Wikidata:Diskusjon

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Wikidata-diskusjon
Her kan vi diskutere Wikidata på norsk (bokmål, riksmål og nynorsk).

Contents

Felles diskusjonsside for bokmål og nynorsk?[edit]

Hva synes dere om å ha dette som en felles diskusjonsplass for bokmål og nynorsk her på Wikidata fremfor å innføre f.eks. Wikidata:Tinget og Wikidata:Samfunnshuset? Danmichaelo (talk) 14:14, 25 November 2012 (UTC)

Forresten, kanskje «ordskifte» er et bedre navn enn «diskusjon», for å skille siden fra andre diskusjonssider? Eller kanskje den skulle hete noe helt annet? Danmichaelo (talk) 14:18, 25 November 2012 (UTC)
Jeg ser ikke noe i veien for å «stjele» fra WP og bruke Tinget og/eller Torget (nb) og/eller Arbeidskontoret og/eller Samfunnshuset (nn). - Soulkeeper (talk) 12:50, 14 January 2013 (UTC)
Joa, men jeg tenkte/tenker at det å adoptere et navn fra enten bokmåls eller nynorsk-wikipedia kan virke eksluderende på enten nynorsk- eller bokmålsfolket. Et nytt navn virker som en bedre idé for et felles forum. Danmichaelo (talk) 15:54, 17 January 2013 (UTC)
Sant nok. Ok, hva med å se til de andre språkene på Wikidata? Der har vi navn som kan oversettes til «Forum», «Allmenningen», «Tavernaen», «Kafe», «Bistro», «Stue», «Bar», osv. Siden offentlige plasser og serveringssteder ser ut til å gå igjen, foreslår jeg å følge trenden. «Kafeen», «Kantina», eller noe i den dur? - Soulkeeper (talk) 08:13, 22 February 2013 (UTC)

Oppretta eit par omdirigeringar slik at ein i alle fall kan finna fram hit. --Njardarlogar (talk) 09:13, 3 March 2013 (UTC)

Oversettelse av knowledge base[edit]

Dette er et ganske viktig ord, siden det beskriver hva Wikidata er. På Wikidata:Hovedside brukte jeg «kunnskapsbase», som var det første som falt meg inn. En annen mulighet er «kunnskapsdatabase». Ordnett.no oversetter begrepet som «vitenbase» eller «informasjonsbank». Førstnevnte er kanskje en mulighet, tysk wp bruker Wissensdatenbank, mens her på Wikidata brukes bare «Datenbank». Problemet med «vitenbase» er at det gir 7 treff i Google, så det er ikke veldig etablert :) Danmichaelo (talk) 14:28, 25 November 2012 (UTC)

Personlig liker jeg nok kunnskapsdatabase best, men har ingen god grunn til det. Vitenbase føles ikke helt naturlig å si. -– Kristian Vangen 15:28, 15 December 2012 (UTC)
Kunnskapsbase er litt kortere og bør også fungere. Base (fra latin; basis): Sokkel, fotstykke, grunnbestanddel. Samme rot som i database. Kunnskap + data blir litt smør på flesk syns jeg, selv om ordene ikke er helt synonyme. - Soulkeeper (talk) 12:54, 14 January 2013 (UTC)
Egentlig er knowledge base feil, det er en information base, men det låter ikke så kult. Data blir til informasjon når den settes i kontekst, og informasjon blir til kunnskap når den tolkes. Mener det var hvordan det ble forklart på et seminar for noen år siden. Jeblad (talk) 11:43, 16 January 2013 (UTC)
Det er sant, men disse termene brukes i praksis fritt om hverandre i sammenhenger hvor det ikke finnes spesielle grunner til at det er nødvendig å differensiere mellom dem. Uansett kan man også forsvare bruken av termen «knowledge base» i denne sammenhengen (etter min subjektive mening, i hvert fall), da målet er å kommunisere kunnskap ved å gjøre informasjon lett tilgjengelig via en data-base. Kanskje det mest korrekte ville vært «kunnskapsinformasjonsdatabase» men la oss ikke gå dit. ;) - Soulkeeper (talk) 15:34, 6 February 2013 (UTC)

Automatically setting description for disambiguation sites[edit]

Please discuss and then tell my there if my bot should do this for your language. --Sk!d (talk) 01:19, 5 December 2012 (UTC)

Synes det høres ut som en god idé. Andre? Danmichaelo (talk) 00:06, 21 December 2012 (UTC)
Seems okey, disambiq pages should be pretty safe. Note that for other pages the nynorsk (nn.wikipedia.org) does not use the parenthesis form as much as the bokmål version. Jeblad (talk) 06:57, 25 December 2012 (UTC)

Oversettelse[edit]

Det pågår nå litt oversettelse fra engelsk til bokmål her på Wikidata. Jeg begynte såvidt på en hjelpeside, og fikk en faretruende beskjed da jeg hadde lyst til å endre navnerommet fra "Help:" til "Hjelp:". Er dette noe vi ikke bør gjøre? -– Kristian Vangen 15:29, 15 December 2012 (UTC)

Nei, jeg har inntrykk av at vi må holde oss til Help. Det ser ut som normen er å legge oversettelser som undersider, f.eks. Help:FAQ/nb for Help:FAQ. Danmichaelo (talk) 00:01, 21 December 2012 (UTC)
Det vil muligens bli satt opp alias på navnerommene, men det vil kun gjøre at lenker til Hjelp:EttEllerAnnet vil lande på Help:EttEllerAnnet. Lenka i adressefeltet vil ikke bruke Hjelp. Jeblad (talk) 06:59, 25 December 2012 (UTC)
Det er helt greit det. Ja, alias kan kanskje settes opp for alle som måtte finne på å skrive Hjelp:EttEllerAnnet i søkefeltet? Ikke noe problem at navnerommet holdes på engelsk. Det går helt fint. --Kristian Vangen 08:06, 11 February 2013 (UTC)
Foreløpig har vi ikke fått alias for navnerom til å fungere for andre språk, så forsøker du å flytte en side fra navnerommet «help» til «hjelp» så havner den i hovednavnerommet og der er det kun lov å lagre items. Det er derfor du fikk en systemgenerert advarsel. — Jeblad 11:16, 7 March 2013 (UTC)

Descriptions for Svenske kommuner[edit]

Jag håller just nu på att lägga in svenska descriptions för svenska kommuner, så här. Jag borde enkelt kunna fixa det här på bokmål och nynorsk också när jag har robotens motorer varma.

Hur tycker ni jag ska bäst ska formulera mig? - Jag kan enkelt få fram vad ni kallar dessa kommuner och län på nowiki och nnwiki. -- Lavallen (block) 15:53, 20 January 2013 (UTC)

Jeg vil si «kommune i XX len i Sverige». (Sjøl om lensartiklene på nowiki heter «XXs län», mener jeg XX len er mer korrekt, ref. [1].) Jon Harald Søby (talk) 21:14, 20 January 2013 (UTC)
Och jag tolkar då (med hjälp av ordboken du länkade) att det är "kommune" och "len" och utan genitiv-s i både bokmål och nynorsk. -- Lavallen (block) 07:12, 21 January 2013 (UTC)
Jah. :-) Jon Harald Søby (talk) 13:13, 21 January 2013 (UTC)
Jag förbereder mig för att skriva descriptions för svenska tätorter/tettsted/tettstad på bokmål och nynorsk. Är följande god bokmål:
(Kvicksund) "tettsted i Västerås og Eskilstuna kommuner, Sverige" och (Kvibille) "tettsted i Halmstad kommune, Sverige" (jag hämtar namnet på kommunen på nowiki)
På nnwiki ser det ut som artiklarna om svenska kommuner har svenska titlar. (Norrtälje kommun) Ska jag använda de svenska, eller bör jag använda namnen på nowiki för nynorska description? -- Lavallen (block) 18:10, 25 January 2013 (UTC)
Jeg ville kanskje byttet ut kommaet foran «Sverige» med preposisjonen «i». Jeg vet ikke hvorfor nnwiki ikke oversetter «kommun» til «kommune» selv ville jeg oversatt det til norsk enten jeg skrev bokmål eller nynorsk. Det ser ut som at nnwp og dawp bruker svensk form på kommunenenavnene, mens alle andre oversetter til sitt eget språk. - Soulkeeper (talk) 15:40, 6 February 2013 (UTC)

Translate a template[edit]

An user translate this template MediaWiki:Createitem-summary. --Vivaelcelta (talk) 12:24, 31 January 2013 (UTC)

A draft:
Husk å sjekke om siden allerede finnes!
Hvis du er ny på prosjektet, les Help:Label og Help:Description.
(links not "translated") - Soulkeeper (talk) 15:44, 6 February 2013 (UTC)

Tettsteder[edit]

Jeg prøver å sette meg inn i dette Wikidata-greiene, og i den forbindelse kom jeg til å fundere litt på dette med tettsteder. Entiteter her inne skal vel være av en entydig type, om jeg har forstått det rett. Altså vil kommunen og dens administrative senter være forskjellige entiteter, selv om de ofte omtales i samme artikkel i Wikipedia. Men bør tettsteder være entiteter som kun er SSB-tettsteder? Altså at det er separate entiteter for f.eks. et kommunesenter og for tettstedet med samme navn på samme sted. For litt siden var det jo en diskusjon på bokmålswikipedia rundt det at tettstedene til SSB ikke sammenfaller med den folkelige oppfatningen av et sted, og ut fra det kan man jo si at et sted ikke er tettsted, men at det tettsted er noe som har utviklet seg der. Dessuten har man jo disse store tettstedene som omfatter flere folkelige steder, som Fredrikstad/Sarpsborg. En annen ting er jo at enkelte tettsteder kommer og går. Bør de da slettes, eller bare merkes som utgått? Ters (talk) 20:29, 2 March 2013 (UTC)

Eg er einig i at den folkelege oppfatninga stundom skil seg frå SSB-tettstader, men finst det informasjon om folketal og areal til stader som ikkje er SSB-tettstader? --Frokor (talk) 18:41, 6 March 2013 (UTC)
Sted er jo et ganske vidt og diffust begrep. Areal finnes også for bydeler, grunnkretser, valgkretser, skolekretser, postnummerområder og kirkesogn. Noen enhetlig statistikk over folketall vet jeg ikke om, men det er enklere å lage det for disse enn for tettsteder. Men disse kretsene faller ikke nødvendigvis noe bedre sammen med folkelig oppfatning enn tettstedskretsene, så også disse bør kanskje også være egne ting på wikidata, slik at man ikke blander sammen folketallet til et tettsted, arealet til en grunnkrets og kretsnummeret til et postnummerområde (postnummeret). (Jeg har et yrkesmessig forhold til disse kretsene, i den grad at jeg lager datasystemer som inneholder den typen data, derfor kanskje en litt fagteknisk begrepsbruk rundt dem.) Ters (talk) 05:28, 7 March 2013 (UTC)
I mange tilfeller blir nok ikke alle begreper knyttet til en entitet helt dekkende for det samme, så det skal bli interessant å se hvordan disse tingene løses. Det historiske begrepet for et område, den administrative kommunen, og tettstedet til SSB er alle beskrivelser av en entitet som kan være avvikende. Samtidig bør de være i en og samme entitet om de skal brukes i en og samme infoboks. Dermed har en motstridende interesser her. Jeg har ingen enkle løsninger, jeg tror vi må tegne kartet av landskapet mens vi går opp veien. — Jeblad 11:13, 7 March 2013 (UTC)
Prøving og feiling blir det sikkert, jeg bare tenker litt høyt i forkant. Et problem med å basere seg på infoboksene er jo at infoboksene ikke nødvendigvis er helt gode i utgangspunktet. Spesielt postnummerfeltet i bokmålsinfoboksen for tettsteder, siden det både kan være flere tettsteder med samme postnummer (kanskje ikke så sannsynlig, men ingenting hindrer det; Movatn ligger i et postnummerområde kalt Oslo, men kanskje med sitt eget nummer) og flere postnummerområder for samme tettsted (Oslo er igjen et eksempel, hvor tettstedet dekker postnummerområder med forskjellige navn). En annen ting er jo hvordan man kan legge inn opplysninger om innbyggertall for de forskjellige kommunene et multikommunalt tettsted ligger i. Slik informasjon ligger jo i den svarte malmagien bokmålswikipedia bruker som «wikidata» i dag. Ters (talk) 17:15, 7 March 2013 (UTC)

Jeg har nå skrevet et program som prøver å finne emne for alle SSB-tettsteder per 2012 basert på de fylkesvise listene over tettsteder jeg har laget. For 86 emner klarte programmet ikke finne noe emne, enten fordi det ikke finnes noen artikkel på nowiki, eller fordi det ikke har blitt laget noe emne for artikkelen. 89 emner er merket med at det er snakk om kommuner, altså at kommune og tettsted deler artikkel på nowiki. De øvrige 767 emnene var ikke merket som noe spesielt, men hver nowiki-artikkel kan være en blanding av tettsted, bygd, øy, grunnkrets, bydel osv., og ikke nødvendigvis med samme navn. Er det slik at boter skal opprette emner for alle artikler, og når kan de forventes å være ferdig? Ters (talk) 14:17, 16 March 2013 (UTC)

Omgrep i brukargrensesnitt[edit]

Eg gjev framlegg om at datasett som omgrep for det ein registrerer i dette brukargrensesnittet blir bytta ut med eit av følgjande omgrep: element; term; emne. Grunngjeving: Datasett i dette tilfellet er omgrepsbruk som ikkje svarar til praksis på norsk. Det er heller ikkje i tråd med tilsvarande omgrep på nærmaste språk i Wikidata.

Det same gjelder 'datasett' som datatype for einskildelementer. Sjå [2]. Omgrepet 'datasett' her samsvarar ikkje med praksis i norsk språkbruk.

Eksempel på bruk av omgrepet datasett på norsk.

Omgrepa på nabospråk i Wikidata: Islandsk: hlut; (svensk: ikkje omsett enda;) dansk: emne; tysk: Datenelement; fransk: élément; spansk: elemento; og norsk: datasett.

