Pomoc:Portal ograniczeń właściwości

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Property constraints portal and the translation is 100% complete.

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎latviešu • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎русский • ‎српски / srpski • ‎українська • ‎العربية • ‎فارسی • ‎مصرى • ‎中文 • ‎日本語
Raport naruszenia ograniczenia właściwości Wikidanych na stronie elementu.

Ograniczenia właściwości to reguły dotyczące właściwości określające sposób ich wykorzystania. Model Wikidanych jest bardzo elastyczny: nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać Universe (Q1) jako head of government (P6). Jednak ograniczenie właściwości może podpowiedzieć, że head of government (P6) jest zwykle człowiekiem.

Ograniczenia są wskazówkami, a nie sztywnymi regułami i służą jako pomoc lub podpowiedź dla edytora. Mogą posiadać wyjątki: na przykład miasto Talkeetna (Q668224) wybrało kota Stubbs (Q7627362) na burmistrza.

Popularne ograniczenia

Item Strona pomocy Komunikat o naruszeniu
single value constraint (Q19474404) Help:Property constraints portal/Single value MediaWiki:Wbqc-violation-message-single-value
distinct values constraint (Q21502410) Help:Property constraints portal/Unique value
format constraint (Q21502404) Help:Property constraints portal/Format
type constraint (Q21503250) Help:Property constraints portal/Type
value type constraint (Q21510865) Help:Property constraints portal/Value type
multi-value constraint (Q21510857) Help:Property constraints portal/Multi value MediaWiki:wbqc-violation-message-multi-value

Typy ograniczeń w kolejności alfabetycznej

Dostępne są następujące rodzaje ograniczeń:

Commons link constraint
Wartości tege deklaracji powinny być poprawnymi linkami do Wikimedia Commons. Przykłady: image (P18) (Przestrzeń nazw "Plik"), Commons category (P373) (Przestrzeń nazw "Kategoria").
allowed entity types constraint
Ta właściwość powinna być używana tylko w niektórych typach encji. Przykład: Wikidata property example (P1855) (właściwości).
allowed qualifiers constraint
Deklaracje dotyczące tej właściwości nie powinny zawierać żadnych kwalifikatorów innych niż wymienione. Przykłady: continent (P30) może posiadać kwalifikatory start time (P580) i end time (P582), Freebase ID (P646) nie może mieć żadnych kwalifikatorów.
allowed units constraint
Wartości dla tej deklaracji powinny używać tylko niektórych jednostek (lub żadnej). Przykłady: term length of office (P2097) (jednostka: year (Q577)), population (P1082) (bez jednostek).
citation needed constraint
Deklaracje dotyczące tej właściwości powinny zawierać co najmniej jeden przypis. Przykład: właściwości, które mogą być kwestionowane.
conflicts-with constraint
Elementy z tą właściwością nie powinny mieć pewnych innych właściwości lub deklaracji. Przykłady: sex or gender (P21) powoduje konflikt z author (P50), co z kolei powoduje konflikt z instance of (P31)  human (Q5).
contemporary constraint
Elementy z tą właściwością i wartościami dla tej właściwości powinny współistnieć w pewnym momencie w czasie. Przykłady: mother (P25), country of citizenship (P27).
difference within range constraint
Inaczej różnica w zakresie. Różnica między wartościami tej właściwości i innej właściwości powinna mieścić się w określonym zakresie lub przedziale. Na przykład różnica między date of birth (P569) a date of death (P570) powinna wynosić od 0 do 150 lat.
distinct values constraint
Inaczej wartość unikalna lub niepowtarzalna wartość. Żadne dwa elementy nie powinny mieć takiej samej wartości dla tej właściwości; wartość każdego elementu powinna być unikalna we wszystkich deklaracjach w tą właściwością w całych Wikidanych. Prawie wszystkie właściwości będące identyfikatorami posiadają to ograniczenie, ponieważ identyfikator (ISBN, identyfikator Freebase, ...) powinien jednoznacznie identyfikować encję. Inne przykłady to flag (P163) i anthem (P85).
dozwolone jednostki
See allowed units constraint.
dozwolone kwalifikatory
See allowed qualifiers constraint.
format constraint
Wartości dla tej właściwości powinny mieć określony format. Często używane dla identyfikatorów (długość n cyfr, zaczyna się od określonej litery, składa się z cyfr, ...).
integer constraint
Wartości tej właściwości powinny być liczbami całkowitymi bez miejsc dziesiętnych.
inverse constraint
Deklaracje używające tej właściwości powinny zawsze mieć odwrotną deklarację. Przykłady: P22 (P22)/mother (P25) z child (P40).
item requires statement constraint
Elementy używające tej właściwości powinny również zawierać pewne inne deklaracje. Na przykład elementy z killed by (P157) powinny mieć place of death (P20), date of death (P570) i manner of death (P1196)  homicide (Q149086).
mandatory qualifier constraint
Deklaracje z tą właściwością muszą zawierać wszystkie wymienione kwalifikatory. Przykład: stock exchange (P414) z ticker symbol (P249) i start time (P580).
multi-value constraint
Elementy powinny mieć więcej niż jedną deklarację z tą właściwością (lub żadną). Rzadko używane, ale przykładami są cast member (P161), has tense (P3103) i has grammatical mood (P3161).
no bounds constraint
Wartości tej właściwości nie powinny używać górnego i dolnego ograniczenia. Odnosi się to do większości niefizycznych właściwości z typem danych ilość, dla którego nie zdefiniowano pojęcia niepewności.
none of constraint
Wartości tej właściwości nie powinny należeć do danego zestawu elementów. Przykład: instance of (P31) nie powinno być woman (Q467).
odrębne wartości
See distinct values constraint.
one-of constraint
Wartości tej właściwości powinny być zgodne z podaną listą elementów. Przykład: driving side (P1622) powinna mieć wartość left (Q13196750) lub right (Q14565199).
property scope constraint
Ta właściwość powinna być używana tylko w określonych zakresach (jako główna wartość deklaracji, jako żródło, jako kwalifikator).
range constraint
Wartości tej właściwości powinny mieścić się w określonym zakresie lub interwale czasu. Przykłady: flattening (P1102) ma zawsze wartość od 0 do 1, a time of spacecraft launch (P619) nie powinna być wcześniejsza niż .
single best value constraint
Elementy powinny mieć wskazaną jedną "najlepszą" deklarację z tą właściwością. Często używane w przypadku właściwości, które mogą zmieniać się w czasie: na przykład miasta i kraje zwykle mają jeden bieżący head of government (P6).
single value constraint
Elementy powinny mieć nie więcej niż jedną deklarację z tą właściwością. Często używane do identyfikatorów, ale także wielu innych właściwości: na przykład ludzie zwykle mają tylko jedno place of birth (P19) i place of death (P20).
symmetric constraint
Deklaracje używające tej właściwości powinny zawsze występować w obu kierunkach. Przykłady: sibling (P3373), twinned administrative body (P190).
type constraint
Elementy z tą właściwością powinny być określonego typu. Przykład: elementy z date of birth (P569) powinny mieć deklarację instance of (P31) human (Q5) lub animal (Q729).
value requires statement constraint
Inaczej element docelowy wymaga deklaracji. Wartości dla tej właściwości powinny również zawierać pewne inne deklaracje. Na przykład wartości screenwriter (P58) powinny mieć wartości sex or gender (P21) i occupation (P106)  screenwriter (Q28389).
value type constraint
Wartości dla tej właściwości powinny mieć określony typ. Przykład: mother (P25) powinny mieć deklarację instance of (P31) human (Q5) lub animal (Q729).
wartość wymaga stwierdzenia
See target required claim


