Shortcuts: WD:INTRO, WD:I

Wicidata:Cyflwyniadthis

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:Introduction and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:

Cronfa ddata yw Wicidata, sydd am ddim, yn rhydd, yn agored, yn gydweithredol, yn amlieithog ac sy'n casglu data wedi'i strwythuro i ddarparu cefnogaeth i Wicipedia, Comin Wicimedia a phrosiectau eraill y mudiad Wicimedia... a phawb drwy'r byd!

Beth mae hyn yn ei feddwl?

Gadewch i ni ailedrych ar y datganiad hirwyntog uchod!

  • Am ddim, yn rhydd, yn agored. Cyhoeddir holl ddata Wicidata dan drwydded y Parth Cyhoeddus wedi'i gyflwyno gan Comin Creu 1.0 sy'n caniatau ailddefnyddio'r data mewn llawer o ffyrdd gwahanol. Gallwch ei gopio, ei addasu, ei rannu a hynny mewn modd masnachol pe taech angen! A hynny heb ofyn am ganiatad!
  • Cydweithredol. Mewnbynir, cedwir a gofelir am holl ddata Wicidata gan olygyddion Wicidata, sy'n creu rheolau am gynnwys a rheoli cynnwys Wicidata. Ceir hefyd bots sy'n ychwanegu data i fewn i'r gronfa.
  • Amlieithog. Gellir golygu, darllen, pori ac ailddefnyddio yn gwbl amlieithog. Bydd data sydd yn cael ei gyfrannu mewn iaith benodol ar gael ymhob iaith arall ar yr un pryd. Annogir golygu ym mhob iaith dan haul.
  • Cronfa ddata 'eilradd.' Gall Wicidata gofodi ffynonellau yn ogystal a datganiadau, gan adlewyrchu cyfoeth yr amrywiaeth o wybodaeth sydd ar gael, a chefnogi'r cysyniad o eirwiredd.
  • Data wedi'i strwythuro. Cedwir holl ddata Wicidata mewn modd sydd wedi'i strwythuro. Mae hyn yn caniatau i'r data gael ei ailddefnyddio'n hwylus gan brosiectau Wicimedia a thrydydd person. Mae'r dull hwn, hefyd yn caniatau i gyfrifiadurol i'w brosesu a'i ddeall.
  • Cefnogaeth i Wicis Wicimedia. Mae Wicidata'n cynorthwyo Wicipedia gyda rhagor o flychau gwybodaeth hawdd i'w cynnal a dolenni i ieithoedd eraill, gan leihau'r llwyth gwaith tra'n gwella ansawdd. Mae diweddariadau mewn un iaith ar gael i'r holl ieithoedd eraill.
  • Unrhyw un yn y byd. Gall unrhyw un ddefnyddio Wicidata mewn sawl ffordd trwy ddefnyddio'i ryngwyneb rhaglennu cymwysiadau.

Sut mae Wicidata yn gweithio?

Mae'r diagram hwn o eitem Wicidata yn dangos y termau pwysicaf mewn Wicidata.

Mae Wicidata yn gadwrfa storio ganolog y gall eraill gael mynediad iddi, fel y wicis sy'n cel eu cynnal gan Sefydliad Wikimedia. Nid oes angen cynnal cynnwys sydd wedi'i lwytho yn ddeinamig o Wicidata ymhob prosiect wici unigol. Er enghraifft, gall ystadegau, dyddiadau, lleoliadau a data cyffredin arall gael eu canoli yn Wicidata.

Cadwrfa Wicidata

Mae eitemau a'u data wedi'u cydgysylltu.

$jbSpecial:MyLanguage/Help:DescriptionQ

Statements describe detailed characteristics of an Item and consist of a property and a value. Properties in Wikidata have a P followed by a number, such as with educated at (P69).

For a person, you can add a property to specify where they were educated, by specifying a value for a school. For buildings, you can assign geographic coordinates properties by specifying longitude and latitude values. Properties can also link to external databases. A property that links an item to an external database, such as an authority control database used by libraries and archives, is called an identifier. Special Sitelinks connect an item to corresponding content on client wikis, such as Wikipedia, Wikibooks or Wikiquote.

All this information can be displayed in any language, even if the data originated in a different language. When accessing these values, client wikis will show the most up-to-date data.

Item Property Value
Q42 P69 Q691283
Douglas Adams educated at St John's College

Gweithio gyda Wicidata

There are a number of ways to access Wikidata using built-in tools, external tools, or programming interfaces.

Where to get started

The Wikidata tours, designed for new users, are the best place to learn more about Wikidata.

Some links to get started:

How can I contribute?

Go ahead and start editing. Editing is the best way to learn about the structure and concepts of Wikidata. If you would like to gain understanding of Wikidata's concepts upfront, you may want to have a look at the help pages. If you have questions, please feel free to drop them in the project chat or contact the development team.

Mae rhagor ar y gweill

Wikidata is an ongoing project that is under active development. More data types as well as extensions will be available in the future. You can find more information about Wikidata and its ongoing development on the Wikidata page on Meta. Subscribe to the Wikidata mailing list to receive up-to-date information about the development and to participate in discussions about the future of the project.

See also