Wikidata:หน้าหลัก

From Wikidata
Jump to: navigation, search
ยินดีต้อนรับสู่วิกิสนเทศ
ฐานความรู้เสรีที่มี 14,580,828 items ซึ่งทุกคนสามารถแก้ไขได้
สถิติ
  ยินดีต้อนรับ!
วิกิสนเทศ เป็นฐานความรู้เสรีที่มนุษย์และเครื่องสามารถอ่านและแก้ไขได้เหมือนกัน เป็นโครงการสำหรับข้อมูลทำนองเดียวกับที่วิกิมีเดียคอมมอนส์สำหรับไฟล์สื่อ โดยรวมศูนย์การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลโครงสร้าง เช่น การอ้างอิงข้ามวิกิและสารสนเทศเชิงสถิติ วิกิสนเทศมีข้อมูลในทุกภาษาซึ่งมีโครงการวิกิมีเดีย

คุณสามารถอ่านบทนำเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกิสนเทศ

ดูการทำงานของวิกิสนเทศ: ดูรายการที่แสดงรุ่นของหน้าหลักวิกิพีเดียทั้ง 286 ภาษา

หากคุณต้องการทดสอบซอฟต์แวร์วิกิสนเทศ โปรดใช้กระบะทรายวิกิสนเทศ
  ร่วมเขียน

หนทางอื่นที่จะสนับสนุน...

  ใช้วิกิสนเทศบนวิกิของคุณ


  ข่าวสาร
  • 2015-06-01: Arbitrary access for Italian Wikipedia and all remaining Wikisource projects has launched.
  • 28 พฤษภาคม 2558: รายการที่ยี่สิบล้าน บทความสารานุกรมเกี่ยวกับการยิงธนู ได้ถูกสร้างขึ้น
  • 2015-05-11: Arbitrary access for Dutch Wikipedia and French Wikisource has launched.
  • 2015-05-06: Arbitrary access for Dutch Wikipedia and French Wikisource is planned to start May 11th.
  • 28 กุมภาพันธ์ 2558: วิกิสนเทศมีการแก้ไขครบ 200 ล้านครั้ง
  • 2015-02-24: Phase 1 of Wikibooks has launched. Now you can link Wikibooks pages with every item.

ข่าวเพิ่มเติม... (แก้ไข [ในภาษาอังกฤษ])

  โครงการพี่น้อง

 Wikipedia – Encyclopedia     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikinews – News     Wikiquote – Collection of quotations     Wikisource – Library     Wikiversity – Learning materials and activities     Wikivoyage – Travel guides    Wikispecies – Directory of species     Wikimedia Commons – Media repository     Wikimedia Incubator – New language versions     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     MediaWiki – Software documentation