Shortcuts: WD:INTRO, WD:I

විකිදත්ත:හැඳින්වීම

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:Introduction and the translation is 33% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

විකිදත්ත [$wmf Wikimedia Foundation|විකිමීඩියා පදනම] මගින් ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘතියකි: එය නිදහස්, සහයෝගීව කටයුතු කරන, බහු භාෂාමය, ද්විතීයික දත්ත ගබඩාවක් වන අතර විකිපීඩියාවට, විකිමාධ්‍ය පොදු සහ වෙනත් විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති සඳහා සහය වීමට ආකෘතිමය දත්ත එකතුකිරීම සිදුකරයි.

මෙයින් අදහස් කෙරෙන්නේ කුමක්ද?

අපි දැන් අරම්භක ප්‍රකාශය විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරමු:

  • නිදහස්. විකිදත්ත වල දත්ත ප්‍රකාශිතවන්නේ නිදහස් බලපත්‍රය යටත්ව පොදු විෂයපථයක දත්ත විවිධ ආකාරවලට නැවත භාවිතා කිරීමට ඉඩ දී ඇත. ඔබට පිටපත් කිරීමට, වෙනස් කිරීමට, බෙදා හැරීමට සහ දත්ත යොදාගැනීමට අවසරයක් අවශ්‍ය නොවේ.
  • සහයෝගීව ක්‍රියාකරන. විකිදත්ත සතු දත්ත ඇතුල්කරන්නේ හා නඩත්තුකරනු ලබන්නේ විකිදත්ත සංස්කාරකයන්ය, ඔවුහු මෙහි අන්තර්ගතය නිර්මාණය සහ කළම්ණාකරණය වෙනුවෙන් පවතින නීති තීරණය කරයි. රොබෝවරුද මෙහි දත්ත ඇතුළත් කිරීමෙහි නිරත වෙයි.
  • බහුභාෂාමය. සංස්කරණයකිරීම, පරිභෝජනය, නැරඹීම, සහ නැවත භාවිතා කිරීම යන කටයුතු සියල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම බහුභාෂාමය වේ. ඕනෑම භාෂාවකින් දත්ත ඇතුලත් කළ සැනින් අනෙක් සියලු භාෂා වලින් භාවිත කල හැක; ඕනෑම භාෂාවකින් සංස්කරණය කිරීමට හැකි වන අතර එසේ කිරීමට රුකුල් දෙනු ලැබේ.
  • ද්විතියීක දත්ත ගබඩාවකි. විකිදත්තහි ප්‍රකාශ පමණක් නොව එවායේ මූලාශ්‍රද සටහන් කළ හැක. මෙයින් තිබෙන දැනුමේ විවිදත්වය ප්‍රතිබිම්බිත වන අතර එහි සත්‍ය අසත්‍ය භාවය කෙරෙහි රුකුලක් වේ.
  • ව්‍යුහගත දත්ත එකතුකිරීම. මාධ්‍ය ගොනු එකතු කරන විකිමීඩියා පොදුව හා විශ්වකෝෂයක් වන විකිපීඩියාව මෙන්නොව, විකිදත්ත ව්‍යුහගත අකාරයට දත්ත එකතු කරයි. මෙමගින් ඉතා පහසුවෙන් විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති හා තෙවන පාර්ශවයේ ව්‍යාපෘති වලට දත්ත නැවත භාවිතා කිරීම පහසු කරන අතර පරිගණකවලට පහසුවෙන් එම දත්ත සැකසීමට සහ “තේරුම්ගැනීමට” ශක්තිය දෙයි.
  • විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති සඳහා සහයකයෙක්. විකිදත්ත පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකි භාශා සම්බන්ධක හා තොරතුරු පෙට්ටි මගින් විකිපීඩියාවට සහය දක්වයි. මෙමගින් විකිපීඩියාවේ වැඩ කන්දරාව අඩුවන අතර එහි තත්වය උසස් කරවයි.එක් භාශාවකින් සිදුවන වැඩි දියුණු කිරීම් සහ යවත්කාලීන වීම් අනෙකුත් භාශා වලින්ද ගත හැක.
  • එයින් එහාට සතුටු දායක උපකාරය. සැමටම භාවිතා කළ හැකි නානා සේවාවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් විකිදත්ත මගින් සපයයි.

විකිදත්ත ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

මෙම සටහන ඔබට පෙන්නුම් කරන්නේ විකිදත්ත පිලිබඳ වඩාත් වැදගත් කොන්දේසි වේ.

මෙම විකිය, විකිදත්ත සුරක්ෂිතාගාරයයි. මෙය ග්‍රාහක විකියන් මගින් සම්ප්‍රවේශය කරගනු ලබන දත්ත සඳහා මධ්‍යම ගබඩාවයි. සුරක්ෂිතාගාරයේ දත්ත හැසිරවීම මගින්, එක් එක් තනි ග්‍රාහක විකි වලට විකිදත්ත ලබා ගැනීමේදී පරිවර්තනය කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. එපමණක් නොව, විකිදත්ත මගින් සියලුම විකිපීඩියා අනතර්භාෂා සබැඳි විමධ්‍යගත කොට ඇත.

විකිපීඩියා සුරක්ෂිතාගාරය

අයිතම හා ඒවායේ දත්ත අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් පවතී.

The Wikidata repository consists mainly of items, each one having a label, a description and any number of aliases. Items are uniquely identified by a Q followed by a number, such as Douglas Adams (Q42).

Statements describe detailed characteristics of an Item and consist of a property and a value. Properties in Wikidata have a P followed by a number, such as with educated at (P69).

For a person, you can add a property to specify where they were educated, by specifying a value for a school. For buildings, you can assign geographic coordinates properties by specifying longitude and latitude values. Properties can also link to external databases. A property that links an item to an external database, such as an authority control database used by libraries and archives, is called an identifier. Special Sitelinks connect an item to corresponding content on client wikis, such as Wikipedia, Wikibooks or Wikiquote.

All this information can be displayed in any language, even if the data originated in a different language. When accessing these values, client wikis will show the most up-to-date data.

Item Property Value
Q42 P69 Q691283
Douglas Adams educated at St John's College

දත්ත සම්ප්‍රවේෂණය

There are a number of ways to access Wikidata using built-in tools, external tools, or programming interfaces.

අරඹන්නේ කොතැනින්ද?

Wikidata tours උත්සාහ කර බලන්න

මෙහි වැඩ කිරීම ආරම්භ කිරීමට උදව් සහිත සම්බන්ධක කිහිපයක්:

මම කොහොමද දායකත්වය ලබාදෙන්නේ

කරගෙන යන්න. විකිදත්ත ව්‍යුහය සහ සංකල්ප ඉගෙනීමට ඇති හොඳම මාර්ගය සංස්කරණය කිරීමයි. මෙහි වැඩ කිරීමට විවිධ කොටස් උනන්දු නම් සහ මෙහි අලුත් තොරතුරු දැනගැනීමට හා සාකච්ඡා වලට සහභාගී වීමට කැමති නම් help pages බලන්න. ඊට පෙර our existing drafts of help pages කියවා විකිදත්ත ව්‍යුහය පිළිබද මනා වැටහීමක් ලබා ගන්න.

There is more to come

Wikidata is an ongoing project that is under active development. More data types as well as extensions will be available in the future. You can find more information about Wikidata and its ongoing development on the Wikidata page on Meta. Subscribe to the Wikidata mailing list to receive up-to-date information about the development and to participate in discussions about the future of the project.

See also