--Roarjo (talk) 07:28, 3 March 2013 (UTC)

Mange av begrepene som du finner i Wikidata:Glossary/nn og Wikidata:Glossary/nb ble valgt etter diskusjon på Samfunnshuset og Torget. Det sagt så er jeg enig i at ikke alle av dem er gode, men skal de endres så får det også konsekvenser for systemmeldingene hvor de er brukt. Vi trenger senere å snakke om sett av items og da vil det bli sett av datasett og det klinger ikke helt bra. Vi kan da snakke om resultatsett, men det det er egentlig et sett av resultater så det blir også feil. Jeg liker element, er ikke så begeistret for å hekte på data for alt er igrunnen data. Varianten emne er også grei, men litt på bakgrunn av hvordan jeg har brukt dette før så oppfatter jeg det som noe i flertall. Tror likevel det kan brukes og emne har nærhet til subjekt i linked data. Det har også nærhet til topic. — Jeblad 11:25, 7 March 2013 (UTC)
Jeg liker emne best som oversettelse av item. Element betyr for meg en bestanddel i noe større, og passer sånn sett bedre som fellesbetegnelse for bestanddelene i item (label, alias, description, statement, interwiki-lenke, eventuelt andre ting jeg har glemt eller ikke lært meg enda). Ters (talk) 17:27, 7 March 2013 (UTC)
Jeg er enig i at «emne» høres mer passende ut enn datasett. Kan godt endre det om det ikke er noen uenigheter her i løpet av noen dager. Jon Harald Søby (talk) 21:41, 7 March 2013 (UTC)
Jeg er enig i at datasett ikke er ideelt, men jeg er sannelig ikke sikker på hvilken term som er best. Emne (subject) har jeg ikke helt sansen for. I nyhetsinnlegg har jeg f.eks. brukt formuleringen «Periphragella elisae, en svampart, blir emne for Wikidatas 2 500 000te datasett.» Man kunne kanskje skrevet dette om til «Periphragella elisae, en svampart, blir subjekt for Wikidatas 2 500 000te emne.» men jeg synes «emne» i denne setningen klinger kunstig. Jeg støtter både element og dataelement. Sistnevnte er noe redundant, men kanskje lettere å gjenkjenne Danmichaelo (talk) 23:12, 15 March 2013 (UTC)
Jeg ville formulert det som «Periphragella elisae, en svampart, blir Wikidatas 2 500 000te emne.» Ters (talk) 07:26, 16 March 2013 (UTC)

Kommentarane her så langt gjev grunnar for å slutte opp om emne, ingen har gjort freistnad på å grunngje val av datasett. 2x dagar, men ingen endring, uheldig omgrepsbruk over tid kan føre med seg slarvete kommunikasjon. Om nokon framleis er usikre, kan det vere ein ide å engasjere wikipedia-skribentar med lingvistikk eller språkteknologi som fag? - det er jo språk dette handlar om. Hint: nn:Kategori:Språkpedantar, nb:Kategori:Språk-wikipedianere. --Roarjo (talk) 08:31, 1 April 2013 (UTC)

Element er òg ei muleg omsetting. --79.161.244.37 11:35, 1 April 2013 (UTC)
Etter å ha tenkt litt støtter jeg «emne». Det ser også ut som det er dette danskene går for. Danmichaelo (talk) 21:34, 1 April 2013 (UTC)
«Datasett» ble valgt etter at spørsmålet ble tatt opp og senere repetert på både Samfunnshuset[3] og Torget[4]. At brukere på nynorsk og/eller bokmål ikke føler seg engasjert i debatten er urimelig iom at informasjon om dette har vært tilgjengelig allerede fra 4. mai 2012, det vil si en snau måned etter at prosjektet ble igangsatt. Begrepet ble innført i ordboka på bokmål[5] i mai og på nynorsk[6] i juli 2012. Jeg mener de først ble brukt i systemmeldinger og så ført inn i ordboka, mener å huske av hvem men det er ikke viktig. Hvis begreper skal endres så tror jeg at flere enn en snau håndfull bør si sin mening, men utover det har jeg ingen invendinger. De begrepene som er tettest på er concept og topic, det siste blir ofte oversatt som emne eller tema. Emne kan oppfattes som flertall, tema oppfattes derimot som entall. Et item er bygd opp av flere utsagn, men det kan være lurt å velge et begrep som kan brukes i flertall ifm sett. I resultatsett vil en kunne snakke om temasett eventuelt emnesett. Dette er også grunnen til at jeg har bedt om innspill på alternative begrep da sett av datasett gir tungt språk. Noen av begrepene er hentet fra Språkrådets datatermliste[7] men det er ikke så mye som kan brukes direkte (egentlig kun lenket data).Det som er litt viktig er at vi har en klar å distinkt måte å omtale eksterne entities og interne items, hvis disse er like så kan forklaringer bli veldig uklare. Ta for eksempel en titt på dereferencing url og hvordan en skal forklare skiftet mellom adressering av intern item og ekstern entitet. — Jeblad 03:43, 2 April 2013 (UTC)
Ting fell fortare på plass om ein gjer det enkelt, vi bør halde oss strengt til det eine skjermbiletet som denne tråden handlar om og det eine omgrepet. Emne er eit godt val om ein ser funksjonen i ein kontekst av Wikipedia.
Einkvar artikkel på en: har eit Topic/subject - emne. (Element er default'en som omsetting av item.) Ser ikkje at datasett nokon gong har vore presentert som eit alternativ, trur eg skjønar tanken bak, men 9x % av alle skjermbilete i verda kan på same vis få påklistra Datasett som overskrift, skjermbilete flest viser ei liste eller samlingar av (akkumuleringar av) assosiasjonar/koplingar til hovudemnet. Resultatsett hintar om prosedyren bak framhentinga av lister. Om de vil diskutere vidare med fleire over tid foreslår eg at Item blir sett inn igjen førebels der det no står datasett. Ikkje er det data og ikkje er det sett i skjermbiletet, datasett er og blir meiningslaust og villeiande i denne samanhengen, det gjev ei kjensle å vere resultat av 'eigen forsking', der resultatet også er oppsiktvekkande samanlikna med nabospråka.
--Roarjo (talk) 08:22, 5 April 2013 (UTC)
Klart det blir enklere når en ser bort fra historikken og at dette er annonsert på både Samfunnshuset og Torget. Datasett ble foreslått av nynorskfolk, jeg har aldri likt begrepet, og det er 'eigen forsking' som ligger bak all den tid jeg har jobbet med dette et år. Resultatsett vil dukke opp senere ifm QueryResult og vil da være sett av datasett, som gir tungt språk. Element vil gi en riktig oversetting av item ifht RDF, et element kan også inneholde andre element. Emne kan skape problemer siden fordi det også er oversettelse av subject. Tema som oversettelse av topic går stort sett greit. Term er foreslått i innledningen, men vil kollidere med begrepsbruk andre steder. For eksempel er innhold fra alias, label og descriptions termer. Etter å ha sett litt på alternativer på andre språk tror jeg det tyske dataelement blir riktigst, men jeg vil gjerne ha innspill fra flere. — Jeblad 11:55, 5 April 2013 (UTC)
Eg gjentar at det vi diskuterer ikkje har vore lagt fram som mogleg omgrepsbruk før det dukka opp i skjermbiletet - og det er greitt. Men det er uakseptabelt at det ikkje er mogleg å reparere på dette innanfor ein 30-dagars periode - viss omgrepsbruken aldri har hatt stønad frå andre enn forslagsstillaren sjølv og i tillegg ikkje kan forklarast. Reaksjonen her eller mangel på aksjon på framlegget i denne tråden svekker truverdet til denne måten å samarbeide på i prosjekt i Wikimedia-universet og demonstrerer at engasjement er uproduktivt.--Roarjo (talk) 06:33, 6 April 2013 (UTC)
La oss ikke bli ampre, ingen liker datasett, men det er ingen tvil om at å finne et godt begrep er vanskelig og dermed er det heller ikke lett å handle. Så vidt jeg kan se er det nok støtte for emne til at den som måtte ønske det kan sette i gang med jobben å endre. Grunnen til at jeg for min del ikke har gjort noe enda er at jeg ikke klarer å bestemme meg for hvilket erstatningsbegrep jeg synes er best; emne eller element (evt. dataelement). Jeblad: I en RDF-beskrivelse kan vi vel oversette subject som subjekt? Jeg er ellers ikke helt med på hvorfor element blir riktigere. Danmichaelo (talk) 20:07, 21 April 2013 (UTC)

Det me har å gjera med er datasamlingar, og då verkar «datasett» som eit relevant namn. Eg ser det ikkje slik at t.d. «emne» er noko betre val, det verkar meir naturleg å seia at eit emne er ein av dei tinga noko ei slik side har. --Njardarlogar (talk) 14:57, 10 May 2013 (UTC)

Datasett er ikkje omsetjing av Item. Fleirspråkversjon av Wikidata blir gjort med omsetjingar, ikkje ved å erstatte originalen med noko anna og ved å endre på meininga i originalen. Dei som ikkje likar originalen eller ikkje synast det er passande at det står List of pages linked to this item eller Sider som lenkes til dette elementet bør ta det opp med Wikidata-prosjektet som framlegg om endring av design, etc. Det finst eit par norsk-engelske ordbøker som er til hjelp for omsetjing av Item og Entity, Mitt dataleksikon og Norsk dataordbok.
Begge peikar til entitet for engelsk Entity. Mitt dataleksikon omset Item til element (side 104), Norsk dataordbok til dataelement. I samansettinga Wikidata dataelement blir det dobbelt data, derfor bør vi bruke kortforma element.
Eg har lagt inn omsetjingar i Glossary for Item og Entity. Alle endringar i omsetjing nemnast på diskusjonssida.
--Roarjo (talk) 19:16, 14 May 2013 (UTC)
Føremålet med ei omsetjing er å gjera programvara tilgjengeleg på eit nytt språk. Ein kan setja om meldingane slavisk, om ein vil, eller ein kan ta seg større fridomar. Det viktigaste er at meldingane i brukargrensesnittet passar best mogeleg med den faktiske funksjonen programvara har. I den samanhengen ser eg «element» som eit mindre intuitivt omgrep, sidan eit element kan vera kva som helst. --Njardarlogar (talk) 19:29, 16 May 2013 (UTC)
Nettopp, det er det som er poenget - Item kan vere kva som helst. Og (data)element er det som motsvarar Item på norsk etter dei mest autoritative ordbøkene vi har. Å trasse ordbøkene og vri på den opphavlege meininga med Item er å ta seg unødig stor fridom i dette tilfellet. --Roarjo (talk) 06:22, 17 May 2013 (UTC)
@Roarjo: Sjekket en del oversettelser fordi de nå er inkonsekvente og tildels feilaktige. Når du introduserer endringer i ordboka og dette får følger for systemmeldinger, eksisterende dokumentasjon og retningslinjer, og disse allerede er i bruk, så er det viktig at det blir lest korrektur både en, to og tre ganger. Det er også viktig at flere leser korrektur og at de har lyst til å lese korrektur. Oversetting av systemmeldingene er team work og selv om jeg ikke er enig med alle valg i alle hjørner av denne utvidelsen så må jeg respektere det arbeidet andre gjør og deres meninger.
«Element» er et greit begrep og flere språk har valgt dette. Det største problemet med dette ordet er at det veldig tydelig signalerer noe som er nær å være en atomisk gjenstand. Et item er ikke atomisk, det er sammensatt av mindre deler. Det er også observert i noen oversettelser at ordene for entitet, egenskap og element (spesielt de to siste) bør ha samme kjønn. Når de ikke har det oppstår det problemer i enkelte meldinger. Kanskje vi kan endre meldingene så problemet forsvinner.
Frasen «Wikidata dataelement» er feil fordi vi ikke skal bruke hverken navn på utvidelsen eller tjenesten i systemmeldinger. Denne frasen bør være noe ala «Element fra datalageret» eller «Dataelement fra lageret». Jeblad (talk) 00:23, 13 June 2013 (UTC)

Jeblad (talk) 00:23, 13 June 2013 (UTC)

Å legge inn {{Delete}}[edit]

Hvordan man kan legge inn delete-mal i wikidata-sidene? Gálaniitoluodda (talk) 17:06, 9 March 2013 (UTC)

Du kan spørre om sletting på Wikidata:Requests for deletions. Hvis du blir lei av å gjøre det manuelt, kan du gå til Innstillinger -> Tilleggsfunksjoner og krysse av for RequestDeletion. Da får du et menypunkt rett til venstre for søkeboksen. Dette starter en funksjon som legger forespørselen inn for deg. - Soulkeeper (talk) 23:11, 9 March 2013 (UTC)

Etiketter og språk[edit]

Det gikk nylig opp for meg at hvilke etiketter, beskrivelser og synonymer man ser avhenger av hvilket språk man har valgt for brukergrensesnittet. Problemet er at når jeg har valgt norsk (bokmål), så mangler nesten alt alt. Med etikettlistetillegget ser jeg at det finnes etiketter for norsk (og norsk (nynorsk)), men jeg får ikke valgt språket norsk. Jeg regner med de norske etikettene kommer fra interwiki-importen, men vi kunne virkelig trenge en import fra norske til norsk (bokmål). Eventuelt burde det vært en slags arv i dette her, slik at man fikk teksten fra et overliggende språknivå dersom det ikke er angitt noe for det aktuelle språket og at det finnes etiketter og synonymer som er språknøytrale. Vet noen her om det er gjort noen tanker rundt dette? Ters (talk) 10:39, 10 March 2013 (UTC)

Det er så ymse: I søkeresultatene får vi opp engelske etiketter hvis norske ikke finnes. I "items" får vi bare opp Q-nummer. Selv veksler jeg mellom engelsk og norsk brukergrensesnitt, nettopp fordi det er vanskeligere å orientere seg når man bruker det norske brukergrensesnittet pga. manglende etiketter, og må vel innrømme at jeg bruker engelsk mer enn norsk. Bedre fallback-mekanismer kommer nok etter hvert, se bugzilla:36430. - Soulkeeper (talk) 12:13, 10 March 2013 (UTC)
Ein får opp namnelappar og skildringar etter korleis babelboksen på brukarsida ser ut. Ser babelboksen t.d. slik ut {{#babel:da-2|hy-1|en-4}} får ein dei opp for dansk, armensk og engelsk i tillegg til det språket ein har valt i brukargrensesnittet (men ikkje for søkjefunksjonen). --Njardarlogar (talk) 12:17, 10 March 2013 (UTC)
Se der, ja! Dette var bedre. Takk for tipset. Mulig dette er dokumentert et eller annet sted, kanskje tilogmed et sted jeg burde ha funnet og lest, men særlig intuitivt var det langt i fra. (Men det virker ikke for tilfeldige besøkende som ikke har opprettet noen brukerside.) Ters (talk) 12:53, 10 March 2013 (UTC)
Nei, eg vonar det kjem tilleggsspråk baserte på det språket ein har i brukargrensesnittet; t.d. at alle dei skandinaviske språka automatisk får kvarandre som tilleggsspråk. Slik er det på Translatewiki. --Njardarlogar (talk) 13:21, 10 March 2013 (UTC)
Babel-boksene kan nok med fordel annonseres bedre! Tidligere så jeg på en alternativ fallback-mekanisme som jeg tror var bedre, men det er ikke så mange som ser problemet. Folk her bruker tysk og engelsk og nabospråk er trøblete. — Jeblad 04:03, 11 March 2013 (UTC)

Nyheter[edit]

Vi burde ha en eller to som sørger for å holde nyhetsseksjonen også på norsk oppdatert. I skrivende stund er det datasett nr 5 000 000 som står som siste oppføring av nye datasett, mens det i virkeligheten allerede er blitt passert nr 10 000 000. Ikke den viktigste nyheten, men greit for å illustrere hvor sent ute norsk wikidata er i dette tilfellet. Kristian Vangen 06:39, 6 April 2013 (UTC)

Innbyggertall og areal[edit]

Det begynner å komme på plass mange verdier i datasetta, men jeg ser at det ennå ikke er lagt til innbyggertall og areal for noen geografiske objekter, og at det heller ikke er oppretta noen egenskaper/properties for dette. Er det med overlegg, og ment å skulle legges inn seinere? Haakon K (talk)

Såvidt jeg kan se er de ikke ferdig med å diskutere opprettelsen av en Population property. Jeg vet ikke hvorfor opprettelsen av noe som er så åpenbart skal ta over to måneder å diskutere. Ters (talk) 04:44, 8 April 2013 (UTC)
Nummeriske dataverdier er ennå ikke implementert. — Jeblad 14:11, 8 April 2013 (UTC)

Etiketter for bokmål[edit]

Jeg finner at det er lagt inn etiketter på no som nok skulle ligget på nb. Er det noen som kjører bot her som kunne flytte eller kopiere dette? Haros (talk) 04:47, 29 May 2013 (UTC)

