Wikidata:Thảo luận

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Thảo luận dự án Wikidata
Nơi dùng để thảo luận về mọi mặt của dự án Wikidata: về bản thân dự án, quy định và đề xuất, từng khoản mục dữ liệu, các vấn đề kỹ thuật, v.v...
Hãy đọc qua trang những câu hỏi thường gặp để xem liệu thắc mắc của bạn đã được giải đáp chưa.
Yêu cầu xoá và trộn các khoản mục có thể đăng tại đây.
IRC channel: #wikidataconnect
Ở trang này, các thảo luận cũ được lưu trữ. Tất cả các thảo luận được lưu trữ có thể được tìm thấy tại kho lưu của trang này. Kho lưu hiện tại được đặt ở trang 2023.


Học viện tri thức - Kênh chia sẻ tri thức mỗi ngày

[edit]

Học viện Tri thức - Là một nguồn tài nguyên đa dạng, cung cấp kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật đến kinh doanh và phát triển cá nhân. Hocvientrithuc (talk) 08:28, 14 June 2024 (UTC)[reply]