Wikidata:Խորհրդարան

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Խորհրդարան
Այստեղ դուք կարող եք հարցնել և քննարկել Վիքիտվյալներ նախագծի հետ կապված ցանկացած թեմա՝ բուն նախագիծը, նրա նպատակներն ու կանոնները, տվյալներ, տեխնիկական հարցեր և այլն։

Project
chat

Lexicographical
data

Administrators'
noticeboard

Development
team

Translators'
noticeboard

Request
a query

Requests
for deletions

Requests
for comment

Bot
requests

Requests
for permissions

Property
proposal

Properties
for deletion

Partnerships
and imports

Interwiki
conflicts

Bureaucrats'
noticeboard

Requests
for checkuser

New tools and IP masking[edit]

14:18, 21 August 2019 (UTC)

The consultation on partial and temporary Foundation bans just started[edit]

-- Kbrown (WMF) 17:13, 30 September 2019 (UTC)

Feedback wanted on Desktop Improvements project[edit]

06:53, 16 October 2019 (UTC)

Movement Learning and Leadership Development Project[edit]

Hello

The Wikimedia Foundation’s Community Development team is seeking to learn more about the way volunteers learn and develop into the many different roles that exist in the movement. Our goal is to build a movement informed framework that provides shared clarity and outlines accessible pathways on how to grow and develop skills within the movement. To this end, we are looking to speak with you, our community to learn about your journey as a Wikimedia volunteer. Whether you joined yesterday or have been here from the very start, we want to hear about the many ways volunteers join and contribute to our movement.

To learn more about the project, please visit the Meta page. If you are interested in participating in the project, please complete this simple Google form. Although we may not be able to speak to everyone who expresses interest, we encourage you to complete this short form if you are interested in participating!

-- LMiranda (WMF) (talk) 19:00, 22 January 2020 (UTC)

Same person?[edit]

came up on Wikidata:Database_reports/identical_birth_and_death_dates/1. Is it the same person, should the dates of one be corrected, or is it just a coincidence that the dates are the same?

@ԱշոտՏՆՂ, Atheist Armenian, VardanMn, Kareyac: who edited one or the other items sometime. --- Jura 08:34, 20 May 2020 (UTC)

@Jura. Mistake solved. Thanks for report. - Kareyac (talk) 16:16, 20 May 2020 (UTC)