Wikidata:Главьна страница

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Викисъводъ
Свободьнъ ꙁнании съводъ · ижє къжьдо можєтъ иꙁмѣнꙗти (ан҃гл)
статїстїка
Добрѣ прити
Викисъводъ ѥстъ отврьстъ ꙁнании съводъ · ижє людии ꙗко жє и аѵтомати могѫтъ польꙃєвати и иꙁмѣнꙗти ⁙ Сѥ опꙑтьствованиѥ подобьно Викикладоу · нъ нє дѣла и срѣдьства · а плирофорїѭ въмѣститъ ⁙ Того дѣл҄ьма ѥдина достѫпъ и оуправлѥниѥ съставлєнꙑ плирофорїѩ сътворєно ѥстъ ⁙ Сꙗ плирофорїꙗ жє наприкладъ мєждоувичьнꙑ съвѧꙁи или статїстїка ѥстъ ⁙ Викисводъ дрьжитъ плирофорїѭ вьсѣ ѩꙁꙑкꙑ · ижє Викимєдїѩ опꙑтьствованиꙗ пьсанꙑ сѫтъ ⁙ Вѧщє жє о Викисъводѣ опьсании англїискомь ѩꙁꙑкомь пьсано ѥстъ
въ своѥмь викиопꙑтьствовании нашѧ плирофорїѩ польꙃєваниѥ
 • Викисъвода источьнъ обраꙁъ отвьрьстъ ѥстъ · вьсѩ ѥго жє ꙁьрити и поѩти можєши
 • Помьни жє · бо API иꙁмѣньнъ бѫдѣтъ
 • Поѩти Wikibase Client своѥго викиопꙑтьствованиꙗ дѣлꙗ можєши
 • Wikibase repository extensions
вѣсти
 • 2023-04-17: The next Wikidata+Wikibase office hours will take place on Wednesday, 16:00 UTC on Wednesday, 19th April 2023 (18:00 Berlin time) in the Wikidata Telegram group. The Wikidata and Wikibase office hours are online events where the development team presents what they have been working on over the past quarter, and the community is welcome to ask questions and discuss important issues related to the development of Wikidata and Wikibase.
 • 2023-01-26: Lexeme L1000000, for the Nynorsk (Q25164) word 'etymologi', meaning 'etymology', is created.
 • 2022-12-31: Lexeme L900000, for the Bokmål (Q25167) word 'urolog', meaning 'urologist', is created.
 • 2022-12-28: Lexeme L800000, for the Nynorsk (Q25164) word 'fotballturnering', meaning 'football tournament', is created.
 • 2022-11-09: The Wikidata development team talk about what they've been working on in the office hours at 17:00 UTC on Telegram.
 • 2022-10-29: Wikidata is now 10 years old! Happy birthday!
 • 2022-10-19: The number of Wikidata items surpasses 100 million.

More news... (edit [in English])

родьствьна опꙑтьствованиꙗ

 Википєдїꙗ – єнкѷклопєдїꙗ     Викиаꙁъбоукъвьникъ – мъногоѩꙁꙑчьнъ аꙁъбоукъвьникъ     Викикънигꙑ – кънигꙑ и напѫтьствиꙗ     Викивѣсти – вѣстии кладѧꙃь     Викирєчєниꙗ – словєсъ и рєчєнии събраниѥ     Викиѳика – кладѧꙃи     Викиоучєниѥ – мѣсто оучєниꙗ     Wikivoyage – Travel guides    Викитвариѥ – каталогъ тварии     Викикладъ – видъ и ꙁвѫкъ събраниѥ     Wikimedia Incubator – New language versions     Мєтавики – Викимєдїѩ опꙑтьствовании обьщєниꙗ съвѣтъ     MediaWiki – Software documentation