Shortcuts: WD:INTRO, WD:I

Wikiúdaje:Úvod

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:Introduction and the translation is 43% complete.
Outdated translations are marked like this.

Wikiúdaje sú projekt nadácie [$wmf Wikimedia Foundation]: slobodná, mnohojazyčná, druhotná databáza, ktorá zhromažďuje štruktúrované údaje, spolupracuje s a poskytuje podporu pre Wikipédiu, Wikimedia Commons, ďalšie Wikimedia projekty, a umožňuje ďalšie použitie týchto údajov.

Čo to znamená?

Pozrime sa na úvod podrobnejšie

  • Slobodný. Údaje vo Wikiúdajoch sú uvoľnené pod slobodnou licenciou čím umožňujú opätovné použitie v mnohých rôznych podobách. Môžu byť kopírované, menené, a akokoľvek inak používané, i na komerčné účely, bez potreby pýtať si od kohokoľvek povolenie.
  • Tvorené spoluprácou. Údaje vo Wikiúdajoch sú vkladané, upravované a spravované redaktormi, ktorí rozhodujú o pravidlách tvorby a spracovania obsahov vo Wikiúdajoch. Boti tiež vstupujú do a upravujú údaje Wikiúdajov, čím redaktorom uľahčujú prácu.
  • Mnohojazyčné. Úprava, spracovávanie, prehliadanie a opätovné používanie údajov je plne mnohojazyčné. Údaje vložené v ktoromkoľvek jazyku budú okamžite prístupné vo všetkých ostatných jazykoch; úprava v ktoromkoľvek jazyku je možná a vítaná.
  • Druhotná databáza. Wikiúdaje zaznamenávajú nielen samotné údaje, ale aj ich zdroj čím ukazujú na rôznorodosť voľne dostupného poznania podporujú myšlienku overiteľnosti.
  • Zbieranie štruktúrovaných údajov. Na rozdiel od Commons, ktoré zbiera mediálne súbory, a Wikipédie, ktorá ponúka encyklopedické články, Wikiúdaje zbierajú údaje v štruktúrovanej podobe. To umožní ich jednoduché opätovné použitie projektami Wikimédie a užívateľmi ako i počítačom jednoducho ich spracovať a porozumieť im.
  • Podpora pre projekty Wikimédie. Jeden z hlavných cieľov Wikiúdajov je pomáhať Wikipédii pomocou jednoducho udržiavateľných medzijazykových odkazov a infoboxov, a tým uľahčiť prácu na Wikipédii a zvýšiť jej kvalitu. Všetky vylepšenia pridané v jednom jazyku tak možno následne vidieť vo všetkých jazykoch.
  • Ďalšie použitie. Každý bude môcť použiť Wikiúdaje mnohými rôznymi spôsobmi.

Ako Wikiúdaje pracujú?

Tento diagram znázorňuje najdôležitejšie výrazy, ktoré možno počuť v rámci projektu Wikiúdaje

Táto wiki je skladom Wikiúdajov. Sklad v zmysle centrálneho úložiska, ku ktorému majú prístup klienti wiki, ktorí sú s ním prepojení. Udržiavaním údajov v tomto sklade tieto nepotrebujú byť prekladané ani držané samostatne v jednotlivých wikiprojektoch, ale sú všetky prepojené pomocou medzijazyčných spojení

Sklad wikiúdajov

Položky a ich údaje sú pospájané.

The Wikidata repository consists mainly of items, each one having a label, a description and any number of aliases. Items are uniquely identified by a Q followed by a number, such as Douglas Adams (Q42).

Výroky podrobně popisují charakteristiky dané položky a skládají se z vlastnosti a hodnoty. Vlastnosti ve Wikidatech mají prefix P následovaný číslem, např. educated at (P69).

For a person, you can add a property to specify where they were educated, by specifying a value for a school. For buildings, you can assign geographic coordinates properties by specifying longitude and latitude values. Properties can also link to external databases. A property that links an item to an external database, such as an authority control database used by libraries and archives, is called an identifier. Special Sitelinks connect an item to corresponding content on client wikis, such as Wikipedia, Wikibooks or Wikiquote.

All this information can be displayed in any language, even if the data originated in a different language. When accessing these values, client wikis will show the most up-to-date data.

Item Property Value
Q42 P69 Q691283
Douglas Adams educated at St John's College

Prístup k údajom

There are a number of ways to access Wikidata using built-in tools, external tools, or programming interfaces.

Kde začať?

Vyzkoušejte prohlídky Wikidat

Linky, kde začať

How can I contribute?

Go ahead and start editing. Editing is the best way to learn about the structure and concepts of Wikidata. If you would like to gain understanding of Wikidata's concepts upfront, you may want to have a look at the help pages. If you have questions, please feel free to drop them in the project chat or contact the development team.

See also