
programledare person som leder eller presenterar ett radio- eller TV-program wikibase-item 7,600
P373
talk
covi
Commons-kategori relaterad kategori på Commons, utan prefixet: Category: commonscat string 2,634,558
P374
talk
covi
INSEE kommunkod kommunkod i Frankrike external-id 39,458
P375
talk
covi
bärraket raket som avfyras för att skjuta farkost ut i yttre rymden wikibase-item 5,911
P376
talk
covi
placering på astronomisk plats astronomisk plats där något finns på astronomiskt objekt, planet, på himplakropp, placering på astronomiskt objekt, placering på himplakropp, på planet, placering på planet wikibase-item 8,909
P377
talk
covi
SCN 5-siffrigt registernummer över satelliter external-id 5,798
P380
talk
covi
Mérimée-ID identifier for a monument in the Mérimée database of French cultural heritage external-id 48,180
P381
talk
covi
PCP reference number identifier for cultural properties in Switzerland external-id 13,126
P382
talk
covi
kommunkod (Nederländerna) identifier for a Dutch municipality as defined by Statistics Netherlands (CBS) CBS-kod external-id 504
P393
talk
covi
upplaga numret på upplagan (första, andra... som 1,2...) av en bok eller evenemang versionsnummer, utgåvenummer, upplagenummer string 52,712
P395
talk
covi
Registreringsskylt distinguishing signs or parts of license plate associated with the subject. For countries: international licence plate country code or distinguishing sign of vehicles string 77,798
P396
talk
covi
SBN-id Kontrollnummer från det italienska bibliotekssystemet (Servicio Nacional de Bibliotecas) ICCU external-id 31,055
P397
talk
covi
moderobjekt det större astronomiska objekt som detta subjekt tillhör wikibase-item 5,928
P398
talk
covi
dotterobjekt mindre astronomiska objekt som hör samman med det större wikibase-item 897
P399
talk
covi
companion of two or more astronomic bodies of the same type relating to each other wikibase-item 46
P400
talk
covi
plattform plattform för vilken en mjukvara är utvecklad för att köras på wikibase-item 33,731
P402
talk
covi
OpenStreetMap relations-id identifikation för en relation i OpenStreetMap external-id 84,140
P403
talk
covi
utmynnar i the body of water to which the watercourse drains wikibase-item 76,816
P404
talk
covi
antal spelare antalet spelare i ett datorspel (enspelarläge, flerspelarläge...) wikibase-item 21,104
P405
talk
covi
auktor inom biologisk systematik den person som publicerat ett vetenskapligt namn på ett visst taxon, exempelvis en art taxonförfattare wikibase-item 433,922
P406
talk
covi
soundtrack album that incorporates music directly recorded from the soundtrack of an audiovisual work wikibase-item 521
P407
talk
covi
verkets språk verkets språk (inte nödvändigtvis originalspråk, använd P364 istället) wikibase-item 3,067,449
P408
talk
covi
programvarumotor software engine employed by the subject item mjukvarumotor, spelmotor wikibase-item 2,904
P409
talk
covi
NLA-id kontrollnummer från det Australiensiska statsbiblioteket external-id 37,562
P410
talk
covi
militär grad military rank achieved by a person (should usually have a "start date" qualifier), or military rank associated with a position wikibase-item 84,474
P411
talk
covi
kanoniseringsstatus stage in the process of attaining sainthood per the subject's religious organization wikibase-item 8,516
P412
talk
covi
rösttyp person's voice type. expected values: soprano, mezzo-soprano, contralto, countertenor, tenor, baritone, bass (and derivatives) wikibase-item 25,500
P413
talk
covi
spelarposition forward/målvakt/quarterback etc... wikibase-item 306,347
P414
talk
covi
aktiebörs exchange on which this company is traded wikibase-item 7,952
P415
talk
covi
radiokanaltema describes the overall content broadcast on a radio station wikibase-item 408
P416
talk
covi
symbol för storhet symbol for a mathematical or physical quantity storhet string 155
P417
talk
covi
skyddshelgon patron saint adopted by the subject wikibase-item 9,503
P418
talk
covi
sigill subjektets sigill artikel om sigill wikibase-item 57
P421
talk
covi
tidszon tidszon för ämnet wikibase-item 1,467,221
P423
talk
covi
shooting handedness whether the hockey player passes or shoots left- or right-handed wikibase-item 13,159
P424
talk
covi
Wikimedias språkkod språkkoder såsom de används av Wikimedias projekt string 1,804
P425
talk
covi
verksamhetsområde Används endast för yrken. För personer använd P101. wikibase-item 3,413
P426
talk
covi
registreringsbeteckning identifier assigned to an individual aircraft by civil aircraft registry aircraft registration string 740
P427
talk
covi
taxonomic type the type genus of this family (or subfamily, etc), or the type species of this genus (or subgenus, etc) wikibase-item 19,995
P428
talk
covi
auktorsnamn (botanik) officiell förkortning för botaniker och mykologer förkortning för botanist, auktor external-id 46,536
P429
talk
covi
dantai code identifier for administrative division in 6-digit format assigned by the interior ministry of Japan external-id 1,970
P432
talk
covi
callsign of airline identifier used in radio transmissions to refer to the subject airline external-id 2,536
P433
talk
covi
nummer nummer av tidning/tidskrift e dyl för källsyfte string 17,934,344
P434
talk
covi
MusicBrainz artist-ID identifier for an artist per the MusicBrainz open music encyclopedia external-id 181,028
P435
talk
covi
verks-ID för Musicbrainz idenfitikation för verk på öppna musikuppslagsverket Musicbrainz verks-ID för Musicbrains external-id 22,949
P436
talk
covi
utgivningsgruppsidentifikator för album i MusicBrainz ID för en albumutgivning i musikdatabasen MusicBrainz external-id 105,069
P437
talk
covi
distribution method (or type) of distribution for the subject wikibase-item 19,835
P439
talk
covi
kommunkod i Tyskland identifier for municipalities and independent towns in Germany external-id 11,296
P440
talk
covi
Kreisschlüssel kod för landkreis i Tyskland external-id 425
P442
talk
covi
Kod för Kinas administrativa indelning Kod för Folkrepubliken Kinas administrativa indelning, (med mellanslag) external-id 742,853
P443
talk
covi
uttal (ljudfil) audio file with pronunciation commonsMedia 10,828
P444
talk
covi
recensionsbetyg betyg i en recension av ett kreativt verk string 1,306
P447
talk
covi
betyg av utfärdare av recensionsbetyg wikibase-item 1,233
P449
talk
covi
ursprunglig kanal Den TV- eller radiokanal som sände programmet först originalkanal wikibase-item 54,235
P450
talk
covi
astronaut mission space mission that the subject is or has been a member of (do not include future missions) wikibase-item 572
P451
talk
covi
livspartner someone in a relationship without being married. Use "spouse" for married couples. partner, sambo wikibase-item 6,642
P452
talk
covi
bransch ett företags eller en organisations bransch wikibase-item 31,439
P453
talk
covi
roll roll som en skådespelare eller sångare har i pjäs, opera, film, eller liknande wikibase-item 7,465
P454
talk
covi
Structurae ID identifier for a building in the Structurae database external-id 9,731
P455
talk
covi
Emporis building ID identifier for a building in the Emporis database (for building complexes, see P2270) external-id 2,656
P457
talk
covi
stiftelseurkund en text genom vilken en organisation stiftas wikibase-item 467
P458
talk
covi
IMO-nummer identifier for a ship, ship owner or ship manager per the International Maritime Organization external-id 10,929
P459
talk
covi
bestämningsmetod anger hur ett värde har lagts fast metodologi, standard wikibase-item 716,473
P460
talk
covi
anses vara samma som this item is said to be the same as that item, but the statement is disputed samma som wikibase-item 62,708
P461
talk
covi
motsats till ämne som står i motsats till detta ämne antonym, omvänt till, i motsats av, invers, är motsatsen till wikibase-item 10,454
P462
talk
covi
färg ämnets färg wikibase-item 141,459
P463
talk
covi
medlem av organisation eller förening där personen tillhör. Använd ej för tillhörande av folkgrupp eller samhällsklass, inte heller för befattningar som parlamentsledamot (använd där P39) wikibase-item 177,922
P464
talk
covi
NOR identifier for French official texts external-id 506
P465
talk
covi
hexadecimal sRGB-färg sRGB hex triplet format for subject color (e.g. 7FFFD4) specifying the 8-bit red, green and blue components sRGB-färg string 2,507
P466
talk
covi
bor eller bedriver verksamhet här person eller förening som använder byggnad eller anläggning används av, bor eller har verksamhet här, bor/bedriver verksamhet här, bor/har verksamhet här wikibase-item 17,501
P467
talk
covi
antagen av indikterar att lag eller lagförslag antagits av lagstiftande församling wikibase-item 3,382
P468
talk
covi
dan/kyu rank rank system used in several board games (e.g. go, shogi, renju), martial arts (e.g. judo, kendo, wushu) and some other games wikibase-item 157
P469
talk
covi
sjöar vid vattendraget sjöar och reservoarer som ett vattendrag rinner igenom, in i och ut ur wikibase-item 1,686
P470
talk
covi
Eight Banner register Manchu household register for people of the Qing Dynasty wikibase-item 901
P473
talk
covi
riktnummer lokalt riktnummer som hör till området string 169,361
P474
talk
covi
landsnummer identifier for a country - dialed on phone after the international dialing prefix (precede value by +) string 355
P476
talk
covi
CELEX number identifier for European legal texts in EUR-Lex database external-id 150
P477
talk
covi
Canadian Register of Historic Places ID identifier in the Canadian Register of Historic Places external-id 5,011
P478
talk
covi
band volym av en bok i en samling/serie nummer, årgång string 19,974,154
P479
talk
covi
inmatningsmetod input method or device used to interact with a software product wikibase-item 6,363
P480
talk
covi
Filmaffinity-nummer FilmAffinity identification number of a creative work external-id 66,905
P481
talk
covi
Palissy ID identifier in the Palissy database of moveable objects of French cultural heritage external-id 150,617
P483
talk
covi
inspelad vid studio or location where a musical composition was recorded wikibase-item 1,410
P484
talk
covi
IMA Number, broad sense identifier for a mineral per the International Mineralogical Association - Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (IMA-CNMNC) external-id 4,222
P485
talk
covi
arkiveras hos the institution holding the subject's archives wikibase-item 16,952
P486
talk
covi
MeSH ID identifier for concepts in the Medical Subject Headings controlled vocabulary external-id 26,847
P487
talk
covi
unicode tecken Unicode character representing the item string 3,876
P488
talk
covi
ordförande sittande ledamot i ett organ, en organisation eller en grupp ledamot wikibase-item 7,462
P489
talk
covi
currency symbol description item with description of currency symbol wikibase-item 19
P490
talk
covi
provisorisk beteckning designation of an astronomical body after its discovery and before its official name string 50,596
P491
talk
covi
orbit diagram image with the diagram of the orbit of an astronomic body commonsMedia 19
P492
talk
covi
OMIM ID Online "Mendelian Inheritance in Man" catalogue codes for diseases, genes, or phenotypes external-id 9,601
P493
talk
covi
ICD-9 identifier in the ICD catalogue codes for diseases – Version 9 external-id 3,639
P494
talk
covi
ICD-10 identifier in the ICD catalogue codes for diseases - Version 10 external-id 3,768
P495
talk
covi
ursprungsland land med ursprung för verk eller ämne wikibase-item 865,610
P496
talk
covi
ORCID identifier for a person external-id 453,800
P497
talk
covi
CBDB ID identifer for a person in the China Biographical Database external-id 303,224
P498
talk
covi
ISO 4217 identifier for a currency per ISO 4217 external-id 251
P500
talk
covi
exklav tillhörande territory is legally or politically attached to a main territory with which it is not physically contiguous because of surrounding alien territory. It may also be an enclave. wikibase-item 100
P501
talk
covi
enklav inom territory is entirely surrounded by the other (enclaved) wikibase-item 208
P502
talk
covi
HURDAT identifier identifier per HURDAT (North Atlantic hurricane database) string 743
P503
talk
covi
ISO-standard number of the ISO standard which normalizes the object external-id 580
P504
talk
covi
hemmahamn home port of the vessel (if different from "ship registry"): For civilian ships, the primary port from which the ship operates. Port of registry →P532 should be listed in "Ship registry". For warships, this will be the ship's assigned naval base wikibase-item 4,848
P505
talk
covi
general manager general manager of a sports team. If he is also an on-field manager use P286 instead wikibase-item 1,264
P506
talk
covi
ISO 15924 alpha-4 code identifier for a writing system external-id 158
P507
talk
covi
länskod Länskod för Sverige external-id 28
P508
talk
covi
BNCF italiensk bibliotekskod external-id 12,504
P509
talk
covi
dödsorsak underlying or immediate cause of death. Underlying cause (e.g. car accident, stomach cancer) preferred. Use 'manner of death' (P1196) for broadest category, e.g. natural causes, accident, homicide, suicide wikibase-item 87,217
P511
talk
covi
tilltalsprefix word or expression used before a name, in addressing or referring to a person wikibase-item 2,222
P512
talk
covi
akademisk grad academic degree that the person holds wikibase-item 86,715
P514
talk
covi
interfolierar med stratigraphic relation in which two units overlap each other marginally wikibase-item 22
P515
talk
covi
aggregationstillstånd state or phase of the matter at which the measure was made (gas, liquid, solid... See talk page) aggregationsform wikibase-item 275
P516
talk
covi
drivs av equipment or engine used to power the subject wikibase-item 7,203
P517
talk
covi
växelverkan Wikidata-egenskap som beskriver de fundamentala naturkrafterna en partikel interagerar med: stark Q11415, elektromagnetisk: Q849919, svag: Q11418, gravitation: Q11412 fundamental växelverkan wikibase-item 119
P518
talk
covi
berörd del den del av objektet för vilket uttalandet är giltigt gäller för wikibase-item 304,144
P520
talk
covi
beväpning equippable weapon item for the subject wikibase-item 1,858
P521
talk
covi
scheduled service destination airport or station connected by regular direct service to the subject; for the destination of a trip see P1444 wikibase-item 60
P522
talk
covi
typ av omloppsbana orbit a satellite has around its central body wikibase-item 507
P523
talk
covi
temporal range start the start of a process or appearance of a life form relative to the geologic time scale wikibase-item 97
P524
talk
covi
temporal range end the end of a process or extinction of a life form relative to the geologic time scale wikibase-item 94
P525
talk
covi
kommunkod i Sverige fyrsiffrig kod för svenska kommuner external-id 399
P527
talk
covi
består av omfattar dessa delar inkluderar, innehåller, medlem av, samling av, sammanfattning av, sammansatt av, sammanställd från, set bestående av, skapad från wikibase-item 459,399
P528
talk
covi
katalogbeteckning katalognamnet för astronomiska objekt typ M31 NGC etc... string 105,728
P529
talk
covi
landningsbana name (direction) of runway at airport/airfield/airstrip rullbana, startbana string 8,709
P530
talk
covi
diplomatisk relation diplomatic relations of the country wikibase-item 267
P531
talk
covi
diplomatic mission sent location of diplomatic mission, i.e. consulate of A in the capital city of B wikibase-item 128
P532
talk
covi
registerhamn ship's port of registry. This is generally painted on the ship's stern (for the "home port", see Property:P504) wikibase-item 1,938
P533
talk
covi
target target of a terrorist attack or military operation wikibase-item 630
P534
talk
covi
streak color color of a mineral or material when abraded wikibase-item 647
P535
talk
covi
Find a Grave-ID identifier of an individual's burial place in the Find a Grave database external-id 74,701
P536
talk
covi
ATP id identifikationsnummer för tennisspelare external-id 3,308
P537
talk
twinning type of twins a crystal forms wikibase-item 14
P538
talk
fracturing type of fracture a crystal or mineral forms wikibase-item 13
P539
talk
covi
Museofile identifer for a museum in the Museofile database of the French ministry of culture external-id 1,328
P541
talk
covi
kamp om ämbete titel på den tjänst som ett val bestämmer nästa innehavare till wikibase-item 7,615
P542
talk
covi
invigd av person that officially opened the event or place wikibase-item 304
P543
talk
covi
eden lästes av person(s) that made the oath at an event, like the Olympic Games wikibase-item 52
P545
talk
covi
elden tändes av person that lit the torch at an event, like the Olympic Games wikibase-item 40
P546
talk
covi
docking port intended docking port for a spacecraft wikibase-item 56
P547
talk
covi
till minne av what the place, monument, memorial, or holiday, commemorates wikibase-item 4,878
P548
talk
covi
versionstyp type of version (qualifier for P348, software version) wikibase-item 2,352
P549
talk
covi
Mathematics Genealogy Project ID identifier for mathematicians and computer scientists at the Mathematics Genealogy Project external-id 13,343
P550
talk
covi
chivalric order the chivalric order which a person belongs to wikibase-item 45
P551
talk
covi
bostad plats där personen bor eller bodde boplats, residens wikibase-item 67,998
P552
talk
covi
hänthet för att indikera om personen är höger- eller vänsterhänt, eller eventuellt ambidexter dominerande hand wikibase-item 1,220
P553
talk
covi
användarkonto på webbsida a website that the person or organization has an account on (use with P554) Note: only used with reliable source or if the person or organization disclosed it. wikibase-item 829
P554
talk
covi
adress på webbsida username on a website that the person or organization has an account on (only use as qualifier of P553) användarnamn string 1,019
P555
talk
covi
dubbelresultat win/lose balance for a player in doubles tournaments string 3,672
P556
talk
covi
kristallsystem type of crystal for minerals and/or for crystal compounds wikibase-item 4,756
P557
talk
covi
DiseasesDB identifier sourced on the Diseases Database external-id 2,781
P559
talk
covi
ändpunkter the feature (intersecting road, train station, etc.) at the end of a linear feature wikibase-item 21,387
P560
talk
covi
riktning qualifier to indicate the direction of the parent statement's value relative to the subject item wikibase-item 7,567
P561
talk
covi
NATO-rapporteringsnamn official reporting name assigned by the ASCC for NATO use string 440
P562
talk
covi
central bank/issuer central bank or other issuing authority for the currency wikibase-item 323
P563
talk
covi
ICD-O International Classification of Diseases for Oncology external-id 366
P564
talk
covi
singelresultat win/lose balance for a player in singles tournaments string 3,691
P565
talk
covi
crystal habit the proportions of a crystal or mineral wikibase-item 9
P566
talk
covi
basionym the legitimate, previously published name on which a new combination or name at new rank is based wikibase-item 96,785
P567
talk
covi
ligger under stratigraphic unit that this unit lies under (i.e. the overlying unit) wikibase-item 201
P568
talk
covi
ligger över stratigraphic unit that this unit lies over (i.e. the underlying unit) wikibase-item 196
P569
talk
covi
födelsedatum datum då en individ föds född den, födelsedag time 3,500,249
P570
talk
covi
dödsdatum datum då en individ avlider avliden den, död den, dödsdag time 1,725,763
P571
talk
covi
datum för grundande eller skapande datum då organisationen/objektet grundades eller skapades bildades datum, grundades datum, grundat, instiftat, instiftningsdatum, skapades datum, startat, stiftades datum time 1,359,394
P574
talk
covi
år för publikation av taxonomiskt namn year when this scientific name was formally established time 414,764
P575
talk
covi
upptäcktsdatum date or point in time when the item was discovered or invented time 63,180
P576
talk
covi
upplöst datum datum för upphörande datum för nedläggning, datum för upphörande, datum för upplösning, nedlagd, nedläggningsdatum, tid för upphörande, tid för upplösning, upphörandedatum, upphörde, upplösningsdatum, upplöstes time 87,826
P577
talk
covi
utgivningsdatum datum då verket utgavs time 25,389,559
P578
talk
covi
Sandlåda-TimeValue Sandbox property for value of type "TimeValue" time 4
P579
talk
covi
IMA status and/or rank status given to each mineral by the IMA (International Mineralogical Association) wikibase-item 5,666
P580
talk
covi
startdatum indikerar den tidpunkt då ett objekt började finnas eller ett påstående började gälla. Används som bestämningsord. sedan, starttid time 1,315,869
P582
talk
covi
slutdatum indikerar den tidpunkt då objektet slutade existera eller påståendet slutade vara giltigt. Används som bestämningsord. sluttid, tills time 629,151
P585
talk
covi
tidpunkt tid och datum då något inträffade, eller något redan existerade besannades datum time 1,290,800
P586
talk
covi
IPNI author ID numerical identifier for a person in the International Plant Names Index external-id 46,541
P587
talk
covi
MMSI unikt nummer som används för att identifiera fartyg via radio Maritime Mobile Service Identity external-id 7,841
P588
talk
covi
kylmedel substance used by the subject to dissipate excess thermal energy kylmedium, köldmedium, köldbärare wikibase-item 320
P589
talk
covi
point group crystal subdivision wikibase-item 250
P590
talk
covi
GNIS geografiskt id-nr för USA external-id 613,278
P591
talk
covi
EC enzyme number classification scheme for enzymes string 11,059
P592
talk
covi
ChEMBL ID identifier from a chemical database of bioactive molecules with drug-like properties external-id 49,669
P593
talk
covi
HomoloGene-ID identifier in the HomoloGene database string 100,214
P594
talk
covi
Ensembl Gene ID identifier for a gene as per the Ensembl (European Bioinformatics Institute and the Wellcome Trust Sanger Institute) database external-id 125,459
P595
talk
covi
Guide to Pharmacology Ligand ID ligand identifier of the Guide to Pharmacology database external-id 6,793
P597
talk
covi
WTA id identifikationsnummer för tennisspelare external-id 2,544
P598
talk
covi
befälhavare för for persons who are notable as commanding officers, the units they commanded wikibase-item 4,940
P599
talk
covi
ITF id identifikationsnummer för tennisspelare external-id 6,855
P600
talk
covi
Wine AppDB-ID identifier for an application in the AppDB of WineHQ external-id 406
P604
talk
covi
MedlinePlus ID health information from U.S. government agencies, and health-related organizations external-id 1,492
P605
talk
covi
NUTS Nomenklatur för statistiska territoriella enheter external-id 1,368
P606
talk
covi
första flygning date or point in time on which aircraft or rocket first flew time 5,878
P607
talk
covi
krig/slag krig eller slag som personen deltagit i wikibase-item 136,017
P608
talk
covi
utställningshistoria exhibitions where the item is or was displayed wikibase-item 7,587
P609
talk
covi
ändpunktens läge location of the terminus of a linear feature wikibase-item 17,285
P610
talk
covi
högsta punkt punkt med högst höjd i landet, regionen, staden eller området högsta topp wikibase-item 4,101
P611
talk
covi
religiös orden order of monks or nuns to which an individual or religious house belongs wikibase-item 21,593
P612
talk
covi
mother house principal house or community for a religious institute wikibase-item 262
P613
talk
covi
OS grid reference grid location reference from the Ordnance Survey National Grid reference system used in Great Britain string 23,666
P617
talk
covi
varvsnummer identitet för fartyg givet av varvet string 9,522
P618
talk
energikälla describes the source of energy an animated object (machine or animal) uses wikibase-item 532
P619
talk
covi
uppskjutningsdatum och tid datum och tid för uppskjutning av rymdfarkost i UTC uppskjutningsdatum, uppskjutningstid time 6,155
P620
talk
covi
time of spacecraft landing date and time of spacecraft landing in UTC time 386
P621
talk
covi
time of spacecraft orbit decay date and time of spacecraft orbit decay in UTC time 256
P622
talk
covi
spacecraft docking/undocking date date and time of spacecraft docking or undocking event, in UTC time 26
P624
talk
covi
styrsystem guidance system of a missile målsökare wikibase-item 184
P625
talk
covi
geografiska koordinater longitud och latitud koordinater globe-coordinate 7,163,055
P626
talk
covi
sandlåda koordinater Sandbox property for value of type "GeoCoordinateValue" globe-coordinate 4
P627
talk
covi
IUCN-ID identifikationsnummer för ett taxon listat i IUCN:s databas; källa för bevarandestatus (P141) string 92,227
P628
talk
covi
