Wikidata:Main Page/Content/yue

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:Main Page/Content and the translation is 100% complete.

歡迎嚟到維基數據

人人都改得自由嘅知識庫,而家已經有110,529,200項目

介紹城市論壇社區大堂幫助櫃枱

歡迎!

維基數據係自由、開放嘅知識庫,人同埋機械都用得兼改得。

維基數據係維基媒體兄弟項目(維基百科等等)結構化數據嘅中央儲存庫。

維基數據亦都支援維基媒體項目以外嘅網站!維基數據嘅內容可以響自由許可下用得,以標準格式輸出同其他開放資料集連接

貢獻
想要完整嘅新手指南,可以去社區大堂

維基數據知多啲

貢獻畀維基數據

埋堆維基數據社區

用維基數據嘅數據

睇多啲...
最新消息

更多消息… (改[英文版])

知多啲我哋嘅數據

未見過呢個花花數據大世界?濃縮精華一頁紙速速教曉你數據基礎常識。

睇吓有乜

嚟自維基數據社群嘅創新應用同貢獻

特色維基專題:
維基音樂專題

維基音樂專題係音樂入「數」大本營——錄入有關音樂、音樂人、演出同殊榮嘅數據! 仲有,由維基數據導入同串起音樂數據庫同埋串流媒體都係一大重頭戲。 專題頁有數據模,聯絡我哋就用Telegram。

知多啲:

你話有個趣致嘅計劃或者科研用咗維基數據?響呢度提名送佢上頭版!

 維基百科 – 百科全書     維基辭典 – 字典同埋同義詞辭典     維基書本 – 教科書,說明書,同埋食譜     維基新聞 – 新聞     維基語錄 – 名人名言大全     維基文庫 – 圖書館     維基學府 – 自由嘅學習材料同活動     維基遊埠 – 旅遊指南    維基物種: – 自由嘅物種資料庫    維基功能 – 免費軟件功能     維基同享 – 媒體資料庫     孵育場 – 新語言版本測試     元維基 – 危機媒體項目協調     MediaWiki – 軟件說明文檔