Shortcut: wd:WDQS/Result views

Wikidata:SPARQL-frågetjänst/Wikidata-frågeresultat/Resultatvisningar

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:SPARQL query service/Wikidata Query Help/Result Views and the translation is 96% complete.
Visningsknapp

Denna sidor ska hjälp dig förstå de olika möjligheterna att visa resultat i SPARQL-frågetjänsten. Sidan sökfrågeexempel kan innehålla många bra exempel du kan leka med!

Efter att du kört en sökfråga kan du välja med "Visa"-knappen hur du vill att resultaten ska visas. Olika visningslägen är tillgängliga beroende på din sökfråga och datatyp.

Tabell (standard)

Visar resultaten som en tabell. Det är 'standardläge för att visa resultat och kan visa alla datatyper.

Kommer kartlägga alla variabler från SPARQL-select-klausulerna till en formaterad tabellkolumn.

Bildrutnät

Bildrutnät Testa det

Visar resultatdatan som ett rutnät med bilder i.

Alla rutnät har en stor bild och öppnar galleriet när man klickar på det.

Innehåller ett objekt med formaterad raddata.

Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* Media på Commons Rutnätsobjekt Bildkolumner kommer skapa ett rutnätsobjekt.

Rader som inte innehåller några bilder ignoreras.

It’s nonetheless possible to include no image rows in the result by modifying the sparql by including a default image in case the image variable is not bound:

 optional {
  ?item wdt:P18 ?img_ .
 }
 bind (if(bound(?img_), 
      ?img_, 
      <http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/File:Profile_avatar_placeholder_large.png>) as ?image) # [[:commons:File:Profile_avatar_placeholder_large.png]] as a placeholder

Here the file commons:File:Profile avatar placeholder large.png is used as a placeholder, you can use your own

Alternativ

Namn på alternativ Typ Beskrivning
hide En eller fler variabelnamn (strängar som börjar med ?), enkelvärde eller array Visa inte dessa variabler i resultatet.

Kartor

Visar dataresultatet som en karta med data från Open Street Map.

Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* Koordinat eller geografisk form Kartmarkör Kolumner kommer skapa en markör på kartan.

Markörens innehåll är den formaterade raddatan.

?layer Kartmarkörens lager Skapar en färglagd kartlager som möjliggör filtrering.
?rgb Färg Kartmarkörens färg Exempel 000000 för svart.


Technically, any well-known text literal can be displayed, not just a point coordinate.

Non-point geometry values are never stored on Wikidata, but they can be constructed in SPARQL using functions like CONCAT() and STRDT() – see this map of Czech railway lines for an example of LINESTRING() geometry.

Alternativ

specify using e.g. #defaultView:Map{"hide":["?foo", "?bar"],"layer":"?bar"}, using an array when there are multiple variables.

Namn på alternativet Typ Beskrivning
hide En eller fler variabelnamn (strängar som börjar med ?), enkelvärde eller array Visa inte dessa variabler i resultatet
layer En eller fler variabelnamn (strängar som börjar med ?), enkelvärde eller array Använd dessa variabler för kartlagren istället för standard ?layerLabel, ?layer.
markercluster boolesk eller objekt
 • If the value is an object, pass these options to Leaflet.markercluster, a map plugin for clustering nearby map markers. (If the value is the empty object {}, Leaflet.markercluster is enabled with its default options.)
 • If the value is true (default for queries without map layers), Leaflet.markercluster is enabled with a special set of options that doesn’t cluster any nearby map markers (it only “spiderfies” markers with exactly identical coordinates) and attempts to replicate the default map look as much as possible.
 • If the value is false (default for queries with map layers), Leaflet.markercluster is not enabled.

Linje-, stapel-, spridnings- och områdesdiagram

Visar en av dessa diagramtyper.

Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* Nummer

Etikett

DatumTid

X-axel

Y-axel

Första kommer vara X-axeln, den andra Y-axeln
* Etikett Kategori / teckenförklaring (valfri) Kommer endast användas efter att det ovannämnda kartlagts
* Etikett Storyboard / animering (valfri) Kommer endast användas efter att det ovannämnda kartlagts


Bubbeldiagram

Dubbeldiagram Testa det

Visar ett bubbeldiagram där storleken och färgen på bubblorna kan konfigureras.

När ett objekt tillhandahålls länkas en bubbla till Wikidata.org.

Variabel Datatyp Kartläggning
* Etikett Bubbeletikett
* Nummer Bubbelstorlek
* Objekt Bubbellänk (valfri)
?rgb Färg Bubbelfärg (valfri)

Träkarta

Träkarta Testa det

Visar en zoombar träkarta.

Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* Etikett Etikett Första etiketten på raden är en första nivån i trädkartan.

Andra etiketten är en andra nivån.

Tredje etiketten den tredje nivån, osv...

* Objekt Länk (valfri)
* Antal Storlek

Träd

Visar ett utfällbart träd.

Träd Testa det
Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* Objekt Nod-ID Första objektet kommer vara en rotnod, nästkommande objekt på samma rad kommer vara inkapslade.
* Etikett Nodetikett (valfri) Etiketter läggs till efter den aktuella noden.
* Nummer Nodetikett (valfri)
* Media på Commons Objektbild

Tidslinje

Tidslinje Testa det

Visar en tidslinje man kan utforska.

Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* DatumTid Objektpunkt i tid

Objektets slutpunkt i tid

Första datumet i en rad anger objektets position i tidslinjen.

Finns det ett andra datum anges också ett start- och slutdatum.

* Media på Commons Objektbild

Alternativ

Namn på alternativ Typ Beskrivning
hide En eller fler variabelnamn (strängar som börjar med ?), enkelvärde eller array Visa inte dessa variabler i resultatet.

Dimensioner

Dimensioner Testa det

Visar dimensioner och deras länkar.

Det låter en också filtrera dem genom att välja en axelfraktion.

Denna sorts diagram kan också kallas parallel coordinates.

Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* Etikett Dimension Alla kolumner i resultatraden kartläggs till en dimension
* Nummer
* DatumTid


Graf

Graph browsing Abraham Lincoln
Testa det

Shows an interactive graph that allow hierarchically ordering and exploring items.

Variabel Datatyp Kartläggning Beskrivning
* Objekt Nod-ID Första objektet i en rad av utmatningsvariabler kommer ha en pil som pekar mot objekten på samma rad
* Etikett Nodetikett (valfri)
* Media på Commons Nodbild (valfri)
?rgb Färg Nodfärg (valfri) Objektets färg precis om innan rgb-variabeln. Exempel 000000 för svart.
* Nummer Nodstorlek (valfri)
?edgeLabel Etikett Kantetikett (valfri)
Graf Testa det


Ytterligare information

RDF-datatyp-kartläggning

RDF-typ RDF-datatyp Begränsning Datatyp
URI Sträng börjar på
http://www.wikidata.org/entity/Q
Entity
URI Sträng slutar på
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath
Media på Commons
Literal http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime DateTime
Literal http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral Coordinate
Literal http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#positiveInteger

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedInt

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedShort

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonPositiveInteger

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#negativeInteger

Nummer
Literal Har ingen RDF-datatyp Etikett
Literal Har egenskap
xml:lang
Etikett
Literal Strängmatchningar
/^[0-9A-F]{6}$/
Färg

Formatering

Det finns speciell formatering för följande datatyper:

Datatyp Format
Entity Länk till Wikidata.org

Etikett kortas ner till wd:Qxx

Utforska ett objekt (förstoringsglaset)

DateTime MM DD, YYYY

Tooltip visar rå ISO-tidsmärke

Commons Media Länk till Commons.Wikimedia.org

Visar galleri (bildikon)

Mobil / responsiv

Resultatvisningar är utformade för att fungera på olika enheter och upplösningar. Deras utseende kan skilja sig beroende på hur mycket utrymme de har.

Inbäddat läge

Resultatvisningar kan länkas till eller bäddas in via iframes. Du kan hämta relevant länk eller kod genom att klicka på Länk i menyn ovanför. Se skillnaden: länk till en fråga och länk till ett resultat eller in bifogad kod:

<iframe style="width:80vw; height:50vh;" scrolling="yes" frameborder="0" src="http://tinyurl.com/zwf4k2w">

Ladda ner resultat

Ladda ner resultatknapparna

Det finns flera olika sätt att exportera resultaten från en sökfråga.

JSON, TSV and CSV är tre olika format med öppen standard för att ladda ner datan med som finns under fliken "Ladda ner". För att hämta resultaten i XML-format, klicka på Länk > SPARQL-slutpunkt.

Du kan också laddar ner vissa grafiska visningar som en SVG-fil: denna funktion fungerar med alla visningar förutom tabell, bildrutnät, tidslinje, diagrambyggare, karta och diagram.

Standardvisning

Standardvisning kan ändras för varje SPARQL-sökfråga med en kommentar:

#defaultView:[NAME]

Till exempel:

#defaultView:ImageGrid

Resultatvisningsalternativ

Resultatvisningar kan konfigureras med diverse alternativ, som anges i JSON (Q2063)-formatet, följ antingen defaultView-kommentaren (se tidigare avsnitt) eller en egen view-kommentar.

#defaultView:Map{"layer": "?typeLabel"}
#view:ImageGrid{"hide": "?coords"}

Titel

Resultatvisningar kan visa en titel. Titeln kan anges via en title-kommentar.

#title:A title of your choice

Automatiskt språk

När man använder det magiska nyckelordet [AUTO_LANGUAGE] byts det ut mot användarens språk när man utför sökfrågan. Detta gör så man kan skriva sökfrågor där resultatet visas på användarens språk.

Exempel:

#Använd användarspråk för att visa etiketter och använd engelska som reservspråk
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" .
}


Automatiska koordinater

När man använder det magiska nyckelordet [AUTO_COORDINATES] byts det ut mot användarens plats när man utför sökfrågan. Detta gör så man kan skriva sökfrågor med användarens plats.

Exempel:

 SERVICE wikibase:around {
  ?place wdt:P625 ?coordinate_location.
  bd:serviceParam wikibase:center "[AUTO_COORDINATES]".
  bd:serviceParam wikibase:radius "1".
  bd:serviceParam wikibase:distance ?dist.
 }