Shortcuts: WD:INTRO, WD:I

Wikidata:Úvod

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:Introduction and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikidata je svobodná, mnohojazyčná, druhotná databáze, která shromažďuje strukturovaná data jako podporu Wikipedie, Wikimedia Commons a dalších projektů hnutí Wikimedia a pro kohokoliv na světě.

Co to znamená?

Podívejme se na úvodní prohlášení podrobněji. Wikidata jsou:

  • Svobodný projekt. Data na Wikidatech jsou uveřejněna pod licencí Creative Commons Public Domain Dedication 1.0, což umožňuje jejich využití pro nejrůznější projekty. Data můžete kopírovat, upravovat, distribuovat a uvádět je, včetně komerčních účelů, bez žádosti o povolení.
  • Společný projekt. Údaje jsou vkládány a spravovány editory Wikidat, kteří rozhodují o pravidlech vytváření a správy obsahu ve Wikidatech. Data do Wikidat vkládají též automatizovaní boti.
  • Mnohojazyčný projekt. Editování, zpracování, prohledávání dat a znovupoužití dat je plně vícejazyčné. Data vložená v kterémkoliv jazyce jsou tak okamžitě dostupná i v ostatních jazycích. Editování v kterémkoliv jazyce je možné a podporované.
  • Druhotná databáze. Wikidata uchovávají nejen údaje, ale také jejich zdroje a propojení s ostatními databázemi. Tímto se odráží rozmanitost znalostí, které jsou k dispozici, a umožňuje jejich ověřitelnost.
  • Sběr strukturovaných dat. Vyžadovaná vysoká úroveň struturované organizace umožňuje jednoduše využívat data dalšími projekty Wikimedia, jakož i třetími stranami, a dovoluje počítačům tato data zpracovávat a „rozumět“ jim.
  • Podpora ostatních projektů Wikimedia. Wikidata podporují Wikipedii jednodušeji spravovatelnými infoboxy a mezijazykovými odkazy, tedy snížením zátěže při zlepšování její kvality. Aktualizace jsou ihned dostupné všem dalším jazykům.
  • Kdokoliv na světě. Wikidata může využívat kdokoliv neomezeným množstvím způsobů pomocí jejich API.

Jak Wikidata fungují?

Tento diagram datové položky Wikidat vám ukazuje ty nejdůležitější pojmy ve Wikidatech.

Wikidata jsou repozitář centrálního úložného prostoru, ke kterému mají přístup ostatní, tedy i wiki spravované nadací Wikimedia. Obsah, který se z Wikidata načítá dynamicky, není nutné spravovat v každém jednotlivém projektu. Ve Wikidatech je možné centralizovat obecné údaje jako například statistiky, časové údaje nebo umístění.

Úložiště Wikidat

Položky a jejich data jsou vzájemně propojeny.

Repozitář Wikidat se skládá především z položek, majících štítky, popisy a libovolné množství aliasů. Položky jsou jednoznačně identifikovány písmenem Q následovaným číslem, např. Douglas Adams (Q42).

Výroky podrobně popisují charakteristiky dané položky a skládají se z vlastnosti a hodnoty. Vlastnosti ve Wikidatech mají prefix P následovaný číslem, např. educated at (P69).

U osob můžete například přidat vlastnost určující, kde se vzdělávala, přičemž jako hodnotu uvedete danou školu. U budov zase můžete přidat zaměpisné souřadnice uvedením zeměpisné délky a šířky. Vlastnosti také mohou odkazovat do externích databází. Taková vlastnost, propojující položku s externí databází, jako jsou databáze s autoritami spravované knihovnami nebo archivy, se nazývá identifikátor. Speciální odkazy na články propojují danou položku s odpovídajícím obsahem na klientských wiki, jako jsou Wikipedie, Wikiknihy nebo Wikicitáty.

Všechny tyto informace lze zobrazit v jakémkoliv jazyce, i když byly zadány v jazyce jiné. Při přístupu k těmto údajům se na klientských wiki zobrazují nejaktuálnější údaje.

Položka Vlastnost Hodnota
Q42 P69 Q691283
Douglas Adams educated at St John's College

Práce s Wikidaty

Je mnoho způsobů, jak přistupovat k Wikidatům, ať už přes vestavěné nástroje, externí nástroje či přes programovací rozhraní.

Kde začít

Prohlídky Wikidat, určené pro nové uživatele, jsou nejlepším místem, kde se naučit víc o Wikidatech.

Několik odkazů do začátku:

A jak mohu přispět?

Pokračujte a začněte editovat. Editace je ten nejlepší způsob, jak poznat strukturu a koncepci Wikidat. Pokud byste chtěli porozumět konceptům Wikidat předem, možná se budete chtít podívat na stránky s nápovědou. Pokud máte otázky, neváhejte zeptat se na fóru nebo kontaktovat vývojáře.

Viz též