Wikidata:Hłowna strona

From Wikidata
Jump to: navigation, search
Witaj do Wikidata,
swobodneje datoweje banki wědy z 14,581,311 elementami, kotruž kóždy móže wobdźěłać
Statistika
  Witaj!
Wikidata je swobodna datowa banka wědy, kotraž hodźi so wot ludźi a mašinow jednak čitać a wobdźěłać. Je za daty, štož Wikimedia Commons je za medijowe dataje: centralizuje přistup na strukturowane daty a jich zrjadowanje, kaž na přikład mjezyrěčne referency a statistiske informacije. Wikidata wobsahuje daty we wšěch rěčach, za kotrež su Wikimedijowe projekty.

Móžeš zawjedźenje čitać, zo by wjace wo Wikidata zhonił.

Hlej Wikidata w akciji: Wobhladaj sej element, kotryž wšěch 286 wudaćow hłowneje strony Wikipedije nalistuje.

Jeli chceš softwaru Wikidata testować, wužij prošu hrajkanišćo Wikidata.
  Wikidata na twojim wikiju wužiwać
  Nowinki
  • 2015-07-07: Wikibase Quality Extensions have launched. Now we can view the constraint report of an item.
  • 2015-06-01: Arbitrary access for Italian Wikipedia and all remaining Wikisource projects has launched.
  • 2015-05-28: The twenty-millionth item, about an encyclopedia article of archery, is created.
  • 2015-05-11: Arbitrary access for Dutch Wikipedia and French Wikisource has launched.
  • 2015-05-06: Arbitrary access for Dutch Wikipedia and French Wikisource is planned to start May 11th.
  • 2015-02-28: Wikidata reached 200,000,000 edits.

Dalše powěsće... ([w jendźělšćinje] wobdźěłać)

  Sotrowske projekty

 Wikipedia – Encyclopedia     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikinews – News     Wikiquote – Collection of quotations     Wikisource – Library     Wikiversity – Learning materials and activities     Wikivoyage – Travel guides    Wikispecies – Directory of species     Wikimedia Commons – Media repository     Wikimedia Incubator – New language versions     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     MediaWiki – Software documentation