Wikidata:Głowny bok

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Witaj do Wikidata,
licheje datoweje banki wědy z 111,173,179 elementami, kótaruž kuždy móžo wobźěłaś
Statistika
Witaj!
Wikidata jo licha datowa banka wědy, kótaraž dajo se wót luźi a mašinow jadnak cytaś a wodźěłaś. Jo za daty, což Wikimedia Commons jo za medijowe dataje: centralizěrujo pśistup na strukturowane daty a jich zastojanje, ako na pśikład mjazyrěcne reference a statistiske informacije. Wikidata wopśimujo daty we wšych rěcach, za kótarež su Wikimedijowe projekty.

Móžoš zawjeźenje cytaś, aby wěcej wó Wikidata zgónił.

Glědaj Wikidata w akciji: Woglědaj se element, kótaryž nalicyjo wšykne 286 wudaśow głownego boka Wikipedije.

Joli coš software Wikidata testowaś, wužyj pšosym grajkanišćo Wikidata.
Wikidata na twójom wikiju wužywaś
Nowosći

More news... (edit [in English])

Sotšojske projekty

 Wikipedia – Encyclopedia     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikinews – News     Wikiquote – Collection of quotations     Wikisource – Library     Wikiversity – Learning resources     Wikivoyage – Travel guides    Wikispecies – Directory of species    Wikifunctions – Free software functions     Wikimedia Commons – Media repository     Wikimedia Incubator – New language versions     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     MediaWiki – Software documentation