Shortcut: wd:WDQS/Result views

Wikidata:Servei de consulta SPARQL/Vistes de Resultat de Wikidata/Ajuda de la Consulta

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:SPARQL query service/Wikidata Query Help/Result Views and the translation is 93% complete.
Botó de pantalla

Aquesta pàgina t'ajuda a entendre les diverses possibilitats de mostrar resultats en el servei de consulta SPARQL. La pàgina d'exemples de consultes conté molts bons exemples que pots provar!

Després d'executar una consulta, pots escollir amb el botó "Pantalla" quins resultats vols veure. Depenent de la consulta i el tipus de dada, algunes de les vistes estaran disponibles.

Taula (per defecte)

Mostra els resultats com a taula. És la vista per defecte per resultats i pot mostrar tots els tipus de dada.

Mapa cada variable de la consulta SPARQL a una columna formatada de taula.

Graella d'Imatge

Graella d'Imatge Prova-ho

Mostra les dades resultants com a graella amb imatges.

Cada element de la graella té una fotografia gran i obre la galeria quan es prem damunt d'ella.

El contingut de l'element són les dades formatades de fila.

Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* Commons Media Element de Graella Les columnes d'imatge crearan un element de graella.

Les files que no continguin cap imatge seran ignorades.

It’s nonetheless possible to include no image rows in the result by modifying the sparql by including a default image in case the image variable is not bound:

 optional {
  ?item wdt:P18 ?img_ .
 }
 bind (if(bound(?img_), 
      ?img_, 
      <http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/File:Profile_avatar_placeholder_large.png>) as ?image) # [[:commons:File:Profile_avatar_placeholder_large.png]] as a placeholder

Here the file commons:File:Profile avatar placeholder large.png is used as a placeholder, you can use your own

Opcions

Nom d'opció Tipus Descripció
hide Un o més noms de variables (cadenes, començant amb ?), valor simple o matriu No mostra aquestes variables en el resultat.

Mapa

Mostra les dades resultants com un mapa segons des dades de Open Street Map.

Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* Coordenada o forma geogràfica Marcador de Mapa Les columnes crearan una marca en el mapa.

El contingut del marcador són les dades formatades de la fila.

?layer Capa de Marcador de Mapa Crea un capa acolorida de mapa que permet filtrar.
?rgb Color Color del Marcador de Mapa Example 000000 for black color.


Technically, any well-known text literal can be displayed, not just a point coordinate.

Non-point geometry values are never stored on Wikidata, but they can be constructed in SPARQL using functions like CONCAT() and STRDT() – see this map of Czech railway lines for an example of LINESTRING() geometry.

Opcions

specify using e.g. #defaultView:Map{"hide":["?foo", "?bar"],"layer":"?bar"}, using an array when there are multiple variables.

Nom d'opció Tipus Descripció
hide Un o més noms de variables (cadenes, començant amb ?), valors simples o matrius No mostra aquestes variables en el resultat.
layer Un o més noms de variables (cadenes, començant amb ?), valors simples o matrius Usa aquestes variables per mapar la capa, en comptes del de per defecte ?capaLabel, ?capa.
markercluster booleà o objecte
 • Si el valor és un objecte, envia les opcions a Leaflet.markercluster, un connector de mapatge per agrupar marques properes en el mapa. (Si el valor és un objecte buit {}, Leaflet.markercluster s'activa amb les opcions per defecte.)
 • Si el valor és true (per defecte per consultes sense capes de mapa), Leaflet.markercluster s'activa amb un conjunt especial d'opcions que no agrupa marques properes (només connecta marques amb coordenades idèntiques) i intenta replicar la vista per defecte de mapa tan com sigui possible.
 • Si el valor és false (per dececte per consultes amb capes de mapa), Leaflet.markercluster no s'activa.

Gràfics de Línia, Barra, Escampall i Àrea

Mostra un d'aquests tipus de gràfic.

Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* Número

Etiqueta

DataHora

Eix-X

Eix-Y

Primer serà Eix-X, seguit de Eix-Y
* Etiqueta Element / Llegenda de la categoria (opcional) Només serà utilitzat després que els de sobre s'hagin mapat
* Etiqueta Guió gràfic/Animació (opcional) Només serà utilitzat després que el del damunt estigui mapat


Gràfic de Bombolla

Gràfic de Bombolla Prova-ho

Mostra un gràfic de bombolla on la mida i el color es poden configurar.

Quan es proporciona un element la bombolla s'enllaça a Wikidata.org.

Variable Tipus de Dada Mapatge
* Etiqueta Etiqueta de la Bombolla
* Numero Mida de la Bombolla
* Element Enllaç de Bombolla (opcional)
?rgb Color Color de Vombolla (opcional)

Mapa d'Arbre

Mapa d'Arbre Prova-ho

Mostra un mapa d'arbre ampliable.

Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* Etiqueta Etiqueta La 1a etiqueta en una fila serà el 1er nivell dins mapa d'arbre.

la 2a etiqueta serà el 2on nivell.

la 3a etiqueta serà el 3er nivell etc..

* Element Enllaç (opcional)
* Quantity Size

Arbre

Mostra un arbre expansible.