E-nummer number for food additives that are legal in the European Union external-id 586
P629
talk
covi
upplaga eller översättning av is an edition or translation of this entity wikibase-item 21,517
P630
talk
covi
Paris stad digitalkod identifier for a street in Paris external-id 6,301
P631
talk
covi
byggnadsingenjör person, group or organisation responsible for the structural engineering of a building or structure wikibase-item 1,215
P632
talk
covi
cultural properties of Belarus reference number identifier for a cultural property of Belarus external-id 1,154
P633
talk
covi
Quebec cultural heritage directory ID identifier in the directory of the cultural heritage of Quebec external-id 1,840
P634
talk
covi
lagkapten captain of this sports team wikibase-item 222
P635
talk
covi
ISTAT ID italiensk kommunkod external-id 8,589
P636
talk
covi
route of administration path by which a drug, fluid, poison, or other substance is taken into the body wikibase-item 1,980
P637
talk
covi
RefSeq Protein ID identifier for a protein external-id 536,742
P638
talk
covi
PDB structure ID identifier for 3D structural data as per the PDB (Protein Data Bank) database external-id 26,641
P639
talk
covi
RefSeq RNA-ID RNA Identifier external-id 253,249
P640
talk
covi
Léonore ID identifier of a person in the Léonore database external-id 12,772
P641
talk
covi
idrott sport eller idrottsgren som berör ämnet sport wikibase-item 1,078,705
P642
talk
covi
av visar att ämnet tillhör i, hos, för wikibase-item 251,452
P644
talk
covi
genomisk start genomic starting coordinate of the biological sequence (e.g. a gene) string 685,759
P645
talk
covi
genomiskt slut genomic ending coordinate of the biological sequence (e.g. a gene) string 685,759
P646
talk
covi
Freebase-ID identifier for a page in the Freebase database. Format: "/m/0" followed by 2 to 7 characters. For those starting with "/g/", use Google Knowledge Graph identifier (P2671) external-id 1,265,627
P647
talk
covi
draftad av vilket idrottslag som har draftat ("paxat") en spelare wikibase-item 11,379
P648
talk
covi
Open Library ID identifier for a work ("W"), edition ("M") or author ("A") for book data of the Internet Archive external-id 195,508
P649
talk
covi
NRHP-ID identifier in the National Register of Historic Places assigned by the National Park Service of the USA external-id 55,948
P650
talk
covi
RKDartists-id identifier in the RKDartists database (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) external-id 78,361
P651
talk
covi
Biografisch Portaal number identifier at Biografisch Portaal van Nederland external-id 22,200
P652
talk
covi
UNII identifier issued by the FDA / Unique Ingredient Identifier external-id 59,663
P653
talk
covi
PubMed Health identifier for a physiological condition, in the PubMed Health website external-id 11
P654
talk
covi
riktning relativt platsen qualifier for geographical locations to express relative direction wikibase-item 3,311
P655
talk
covi
översättare person who adapts a creative work to another language wikibase-item 8,140
P656
talk
covi
RefSeq bestämningsord för att specificera Reference Sequence identifierare för proteinet och RNA (antingen P637 eller P639) string 10
P657
talk
covi
RTECS number chemical identifier from the Registry of Toxic Effects of Chemical Substances external-id 1,718
P658
talk
covi
låtlista songs contained in this item wikibase-item 2,090
P659
talk
covi
GenLoc montage beskriver montering av gener på UCSC Genome Informatics webbplats genommontering, genomisk montering wikibase-item 152,024
P660
talk
covi
EC enzyme classification the Enzyme Commission (EC)-based accepted name of any enzyme classifications of the protein or RNA molecule wikibase-item 5
P661
talk
covi
ChemSpider ID identifier in a free chemical database, owned by the Royal Society of Chemistry external-id 123,066
P662
talk
covi
PubChem-ID (CID) identifier from database of chemical molecules and their activities in biological assays (Compound ID number) CID external-id 146,605
P663
talk
covi
DSM-IV classification found in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders external-id 14
P664
talk
covi
arrangör person eller förening som organiserar evenemang oraganisatör wikibase-item 18,398
P665
talk
covi
KEGG ID identifier from databases dealing with genomes, enzymatic pathways, and biological chemicals external-id 15,726
P667
talk
covi
ICPC 2 ID classification method for primary care encounters string 706
P668
talk
covi
GeneReviews ID collection of peer-reviewed articles that describe specific gene-releated diseases external-id 156
P669
talk
covi
gata/väg street, road, or square, where the item is located. To add the number, use Property:P670 "street number" as qualifier. Use property P6375 if there is no item for the street wikibase-item 81,566
P670
talk
covi
gatunummer number in the street address. To be used as a qualifier of Property:P669 "located on street" string 41,780
P671
talk
covi
Mouse Genome Informatics ID identifier for a gene in the Mouse Genome Informatics database external-id 66,010
P672
talk
covi
MeSH Code Medical Subject Headings (MeSH) codes are an index and thesaurus for the life sciences (≠ MeSH ID) external-id 5,799
P673
talk
covi
eMedicine online clinical medical knowledge base external-id 1,955
P674
talk
covi
rollfigurer karaktärer som medverkar i verk (som skådespel, operor, operettor, böcker, tecknade serier, filmer, TV-serier eller datorspel) wikibase-item 6,790
P675
talk
covi
Google Books-ID identifier for a book that Google has scanned external-id 1,873
P676
talk
covi
text av författare av en sångtext wikibase-item 13,717
P677
talk
covi
ÚSOP-kod identifier in drusop.nature.cz, a national database of protected areas and trees external-id 9,218
P678
talk
covi
incertae sedis qualifier for P171 (parent taxon) to mark which intermediate ranks are incertae sedis wikibase-item 3,098
P679
talk
covi
ZVG number identifier of GESTIS database external-id 5,913
P680
talk
covi
molekylärfunktion Wikidata-egenskap relaterad till biologi molekylär funktion wikibase-item 353,470
P681
talk
covi
cellkomponent component of the cell in which this item is present wikibase-item 282,747
P682
talk
covi
biologisk process Wikidata-egenskap för subjekt involverade i den biologiska processen bioprocess wikibase-item 346,133
P683
talk
covi
ChEBI ID identifier from database and ontology of molecular entities focused on 'small' chemical compounds external-id 84,750
P684
talk
covi
ortolog ortolog gen hos annan art wikibase-item 108,415
P685
talk
covi
NCBI-ID identifer for a taxon in the Taxonomy Database by the National Center for Biotechnology Information external-id 458,175
P686
talk
covi
Gene Ontology ID identifier in the Gene Ontology external-id 46,017
P687
talk
covi
BHL Page ID identifier in the Biodiversity Heritage Library (BHL) external-id 69,546
P688
talk
covi
encodes the product of a gene (protein or RNA) wikibase-item 649,775
P689
talk
covi
afflicts type of organism which a condition or disease afflicts wikibase-item 1,288
P690
talk
covi
rymdgrupp symmetry classification for 2 and 3 dimensional patterns or crystals wikibase-item 1,181
P691
talk
covi
NKC-id Auktoritetsid för Tjeckiska nationalbibliotektet external-id 231,834
P692
talk
covi
Gene Atlas Image image showing the GeneAtlas expression pattern commonsMedia 8,742
P693
talk
covi
cleavage way that crystals or minerals cleave wikibase-item 62
P694
talk
covi
replaced synonym (for nom. nov.) previously published name on which a replacement name (avowed substitute, nomen novum) is based. wikibase-item 388
P695
talk
covi
UN number four-digit numbers that identify hazardous substances, and articles (such as explosives, flammable liquids, toxic substances, etc.) in the framework of international transport external-id 494
P696
talk
covi
Neurolex ID identifier in the Neurolex database external-id 442
P697
talk
covi
ex taxon author person(s) whom the author(s) of a name credited for the idea, followed in an author citation by "ex" (via P405) wikibase-item 11,249
P698
talk
covi
PubMed ID ID för artiklar i PubMed PMID external-id 17,774,425
P699
talk
covi
Disease Ontology ID identifier in the Disease Ontology database external-id 11,590
P700
talk
covi
Kemler code code describing the hazards of a chemical in transport external-id 8
P701
talk
covi
Dodis ID identifier in the dodis database (Diplomatic Documents of Switzerland 1945-1969), see Q661051 external-id 48
P702
talk
covi
kodat av the gene that encodes some gene product wikibase-item 656,389
P703
talk
covi
finns i taxon taxon i vilken molekylen eller substansen är närvarande wikibase-item 1,712,598
P704
talk
covi
Ensembl Transcript ID transcript ID issued by Ensembl database external-id 123,668
P705
talk
covi
Ensembl Protein ID identifier for a protein issued by Ensembl database external-id 101,885
P706
talk
covi
placerad på/i geografiskt objekt på en ö/i en flod etc. Använd P131 för administrativ indelning wikibase-item 35,798
P707
talk
covi
satellite bus general model on which multiple-production satellite spacecraft is based wikibase-item 24
P708
talk
covi
stift administrative division of the church to which the element belongs wikibase-item 56,563
P709
talk
covi
Historic Scotland ID identifier for a building in the Historic Scotland database external-id 69,179
P710
talk
covi
deltagare använd P1923 för lag wikibase-item 32,863
P711
talk
covi
Strunz 8th edition (series ID, updated) mineral classification 8th edition, series identifier, silicate classification modified by Athena string 4,126
P712
talk
covi
Nickel-Strunz 9th edition (updated 2009) mineral classification Nickel-Strunz version 9 (updated 2009, deprecated), a PDF format file. Superseeded by Nickel-Strunz '10th ed' string 4,458
P713
talk
covi
Nickel-Strunz '10th ed', review of (9th ed/ 2009 update) mineral classification Nickel-Strunz version 10 (MinDat) string 4,521
P714
talk
covi
Dana 8th edition mineral classification Dana 8th edition external-id 1,526
P715
talk
covi
DrugBank ID identifier in the bioinformatics and cheminformatics database from the University of Alberta external-id 9,784
P716
talk
covi
JPL Small-Body Database id identifier in the JPL Small-Body Database external-id 92,244
P717
talk
covi
Minor Planet Centers observatoriekod observational data for minor planets (asteroids) and comets external-id 499
P718
talk
covi
Canmore ID identifier in the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland's Canmore database external-id 229
P720
talk
covi
spektraltyp (asteroid) spectral classifications of asteroids based on spectral shape, color, and albedo wikibase-item 358
P721
talk
covi
OKATO identifier for every administrative unit in Russia external-id 162,076
P722
talk
covi
UIC station code identifier for a railway station in Europe, CIS countries, China, Mongolia, North Africa and the Middle East external-id 15,528
P723
talk
covi
DBNL author ID identifier for an author on the DBNL-website for Dutch language authors external-id 15,468
P724
talk
covi
Internet Archive id identifier for an item on archive.org external-id 68,089
P725
talk
covi
röstskådespelare framförare av talat ord i kreativt verk wikibase-item 4,272
P726
talk
covi
kandidat person or party that is an option for an office in an election wikibase-item 2,487
P727
talk
covi
Europeana-ID identifier in europeana.eu for books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe external-id 76,746
P729
talk
covi
tagen i tjänst tidpunkt då ett föremål påbörjade sin tjänst i tjänst time 27,774
P730
talk
covi
tagen ur tjänst tidpunkt då ett föremål avslutade sin tjänst time 7,133
P731
talk
covi
Litholex ID identifier in the Lithostratigraphic database of Germany maintained by the BGR external-id 22
P732
talk
covi
BGS Lexicon ID identifier for a stratigraphic unit given by the British Geological Survey external-id 45
P733
talk
covi
DINOloket identifier from database of geologic units in the Netherlands (Data Informatie Nederlandse Ondergrond) external-id 14
P734
talk
covi
efternamn persons andra eller sista namn wikibase-item 1,287,687
P735
talk
covi
förnamn första namnet givet till person wikibase-item 2,937,681
P736
talk
covi
coverartist person eller grupp som gjort en cover på verket wikibase-item 3,884
P737
talk
covi
influerad av objekt som är influerade av detta objekt wikibase-item 4,367
P739
talk
covi
ammunition cartridge or other ammunition used by the subject weapon kaliber wikibase-item 1,873
P740
talk
covi
plats för grundande plats där en grupp eller organisation grundades wikibase-item 29,363
P741
talk
covi
playing hand hand used to play a racket sport wikibase-item 2,170
P742
talk
covi
pseudonym alias used by someone (for nickname use P1449) string 16,164
P744
talk
covi
asteroidfamilj population of asteroids that share similar proper orbital elements wikibase-item 170
P745
talk
covi
Low German Bibliography and Biography ID identifier external-id 30
P746
talk
covi
försvunnen sedan date or point of time a missing person was seen or otherwise known to be alive for the last time time 571
P747
talk
covi
upplagor link to an edition of this item upplaga wikibase-item 14,564
P748
talk
covi
utsedd av who appointed the person to the office, can be used as a qualifier wikibase-item 2,491
P749
talk
covi
moderorganisation överordnad organisation moderbolag wikibase-item 80,440
P750
talk
covi
distributör distributor of a creative work; distributor for a record label wikibase-item 62,590
P751
talk
covi
introduced feature feature introduced by this version of a product item wikibase-item 284
P756
talk
covi
removed feature which feature was removed by this version of a product item wikibase-item 41
P757
talk
covi
världsarvs-id id för att skapa länkar till unescos site. Use on one item per site, link parts with property "has part" (P527) external-id 2,554
P758
talk
covi
Kulturminne-ID identifierare för databas tillhörande norska Riksantivaren external-id 3,101
P759
talk
covi
Alberta Register of Historic Places ID identifier of historic resources in the Alberta Register of Historic Places external-id 840
P760
talk
covi
DPLA ID identifier for books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout United States external-id 20
P761
talk
covi
sjöid Ett unikt idnummer för sjöar i Sverige enligt SMHI:s vattenarkiv, SVAR. Sjöid är i de flesta fall sjöns utloppskoordinat i referenssystemet RT90 med 10 meters precision. external-id 57,339
P762
talk
covi
Czech cultural heritage ID identifier for cultural heritage properties in the Czech Republic external-id 41,043
P763
talk
covi
PEI Register of Historic Places ID identifier of a historic place in Prince Edward Island, Canada external-id 876
P764
talk
covi
OKTMO-ID identifier in Classification on Objects territory of municipal formations (Russia) external-id 174,897
P765
talk
covi
spelunderlag Underlaget turneringen spelas på wikibase-item 1,571
P767
talk
covi
bidragsgivare person eller organisation som deltog i skapandet av ett kreativt verk medarbetare, medförfattare, assistent, samarbetspartner wikibase-item 7,322
P768
talk
covi
valkrets valpdistrikt person representerar, använd som kvalificerande för "befattning innehavd" (P39) wikibase-item 81,393
P769
talk
covi
significant drug interaction clinically significant interaction between two pharmacologically active substances (i.e., drugs and/or active metabolites) where concomitant intake can lead to altered effectiveness or adverse drug events. wikibase-item 105
P770
talk
förstörd av anledning item which caused the destruction of the subject item wikibase-item 1,171
P771
talk
covi
kommunkod i Schweiz identifier for a municipality in Switzerland external-id 2,598
P772
talk
covi
INE municipality code identifier for Spanish municipalities, by the Spanish Statistical Office (INE) external-id 9,271
P773
talk
covi
ISO 3166-3 identifier for a country name that has been deleted from ISO 3166-1 since its first publication in 1974 external-id 35
P774
talk
covi
FIPS 55-3 identifier for places in the United States per former Federal Information Processing Standard FIPS 55-3 external-id 42,889
P775
talk
covi
tätortskod tätortskod i Sverige external-id 2,638
P776
talk
covi
småortskod identifier for a minor urban area in Sweden external-id 4,424
P777
talk
covi
sockenkod identifierare för socken från ATA kod ATA-kod external-id 2,505
P778
talk
covi
församlingskod församlingskod från SCB Regina LKF-kod external-id 3,284
P779
talk
covi
pastoratskod identifier for a pastoral district of the Church of Sweden SKP-kod external-id 1,360
P780
talk
covi
symptom manifestation av medicinskt tillstånd wikibase-item 1,046
P781
talk
covi
SIKART ID identifier in SIKART, a biographical dictionary and a database on visual art in Switzerland and Liechtenstein external-id 4,147
P782
talk
covi
LAU lokal administrativ enhet (EU) external-id 18,613
P783
talk
covi
hymenium type type of spore-bearing surface or that mushroom wikibase-item 961
P784
talk
covi
mushroom cap shape wikibase-item 805
P785
talk
covi
hymenium attachment how the hymenium of the mushroom attaches to the stem wikibase-item 868
P786
talk
covi
stipe character indicates whether a mushroom has a universal or partial veil wikibase-item 642
P787
talk
covi
spore print color color of a mushroom spore print (see documentation for allowed values) wikibase-item 703
P788
talk
covi
mushroom ecological type wikibase-item 924
P789
talk
covi
edibility whether a mushroom can be eaten or not wikibase-item 595
P790
talk
covi
godkänd av item is approved by other item(s) [qualifier: statement is approved by other item(s)] wikibase-item 4,900
P791
talk
covi
International Standard Identifier for Libraries identifier for a library or related organization string 7,121
P792
talk
covi
kapitel title or number of the chapter where a claim is made string 1,566
P793
talk
covi
betydande händelse (key event) avgörande händelser, viktiga händelser wikibase-item 67,826
P795
talk
covi
located on linear feature linear feature along which distance is specified from a specified datum point wikibase-item 678
P797
talk
auktoritet enhet med verkställande befogenhet över angiven enhet wikibase-item 1,895
P798
talk
covi
militär beteckning officially assigned designation for a vehicle in military service string 894
P799
talk
covi
Air Ministry specification ID identifier for an aircraft specification issued by the United Kingdom Air Ministry string 15
P800
talk
covi
betydande verk betydande konstnärligt eller vetenskapligt verk av personen wikibase-item 27,118
P802
talk
covi
student notable student(s) of an individual wikibase-item 14,504
P803
talk
covi
professorship professorship position held by this academic person wikibase-item 2,983
P804
talk
covi
GNIS Antarctica ID identifier for geographic objects in Antarctica, used in the US Geological Survey's Geographic Names Information System. For U.S. IDs, use Property:P590 external-id 14,143
P805
talk
covi
artikel om objekt om påståendet wikibase-item 114,034
P806
talk
covi
Italian cadastre code identifier for Italian comunes in the cadastre external-id 8,932
P807
talk
covi
utbrutet ur subjektet bildades eller startades genom utbrytning från objektet wikibase-item 363
P808
talk
covi
Bien de Interés Cultural (BIC) code identifier for an item in the Spanish heritage register (included RI/ARI) external-id 13,733
P809
talk
covi
WDPA ID identifierare i World Database on Protected Areas external-id 26,774
P811
talk
covi
academic minor minor someone studied at college/university wikibase-item 127
P812
talk
covi
akademiskt huvudämne subject someone studied at college/university studieinriktning wikibase-item 10,173
P813
talk
covi
hämtdatum datum då informationen hämtades från en databas eller webbplats time 25,538,385
P814
talk
covi
IUCN kategori för skyddade områden kategori av Word Commission on Protected Areas wikibase-item 29,844
P815
talk
covi
ITIS-TSN identifier for a taxon in the Integrated Taxonomic Information System external-id 532,635
P816
talk
covi
sönderfaller till what isotope does this radioactive isotope decay to wikibase-item 3,756
P817
talk
covi
decay mode type of decay that a radioactive isotope undergoes (should be used as a qualifier for "decays to") wikibase-item 3,745
P818
talk
covi
arXiv ID identifier of a document in arXiv pre-print archive external-id 52,212
P819
talk
covi
ADS bibcode bibcode in the Astrophysics Data System external-id 39
P820
talk
covi
arXiv classification arXiv classification of pre-print articles string 503
P821
talk
covi
CGNDB id Unik namnkod för geografiska objekt i Kanada. I tvåspråkiga områden har geografiska objekt två koder. Ändras ett namn byts koden. Canadian Geographical Names Data Base Identifierare, CGNDB external-id 1,669
P822
talk
covi
maskot en organisations maskot wikibase-item 369
P823
talk
covi
speaker person who is speaker for this event like ceremony, keynote or presentation wikibase-item 1,287
P824
talk
covi
Meteoritical Bulletin Database ID identifier for a meteorite in the database of the Meteoritical Society external-id 50
P825
talk
covi
tillägnad person eller organisation som subjektet är tillägnat wikibase-item 10,745
P826
talk
covi
tonart ett musikverks tonart wikibase-item 2,975
P827
talk
covi
BBC programme ID identifier for the corresponding item on the BBC website and internal systems external-id 1,665
P828
talk
covi
orsak något som ligger bakom detta fenomen wikibase-item 6,328
P829
talk
covi
OEIS ID identifer on the On-Line Encyclopedia of Integer Sequences external-id 215
P830
talk
covi
Encyclopedia of Life ID eol.org item reference number external-id 1,375,813
P831
talk
covi
moderklubb parent club of this team wikibase-item 250
P832
talk
covi
allmän helgdag official public holiday that occurs in this place in its honor, usually a non-working day wikibase-item 118
P833
talk
covi
interchange station station to which passengers can transfer to from this station, normally without extra expense wikibase-item 1,109
P834
talk
covi
tågdepå depå som används för tåglinje wikibase-item 125
P835
talk
covi
auktorsförkortning (zoologi) kort form av auktorsnamn string 3,957
P836
talk
covi
GSS kod (2011) brittisk kod för statistik external-id 14,337
P837
talk
covi
datum på året för återkommande händelser då en specifik högtid eller ett återkommande tillfället infaller tidpunkt på året för återkommande händelser wikibase-item 1,466
P838
talk
covi
BioLib ID identifier in the biological encyclopedia BioLib external-id 60,377
P839
talk
covi
IMSLP-ID Identifikationsnummer för det Internationella Not biblioteks projektet external-id 15,133
P840
talk
covi
utspelar sig på plats plats där handlingen utspelar sig wikibase-item 50,392
P841
talk
covi
helgondag saint's principal feast day wikibase-item 3,875
P842
talk
covi
Fossilworks ID identifier for an animal, plant, or microorganism in the Fossilworks database external-id 91,245
P843
talk
covi
SIRUTA-kod kod för statistiska enheter i Rumänien external-id 16,979
P844
talk
covi
UBIGEO code identifier for a geographical location in Peru used by the National Statistics Institute external-id 52
P845
talk
covi
Saskatchewan Register of Heritage Property ID identifier in the Saskatchewan Register of Heritage Property external-id 35
P846
talk
covi
Global Biodiversity Information Facility ID identifier in GBIF external-id 2,074,541
P847
talk
covi
United States Navy aircraft designation identifier for an aircraft of the United States Navy string 37
P849
talk
covi
Japanese military aircraft designation identifier for an aircraft per the Japanese military external-id 3
P850
talk
covi
World Register of Marine Species-ID identifier in the World Register of Marine Species AphiaID, WoRMS-ID external-id 377,773
P852
talk
covi
ESRB-betyg nordamerikansk åldersrekommendation för datorspel wikibase-item 3,732
P853
talk
covi
CERO-betyg japansk åldersrekommendation för datorspel wikibase-item 1,452
P854
talk
covi
referens-url används för internetadresser som referenser internetadresser, Uniform Resource Locator, url, webbplats, webbref, webbsida url 15,653,984
P855
talk
covi
Sandbox-URL Sandbox property for value of type "URL" url 5
P856
talk
covi
officiell webbplats URL till objektets officiella webbplats officiell startsida, hemsida, officiell hemsida, officiell webbsida, url, webbplats, webbsida url 971,519
P858
talk
covi
ESPNscrum player ID identifier for an international rugby union player, from ESPN.co.uk or ESPNscrum.com external-id 5,572
P859
talk
covi
sponsor företag eller person som sponsrar objektet wikibase-item 61,025
P860
talk
covi
e-archiv.li ID identifier in e-archiv.li, a directory of sources of Landesarchiv Liechtenstein external-id 383
