Wikidata:Hłowna strona

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Witaj do Wikidata,
swobodneje datoweje banki wědy z 87,099,512 elementami, kotruž kóždy móže wobdźěłać
Statistika
Witaj!
Wikidata je swobodna datowa banka wědy, kotraž hodźi so wot ludźi a mašinow jednak čitać a wobdźěłać. Je za daty, štož Wikimedia Commons je za medijowe dataje: centralizuje přistup na strukturowane daty a jich zrjadowanje, kaž na přikład mjezyrěčne referency a statistiske informacije. Wikidata wobsahuje daty we wšěch rěčach, za kotrež su Wikimedijowe projekty.

Móžeš zawjedźenje čitać, zo by wjace wo Wikidata zhonił.

Hlej Wikidata w akciji: Wobhladaj sej element, kotryž wšěch 286 wudaćow hłowneje strony Wikipedije nalistuje.

Jeli chceš softwaru Wikidata testować, wužij prošu hrajkanišćo Wikidata.
Wikidata na twojim wikiju wužiwać
Nowinki

Dalše powěsće... ([w jendźělšćinje] wobdźěłać)

Sotrowske projekty

 Wikipedia – Encyclopedia     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikinews – News     Wikiquote – Collection of quotations     Wikisource – Library     Wikiversity – Learning materials and activities     Wikivoyage – Travel guides    Wikispecies – Directory of species     Wikimedia Commons – Media repository     Wikimedia Incubator – New language versions     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     MediaWiki – Software documentation