Wikidata:Hłowna strona

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Witaj do Wikidata,
swobodneje datoweje banki wědy z 109,807,186 elementami, kotruž móže kóždy wobdźěłać
Statistika
Witaj!
Wikidata je swobodna datowa banka wědy, kotraž hodźi so wot ludźi a mašinow jenak čitać a wobdźěłać. Je za daty, štož je Wikimedia Commons za medijowe dataje: centralizuje přistup na strukturowane daty a jich zrjadowanje, kaž na přikład mjezyrěčne referency a statistiske informacije. Wikidata wobsahuje daty we wšěch rěčach, w kotrychž wobsteja projekty Wikimedije.

Móžeš zawod čitać, zo by wjace wo Wikidata zhonił(a).

Hlej Wikidata w akciji: Wobhladaj sej element, kotryž wšěch 286 wudaćow hłowneje strony Wikipedije nalistuje.

Jeli chceš softwaru Wikidata testować, wužij prošu hrajkanišćo Wikidata.
Wikidata na twojim wikiju wužiwać
Nowinki

Dalše powěsće... ([w jendźělšćinje] wobdźěłać)

Sotrowske projekty

 Wikipedia – Encyclopedia     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikinews – News     Wikiquote – Collection of quotations     Wikisource – Library     Wikiversity – Learning resources     Wikivoyage – Travel guides    Wikispecies – Directory of species    Wikifunctions – Free software functions     Wikimedia Commons – Media repository     Wikimedia Incubator – New language versions     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     MediaWiki – Software documentation