P861
talk
covi
PremiershipRugby.com ID identifier for each rugby union player who plays - or played - the English Premiership external-id 512
P862
talk
covi
Operational Requirement of the UK Air Ministry specification for future military aircraft by the UK Air Ministry external-id 6
P863
talk
covi
InPhO ID identifier in the Indiana Philosophy Ontology project external-id 1,579
P864
talk
covi
ACM Digital Library author ID Association for Computing Machinery Digital Library (ACM DL) author identifier external-id 1,365
P865
talk
covi
BMLO identifier of Bayerisches Musiker-Lexikon Online (Q47191) external-id 6,043
P866
talk
covi
Perlentaucher identifier in Perlentaucher (Q2071388) external-id 10,349
P867
talk
covi
ROME Occupation Code (v3) ROME Code for a given occupation in France (V3, 1 letter, 4 digits) external-id 358
P868
talk
covi
traditionellt förknippad mat mat vanligtvis konsumerad under ceremoni traditionellt associerad mat wikibase-item 22
P870
talk
covi
orkestrering kombination av musikinstrument ett stycke är skrivet för wikibase-item 3,609
P872
talk
covi
printed by organization or person who printed the creative work (if different from "publisher") wikibase-item 631
P873
talk
covi
faspunkt kritisk punkt eller trippelpunkt i ett fasdiagram wikibase-item 20
P874
talk
covi
UN class UN hazard classification code string 7
P875
talk
covi
UN code classification UN code classification string 4
P876
talk
UN packaging group packaging code according to UN transportation rules string 8
P877
talk
covi
NFPA Special NFPA code in white (bottom) quarter string 655
P878
talk
covi
avionics notable sensors, electronics, and other avionics installed in the subject aircraft wikibase-item 73
P879
talk
covi
igenkänningsbeteckning nummer eller beteckning associerat med ett individuellt stridsfartyg, ofta målat på dess sida. IK-nr, IK-nummer string 1,587
P880
talk
covi
CPU central processing unit found within the subject item wikibase-item 753
P881
talk
covi
type of variable star type of variable star wikibase-item 215
P882
talk
covi
FIPS 6-4 (US counties) identifier for US counties per former Federal Information Processing Standard FIPS 6-4. Use two-digit state code followed by three digit county code external-id 3,302
P884
talk
covi
State Water Register Code (Russia) identifier of a body of water in Russia external-id 31,491
P885
talk
covi
vattendragets källa main source of a river or stream wikibase-item 4,410
P886
talk
covi
LIR identifier in the Lexicon istoric retic (LIR), Romansh variant of Historical Dictionary of Switzerland external-id 263
P887
talk
covi
baserat på följande heuristik indikerar att egenskapsvärdet bestäms med en heuristisk metod (Q201413); används för källa wikibase-item 801,472
P888
talk
covi
JSTOR article ID identifier for an article in JSTOR external-id 95,727
P889
talk
covi
Mathematical Reviews ID identifier in Mathematical Reviews, a journal and online database external-id 20
P892
talk
covi
RfC ID identifier for an item in Request for Comments, a publication of IETF and the Internet Society (without "RFC" prefix) external-id 8,348
P893
talk
covi
Social Science Research Network ID identifier for an article/paper at the SSRN external-id 18
P894
talk
covi
zbMATH work ID identifier in the zbMath database external-id 30
P897
talk
covi
United States Army and Air Force aircraft designation identifier for a US Army and Air Force aircraft until 1962 string 12
P898
talk
covi
IPA-uttal uttal enligt Internationella fonetiska alfabetet Internationella fonetiska alfabetet, IPA string 4,335
P901
talk
covi
FIPS 10-4 (länder och regioner) identifier for countries and regions per former Federal Information Processing Standard FIPS 10-4 external-id 4,226
P902
talk
covi
HDS ID identifikationsnummer i Schweiz historielexikon external-id 18,308
P905
talk
covi
PORT film ID PORT-network film database: identifier for a film or television program external-id 40,774
P906
talk
covi
SELIBR (Libris) katalog-id för Kungliga biblioteket LIBRIS external-id 64,353
P908
talk
covi
PEGI-betyg europeisk åldersrekommendation för datorspel wikibase-item 3,068
P909
talk
covi
Nova Scotia Register of Historic Places ID identifier in the Nova Scotia Register of Historic Places external-id 31
P910
talk
covi
artikelns huvudkategori den här artikelns huvudkategori kategori, huvudsaklig wikibase-item 557,465
P911
talk
covi
kommunkod - Sydafrika identifier for a municipality in South Africa external-id 281
P912
talk
covi
has facility the subject item has this type of facility, e.g. toilet, car park wikibase-item 2,647
P913
talk
covi
notation mathematical notation or another symbol wikibase-item 102
P914
talk
covi
USK-betyg tysk åldersrekommendation för datorspel wikibase-item 1,736
P915
talk
covi
inspelningsplats verklig plats där scen eller film spelades in wikibase-item 18,781
P916
talk
covi
GSRR rating Taiwanese video game content rating system wikibase-item 17
P917
talk
covi
GRAU index index of Russian (and Soviet) weapons and rockets external-id 123
P918
talk
covi
NOC Occupation Code NOC/CNP Code for a given occupation in Canada and Québec external-id 13
P919
talk
covi
SOC Code (2010) Standard Occupational Classification code for US jobs (2010 version) external-id 107
P920
talk
covi
LEM ID subject headings for public libraries maintained by the Spanish Ministry of Education, Culture and Sport string 19
P921
talk
covi
huvudtema verkets centrala tema handlar om, huvudämne, tema, ämne wikibase-item 4,503,854
P922
talk
covi
magnetic ordering magnetic ordering of a substance wikibase-item 4
P923
talk
covi
medical examinations examinations that might be used to diagnose the medical condition wikibase-item 84
P924
talk
covi
medical treatment treatment that might be used to heal the medical condition wikibase-item 99
P925
talk
covi
presynaptic connection neuron connects on its presynaptic end to wikibase-item 8
P926
talk
covi
postsynaptic connection neuron connects on its postsynaptic end to wikibase-item 9
P927
talk
anatomisk position where in the body does this anatomical feature lie kroppsdel, anatomisk lokalisering, anatomisk region, anatomisk placering wikibase-item 2,051
P928
talk
covi
activating neurotransmitter which neurotransmitter activates the neuron wikibase-item 16
P929
talk
covi
färgrymd mathematical model describing the way colors can be represented as tuples of numbers wikibase-item 9
P930
talk
covi
type of electrification electrification system scheme and/or voltage wikibase-item 3,670
P931
talk
covi
place served by transport hub stad eller region som nyttjar denna flygplats wikibase-item 10,581
P932
talk
covi
PMCID identifier for a scientific work issued by PubMed Central (without "PMC" prefix) external-id 4,613,993
P933
talk
covi
heritagefoundation.ca ID identifier of Heritage Foundation of Newfoundland and Labrador external-id 620
P935
talk
covi
Commons-galleri name of the Wikimedia Commons gallery page(s) related to this item (is suitable to allow multiple link to more gallery pages) string 99,823
P937
talk
covi
arbetsort location where persons were active wikibase-item 198,891
P938
talk
covi
FishBase species ID identifier for a species in FishBase external-id 33,922
P939
talk
covi
KSH-kod kod för orter i Ungern, av ungerns statistikbyrå external-id 3,182
P941
talk
covi
inspirerad av verk, person, plats eller händelse som inspirerat till konstnärligt verk eller fiktiv berättelse inspiration, inspirationskälla wikibase-item 2,077
P942
talk
covi
musikaliskt tema the theme music/song used by the item wikibase-item 248
P943
talk
covi
programmer the programmer that wrote the piece of software wikibase-item 159
P944
talk
covi
Code of nomenclature the Code that governs the scientific name of this taxon wikibase-item 587
P945
talk
covi
trohet nation eller makt som personen eller organisationen tjänstgjort för wikibase-item 42,845
P946
talk
covi
ISIN International Securities Identification Number string 4,515
P947
talk
covi
RSL-id identificator för det Ryska statsbiblioteket (RSL) external-id 1,150
P948
talk
covi
Wikivoyage banner lead image about the topic, mainly used by Wikivoyages and Women in Red commonsMedia 19,458
P949
talk
covi
NLI-id Identifikator för det Israeliska nationalbiblioteket external-id 58,918
P950
talk
covi
BNE-id Auktoritetsid för Spanska nationalbiblioteket (Biblioteca Nacional de España) external-id 140,568
P951
talk
covi
NSZL ID identifier from the authority file of the National Széchényi Library external-id 5,248
P952
talk
covi
ISCO yrkeskod International Standard Classification of Occupations code string 304
P953
talk
covi
hela verket tillgängligt på URL eller webbsida där hela verket återfinns tillgänglig på, finns online på, fulltext url 82,820
P954
talk
covi
IBNR ID identifier for a railway station (Internationale Bahnhofsnummer) external-id 7,428
P957
talk
covi
ISBN-10 International Standard Book Number, 10-ställig external-id 26,953
P958
talk
covi
avsnitt, artikel, paragraf eller vers specifikation för att hitta ett uttalande eller en text på en sida eller i ett dokument (för kapitel se P792) sektion, artikel, vers string 43,617
P959
talk
covi
MSW ID identifier from Mammal Species of the World: a database that claims to provide an authoritative and comprehensive list of names of mammals (but the ICZN does not agree) external-id 13,582
P960
talk
covi
Tropicos taxon ID identifier for a taxon, in the Tropicos database external-id 445,875
P961
talk
covi
IPNI plant ID numerical identifier for a plant name in the International Plant Names Index external-id 462,459
P962
talk
covi
MycoBank taxon name ID identifier per MycoBank - a database that provides an authoritative and comprehensive list of names of fungi external-id 100,905
P963
talk
covi
streaming media URL URL where the subject's media stream exists url 514
P964
talk
covi
Austrian municipality key identifier for municipalities in Austria external-id 2,420
P965
talk
covi
gravplatsnummer/ID string of references which identify a specific plot in a burial area, e.g. cemetery string 10,046
P966
talk
covi
MusicBrainz label ID identifier for a label in the MusicBrainz open music encyclopedia external-id 6,021
P967
talk
guest of honor guest(s) of honor invited to an event, e.g. a convention wikibase-item 31
P968
talk
covi
e-mail e-mail address of the organisation. Format: prefixed with mailto: url 81,935
P969
talk
covi
gatuadress (föråldrad) använd P6375 istället string 842,910
P970
talk
covi
neurologisk funktion the function of a neurological structure wikibase-item 6
P971
talk
covi
kategorin kombinerar ämnen denna kategori kombinerar dessa två eller fler ämnen kategorin blandar ämnen wikibase-item 665,761
P972
talk
covi
katalog används tillsammans med P528 wikibase-item 110,364
P973
talk
covi
beskriven på URL sida om ett objekt, där ingen annan property är lämplig info-URL, beskriven av URL, beskriven i URL, URL beskriven i, rdfs:isDefinedBy url 338,907
P974
talk
covi
tillrinning stream or river that flows into this main stem (or parent) river biflod wikibase-item 21,131
P980
talk
covi
fritidshusområdeskod identifier for a for weekend or holiday home in Sweden, assigned by Statistics Sweden external-id 37
P981
talk
covi
BAG residence ID BAG code for Dutch residencies ("woonplaats", mostly municipalities) external-id 2,483
P982
talk
covi
MusicBrainz area ID identifier for an area in the MusicBrainz open music database external-id 24,394
P984
talk
covi
IOC country code three-letter abbreviation country code by the International Olympic Committee external-id 244
P988
talk
covi
Filippinernas geografikod systematic classification and coding of geographic areas of the Philippines. external-id 4,201
P989
talk
covi
uppläst text audio file for the spoken work or Wikipedia article, including audio descriptions commonsMedia 833
P990
talk
covi
röstinspelning audio file representing the speaking voice of a person; or of an animated cartoon or other fictitious character commonsMedia 836
P991
talk
covi
vald kandidat person(er) vald(a) efter val wikibase-item 9,598
P993
talk
covi
NFPA Health string 1,365
P994
talk
covi
NFPA Fire string 1,365
P995
talk
covi
NFPA Instability NFPA code for chemical or physical reactivity string 1,365
P996
talk
covi
file on Wikimedia Commons file on Wikimedia Commons related to the content of the source/book/report faksimil commonsMedia 19,940
P998
talk
covi
dmoz category path at Open Directory Project external-id 11,342
P999
talk
covi
ARICNS ID identifierare för stjärnor i ARICNS external-id 92
P1000
talk
covi
rekord väsentligt rekord, uppnått av en person eller entitet; kvalificera med datum wikibase-item 130
P1001
talk
covi
tillhör jurisdiktion detta ämne (institution, lag, ämbete med mera) eller uttalande tillhör eller har makten över ämnet (en territoriell myndighet, som stat eller kommun med mera) wikibase-item 145,520
P1002
talk
covi
motorkonfiguration sammanställning av en motors cylindrar wikibase-item 578
P1003
talk
covi
NLR-ID Rumänska nationalbibliotekets identifikator för auktoritetsdata (Biblioteca Națională a României) BNR, National Library of Romania ID external-id 1,272
P1004
talk
covi
MusicBrainz plats-ID Identifier for a place in the MusicBrainz open music encyclopedia external-id 6,725
P1005
talk
covi
PTBNP-id Identifikator för det Portugisiska nationalbiblioteket external-id 20,031
P1006
talk
covi
NTA-id identifier from the Dutch National Thesaurus for Author names external-id 382,560
P1007
talk
covi
Lattes Platform number number for the Lattes Platform entry on the person or group. Relationship between entry and subject must be supported by a source external-id 113
P1010
talk
covi
Iran statistics ID identifier for places in Iran external-id 17,320
P1011
talk
covi
exklusive element som ej ingår med undantag av, undantaget wikibase-item 737
P1012
talk
covi
inklusive usually used as a qualifier wikibase-item 750
P1013
talk
covi
kriterium bestämningsord för ett uttalande på grund av, baserat på, med hänsyn till, relativt till wikibase-item 318,093
P1014
talk
covi
Art & Architecture Thesaurus ID identifier in the Art & Architecture Thesaurus by the Getty Research Institute external-id 17,758
P1015
talk
covi
BIBSYS identifier in the Norwegian information system BIBSYS external-id 108,755
P1016
talk
covi
taxonomi för asteroider type of asteroid classification wikibase-item 6
P1017
talk
covi
BAV (Vatican Library)-nummer identifier for authority control used at the Vatican Library external-id 49,596
P1018
talk
covi
språknämnd Myndighet som ansvarar för regleringen av ett språk wikibase-item 129
P1019
talk
covi
URL till webbflöde länk till webbflöde, till exempel RSS, Atom etc. url 855
P1021
talk
covi
KldB-2010 occupation code German classification of occupations 2010 external-id 68
P1022
talk
covi
CNO-11 occupation code Spanish classification of occupations CNO-11 maintained by the Spanish INE (Instituto Nacional de Estadística) external-id 2
P1023
talk
covi
SBC-2010 occupation code Dutch classification of occupations SBC maintained by the Dutch CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), 2010 version external-id 34
P1024
talk
covi
SBFI occupation code Swiss classification of occupations SBFI/SEFRI maintained by the Swiss SBFI/SEFRI external-id 5
P1025
talk
covi
SUDOC editions identifier in the French union catalog (see also P269) external-id 582
P1026
talk
covi
doktorsavhandling thesis that someone wrote to obtain a PhD degree wikibase-item 6,421
P1027
talk
covi
utdelat av person eller organisation som delat ur ett pris till mottagaren wikibase-item 8,769
P1028
talk
covi
donerad av person eller organisation som donerade objektet wikibase-item 4,208
P1029
talk
covi
besättningsmedlem person that participated operating or serving aboard this vehicle wikibase-item 714
P1030
talk
covi
fyrkaraktär description of a navigational light sequence or colour displayed on a nautical chart. Explicitly state white light (W) string 4,923
P1031
talk
covi
legal citation of this text legal citation of legislation or a court decision string 9,962
P1032
talk
covi
Digital Rights Management system technologies to control the use of digital content and devices after sale wikibase-item 34
P1033
talk
covi
GHS signal word please use with items "warning" (Q15350847) and "danger" (Q15221217) wikibase-item 76
P1034
talk
covi
main food source species, genus or family that an organism depends on for nutrition wikibase-item 42
P1035
talk
covi
honorific suffix word or expression with connotations conveying esteem or respect when used, after a name, in addressing or referring to a person wikibase-item 339
P1036
talk
covi
Dewey decimalklassifikation Använd kvalifikator P747 (utgåva) för att länka till den utgåva av DDK som används (t. ex. "DDK 23". DDK, Deweyklassifikation string 14,478
P1037
talk
covi
chef person who manages any kind of group direktör, VD, versamhetschef wikibase-item 4,269
P1038
talk
covi
släkting family member (qualify with "type of kinship", P1039; for direct family member please use specific property) wikibase-item 12,738
P1039
talk
covi
släktskap används med "släkting" (P1038) för att specificera släktskap (förfader, svärson etc.) familj, relation, besläktad, familjerelation wikibase-item 12,803
P1040
talk
covi
filmklippare person who works with the raw footage, selecting shots and combining them into sequences to create a finished motion picture filmredigerare wikibase-item 37,109
P1041
talk
covi
socket supported socket for which the electronic part was made wikibase-item 27
P1042
talk
covi
ZDB ID identifier for serials German National Serials Database external-id 1,759
P1043
talk
covi
IDEO Job ID identifier for an occupation on IDEO external-id 291
P1044
talk
covi
SWB editions union catalog of the South-West German Library Network (SWB) external-id 290
P1045
talk
covi
Sycomore ID identifer in the Sycomore database of French MPs, National Assembly (France) external-id 17,436
P1046
talk
covi
discovery method way an exoplanet was discovered wikibase-item 609
P1047
talk
covi
Catholic Hierarchy person ID identifer for the person on catholic-hierarchy.org external-id 23,151
P1048
talk
covi
NCL ID identifier for authority control issued by the National Central Library in Taiwan external-id 591
P1049
talk
covi
gudom inom religion inom vilken gudomen dyrkas wikibase-item 1,115
P1050
talk
covi
medicinskt tillstånd sjukdom eller annat hälsotillstånd som påverkar en individ wikibase-item 7,041
P1051
talk
covi
PSH ID identifier in the authority database of the Czech Technical Library external-id 5,894
P1052
talk
covi
Portuguese Job Code CPP-2010 external-id 2
P1053
talk
covi
ResearcherID identifier for a researcher in a system for scientific authors, primarily used in Web of Science external-id 52,135
P1054
talk
covi
NDL bib ID identifier in the National Diet Library external-id 54
P1055
talk
covi
NLM Unique ID identifier in the catalog of the National Library of Medicine external-id 31,599
P1056
talk
covi
producerar material som produceras eller utvinns från gruva, industriell plats eller produktionsprocess wikibase-item 8,706
P1057
talk
covi
kromosom chromosome on which an entity is localized wikibase-item 642,525
P1058
talk
covi
ERA Journal ID identifier for academic journals external-id 22,618
P1059
talk
covi
CVR-nummer unique identifier for a business in Denmark's Central Business Register (CVR), the official database of Danish businesses. external-id 2,017
P1060
talk
covi
pathogen transmission process process by which a pathogen is transmitted wikibase-item 62
P1064
talk
covi
spårvidd avstånd mellan skenorna på en järnväg wikibase-item 16,161
P1065
talk
covi
arkiv-url URL till den arkiverade webbsidan url 30,917
P1066
talk
covi
student till person who has taught this person wikibase-item 21,448
P1067
talk
covi
kod för administrativ enhet i Thailand identifier for each of the Thai central administrative units external-id 8,317
P1068
talk
covi
instruction set instruction set on which the processor architecture is based wikibase-item 109
P1069
talk
covi
Statistics Denmarks classification of occupation (DISCO-08) Statistics Denmarks classification of occupation, derived from ISCO external-id 5
P1070
talk
covi
PlantList-ID identifier in 'The Plant List' database external-id 391,847
P1071
talk
covi
tillverkningsplats platsen där objektet tillverkades wikibase-item 13,909
P1072
talk
covi
läsbart filformat file format a program can open and read wikibase-item 733
P1073
talk
covi
skrivbart filformat file format a program can create and/or write to wikibase-item 388
P1074
talk
covi
fiktiv motsvarighet till används för att länka ämnen i konstnärliga verk med liknande verk i verkligheten wikibase-item 781
P1075
talk
covi
rector rector of a university wikibase-item 476
P1076
talk
covi
ICTV virus ID identifier in the "International Committee on Taxonomy of Viruses"-database external-id 327
P1077
talk
covi
KOATUU kod för Ukrainas administrativa indelning string 41,422
P1078
talk
covi
valvetrain configuration configuration of the valvetrain utilized by this engine wikibase-item 15
P1079
talk
covi
launch contractor organization contracted to launch the rocket wikibase-item 65
P1080
talk
covi
tillhör fiktivt universum fiktivt universum där subjektet medverkar. se även P1441 och P1445 wikibase-item 17,368
P1081
talk
covi
Human Development Index FN:s utvecklingsprograms mått på välstånd i olika länder quantity 5,722
P1082
talk
covi
folkmängd antal personer befolkandes platsen befolkning, invånarantal quantity 459,907
P1083
talk
covi
kapacitet antal personer tillåtna på arena eller i fordon quantity 15,704
P1084
talk
covi
EUL editions identifier for a book (edition) in the Egyptian union catalog external-id 6
P1085
talk
covi
LibraryThing work identifierare LibraryThing (LT) control number external-id 1,482
P1086
talk
covi
atomnummer antalet protoner i en atomkärna quantity 4,940
P1087
talk
covi
Elo rating quantitative measure of one's game-playing ability, particularly in classical chess quantity 11,526
P1088
talk
covi
Mohs hårdhet qualitative ordinal scale characterizing scratch resistance of various minerals quantity 127
P1090
talk
covi
rödförskjutning the redshift measure of an astronomical object quantity 3,610
P1092
talk
covi
totalt producerade antal av ett objekt som producerats antal producerade, antal tillverkade, totalt tillverkade quantity 8,764
P1093
talk
covi
bruttodräktighet unitless index related to a ship's overall internal volume quantity 7,626
P1096
talk
covi
excentricitet amount of the deviation of an orbit from a perfect circle eccentricitet quantity 44,710
P1097
talk
covi
g-factor characteristic property of any elementary particle (Landé factor) quantity 3
P1098
talk
covi
antal talare antal personer som talar ett språk brukare, talande quantity 1,437
P1099
talk
covi
mastantal antal master på skepp antal master quantity 35
P1100
talk
covi
cylindrar antal cylindrar hos en motor quantity 3,978
P1101
talk
covi
våningar antal våningar från markplan quantity 8,783
P1102
talk
covi
avplattning measure of the compression of an ellipsoid of revolution quantity 14
P1103
talk
covi
antal plattformar antal spår med en plattform på en järnvägsstation quantity 25,542
P1104
talk
covi
sidantal antal sidor i en bok quantity 82,308
P1106
talk
covi
sandlåda kvantitet property to be used for testing the quantity datatype quantity 368
P1107
talk
covi
proportion to be used as a qualifier, value must be between 0 and 1 quantity 4,975
P1108
talk
covi
elektronegativitet tendency of an atom or functional group to attract electrons quantity 49
P1109
talk
covi
refraktionsindex refractive index of a substance with wavelength and temperature as qualifiers quantity 139
P1110
talk
covi
besökarantal number of people (spectators, ticket holders) at an event or exhibition quantity 6,693
P1111
talk
covi
röster qualifier stating the number of votes for a candidate in an election quantity 17,059
P1113
talk
covi
antal avsnitt antalet avsnitt i en film eller TV-serie avsnittsantal quantity 44,204
P1114
talk
covi
antal förekomster number of instances of this subject nr quantity 54,255
P1115
talk
covi
ATVK ID kod för Lettlands administrativa indelning external-id 684
P1116
talk
covi
regionkod för Grekland (Kallikratis) identifier for administrative regions of Greece by the Greek Statistical Authority (starting 2010) external-id 18,398
P1117
talk
covi
pKa acid dissociation constant quantity 206
P1120
talk
covi
antal döda number of ALL people who died as a direct result of an event or cause quantity 4,452
P1121
talk
covi
oxidation state quantity 55
P1122
talk
covi