Se også Wikidata:Bot requests#Moving "no" labels to "nb". Forespørselen har ligget der i litt over en måned. Det er ingen tegn til at noen er interessert i å forholde seg til den. Jeg skulle gjort det selv, men pywikipediabots Wikidata-modul driver bare og kræsjer på meg, og jeg har foreløpig ikke snublet over noe dokumentasjon som er relevant til problemet. - Soulkeeper (talk) 08:01, 13 June 2013 (UTC)
Det er ikke sånn at etikettene må ligge på no for at no.wikipedia skal finne dem, altså? Det har jeg alltid antatt. Ters (talk) 09:11, 14 June 2013 (UTC)
Jeg har antatt at det var hacket til sånn at man slapp å propagere feilen på Wikidata, men ikke vet jeg. - Soulkeeper (talk) 09:38, 14 June 2013 (UTC)
Ja, etikettene kan fint bare være på "nb" akkurat som meldingene fra translatewiki er det. Jeg har snekret sammen litt kode for å gjøre flyttingen og lagt inn en botsøknad. Danmichaelo (talk) 15:43, 14 September 2013 (UTC)
Kan det ventes at andre botter vil fortsette å fylle på no? Hvis nb skal brukes, så bør alle botter oppdateres slik at de bruker nb når ting jobber mot no. For det bør være enten det ene eller det andre, litt av hvert blir bare rot. Wikidata er nok forvirrende nok i seg selv. Ters (talk) 16:37, 17 September 2013 (UTC)
Etiketter skal ligge på nb og nn, ikke på no. Det eneste stedet no brukes er for nettstedlenker og da er det egentlig snakk om nowiki som er identifikatoren for no.wikipedia.org og ikke en språkkode. Jeblad (talk) 22:26, 17 September 2013 (UTC)
Ters: Nei, det er lite sannsynlig at boter kommer til å fylle på med no-etiketter. Hvis jeg har forstått det riktig skyldtes no-importen at MerlBot (og muligens flere) benyttet site content language som for nowiki var satt til no, men som på et tidspunkt (i vår?) ble rettet til nb. Dessuten er vel disse innledende importeringene ferdig nå. Danmichaelo (talk) 17:47, 20 September 2013 (UTC)

Kommunenummer[edit]

Jeg ser det dukker opp noen nye egenskaper nå og da, men de viktigste mangler fortsatt i påvente av støtte for numeriske verdier (skulle tro det var noe av det første som kom på plass). Kommunenummer er derimot mer en tekststreng enn et tall, så den burde det være mulig å få på plass. Spørsmålet er om dette blir en særnorsk egenskap eller om det finnes noen mer generiske egenskaper som bør brukes. Fylker har en ISO-3166-2-egenskap som inneholder fylkesnummeret, men burde det også vært en egenskap med bare fylkesnummeret uten landprefikset? Fylkesnummer er ikke på langt nær like brukt som kommunenummer. Ters (talk) 14:02, 5 August 2013 (UTC)

Authority control proposal for BIBSYS identifier[edit]

Dear friends! Please note Wikidata:Property proposal/Authority control#BIBSYS identifier.
If the BIBSYS identifier values are available in Wikidata all WMF projects can link to BIBSYS (Q4584301) via Template:Authority control (Q3907614) .
The values available at Wikidata can be used imediatelly via Lua used in Module:Authority control (Q11640331) .
See nn:Bibsys: "BIBSYS er ei administrativ eining under NTNU, som yter tenester til norske fag- og forskingsbibliotek.".
This property mainly addresses users with knowledge of no: and nn: . Please do not hesitate to vote and / or comment there. Thanks in advance! user:ganglari aka לערי ריינהארט (talk) 11:42, 21 October 2013 (UTC)

List of lonely interwiki links[edit]

Hi! I generated a list for pages on Hungarian Wikipedia that are connected to a Wikidata item, but on the Wikidata item there are no other interlanguage links (~the links are lonely on the Wikidata item). For many of these pages the corresponding pages on other Wikipedias actually exist, but are not connected yet. The list helps to find such pages. It can be found here:

If you are interested in generating a similar list for the Norwegian Wikipedias, please, inform me on my user talk page. Regards, Sanyi4 (talk) 16:51, 28 December 2013 (UTC)

A newer, dynamic list generator is available at

Sanyi4 (talk) 03:54, 12 January 2014 (UTC)

Thanks, seems like a useful tool Danmichaelo (talk) 14:32, 16 February 2014 (UTC)

Wikisource is coming in 1 week![edit]

Apologies for using English; please help by translating this message!

Wikisource is coming in 1 week, on Tuesday, January 14! Help us prepare for the deployment at Wikidata:Wikisource. Specifically, we need your input in determining how Wikidata items will be created and used for each Wikisource page. Please join the discussion at Wikidata talk:Wikisource, and notify anyone who is interested in the discussion. --Rschen7754 08:44, 7 January 2014 (UTC) (using MassMessage)

Translatewiki.net-oversettelse av WikiData-grensesnittet[edit]

Jeg finner ikke WikiData på translatewiki.net. Jeg ville trodd at brukergrensesnittet oversettes til "nb" her.--Even Thorbergsen (talk) 19:48, 3 February 2014 (UTC)

Fant ut av det: Det nyttet ikke å søke etter WikiData, må søke etter delsystemene Wikibase – Repo, Wikibase – Client og Wikibase – Lib. --Even Thorbergsen (talk) 16:47, 5 February 2014 (UTC)
Ja, kan være litt vrient å finne frem på translatewiki av og til. Her er direktelenker for andre nysgjerrige: ext-wikibase-client, ext-wikibase-lib, ext-wikibase-repo. Danmichaelo (talk) 14:30, 16 February 2014 (UTC)

Geografisk posisjon[edit]

Datatypen for geografiske koordinater er kalt "geografisk koordinat". Dette bryter med koordinat-termen fra matematikken. Den bør hete "geografiske koordinater" (tilsvarende engelsk) eller "geografisk posisjon".--Even Thorbergsen (talk) 22:38, 26 February 2014 (UTC)

Rart, etiketten ble endret på translatewiki i desember, men endringen har ikke forplantet seg hit. Skal prøve å spørre litt rundt hva som kan ha skjedd. Danmichaelo (talk) 21:56, 30 March 2014 (UTC)

Feil i språklenkeskjema vedr nn/bm[edit]

Når jeg som bm-bruker skal legge inn språklenker får jeg nå opp skjema med mulighet til å legge inn ekstra label/beskrivelse for språkene dansk, engelsk, esperanto, norsk bokmål, svenska. Men ikke for nynorsk! Istedet for nn-alternativet er altså bm presentert to ganger... Om jeg går inn som "svenske" står bm to ganger under hverandre... Kimsaka (talk) 12:01, 26 April 2014 (UTC)

En vennlig, hebraiskundertegnende wd-sjel har nettopp lagt inn babelbokser på min brukerside her. I boksene er språkforvirringen no - bm - nn total. Kan noen som skjønner dette rydde opp før uvesenet sprer seg? Kimsaka (talk) 12:48, 26 April 2014 (UTC)
Jeg synes ikke babelboksen din er så forskjellig fra min, bortsett fra at du mangler nynorsk. Det er hva du har i babelboksen som styrer hvilke labelspråk som kommer opp på item-sidene, så det forklarer hvorfor du ikke får opp nynorsk. I likhet med meg har du både no og nb i babelboksen. Dette gjør at man får opp to stykk norske bokmål. Bare én av dem skal brukes, og jeg mener det er nb. Hvis du finner to bokmåler forvirrende, bør vel no fjernes fra babelboks. (Jeg har begge for å se om noen har lagt inn no ved en feil.) Ters (talk) 13:36, 26 April 2014 (UTC)
For etiketter skal "nb" brukes til bokmål og "nn" til nynorsk, mens "no" ikke skal brukes. For interwiki-lenker brukes "no" til bokmål, fordi adressen er no.wikipedia.org og ikke nb.wikipedia.org. Grunnen til at "no" er beskrevet som "norsk bokmål" og ikke "norsk" tror jeg er for at interwiki-lenken skal få rett beskrivelse. - Soulkeeper (talk) 15:19, 26 April 2014 (UTC)

Hmmm. Takk for svar. Jeg tror jeg skjønner litt av hva som skjedde.

 1. Tidligere hadde jeg babelbokser på bm-wiki, men ikke her på WD. Da fikk jeg språkvalgene nn, en og samisk. Da ble språkvalgene åpenbart styrt av noe helt annet enn babelbokser, for noen samisk babelboks har jeg definitivt aldri hatt.
 2. Da en vennlig WD-sjel uten min vitende importerte "mine" babelbokser fra bm-wikipedia til min brukerside her på WD ble språkalternativene plutselig styrt av disse boksene.
 3. Da min nn-babelboks (trolig på grunn av forvirringen no - nb) under denne importen brått ble "oversatt" til eller erstattet av en nb-boks fikk jeg nb både som hovedspråk og ekstra språk, - og endte opp uten nynorsk...

Nå har jeg justert babelboksene mine her på WD, så nå funker det. Men denne babelske forvirringen vil kanskje ramme flere enn meg? Kimsaka (talk) 19:38, 26 April 2014 (UTC)

Det er riktig at babel-boksene styrer hvilke språk som kommer opp for ekstra etiketter og beskrivelser. Jeblad (talk) 01:45, 27 April 2014 (UTC)

twin place network[edit]

Dear friends, http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/autolist.html?q=claim[17:20] AND claim[190] lists places from Norway (Q20) with twinned administrative body (P190). Today the collection is randomly and many datas need to be added. Please do not use bots and make all additions (as adding qaualifiers, other places) manually. Feel free to join Category:♊.
FYI: http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/autolist.html?q=claim[190] lists all items with twinned administrative body (P190). As soon as some help material is available a link will be posted here. Regards gangLeri לערי ריינהארט (talk) 17:42, 16 June 2014 (UTC)

Mulig duplikat[edit]

Jeg lurer på om Q8956023 og Q10035219 egentlig er samme greia. Er det noen som synes det samme og som kan fikse det? Ters (talk) 16:24, 24 October 2014 (UTC)

Ser sånn ut, ja. Har fikset. Danmichaelo (talk) 13:22, 9 November 2014 (UTC)

Bokmålsoversettelser av QuantityValue og TimeValue[edit]

Jeg mener de valgte oversettelser Mengde og Tid er uheldige:

 • QuantityValue betegner en vilkårlig målt eller talt verdi der en på bokmål vil foretrekke Størrelse og tilsvarende Storleik på nynorsk.
 • TimeValue betegner et punkt i tiden, ikke bare tid som også kan betegne varighet. Det beste på bokmål og nynorsk vil være Tidspunkt.

Forøvrig mener jeg man burde skille mellom målte og talte verdier, spesielt der de siste er heltallige, men dette må ordnes i WikiData generelt. --Even Thorbergsen (talk) 20:05, 2 December 2014 (UTC)

Enig, har endret disse. Danmichaelo (talk) 20:43, 3 April 2015 (UTC)
QuantityValue er vanskelig. Den er definert som et opptellt antall, men er egentlig nærmere en målt mengde. Det er ikke en enkelt verdi, men et intervall. Når dette kalles for en størrelse så lugger det i ryggmargen min. Tidspunkt er heller ikke bra for også her er det et intervall. Jeblad (talk) 09:12, 26 August 2015 (UTC)
Størrelse synes jeg fungerer fint også for intervall. Tidspunkt derimot passer dårlig. Jeg stusser også litt på at de engelske benevnelse er litt krøkkete. De har disse value-suffiksene. Er det et poeng i dette, som også bør tas med i norsk oversettelse? Altså at TimeValue burde oversettes til Tidsverdi. Ters (talk) 14:23, 27 August 2015 (UTC)
Value-suffiksene vises ikke overalt, se f.eks. den engelske dokumentasjonen på Special:ListDatatypes. Når det gjelder intervaller henger jeg ikke med; Et intervall er definert ved to endepunkter, ingen av datatypene har vel støtte for det? At et punkt har en tilknyttet usikkerhet og/eller presisjon gjør det vel ikke til et intervall? Danmichaelo (talk) 08:24, 30 August 2015 (UTC)
Usikkerhet, presisjon, og intervall, er forskjellige størrelser. Usikkerhet er knyttet til målt verdi og er sjelden et intervall, med unntak av et særtilfelle hvis størrelsen er kvantifisert. Presisjon har med endelig representasjon, og påvirkes også av kvantifisering som er grunnlaget for hva som representeres. Intervallet er ofte anslått på bakgrunn av usikkerhet i målt verdi. Hvis du har en opptelt mengde så har du i prinsippet ingen usikkerhet, men har du en målt mengde så er denne alltid usikker. Opptelling kan du si er at du teller kulene i en krukke, når du måler dem så veier du kulene som er i krukken. Jeblad (talk) 19:06, 23 October 2015 (UTC)

Wikibooks mapping to Wikidata items - DEPLOYMENT IS TUESDAY[edit]

Please take a look at Wikidata:Wikibooks/Development, and give your feedback on how we should handle Wikibooks interwiki links. The deployment is this Tuesday, so we really need to get this in order very quickly! Rschen7754, sent by --MediaWiki message delivery (talk) 06:18, 20 February 2015 (UTC)

Egenskap («forekomst av») rasulykker[edit]

Hvilken egenskap bruker vi for de artiklene vi finner nb:Liste over ras I Norge? Er det fritt fram til å lage nye egenskaper? Hvordan gjøres I så fall det? Hilsen novise på wikidata Hebue (talk) 09:01, 13 March 2015 (UTC)

@Hebue: For å definere «no label (Q6516932) instance of (P31) 'Rasulykke'» må du først opprette et element for 'Rasulykke', siden dette ikke finnes fra før. Alle står fritt til å opprette nye elementer, men i dette tilfellet ville jeg først vurdert om instance of (P31) slide (Q4574554) kan brukes i stedet, eller kanskje avalanche (Q7935) eller landslide (Q167903), siden disse finnes fra før og er knyttet til Wikipedia-artikler. For andre egenskaper utover «forekomst av» kan du se Wikidata:List_of_properties/nb – relevante egenskaper her kan f.eks. være number of deaths (P1120) og number of missing (P1446). Danmichaelo (talk) 19:02, 3 April 2015 (UTC)

Wikidata:Requests for comment/Opting out of Global sysops 2[edit]

A RFC has been started in regards to allowing global sysops to continue to perform admin actions on Wikidata. --MediaWiki message delivery (talk) 01:14, 23 April 2015 (UTC)

Ufrivillig transkjønnet?[edit]

Det fins et nyttig tilleggsverktøy (Wikidata useful.js), en slags menyboks for å legge data raskt inn I Wikidata. Fin liten sak. Men et av menyvalgene ser slik ut:

en/et menneske/rollefigur /mann/kvinne/intersex/transkjønnet mann/transkjønnet kvinne /duo

Teksten er liten, muligheten for å klikke feil er stor, og det er ingen bekreft/lagring I ettertid. Når ordet mann (og kvinne) fins to steder er det lett å klikke feil sted... Her er det bare et tidsspørsmål før noen blir ufrivillig transkjønnet, for å si det slik. Nå er det jo såpass få offentlig notable transkjønnete at jeg ikke kan se noen grunn til å ha et hurtigvalg for innlegging. Men skal det med bør ihvertfall menyen endres slik:

en/et menneske / rollefigur / mann / kvinne / intersex /transkjønnet m /transkjønnet k /duo

Jeg er ikke sikker på om dette er riktig sted å ta dette opp, men jeg vet ikke hvordan man får sagt I fra til den/de som utvikler dette useful-verktøyet... Kimsaka (talk) 14:01, 22 June 2015 (UTC)

@Kimsaka: Ja, jeg har tenkt på dette sjøl flere ganger uten å gjøre noe med det. Har fjerna dem fra den norske oversettelsen av skriptet nå. Jon Harald Søby (talk) 14:54, 26 April 2016 (UTC)
Flott! Takk! Kimsaka (talk) 14:56, 26 April 2016 (UTC)

Skytebane-register[edit]

Har hatt som prosjekt å lage oversikt over alle Skytebaner i Norge, se https://no.wikipedia.org/wiki/Skytebaner_i_Norge

Hadde det vært mulig (og nyttig/ praktisk) å få listen over på Wikidata? Jeg er ikke så godt kjent med Wikidata enda, så fint hvis noen kunne vist meg. Sauer202 (talk) 21:27, 5 August 2015 (UTC)

Omdøpe ‘kallenavn’ til ‘alias’?[edit]

Har egentlig tenkt på dette lenge, men bare skjøvet det under teppet. Ble minnet på det da Wikijens tok det opp her. Siterer like godt begrunnelsen hans:

Dette fordi det i de aller fleste tilfeller ikke dreier seg om kallenavn, tvert i mot er som regel etiketten typisk Bob Smith, mens "kallenavn" er av typen Robert Herbert Smith junior e.l.