Arbre Prova-ho
Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* Element ID de Node El primer element serà un node d'arrel i els següents en la mateixa fila seran niuats.
* Etiqueta Etiqueta de node (opcional) Les etiquetes seran afegides al node actual.
* Nombre Etiqueta de Node (opcional)
* Commons Media Element d'imatge

Línia de temps

Línia de temps Prova-ho

Mostra una línia de temps explorable.

Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* DataHora Punt de l'Element en el Temps

Punt de Finalització de l'Element en el Temps

La primera data en una fila defineix la posició de l'element en el la línia de temps.

Si hi ha una segona data es definiran la data l'inici i de finalització.

* Commons Media Element d'Imatge

Opcions

Nom d'opció Tipus Descripció
hide Un o noms més variables (cadenes, començant amb ?), valor simple o matriu No mostra aquestes variables en el resultat.

Dimensions

Dimensions Prova-ho

Mostra la dimensió i els seus enllaços.

També permet filtrar-los seleccionant una fracció de l'eix.

This type of graph is also known as parallel coordinates.

Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* Etiqueta Dimensió Cada columna en la fila de resultat es mapeja a una dimensió
* Nombre
* DataHora


Graf

Graf per navegar Abraham Lincoln Prova-ho

Mostra un graf interactiu que permet ordenar en jerarquia i explorar elements.

Variable Tipus de Dada Mapatge Descripció
* Element ID de Node El primer element en una fila tindrà una fletxa que assenyala als elements en la mateixa fila
* Etiqueta Etiqueta de Node (opcional)
* Commons Media Imatge del Node (opcional)
?rgb Color Color de Node (opcional) Color de l'element que va just davant de la variable rgb, com ara 000000 per al color negre.
* Nombre Mida de Node (opcional)
?edgeLabel Etiqueta Etiqueta de Vora (opcional)
Graf Prova-ho


Informació Addicional

Mapatge de Tipus de Dada RDF

Tipus RDF Tipus de Dada de RDF Constrenyiment Tipus de Dada
URI Cadena comença amb
http://www.wikidata.org/entity/Q
Entity
URI Cadena comença amb
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath
Commons Media
Literal http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime DateTime
Literal http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral Coordinate
Literal http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#positiveInteger

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedInt

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedShort

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonPositiveInteger

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#negativeInteger

Nombre
Literal No té cap Tipus de Dada RDF Etiqueta
Literal Té la propietat
xml:lang
Etiqueta
Literal Coincidències de cadena
/^[0-9A-F]{6}$/
Color

Format

Hi ha un formatatge especial pels tipus de dada següents:

Tipus de Dada Format
Entity Enllaç a Wikidata.org

L'etiqueta s'escurça a wd:Qxx

Explorar un element (icona d'ampliació)

DateTime MM DD, YYYY

Suggeriment mostra la marca d'hora ISO en cru

Commons Media Enllaç a Commons.Wikimedia.org

Mostrant Galeria ( icona d'imatge )

Mòbil / Responsiu

Les vistes de resultat estan fetes treballar en diferents resolucions i dispositius. El seu aspecte pot canviar segons l'espai que poden utilitzar.

Mode Incrustat

Les vistes de resultat es poden enllaçar o incrustar via iframes. Pots aconseguir l'enllaç o el codi prement Enllaç en el menú superior Veure la diferència: enllaç a una consulta i Enllaç a un resultat o el codi incrustat:

<iframe style="width:80vw; height:50vh;" scrolling="yes" frameborder="0" src="http://tinyurl.com/zwf4k2w">

Descàrrega de resultats

Botons de descàrrega de resultats

Hi ha diverses maneres d'exportar els resultats d'una consulta.

JSON, TSV i CSV són tres formats oberts diferents per descarregar les dades, que es troben a la pestanya Descarrega. Per obtenir resultats en format XML, feu clic a Enllaç > Punt d'accés SPARQL.

També pots descarregar algunes de les vistes gràfiques com un arxiu SVG: aquesta característica funciona amb totes les vistes excepte taula, graella d'imatge, línia de temps, constructor de graf, mapa i graf.

Vista per Defecte

La vista per defecte es pot canviar per cada consulta SPARQL usant un comentari:

#defaultView:[NAME]

Per exemple:

#defaultView:ImageGrid

Opcions de vista del Resultat

Les vistes de resultat es poden configurar amb diverses opcions, especificades en el format JSON (Q2063), tant seguint el comentari vistaDefecte (mireu la secció anterior) o seguint un comentari separat de vista.

#defaultView:Map{"layer": "?typeLabel"}
#view:ImageGrid{"hide": "?coords"}

Title

Result views can show a title. The title can be set via a title comment.

#title:A title of your choice

Auto language

When using the magic keyword [AUTO_LANGUAGE] it is replaced by the users language when submitting the query. This allows writing a query with where the result is display in the users language.

Exemple:

#Usa la llengua de l'usuari per mostrar etiquetes i en cas que no es pugi s'usa l'anglès per defecte
SERVICE wikibase:label {
  bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en" .
}

Auto coordinates

When using the magic keyword [AUTO_COORDINATES] it is replaced by the users location when submitting the query. This allows writing a query with the users' location.

Example:

 SERVICE wikibase:around {
  ?place wdt:P625 ?coordinate_location.
  bd:serviceParam wikibase:center "[AUTO_COORDINATES]".
  bd:serviceParam wikibase:radius "1".
  bd:serviceParam wikibase:distance ?dist.
 }