spin quantum number a quantum number; a dimensionless rational number; the intrinsic spin angular momentum is this times the Dirac or reduced Planck constant quantity 3,143
P1123
talk
covi
parity property of elementary particle quantity 3,099
P1125
talk
covi
Gini coefficient measure of statistical dispersion intended to represent the income distribution of a nation's residents quantity 23
P1126
talk
covi
isospin quantum number characteristic property of any elementary particle quantity 30
P1127
talk
covi
isospin z-component characteristic property of any elementary particle quantity 22
P1128
talk
covi
antal anställda total number of employees of a company at a given point in time anställda quantity 8,554
P1129
talk
covi
spelade landskamper total number of games officially played by a sportsman for national team quantity 4,741
P1132
talk
covi
antal deltagare antal deltagare vid evenemang quantity 10,510
P1133
talk
covi
DGO4-nummer identifier per Direction générale opérationelle (Wallonia) external-id 587
P1135
talk
covi
nomenclatural status the status of a scientific name, according to the relevant rules of nomenclature (taxonomy) wikibase-item 301
P1136
talk
covi
löst av person that solved a scientific question wikibase-item 84
P1137
talk
covi
fossil found in this unit fossils that are found in this stratigraphic unit wikibase-item 18
P1138
talk
covi
Kunstindeks Danmark unique artist identifier used by Kunstindeks Danmark external-id 6,513
P1139
talk
covi
våningar under jord det totala antalet våningar som byggnaden sträcker sig under jord quantity 714
P1140
talk
covi
kod för bosättningar och regioner i Estland Estonian Administrative and Settlement Classification external-id 5,038
P1141
talk
covi
number of processor cores number of independent actual processing units quantity 48
P1142
talk
covi
politisk ideologi political ideology of this organization or person ideologi wikibase-item 9,244
P1143
talk
covi
BN (Argentine) editions catalogue number for books (editions) in the National Library of the Argentine Republic external-id 565
P1144
talk
covi
Library of Congress Control Number (LCCN) (bibliographic) Record number for entries in the LoC bibliographic catalog (for authority records use P244) external-id 18,684
P1145
talk
covi
Lagrangepunkt libration point of an object (default: object-sun-earth) wikibase-item 5,777
P1146
talk
covi
IAAF-ID atletens ID i International Association of Athletics Federation (IAAF) databas och webbplats external-id 20,499
P1148
talk
covi
neutrontal number of neutrons of an isotope quantity 4,774
P1149
talk
covi
Library of Congress Classification subject classification identifier used in the Library of Congress Classification system string 2,181
P1150
talk
covi
Regensburg Classification identifier used for this class in the Regensburg Classification system string 1,413
P1151
talk
covi
ämnesportal Wikimedia portal associated with this topic wikibase-item 1,591
P1153
talk
covi
Scopus författar-ID identifier for an author assigned in Scopus bibliographic database external-id 220,006
P1154
talk
covi
Scopus EID unique academic work identifier assigned in Scopus bibliographic database external-id 17,492
P1155
talk
covi
Scopus Affiliation ID identifier for an organisation in author affiliations per Scopus external-id 10
P1156
talk
covi
Scopus Source ID Scopus uses a unique identifier for each source/publication venue (journal, conference, etc) external-id 12,671
P1157
talk
covi
US Congress Bio ID identifier for a person on the Biographical Directory of the United States Congress external-id 12,818
P1158
talk
covi
landningsplats plats där farkosten landade wikibase-item 345
P1159
talk
covi
CODEN CODEN bibliographic code external-id 3,125
P1160
talk
covi
ISO 4 abbreviation ISO 4 bibliographic code/abbreviation external-id 3,825
P1161
talk
covi
Z39.5 abbreviation Z39.5 bibliographic code/abbreviation established in 1969 by National Information Standards Organization and used widely in the US and elsewhere string 14
P1162
talk
covi
Bluebook abbreviation Bluebook citation style includes abbreviations string 18
P1163
talk
covi
mediatyp IANA-registered identifier for a file type MIME-typ string 1,024
P1164
talk
covi
cardinality of the group number of elements in a finite group quantity 52
P1165
talk
covi
hemvärld hemplanet eller naturlig satellit för fiktiva rollfigurer eller arter hemplanet wikibase-item 273
P1167
talk
covi
USB vendor ID hexadecimal identifier of a manufacturer of a USB device external-id 235
P1168
talk
covi
kommunkod i Danmark identifier for municipalities in Denmark external-id 104
P1170
talk
covi
transmitted signal type type of signal transmitted by a device wikibase-item 7
P1171
talk
covi
approximationsalgoritm metod för att finna en tillnärmad lösning till ett matematiskt problem wikibase-item 6
P1172
talk
covi
geokod en kod för den administrativa indelningen i Sverige 1862-1951 av Bo Öhngren mfl vid UU external-id 68
P1174
talk
covi
besökare per år number of people visiting a location each year quantity 2,013
P1181
talk
covi
numeriskt värde numerical value of a number, a mathematical constant, or a physical constant quantity 10,679
P1182
talk
covi
libris-utgåva identifier for the items in the libris-catalogue about specific books libris-verk external-id 869
P1183
talk
covi
Gewässerkennzahl a number to hydrographically order rivers and streams, use more specific properties where possible string 549
P1184
talk
covi
handle identifierare för Handle System, ett superset till DOI Handle System ID, Handle ID external-id 17,043
P1185
talk
covi
Rodovid ID identifer for a person on rodovid.org external-id 3,592
P1186
talk
covi
MEP directory ID identifier for a past or present MEP in a directory of all members of the European Parliament external-id 3,684
P1187
talk
covi
Dharma Drum Buddhist College person ID identifier for a person in DDBC external-id 2,471
P1188
talk
covi
Dharma Drum Buddhist College place ID identifier for a place in DDBC external-id 20
P1189
talk
covi
kinesisk biblioteksklassificering identifier used for this class in the CLC external-id 22
P1190
talk
covi
Universal Decimal Classification type of library classification string 248
P1191
talk
covi
uruppförande datum då verk ursrpungligen framfördes eller sändes första framträdande, förstasändning time 29,382
P1192
talk
covi
anslutningar service stopping at a station wikibase-item 7,804
P1193
talk
covi
prevalens andel individer i en population som har en given sjukdom quantity 16
P1194
talk
covi
received signal type type of signal received by a device wikibase-item 6
P1195
talk
covi
filändelse bokstavskombination i slutet av ett filnamn filsuffix string 5,676
P1196
talk
covi
omständigheter för död omständigheterna för en persons död; en av: naturlig orsak, olycka, självmord, mord, inväntar utredning eller det speciella 'okänt värde'. Använd P509 för mer direkta eller underliggande anledningar så som hjärtattack eller bilolycka. wikibase-item 70,675
P1198
talk
covi
andel arbetslösa portion of a workforce population that is not employed arbetslöshet quantity 198
P1199
talk
covi
mode of inheritance manner in which a particular genetic trait or disorder is passed from one generation to the next wikibase-item 58
P1200
talk
covi
bodies of water basin category the Wikimedia category associated with the basin of a bodies of water wikibase-item 2,471
P1201
talk
covi
space tug spacecraft vehicle designed to move the payload from a reference orbit to the target orbit, or direct it to an interplanetary trajectory wikibase-item 393
P1202
talk
covi
carries scientific instrument scientific instruments carried by a vessel, satellite, or device that are not required for propelling or navigating wikibase-item 26
P1203
talk
covi
kommunnummer ett nummer för att identifiera kommuner i Finland external-id 14,212
P1204
talk
covi
Wikimediaportalens huvudämne primärt ämne för denna Wikimediaportal wikibase-item 1,687
P1207
talk
covi
NUKAT auktoritetskontrollnummer external-id 139,130
P1208
talk
covi
ISMN International Standard Music Number external-id 28
P1209
talk
covi
CN identifier for a newspaper or magazine issued by State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television of the People’s Republic of China external-id 35
P1210
talk
covi
supercharger supercharger or turbocharger used by an engine wikibase-item 9
P1211
talk
covi
bränslesystem fuel system that an engine uses wikibase-item 26
P1212
talk
covi
Atlas ID identifier in the Atlas database of the Louvre Museum external-id 4,899
P1213
talk
covi
NLC authorities identifier for a person per National Library of China external-id 339
P1214
talk
covi
Riksdagens person-id intressent_id hos data.riksdagen.se external-id 1,659
P1215
talk
covi
apparent magnitude apparent magnitude of an astronomic object quantity 7,703
P1216
talk
covi
National Heritage List for England number number on the National Heritage List for England external-id 394,418
P1217
talk
covi
Internet Broadway Database venue ID identifier for a theatre or other venue in the IBDB external-id 130
P1218
talk
covi
Internet Broadway Database production ID identifier for a specific run of a show external-id 26
P1219
talk
covi
Internet Broadway Database show ID identifier for a play or other work (which may have had 1 or more productions) external-id 2,720
P1220
talk
covi
Internet Broadway Database person ID identifier for personnel on Broadway external-id 16,914
P1221
talk
covi
compressor type wikibase-item 5
P1225
talk
covi
US National Archives Identifier identifier for the United States National Archives and Records Administration's online catalog external-id 31,229
P1227
talk
covi
astronomical filter passband used to isolate particular sections of the electromagnetic spectrum wikibase-item 82
P1229
talk
covi
Openpolis ID identifier in Openpolis, a database of Italian politicians external-id 1,384
P1230
talk
covi
JSTOR journal code identifier for a journal in JSTOR external-id 2,836
P1232
talk
covi
Linguist list code identifier for a language per Linguist list external-id 312
P1233
talk
covi
ISFDB author ID identifier for a person in the Internet Speculative Fiction Database external-id 17,504
P1234
talk
covi
ISFDB publication ID identifier for an edition of a publication in the Internet Speculative Fiction Database external-id 28
P1235
talk
covi
ISFDB serie-ID identifier for a series, periodical or franchise in the Internet Speculative Fiction Database external-id 1,134
P1236
talk
covi
Parsons code identifier for melodic contours of music external-id 158
P1237
talk
covi
Box Office Mojo-film-ID indenfifikation för film på webbplatsen Box Office Mojo external-id 9,300
P1238
talk
covi
Svenska Fotbollförbundet identifier for a Swedish association football (soccer) player's page at Svenskfotboll.se, the official website of the Swedish Football Association (in Swedish: Svenska Fotbollförbundet; SvFF) external-id 1,917
P1239
talk
covi
ISFDB publisher ID identifier for a publisher in the Internet Speculative Fiction Database external-id 98
P1240
talk
covi
Danish Bibliometric Research Indicator level string 13,963
P1241
talk
covi
Schweiz fotbollsförbunds klubbnummer identifier external-id 60
P1242
talk
covi
Theatricalia play ID identifier for a theatrical work, in the Theatricalia database external-id 1,259
P1243
talk
covi
International Standard Recording Code identifier external-id 1,493
P1245
talk
covi
OmegaWiki Definierad Betydelse ett "Definierad Betydelse" på webbplatsen OmegaWiki external-id 617
P1246
talk
covi
patentnummer identifier for a patented invention external-id 226
P1247
talk
covi
compression ratio compression ratio of an engine quantity 22
P1248
talk
covi
KulturNav-id auktoritetsposter för personer, platser, händelser, etc. för flera Nordiska museer external-id 13,163
P1249
talk
covi
tidigaste skriftliga omnämnandet första gången ett subjekt var omnämnt i skrift time 24,939
P1250
talk
covi
Danish Bibliometric Research Indicator (BFI) SNO/CNO serial & conference identifier external-id 14,018
P1251
talk
covi
ABS ASCL code Australian Standard Classification of Languages ID for languages external-id 20
P1252
talk
covi
AUSTLANG code identifier for a language in the Australian Indigenous Languages Database external-id 349
P1253
talk
covi
BCU Ecrivainsvd identifier in the database of writers from the canton of Vaud external-id 456
P1254
talk
covi
Slovenska biografija ID identifier in the "Slovenska biografija" reference project external-id 6,816
P1255
talk
covi
HelveticArchives ID identifier in the Swiss National Library's archive database external-id 616
P1256
talk
covi
Iconclass notation Iconclass code that corresponds with an artistic theme or concept. For artworks, use P1257 (depicts Iconclass notation) external-id 3,324
P1257
talk
covi
depicts Iconclass notation Iconclass code depicted in an artwork. For linking Iconclass codes with their corresponding artistic themes or concepts, use P1256 (Iconclass notation). string 8,118
P1258
talk
covi
Rotten Tomatoes-ID identifikation på webbplatsen Rotten Tomaties: måste använda prefix "m/" för film, "tv/" för TV-serier, "celebrity/" for kändisar, "critic/" för filmkritiker, "source-" för granskningskällor external-id 78,369
P1259
talk
covi
koordinater varifrån vyn ses den punkt varifrån objektet ses (objektet kan vara ett foto, en målning etc.) globe-coordinate 118
P1260
talk
covi
K-samsök URI Riksantikvarieämbetets databas kulturarvsdata.se (använd prefix enligt formatet 'institution/databas/', exempelvis 'raa/bbr/', 'raa/fmi/' eller 'shm/inventory/') kulturarvsdata, SOCH external-id 156,414
P1261
talk
covi
Samnordisk runtextdatabas signum database about runestones, mainly in Sweden, but stones in all of Europe, Greenland and U.S. can be found here rundata-ID, signum external-id 1,715
P1262
talk
covi
RAÄ-nummer id för fornminnesregistret external-id 145,562
P1263
talk
covi
NNDB-ID identifierare för the Notable Names Database external-id 36,216
P1264
talk
covi
giltig under tidsperiod tidsperiod som uttalandet är giltigt för giltig i tidsperiod wikibase-item 346,353
P1265
talk
covi
Allociné-fim-ID identifierar film i databasen Allociné AlloCiné movie ID external-id 50,720
P1266
talk
covi
AlloCiné Person-ID identifier for a person on the AlloCiné film database external-id 67,271
P1267
talk
covi
AlloCiné series ID identifier for a serie in the AlloCiné film database external-id 4,996
P1268
talk
covi
representerar organization or individual that an entity represents wikibase-item 25,898
P1269
talk
covi
aspekt av ämne av vilket detta ämne är ett aspekt wikibase-item 39,170
P1270
talk
covi
Norwegian Register journal ID identifier for academic journals external-id 195
P1271
talk
covi
Norway Database for Statistics on Higher education publisher ID identifier external-id 2
P1272
talk
covi
Norway Import Service and Registration Authority periodical code external-id 111
P1273
talk
covi
CANTIC Auktoritetskontroll-ID för Kataloniens nationalbibliotek (BNC) external-id 42,467
P1274
talk
covi
ISFDB title ID identifier for a title in the Internet Speculative Fiction Database external-id 15,306
P1275
talk
covi
Norway Import Service and Registration Authority publisher code identifier external-id 6
P1276
talk
covi
Dictionnaire du Jura ID identifier in the encyclopedia Dictionnaire du Jura external-id 303
P1277
talk
covi
JUFO ID identifier in the Julkaisufoorumi (Finnish Publication Forum) external-id 18,826
P1278
talk
covi
Legal Entity ID sträng som identifierar en juridisk person enligt ISO 17442 external-id 11,076
P1279
talk
covi
inflationstakt percent change in the consumber price index (CPI) quantity 198
P1280
talk
covi
CONOR ID identifier in the CONOR.SI database external-id 66,668
P1281
talk
covi
WOEID identifier for a location on Yahoo! GeoPlanet and Flickr external-id 29,951
P1282
talk
covi
OpenStreetMap-Tag eller -Key OpenStreetMap tagging schema (Key:key eller Tag:key=value) för klasses, egenskaper och värden string 1,784
P1283
talk
covi
filmografi item with a list of films a person has contributed to. Don't use to add film items. Instead, add actors as cast on items for films the participated in. wikibase-item 444
P1284
talk
covi
Munzinger IBA identifier on the Munzinger Archiv external-id 18,486
P1285
talk
covi
Munzinger Sport-nummer identifierare för Munzinger Archiv external-id 1,713
P1286
talk
covi
Munzinger Pop ID identifier on the Munzinger Archiv external-id 1,627
P1287
talk
covi
KDG Komponisten der Gegenwart identifier on the Munzinger Archiv external-id 747
P1288
talk
covi
KLG Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur identifier on the Munzinger Archiv external-id 809
P1289
talk
covi
KLfG Critical Dictionary of foreign contemporary literature external-id 654
P1290
talk
covi
gudförälder person who is the godparent of a given person gudfader, gudfar, gudmoder, gudmor wikibase-item 156
P1291
talk
covi
Association Authors of Switzerland ID identifier in a Swiss database of modern writers external-id 686
P1292
talk
covi
DNB editions identifier in the German National Library catalogue (see also authority data P227) external-id 853
P1293
talk
covi
Royal Aero Club Aviator's Certificate ID identifier external-id 61
P1294
talk
covi
WWF ecoregion code identifier for ecoregions external-id 644
P1295
talk
covi
emissivity ability of a substance to radiate thermal energy from its surface quantity 4
P1296
talk
covi
Gran Enciclopèdia Catalana-identifikationskod identifier for an item in the Gran Enciclopèdia Catalana GEC external-id 42,582
P1297
talk
covi
EIN identifikationsnummer för arbetsgivare tilldelat av USA:s Internal Revenue Service EIN, US EIN, IRS Employer ID, tax ID number, Employer Identification Number, IRS EIN external-id 10,050
P1299
talk
covi
avbildad av objekt som avbildar detta subjekt wikibase-item 1,010
P1300
talk
covi
bibcode bibcode for a journal external-id 377
P1301
talk
covi
antal hissar number of elevators in a building quantity 1,767
P1302
talk
covi
primära resmål stora städer som nås av en väg wikibase-item 596
P1303
talk
covi
instrument musikinstrumentet personen spelar wikibase-item 75,774
P1304
talk
covi
centralbank country's central bank wikibase-item 79
P1305
talk
covi
CTBUH Skyscraper Center building ID identifier for a building as used on the CTBUH's www.skyscrapercenter.com external-id 4,570
P1307
talk
covi
Swiss parliament ID identifier for a member of the Swiss Parliament since 1848 external-id 1,631
P1308
talk
covi
ämbetsinnehavare person som innehar ämbetet wikibase-item 3,108
P1309
talk
covi
EGAXA identifier in Bibliotheca Alexandrina external-id 3,738
P1310
talk
covi
uttalande ifrågasatt av entity that disputes a given statement wikibase-item 396
P1311
talk
covi
lostbridges.org ID identifier from database of covered bridges in the United States and Canada external-id 62
P1312
talk
covi
has facet polytope facet of a polytope, in the next-lower dimension wikibase-item 600
P1313
talk
covi
regeringschefens ämbete political office that is fulfilled by the head of the government of this item wikibase-item 16,933
P1314
talk
covi
antal brospann antal spann som en bro har quantity 1,160
P1315
talk
covi
People Australia ID identifier for people per National Library of Australia (see also P409 for the older Libraries Australia identifier). Format: 6 to 8 digits. external-id 72,290
P1316
talk
covi
SMDB-identitet identifier in the Swedish Media Database external-id 252
P1317
talk
covi
verksam omkring tid då en person belagts som aktiv, för personer vars födelse- och dödsår är okända aktiv, fl., floruit, levde omkring time 9,472
P1318
talk
covi
bevisad av person who proved something wikibase-item 57
P1319
talk
covi
tidigaste datum tidigast möjliga datum något kunnat inträffa time 34,964
P1320
talk
covi
OpenCorporates ID identifier for a corporation, in the OpenCorporates database external-id 10,063
P1321
talk
covi
place of origin (Switzerland) lieu d'origine of a Swiss national. Not be confused with place of birth or place of residence wikibase-item 1,568
P1322
talk
covi
dual to dual of a polytope, graph or curve wikibase-item 314
P1323
talk
covi
Terminologia Anatomica 98 ID Terminologia Anatomica (1998 edition) human anatomical terminology identifier external-id 3,287
P1324
talk
covi
förvaring av källkod offentlig förvaring av programkod på Internet url 4,768
P1325
talk
extern data tillgänglig på URL där extern data om detta objekt finns extern data, data url 9,225
P1326
talk
covi
senaste datum senast möjliga datum något kunnat inträffa innan time 33,910
P1327
talk
covi
professional or sports partner person a professional or athlete works with wikibase-item 4,323
P1329
talk
covi
telefonnummer telephone number in standard format (RFC3966), without 'tel:' prefix string 12,799
P1330
talk
covi
MusicBrainz instrument ID identifier for an instrument on the music encyclopedia MusicBrainz external-id 826
P1331
talk
covi
PACE member ID identifier for a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe external-id 2,076
P1332
talk
covi
nordligaste punkt northernmost point of a location. For an administrative entity this includes offshore islands globe-coordinate 8,633
P1333
talk
covi
sydligaste punkt southernmost point of a place. For administrative entities this includes offshore islands globe-coordinate 8,517
P1334
talk
covi
östligaste punkt easternmost point of a location globe-coordinate 8,515
P1335
talk
covi
västligaste punkt westernmost point of a location globe-coordinate 8,506
P1336
talk
covi
territory claimed by administrative divisions that claim control of a given area wikibase-item 739
P1338
talk
covi
EPSG CRS identifier for coordinate reference systems per European Petroleum Survey Group Geodetic Parameter Dataset external-id 38
P1339
talk
covi
antal skadade antal personer med icke-dödliga skador i en händelse skadade, sårade quantity 2,372
P1340
talk
covi
ögonfärg färgen på iris i en persons öga wikibase-item 4,846
P1341
talk
covi
Italian Chamber of Deputies dati ID identifier for incumbent and former deputies from the Italian Chamber of Deputies external-id 6,377
P1342
talk
covi
antal säten antal säten eller platser i en församling (lagstiftande eller liknande) quantity 6,411
P1343
talk
covi
beskriven av källa ordbok, uppslagsverk eller liknande där detta objekt beskrivs wikibase-item 265,427
P1344
talk
covi
deltog i evenemang eller händelse där person eller förening medverkat medverkade i wikibase-item 189,441
P1345
talk
covi
antal offer number of victims of a serial killer quantity 94
P1346
talk
covi
vinnare vinnare av en tävling segrare wikibase-item 39,491
P1347
talk
covi
military casualty classification allowed values: killed in action (Q210392), missing in action (Q2344557), died of wounds (Q16861372), prisoner of war (Q179637), killed in flight accident (Q16861407), others used in military casualty classification wikibase-item 7,070
P1348
talk
covi
AlgaeBase URL URL for a taxon in AlgaeBase.org url 847
P1349
talk
covi
ploidi uppsättning av kromosomer wikibase-item 11
P1350
talk
covi
antal spelade matcher matches or games a player or a team played during an event. Also a total number of matches a player officially appeared in during the whole career. quantity 135,877
P1351
talk
covi
antal poäng/gjorda mål goals / points scored in a match or an event used as qualifier to the participant. Use P1358 for league points. quantity 146,619
P1352
talk
covi
ranking persons ranking i en sport quantity 37,320
P1353
talk
covi
ursprunglig stavning original spelling of a scientific name string 524
P1354
talk
covi
visad med egenskaper sekundära egenskaper som avbildas i ett verk visad med attribut wikibase-item 1,674
P1355
talk
covi
vunna matcher number of sporting matches, games or events won quantity 428
P1356
talk
covi
förlorade matcher number of sporting matches, games or events lost quantity 357
P1357
talk
covi
oavgjorda matcher number of matches or games drawn or tied in a league or an event quantity 339
P1358
talk
covi
poäng number of points in a league table or decathlon. (Use P1351 for goals/points in a match) quantity 1,518
P1359
talk
covi
insläppta mål/poäng points conceded or goals against (use in league table items) quantity 368
P1360
talk
covi
Monte Carlo Particle Number number given to each elementary particle string 61
P1362
talk
covi
Theaterlexikon der Schweiz online ID identifier in the online edition of the Theater Dictionary of Switzerland external-id 1,581
P1363
talk
covi
points/goal scored by person who scored a point or goal in a game wikibase-item 181
P1364
talk
covi
ITTF table tennis player ID 6-digit identifier for a table tennis player as per International Table Tennis Federation (ITTF) external-id 582