Er det noen innvendinger mot å endre fra 'kallenavn' til 'alias'? Hvis ikke er det vel bare å rulle opp ermene og finne alle involverte systemmeldinger, hjelpesider, osv... Danmichaelo (talk) 21:39, 11 October 2015 (UTC)

Det eneste måtte være at jeg heller vil se på Bob Smith som et alias for Robert Herbert Smith junior enn motsatt. Hva med bare annet navn, eller andre navn hvis man kan oppgi flere. Siden jeg har stilt inn wikidata til å være på engelsk er jeg ikke helt sikker på akkurat hva det er som nå heter kallenavn på norsk. Ters (talk) 18:31, 12 October 2015 (UTC)
@Ters: Intuitivt synes jeg ikke "Andre navn" høres så dumt ut, men da burde antakelig "Label" vært oversatt som "Navn" for konsistens… og det toget tror jeg har gått. Det heter "alias" på engelsk, du ser det f.eks. på https://www.wikidata.org/wiki/Special:NewItem . Det vises også som "Also known as" / "Også kjent som". Tysk og de andre skandinaviske språkene har også gått for alias, så så lenge "alias" fungerer noenlunde ok på norsk («etikett» er jo heller ikke veldig lettforståelig), er det fristende å følge samme linje – det letter jo diskusjoner på tvers av språk at terminologien er likest mulig. Danmichaelo (talk) 18:55, 23 October 2015 (UTC)
Jeg er overhodet ikke komfortabel med å endre kallenavn til alias på et så syltynt grunnlag, og det er heller ingen klar enighet på nowiki. Tre brukere på et prosjekt med såpass mange aktive er bare et tilfeldig utvalg. Jeg har kommet med en forklaring på historikken, og det blir feil å bruke et innlegg i en tråd på en brukers diskusjonsside (min) som alibi for en såvidt omfattende endring.[8] Diskusjonen gikk på Torget, og det er rimelig klart at det er for få til å bruke det som grunnlag for vedtak.[9] Jeblad (talk) 18:58, 23 October 2015 (UTC)
Vi må da regne med at det vil være brukere som fjerner kallenavn som ikke er kallenavn, får kjeft for det av brukere fra andre språk med andre betegnelser på samme datafelt, og som deretter aldri vil bidra på Wikidata (kanskje hele Wikipedia) igjen. Heldigvis har jeg satt språket i brukergrensesnittet til Wikidata til engelsk. Jeg antar begrepene der er de mest førende. Ters (talk) 14:34, 25 October 2015 (UTC)
Når spørsmålet var «Er det noen innvendinger mot å endre fra 'kallenavn' til 'alias'?» kan det godt være mange har sett spørsmålet, men ikke hatt innvendinger, og dermed ikke skrevet noe. Men hvis du mener det trengs flere stemmer må vi vel prøve å pinge noen.. For å unngå partisk utvelgelse tar jeg med alle i User nb-N og User nn-N med aktivitet de siste 30 dagene: @Anne-Sophie_Ofrim, Apple_farmer, Asav, Beagle84, Bergenga, Cocu: @Efloean, Event, Finn_Bjørklid, Frokor, Geanixx, Jon Harald Søby: @Kaitil, Kimsaka, Kjetil_r, Løken, Ordensherre, Pirker: @Pmt, Profoss, Sauer202, Soulkeeper, Ssolbergj, Telaneo: @Vinguru, Wikijens: Beklager om dette oppleves som spamming. Danmichaelo (talk) 18:10, 1 November 2015 (UTC)
Alias er, tross alt, bedre enn "kallennavn" (bortsett fra i noen få tilfeller). Kimsaka (talk) 19:03, 1 November 2015 (UTC)
Selv har jeg ingen innvendinger. Mvh. Kjetil_r (talk) 21:02, 1 November 2015 (UTC)
Jeg har heller ingen innvendinger, Alias er mindre tvetydig enn kallenavn. Profoss (talk) 21:05, 1 November 2015 (UTC)
Jeg foretrekker også alias. --Wikijens (talk) 23:04, 1 November 2015 (UTC)
"Alias" er kanskje ikke perfekt, men langt bedre enn "kallenavn". For historiske personer kan "Alternative skrivemåter" ofte dekke bedre, men her må det finnes noe som favner vidt nok, så jeg går også for "alias". Kaitil (talk) 06:41, 2 November 2015 (UTC)
Siden det ser ut til at de fleste bidragsyterne er mest opptatt av samtidsproblematikk, kan jeg illustrere problemet med den historiske personen Jean Mouton som levde på 1400- og 1500-tallet: foruten Jean Mouton oppgir ulike kilder navnet som Jean de Hollingue, Jean de Hollingue dit Mouton, og i ulike permutasjoner med for- og etternavnene Jehan, Moton, Motone, Houllingue, Houlligue, Holligue. "Kallenavn" er det helt klart ikke. "Alternative skrivemåter" ville vært mest dekkende, men "alias" får holde. Kaitil (talk) 08:03, 2 November 2015 (UTC)
«Også kjent som» ville kanskje vært bedre? Men om det må være ett ord, syns jeg «alias» er en bedre løsning. Asav (talk) 14:20, 2 November 2015 (UTC)
Mulig jeg er helt på viddene, men hos meg står det «Også kjent som». --Anne-Sophie Ofrim (talk) 11:24, 4 November 2015 (UTC)
Neida, det stemmer at alias/kallenavn er markert som «Også kjent som» en del steder, og det kommer det til å fortsette å gjøre. Danmichaelo (talk) 23:04, 8 November 2015 (UTC)
Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår rekkevidden av dette. Hvis det dreier seg om en label/etikett på Wikidata med en alternativ nevneform, ser jeg det ikke noe stort problem å kalle det "alias". Men Jeblad nevner meldinger der ordet forekommer, og da lurer jeg på om det ligger noe mer bak. Vinguru (talk) 11:58, 4 November 2015 (UTC)
Det dreier seg om alternative navneformer for elementer på Wikidata, ja. Men det må jo endres overalt der det brukes i grensesnittet på Wikidata, slik at det ikke står «alias» noen steder og «kallenavn» andre steder. Danmichaelo (talk) 23:04, 8 November 2015 (UTC)
Alias synes bedre i mine ører. —Cocu— t 20:02, 4 November 2015 (UTC)
Enig med Cocu, alias høres mye bedre ut.--Telaneo (talk) 08:10, 7 November 2015 (UTC)
Alias er greit for meg. --Frokor (talk) 08:45, 7 November 2015 (UTC)
Alias går an, men i mine ører høres det ut som et dekknavn, som Spiderman for Peter Parker, eller Bruce Wayne for Batman. Alias er forøvrig et latinsk ord, ikke norsk, som betyr "ellers". En helt grei norsk skrivemåte er å si "også kalt". Men jeg vil ikke hoppe i taket hver gang jeg ser det. Spørsmålet er heller om jeg skriver "også kalt", vil en annen komme etter og erstatte det med "alias"? --Finn Bjørklid (talk) 00:58, 9 November 2015 (UTC)
«Også kjent som» er allerede i bruk en del steder (mulig vi kunne brukt «Også kalt» i stedet), så alias er heldigvis ikke noe som dukker opp altfor mange steder. Men i noen sammenhenger trengs et substantiv. Danmichaelo (talk) 21:32, 17 November 2015 (UTC)
Hvorfor er det kun noen steder, som hos meg, at det står også kjent som (et begrep jeg for resten liker bedre enn alias)? Mvh. Orf3us (talk) 07:00, 11 December 2015 (UTC)

Ja til 'Alias'. - Ssolbergj (talk) 20:42, 17 December 2015 (UTC)

Wikimania 2016[edit]

Only this week left for comments: Wikidata:Wikimania 2016 (Thank you for translating this message). --Tobias1984 (talk) 11:17, 25 November 2015 (UTC)

Religion?[edit]

På sida no:Diskusjon:Ricky Gervais tok brukeren Psykoforsker opp et spørsmål jeg har tenkt på en stund, men av ulike grunner ikke har brydd meg med å ta opp. Siden det viser seg at også andre har tenkt på det samme, gjør jeg et forsøk likevel: infoboksene med data fra Wikidata viser for en del biografier Religion ateisme. Ledeteksten er en direkte oversettelse av "religion" på andre språk, så vi snakker ikke om feil oversettelse, men Psykoforsker har selvsagt rett i at ateisme ikke er en religion (i så fall må jeg finne noe annet å ikke tro på). Vi får se i øynene at det ikke går å stoppe innleggelsen av verdien "ateisme" i dette feltet, så mitt forslag er at vi på norsk endrer ledeteksten fra religion til noe som bedre harmoniserer med det som legges inn, f.eks. "trossystem", "livssyn" o.l. Mvh Kaitil (talk) 08:30, 1 December 2015 (UTC)

Livssyn holder jeg så en knapp på. Mvh. Orf3us (talk) 09:29, 21 December 2015 (UTC)

Jean Sibelius[edit]

Det er mulig jeg har skapt litt krøll ved å flette Q18332979 og Q21199731. De var tilsynelatende den samme frimurerloge. Det jeg ser er at i infoboksen til Jean Sibelius, vil Q-en ikke forsvinne, slik meningen var. Jeg ber ydmykt om assistanse!--Trygve W Nodeland (talk) 09:10, 2 January 2016 (UTC)

Det ser ut til at Jean Sibelius fortsatt er medlem av Q21199731. At denne er en omdirigering til Q18332979 ser ikke systemet ut til å ta hensyn til. Du må vel da gå igjennom alle referanser til Q21199731 og erstatte de med Q18332979 manuelt. Eller så kan det hende det tusler en bot rundt som vil fikse dette etterhvert. Ters (talk) 16:09, 2 January 2016 (UTC)
@Trygve W Nodeland, Ters: Det er botter som går rundt og fikser dette, så det vil typisk være gjort etter én til to dager. Slike botter fungerer som regel ved hjelp av nattlige diffdumper; se for dere en diff for en Wikipedia-artikkel, bare at det er for hele Wikidata for én dag. Slike slippes daglig med mindre noe går gærent, og en god del botter (blant annet den som går gjennom såkalte «constraint violations») bruker disse i stedet for sanntid. En kan godt erstatte det manuelt, men det vil nok komme en bot relativt kjapt og fikse det så en slipper. Jon Harald Søby (talk) 17:16, 2 January 2016 (UTC)

Verdi (Property) Embedte[edit]

Finnes det noen verdi (Property) for Embete eller skal/kan man bruke Beskjeftigelse (P106) ? mvh --Pmt (talk) 21:05, 15 January 2016 (UTC)

Kan position held (P39) duge? - Soulkeeper (talk) 15:30, 17 January 2016 (UTC)
Tror heller jeg da vil gå for occupation (P106) men et embedte er vel litt spesielt i om med at det er utnevnelse I statsråd/kongen. Er det mulig å opprette dette som Property forresten ? --Pmt (talk) 16:49, 21 January 2016 (UTC)

Lenker i infoboks biografi[edit]

Noen opplysninger i infoboks biografi som hentes fra WD kommer ut med lenker til vedkommende artikkel, mens andre ikke gjør det. Artikkelen om Hermann Grimm på Wikipedia på norsk er ett eksempel. Boksen lenker til ektefellen og faren, men ikke til kirkegården hvor han ligger gravlagt. Hva er grunnen til forskjellen?--Trygve W Nodeland (talk) 10:07, 20 January 2016 (UTC)

Det er visst ikke alle parametre det blir lenket til, f.eks. barn, se her, men det kan kanskje omgjøres? Mvh. Orf3us (talk) 19:32, 20 January 2016 (UTC)
Barn har fått blålenke nå :-) Haros har fikset det. Jeg oppdaterte på diskusjonsiden du viser til. Min bønn til mal-kompetente: Fiks blålenker for flere felt! Kimsaka (talk) 09:30, 28 February 2016 (UTC)
Det var en gledelig nyhet, takk! Mvh. Orf3us (talk) 11:32, 28 February 2016 (UTC)

Avisartikler (papiraviser) som direkte kilder på Wikidata[edit]

Jeg har prøvd meg fram litt med å legge inn kilder direkte på utsagn i Wikidata uten at ting er hentet fra noen bestemt wiki. For webadresser er det jo greit nok å bare slenge med reference URL (P854) under referanser, selv om jeg ikke vet om det nødvendigvis er noen god måte å gjøre det på. Men for eldre avisartikler er det nødvendigvis litt mer komplisert, men jeg fant guiden på Help:Sources#Scientific, newspaper or magazine article. Mitt eksempel er kanskje ikke det mest nyttige i verden, men for åpningen av Mostøyltunnelen (Q11990091) la jeg inn avisartikkelen Mostøylbakken er blitt historie (Q22307059) som referanse. Ble dette riktig, eller burde jeg ha gjort det på en annen måte? Jeg la også inn link til artikkelen digitalt (bak betalingsmur) med reference URL (P854), men skulle den kanskje heller vært archive URL (P1065) siden den digitale utgaven kun er et arkiv og ikke original utgivelse?

Og en litt annen sammenheng; Er referansekoblingene mellom 2013 Tour of Norway Race Manual (Q22329030) og 2013 Tour of Norway (Q12007218) fornuftige? Bergenga (talk) 22:34, 4 February 2016 (UTC)

Geokoordinater fra Wikipedia til Wikidata og omvent[edit]

Finnest det noen måte for å importere geokoordinatene i Wikipedia til WikiData ? mvh --Pmt (talk) 11:52, 8 February 2016 (UTC)

NVDB - Nasjonal Vegdatabank[edit]

Norske tunneler og bruer er søkbare i Vegvesenets vegkart, og der har de en (nisifret?) objekt-id som kan sjekkes med følgende URL:

https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hva:(~)/hvor:()/vegobjekt:$1

der $1 er den nisifrede ID-en. Eksempel: 272316997 = Drammensbrua sørgående, 272318587 = Fjågesund bru 78731474 = Lærdalstunnelen.

