Wikidata:मुख्य पृष्ठ

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
विकिडेटामा स्वागत छ,
जम्मा 97,846,653 विषयवस्तुहरू समेटिएको एक स्वतन्त्र ज्ञान आधार जसलाई सबैले सम्पादन गर्न सक्दछन!
तथ्याङ्क
स्वागतम!
विकिडेटा एक स्वतन्त्र ज्ञान आधार हो जसलाई मानिस वा मेसिनले पढ्न वा सम्पादन गर्न सक्छन् । विकिडेटा एक स्वतन्त्र ज्ञान आधार हो जसलाई मानिस वा मेसिनले पढ्न वा सम्पादन गर्न सक्छन् । मिडिया (तस्वीर, चलचित्र तथा श्रव्यसामग्रीहरू)को लागि विकिमिडिया कमन्स भए जस्तै यो डेटा (तथ्याङ्क)का लगि हो । यसले अन्तर विकि सन्दर्भसामग्रीहरू तथा तथ्याङ्कीय जानकारीहरू जस्ता संरचित डेटा (तथ्याङ्क)को उपलब्धता र केन्द्रिकरणलाई सहज बनाउँछ । विकिडेटामा मिडियाविकि सफ्टवेरले पहिचान गर्ने सबै भाषाका तथ्याङ्कहरू संग्रहित छन् ।

विकिडेटाको बारेमा अझै बढि जान्नको लागि परिचय पढ्नुहोस् ।

विकिडेटाको प्रयोग: विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोषका बारेमा विषयवस्तुहरू हेर्नुहोस् ।

If you'd like to test out the Wikidata software, please use the sandbox.
Use Wikidata on your wiki
समाचार

More news... (edit [in English])

विकिपीडिया भातृ परियोजनाहरू

 विकिपीडिया – स्वतन्त्र ज्ञानकोष     विक्सनरी – शब्दकोश     विकिपुस्तक – खुला पुस्तक     विकिसमाचार – खुला समाचार     विकिकथन – कथन भण्डार     विकिस्रोत – खुला श्रोतमाध्यम     विकिभर्सिटी – विश्वकोश परिकल्पना     Wikivoyage – Travel guides    विकिप्रजाति – प्रजाति संकलन     कमन्स – कमन मिडियाको भण्डार     Wikimedia Incubator – New language versions     मेटा-विकि – विकिमीडिया कार्यक्रम संयोजक     MediaWiki – Software documentation