P1365
talk
covi
ersätter person eller föremål som blivit ersatt ersatte wikibase-item 59,004
P1366
talk
covi
ersatt av något/någon annan övertar funktionen wikibase-item 64,382
P1367
talk
covi
Art UK-id identifikationsnummer för konstnärer BBC Your Paintings-id external-id 22,591
P1368
talk
covi
LNB-kod Lettiska nationalbibliotekets auktoritetskod external-id 24,676
P1369
talk
covi
Iranian National Heritage registration number identifier in the Iranian National Heritage database external-id 26,838
P1370
talk
covi
IHSI ID identifier for an administrative territorial entity in Haiti external-id 592
P1371
talk
covi
ASI Monument ID identifier assigned to monuments catalogued by the Archaeological Survey of India external-id 1,069
P1372
talk
covi
binding of software library software library in another programming language provided by the subject software binding wikibase-item 18
P1373
talk
covi
dagligt besökartal antal besökare, kunder eller klienter per dygn quantity 2,523
P1375
talk
covi
NSK auktoritetsnummer hos National- och universitetsbiblioteket i Zagreb external-id 5,071
P1376
talk
covi
huvudstad i country, state, department, canton or other administrative division of which the municipality is the governmental seat wikibase-item 65,953
P1377
talk
covi
MTR station code identifier for a station in Hong Kong issued by MTR external-id 178
P1378
talk
covi
China railway TMIS station code identifier for a railway station used in China railway system external-id 3,418
P1380
talk
covi
uglybridges.com-ID identifier from database based on the National Bridge Inventory. Lists every U.S. bridge over 20 feet (6 meters) long external-id 1,517
P1381
talk
covi
bridgehunter.com-ID identifier from a database of historic bridges external-id 1,730
P1382
talk
covi
överlappar med object that is partially part of, but not fully part of (P361), the subject wikibase-item 6,044
P1383
talk
covi
innehåller orter settlement which an administrative division contains wikibase-item 5,662
P1385
talk
covi
Enciclopédia Açoriana ID identifier for an item in Enciclopédia Açoriana external-id 36
P1386
talk
covi
Japanese High School Code identifier for a high school in Japan external-id 5,066
P1387
talk
covi
politisk tillhörighet political position within the political spectrum wikibase-item 1,720
P1388
talk
covi
German regional key identifier for municipalities and other areas in Germany external-id 1,311
P1389
talk
covi
product certification certification for a product, qualify with P1001 ("applies to jurisdiction") if needed wikibase-item 3,160
P1390
talk
covi
match time of event time into a game when an event occurs (use with a unit) quantity 170
P1391
talk
covi
Index Fungorum ID identifier for a fungus taxon in Index Fungorum external-id 96,464
P1392
talk
covi
ComicBookDB ID identifier in a comic book database external-id 162
P1393
talk
covi
ställföreträdare person authorized to act for another wikibase-item 36
P1394
talk
covi
Glottolog code identifier for a languoid in the Glottolog database external-id 10,088
P1395
talk
covi
National Cancer Institute ID identifier at www.cancer.gov external-id 19
P1396
talk
covi
Linguasphere code identifier for a language from Linguasphere Observatory string 137
P1397
talk
covi
State Catalogue of Geographical Names (Russia) ID identifier in State Catalogue of Geographical Names (Russia) external-id 149
P1398
talk
covi
byggnaden ersätter objektet som denna byggnad ersätter på samma geografiska plats wikibase-item 414
P1399
talk
covi
dömd för crime a person was convicted of wikibase-item 7,358
P1400
talk
covi
FCC Facility ID U.S. ID number for broadcast stations external-id 12,966
P1401
talk
covi
bugghanteringssystem webbplats för att rapportera buggar i en programvara bug tracking, buggspårning url 518
P1402
talk
covi
Foundational Model of Anatomy ID identifier for human anatomical terminology string 3,925
P1403
talk
covi
original combination for animals: the combination (binomen or trinomen) where the species-group name used in this taxon name was first published wikibase-item 8,637
P1404
talk
covi
World Glacier Inventory ID identifier in the World Glacier Inventory database external-id 461
P1406
talk
covi
script directionality direction that a writing system goes in wikibase-item 32
P1407
talk
covi
MusicBrainz series ID identifier for a series per the MusicBrainz open music encyclopedia external-id 622
P1408
talk
covi
licens att sända till plats en radio- eller tvstation är licensierad/tillåten att sända till wikibase-item 5,437
P1409
talk
covi
Cycling Archives cyclist ID identifier in the Cycling Archives external-id 16,689
P1410
talk
covi
antal mandat antal platser ett politiskt parti har i en given samling quantity 2,346
P1411
talk
covi
nominerad för award nomination received by a person, organisation or creative work (inspired from "award received" (Property:P166)) wikibase-item 19,247
P1412
talk
covi
talade, skrivna eller tecknade språk språk som personen talar, skriver eller tecknar wikibase-item 644,483
P1414
talk
covi
GUI-verktygslåda eller -ramverk framework or toolkit a program uses to display the graphical user interface wikibase-item 1,084
P1415
talk
covi
Oxford Dictionary of National Biography ID identifier used by the Oxford Dictionary of National Biography external-id 61,144
P1416
talk
covi
anknytning organisation en person ar anknuten med tillhörighet wikibase-item 16,656
P1417
talk
covi
Encyclopædia Britannica Online-ID identifer for an article in the online version of Encyclopædia Britannica external-id 136,273
P1418
talk
covi
orbits completed number of orbits a spacecraft has done around a body quantity 304
P1419
talk
covi
form objekts geometriska form wikibase-item 643
P1420
talk
covi
synonym till taxonet (incorrect) name(s) listed as synonym(s) of a taxon name wikibase-item 5,005
P1421
talk
covi
GRIN URL URL for a taxon in the GRIN website url 106,708
P1422
talk
covi
Sandrart.net ID Personal Identification Number in Research Platform for Art and Cultural History of the 17th Century (Sandrart.net) external-id 5,014
P1423
talk
covi
faktamallens huvudämne primary topic of the subject template or infobox wikibase-item 10,598
P1424
talk
covi
huvudmall för ämne primär inforuta eller navigationsmall för objekt wikibase-item 10,297
P1425
talk
covi
ecoregion (WWF) ecoregion of the item (choose from WWF's list) wikibase-item 10
P1427
talk
covi
startplats starting place of this journey, flight, voyage, trek, migration etc. wikibase-item 15,022
P1428
talk
covi
Lost Art-ID identifier in the Lost Art Internet Database external-id 14
P1429
talk
covi
husdjur djur som en person håller som husdjur wikibase-item 121
P1430
talk
covi
OpenPlaques subject ID identifier for a person or other subject in the OpenPlaques database - http://openplaques.org/ external-id 5,182
P1431
talk
covi
exekutiv producent överordnad producent inom nöjes-, medie- och kulturindustrin wikibase-item 5,110
P1432
talk
covi
b-sida sång eller musikspår på motsatta sidan av en LP-skiva wikibase-item 295
P1433
talk
covi
publicerad i större verk där det angivna verket är publicerat i wikibase-item 20,948,684
P1434
talk
covi
utspelar sig i fiktivt universum ämnet är ett verk som skildrar ett fiktivt universum, vars handling inträffar i detta universum wikibase-item 3,719
P1435
talk
covi
kulturskyddsstatus heritage designation of a cultural or natural site wikibase-item 1,642,677
P1436
talk
covi
samlingsstorlek antal objekt i en samling quantity 12,414
P1437
talk
covi
plea whether a person pleaded guilty, not guilty, etc. wikibase-item 13
P1438
talk
covi
Jewish Encyclopedia ID (Russian) identifier on the Electronic Jewish Encyclopedia (Elektronnaja Evrejskaja Entsiklopedia) string 1,346
P1439
talk
covi
Norsk filmografi-ID identifier from Norsk filmografi, published by the National Library of Norway external-id 759
P1440
talk
covi
FIDE ID identifier on the FIDE database for chess players external-id 11,649
P1441
talk
covi
närvarar i verk verk som en fiktiv figur eller historisk person är med i medverkande i verk, medverkar i verk, närvarande i verk wikibase-item 43,291
P1442
talk
covi
gravbild Bild av en person eller djurs grav, gravsten eller liknande commonsMedia 29,835
P1443
talk
covi
score method qualifier of "points/goal scored by (P1363)" wikibase-item 12
P1444
talk
covi
resmål den avsedda destinationen med resan, flygningen, seglatsen etc. wikibase-item 9,172
P1445
talk
covi
fiktivt universum beskrivna i för att länka fiktivt universum med verk som beskriver det: <universum> "beskrivs i verket:" <work> wikibase-item 177
P1446
talk
covi
saknade personer number of people missing after an event - qualify with "point in time (P585)" quantity 43
P1447
talk
covi
Sports Reference-ID identifier for an Olympic athlete at www.sports-reference.com/olympics/athletes/ external-id 118,490
P1448
talk
covi
officiellt namn official name of the subject in its official language(s) monolingualtext 946,227
P1449
talk
smeknamn informal name (for a pseudonym use P742) monolingualtext 9,800
P1450
talk
covi
Sandbox Monolingual text sandbox for testing the monolingual text datatype monolingualtext 2
P1451
talk
covi
motto short motivation sentence associated to item valspråk monolingualtext 4,237
P1453
talk
covi
catholic.ru ID identifier on the site catholic.ru external-id 12
P1454
talk
covi
bolagsform juridisk form av en organisation wikibase-item 78,620
P1455
talk
covi
lista över verk länk till artikeln med en persons samlade verk bibliografi wikibase-item 328
P1456
talk
covi
lista över minnesmärken link to the list of heritage monuments in the place/area wikibase-item 9,854
P1457
talk
covi
har absolut magnitud Wikidata-egenskap som indikerar lyskraften hos ett astronomiskt objekt absolut magnitud, absolut storleksklass quantity 36,694
P1458
talk
covi
color index color index of an astronomical object quantity 11
P1459
talk
covi
Cadw Building ID identifier for listed buildings in Wales external-id 29,842
P1460
talk
covi
NIEA building ID identifier for listed buildings in Northern Ireland external-id 860
P1461
talk
covi
Patientplus ID identifier of disease at Patient UK string 761
P1462
talk
covi
standardiseringsenhet organisation eller enhet ansvarig för publicering och upprätthållande av en standard wikibase-item 2,266
P1463
talk
covi
PRDL Author ID identifier from Post-Reformation Digital Library external-id 2,794
P1464
talk
covi
kategori för personer födda här kategori för personer som föddes på denna plats wikibase-item 30,393
P1465
talk
covi
kategori för personer som dog här kategori för personer som avled på denna plats wikibase-item 12,989
P1466
talk
covi
WALS lect code identifier for a language external-id 2,562
P1467
talk
covi
WALS genus code identifier for a language genus external-id 8
P1468
talk
covi
WALS family code identifier for a language family external-id 6
P1469
talk
covi
FIFA spelarkod FIFA:s identifieringsnummer för spelare external-id 21,285
P1470
talk
covi
maximum glide ratio maximum glide ratio of an aircraft quantity 25
P1471
talk
covi
reporting mark reporting mark for railroads in North America string 113
P1472
talk
covi
skaparmall på Commons titeln på personens skaparmall på Wikimedia Commons (utan "Creator"-prefix) string 38,593
P1473
talk
covi
Nupill Literatura Digital - Author identifier for an author from Nupill Literatura Digital external-id 338
P1474
talk
covi
Nupill Literatura Digital - Document identifier for a document in Nupill Literatura Digital external-id 13
P1476
talk
covi
titel titeln på ett verk monolingualtext 22,017,094
P1477
talk
covi
födelsenamn fullt namn för en person vid födsel, om annorlunda från deras nuvarande, vanligen använda namn monolingualtext 67,803
P1478
talk
covi
direkt orsak av nearest, proximate thing that directly resulted in the subject as outcome or effect. Used in conjunction with 'has cause' (i.e. underlying cause) and 'has contributing factor'. See 'Help:Modeling causes'. wikibase-item 463
P1479
talk
covi
has contributing factor thing that significantly influenced, but did not directly cause, this outcome or effect. Used in conjunction with 'has cause' and 'has immediate cause'. See 'Help:Modeling causes'. wikibase-item 174
P1480
talk
covi
källäge qualification of the truth or accuracy of a source: circa (Q5727902), near (Q21818619), presumably (Q18122778), etc. wikibase-item 60,195
P1481
talk
covi
vici.org ID identifier on vici.org - archaeological atlas of antiquity external-id 363
P1482
talk
covi
Stack Exchange-etikett etikett på Stack Exchanges webbplatser url 3,008
P1483
talk
covi
kulturnoe-nasledie.ru ID identifier for an item in a Russian cultural heritage register external-id 5,803
P1529
talk
covi
Gertrude identifier identifier for a cultural property per the Glad database of French cultural heritage external-id 627
P1531
talk
covi
parent of this hybrid, breed, or cultivar wikibase-item 323
P1532
talk
covi
land (sport) land som person eller lag representerar i sportsammanhang land (idrott) wikibase-item 117,278
P1533
talk
covi
efternamn identiskt med förnamn last name that is the same as a given first name. Use on items for given names wikibase-item 10,609
P1534
talk
covi
avslutningsorsak anledning till att någonting upphörde wikibase-item 35,159
P1535
talk
covi
används av person eller organisation som använder objektet användare wikibase-item 2,944
P1536
talk
covi
direkt orsak till immediate cause of this effect wikibase-item 94
P1537
talk
covi
bidragande orsak till thing that is significantly influenced by this cause, but does not directly result from it. See 'Help:Modeling causes' for examples and discussion. wikibase-item 67
P1538
talk
covi
antal hushåll total number of households in this place, includes dwellings of all types quantity 111,303
P1539
talk
covi
kvinnlig folkmängd number of female people inhabiting the place; number of female people of subject quantity 123,755
P1540
talk
covi
manlig folkmängd number of male people inhabiting the place; number of male people of subject quantity 123,175
P1541
talk
covi
CQ Ranking male cyclist ID identifier for a male cyclist at cqranking.com external-id 4,841
P1542
talk
covi
orsakar effect of this cause ger upphov till wikibase-item 2,237
P1543
talk
covi
monogram bild av en persons monogram commonsMedia 219
P1544
talk
covi
Federal Register Document Number Authority file ID in the United States Federal Register external-id 179
P1545
talk
covi
ordningsnummer position för ämne i dess moderserie, generellt för att användas som en kvalificerare. Skild från "rang" sorteringsordning, position i serie, nummer, ordning, ordningstal, serienummer, sektionsnummer string 20,770,892
P1546
talk
covi
valspråk description of the motto of the subject wikibase-item 372
P1547
talk
covi
är beroende av mjukvara subject software depends on object software mjukvaruberoende wikibase-item 2,987
P1548
talk
covi
maximum Strahler number highest Strahler number of a stream, creek, or river quantity 66
P1549
talk
covi
invånarnamn namn på invånare boende i eller stammande ifrån en geografisk region demonym monolingualtext 3,028
P1550
talk
covi
Orphanet ID identifier in the Orpha.net database (without ORPHA prefix) external-id 10,195
P1551
talk
covi
Exceptional heritage of Wallonia ID unique identifier of the "Patrimoine immobilier exceptionnel de la Région wallonne" external-id 74
P1552
talk
covi
har egenskap the entity has an inherent or distinguishing non-material characteristic karaktäriseras av wikibase-item 15,362
P1553
talk
covi
Yandex.Music ID identifier for artist on the site music.yandex.ru external-id 939
P1554
talk
covi
UBERON ID identifier from UBERON ontology (without prefix) external-id 2,508
P1555
talk
covi
Executive Order number identifier for an executive order of the US external-id 3,792
P1556
talk
covi
zbMATH author ID identifier of a person in the Zentralblatt MATH database external-id 7,511
P1557
talk
manifestation av detta är den förkroppslingen av ett givet koncept wikibase-item 703
P1558
talk
covi
tempo marking indication about the speed or pace of a given musical piece wikibase-item 82
P1559
talk
covi
namn på modersmål name of a person in their native language. Could be displayed in addition to the label, if language has a different script monolingualtext 331,194
P1560
talk
covi
given name version for other gender equivalent name (with respect to the meaning of the name) in the same language: female version of a male first name, male version of a female first name. Add primarily the closest matching one wikibase-item 2,458
P1561
talk
covi
antal överlevande number of people surviving an event quantity 776
P1562
talk
covi
Allmovie-ID identifikation för film på webbplatsen Allmovie external-id 98,053
P1563
talk
covi
MacTutor id (biographies) identifier of the person's biography in the MacTutor History of Mathematics archive external-id 2,791
P1564
talk
covi
At the Circulating Library ID identifier in the At the Circulating Library Victorian literature database external-id 1,426
P1565
talk
covi
Enciclopedia de la Literatura en México ID identifier external-id 999
P1566
talk
covi
Geonames-ID identifikation på geografiska databasen Geonames external-id 3,663,270
P1567
talk
covi
NIS/INS code Belgian municipality codes maintained by Statistics Belgium external-id 645
P1568
talk
covi
domain set of "input" or argument values for which the function is defined wikibase-item 76
P1571
talk
covi
codomain codomain of a function wikibase-item 61
P1573
talk
covi
BBC Genome ID identifier for a single episode/ programme in the BBC Genome database of Radio Times programme listings external-id 33
P1574
talk
covi
exemplar of property for manuscripts, autographs, incunabula, distinct printed copies wikibase-item 202
P1575
talk
covi
RISS catalog union catalog of South Korea and Japan, maintained by RISS external-id 7
P1576
talk
covi
livsstil typical way of life of an individual, group, or culture wikibase-item 812
P1577
talk
covi
Gregory-Aland-Number identifier for Greek manuscripts of the New Testament external-id 1,784
P1578
talk
covi
Gmelin number identifier for inorganic chemical compounds, in the Gmelin database external-id 3,108
P1579
talk
covi
Reaxys registry number identifier for chemical substance in Reaxys external-id 19,007
P1580
talk
covi
University of Barcelona authority ID register of authorities of the University of Barcelona external-id 16,626
P1581
talk
covi
blogg URL to the blog of this person or organization url 2,125
P1582
talk
covi
naturlig produkt av taxon länkar en naturlig produkt till dess källa (djur, växt, svamp eller liknande) producerat av, produkt av wikibase-item 642
P1583
talk
covi
MalaCards ID identifier in the Malacards database of diseases external-id 7
P1584
talk
covi
Pleiades ID identifier for a place in Pleiades hosted at pleiades.stoa.org external-id 2,745
P1585
talk
covi
Brazilian municipality code identifier for municipalities in Brazil external-id 5,582
P1586
talk
covi
Catalan object of cultural interest ID external-id 1,985
P1587
talk
covi
Slovene Cultural Heritage Register ID identifier for a cultural monument in the Slovene Cultural Heritage Register external-id 9,517
P1588
talk
covi
village code of Indonesia village identifier by Statistics Indonesia string 46,659
P1589
talk
covi
djupaste punkt point with lowest elevation in the country, region, city or area wikibase-item 398
P1590
talk
covi
number of casualties number of people dead or injured because of this event. Used when precise data on number of deaths and number of injured is unavailable. quantity 86
P1591
talk
åtalad person or organization accused, at a trial wikibase-item 3,371
P1592
talk
åklagare person representing the prosecuting authority, at a trial wikibase-item 32
P1593
talk
försvarare person representing the defendant, at a trial wikibase-item 70
P1594
talk
covi
domare Judge, magistrate or equivalent, presiding at a trial wikibase-item 145
P1595
talk
anklagelse offence with which someone is charged, at a trial wikibase-item 324
P1596
talk
covi
straff penalty passed at a trial wikibase-item 1,197
P1598
talk
covi
konsekratör bishop who presided as consecrator or co-consecrator of this bishop wikibase-item 8,641
P1599
talk
covi
Cambridge Alumni Database ID identifier in the Cambridge Alumni Database/Alumni Cantabrigienses (ACAD) external-id 8,378
P1600
talk
covi
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya code identifier for an architectural property in Catalonia. max. 5-digit numeric external-id 17,647
P1601
talk
covi
Esperantist ID number in the address book of early Esperanto speakers by Zamenhof external-id 138
P1602
talk
covi
Art UK venue ID authority control identifier for venues housing art, in the UK external-id 1,873
P1603
talk
covi
number of cases cumulative number of confirmed, probable and suspected occurrences quantity 28
P1604
talk
covi
biosafety level level of the biocontainment precautions required to isolate dangerous biological agents wikibase-item 8
P1605
talk
covi
has natural reservoir host species for the pathogen in which it is endemic wikibase-item 13
P1606
talk
covi
natural reservoir of pathogen of which this species is a long-term host wikibase-item 10
P1607
talk
covi
Dialnet author ID identifier for an author in Dialnet external-id 6,776
P1608
talk
covi
Dialnet book ID Book identifier for Dialnet external-id 296
P1609
talk
covi
Dialnet journal external-id 2,359
P1610
talk
covi
Dialnet article external-id 792
P1611
talk
covi
NATO code for grade NATO Code for Grades of Military Personnel wikibase-item 212
P1612
talk
covi
Institutionsmall på Commons titeln på Institutionens mall på Wikimedia Commons (utan "Institution"-prefix) string 5,260
P1613
talk
covi
IRC-kanal officiell IRC-kanal för en institution eller projekt url 365
P1614
talk
covi
History of Parliament ID identifier on the History of Parliament website external-id 17,947
P1615
talk
covi
CLARA-id id-nummer i databasen CLARA om kvinnor inom konsten external-id 5,240
P1616
talk
covi
SIREN number identifer for an organization in the SIRENE register maintained by INSEE external-id 38,626
P1617
talk
covi
BBC Things identifikation identifier in the BBC Things database BBC Things ID, BBC Things identifer external-id 893
P1618
talk
covi
tröjnummer spelarnummer som vanligtvis bärs på spelarens tröja spelarnummer string 24,860
P1619
talk
covi
invigningsdatum datum då något invigdes öppningsdatum time 84,450
P1620
talk
covi
målsägare party who initiates a lawsuit wikibase-item 69
P1621
talk
covi
detaljkarta map containing details about the entire location commonsMedia 1,992
P1622
talk
covi
höger/vänstertrafik side of the road that vehicles drive on in a given jurisdiction wikibase-item 236
P1624
talk
covi
MarineTraffic Port ID identifier for a port assigned by the MarineTraffic database external-id 848
P1625
talk
covi
använder melodin verket återanvänder eller citerar följande verks melodi wikibase-item 88
P1626
talk
covi
Thai cultural heritage ID identifier for cultural heritage properties in Thailand external-id 719
P1627
talk
covi
Ethnologue.com code identifier for a language in ethnologue.com external-id 379
P1628
talk
covi
likvärdig egenskap equivalent property in other ontologies (use in statements on properties, use property URI) ekvivalent egenskap, equivalent property url 247
P1629
talk
covi
subjektobjekt objekt som motsvarar det koncept som representeras av en egenskap (använd för uttalanden på egenskaper) wikibase-item 4,679
P1630
talk
covi
format för URL URL-lik sträng, t.ex. "http://viaf.org/viaf/$1/", från vilket $1 automatiskt kan ersättas av egenskapens värde. (Använd för uttalanden i egenskaper) string 3,662
P1631
talk
covi
China Vitae ID identifier for a person in the China Vitae database external-id 2,026
P1632
talk
covi
Hermann-Mauguin notation Hermann-Mauguin notation of the mineral's symmetry element (short form) external-id 28
P1635
talk
covi
religious name name taken or used as a member of a religious community monolingualtext 304
P1636
talk
covi
dopdatum datum döpt time 1,900
P1637
talk
covi
undercarriage type of aircraft landing gear the item is equipped with wikibase-item 132
P1638
talk
covi
arbetsnamn temporary name of a product or project used during its development monolingualtext 317
P1639
talk
covi
pendang till other work in a pair of opposing artworks, such as wedding portraits, commissioned together, but not always wikibase-item 1,173
P1640
talk
covi
kurator content specialist responsible for this collection or exhibition wikibase-item 431,918
P1641
talk
covi
port default communication endpoint in TCP, UDP, or other transport protocol quantity 224
P1642
