Shortcuts: WD:PC, WD:CHAT, WD:?

Wikidata:Разговори

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search


Разговори
Място за обсъждане на всякакви аспекти на Уикиданни: самият проект, политика и предложения, отделни елементи от данни, технически проблеми и т.н.

Моля, използвайте {{Q}} или {{P}} винаги, когато за пръв път споменавате съответно обект или свойство.
Други места за намиране на помощ

За стаи за чат в реално време за Уикиданни, вижте Wikidata:IRC или групите в Телеграм в които се комуникира основно на английски език. Отделно българската общност има сървър в Discord с канал специално за Уикиданни в който имате най-голям шанс да получите помощ.