Jeg ønsker meg en ny egenskap for NVDB objekt-ID, på samme måte som GeoNames-identifikator eller SSRs navne-ID. Jeg forsøkte meg på Wikidata:Property proposal, men klarte ikke å fylle inn søknaden riktig. Kan noen hjelpe? -PeterFisk (talk) 13:56, 11 February 2016 (UTC)

Den samme ID'en kan også brukes via NVDB API:

https://www.vegvesen.no/nvdb/api/vegobjekter/objekt/$1

Eksempel for Fjågesund bru -PeterFisk (talk) 14:08, 11 February 2016 (UTC)

Sånn til info så er SSR-ID planlagt utfaset, så det er det ingen vits i å bry seg om det. Uansett så er det egentlig den fysiske objekt id-en i SSR som hadde vært relevant, da våre artikler/entiteter stort sett omhandler stedet, ikke navnet. Ters (talk) 16:41, 11 February 2016 (UTC)
Navnet skal påføres kilde, se Q397876#P1448. Jeblad (talk) 22:45, 12 February 2016 (UTC)
Det er litt sammenblanding av begrepene navn og skrivemåte her, samt en feil. Det som ligger I P1850 er offisielt navn, mens det som ligger I P1448 er både den lovlige skrivemåten og en utdatert skrivemåte som det offentlige ikke har lov til å bruke. Og hvor i alle dager har de(n) som har laget faktaarket fått begrepet bruksverdi fra? Jeg kan bare riste oppgitt på hodet. Ters (talk) 09:29, 13 February 2016 (UTC)

@PeterFisk: Eigenskapsframlegg er no oppretta. --Njardarlogar (talk) 10:35, 21 July 2018 (UTC)

Takker! --PeterFisk (talk) 21:11, 28 July 2018 (UTC)

Et Stedts Norrønne navn[edit]

Finnest det noen verdi for å angi et steds norrønne navn ? mvh--Pmt (talk) 21:52, 11 February 2016 (UTC)

Det finnes "name in native language" (P1559), men den gjelder bare personer, og passer vel ikke helt sammen. Hva i alle dager skal dette brukes til?--Telaneo (talk) 16:54, 12 February 2016 (UTC)
Egentlig burde det vel være mulig å legge inn norrøne navn på samme måte som vi legger inn norske, svenske, danske og engelske navn. Ters (talk) 17:07, 12 February 2016 (UTC)
Q397876#P1448, men med norrønt (non), som ikke er satt opp. Jeblad (talk) 22:44, 12 February 2016 (UTC)

Wikidata:Requests for comment/Reforming the property creation process[edit]

See the above RFC for some proposals to reform the property creation process. MediaWiki message delivery (talk) 06:29, 20 March 2016 (UTC) (on behalf of Rschen7754)

Sletting av element[edit]

Noen burde slette " Ingen etikett definert (Q5360430) ". Jeg har flyttet interwikiene til Den lille redningsskøyta Elias (Q4578438) --Ezzex (talk) 22:41, 24 March 2016 (UTC)

Førstnevnte dreiser seg om en TV-serie, mens sistnevnte er om en bok. Jeg er ingen wikidata-ekspert, men jeg tror at vi ønsker å ha to elementer i slike tilfeller. Mvh. Kjetil_r (talk) 13:27, 26 March 2016 (UTC)

norske valgkretser[edit]

Jeg har lyst til å begynne å legge til riktig valgkrets for stortingspolitikere. Skal jeg opprette egne elementer for «valgkretsen Oslo», «valgkretsen Akershus» osv., eller skal jeg benytte de eksisterende fylkeselementene («Oslo», «Akershus», …)? Mvh. Kjetil_r (talk) 13:20, 26 March 2016 (UTC)

Jeg tror valgkretser funksjonelt er identisk med fylker? Jeblad (talk) 23:05, 28 March 2016 (UTC)
Her er det tydeligvis noe begrepsforvirring. Slik jeg kjenner det, så er det gjerne flere valgkretser per kommune. Valgloven bruker begrepene valgdistrikt, valgkrets og stemmekrets. Det ser til at valgdistrikt er det som tilsvarer fylkene, mens stemmekrets tilsvarer valgkretsene jeg kjenner til. Loven definerer ikke hva en valgkrets er, og bruker bare begrepet to ganger, i samme punkt. Ters (talk) 05:30, 29 March 2016 (UTC)
Greit nok, valgdistrikt er et mer korrekt begrep. Men husk at frem til 1953 var ikke valgdistriktene sammenfallende med fylker; for eksempel var alle landkommuner i Oppland i ett distrikt, mens byene var i et annet distrikt (Kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker). Skal man anse «landkommunene i Oppland (før 1953)» som det samme distriktet som «hele Oppland (etter 1953)»? Mvh. Kjetil_r (talk) 21:39, 29 March 2016 (UTC)

Wikidata:Hovedside[edit]

Ser ut som Wikidata:Hovedside er noe helt annet enn Wikidata:Main Page/Content/nb og Wikidata:Main Page/Content/nn (dvs vi skulle ha oversatt Wikidata:Main Page/Content/en). Antakelig har vi laget noe annet på et eller annet tidspunkt uten at vi har passet på å følge med på hva andre har gjort. Jeblad (talk) 23:03, 28 March 2016 (UTC)

Det er sant. Siden var ikke oversettbar i begynnelsen, men nå har den visst blitt det. Ser at f.eks. tyskerne har lagt inn omdir. fra Wikidata:Hauptseite til Wikidata:Main Page, så jeg gjorde samme med vår Wikidata:Hovedside. Har gjort ferdig mesteparten av oversettelsen til bokmål. Danmichaelo (talk) 16:56, 4 April 2016 (UTC)
Tenkte mest på at siden var skalerbar, og at vi ikke hadde fått med oss det. Jeg drar ofte ned bredden for å få plass til andre ting, det var grunnen til at jeg ble klar over at noe var annerledes på den engelske forsiden. Vi burde fått til det samme på nowiki, men det blir vel en endeløs diskusjon. Jeblad (talk) 19:24, 4 April 2016 (UTC)
Ser ut som om skalering i desktop-mode ikke fungerer som det bør på mobiler, det betyr muligens at noe fortsatt tvinger opp bredden. Bør vel finne ut av dette før det startes noen diskusjon på nowiki om å gjøre noe lignende. Jeblad (talk) 19:31, 4 April 2016 (UTC)

Dette elementet bør slettes[edit]

Element "Ingen etikett definert" (Q18154701) bør slettes da det er det samme som Superstition (Q4445572). Jeg har flyttet engelsk og italiensk interwiki over til til sistnevnte.--Ezzex (talk) 19:41, 14 April 2016 (UTC)

Har flettet dem. Danmichaelo (talk) 22:28, 16 April 2016 (UTC)

Commons-kategorier på nettsted[edit]

Venligst slutt å legg til commonskategorier som her https://www.wikidata.org/wiki/Q160946#P856 Det var en filmartikkel der det autolenket til et geografisk sted. Meningsløst.--Ezzex (talk) 16:55, 24 April 2016 (UTC)

Påhekting av artikkel[edit]

Er det noen som kan hekte Toya og Heidi til wikipedia bokmål. Den hesikes dritten funker ikke.--Ezzex (talk) 07:34, 2 May 2016 (UTC)

Løst--Ezzex (talk) 08:21, 2 May 2016 (UTC)
Takk--Ezzex (talk) 09:30, 8 May 2016 (UTC)

Endring av tittel på element ?[edit]

Kan man endre en tittel på et element uten av det endres for andre wikipediaer? F.eks norsk tittel på engelsk film.--Ezzex (talk) 09:32, 8 May 2016 (UTC)

Jeg er litt usikker på hva du mener med tittel, men hvis du sikter til etikett/label, så er den for hvert språk. Endrer norsk etikett for et element/item, så vil dette også gjelde alle Wikipediaer, men det er vel ikke noe poeng i at andre wikipediaer skal vise feil norsk tittel på en film, hvis de i det hele tatt viser det. Sannsynligvis viser de bare etiketten for sitt språk. Hvis tittel faktisk er en egenskap/property, så er jeg mer usikker på hvordan greia er. Ters (talk) 05:20, 9 May 2016 (UTC)

Veldig mange språk å velge mellom når man skal legge til nytt element[edit]

Når jeg skal lage nytt element så for jeg beskjed om å velge språk. Denne funksjonen er imidlertid svært tungvindt da den inneholder en oversikt over omtrent alle språk som finnes på jorden (hensiktsmessig for oss??) - og den er også rotete organisert. Jeg måtte lete lenge for å finne norsk bokmål og funksjonen virker ikke å være organisert alfabetisk--Ezzex (talk) 10:36, 25 May 2016 (UTC)

I motsetning til språkene man har å velge mellom på eksisterende elementer, så blir tydeligvis ikke denne lista styrt av språkboksene man har på brukersiden. Kan det likevel være at språket man har valgt for brukergrensesnittet styrer hva som automatisk blir valgt? Forøvrig ser det ut til at lista kanskje er alfabetisk etter ISO språkkode. Ters (talk) 04:37, 26 May 2016 (UTC)
Still deg på språk og skriv «norsk» på tastaturet, så hopper du raskt frem til norsk bokmål. Mvh. Orf3us (talk) 17:20, 28 May 2016 (UTC)
Dette er egentlig en bug. Dessverre gjelder det i praksis bare bokmål og et par andre sære språk, og det ser ut som det drøyer med å få fikset det. Danmichaelo (talk) 20:17, 29 May 2016 (UTC)
Takker for svarene og håper det blir gjort noen forenklinger i nær fremtid.--Ezzex (talk) 19:41, 12 June 2016 (UTC)
Nå oppdaget jeg plutselig at det har blitt fikset. Bra! Danmichaelo (talk) 18:23, 22 June 2016 (UTC)

Kunne noen slette disse sidene ?[edit]

Det gjelder (Q24568278) og (Q24568267). Jeg fant ut at det skulle veldig lite til for å opprette nytt element på wikidata. --Ezzex (talk) 19:40, 12 June 2016 (UTC)

La de til på WD:RFD før jeg kom på at det sikkert hadde holdt å pinge Jon Harald Søby. Danmichaelo (talk) 18:21, 22 June 2016 (UTC)
✓ Gjort. 👍 Jon Harald Søby (talk) 21:53, 22 June 2016 (UTC)
Takk.--Ezzex (talk) 01:45, 14 July 2016 (UTC)

Netflix-identifikator i filmelementer[edit]

Hvorfor er Netflix-identifikator innlagt som en mulighet for filmelementer? F.eks denne som bare lenker til en generell netflix-side.--Ezzex (talk) 16:35, 12 July 2016 (UTC)

Filmen kan være på Netflix, men ikke i din region. Da sendes du bare til den generelle siden.--Telaneo (talk) 19:08, 16 July 2016 (UTC)

Knut Knutsen og Knut Knutsen (Arkitekt)[edit]

Kan noen hjelpe med disse sidene. Jeg prøver å flette, men.... etter det jeg kan se så er den ene siden en pekerside på Wikipedia, men inneholder data om arkitekten Knut Knutsen. Mens da side Knut Knutsen (Arkitekt) også inneholder data om Knut knutsen (Arkitekt) mvh --Pmt (talk) 22:24, 24 July 2016 (UTC)

Eiktunet[edit]

Det finnes to objekter for Eiktunet: Q15730205 (knyttet til Commons-kategorient Eiktunet) og Q25426421 (knyttet til no:wp-oppslaget Eiktunet friluftsmuseum). Disse omhandler samme sak, men jeg er ikke sikker på hvordan man rydder opp og kobler riktig. Kan noen som kjenner systemet bedre, kikke på dette? -- Vinguru (talk) 07:44, 10 August 2016 (UTC)

Bare sånn for å gjøre det mer komplisert, så ser det ut til at det heter Eiktunet kulturhistoriske museum. Riktignok er Eiktunet vanlig kortform. Nå aner ikke jeg hvordan dette gjøres, men jeg mener sånn sett at Q15730205 er den mest riktige å beholde. Den har litt mer innhold også. Ters (talk) 17:57, 10 August 2016 (UTC)
Tysk og norsk er nå flettet sammen. Fint bilde på den tyske. Mvh. Orf3us (talk) 20:04, 10 August 2016 (UTC)
Tack så hemskt mycket Vinguru (talk) 06:39, 11 August 2016 (UTC)

Municipality item for Tromsø[edit]

When adding statements to items on Wikidata:Database reports/items without claims categories/nowiki, I came across two items for the same municipality. I added it to Wikidata:Interwiki_conflicts/Unresolved/2016#Tromsø (Q1324429)/Tromsø (Q26087) as I wasn't going to figure out what would be the preferred way of solving it. There may be 3 or 4 similar items.
--- Jura 17:30, 13 August 2016 (UTC)

Nynorsk och särskiljningsled?[edit]

Ska sådana artikelrubriker som "X i Uppland" på nynorsk ses som ett namn med särskiljningsled, eller betraktar ni hela namnet som "namn" och därmed också lämplig att ta med i "label"? -- Innocent bystander (talk) 15:09, 24 August 2016 (UTC) (Kom hem från Noreg i fredags förresten, kom in via Meråker, ner till Ålesund sedan hem via Röros. Kempeflott land ni har!)

 :) Generelt skal bare X med i label, ja, og det er ikke noen forskjell mellom bokmål og nynorsk selv om nnwiki har valgt å disambiguere med "i Y", mens nowiki bruker "(Y)". Unntaket som bekrefter regelen er Mo i Rana (Q59169), som har endt opp som godkjent navneform. Danmichaelo (talk) 19:50, 2 November 2016 (UTC)
Akkurat den SSR-registreringen der er jeg litt skeptisk til om er korrekt. Jeg skal ta kontakt med de som jobber i Kartverket, men det kan ta litt tid før de eventuelt får fikset det. Ikke det at jeg trekker i tvil at Mo i Rana er godkjent, det går på hva som er et navn og hva som er en skrivemåte av et navn. Ellers så betyr ikke godkjent stort. Det betyr bare at noen klarte å skrive "Mo i Rana" i en offentlig publikasjon før 1. juli 1991, og at ingen har tatt seg bryet med å fatte noen vedtak angående navnet siden. Det at man har valgt å anbefale Mo i Rana over bare Mo sier riktignok noe, men her begynner min mistanke om at noe ikke er registrert helt riktig å gjøre seg gjeldende. Ters (talk) 20:54, 2 November 2016 (UTC)
Undantag finns alltid. "Mo i Rana" är nog vad vi är vana att kalla det på svenska också. "Skånes Tranås", "Smålands Farstorp" är välkända begrepp i Sverige, även om de kanske inte alltid används lokalt. -- Innocent bystander (talk) 02:18, 3 November 2016 (UTC)

Fletting[edit]

Kan en kompetent person hjelpe med å flette Q27030931 og Q18135495 ? Hebue (talk) 08:32, 26 September 2016 (UTC)

Consider it done. Mvh. Orf3us (talk) 14:14, 27 September 2016 (UTC)
Nice! Hebue (talk) 22:21, 27 September 2016 (UTC)

Rollelister i lange TV-serie[edit]

Rollelister for langtlevende TV-serier (ofte såper) kunne med fordel ha vært lagt på Wikidata slik at de ble oppdatert samtidig på alle wikier. Jeg legger merke til at på flere norske artikler er slike lister ofte ikke oppdatert på en 5-6 år. De ble i sin tid lagt inn av en ivrig seer eller bidragyter som kanskje har falt i fra eller mistet interessen for temaet.--Ezzex (talk) 14:33, 24 November 2016 (UTC)

Sletting av (Q27956821)[edit]

Kan noen slette (Q27956821). Det eksisterer allerede en versjon av den.--Ezzex (talk) 22:44, 4 December 2016 (UTC)

Sletting av Lomax (Q11986717)[edit]

Kan noen slette Lomax (Q11986717). Den er allerede er under originaltittelen. TV-serien Travelling Man--Ezzex (talk) 00:35, 8 December 2016 (UTC)

Fletting eller sletting eller begge deler[edit]

Jeg har kommet i skade for å opprette element Q28100465 uten å vite/sjekke at element Q23746153 allerede fantes. Kan noen fikse (og gjerne fortelle meg om det er noe jeg selv kan rette opp). Hebue (talk) 22:56, 1 January 2017 (UTC)

Om du ikke vil be om sletting kan du jo gå til Innstillinger -> Tilleggsfunksjoner og huke av under Wikidata-centric for Merge: This script adds a tool for merging items. Da kan du nokså enkelt merge - slå sammen - to elementer. Kimsaka (talk) 13:04, 19 January 2017 (UTC)

P131 Østlandet?[edit]

Jeg ser at noen har endret P131 på norske fylker til å angi regioner som Østlandet, men er nå egentlig Østlandet en administrativ enhet? Det kan riktignok være at noen myndighetsorganer har en inndeling som følger denne grensen, men ofte er dette bare nesten. Ters (talk) 04:42, 27 March 2017 (UTC)

I Sweden (Q34) använder jag både kommun och landskap i P131. Det är inte ofta svenska landskap används idag, men det händer ibland. Det är många saker man kan fundera på runt användningen av sådant som "administrativa enheter". När jag har med en svensk kommun att göra, och det har jag ganska ofta, så har jag absolut inte med ett stycke avgränsat land att göra. Jag möter då en myndighet vars ledning tillsätts vid demokratiska val. Vissa av de skrivelser jag skickar in till kommunen, hanteras av folkvalda, men vanligen mest med tjänstemän. Någon relation till några administrativa gränser har jag aldrig. -- Innocent bystander (talk) 19:13, 28 March 2017 (UTC)
Det er jo de administrative grensene som avgjør hvilken kommune du skal kontakte, så du må jo forholde deg til dem. Ters (talk) 04:31, 29 March 2017 (UTC)

Hente qualifiers fra Wikidata[edit]

Noen som har peiling på hvilken syntaks man bruker for å hente en qualifier fra Wikidata som supplement til et statement? --Cavernia (talk) 08:13, 28 March 2017 (UTC)

Det ser altså ut til at det fortsatt ikke er utviklet noen måte å hente qualifiers på. Det må da antagelig lages i Lua. Er dette noe f.eks. @Stigmj: har kompetanse på? --Cavernia (talk) 22:13, 28 March 2017 (UTC)
Qualifiers er tilgjengelig i Lua, de er ikke tilgjengelig via parser functions. Jeblad (talk) 16:58, 2 April 2017 (UTC)

Danmark[edit]

På listerialistene mine kommer Danmark opp som rødlenke. "Vårt" Danmark har (Q756617) med noen-og-seksti lenker, mens det andre Danmark, det som dukker opp hos listeria, er Q35 med nesten tohundre lenker. Burde de vært flettet et sted? Paaln (talk) 14:16, 12 April 2017 (UTC)

Det skal ikke være enkelt.... Q35 beskriver ...portion of the Kingdom of Denmark in mainland Europe. Q756617 beskriver ...Greenland, Denmark and the Faroe Islands. Som da egentlig vel er beskrevet på Wikipedia som W:Riksfellesskapet og som har (Q1191549).... political relationship between the constituent countries of the Kingdom of Denmark.