talk
covi
acquisition transaction how the player was acquired; qualifier for P54 (member of sports team) wikibase-item 39,580
P1643
talk
covi
departure transaction how the player was released or transferred from the roster; qualifier for P54 (member of sports team) wikibase-item 106
P1644
talk
covi
MessesInfo ID identifier external-id 29,486
P1645
talk
covi
NIST/CODATA ID identifier for a physical constant external-id 38
P1647
talk
covi
underegenskap av alla resurser relaterade av denna egenskap är också relaterade av denna egenskap rdfs:subPropertyOf, underEgenskapAv, underegenskap, underegenskap av, föräldraegenskap, har föräldraegenskap, instans av egenskap, underklass av egenskap wikibase-property 488
P1648
talk
covi
Dictionary of Welsh Biography ID identifier per the Dictionary of Welsh Biography external-id 4,561
P1649
talk
covi
KMDb person ID identifier for a person on the Korean Movie Database (KMDb) external-id 4,332
P1650
talk
covi
BBF ID identifier in the archive database of the German "Research Library for the History of Education" (personal data of the teachers of Prussia) external-id 649
P1651
talk
covi
YouTube videoidentifikator identifier of a video on YouTube; for channels use P2397; for playlists use P4300 external-id 18,737
P1652
talk
covi
domare (sport) domare i match wikibase-item 6,074
P1653
talk
covi
TERYT municipality code identifier for a municipality per the Główny Urząd Statystyczny in Poland external-id 2,976
P1654
talk
covi
vingkonfiguration configuration of wing(s) used by an aircraft wikibase-item 605
P1656
talk
covi
unveiled by person who unveils a statue, sculpture, memorial or plaque, etc. wikibase-item 151
P1657
talk
covi
MPAA film rating US film classification administered by the Motion Picture Association of America wikibase-item 1,456
P1659
talk
covi
se även används till att peka på andra egenskaper som kanske ger ytterligare information om Wikidata-egenskapen rdfs:seeAlso, relaterad egenskap, seäven, seealso, see also, relaterade egenskaper wikibase-property 13,121
P1660
talk
covi
has index case initial patient in the population of an epidemiological investigation wikibase-item 5
P1661
talk
covi
Alexa-ranking the website's Alexa ranking with P585 as a qualifier for each value; the current value should be marked 'preferred' quantity 3,099
P1662
talk
covi
DOI prefix identifier specific to a DOI registrant external-id 1,742
P1663
talk
covi
ProCyclingStats cyclist ID identifier on the website ProCyclingStats (www.procyclingstats.com) external-id 7,005
P1664
talk
covi
Cycling Database ID identifier on the website Cycling Database (www.cyclingdatabase.com) external-id 22
P1665
talk
covi
Chess Games ID identifier on the website Chess Games (www.chessgames.com) external-id 11,106
P1666
talk
covi
Chess Club ID identifier on the website Chess Club (www.chessclub.com) external-id 49
P1667
talk
covi
TGN ID identifier in the Getty Thesaurus of Geographic Names external-id 22,156
P1668
talk
covi
ATCvet ATCvet code external-id 13
P1669
talk
covi
CONA ID identifier from Cultural Objects Name Authority external-id 243
P1670
talk
covi
LAC-ID Auktoritetskontrollnummer för Library and Archives Canada external-id 5,049
P1671
talk
covi
route number number of a railway line string 1,215
P1672
talk
covi
denna taxon är källa till länkar taxonet till naturliga produkter den producerar. Notera att den inte säger "denna taxon är källan till" eller "denna taxon är en källa till" då det kan variera. Vissa produkter kan skördas från mer än en taxon. producerar wikibase-item 618
P1673
talk
covi
general formula molecular formula of a class of compounds string 20
P1674
talk
covi
number confirmed qualifier; number of instances or occurrences classified as confirmed for reporting purposes quantity 52
P1675
talk
covi
number probable number of instances or occurrences classified as probable (vs. confirmed) for reporting purposes quantity 4
P1676
talk
covi
number suspected number of instances or occurrences classified as suspected for reporting purposes quantity 3
P1677
talk
covi
index case of primary case, patient zero: initial patient in the population of an epidemiological investigation wikibase-item 4
P1678
talk
covi
has vertex figure the figure exposed when a corner of a polytope is sliced off wikibase-item 195
P1679
talk
covi
Art UK artwork ID identifier for artworks (publicly owned oil paintings in the UK) external-id 30,474
P1680
talk
covi
undertitel for works, when the title is followed by a subtitle monolingualtext 9,573
P1683
talk
covi
citat text från källan monolingualtext 40,589
P1684
talk
covi
inskription inskriptioner, markeringar och signaturer på ett objekt monolingualtext 7,244
P1685
talk
covi
Pokédex / Pokémon browser number identification number of a Pokémon in a Pokédex or Pokémon Browser string 811
P1686
talk
covi
för arbete qualifier of award received (P166) to specify the work that an award was given to the creator for för sitt arbete med wikibase-item 12,611
P1687
talk
covi
huvudsaklig egenskap main Wikidata property for this item wikibase-property 4,542
P1689
talk
covi
statsskuld relativt BNP quantity 4
P1690
talk
covi
ICD-10-PCS medical classification used for procedural coding external-id 15
P1691
talk
covi
operations and procedures key (OPS) official classification of operational procedures external-id 12
P1692
talk
covi
ICD-9-CM identifier in the ICD adaption assigning diagnostic and procedure codes string 4,035
P1693
talk
covi
Terminologia Embryologica standardized list of words used in the description of human embryologic and fetal structures external-id 159
P1694
talk
covi
Terminologia Histologica controlled vocabulary for use in cytology and histology external-id 344
P1695
talk
covi
NLP-nummer auktoritetskontrollnummer hos Polens nationalbibliotek external-id 29,332
P1696
talk
covi
motsatt egenskap länkar en egenskap till den omvända egenskapen omvänd egenskap, invers egenskap wikibase-property 147
P1697
talk
covi
totalt giltiga röster vote count for the elections (excluding invalid votes) quantity 2,059
P1699
talk
covi
SkyscraperPage building ID identifier for a building in the SkyscraperPage database external-id 941
P1700
talk
covi
SIPA ID identifier in the SIPA (Sistema de Informação para o Património Arquitectónico) database of heritage sites in Portugal external-id 2,161
P1702
talk
covi
IGESPAR ID identifier in the IGESPAR (Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) database of heritage sites in Portugal external-id 1,796
P1703
talk
covi
is pollinated by how pollen from the male anthers is transferred to the female stigma of a flower wikibase-item 14
P1704
talk
covi
is pollinator of plant that this animal visits for pollen (and that it pollinates) wikibase-item 8
P1705
talk
covi
originalnamn namn på objektet på dess officiella eller originalspråk originaltitel monolingualtext 343,752
P1706
talk
covi
tillsammans med qualifier to specify the item that this property is shared with wikibase-item 5,124
P1707
talk
covi
DAAO ID identifier per Design & Art Australia Online external-id 1,083
P1708
talk
covi
LfDS object ID identifer for national heritage sites issued by the Landesamt für Denkmalpflege Sachsen external-id 87,431
P1709
talk
covi
motsvarande klassificering motsvarande klassificering utanför WIKIDATA (använd URL) ekvivalent gruppering, ekvivalent klass, ekvivalent klassificering, motsvarande gruppering, motsvarande klass, motsvarar url 846
P1710
talk
covi
Sächsische Biografie identifier in a biographical dictionary of people from Saxony external-id 1,680
P1711
talk
covi
British Museum person-institution identifier in the British Museum person-institution thesaurus external-id 31,639
P1712
talk
covi
Metacritic-ID ID-nummer för recensionsdatabasen Metacritic external-id 19,993
P1713
talk
covi
biography at the Bundestag of Germany link to the biography pages of the German parliament url 1,805
P1714
talk
covi
Journalisted ID identifier on Journalisted, an independent, not-for-profit website (by Media Standards Trust) listing the published writing of journalists external-id 272
P1715
talk
covi
RKD/ESD (Slovenia) ID reference number of intangible cultural heritage of Slovenia (EID) external-id 12
P1716
talk
covi
handelsnamn brand of a product wikibase-item 7,427
P1717
talk
covi
SANDRE ID identifer of the French national Water Information System external-id 3,944
P1721
talk
covi
pinyin romanisering enligt hanyu pinyin string 1,318
P1725
talk
covi
taktslag per minut tempo of a musical work bpm quantity 1,200
P1726
talk
covi
Florentine musea Inventario 1890 ID national florentine musea inventory from 1890 identifier external-id 181
P1727
talk
covi
Flora of North America taxon ID identifier for a taxon in the Flora of North America database external-id 17,601
P1728
talk
covi
artist-ID i AllMusic identifier for an artist in AllMusic database external-id 39,056
P1729
talk
covi
AllMusic album-ID identifier for an album in AllMusic database external-id 23,735
P1730
talk
covi
AllMusic song ID identifier for a song in AllMusic database external-id 1,373
P1731
talk
covi
Fach describes the special ablilites of an operatic singers voice wikibase-item 305
P1732
talk
covi
Naturbase-ID identifier in the Naturbase database published by the Norwegian Environment Agency external-id 1,404
P1733
talk
covi
Steam ID identifier for an application available from the Steam distribution platform external-id 4,081
P1734
talk
covi
oath of office date when person swore the oath of office time 121
P1735
talk
covi
Comedien.ch ID identifier in Comedien.ch database of actors and commedians external-id 5
P1736
talk
covi
Information Center for Israeli Art artist ID Identifier for artists in the Information Center for Israeli Art external-id 1,872
P1738
talk
covi
Merck Index monograph URL stem of page in The Merck Index Online external-id 3
P1739
talk
covi
CiNii book ID identifier for books, in the Japanese CiNii bibliography by NII aka National institute of informatics. external-id 191
P1740
talk
covi
kategori för filmer inspelade här objektet är kategori för filmer som spelats in på subjektet wikibase-item 1,252
P1741
talk
covi
GTAA-id identifierare för GTAA external-id 34,160
P1743
talk
covi
Bradley and Fletcher checklist number reference for a species in the Bradley and Fletcher checklist of British lepidoptera external-id 2,593
P1744
talk
covi
Agassiz checklist number Reference for a species in the 2013 checklist of over 2,700 species British lepidoptera external-id 2,508
P1745
talk
covi
VASCAN ID identifier for a taxon in the Database of Vascular Plants of Canada external-id 11,339
P1746
talk
covi
ZooBank ID for name or act identifier for a name or nomenclatural act at ZooBank external-id 27,537
P1747
talk
covi
Flora of China ID identifier for a taxon in Flora of the People's Republic of China external-id 43,704
P1748
talk
covi
NCI Thesaurus ID identifier in the United States National Cancer Institute Thesaurus, vocabulary for clinical care, translational and basic research, etc string 8,745
P1749
talk
covi
Parlement & Politiek ID entry of described object on Parlement & Politiek, website describing Dutch politics external-id 6,053
P1750
talk
covi
namnsdag day of the year associated with a first/given name. A qualifier should be used to identify the calendar that is being used. Distinguish from "feast day" (P:P841) wikibase-item 2,091
P1751
talk
covi
Art UK collection ID identifier for art collections, in the UK external-id 20
P1752
talk
scale Proportional ratio of a linear dimension of a model, map, etc, to the same feature of the original - 1:n. Use 1 for lifesize quantity 216
P1753
talk
covi
lista relaterad till den här kategorin Wikimedia list equivalent to a Wikimedia category wikibase-item 23,107
P1754
talk
covi
kategori relaterad till den här listan Wikimediakategori likställd med Wikimedialista wikibase-item 22,479
P1755
talk
covi
Aviation Safety Network accident ID identifier for an accident description per the Aviation Safety Network's database external-id 1,342
P1760
talk
covi
Aviation Safety Network Wikibase Occurrence identifier for an item in the Aviation Safety Network's database external-id 34
P1761
talk
covi
Watson & Dallwitz family ID familyID in Watson & Dallwitz: The families of flowering plants external-id 567
P1762
talk
covi
Hornbostel-Sachs classification Hornbostel-Sachs classification of a musical instrument string 1,334
P1763
talk
covi
National Pipe Organ Register ID identifier in the (United Kingdom) National Pipe Organ Register external-id 4
P1764
talk
covi
FOIH relict ID identifier for a "relict" in the database of the Flemish organization for Immovable Heritage external-id 2,224
P1766
talk
covi
bild på vägskylt bild på vägskylt med platsens namn commonsMedia 3,020
P1769
talk
covi
denkXweb identifier identifier in the online database for cultural heritage monuments in the German state of Hesse external-id 10,716
P1770
talk
covi
Romania LMI code identifier in 'Lista monumentelor istorice din România' (Romanian heritage sites) external-id 30,157
P1771
talk
covi
Integrated Postsecondary Education Data System ID identifier for colleges and universities in the United States external-id 3,482
P1772
talk
covi
USDA PLANTS ID identifier in the United States Department of Agriculture PLANTS Database external-id 43,095
P1773
talk
covi
tillskriven uncertain but considered creator of an artwork wikibase-item 1,303
P1774
talk
covi
hens ateljé konstnär vars arbetsgrupp är den troliga skaparen av ett konstverk hans ateljé, hennes ateljé wikibase-item 873
P1775
talk
covi
follower of for unknown artists who work in the manner of the named artist wikibase-item 226
P1776
talk
covi
circle of for unknown artists who lived in the same time as the named author in a similar style, possibly a follower or someone who had contact with the named artist wikibase-item 127
P1777
talk
covi
i samma stil som för okända konstnärer som arbetade i en liknande stil som den namngivna konstnären, men ej nödvändigtvis under samma period hans art, hennes art wikibase-item 616
P1778
talk
covi
förfalskning efter for an artwork trying to appear to be the work of the named author wikibase-item 17
P1779
talk
covi
möjlig upphovsman for a creative work with considerable uncertainty about the author wikibase-item 154
P1780
talk
covi
hens skola for a creative work with author with a style influenced by the known author or circle, active in the same period, but a student or follower hans skola, hennes skola wikibase-item 96
P1782
talk
covi
courtesy name name bestowed upon a person at adulthood in addition to one's given name, mostly in East Asia string 616
P1785
talk
covi
temple name name bestowed to a monarch after death (East Asia) string 52
P1786
talk
covi
posthumous name name given to a person after death (East Asia) string 322
P1787
talk
covi
art-name type of pseudonym traditionally adopted by writers and artists in East Asia string 361
P1788
talk
covi
DVN ID identifier in the Dutch Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (Online Dictionary of Dutch Women), a biography portal of prominent women in Dutch history. external-id 2,106
P1789
talk
covi
chief operating officer the chief operating officer of an organization wikibase-item 35
P1791
talk
covi
kategori för personer begravda här Wikimedia category for people with a burial site within this area wikibase-item 3,942
P1792
talk
covi
kategori för människor med anknytning till subjektet Wikimedia category for people associated with this place wikibase-item 22,121
P1793
talk
covi
format som reguljärt uttryck regex describing an identifier or a Wikidata property. When using on property constraints, ensure syntax is a PCRE string 3,544
P1794
talk
covi
bureau du patrimoine de Seine-Saint-Denis ID identifier in the atlas-patrimoine93.fr website external-id 33
P1795
talk
covi
Smithsonian American Art Museum person/institution ID identifier for a person or institution, in the Smithsonian American Art Museum: person/institution thesaurus external-id 5,272
P1796
talk
covi
International Standard Industrial Classification code Rev.4 code of industry by ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) string 59
P1798
talk
covi
ISO 639-5 code identifier for a language family per ISO 639-5 external-id 121
P1799
talk
covi
Maltese Islands National Inventory of Cultural Property ID identifier in the National Inventory of Cultural Property of the Maltese Islands external-id 2,363
P1800
talk
covi
Wikimedia database name identifier for a Wikimedia project database external-id 941
P1801
talk
covi
bild på minnesmärke image of plaque or inscription commemorating or mentioning the subject. For graves, use grave picture (P1442) commonsMedia 9,321
P1802
talk
covi
EMLO person ID identifier in the Early Modern Letters Online project run by the Bodleian Library external-id 7,291
P1803
talk
covi
Masaryk University person ID identifer for a person affiliated with Masaryk University (staff, alumnus, student…) external-id 46
P1804
talk
covi
Filmdatabasen-ID ID-nummer i Det Danske Filminstituts filmdatabas external-id 21,961
P1806
talk
covi
ABoK number identifier for a knot in the Ashley Book of Knots external-id 29
P1807
talk
covi
Great Aragonese Encyclopedia ID identifier in the Spanish language, Aragon-themed, Great Aragonese Encyclopedia (GEA) external-id 3,193
P1808
talk
covi
senat.fr ID identifier on the website of the French senate external-id 4,464
P1809
talk
covi
koreograf person(s) who did the choreography wikibase-item 3,025
P1810
talk
covi
omnämnd som namn som personer omnämns i en databas eller i en produktion string 614,097
P1811
talk
covi
lista över avsnitt länk till artikel med lista över seriens avsnitt wikibase-item 4,001
P1813
talk
covi
kort namn kort namn för en plats, organisation, person, nation kortform, akronym monolingualtext 26,709
P1814
talk
covi
namn i kana japansk stavelseskrift kana string 169,069
P1815
talk
covi
RSL scanned book's identifier identifier of the Russian State Library string 305
P1816
talk
covi
person-ID i National Portrait Gallery (London) identifier for sitters and artists represented in the National Portrait Gallery, London NPG ID external-id 38,349
P1817
talk
covi
adressat mottagare av ett brev eller annat dokument wikibase-item 262
P1818
talk
covi
Kaiserhof ID identifier in the personnel database of the courtiers of the Austrian Habsburg imperial line and the branch lines external-id 1,982
P1819
talk
covi
genealogics.org person ID identifier for a person at genealogics.org. Format: "I" followed by 8 digits. external-id 18,247
P1820
talk
covi
Open Food Facts food additive id represents a food additive on Open Food Facts string 358
P1821
talk
covi
Open Food Facts food category ID represents a food category on Open Food Facts external-id 869
P1822
talk
covi
DSH object ID identifier for cultural monuments in Hamburg, Germany external-id 6
P1823
talk
covi
BAnQ work ID identifier for a work in the collection of Bibliothèque et Archives nationales du Québec external-id 52
P1824
talk
covi
vägnummer number assigned to a stretch of public roadway string 24,256
P1825
talk
covi
Baseball-Reference.com major league spelar-ID identifier for a Major League Baseball player assigned by Baseball-Reference.com external-id 17,113
P1826
talk
covi
Baseball-Reference.com minor & foreign league player ID identifier for a Minor League Baseball player assigned by Baseball-Reference.com external-id 16,383
P1827
talk
covi
ISWC identifier for musical works, adopted as international standard ISO 15707 external-id 2,057
P1828
talk
covi
IPI name number identifier for the name of a composer, author and other relevant parties external-id 1,288
P1829
talk
covi
Roud Folk Song Index number number assigned to a folk song in the Roud Folk Song Index external-id 593
P1830
talk
covi
ägare av entiteter som ägs av subjektet wikibase-item 11,351
P1831
talk
covi
registrerade röstberättigade set of persons qualified to vote during elections quantity 2,556
P1832
talk
covi
GrassBase ID identifier in GrassBase - The Online World Grass Flora external-id 11,824
P1833
talk
covi
antal registrerade användare/bidragare antal registrerade användare på en webbplats antal användare quantity 57
P1836
talk
covi
draft pick number overall pick number with which a player is selected in a sports draft string 162
P1837
talk
covi
Gaoloumi ID identifier for a building in the Gaoloumi database external-id 37
P1838
talk
covi
PSS-archi ID identifier for a building in the PSS-archi database external-id 1,530
P1839
talk
covi
US Federal Election Commission ID identifier assigned by the US Federal Election Commission for federal candidates, parties, and other committees external-id 1,282
P1840
talk
covi
investigated by person or organization involved in investigation of the item wikibase-item 229
P1841
talk
covi
distriktskod Sverige identifier for Swedish districts from 2016 external-id 2,525
P1842
talk
covi
Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online ID identifier for Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online external-id 2,076
P1843
talk
covi
taxonomiskt trivialnamn vardagligt namn på ett biologiskt taxon monolingualtext 134,512
P1844
talk
covi
HathiTrust ID identifier from the HathiTrust Digital Library external-id 9,649
P1845
talk
covi
anti-virus alias alias issued by anti-virus companies to classify malware string 3
P1846
talk
covi
distribution map distribution of item on a mapped area (for range map of taxa, use (P181).) commonsMedia 568
P1847
talk
covi
Nasjonalbiblioteket photographer ID identifier used by the Nasjonalbiblioteket (Norwegian National Library) for photographers external-id 320
P1848
talk
covi
protected areas INPN Code identifier from the Inventaire national du patrimoine naturel for protected areas external-id 437
P1849
talk
covi
SSR WrittenForm ID identifier for the written form a place name, as used by Sentralt Stedsnavnregister in Norway external-id 8
P1850
talk
covi
ID-nummer i Sentralt stedsnavnregister identifier for a place, used by "Sentralt stedsnavnregister" in Norway for keeping track of names for that place external-id 9,278
P1851
talk
covi
input set a superset of the domain of a function or relation that may include some inputs for which the function is not defined; to specify the set of only those inputs for which the function is defined use domain (P1568) wikibase-item 32
P1852
talk
covi
Perry Index The item's value on the Perry Index primarily for fables attributed to Aesop external-id 60
P1853
talk
covi
blodgrupp blood type of the human or animal wikibase-item 28,366
P1854
talk
covi
Kiev street code identifier for a street of Kiev external-id 1,566
P1855
talk
covi
egenskapsexempel exempel på ett Wikidata objekt som använder denna egenskap exempel på Wikidata-egenskaper wikibase-item 5,593
P1866
talk
covi
Catholic Hierarchy diocese ID identifer for a diocese on catholic-hierarchy.org external-id 6,296
P1867
talk
covi
röstberättigade number of eligible voters for a particular election quantity 2,735
P1868
talk
avlagda röster totalt total number of ballot(s) cast, including invalid or blank ballots totalt röster avlagda quantity 2,043
P1869
talk
covi
Hall of Valor ID identifier for a medal recipient, in the US Hall of Valor external-id 442
P1870
talk
covi
Name Assigning Authority Number identifier in the Archival Resource Key registry external-id 344
P1871
talk
covi
CERL ID identifier in the Consortium of European Research Libraries thesaurus external-id 169,771
P1872
talk
covi
minsta spelarantal minimum numbers of players of a game quantity 202
P1873
talk
covi
högsta spelarantal maximum numbers of players of a game quantity 206
P1874
talk
covi
Netflix identifier for a creative work on Netflix external-id 23,986
P1875
talk
covi
representeras av express a relationship between a subject and their agent wikibase-item 2,708
P1876
talk
covi
fartyg fartyg inblandat i detta uppdrag, denna resa eller händelse wikibase-item 438
P1877
talk
covi
efter ett verk av artist whose work strongly inspired/ was copied in this item kopia av ett verk av wikibase-item 11,233
P1878
talk
covi
fontkategorisering enl. Vox klassificering av typsnitt wikibase-item 84
P1879
talk
covi
income classification (Philippines) classification grade of a Philippine local government unit based on income wikibase-item 1,640
P1880
talk
mätt i skala scale by which a phenomenon is measured wikibase-item 90
P1881
talk
covi
lista över karaktärer Wikimedia page with the list of characters for this work wikibase-item 374
P1882
talk
covi
Web Gallery of Art ID identifier for an artist in the Web Gallery of Art external-id 3,915
