Wikidata:Głowny bok

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Witaj do Wikidata,
licheje datoweje banki wědy z 103,739,900 elementami, kótaruž kuždy móžo wobźěłaś
Statistika
Witaj!
Wikidata jo licha datowa banka wědy, kótaraž dajo se wót luźi a mašinow jadnak cytaś a wodźěłaś. Jo za daty, což Wikimedia Commons jo za medijowe dataje: centralizěrujo pśistup na strukturowane daty a jich zastojanje, ako na pśikład mjazyrěcne reference a statistiske informacije. Wikidata wopśimujo daty we wšych rěcach, za kótarež su Wikimedijowe projekty.

Móžoš zawjeźenje cytaś, aby wěcej wó Wikidata zgónił.

Glědaj Wikidata w akciji: Woglědaj se element, kótaryž nalicyjo wšykne 286 wudaśow głownego boka Wikipedije.

Joli coš software Wikidata testowaś, wužyj pšosym grajkanišćo Wikidata.
Wikidata na twójom wikiju wužywaś
Nowosći
  • 2023-04-17: The next Wikidata+Wikibase office hours will take place on Wednesday, 16:00 UTC on Wednesday, 19th April 2023 (18:00 Berlin time) in the Wikidata Telegram group. The Wikidata and Wikibase office hours are online events where the development team presents what they have been working on over the past quarter, and the community is welcome to ask questions and discuss important issues related to the development of Wikidata and Wikibase.
  • 2023-01-26: Lexeme L1000000, for the Nynorsk (Q25164) word 'etymologi', meaning 'etymology', is created.
  • 2022-12-31: Lexeme L900000, for the Bokmål (Q25167) word 'urolog', meaning 'urologist', is created.
  • 2022-12-28: Lexeme L800000, for the Nynorsk (Q25164) word 'fotballturnering', meaning 'football tournament', is created.
  • 2022-11-09: The Wikidata development team talk about what they've been working on in the office hours at 17:00 UTC on Telegram.
  • 2022-10-29: Wikidata is now 10 years old! Happy birthday!
  • 2022-10-19: The number of Wikidata items surpasses 100 million.

More news... (edit [in English])

Sotšojske projekty

 Wikipedia – Encyclopedia     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikinews – News     Wikiquote – Collection of quotations     Wikisource – Library     Wikiversity – Learning resources     Wikivoyage – Travel guides    Wikispecies – Directory of species     Wikimedia Commons – Media repository     Wikimedia Incubator – New language versions     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     MediaWiki – Software documentation