Wikidata:Project chat/vi

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Thảo luận dự án Wikidata
Nơi dùng để thảo luận về mọi mặt của dự án Wikidata: về bản thân dự án, quy định và đề xuất, từng khoản mục dữ liệu, các vấn đề kỹ thuật, v.v...
Hãy đọc qua trang những câu hỏi thường gặp để xem liệu thắc mắc của bạn đã được giải đáp chưa.
Yêu cầu xoá và trộn các khoản mục có thể đăng tại đây.
IRC channel: #wikidata connect
On this page, old discussions are archived. An overview of all archives can be found at this page's archive index. The current archive is located at 2018/12.

Project
chat

Lexicographical
data

Administrators'
noticeboard

Development
team

Translators'
noticeboard

Request
a query

Requests
for deletions

Requests
for comment

Bot
requests

Requests
for permissions

Property
proposal

Properties
for deletion

Partnerships
and imports

Interwiki
conflicts

Bureaucrats'
noticeboard

Assistance needed with disambiguations[edit]

In each of the items below, it appears that vi.Wikipedia has two articles on the same species. I don't speak Vietnamese, however, so I can't be sure, and I can't deal with it on vi.Wikipedia. Any assistance would be appreciated.

Thanks, Sven Manguard Wha? 04:41, 4 June 2013 (UTC)

✓ Done. Thanks for reporting.--Cheers! (talk) 14:46, 4 June 2013 (UTC)

List of lonely interwiki links[edit]

Hi! I generated a list for pages on Hungarian Wikipedia that are connected to a Wikidata item, but on the Wikidata item there are no other interlanguage links (~the links are lonely on the Wikidata item). For many of these pages the corresponding pages on other Wikipedias actually exist, but are not connected yet. The list helps to find such pages. It can be found here:

If you are interested in generating a similar list for the Vietnamese Wikipedia, please, inform me on my user talk page. Regards, Sanyi4 (talk) 17:10, 28 December 2013 (UTC)

A newer, dynamic list generator is available at

Sanyi4 (talk) 03:59, 12 January 2014 (UTC)

twin place network[edit]

Dear friends, http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/autolist.html?q=claim[17:881] AND claim[190] lists places from Vietnam (Q881) with twinned administrative body (P190). Today the collection is randomly and many datas need to be added. Please do not use bots and make all additions (as adding qaualifiers, other places) manually. Feel free to join Category:♊.
FYI: http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/autolist.html?q=claim[190] lists all items with twinned administrative body (P190). As soon as some help material is available a link will be posted here. Regards gangLeri לערי ריינהארט (talk) 02:41, 18 June 2014 (UTC)

Wikimania 2016[edit]

Only this week left for comments: Wikidata:Wikimania 2016 (Thank you for translating this message). --Tobias1984 (talk) 11:36, 25 November 2015 (UTC)

Translation Request[edit]

Hi, I am wondering if a translation could be made. I am planning to update descriptions and the desired phrase is "Village in China". Thanks in advance. MechQuester (talk) 13:22, 1 July 2017 (UTC)

Thuật ngữ của Wikidata[edit]

Datamodel in Wikidata.svg

Xin chào, tôi là một người "đến sau" nhưng rất muốn tìm hiểu và giúp đỡ việc kết nối Wikidata xuống các dự án tiếng Việt, đặc biệt là Wikipedia và Wikisource. Trong khi đọc/biên dịch các trang giới thiệu của Wikidata, tôi gặp một số cách dịch thuật ngữ mà tôi cảm thấy nó không hợp lý và muốn đề xuất sửa đổi cho thống nhất. Xin xem Wikidata:Introduction/vi#Kho lưu trữ Wikidata để có một định nghĩa khái quát về các thuật ngữ và sử dụng ví dụ về một mục dữ liệu trên Wikidata ở bên phải để có thêm ngữ cảnh. Tôi liệt kê các thuật ngữ phía dưới, hãy thêm đề xuất cùng tên mình vào cột đề xuất. Lưu ý là đây không phải là biểu quyết, chúng ta hãy đề xuất và cùng thảo luận bên dưới để đi đến thống nhất với nhau. Mục tiêu của tôi là các thuật ngữ nên có sẵn trên thực tế (tránh tạo ra từ mới bằng cách ghép chữ), phù hợp với ngữ cảnh (contextual), thể hiện được một phần nghĩa khi đọc lên (descriptive), và cô đọng (concise). Tân (talk) 17:24, 25 October 2018 (UTC)

Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt trong hệ thống Tên đề xuất
Item khoản mục mục (VLong), mục từ, danh mục
label nhãn nhãn tên (Tân)
description miêu tả
aliases biệt danh tên gọi khác (Tân, VLong)
statement tuyên bố thông tin (Tân, VLong)
Property thuộc tính nội dung chính (VLong)
value giá trị
identifier định danh mã định danh (minhhuy, VLong)
qualifier từ hạn định từ khu biệt (VLong)
rank hạng

Xin phép đánh dấu một số người có đóng góp vào dự án Wikidata ở đây. User:Mxn, User:Louis Anderson (User:Sky 269), User:Bylekzra, User:Trần Nguyễn Minh Huy, User:Quenhitran, User:Michgrig, User:Vietlong. Xin cứ tự nhiên mời thêm. Tân (talk) 17:32, 25 October 2018 (UTC)

Tôi nghĩ rằng tôi muốn giữ lại chữ "khoản mục" như một phần định nghĩa của dự án này là cấu trúc của các dữ liệu, và "khoản mục dữ liệu" hay "khoản dữ liệu" là phù hợp với ngữ cảnh như vậy. Với các đề xuất còn lại tôi ủng hộ vì nó rõ ràng hơn. Các từ đã dịch còn lại tôi thấy đã ổn ("identifier" có thể là "mã định danh" Wikidata, nhưng viết gọn vậy cũng không gây hiểu lầm gì). --minhhuy (talk) 02:57, 26 October 2018 (UTC)
Tôi xin phép tag thêm Cheers! cũng là người xây dựng các không gian tiếng Việt của dự án này từ những ngày đầu: @Cheers!: --minhhuy (talk) 03:04, 26 October 2018 (UTC)
Thuật ngữ "statement" và "qualifier" rất có vấn đề. Statement ở đây không thể là tuyên bố được, nhưng tôi chưa tìm được một từ vựng nào thật chính xác. Tôi đề nghị dịch thành Thông tin. Tân (talk) 04:54, 26 October 2018 (UTC)
Cái tôi lấn cấn là từ "khoản mục". Tôi nghĩ đã từng thấy từ này trong các sách lập trình, nhưng tôi cảm thấy không ổn. Khoảnmục chỉ về hai bậc liệt kê trong một văn bản. Ví dụ ta thường nói "Điều 4, khoản 4, mục 1". Ghép hai cái thành một từ thấy ngộ nghĩnh. Bạn nghĩ sao nếu chỉ gọi là mục? Tân (talk) 05:00, 26 October 2018 (UTC)

Thuật ngữ "qualifier" theo tôi có thể dịch là "từ khu biệt" với ý rằng nó khu biệt nghĩa, thời gian,... tóm lại là khu biệt nội dung thông tin của phần trên. --Vietlong (talk) 08:41, 26 October 2018 (UTC)