P1883
talk
covi
Declarator.org ID Person ID on Declarator.org database external-id 1,036
P1884
talk
covi
hårfärg person's hair color. Use P585 as qualifier if there's more than one value. wikibase-item 5,273
P1885
talk
covi
cathedral principal church of a religious district wikibase-item 1,525
P1886
talk
covi
Smithsonian volcano ID identifier of volcano in the Smithsonian Global Volcanism Program. Format: 6 digits. external-id 1,570
P1887
talk
covi
vice-county geographical delineation utilized for biological records in the British Isles wikibase-item 49
P1888
talk
covi
Dictionary of Medieval Names from European Sources entry entry in the Dictionary of Medieval Names from European Sources external-id 1,058
P1889
talk
covi
ej samma som objekt som ofta blandas ihop annorlunda, ej att förväxla med, inte samma, inte samma som wikibase-item 304,642
P1890
talk
covi
BNC ID Biblioteca Nacional de Chile authority file ID external-id 1,356
P1891
talk
covi
undertecknare person, stat eller förening som undertecknat ett dokument wikibase-item 2,007
P1893
talk
covi
OpenPlaques plaque ID identifier for a commemorative plaque, on a building or other structure in OpenPlaques external-id 145
P1894
talk
covi
Danish urban area code official identifier for an urban area in Denmark external-id 2,131
P1895
talk
covi
Fauna Europaea ID identifier for a taxon in Fauna Europaea external-id 118,861
P1896
talk
covi
egenskapens källwebbplats URL för webbplatsen som är källa för denna Wikidata-egenskap url 3,103
P1897
talk
covi
highest note highest note that an instrument can play or singer can sing wikibase-item 6
P1898
talk
covi
lowest note lowest note that an instrument can play or singer can sing wikibase-item 9
P1899
talk
covi
LibriVox author ID author ID for an author represented at LibriVox external-id 4,931
P1900
talk
covi
EAGLE id identifier of an epigraphic concept in the Europeana Network of Ancient Greek and Latin Epigraphy (EAGLE) vocabulary external-id 434
P1901
talk
covi
BALaT person/organisation id identifier for person or organisation in the People & Institutions database of Belgian Art Links & Tools (BALaT), maintained by KIK-IRPA, Belgium's Royal Institute for Cultural Heritage. external-id 53
P1902
talk
covi
Spotify artist ID identifierare for en artist på Spotify external-id 8,606
P1903
talk
covi
volcanic explosivity index scale indicating size of an explosive volcanic eruption wikibase-item 25
P1906
talk
covi
statschefens ämbete political office that is fulfilled by the head of state of this item wikibase-item 394
P1907
talk
covi
Australian Dictionary of Biography ID article about the person in the Australian Dictionary of Biography external-id 13,028
P1908
talk
covi
CWGC person ID identifier for a person, in the online database of Commonwealth War Graves Commission external-id 2,154
P1909
talk
covi
side effect effect of a medication or procedure, that occurs next to the desired effect wikibase-item 8
P1910
talk
covi
decreased expression in This property should link a gene and a disease and indicate that a decreased expression of the gene is found in the disease wikibase-item 6
P1911
talk
covi
increased expression in this property should link a gene and a disease and indicate that an increased expression of the gene is found in the disease wikibase-item 76
P1912
talk
covi
deletion association with This property should link a gene and a disease due to a deletion wikibase-item 2
P1913
talk
covi
gene duplication association with This property should link a gene and a disease due to a duplication wikibase-item 3
P1914
talk
covi
gene insertion association with This property should link a gene and a disease due to an insertion wikibase-item 2
P1915
talk
covi
gene inversion association with This property should link a gene and a disease due to an inversion wikibase-item 2
P1916
talk
covi
gene substitution association with This property should link a gene and a disease due to a substitution wikibase-item 2
P1917
talk
covi
posttranslational modification association with This property should link a gene and a disease due to an altered posttranslational modification wikibase-item 2
P1918
talk
covi
altered regulation leads to this property should link a gene and a disease due to altered regulation wikibase-item 3
P1919
talk
covi
skol-id Chile ID number (Rol Base de Datos, RBD, in Spanish, meaning database role) of all schools (high, middle, primary) in Chile, as registered by the Ministry of Education of Chile external-id 19
P1920
talk
covi
Samväldets krigsgravs-id identifier for a cemetery, churchyard, or memorial, in the online database of Commonwealth War Graves Commission external-id 2,149
P1921
talk
covi
URI-format för RDF-resurs formaterings-URL för RDF-resurs: URI-mall från vilken "$1" automatiskt kan ersättas med egenskapsvärdet på objektet RDF URI, RDF URL string 136
P1922
talk
covi
incipit första raden i en dikt eller liknande första meningen, första raden, första versen monolingualtext 4,841
P1923
talk
covi
deltagande lag som P710, men för lag wikibase-item 9,091
P1924
talk
covi
vaccine for disease that a vaccine is for wikibase-item 65
P1925
talk
covi
VIOLIN ID identifier in the VIOLIN database for vaccines and related subjects external-id 14
P1928
talk
covi
Vaccine Ontology ID identifier in the Vaccine Ontology database external-id 14
P1929
talk
covi
ClinVar Variation ID identifier in the ClinVar database for human genomic variation external-id 4
P1930
talk
covi
DSM-5 identifier for a mental disorder in the 5th edition of "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" external-id 16
P1931
talk
covi
NIOSH Pocket Guide ID Identifier for a chemical in the NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards string 718
P1932
talk
covi
anges som används som bestämningsord för att indikera hur informationen stavades/angavs i källan skrevs som string 2,104,831
P1933
talk
covi
MobyGames-ID ID för spel på MobyGames external-id 13,688
P1934
talk
covi
Animator.ru film ID ID of animated film in Animator.ru database external-id 1,803
P1935
talk
covi
Database of Classical Scholars ID identifier for persons in the Database of Classical Scholars external-id 810
P1936
talk
covi
Digital Atlas of the Roman Empire ID Identifier of a Roman site, in the Digital Atlas of the Roman Empire external-id 6,394
P1937
talk
covi
UN/LOCODE geographic location code mantained by UNECE external-id 5,765
P1938
talk
covi
Projekt Gutenberg id author identifier at Project Gutenberg external-id 12,811
P1939
talk
covi
Dyntaxa-ID ID i Svensk taxonomisk databas external-id 80,847
P1940
talk
covi
conifers.org ID identifier for a taxon in the conifers.org database external-id 403
P1942
talk
covi
McCune-Reischauer romanization romanization system for Korean string 10,443
P1943
talk
covi
lägeskarta blank geographic map image suitable for overlaying coordinate points, as defined at c:Category:Location maps commonsMedia 21,476
P1944
talk
covi
relieflägeskarta relief location map of place commonsMedia 366
P1945
talk
covi
street key identification number for a specific street within the street cadastre of a municipality string 3,885
P1946
talk
covi
Auktoritets-ID för Irlands nationalbibliotek National Library of Ireland (N6I) authority identifier N6I external-id 16,409
P1947
talk
covi
Mapillary id id på Mapillary, en tjänst som crowdsoucar gatunivåfoton external-id 52
P1948
talk
covi
BerlPap identifier link to the Berliner Papyrusdatenbank external-id 8
P1949
talk
covi
CulturaItalia ID identification number for the CulturaItalia LOD section external-id 553
P1950
talk
covi
second family name in Spanish name second (generally maternal) family name in Spanish names (do not use for other double barrelled names) wikibase-item 13,271
P1951
talk
investor individual or organization which invests money in the item for the purpose of obtaining financial return on their investment wikibase-item 67
P1952
talk
covi
Encyclopaedia Metallum band-ID identifier for a band in the Encyclopaedia Metallum database external-id 5,270
P1953
talk
covi
Discogs artist-ID identifierare för band, grupper och personer i Discogs databas external-id 98,752
P1954
talk
covi
Discogs-master ID indintifikation för musikaliskt verk på databasen Discogs external-id 44,741
P1955
talk
covi
Discogs label ID identifier for a record label, studio or series in the Discogs database external-id 1,718
P1956
talk
covi
takeoff and landing capability type of takeoff and landing the aircraft is designed to operate wikibase-item 8
P1957
talk
covi
indexsida Wikisource url 1,872
P1958
talk
covi
Trismegistos Geo ID identifier of an ancient place on trismegistos.org external-id 787
P1959
talk
covi
Dutch Senate person ID identifier for a person on the website of the Dutch Senate external-id 1,212
P1960
talk
covi
Google Scholar författar ID identifier för en person, hos Google Scholar external-id 10,758
P1961
talk
covi
CTHS society ID identifier of Comité des travaux historiques et scientifiques external-id 600
P1963
talk
covi
egenskaper för denna objekttyp när detta subjekt används som objekt för "instans av" gäller normalt följande egenskaper har egenskap, använder egenskap, egenskap för denna typ, möjlig egenskap, egenskaper för den här typen av objekt wikibase-property 746
P1966
talk
covi
Biblioteca Nacional de Chile catalogue number catalogue number for books (editions), periodical, magazine, map, photography and other media in the Biblioteca Nacional de Chile external-id 19
P1967
talk
covi
BoxRec boxer ID Identifier for a boxer, in the BoxRec database external-id 7,814
P1968
talk
covi
Foursquare venue ID ID of a place in Foursquare external-id 995
P1969
talk
covi
MovieMeter regissör-id identifier for a person on the MovieMeter film database external-id 17,017
P1970
talk
covi
MovieMeter film id idMovieMeter movie identifier for a movie on the website MovieMeter external-id 73,416
P1971
talk
covi
antal barn antal barn personen har. För fall där inte hela listan inte är, eller ska, läggas till i P40 quantity 13,629
P1972
talk
covi
Open Hub ID identifier for free software, at Open Hub external-id 2,554
P1973
talk
covi
RSL editions catalogue number of the Russian State Library of Moscow (see also P1815 and P947) external-id 168
P1976
talk
covi
INEGI-identifierare för orter identifier for a locality of Mexico external-id 206,153
P1977
talk
covi
Les Archives du Spectacle Person ID Identifier for an actor/actress/playwright in the lesarchivesduspectacle database of actors/actresses external-id 12,894
P1978
talk
covi
USDA NDB number identifier for a food item in the United States Department of Agriculture National Nutrient Database external-id 482
P1979
talk
covi
Righteous Among The Nations ID identifier in the database of The Righteous Among The Nations external-id 436
P1980
talk
covi
PolSys ID identifier for a person in the PolSys database of Norwegian politicians external-id 4,917
P1981
talk
covi
FSK film rating permitted audience of a film, according to the German film-rating system (add Prüfnummer with qualifier "P2676") wikibase-item 16,217
P1982
talk
covi
Anime News Network person ID identifier for a person or group of people on animenewsnetwork.com external-id 3,557
P1983
talk
covi
Företags-ID på Anime News Network ID för ett företag på animenewsnetwork.com Anime News Network, ANN external-id 261
P1984
talk
covi
Anime News Network manga ID identifier of a manga on animenewsnetwork.com external-id 2,478
P1985
talk
covi
Anime News Network anime ID identifier of an anime on animenewsnetwork.com external-id 3,805
P1986
talk
covi
Dizionario biografico degli italiani Identifier identifier of the Biographical Dictionary of Italian People external-id 22,497
P1987
talk
covi
MCN code code for item in the Mercosur Common Nomenclature string 677
P1988
talk
covi
Delarge ID identifier for an artist in the Delarge dictionary external-id 10,740
P1989
talk
covi
Encyclopaedia Metallum artist id Identifier for a person in the Encyclopaedia Metallum database external-id 3,159
P1990
talk
covi
species kept taxa, preferably species, present at a zoo, botanical garden, collection, or other institution. NOT specific animals, not for any geographic location wikibase-item 230
P1991
talk
covi
LPSN URL URL for the website List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) url 321
P1992
talk
covi
Plazi ID identifier for a taxon treatment at Plazi.org external-id 31,639
P1993
talk
covi
TeX-notation sträng för att beskriva tecken i TeX el LaTeX string 112
P1994
talk
covi
AllMusic composition ID identifier for a composition in AllMusic external-id 1,590
P1995
talk
covi
health specialty main specialty that diagnoses, prevent human illness, injury and other physical and mental impairments wikibase-item 7,497
P1996
talk
covi
parliament.uk biography pages link to an MP or Peer's biography on parliament.uk external-id 1,925
P1997
talk
covi
Facebook Places ID identifier for a place in Facebook external-id 4,114
P1998
talk
covi
UCI code code uniquely identifying a cycling team string 4,350
P1999
talk
covi
UNESCO language status degree of endangerment of a language conferred by the UNESCO Atlas of World Languages in Danger wikibase-item 1,820
P2000
talk
covi
CPDL ID id-nummer i Choral Public Domain Library string 500
P2001
talk
covi
Revised Romanization romanisation following the Revised Romanisation of the Korean language string 11,357
P2002
talk
covi
Twitterkonto objektets användarnamn på Twitter external-id 142,869
P2003
talk
covi
Instagramkonto objektets användarnamn på Instagram external-id 33,682
P2004
talk
covi
NALT ID identifier in the subject categories of the Agricultural Thesaurus of United States National Agricultural Library external-id 205
P2005
talk
covi
Catalogus Professorum Halensis biographical entry in the Catalogus Professorum Halensis external-id 1,060
P2006
talk
covi
ZooBank author ID identifier for an author at ZooBank external-id 2,035
P2007
talk
covi
ZooBank publication ID identifierare för publikation på ZooBank external-id 15,682
P2008
talk
covi
IPNI publication ID identifier for a publication in the International Plant Names Index external-id 1,527
P2009
talk
covi
Exif model string as it appears in the EXIF generated by a camera string 303
P2010
talk
covi
EXIF make string of the manufacturer as it appears in the EXIF generated by a specific digital camera model string 303
P2011
talk
covi
Cooper-Hewitt Person ID identifier for a person or organization in the Cooper-Hewitt (Smithsonian Museum) catalogue external-id 1,156
P2012
talk
covi
cuisine type of food served by a restaurant or restaurant chain wikibase-item 769
P2013
talk
covi
Facebook-ID ID för en person eller organisation på Facebook external-id 80,417
P2014
talk
covi
Museum of Modern Art work ID identifier for a work held at the Museum of Modern Art (MoMA) external-id 4,260
P2015
talk
covi
Hansard (1803–2005) ID identifier of a person in the Hansard 1803-2005 database, indexing speeches in the British parliament (both Commons and Lords) external-id 14,388
P2016
talk
covi
Catalogus Professorum Academiae Groninganae id identifier for a professor, in the Catalogus Professorum Academiae Groninganae external-id 1,131
P2017
talk
covi
isomeric SMILES dedicated SMILES for isomer string 85,196
P2018
talk
covi
Teuchos ID identification String in the Teuchos Database external-id 3,456
P2019
talk
covi
AllMovie artist ID identifier for a person on the AllMovie film database external-id 67,595
P2020
talk
covi
worldfootball.net-id identifierare för fotbollsspelare på worldfootball.net external-id 34,668
P2021
talk
covi
Erdőstal the "collaborative distance" between mathematician Paul Erdős and another person. Use point in time (P585) as qualifier and should be used with a source. quantity 2,233
P2024
talk
covi
German cattle breed ID identifier of a cattle breed in German national law external-id 64
P2025
talk
covi
Find-A-Grave begravningsid identifierar en kyrkogård hos FindAGrave external-id 3,438
P2026
talk
covi
Avibase ID identifier for a species, subspecies, or genus in Avibase - the world bird database external-id 8,446
P2027
talk
covi
Colour Index International constitution ID identifier issued by Colour Index International, for manufactured colour products external-id 138
P2028
talk
covi
United States Armed Forces service number number assigned by the US military to soldiers and sailors as the primary means of service member identification from 1918 until 1974 external-id 20
P2029
talk
covi
Dictionary of Ulster Biography ID identifer for a person in the Dictionary of Ulster Biography external-id 1,395
P2030
talk
covi
NASA biographical ID identifier used by NASA for an astronaut or cosmonaut external-id 397
P2031
talk
arbetsperiod (start) början på en period där en person eller grupp har arbetat time 17,964
P2032
talk
arbetsperiod (slut) slutet på en period där en person eller grupp har arbetat time 5,826
P2033
talk
covi
category for pictures taken with camera Commons category for photos taken with that camera model or model line wikibase-item 864
P2034
talk
covi
Project Gutenberg ebook ID ebook identifier at Project Gutenberg external-id 1,441
P2035
talk
covi
LinkedIn användarprofil url public autobiographic profile URL of a person at LinkedIn; not for use with companies url 5,915
P2036
talk
covi
African Plant Database ID identifier for a plant taxon, in the Conservatoire et Jardin botaniques de Genève's African Plant Database of scientific names external-id 55,693
P2037
talk
covi
GitHub username username of this project, person or organization on GitHub external-id 1,120
P2038
talk
covi
Persons ID på ResearchGate en persons identifierare på ResearchGate ResearchGate ID (person) external-id 7,144
P2040
talk
covi
CITES Species+ ID identifier for a taxon in the Species+ database (CITES) external-id 19,911
P2041
talk
covi
National Gallery of Victoria artist ID identifier assigned to an artist by the National Gallery of Victoria in Australia external-id 3,363
P2042
talk
covi
Artsy artist ID identifier at the Artsy website external-id 12,380
P2043
talk
covi
längd längden på ett objekt quantity 169,515
P2044
talk
covi
höjd över havet höjd över havet quantity 1,646,371
P2045
talk
covi
banlutning del av banelement inklination quantity 30,732
P2046
talk
covi
area utsträckning av en tvådimensionell yta areal, yta quantity 386,984
P2047
talk
covi
varaktighet varaktigheten för ett verk längd, tidspann quantity 93,822
P2048
talk
covi
höjd höjden av ett objekt quantity 435,222
P2049
talk
covi
bredd width of an object quantity 313,230
P2050
talk
covi
vingspan distance from one wingtip to the other, of an airplane or a bird spännvidd quantity 202
P2051
talk
covi
M sin i exoplanet mass multiplied by the inclination angle quantity 14
P2052
talk
covi
fart magnitude of the velocity of the item quantity 3,063
P2053
talk
covi
avrinningsområdets area size of a stream's watershed (drainage basin) quantity 26,187
P2054
talk
covi
densitet density of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 1,072
P2055
talk
covi
electrical conductivity electrical conductivity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 16
P2056
talk
covi
specifik värmekapacitet heat capacity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 8
P2057
talk
covi
HMDB ID ID in Human Metabolome Database external-id 5,829
P2058
talk
covi
depositor depositor/depositaries for the treaty wikibase-item 112
P2060
talk
covi
luminositet total amount of energy emitted by an astronomical object per unit time quantity 76
P2061
talk
covi
bildformat image width to height ratio of films, photographs, and other images formatförhållande, höjd/bredd-förhållande wikibase-item 30,455
P2062
talk
covi
HSDB ID ID in Hazardous Substances Data Bank external-id 28
P2063
talk
covi
LIPID MAPS ID identifier used in the LIPID MAPS database for lipids external-id 6,190
P2064
talk
covi
KNApSAcK ID identifier in the KNApSAcK Core System external-id 4,270
P2065
talk
covi
NIAID ChemDB ID ID in NIAID ChemDB external-id 102
P2066
talk
covi
smältvärme Den energi som krävs för att smälta ett ämne smältentalpi quantity 17
P2067
talk
covi
massa mass (in colloquial usage also known as weight) of the item deplacement, vikt quantity 267,923
P2068
talk
covi
värmeledningsförmåga property of a material that describes how efficiently heat is conducted quantity 29
P2069
talk
covi
magnetic moment torque a particle will experience in an external magnetic field quantity 17
P2070
talk
covi
Fellow of the Royal Society ID Fellow ID of the Royal Society external-id 1,747
P2071
talk
covi
Mémoire des hommes ID French government database indexing all french soldier war casualties external-id 100
P2072
talk
covi
CDB Chemical ID ID in UCI chemical database external-id 18
P2073
talk
covi
räckvidd distance a vehicle can travel without refuelling quantity 254
P2074
talk
covi
internetmedicin.se ID ID in the Swedish database about medical topics external-id 64
P2075
talk
covi
ljudhastighet speed of sound waves in a material. Use qualifiers to specify the measurement conditions. quantity 60
P2076
talk
covi
temperatur qualifier to indicate at what temperature something took place quantity 1,367
P2077
talk
covi
tryck qualifier to indicate at what pressure something took place quantity 564
P2078
talk
covi
länk till användarmanual link to the user manual of the object (product, program) url 416
P2079
talk
covi
tillverkningsmetod method, process or technique used to grow, cook, weave, build, assemble, manufacture the item wikibase-item 24,079
P2080
talk
covi
AcademiaNet identifier in the AcademiaNet database for excellent female scientists external-id 2,379
P2081
talk
covi
BLDAM object ID Object ID to identify cultural heritage monuments in Brandenburg, Germany external-id 338
P2082
talk
covi
M.49 code United Nations M.49 code for the subject item external-id 50
P2083
talk
covi
Leadscope ID identifier for a chemical compound in leadscope.com external-id 16
P2084
talk
covi
ZINC ID identifier for a chemical compound in the ZINC database external-id 50
P2085
talk
covi
Nikkaji ID identifier for a chemical compound in the Japan Chemical Substance Dictionary (Nikkaji) external-id 477
P2086
talk
covi
CDD Public ID identifier for a chemical compound in the Collaborative Drug Discovery database external-id 3
P2087
talk
covi
Crunchbase person ID Identifier for a person, in the Crunchbase database of companies and start-ups, operated by TechCrunch external-id 326
P2088
talk
covi
Crunchbase organisation ID Identifier for an organisation, in the Crunchbase database of companies and start-ups, operated by Oath Tech external-id 373
P2089
talk
covi
Library of Congress JukeBox ID identifier in the Library of Congress JukeBox database of singers external-id 1,619
P2090
talk
covi
Power of 10 athlete ID identifier for an athlete in the Power of 10 database external-id 180
P2091
talk
covi
FISA rower ID identifier for a rower in the database of the International Rowing Federation (FISA) external-id 11,087
P2092
talk
covi
Bildindex ID property for Bildindex external-id 708
P2093
talk
covi
kort författarnamn används för att ange namn på författare vars Wikidata-objekt är okänt eller saknas, och där metadata-egenskapen "författare" (P50) således inte kan användas string 20,451,416
P2094
talk
covi
tävlingsklass official classification by a regulating body under which the subject (events, teams, participants, or equipment) qualifies for inclusion wikibase-item 124,073
P2095
talk
covi
co-driver rally team member who performs as a co-driver or co-pilot wikibase-item 34
P2096
talk
covi
beskrivning av media textbeskrivning för bilder, illustrationer, ljudfiler och video bildtext monolingualtext 58,469
P2097
talk
covi
term length of office length of time in years (unit: Q577) a person (usually a politician) is to serve in a particular office. Do not add bounds. quantity 314
P2098
talk
covi
substitute/deputy/replacement of office/officeholder function that serves as deputy/replacement of this function/office (scope/conditions vary depending on office) wikibase-item 237
P2099
talk
covi
BC Geographical Names ID Unique ID of the BC Geographical Names external-id 2,228
P2100
talk
covi
Banque de noms de lieux du Québec ID unique identifier for geographical names in Quebec external-id 14,687
P2101
talk
covi
smältpunkt den temperatur då ett ämne går från att vara fast till att vara flytande quantity 1,034
P2102
talk
covi
kokpunkt temperature at which a substance changes its phase from liquid to gas (indicate the corresponding pressure as qualifier) quantity 700
P2103
talk
covi
size of team at start number of players/sled dogs/etc. in a team at the start of a match or race quantity 461