Og på norsk og dansk Wikipedia bruker Q756617 for artikkelen Danmark, mens tysk og engelsk Wikipedia bruker Q35 for sin artikkel. Mvh --Pmt (talk) 20:22, 13 April 2017 (UTC)

Flertallsbenevning av enheter[edit]

Det er en god del parametre i Wikidata som er oppført med en enhet, f.eks. meter, liter, tonn, år, etc. Disse eksemplene er det uproblematisk å hente automatisk fra infobokser, men så har vi noen enheter som har annerledes benevnelse i entall og flertall, f.eks. norsk(e) krone(r) og nautisk(e) mil. Henter man en slik property fra Wikidata blir det stående i entall f.eks. "600 000 norsk krone" eller "300 nautisk mil", selv om det nesten i 100 % av tilfellene skal være flertall. Finnes det en praktisk måte å løse dette på? --Cavernia (talk) 12:13, 15 April 2017 (UTC)

Vet ikke, men dette er jo en problemstilling som gjelder for alle språk. Man kan nok fikse det i en Lua-modul lokalt på hvert prosjekt (som dette), men skulle nesten tro at det kom en løsning for det direkte på Wikidata etterhvert. Danmichaelo (talk) 18:04, 27 April 2017 (UTC)

Mel Brooks[edit]

Jeg fjernet en drøss med utmerkelser som var lagt inn som element på Mel Broks. Dette ble automatisk overført til infoboks på wikipedia. En 25-30 utmerkelser stablet over hverandre på bunnen av boksen, helt meningsløst og veldig stygt. Dette er missbruk av wikidata.--Ezzex (talk) 23:54, 16 April 2017 (UTC)

Hei! Ezzex jeg tror ikke at du kan fjerne utmerkelsene fra Wikidata. Det er jo en Wiki som er felles for alle språkWikier, så det kan jo være at andre wikier bruker disse elementene på en eller annen måte. F.eks i lister over personer som har motatt en spesifikk utmerkelse. Dersom du ikke vil ha med utmerkelsene i den norske lokale infoboksen så må vel det gjøres via Visual Editor i biografimalen som ligger der. Helt hvordan det gjøres i den norske malen vet jeg ikke. Tror det har noe med å sette "uten" i linjen for utmerkelser i infoboksen. mvh --Pmt (talk) 18:24, 17 April 2017 (UTC)
Bedre vi avvikler hele prosjektet.--Ezzex (talk) 19:52, 17 April 2017 (UTC)
Ja... ja... men i mellomtiden kan jeg jo legge inn utmerkelsene på nytt og få noen til å hjelpe til med å fikse den norske infoboksen slik at den ikke viser utmerkelser. --Pmt (talk) 20:12, 17 April 2017 (UTC)
Puh.. jeg begynner bare å bli litt lei av disse tekniske tingene som man må spørre andre om å gjøre. Det var jo en merkelighet i går også som Jon Harald Søby måtte fikse. Får heller hive ut hele infoboksen til Mel Brooks da.--Ezzex (talk) 20:28, 17 April 2017 (UTC)
Nei.. nei..Så mye som du bidrar og akkurat innenfor ditt område må jo Wikidata være et utmerket verktøy. Hjelp får man jo. Mvh --Pmt (talk) 20:53, 17 April 2017 (UTC)
Jeg synes Wikidata i seg selv fungerer ganske greit. Det er det at noen tilsynelatende ønsker å gjøre Wikipedia til en slave av Wikidatas databasenatur som jeg synes skurrer, fremfor å la Wikidata være et verktøy for Wikipedia. At Wikidata inneholder komplette oversikter over en ting, være det seg utmerkelser eller barn (som tidligere har vært tema), bør jo bare være positivt. For at Wikipedia skal kunne benytte Wikidata til å ha sentralt vedlikehold av dette uten å samtidig overlesse infobokser, så trenger Wikidata åpenbart en måte å rangere viktigheten av ting. Da vil infobokser kunne be om de viktigste, mens et dedikert avsnitt lenger ned i artikkelen, eller kanskje en dedikert listeside, kan be om alle. (Eller så kan infoboksen ha en vis alt-knapp.) Det vil kanskje bli noe krangling om hva som er viktig og ikke, men det vil ikke være en ny problemstilling. Riktignok vil disputten spenne over en større gruppe bidragsytere. Men ellers så virker læringskurven en god del brattere på Wikidata. På Wikipedia er det jo i utgangspunktet bare å skrive noe ren tekst, og så funger jo for så vidt det. Så kan man pynte på med formatering etterhvert som man lærer det. På Wikidata må man forstå en god del ting først. Hvis man kommer med noen nye typer data må man også opprette i alle fall én «P-side» først. Tråkker man feil der, så kan man ikke rydde opp selv. Da må det vel en administrator til. Ters (talk) 05:10, 18 April 2017 (UTC)

Det å opprette en P-side = Property= Egenskap er ikke bent fram. I følge hjelpesidene... Før en ny egenskap opprettes må den diskuteres her. Når det etter en viss tid har fremkommet nok støtte til egenskapen, samt lite eller ingen kritikk av den, kan den opprettes av en egenskapsoppretter eller en administrator. Jeg har prøvd for en property men har ikke greid å få gjennomslag (ennå)... det å gi element en rang på Wikidata vil vel ende opp I en lang diskusjon med alle brukerne på alle språkWikier. Rangering og utvalg må vel heller komme på den "lokale" infoboksen. Mvh --Pmt (talk) 08:36, 18 April 2017 (UTC)

Problemet er at hvis man skal eksplisitt angi på prosjektene hva som skal med i infoboksene, så forsvinner hele poenget med å bruke wikidata i infoboksen i det hele tatt. I alle fall for ting som barn. For utmerkelser innen filmbransjen kan man kanskje legge inn et filter for alle kjente Oscar-, Emmy- og Golden Globe-kategorier. Men nå er det jo en generell utmerkelse-egenskap og en generell infoboks, så da blir det ikke bare filmrelaterte utmerkelser som skal inn i infoboksen, men også utmerkelser innen musikk, litteratur og jeg vet ikke hva. Det blir et monster. Og så er det jo slik at for mindre og mer lokale kjendiser, så er mindre og mer lokale utmerkelser relevante av mangel på noe større. Ters (talk) 17:49, 18 April 2017 (UTC)
Løsningene ligger nok i infoboksene på en eller annen måte. Haros har laget en løsning for sammenleggbare lister i infobokser, så jeg prøvde å legge det inn for utmerkelser-feltet i. Nå ser no:Mel Brooks ryddigere ut. Enig, Ezzex? Nå funker det også å sette |utmerkelser=uten, som Pmt var inne på (det funker ikke for alle felt enda, men skal prøve å fikse flere). Hadde vært interessant med filtre av typen "kun utmerkelser relatert til film", men det er nok litt mer jobb å fikse.. Danmichaelo (talk) 17:58, 27 April 2017 (UTC)
Ser bra ut nå ja. Det er jo en drøss med slike filmpriser. Dette har jo est ut siden 1970-tallet. Tror kanskje en får satse på de mest anerkjente (Oscar, Gullpalmen, BAFTA, Golden Globe, Sølvbjørnen osv)--Ezzex (talk) 18:29, 27 April 2017 (UTC)

Flettede Q-verdier[edit]

Hva skjer med de Q verdiene som et element har nåer de blir flettet? Blir de liggende permanent som en omdirigering? Mvh --Pmt (talk) 17:46, 25 April 2017 (UTC)

Eller forsvinner de bare ut i Cybersapace........ (sorry matte bare)

Blir liggende som omdirigeringer. Danmichaelo (talk) 19:47, 26 April 2017 (UTC)

Autogenererte artikler på jv og ms[edit]

Se f.eks. Q15143799 som er identisk med Q11969256. Dette er artikler som er automatisk generert på jv og ms, men som for en stor del ikke er koblet til korrekte artikler på andre språk. Finnes det noe initiativ for å få rettet opp i dette? Jeg vil tro det gjelder flere tusen artikler. --Cavernia (talk) 07:29, 6 May 2017 (UTC)

Beskrivelser i oppslag på Wikidata[edit]

Burde beskrivelsene for wikidata-biografier eller andre tidsperiodifiserte artikler inkludere en parentes med tidsperiode for å skille på artikler med likelydende artikkel-tittel siden etiketten helst skal være uten parentes ? Med vennlig hilsen Migrant (talk) 20:16, 9 June 2017 (UTC)

@Migrant: Jeg forstår det slik at etiketten skal ha liklydende betegnelse I etiketten uten parantes og med små bokstaver, bortsett fra egennavn. Og så vil beskrivelsen fortelle hva etiketten er. Se for eksempel Germany, Year Zero (Q540624) og Germany (Q183) Ser ut til at dette vises I søkefeltet også med både etikett og beskrivelse beskrivelse. Dersom det ikke er en bskrivelse på norsk så ser det ut til at første alias hentes Mvh --Pmt (talk) 11:31, 20 July 2017 (UTC)
Hmm, først vil jeg si at det ikke var det beste eksempelet. (Etiketten på filmoppslaget er riktignok etterpå rettet til WP:NOs-artikkeltittel). Så det faller litt ut, men det var jo også forskjellige typer objekter som en film og et land. Hva da med to personer som har samme navn og samme beskjeftigelse som i familien Haugli. Sverre Ingolf Haugli (Q7652282) og Sverre Haugli (Q727763), de har riktignok forskjellige fulle fødselsnavn, men begge brukte tiltale- og omtaleformen Sverre Haugli, og begge var kjent som skøyteløpere. Se gjerne også andre pekersider på WP:NO for navnelikhet og samme beskjeftigelser. Med vennlig hilsen Migrant (talk) 17:20, 20 July 2017 (UTC)
@Migrant: Jeg prøver med et nytt eksempel siden Tyskland falt litt uheldig ut. Oppslaget barn gir vel også en god indikasjon på at Etiketten blir oppsagsord og at beskrivelse følger under for å skille to like etikett oppslag. Jeg mener at det same skjer når jeg søker på Sverre Hauglie. Den ene har beskrivelse ... norsk skøyteløper (1925–1986) som da legger seg på linjen under etiketten når det søkes. Den andre personen med etikett Sverre Haugli kommer også opp I søkefeltet men da med beskrivelse .... norsk skøyteløper født 1982. Dette burdejo være et greit skille på de to personene. Å ta med paranteser med tidsperiode vil jo være å beskrive same tingen to ganger. Men selvsagt, beskrivelsen vil jo være veldig viktig her. Mvh Pmt (talk) 20:36, 20 July 2017 (UTC)
Men barn er jo forskjellig typer. Se sv:Anders Andersson, svensk politiker ? Hvem er det ? Mitt poeng er at man kanskje bør inkludere årstall for alle i beskrivelsene og ikke bare i noen beskrivelser ? Fordi andre og senere opprettede wikidata-objekter kan få samme etikett som tidligere innlagte etiketter, og dermed blir disse å skille på beskrivelsene som etter min mening bør inkludere en slik parentes om tidsperiode. For eksempel brasilianske fotballspillere med likelydende artist-/kallenavn disse skilles på fødselsår og eventuelt dødsår selv om artikkelnavnene på NO:WP er det hele og fulle navnet som regel. Hva med skipsnavn som blir gjenbrukt på forskjellige båter ? Disse skilles vel på eventuelt skipstype og/eller årstall for byggeår eller jomfrutur eller hva det nå var for noe i starten de bestemte seg for. Med vennlig hilsen Migrant (talk) 22:08, 20 July 2017 (UTC)
@Migrant: Angåående Barn så er det jo som du observerer forskjellige ting, faktisk på forskjellige språk også. Men beskrivelsen forklarer jo I noen om ikke alle oppslagene/etikettene hva oppslaget dreier seg om, f.eks etikett Barn, beskrivelse painting by Juho Mäkelä. De forskjellige Anders Anderson har jo en slags stedsbeskrivelse I tilleg i etiketten, men merk uten parantes. De to Andesanderson som kun har det som etikett bør jo da ha henholdsvis svensk lege og svensk fotballspiller I sin beskrivelse. Dette er min oppfatning av bruk av etiketter og beskrivelser og selvsagt ingen fasit. Så da er det bare på beklage at eksemplene ble vanskelige å forstå, og så får du ha en fortreffelig dag videre. Mvh Pmt (talk) 07:35, 21 July 2017 (UTC)
Ja, jeg ser det ikke er brukt parentes for disse svenske politiker-navnebrødrene, men det mener jeg er feil da stedsbeskrivelsene ikke tilhører personenes egennavn men en disambiguering (et tillegg for klargjøre hvem de er) slik at stedsbeskrivelsene bør ligge som en beskrivelse og ikke som et etikett-vedheng. Jeg legger også merke til at nederlandske beskrivelser stortsett/så langt jeg har sett inkluderer den parentesen jeg etterlyser. Med vennlig hilsen Migrant (talk) 10:44, 22 July 2017 (UTC)

Ening med deg der når det gjelder svenskene. En annen navnekonvensjon for Anders Andersson i Valla-Sörgården (Q5553940) på svensk Wikipedia enn på norsk Wikipedia kansje? På norsk Wikipedia ville det jo bli Anders Andersson (1786-1881). Men den norske etiketten kan jo uansett endres til Anders Andersson med beskrivelse: svensk gjestgiver og riksdagsmann. Uten at det innvirker på oppslaget på andre språks wikipedier. Tar forbehold om at det finest to Anders Andesson som begge var riksdagsmenn f.ek. da matte jo født i xxyy komme I tilegg.
For skip kan vel de to no label (Q19399025) få beskrivelse henholdsvis norsk ishavsskute bygget i 1918 og norsk ishavsskute bygget i 1962. Men dette er min oppfatning av tingenes tilstand. Men uansett, artig diskusjon. Mvh --Pmt (talk) 15:42, 22 July 2017 (UTC)

Bot-innlegging fra norsk WP til WD?[edit]

Er det noen som kjører bot som kan legge inn saker fra bokmåls-Wikipedia til Wikidata? Konkret kunne jeg ønske meg en kjøring for biografier, noe ala dette:

Dersom bm-WP har full fødselsdato og
WD mangler fødselsdato
eller
WD kun har årstall for fødselstidspunkt og årstallene stemmer overens
Legg den fulle fødselsdatoen inn på WD
Gi denne fulle fødselsdatoen forrang

Og det samme med evt. dødsdatoer. Dette vil både gi mer opplysninger på WD og gi mer aldersberegning i infoboksene våre... Kimsaka (talk) 19:55, 13 June 2017 (UTC)

Tror Jon Harald Søby / JhsBot har kjørt en del infoboksimportering. Danmichaelo (talk) 16:07, 14 July 2017 (UTC)
Jeg veit ikke helt hvordan jeg skal få til dette selv, dessverre… Men jeg vil for øvrig anbefale dere å spille Wikidata-spillet på mobil, spesifikt fødsels- og dødsdatospillet, det er en veldig effektiv måte å legge inn datoer på, i min mening. Om man setter innstillingene til kun å gjelde Wikipedia på bokmål og nynorsk (men gjerne også svensk og dansk) så går det radig unna. Jon Harald Søby (talk) 00:06, 15 July 2017 (UTC)