Kilka ograniczeń ma swoje własne predefiniowane szablony, które są wymienione na liście Help:Property constraints/list of constraints.

Instrukcje użytkowania

Raporty naruszeń ograniczeń są wyświetlane dla wszystkich zalogowanych użytkowników na stronie elementu.

Raport naruszenia ograniczeń wyświetlany na stronie elementu.

Możesz również sprawdzić wszystkie ograniczenia dla elementu w Special:ConstraintReport i obejrzeć podsumowanie naruszeń w całych Wikidanych w Wikidata:Database reports/Constraint violations.

Elementy typu ograniczenia

Dla każdego typu ograniczenia istnieje element, np. type constraint (Q21503250).

Deklaracje ograniczające dla właściwości

Ograniczenia dotyczące właściwości są określane jako deklaracje tych właściwości, przy pomocy property constraint (P2302) i elementu typu ograniczenia. Na przykład: sibling (P3373)property constraint (P2302)  symmetric constraint (Q21510862). Przestarzałe deklaracje są ignorowane, więc zmiana deklracji ograniczenia na "przestarzałą" jest wygodnym sposobem na czasowe wyłączenie ograniczenia bez całkowitego jego usunięcia.

Parametry ograniczenia

Wiele ograniczeń można konfigurować: jeden z ma listę dozwolonych wartości, typ zawiera typ itd. Takie informacje konfigurujące ograniczenie, nazywane parametrami.

Parametry ograniczenia są podane jako kwalifikatory w deklaracji. Na przykład:

< mother (P25) > property constraint (P2302) View with SQID < type constraint (Q21503250) View with Reasonator View with SQID >
relation (P2309) View with SQID < instance of (Q21503252) View with Reasonator View with SQID >
class (P2308) View with SQID < human (Q5) View with Reasonator View with SQID >

Istnieje kilka ogólnych parametrów, które można dodać do dowolnej deklaracji ograniczenia:

constraint status (P2316)
Z wartością mandatory constraint (Q21502408) parametr ten może być używany do oznaczania ograniczenia jako wymagane. Naruszenia wymagalności ograniczeń są poważniejsze niż naruszenia wymagań nieobowiązkowych.
exception to constraint (P2303)
Wyświetla listę znanych wyjątków dla ograniczenia. W przypadku elementów wymienionych w tym parametrze dane ograniczenie nie jest sprawdzane.
group by (P2304)
Zawiera właściwość według wartości, której należy grupować naruszenia ograniczeń. Oznacza to, że gdy raporty bazy danych zawiera listę naruszeń ograniczenia (dla wszystkich elementów), elementy z naruszeniami są pogrupowane według wartości, jaką mają dla właściwości podanej w parametrze group by (P2304). (Rozszerzenie "raport ograniczeń" nie używa tego parametru.)
constraint scope (P4680)
Określa, dla której części deklaracji obowiązują ograniczenia, używając trzech specjalnych wartości constraint checked on main value (Q46466787), constraint checked on qualifiers (Q46466783) i constraint checked on references (Q46466805). Użyj dowolnej kombinacji tych wartości, aby określić, gdzie powinno być sprawdzane ograniczenie. Jeśli parametr nie zostanie określony, domyślny zakres zależy od typu ograniczenia. (Zwróć uwagę, że raporty bazy danych uwzględnia tylko naruszenia głównej wartości deklaracji.)

Ograniczenia niestandardowe

Posiadając pewną wiedzą na temat SPARQL można stworzyć bardzo złożone ograniczenia dla niektórych właściwości, wykraczające poza ograniczenia opisane powyżej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Template:Complex constraint. Zobacz także listę właściwości używających złożonych ograniczeń.