P2105
talk
covi
size of team at finish number of players/sled dogs/etc. in a team at the end of the race or match quantity 98
P2106
talk
covi
RXNO Ontology RSC ontology for organic reactions external-id 130
P2107
talk
covi
decomposition point decomposition point of a substance quantity 148
P2108
talk
covi
Kunstindeks Danmark artwork ID identifier for artwork in the Danish art database external-id 7,093
P2109
talk
covi
uteffekt power produced by the engine or plant (use with unit of power) effekt quantity 1,637
P2112
talk
covi
vingyta area of an aircraft's wing surfaces quantity 77
P2113
talk
covi
sublimation temperature temperature at which a substance changes directly from solid to gaseous (indicate corresponding pressure qualifier) quantity 28
P2114
talk
covi
halveringstid time required for the amount of something to fall to half its initial value quantity 3,522
P2115
talk
covi
NDF-RT ID identifier for the National Drug File Reference Terminology external-id 3,931
P2116
talk
covi
enthalpy of vaporization vaporization enthalpy of a substance with temperature as qualifier quantity 15
P2117
talk
covi
combustion enthalpy enthalpy difference of a substance for combustion quantity 16
P2118
talk
covi
kinematic viscosity viscosity of a substance with phase of matter and temperature as qualifiers quantity 14
P2119
talk
covi
ångtryck pressure exerted by a vapor in thermodynamic equilibrium with its condensed phases quantity 613
P2120
talk
covi
radie distance between the center and the surface of a circle or sphere quantity 402
P2121
talk
covi
prispengar belopp i en specifik valuta quantity 4,117
P2123
talk
covi
YerelNet village ID identifier for a village, in YerelNet.org.tr, which contains detailed informations about all villages in Turkey external-id 26,267
P2124
talk
covi
antal medlemmar antal personer som är del av en organisation vid en tidpunkt quantity 2,982
P2125
talk
covi
Revised Hepburn romanization romanized Japanese following the Revised Hepburn romanization system string 14,998
P2126
talk
covi
Georgian national system of romanization string 5
P2127
talk
covi
International Nuclear Event Scale wikibase-item 19
P2128
talk
covi
flash point lowest temperature at which it can vaporize to form an ignitable mixture in air. Add qualifier for measurement method (P459): open cup or closed cup. Not equal to fire point. quantity 389
P2129
talk
covi
IDLH Immediately Dangerous to Life and Health value quantity 397
P2130
talk
covi
kostnad amount of money spent on building or producing an object enhetskostnad quantity 3,327
P2131
talk
covi
nominell BNP market value of all officially recognized final goods and services produced within a country in a given period of time BNP, Bruttonationalprodukt quantity 303
P2132
talk
covi
nominell BNP per capita country's total GDP divided by the population quantity 255
P2133
talk
covi
total debt amount of debt for a company, organization or public entity quantity 6
P2134
talk
covi
valutareserv total reserves comprise holdings of monetary gold, special drawing rights, reserves of IMF members held by the IMF, and holdings of foreign exchange under the control of monetary authorities quantity 148
P2135
talk
covi
total exports amount of goods and services sold to other countries quantity 4
P2136
talk
covi
total imports amount of goods and services bought from other countries quantity 3
P2137
talk
covi
eget kapital amount of equity value for an entity quantity 447
P2138
talk
covi
skulder total liabilities for a corporation or entity quantity 18
P2139
talk
covi
omsättning income gained by an organization during a given time frame. not to be confused with fiscal revenue quantity 10,229
P2140
talk
covi
foreign direct investment net outflow net outflow of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital quantity 2
P2141
talk
covi
foreign direct investment net inflow net inflow of equity capital, reinvestment of earnings, other long-term capital, and short-term capital quantity 2
P2142
talk
covi
box office box office takings accumulated by a film quantity 1,387
P2143
talk
covi
genome size size of the genome in base pairs quantity 6
P2144
talk
covi
frekvens frequency in Hz at which the subject works, for example the frequency a radio station can be received quantity 3,106
P2145
talk
covi
explosive energy equivalent amount of energy discharged during an explosion quantity 5
P2146
talk
covi
siderisk omloppstid the time taken for a given astronomic object to make one complete orbit about another object quantity 30,378
P2147
talk
covi
rotation period the time that astronomic objects takes to complete one revolution around its axis of rotation quantity 79
P2148
talk
covi
avstånd från flodmynning kvalifikator för P974 quantity 79
P2149
talk
covi
clock speed CPU clock frequency quantity 74
P2150
talk
covi
FSB speed CPU front-side bus speed quantity 3
P2151
talk
covi
brännvidd focal length of lens (telescope, etc.) fokallängd quantity 81
P2152
talk
covi
antiparticle particle with the same rest mass and opposite charges wikibase-item 73
P2153
talk
covi
PubChem Substance ID (SID) substance (e.g. mixtures, undefined stereochemistry, ...) identifier in the PubChem database. external-id 382
P2154
talk
covi
binding energy energy required to disassemble a whole system into separate parts quantity 3,439
P2155
talk
covi
solid solution series with the mineral forms a continous (true) or discontinous "solid solution series" with another mineral wikibase-item 166
P2156
talk
covi
pseudo crystal habit possible macrosopic appearance of a crystal different to its molecular symmetry (crystal cell, specimens with twinning or synthetic material) wikibase-item 31
P2157
talk
covi
lithography structure size (as advertised or listed) of a microchip wikibase-item 70
P2158
talk
covi
Cell Line Ontology ID identifier for the Cell Line Ontology which describes anatomic origin and nature of eukaryotic cell lines external-id 2
P2159
talk
covi
solves problem that this algorithm or method solves wikibase-item 40
P2160
talk
covi
mass excess difference between its actual mass and its mass number in atomic mass units quantity 3,438
P2161
talk
covi
Guthrie code Guthrie code of a Bantu language external-id 207
P2162
talk
covi
Deutsche Ultramarathon-Vereinigung ID identifier for individual runners in the Deutsche Ultramarathon-Vereinigung (German Ultramarathon Association) database external-id 375
P2163
talk
covi
FAST ID identifierare i WorldCats “FAST Linked Data” auktoritetsfil external-id 283,842
P2164
talk
covi
SIGIC author ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for author/person) external-id 522
P2165
talk
covi
SIGIC group ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for music group) external-id 45
P2166
talk
covi
SIGIC institution ID SIGIC - Slovenian Music Information Center (property for institution) external-id 14
P2167
talk
covi
UNSPSC Code identifier for taxonomy of products and services for use in eCommerce external-id 989
P2168
talk
covi
Svensk filmdatabas person-id identifier for a person on the Swedish Film Database (SFDb) external-id 51,403
P2169
talk
covi
PublicWhip ID identifer in the PublicWhip database of British MPs external-id 542
P2170
talk
covi
Hansard (2006–March 2016) ID identifier for a British MP in Hansard (2006–March 2016) external-id 267
P2171
talk
covi
TheyWorkForYou ID identifier in the 'TheyWorkForYou' database of British MPs external-id 613
P2172
talk
covi
Parliamentary record identifier Parliamentary record identifier for British MPs external-id 34
P2173
talk
covi
BBC News Democracy Live ID Identifer in the BBC News Democracy Live database of British MPs external-id 324
P2174
talk
covi
Museum of Modern Art artist ID identifier assigned to an artist by the Museum of Modern Art external-id 9,805
P2175
talk
covi
medical condition treated disease that this pharmaceutical drug, procedure, or therapy is used to treat wikibase-item 2,538
P2176
talk
covi
behandlas med drug, procedure, or therapy that can be used to treat a medical condition wikibase-item 1,200
P2177
talk
covi
löslighet property of a chemical to dissolve in another chemical forming a solution. Provide solvent (P2178) and temperature (P2076) as qualifiers quantity 383
P2178
talk
covi
lösningsmedel qualifier to show which substance is the solvent in a solution-process (use with p2177) wikibase-item 388
P2179
talk
covi
ACM Classification Code (2012) ACM Computing Classification Code of 2012 (8 digits) string 268
P2180
talk
covi
Kansallisbiografia ID id för Kansallisbiografia databasen external-id 5,558
P2181
talk
covi
Id för finländska riksdagsledamöter Id för riksdagsledamöter från Finlands riksdags databas Riksdagens id, Riksdags-id, Riksdagsledamot-id external-id 2,537
P2182
talk
covi
Finnish Ministers database ID code of the entry on the Finnish ministers database external-id 570
P2183
talk
covi
ISO 9:1995 den latinska transkriberingen av kyrillisk text enl ISO 9, används som qualifier string 626
P2184
talk
covi
ämnets historia artikel som berör huvudämnets historia wikibase-item 1,205
P2185
talk
covi
DLI ID identifier for a work, in the Digital Library of India external-id 6
P2186
talk
covi
Wiki Loves Monuments ID unique ID for the monuments included in Wiki Loves Monument's national lists external-id 108,751
P2187
talk
covi
BiblioNet publication ID identifier in the BiblioNet database of book editions external-id 36
P2188
talk
covi
BiblioNet author ID Identifier in the BiblioNet database of authors, created by the National Book Centre of Greece, many Greek individual publishers and their professional associations external-id 2,122
P2189
talk
covi
BiblioNet publisher ID identifier in the BiblioNet database of publishers external-id 31
P2190
talk
covi
C-SPAN person ID identifier for a person's appearances on C-SPAN external-id 4,667
P2191
talk
covi
NILF author id Numeric author identifier within the Vegetti Catalog of Fantastic Literature external-id 2,773
P2192
talk
covi
endangeredlanguages.com ID identifier of a language on the website endangeredlanguages.com external-id 2,748
P2193
talk
covi
Soccerbase player ID player ID on the Soccerbase.com website external-id 14,256
P2194
talk
covi
PSS-Archi architect id identifier for an architect in the PSS-archi database external-id 1,381
P2195
talk
covi
Soccerbase manager ID manager ID on the Soccerbase.com website external-id 823
P2196
talk
covi
antal studenter number of students of any type in an educational organization quantity 2,787
P2197
talk
covi
production rate amount of produced in a given time quantity 42
P2198
talk
covi
average gradient gradient expressed as a percentage (between 0 and 1) quantity 15
P2199
talk
covi
självantändningstemperatur lowest temperature at which it will spontaneously ignite in a normal atmosphere without an external source of ignition quantity 55
P2200
talk
covi
elektrisk laddning electric charge of a subatomic particle quantity 49
P2201
talk
covi
dipolmoment quantity 50
P2202
talk
covi
lower flammable limit the lower bound of the concentration range over which a flammable mixture of gas or vapour in air can be ignited at a given temperature and pressure (0-1) quantity 219
P2203
talk
covi
upper flammable limit upper bound of the concentration range over which a flammable mixture of gas or vapour in air can be ignited at a given temperature and pressure (0-1) quantity 183
P2204
talk
covi
minimum explosive concentration minimum concentration at which a chemical can explode quantity 12
P2205
talk
covi
Spotify album ID identifier for an album on Spotify external-id 1,374
P2206
talk
covi
Discogs release ID identifier for a musical work (release) in the Discogs database, if there is no master ID (P1954) external-id 6,849
P2207
talk
covi
Spotify track ID Identifier for a track on Spotify external-id 1,150
P2208
talk
covi
average shot length cinemetrical measure quantity 7
P2209
talk
covi
SourceForge project identifier for an official SourceForge repository ("project") for a software product external-id 701
P2210
talk
covi
relativt för qualifier, vad ett påstående är jämförd med jämfört med wikibase-item 2,837
P2211
talk
covi
position angle measurement relating to observed visual binary stars (use with P2210) quantity 38
P2212
talk
covi
vinkelavstånd size of the angle between the two directions originating from the observer and pointing towards these two objects (use with P2210) quantity 5
P2213
talk
covi
longitud av uppstigande noden egenskap för ett av banelementen som används för att specificera omloppet för ett objekt i rymden quantity 29,983
P2214
talk
covi
parallax parallax of nearest stars quantity 71
P2215
talk
covi
proper motion proper motion of a star quantity 5
P2216
talk
covi
radial velocity component of the object's velocity that points in the direction of the radius connecting the object and the point quantity 82
P2217
talk
covi
cruise speed design cruise speed quantity 48
P2218
talk
covi
net worth estimated totality of wealth possessed by a person quantity 245
P2219
talk
covi
real gross domestic product growth rate percentage change in nominal GDP from one year to the next minus the inflation rate quantity 194
P2220
talk
covi
household wealth net worth of consumers quantity 2
P2221
talk
covi
flux the observed flux in a particular wavelength band of an astronomical object quantity 4
P2222
talk
covi
gyromagnetic ratio characteristic property of any elementary particle quantity 3
P2223
talk
covi
decay width characteristic property of any elementary particle quantity 4
P2225
talk
covi
vattenföring volume rate of water flow which is transported through a given cross-sectional area quantity 3,313
P2226
talk
covi
börsvärde total value of issued shares by a publicly traded company marknadskapitalisering, marknadsvärde quantity 115
P2227
talk
covi
metallicity quantity 50
P2228
talk
covi
maximum thrust maximum thrust specified for a jet engine quantity 9
P2229
talk
covi
thermal design power potency in Watts quantity 21
P2230
talk
covi
moment torque of a machine, a motor/engine/powerplant, or a vehicle drivmoment quantity 7
P2231
talk
covi
explosive velocity quantity 8
P2232
talk
covi
pengar the value of cash and securities held by a state government quantity 3
P2233
talk
covi
halv storaxel the semi-major axis of a stable orbit quantity 30,074
P2234
talk
covi
volym för rymdmått quantity 9,165
P2235
talk
covi
extern överordnad egenskap all resources related by this property are also related to that property from an external vocabulary url 30
P2236
talk
covi
extern underordnad egenskap all resources related by the property from external vocabularies are also related to this property url 29
P2238
talk
covi
officiell symbol official symbol of administrative entities wikibase-item 123
P2239
talk
covi
first aid measures actions to take to help a person in the case of accidents, injuries and accidental exposures to harmful chemicals wikibase-item 699
P2240
talk
covi
median lethal dose the dose required to kill half the members of a tested population after a specified test duration (LC₅₀ → P2712) quantity 68
P2241
talk
covi
skäl för nedvärdering qualifier, for att ange orsaken till varför ett visst påstående har nedgraderats orsak till nedgradering wikibase-item 10,928
P2242
talk
covi
Florentine musea catalogue ID identifier for artworks from the catalogue of the national Florentine musea external-id 53
P2243
talk
covi
apoapsis distance, at which a celestial body is the farthest to the object it orbits aphelium quantity 30,362
P2244
talk
covi
periapsis den punkt i omloppsbanan, där den är närmast det större objektet quantity 30,350
P2248
talk
covi
har periapsisargument vinkeln från uppstigande noden till dess periapsis quantity 29,971
P2249
talk
covi
Refseq Genome ID ID in the RefSeq Genome database external-id 79,211
P2250
talk
covi
förväntad livslängd life expectancy for this group or species quantity 235
P2252
talk
covi
National Gallery of Art artist ID identifier assigned to an artist by the National Gallery of Art in Washington, DC external-id 7,669
P2253
talk
covi
DfE URN Department for Education Unique Reference Number; school identifier used by the UK government external-id 4,034
P2254
talk
covi
maximum operating altitude ceiling or maximum density altitude at which an aircraft can operate quantity 271
P2255
talk
covi
Debrett's People of Today ID identifier for a person, in Debrett's "People of Today" external-id 9
P2257
talk
covi
händelsefrekvens standardintervall mellan planerade händelser quantity 6,371
P2258
talk
covi
mobile country code identifier for countries in ITU-T Recommendation E.212 for use in describing mobile networks string 431
P2259
talk
covi
mobile network code code for mobile networks defined by ITU-T Recommendation E.212 string 245
P2260
talk
covi
joniseringsenergi minimum amount of energy required to remove an electron from an atom, ion or molecule in the gaseous state quantity 291
P2261
talk
covi
bredd över allt bredden vid ett fartygs bredaste punkt quantity 6,712
P2262
talk
covi
djupgående depth below the water line to the bottom of a vessel's hull djupgång quantity 6,392
P2263
talk
covi
ISOCAT id numeric ID from the Data Category Registry string 467
P2264
talk
covi
katalog ID för mix'n'match ID för katalogen some motsvarar egenskapen i mix'n'match-verktyget external-id 1,122
P2266
talk
covi
Fashion Model Directory model ID external link to a model's profile at the Fashion Model Directory website external-id 978
P2267
talk
covi
PolitiFact Personality ID person or group whose statements have been fact checked by PolitiFact.com external-id 2,340
P2268
talk
covi
Musée d'Orsay artist ID numeric ID for an artist in the database of the Orsay Museum external-id 21,821
P2270
talk
covi
Emporis building complex ID identifier for a building complex, as opposed to a single building, in the Emporis architecture database external-id 200
P2271
talk
covi
egenskapsexempel för egenskaper om exempel-entiteten inte är ett objekt utan en egenskap wikibase-property 37
P2272
talk
covi
Hederich encyclopedia article ID entry in Hederich’s encyclopedia of mythology, 3rd edition (1770), via zeno.org external-id 3,229
P2273
talk
covi
Heidelberg Academy for Sciences and Humanities member ID entry in the list of members of the Heidelberg Academy for Sciences and Humanities external-id 881
P2275
talk
covi
World Health Organisation International Nonproprietary Name identifier for a drug monolingualtext 2,227
P2276
talk
covi
UEFA-spelarnummer identifierare för UEFA-spelare external-id 9,699
P2277
talk
covi
Magdeburger Biographisches Lexikon biographical article about people from the Magdeburg area external-id 769
P2278
talk
covi
Member of the Hellenic Parliament ID an identifier for members, or former members, of the national parliament of Greece external-id 835
P2279
talk
covi
ambitus musical interval/range of a melody wikibase-item 39
P2280
talk
covi
Austrian Parliament ID identifier for an individual, in the Austrian Parliament's "Who's Who" database external-id 2,964
P2281
talk
covi
ïTunes album-ID identifier for a musical work in the iTunes website external-id 760
P2282
talk
covi
Groeningemuseum work PID persistent identifier for an artwork from the collection of the Groeningemuseum in Bruges, Belgium external-id 2,843
P2283
talk
covi
använder item or concept used by the subject or in the operation wikibase-item 4,589
P2284
talk
covi
listpris published price listed or paid for a product (use with unit of currency) quantity 1,376
P2285
talk
covi
periapsispassage datum för periapsis periheliepassage time 9
P2286
talk
covi
arterial supply arterial supply of an anatomical structure wikibase-item 212
P2287
talk
covi
CRIStin ID ID in the database for Norwegian scientists external-id 1,900
P2288
talk
covi
lymphatic drainage lymphatic drainage of an anatomical structure wikibase-item 45
P2289
talk
covi
venous drainage vein draining the anatomical structure wikibase-item 95
P2290
talk
covi
församlingskod Danmark identifier for an parish in Denmark sognkod external-id 2,241
P2291
talk
covi
listplacerad i lista där position uppnåddes wikibase-item 341
P2292
talk
covi
consumption rate rate at which a product is consumed quantity 4
P2293
talk
covi
genetic association general link between a disease and the causal genetic entity, if the detailed mechanism is unknown/unavailable wikibase-item 1,839
P2294
talk
covi
bytesbalans exports minus imports. not to be confused with current account balance and balance of payments bytebalans quantity 1
P2295
talk
covi
net profit private entity profit quantity 1,053
P2296
talk
covi
penningmängd amount of currency the central bank has injected in the economy (MO, M1, M2, M3) quantity 2
P2297
talk
covi
employment by economic sector employment divided by sector quantity 2
P2298
talk
covi
NSDAP medlemsnummer (1925-1945) nummer i Nazistpartiets medlemsregister Nazist-medlemsnummer external-id 2,082
P2299
talk
covi
BNP per capita med köpkraftsparitet GDP divided by the population total and adjusted for CPI quantity 167
P2300
talk
covi
minsta dödliga dos lowest concentration of a toxic substance in an environmental medium that kills individual organisms or test species under a defined set of conditions quantity 38
P2302
talk
covi
egenskapsbegränsning begränsning som gäller för denna Wikidata-egenskap begränsning, villkor, rdfs:domain, rdfs:range, egenskapsrestriktion, restriktion, egenskapsvillkor wikibase-item 5,750
P2303
talk
covi
undantag från restriktioner lista av undantag till begränsningen; kvalifikation för att definiera en egenskapsbegränsning i kombination med P2302 undantag från villkor, villkorsundantag, undantagsfall wikibase-item 723
P2304
talk
covi
gruppera efter qualifier to define a property constraint in combination with P2302 (Wikidata property constraint) wikibase-property 160
P2305
talk
covi
begränsningsobjekt bestämningsord för att definiera en objektbegränsning i kombination med P2302 (egenskapsbegränsning) wikibase-item 2,254
P2306
talk
covi
egenskap bestämningsord för att definiera en egenskapsbegränsning i kombination med P2302 property wikibase-property 2,798
P2307
talk
covi
namnrymd qualifier to define a property constraint in combination with P2302 (Wikidata property constraint) string 61
P2308
talk
covi
klass används som tillägg till P2302 wikibase-item 3,474
P2309
talk
covi
relation används som tillägg till P2302 wikibase-item 3,441
P2310
talk
covi
tidigast möjliga datum kvalifikator för att definiera en egenskapsbegränsning i kombination med P2302 minimalt datum time 28
P2311
talk
covi
senast möjliga datum kvalifikator för att definiera en egenskapsbegränsning i kombination med P2302 maximalt datum time 30
P2312
talk
covi
maximalt värde qualifier to define a property constraint in combination with P2302. "no value" can be used to specify no upper bound maxvärde quantity 295
P2313
talk
covi
minimalt värde qualifier to define a property constraint in combination with P2302 minimivärde, minvärde quantity 329
P2315
talk
covi
kommentar (DEPRECATED) to be deleted: replace with "syntax clarification" (P2916) or add the usage note in the items description. monolingualtext 133
P2316
talk
covi
villkorsstatus qualifier to define a property constraint in combination with P2302 restriktionstatus, status för villkor wikibase-item 3,452
P2317
talk
covi
anropssignal short form identifier for a radio operator or broadcaster and (as flag signal) previous for watercrafts anrop, signalbokstäver string 9,235
P2318
talk
covi
debut participant participant for whom this is their debut appearance in a series of events wikibase-item 36
P2319
talk
covi
elector people or other entities which are qualified to participate in the subject election wikibase-item 21
P2320
talk
covi
aftershocks number of smaller earthquakes which follow a significant earthquake quantity 22
P2321
talk
covi
general classification of race participants classification of race participants wikibase-item 3,859
P2322
talk
covi
article ID identifier for an article in an online publication string 235
P2323
talk
covi
Idrottar-ID Sveriges Olympiska Kommitté entry in the bibliographic database of the Swedish Olympic Committee (Swedish: Sveriges Olympiska Kommitté, SOK) external-id 1,247
P2324
talk
covi
antal begravda number of remains buried or interred quantity 382
P2325
talk
covi
har medelanomali del av bandefinition genomsnittlig anomali, medelanomali quantity 29,973
P2326
talk
covi
GNS Unique Feature ID identifier for geographic entities according to the National Geospatial-Intelligence Agency's GEOnet Names Server external-id 1,465,056