Flere språk ad gangen[edit]

Når jeg redigerer i Wikidtata har jeg fire etikettpråkfelter foran meg, i øyeblikket norsk bokmål, dansk, engelsk og svensk. Hvis jeg slår et annet språk til, slår jeg automatisk også et fra således at det alltid ender på fire. Finnes det en måte hvorpå man som default kan se flere språk ad gangen? Jeg savner f.eks. å se postene for hovedspråkene samtidig med de skandinaviske. Mvh. Orf3us (talk) 17:37, 17 July 2017 (UTC)

Hei, snakker du nå om å få flere språk som markert i rødt her? Det får man ved å legge til babelkoder på brukersiden sin. Jeg har for eksempel {{#babel:nb-N|nn-3|en-3|de-1|fr-1|sv-2|da-2|sr-0|pl-0|ru-0}} på brukersiden min, og du vil de at språkkodene matcher språkene jeg får i redigeringsmodus. Hilsen Kjetil_r (talk) 17:56, 17 July 2017 (UTC)
Det var akkurat det jeg snakket om, dette har jeg lurt på lenge. Takk for løsningen, det virker :) Mvh. Orf3us (talk) 21:43, 17 July 2017 (UTC)

Egenskap med hjelpeside[edit]

Hei! er det noen som vet om en Egenskap som har hjelpeside? Mvh Pmt (talk) 11:40, 20 July 2017 (UTC)
Hm.... greide faktisk å finne en side selv :) Pmt (talk) 20:24, 20 July 2017 (UTC)

Brukerinstruksjon P131 Ligger i administrativt område[edit]

Hei! Tolker jeg Wikidata usage instructions (P2559) You only need to add the most local parent admin territory, but check that that item also has a P131, with the next level, and so on. Når jeg tolker dette som at det kun skal legges til det laveste nivået og bare det, når jeg legger inn en verdi for located in the administrative territorial entity (P131). Dvs Kommune for et tettsted, fylke for en kommune osv... Mvh Pmt (talk) 17:18, 28 August 2017 (UTC)

Jeg tolker det også slik i alle fall. Ters (talk) 17:29, 28 August 2017 (UTC)

Wikidata-workshop 18. november[edit]

Hei, alle! Lørdag 18. november planlegger vi i Wikimedia Norge en workshop på Tøyen Startup Village (se kart) om Wikidata-verktøy, hvor man kan lære å bruke verktøy som SPARQL, PetScan, QuickStatements og lignende. Wikimedia Norge kan dekke reisekostnader om noen ønsker å komme fra utafor Oslo-området, så det trenger ikke være noe hinder at man bor langt unna. Påmelding er på wikitreffsiden på bokmålswikipedia, og det er bare å ta kontakt om du har noen spørsmål! Jon Harald Søby (WMNO) (talk) 12:17, 21 September 2017 (UTC)

Norsk betegnelse på juridiske selskapsformer[edit]

Er det noen som kan hjelpe til med å få lagt korrekt norsk betegnelse på selskapsformene Q149789, Q1589009, Q165758, Q18624259, Q5225895 og Q693737? For øyeblikket er Q891723 oversatt fra public company til foretak med generelle kunder, her bør det vel kunne finnes en bedre betegnelse. --Cavernia (talk) 07:56, 28 September 2017 (UTC)

Public company tror jeg er allmennaksjeselskap. Det har ingenting med kundene å gjøre ut fra beskrivelsen på engelsk Wikipedia, så den nåværende oversettelsen bør kanskje fjernes. Riktignok er jeg usikker på om det også er et krav om at det er børsnotert. Ellers er det litt blanding av generelle konsepter og de spesielle særnasjonale implementasjonene av det konseptet. Dermed kan det være at mange av dem deler norsk betegnelse, som også er det samme som benyttes for den særnorske varianten av konseptet, noe som også kan være tilfellet for allmennaksjeselskap. Ters (talk) 15:02, 28 September 2017 (UTC)
Privateid selskap ser i følge Google ut til å være et begrep benyttet av også ganske seriøse norske kilder. Det ser riktignok ikke ut til å være noe formelt begrep, da lovverket ikke ser ut til å bry seg om hvem som er eiere, bortsett fra i særoffentlige selskapsformer. Ters (talk) 16:55, 30 September 2017 (UTC)

Harstads byvåpen[edit]

Noen som gidder å fixe dette? Har prøvd selv, men finner ingen relevant rediger-knapp. Antar det betyr at jeg ikke har lov til å foreta endringen – stemmer det? Hilsen Nording (talk) 13:23, 12 October 2017 (UTC)

Redigeringslenken er klar som dagen for meg (eller edit, siden jeg har valgt engelsk som UI-språk grunnet så-som-så oversettelser), og jeg kan ikke se at jeg skal ha mer rettigheter enn deg. Men jeg er litt skeptisk til å bytte ut svg-bilder meg png-bilder uten å ha noe eget kjennskap til hva som er rett. Svg er så vidt jeg vet å foretrekke, og når det gjelder våpenskjold, så er tror jeg det er ganske mye slingringsmonn innenfor hva som er riktig. Ters (talk) 15:26, 12 October 2017 (UTC)

Yrke: Båtførerprøven...[edit]

Klarer noen med kunnskap om båter og sjømannskap å rydde i Båtførerprøven (Q476246) her? Nå risikerer vi at folk får "Båtførerprøven" som yrke i infoboksene våre... Kimsaka (talk) 17:11, 16 October 2017 (UTC)

Jeg har forsøkt å rydde litt nå. Jeg er litt usikker på hvordan dette best gjøres, men jeg forsøkte å rendyrke sailor (Q476246) som «person som bedriver seiling», og skilte samtidig ut det britiske sertifikatet til Yachtmaster (Q42117624) og det norske sertifikatet til no label (Q42117384). Tror det ble greit. Hilsen Kjetil_r (talk) 19:33, 16 October 2017 (UTC)
Så ser jeg jo nå at det også eksisterer skipper (Q1897112). Når jeg tar ti stikkprøver av olympiske seilere med artikkel på bokmålswikipedia ser jeg at det er en god blanding av bruk av sailor (Q476246) og skipper (Q1897112) som beskjeftigelse. Er det kanskje mulig å få en bot til å rydde opp? For eksempel ved å gå igjennom alle artikler i underkategorier av en:Category:Sailors (sport) og erstatte sistnevnte med førstnevnte? Hilsen Kjetil_r (talk) 19:51, 16 October 2017 (UTC)

Wikidata:Requests for comment/Defining account creators[edit]

I have started this RFC about account creators. --MediaWiki message delivery (talk) 22:00, 21 October 2017 (UTC) (for Rschen7754)

Feil diskusjonsside jar blitt flyttet til den engelske diskusjonssiden == Locations of Würzburg radar (Q1849277) ==

Will there be any limitations using location (P276) for the different places Würzburg radar (Q1849277) was erected during WW2? Breg Pmt (talk) 20:19, 7 November 2017 (UTC)

electoral district (P768)[edit]

As long as electoral district (P768) is a qualifier how can I use it in a template like Template:Infobox officeholder (Q5830052)? Which, in Norwegian wikipedia, is collecting the value from Wikidata. Breg Pmt (talk) 22:43, 10 November 2017 (UTC)

Kan noen legge inn denne ?[edit]

Teatersjef bør legges inn som et alternativ under beskjeftigelse--Ezzex (talk) 15:51, 28 November 2017 (UTC)

Du kan bruke theater director (Q21201635) denne har ikke norsk beskrivelse så du må inn og sette på norsk beskrivelse Bruker:pmt

@Ezzex: Denne kan du jo prøve deg på. Spør om du lurer på noe. Mvh Pmt (talk) 14:55, 29 November 2017 (UTC)

 • @Pmt: Kan du sjekke om no label (Q44082221) ble riktig?--Ezzex (talk) 16:24, 29 November 2017 (UTC)
 • @Ezzex: Hei du har theater director (Q21201635) så det er bare å editere på den Q'en. Du trengte ikke opprette en ny. (for Trøndelag fylke måtte du ha laget en helt ny). Det er vel egentlig som å lage en interwiki lenke i Wikipedia og så bruke de kategoriene som lå på den andre artikkelen. (dårlig forklart...). Jeg antar da at teaterdirektør og teatersjef er den samme betegnelsen. Dersom du mener at teatersjef og teaterdirektør/theatre director er forskjellige ting beholdes selvsagt begge to. Mvh Pmt (talk) 17:27, 29 November 2017 (UTC)

Trøndelag fylke[edit]

Fra 01.01.2018 er Trøndelag fylke (sammenslåingen av nord og sør). Noen bør legge inn dette som alternativ - snart. Per i dag er det kun definert som region.--Ezzex (talk) 02:11, 29 November 2017 (UTC)

Oppe til venstre i sidebar er det en linje legg til element. Trykk på den og legg til elementet Trøndelag fylke Mvh Bruker:pmt

Har lagt inn Q44051057. Usikker på hva man skriver med delt administrasjon: "Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon legges til Steinkjer. Ordførerfunksjonen legges til Trondheim." Det vil bli det samme når andre fylker slår seg sammen. --Torstein (talk) 09:06, 29 November 2017 (UTC)
@Ezzex: Som du ser så har denne blitt opprettet nå. Du kan jo se om du har noe å tilføye. Det r jo bare å opprette element selv. Mvh Pmt (talk) 14:58, 29 November 2017 (UTC)
Et annet relatert spørsmål er hvordan vi skal håndtere at kommunene i Trøndelag, bortsett fra du to som utgår, skifter kommunenummer. Skal vi se på dem som nye kommuner og lage nye Q-er, eller skal vi bare endre de Q-ene som er. Organisasjonsnummeret vil slik jeg forstår det ikke endres, så fra den synsvinkelen er det det samme. Det vil jo også være synd å måtte miste informasjonen om hva det gamle kommunenummeret var, og kanskje også hvilket gammelt fylke kommunen lå i. Ters (talk) 09:22, 31 December 2017 (UTC)

Geografiske enheter under kommunenivå ?[edit]

Jeg lurer på om vi burde føye til kommune eller by når vi skriver inn navn på bydeler eller bygder; slik som Queens i New York og Rognes i Midtre Gauldal. Når det kun blir stående Queens under fødested i infoboksen til person så synes jeg det blir litt lite. Ville vært bedre med Queens, New York og Rognes, Midtre Gauldal.--Ezzex (talk) 18:36, 30 December 2017 (UTC)

Før det blir gjort slike endringer så må det foreligge retningslinjer som sier at det skal være slik på norsk bokmål. Inntil det foreligger skal den engelke Help:Label brukes og den sier klar at det ikke skal bruket komma i etiketter og at flere etiketter kan ha samme navn, men at beskrivelsen av et emne (item) skal være unik. Etikettene skal også skrives med liten bokstav, dersom det ikke er egennavn. Help:Label

Men for ordensskyld. Det kan jo skrives retningslinjer på norsk som tilsier noe annet. Uten at jeg kjenner prosessene for at noe slikt skal bli vedtatt.

Mvh Pmt (talk) 16:20, 1 January 2018 (UTC)

Egentlig så er ikke dette et problem for Wikidata, men et problem for infoboksene i Wikipedia. Wikidata har fullstendig oversikt over at Rognes ligger i Midtre Gauldal (som igjen ligger i Trøndelag, hvis noen har oppdatert, som igjen ligger i Norge) og at Rognes ligger i Frankrike. Det er vel bare det at infoboksene, eller i det minste noen av dem, ikke bruker denne informasjonen. Så er det et spørsmål hvor enkelt det er for infoboksene å få tak i denne informasjonen, som kanskje vil innebære rekursjon, og i så fall hvor dypt og om alle mellomliggende nivåer skal med. Hvis vi begynner å tukle med label på Wikidata, så oppstår det tvil om hvorvidt stedet faktisk har overliggende administrative område som en del av navnet, slik som vel har skjedd med Mo i Rana. Wikidata ser også ut til å være designet for maskinlesbarhet, og da blir det rart og komplisert hvis det er forskjellig tolkningsregler for et felt for forskjellige språk. Ters (talk) 21:24, 1 January 2018 (UTC)

Frøya og andre ting som nå ligger i Trøndelag fylke[edit]

God aften! Vi har Frøya (Q484119) som lå i located in the administrative territorial entity (P131) Sør-Trøndelag men som nå ligger i no label (Q44051057). Er det noen som har bemerkninger til måten jeg har gjort dette på i Frøya (Q484119). Mvh Pmt (talk) 21:00, 2 January 2018 (UTC)

Avgrensing med start time (P580) og end time (P582) er topp! Danmichaelo (talk) 13:10, 14 January 2018 (UTC)
Men usikker på inndelingen i to elementer: no label (Q44051057) (fylket) og Trøndelag (Q127676) (landsdelen). Alle Wikipedia-lenkene ligger på den siste, men mange av artiklene omtaler nå både fylket og landsdelen/regionen. Er det veldig dumt å slå sammen de to elementene? Vi kan jo kvalifisere instance of (P31) county of Norway (Q192299) med start time (P580). Danmichaelo (talk) 13:26, 14 January 2018 (UTC)
Jeg mener at elementene fylket og landsdelen/regionen ikke slåes sammen. De er jo to forskjellige ting med helt forskjellige innhold. no label (Q44051057) (fylket) er etter min mening det som bærer den varierende administrative historien og som er fylket som nå ligger i landsdelen Trøndelag (Q127676). Landsdelen er jo konstant. MvhPmt (talk) 15:13, 14 January 2018 (UTC)
Men hva gjør vi med lenkesituasjonen? Artikkelen på nnwiki sier «er et fylke», så den bør klart kunne flyttes til det nye elementet. Samme med engelsk. Artikkelen på nowiki sier «er et fylke og en landsdel», så den bør vel også kunne flyttes. Artikkelen på dansk sier «en norsk landsdel og fylke» – her kommer landsdel først, så den kan nok diskuteres. Og så er det alle artiklene som ikke har blitt oppdatert enda.. Danmichaelo (talk) 15:46, 14 January 2018 (UTC)
Det er vel det samme problemet som med andre artikler som spenner over flere ting. Oslo er for eksempel både fylke, kommune og by (med mindre man fortsatt forholder seg til bykommuneprinsippet, i hvilket tilfelle det er problemer med andre artikler). Noen mener at da skal det deles opp slik at det er én artikkel for hver. Jeg mener heller at Wikidata bør forholde seg til at flere tett beslektede temaer kan ha samme artikkel og kobling til flere Wikidataelementer, for det virker tvilsomt om det går an å endre strukturen på samtlige Wikipediaer. Uansett kan ikke dette løses i norske prosjekter alene, så spørsmålet må kanskje løftes til et globalt forum. Ters (talk) 18:08, 14 January 2018 (UTC)
Så lenge en artiklelene omhandler to forskjellige ting vil det jo ikke bli korrekt lenking. Jeg mener at man får bruke skjønn og søke å rendyrke artikkelene. Det som før lenket til Sør Trøndelag eller Nord Trøndelag no label (Q44051057). Og lenker slik som User:Danmichaelo antyder. Har man to elementer i wikidata så kan man jo tilpasse artikkelene etter hvert og flytte i mellom. @Erik den yngre: har jo tatt opp samme problematikken på bokmålwikipedia når det gjelder Ålesund. Mvh Pmt (talk) 18:50, 14 January 2018 (UTC)
Det er litt komplisert å skille Trøndelag (historisk område, "landskap") og Trøndelag (politisk/administrativ enhet fra 1. januar 2018) selv om dette prinsippielt er to forskjellige ting, særlig fordi disse tingene har samme navn og omtrent samme utstrekning. Rent formelt hører vel alle kommuner til et fylke og blir overvåket av fylkesmannen etc.. Det er også praktisk å bruke fylke som måte å ordne stoff geografisk, inkludert stoff som ikke er relatert til fylkesmannen/fylkeskommunen. Frostatinget sto i Trøndelag, men har ellers ikke noe dagens administrative enhet å gjøre. Det historiske Trøndelag er i utstrekning ikke identisk med dagens fylke, for eksempel inkludert Møre (navnet) i tidligere tider kysten lenger nord (Hitra, Frøya, Fosen). Dette er en større diskusjon som muligens bør opp på Tinget. Erik den yngre (talk) 19:19, 14 January 2018 (UTC)
Det kan være greit å huske at fylkene er en fast tilstand, i den forstand at de er vedtatt og regulert i Lov om forandring av rikets inddelingsnavn. Landsdelene i Norge er en pedagogisk konstruksjon uten noen særlig formell forankring. De historiske landskapene er interessante, men ikke operative for inndelingsformål. Jeg foreslår at de to elementene slås sammen. Mvh Orland (talk) 20:31, 14 January 2018 (UTC)
Det viktige her for wikipedia på bokmål er jo å finne hvor bokmålsartikkelen skal lenke på wikidata. Om det er to emner som beskriver to forskjellige entiteter så er jo det ikke noe problem. Mvh Pmt (talk) 20:50, 14 January 2018 (UTC)
Jeg har vanskelig for å forstå at dette er to ulike entiteter. I beste fall er det én entitet med to ulike egenskaper. (Det blir kanskje tydeligere hvis vi sammenligner med Oslo, som er både primærkommune og fylkeskommune; er det to ulike entiteter?) Mvh Orland (talk) 22:45, 14 January 2018 (UTC)
Spørsmålet her er jo ikke hva som skal slåes sammen, men hvor artikkelen om Trøndelag på wikipedia på bokmål bør ligge? Mvh Pmt (talk) 23:34, 14 January 2018 (UTC)
Artikkelen om Trøndelag på bokmålswikipedia ligger under navnet Trøndelag. Hvor ellers skulle den ligge? Jeg mener ellers at det kun er samme entitet dersom det er en ting med to komplementære naturer. Man kan ha samme entitet for Oslo kommune og Oslo fylke, da disse har samme grense, samme innbyggertall og så vidt jeg oppfatter det samme ordfører. Oslo tettsted derimot har andre grenser, annet innbyggertall og ingen ordfører. Dersom Oslo bispedømme hadde hatt samme grenser som fylket, så burde det også vært en egen entitet, ellers kunne folk og algoritmer fått det for seg at bispedømmet for eksempel hadde en ordfører. Spørsmålet blir da om det finnes noe annet Trøndelag enn fylket som trenger noen egenskaper som det ville være feil å assosiere med fylket. Ters (talk) 06:54, 15 January 2018 (UTC)

