Wikidata:मुख्य पृष्ठ

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
स्वागतम्!
विकिडाटा खुल्ला र स्वतन्त्र ज्ञानकोष हो जसलाई मानिस र यन्त्र दुबैले पढ्न र सम्पादन गर्न सक्दछन् ।

विकिडाटाले यसका भातृ परियोजनाहरू जस्तै विकिपिडिया, विकिभोयाज, विकिस्रोत र अन्यको लागि "संरचित डेटाको" केन्द्रीय भण्डारणको रूपमा काम गर्दछ ।

विकिडाटाले विकिमिडिया आयोजना भन्दा बाहिरका अन्य सेवाहरू तथा साइटहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ ! विकिडाटाको सामग्रीहरू खुला स्रोत लाइसेन्समा, र स्तरीय ढाँचाहरूमा निर्यात गरिएकोकुनै पनि खुल्ला डेटा स्रोतसँग समन्वयमा प्रयोग गर्न मिल्ने कुनै पनि डेटावेबमा जोड्न मिल्छ ।
सहभागी हुनुहोस्

For a complete starters’ guide, visit the community portal.

विकिडाटाको बारेमा सिक्नुहोस्

 • विकिडाटा के हो? Wikidata introduction पढ्नुहोस्।
 • Explore Wikidata by looking at a featured showcase item for author Douglas Adams.
 • लेखक Douglas Adamsका लागि तयार गरिएको विशेष प्रदर्शन विषयवस्तुलाई हेरेर विकिडाटा अन्वेषण गर्नुहोस्।
 • विकिडाटाको SPARQL क्वेरी सेवाबाट शुरुवात गर्नुहोस्।

विकिडाटामा योगदान गर्नुहोस्

विकिडाटा समुदायसँग भेटघाट गर्नुहोस्

विकिडाटाबाट डाटा प्रयोग गर्नुहोस्

थप...
समाचारहरू
 • 2023-04-17: The next Wikidata+Wikibase office hours will take place on Wednesday, 16:00 UTC on Wednesday, 19th April 2023 (18:00 Berlin time) in the Wikidata Telegram group. The Wikidata and Wikibase office hours are online events where the development team presents what they have been working on over the past quarter, and the community is welcome to ask questions and discuss important issues related to the development of Wikidata and Wikibase.
 • 2023-01-26: Lexeme L1000000, for the Nynorsk (Q25164) word 'etymologi', meaning 'etymology', is created.
 • 2022-12-31: Lexeme L900000, for the Bokmål (Q25167) word 'urolog', meaning 'urologist', is created.
 • 2022-12-28: Lexeme L800000, for the Nynorsk (Q25164) word 'fotballturnering', meaning 'football tournament', is created.
 • 2022-11-09: The Wikidata development team talk about what they've been working on in the office hours at 17:00 UTC on Telegram.
 • 2022-10-29: Wikidata is now 10 years old! Happy birthday!
 • 2022-10-19: The number of Wikidata items surpasses 100 million.

More news... (edit [in English])

डेटाको बारेमा जान्नुहोस्
New to the wonderful world of data? Develop and improve your data literacy through content designed to get you up to speed and feeling comfortable with the fundamentals in no time.
अन्वेषण गर्नुहोस्

Innovative applications and contributions from the Wikidata community

Featured WikiProject:
WikiProject Music

Wikiproject Music is home to editors that help add data about artists, music releases, tracks, awards, and performances! Additionally, importing from and linking Wikidata with the many music databases and streaming services is another focus of the project. Read about our data model on our project page and come chat with us on Telegram.

More:

 • Check out Wikidata:Tools for some of our best tools and gadgets for using and exploring Wikidata.

Know of an interesting project or research conducted using Wikidata? You can nominate content to be featured on the Main page here!


 विकिपिडिया – विश्वज्ञानकोष     विक्सनरी – शव्दकोश र समानार्थीकोश     विकिपुस्तक – पाठ्य पुस्तकहरू, निर्देशिका र पाककला पुस्तकहरू     विकिसमाचार – समाचार     विकिकथन – उद्धरणहरूको सङ्कलन     विकिश्रोत – पुस्तकालय     विकिभर्सिटी – सिकाइ सामग्रीहरू र क्रियकलापहरू     विकिभोयाज – यात्रा निर्देशिका    विकिप्रजाति: – प्रजातिहरूको निर्देशिका     विकिमिडिया कमन्स – मेडिया भण्डार     इन्क्युबेटर – नयाँ भाषा संस्करणहरू     मेटा-विकी – विकिमिडिया आयोजना समन्वयन     मिडियाविकि – सफ्टवेयर डकुमेन्टेसन