Shortcut: WD:PC

Wikidata:พูดคุยโครงการ

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

พูดคุยโครงการวิกิสนเทศ
สถานที่เพื่อการอภิปรายเกี่ยวกับ วิกิสนเทศ: ตัวโครงการ,

นโยบาย และแนวทาง, ข้อมูลแต่ละรายการ, หัวข้อด้านเทคนิค, ฯลฯ
มีคำถามกรุณาดูที่คำถามถามบ่อยเพื่อดูคำถามที่มีผู้ตอบแล้ว
คำร้อง

สำหรับลบและรวมเสนอได้ที่นี่
ช่อง IRC: #wikimedia-wikidata connect
On this page, old discussions are archived. An overview of all archives can be found at this page's archive index. The current archive is located at 2020/02.

Project
chat

Lexicographical
data

Administrators'
noticeboard

Development
team

Translators'
noticeboard

Request
a query

Requests
for deletions

Requests
for comment

Bot
requests

Requests
for permissions

Property
proposal

Properties
for deletion

Partnerships
and imports

Interwiki
conflicts

Bureaucrats'
noticeboard

ตรวจสอบการแปล[edit]

ช่วยตรวจสอบการแปลของ Manzzzz ด้วยครับ ยังบกพร่องหลายจุด --Horus (talk) 20:11, 12 March 2013 (UTC)

List of lonely interwiki links[edit]

Hi! I made a tool for generating lists of Wikidata items that link to only one language version of a Wikipedia page. This helps to find Wikipedia pages where the corresponding pages in other languages actually exist, but are not linked to the page. It is available at:

Regards, Sanyi4 (talk) 04:37, 12 January 2014 (UTC)

Wikimania 2016[edit]

Only this week left for comments: Wikidata:Wikimania 2016 (Thank you for translating this message). --Tobias1984 (talk) 11:35, 25 November 2015 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development Project[edit]

ด้วยทางทีมพัฒนาชุมชนแห่งมูลนิธิวิกิมีเดีย ได้ทำการค้นคว้าข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่อาสาสมัครเรียนรู้และการพัฒนารับกับบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในขบวนการวิกิมีเดีย เป้าหมายในครั้งนี้ของเราคือการสร้างกรอบการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและแสดงถึงวิธีการที่เราจะเข้าถึงการพัฒนาทักษะให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เป้าหมายของเราคือการสร้างกรอบการทำงานที่แจ้งการเคลื่อนไหวที่ให้ความชัดเจนร่วมกันและแสดงเส้นทางที่สามารถเข้าถึงได้เกี่ยวกับวิธีการเติบโตและพัฒนาทักษะภายในการเคลื่อนไหว ในช่วงท้ายของโครงก่ร เราจะขอพูดคุยกับคุณเล็กน้อยเกี่ยวกับหารเดินทางในฐานะอาสาสมัครของวิกิมีเดีย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่งจะเช้าร่วมวิกิมีเดียไปเมื่อเมื่อนี้หรือยังอยู่ในขั้นเรียนรู้การใช้งานวิกิ เราก็ยังอยากทราบถึงว่าคุณมีกี่วิธีในการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครและมีส่วนร่วมในขบวนการของเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ไปที่หน้าโครงการบนเมทา ถ้าคุณสนใจเข้าร่วม กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ แม้เราจะไม่สามารถบอกทุกคนที่สนใจได้ เราขอแนะนำให้คุณกรอกแบบฟอร์มสั้น ๆ นี้

LMiranda (WMF), 14:34, 22 January 2020 (UTC)