Denne er oppført dobbelt[edit]

Denne bør slettes. Vi har allerede en tilsvarende side.--Ezzex (talk) 23:14, 6 January 2018 (UTC)

Slår de sammen. Det er en bot [10] som kjører på Cebuano wiki som henter alle navn fra Open Street map (?) og oppretter emner. Det ligger visst over 450 000 items opprettet av boten. Og mange av de doble, og pussige plasser [11]. Mvh Pmt (talk) 11:18, 7 January 2018 (UTC)

Norges landbrukshøgskole (Q25507329) bør også slettes da den allerede er oppført.--Ezzex (talk) 03:10, 10 January 2018 (UTC)

@Ezzex: Dette er to element for to artikler på nynorsk wikipedia. På bokmål wikipedia er oppslagsordet Norges landbrukshøgskole omdirigert til {{Q|Q1725075).Mvh Pmt (talk) 21:36, 11 January 2018 (UTC)

Kan noen slette denne??[edit]

Lena (Q47388120). Nå opprettet jeg denne i den tro at den ikke eksisterte, igjen. Går det ikke an å feste en slettetag i steden for å ta alt hit. Pokkers så tungvindt system. Hva skal vi med WD når det er samme halvfabrikata som serveres her som på wikipedia.--Ezzex (talk) 09:04, 15 January 2018 (UTC)

Har slått den sammen med Lena (Q3356142). For å få slettet et element må det gjøres her; Wikidata:Requests for deletions. Mvh Pmt (talk) 11:26, 15 January 2018 (UTC)
Men hvordan slår man sammen?? Virker å være veldig begrenset med knappet på WD--Ezzex (talk) 11:46, 15 January 2018 (UTC)
Ezzex: Du finner tilleggsfunksjonen Merge under Innstillinger. --Avilena (talk) 16:17, 17 January 2018 (UTC)

Kongens fortjenstmedalje[edit]

Kunne være like greit å slette Kongens fortjenstmedalje i gull - og i sølv da Kongens fortjenstmedalje dekker begge og har felles artikkel. Forvirrende med tre valg i dette tilfellet. I tillegg har vi kategoriene som vi burde slette gull og sølv [12]--Ezzex (talk) 12:59, 16 January 2018 (UTC)

Elementene King's Medal of Merit in Gold (Q20749418) King's Medal of Merit in Silver (Q19693148) beskriver to bestanddeler (has part (P527)) av King's Medal of Merit (Q3358664). King's Medal of Merit in Gold (Q20749418) brukes av artikkelen i wikipedia på nynorsk og har lenker til minst 50 personer, mange av de med artikkel kun på bokmål eller engelsk. King's Medal of Merit in Silver (Q19693148) brukes også i wikipedia på nynorsk. King's Medal of Merit (Q3358664) brukes av wikipedia på bokmål og 5 andre wikier. Legion of Honour (Q163700) har til sammenligning 5 element i tillegg for de 5 gradene av utmerkelsen. Mvh Pmt (talk) 19:58, 16 January 2018 (UTC)
Enig med Pmt. Eneste som kan legges til er at navneendringen på valøren i sølv gjør at det er uklart hvordan de skal navngis. Jeblad (talk) 16:13, 17 January 2018 (UTC)
ok.--Ezzex (talk) 16:39, 17 January 2018 (UTC)

Noen bør slette eller omdirigere denne[edit]

gullsmed (Q336221) bør omdirigeres til gullsmed (Q211423). Er det noen som kan vise hvordan dette gjøres. Synes det er veldig tungvindt her på WD. Nesten ingen knapper.--Ezzex (talk) 18:55, 30 January 2018 (UTC)

Det var to forskjellige begreper; det ene var gullsmed (Q211423) det andre juveler (Q336221). Mvh. Orf3us (talk) 22:31, 30 January 2018 (UTC)

Wikidata:Requests for comment/Privacy and Living People[edit]

There has been a request for comment about developing a policy about privacy and items about living people. Your participation is encouraged above. --MediaWiki message delivery (talk) 20:48, 24 February 2018 (UTC) (from Rschen7754)

Architect versus notable work[edit]

If I am giving the architect (P84) for an item. could it then be possible to have notable work (P800) filled in for that architect? breg Pmt (talk) 16:08, 27 February 2018 (UTC)

Kloning[edit]

Jeg tror mange ville satt pris på en mulighet for å klone en artikkel for å skape en ny der flere av egenskapene er felles. Jeg ser gjerne at en da får opp en liste over egenskapene med mulighet for å krysse av for egenskapene som skal kopieres, mens resten settes udefinert.--Even Thorbergsen (talk) 11:03, 2 March 2018 (UTC)

Anleggsarbeider[edit]

Har forsøkt å legge til anleggsarbeider til Jens Steffensen, men det finnes ikke i Wikidata. I følge Stortingets biografi om Steffensen var han både fisker, anleggsarbeider og politiker, så vi bør også ha med alle tre. Mvh. Ulflarsen (talk) 09:10, 3 April 2018 (UTC)

Kan bygningsarbeider fungere? Anleggsarbeider er oversatt til construction worker i Clue, og construction worker er oversatt til bygningsarbeider på Wikidata. --Torstein (talk) 09:50, 3 April 2018 (UTC)
@UlfLarsen, Torstein: Jeg har endret navnet fra bygningsarbeider til anleggsarbeider. Følger samme resonementet som Bruker:Torstein med Construction worker -> anleggsarbeider. Artikkelen anleggsarbeider på nynorsk definerer anleggsarbeider som Bygningsarbeidar er ein person som har som yrke å byggje eller gjere anna arbeid på alle typar byggverk og bygningar . Artikklen anleggsarbeider finnes forøvrig ikke på bokmål/riksmål wikipedia. Mvh Pmt (talk) 15:02, 3 April 2018 (UTC)
Hvis anleggsarbeider og bygningsarbeider er to forskjellige ting kunne vi kanskje hatt egne elementer for dem. Clue oversetter også bygningsarbeider til construction worker, så jeg lurer på om det er det samme. --Torstein (talk) 16:40, 3 April 2018 (UTC)
Construction worker er nok den korrekte oversettelsen av bygningsarbeider, men det betyr ikke at bygningsarbeider er den eneste norske oversettelsen av construction worker. På norske er det ofte snakk om «bygg og anlegg». Jeg kan ikke huske å ha hørt eller sett tilsvarende på andre språk. Kanskje norsk er litt spesielt i å ha et skille mellom de som bygger vertikalt og horisontalt. Bare sjekk artiklene for Q385378 (dansk er visst likedan). Det er jo ikke uvanlig at et språk har flere ord for en ting andre språk bare har ett for. Ters (talk) 19:44, 3 April 2018 (UTC)

Decorated by[edit]

How can I show that an interior have been decorated by an artist?. One possibillity is to use the same solution as done with the Sistine Chapel (Q2943) where the item Sistine Chapel ceiling (Q844675) has been created as an item with Michelangelo (Q5592) as creator (P170). But doing that I would have to create an new interior item for each building. Pmt (talk) 17:22, 8 April 2018 (UTC)

Wikidata:Requests for comment/Privacy and Living People[edit]

Additional proposals have been made on the RFC, and your comments are welcome. --MediaWiki message delivery (talk) 03:40, 9 April 2018 (UTC) (for [[User:Rschen7754|Rschen7754)

Noen nye egenskaper[edit]

Har bedt om at det opprettes noen nye ekstern id-er. Alle disse er nokså like i og med at de bruker samme programvare og er plassert som subdomener under snl.no. Sammenlign med Store norske leksikon ID (P4342). Jeblad (talk) 19:55, 9 April 2018 (UTC)

Syndebukk - Scapegoat?[edit]

Artikkelen Syndebukk har en rekke interwiki (over 30), blant annet denne på engelsk. Men. Sistnevnte har svært få interwiki, og ingen tilbake til bokmål? Merkelig, eller? Mvh. Ulflarsen (talk) 21:20, 9 April 2018 (UTC)

Teknisk sett er det ikke merkelig. Sistnevnte er ikke knyttet til Wikidata. Interwiki fra no til en er laget på gamlemåten. Nå omhandler artiklene, i alle fall til dels, forskjellige ting. Syndebukk-artikkelen omhandler primært offeret for handlingen, både i gammel jødisk tradisjon (hvor det bokstavelig talt var en bukk) og en mer overført, moderne betydning. Scapegoating-artikkelen omhandler den moderne handlingen, vinklet fra den utførende siden. Den engelske scapegoat-artikkelen omhandler den jødiske tradisjonen. Denne er knyttet til samme Wikidata-greie som syndebukk-artikkelen, men det blir tydeligvis overstyrt i interwiki av den gammeldagse, eksplisitte måten, muligens fordi den moderne betydningen anses som mer relevant for den jevne leser en den gamle jødiske tradisjonen. Hvorfor det ikke finnes noe Wikidata for scapegoating vet jeg ikke. Kanskje det tverrprosjektlige miljøet ikke er enig i den engelske oppdelingen. Ters (talk) 05:07, 10 April 2018 (UTC)

Manglende navn[edit]

Kom over artikkel om Yves Meyer som vant Abelprisen i 2017 og der er det en kode som ikke har navn i infoboksen. Da jeg gikk til den ble jeg ikke klokere av det:

https://www.wikidata.org/wiki/Q28496163

For meg ser det ikke ut som den har noe navn overhode, hva gjør man med det? Mvh. Ulflarsen (talk) 16:10, 10 April 2018 (UTC)

Man kan redigere og sette inn et navn på norsk. Jeg vet ikke om den er oversatt, så jeg valgte det franske navnet. Mvh. --Orf3us (talk) 19:14, 10 April 2018 (UTC)

Norsk og leksemnamnerommet[edit]

Som folk kanskje har fått med seg, er den fyrste utgåva av leksikografiske data for Wikidata no tilgjengeleg.

Eit stort spørsmål som melder seg for norsk er korleis språket skal handsamast.

Personleg vil eg tilrå å handsama nynorsk og bokmål fråskilt, av ymse grunnar:

 • det vert ofte mykje færre former per leksemside (tenk at eldre former for både nynorsk og bokmål gjerne skal vera på same leksemet) og generelt mykje meir ryddig - anten er du på eit nynorskleksem, elles er du på eit bokmålsleksem
 • eg trur ikkje det vert meir arbeid slik; dersom ein skal sleppa å uroa seg for at markeringa av kva som er nynorsk og kva som er bokmål vert feil, lyt kvar form merkjast anten med nn, nb eller som bådenn og nb
  • dersom ein nyttar no for å visa at ei form høyrer både til nynorsk og bokmål vil ein oppleva at folk legg inn former med denne koden sjølv om forma berre finst i nynorsk eller bokmål.
  • for tydingar opplever ein det same: tydingane til eit leksem er ikkje alltid dei same for bokmål og nynorsk (til dømes for hin); skulle ein heilgardera seg mot feil burde alle tydingane på eit norsk leksem vore merkt med nn og nb, og då er det endå ein gong like greitt å ha ulike leksem

--Njardarlogar (talk) 10:39, 22 June 2018 (UTC)

Eg meiner det skal behandlast som ulike leksem. Mvh Pmt (talk) 19:04, 22 June 2018 (UTC)
Begge metoder har fordeler og ulemper, men det vil være riktig å håndtere det som ett språk med to varianter. Den tekniske løsningen ser imidlertid ut som å være skrudd sammen slik at vi er nødt til å håndtere dette som to språk, noe som utløser betydelig merarbeid. Det er en bruker som allerede har lagt inn nokså mange oppføringer, og det gjør at kun en løsning i praksis er gjennomførbar. Noe jeg ikke er særlig happy over, jeg ville heller tatt en diskusjon med utviklerne for å få løst dette problemet. Jeblad (talk) 15:52, 13 July 2018 (UTC)
Til opplysing kan språkkode kan endrast i ettertid. Elles kjenner eg berre til to tilfelle der norsk har to separate oppføringar for det «same» leksemet (d.e. nynorsk/nynorsk (L476)/nynorsk (L900) og wiki (L589)/wiki (L602)). I sum burde ikkje dei leksema som alt er oppretta ha mykje å seia for kva løysing ein vel. --Njardarlogar (talk) 17:28, 13 July 2018 (UTC)

Verdi for tidligere navn[edit]

Hvilken verdi skal brukes til former name (Q29569274)? Pmt (talk) 12:59, 30 June 2018 (UTC)

Har du sett på eksemplene på lenker hit for q-verdien ? Med vennlig hilsen Migrant (talk) 01:11, 1 July 2018 (UTC)
Ja har det, men de to som ligger der bruker bare instance of (P31). Se også https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Project_chat?veaction=editsource&section=57 . Mvh Pmt (talk) 10:20, 1 July 2018 (UTC)
Hva med Wikidata:Property proposal/former name som sier at man ikke skal bruke det men noe annet istedenfor. Med vennlig hilsen Migrant (talk) 18:26, 1 July 2018 (UTC)
Ja, den var litt av grunnen til at jeg stile spørsmålet, men trolig så stopper det nok der. instance of (P31) være løsningen. Mvh Pmt (talk) 19:26, 1 July 2018 (UTC)

Diskusjon om bruk av kode for norsk[edit]

Det er en diskusjon på Don't (re)move Norwegian language om bruk av makrokoden for norsk (no). Regner med at noen har meninger om det. Jeblad (talk) 15:55, 13 July 2018 (UTC)