Axuda:Portal de restricións nas propiedades

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Help:Property constraints portal and the translation is 79% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎català • ‎dansk • ‎français • ‎galego • ‎italiano • ‎latviešu • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎svenska • ‎русский • ‎српски / srpski • ‎українська • ‎العربية • ‎فارسی • ‎مصرى • ‎中文 • ‎日本語
Informe de vulneración dunha restrición de propiedade nunha páxina de elemento Wikidata.

As restricións de propiedade son regras sobre as propiedades que especifican como se poden usar as propiedades. O modelo de datos de Wikidata é moi flexible: nada impide que engadas Universe (Q1) como head of government (P6). Porén, unha restrición na propiedade pode indicarche que head of government (P6) soe ser ser humano.

As restricións son pistas, non restricións estritas, e pretenden axudar ou guiar ás persoas que editan. Poden ter excepcións: por exemplo, a cidade Talkeetna (Q668224) escolleu un gato Stubbs (Q7627362) como alcalde.

Restricións máis comúns

Item Páxina de axuda Mensaxe de vulneración de restricións
single value constraint (Q19474404) Help:Property constraints portal/Single value MediaWiki:Wbqc-violation-message-single-value
distinct values constraint (Q21502410) Help:Property constraints portal/Unique value
format constraint (Q21502404) Help:Property constraints portal/Format
type constraint (Q21503250) Help:Property constraints portal/Type
value type constraint (Q21510865) Help:Property constraints portal/Value type
multi-value constraint (Q21510857) Help:Property constraints portal/Multi value MediaWiki:wbqc-violation-message-multi-value

Tipos de restricións por orde alfabética

Están dispoñibles as seguintes tipoloxías de restricións:

Commons link constraint
Os valores para esta declaración deberían ser ligazóns válidas en Wikimedia Commons. Exemplos: image (P18) (Espazo de nomes de “Ficheiro”), Commons category (P373) (Espazo de nomes de “Categoría”).
allowed entity types constraint
This property should only be used on certain entity types. Example: Wikidata property example (P1855) (properties).
allowed qualifiers constraint
As declaracións para esta propiedade non debería levar máis cualificadores que os que se listan. Exemplos: continent (P30) con cualificadores start time (P580) e end time (P582), e Freebase ID (P646) con ningún tipo de cualificador.
allowed units constraint
Os valores para esta declaración deberían facer uso só de certas unidades (ou de ningunha). Exemplo: term length of office (P2097) (unidade: year (Q577)), population (P1082) (sen unidades).
citation needed constraint
Statements for this property should have at least one reference. Example: properties likely to be challenged.
conflicts-with constraint
Os elementos con esta propiedade non deberían ter determinadas propiedades ou declaracións a maiores. Exemplos: sex or gender (P21) entra en conflito con author (P50), que, á súa vez, entra en conflito con instance of (P31)  human (Q5).
contemporary constraint
Elementos con esta propiedade e estes valores específicos de propiedade deberían coexistir chegado o momento. Exemplos: mother (P25), country of citizenship (P27).
cualificadores permitidos
See allowed qualifiers constraint.
difference within range constraint
tamén coñecido como. diferenza dentro dun rango. A diferenza entre os valores desta e doutra propiedade deberían cinxirse a un determinado rango ou intervalo. Por exemplo, a diferenza entre date of birth (P569) e date of death (P570) ten que estar entre cero e 150  anos.
distinct values constraint
tamén coñecido como. valor único e valor distinto. Dous obxectos non poden compartir o valor para esta propiedade, cada valor de obxecto debe ser único en tódalas declaracións desta propiedade en toda a Wikidata. Case tódolos identificadores de propiedade teñen esta restrición, xa que un identificador (ISBN, freebase ID, …) debería identificar de forma única a unha entidade. Outros exemplos inclúen flag (P163) e anthem (P85).
format constraint
Os valores desta propiedade deben ter un formato determinado. É común que se use para os identificadores (n máximo número de díxitos, ten que comezar por unha letra determinada, consiste en tantos díxitos, etc.).
integer constraint
Values for this property should be integers without decimal places.
inverse constraint
Statements using this property should always have an inverse statement. Examples: P22 (P22)/mother (P25) with child (P40).
item requires statement constraint
Os elementos que usan esta propiedade deberían levar tamén uns tipos determinados de declaracións. Por exemplo, os elementos con killed by (P157) deben levar place of death (P20), date of death (P570) e manner of death (P1196)  homicide (Q149086).
mandatory qualifier constraint
As declaracións usadas para esta propiedade deben ter todos os cualificadores que se listen. Exemplo: stock exchange (P414) con ticker symbol (P249) e start time (P580).
multi-value constraint
Os elementos deberían ter máis dunha declaración con esta propiedade (ou ningunha). Úsase moi pouco, pero dentro dos exemplos atopamos cast member (P161), has tense (P3103) e has grammatical mood (P3161).
no bounds constraint
Values for this property should not use upper and lower bounds. This applies to most non-physical properties with quantity data type, for which the concept of uncertainties is not defined.
none of constraint
Values for this property should not be one of a given set of items. Example: instance of (P31) should not be woman (Q467).
one-of constraint
Os valores para esta propiedade deberían ser únicos dentro dun grupo de elementos determinado. Exemplo: driving side (P1622) debería ser left (Q13196750) ou ben right (Q14565199).
property scope constraint
This property should only be used for certain scopes (main value of a statement, in a reference, as qualifier).
range constraint
Os valores para esta propiedade deberían estar dentro dun determinado rango ou intervalo. Exemplos: flattening (P1102) debe estar sempre entre cero e un, e time of spacecraft launch (P619) non debería ser anterior a .
single best value constraint
Items should have one “best” statement with this property. Often used for properties that can change over time: for example, cities and countries usually have a single current head of government (P6).
single value constraint
Os elementos non deberían levar máis dunha declaración con esta propiedade. É de uso común en identificadores, pero tamén no caso doutras propiedades: por exemplo, as persoas xeralmente só levan un único place of birth (P19) e place of death (P20).
symmetric constraint
As declaracións que usan esta propiedade deberían sempre indicarse nas dúas direccións. Exemplos:sibling (P3373), twinned administrative body (P190).
type constraint
Os elementos con esta propiedade deberían ter un tipo concreto. Exemplo: elementos con date of birth (P569) deberían ser instance of (P31) human (Q5) ou animal (Q729).
unidades (de medida) permitidas
See allowed units constraint.
valor que require unha afirmación
See target required claim
valores distintos
See distinct values constraint.
value requires statement constraint
tamén coñecido como "declaración requirida". Os valores desta propiedade deberían tamén levar unhas declaracións concretas. Por exemplo: os valores screenwriter (P58) deberían levar sex or gender (P21) e occupation (P106)  screenwriter (Q28389).
value type constraint
Os valores para esta propiedade deberían ser dun tipo determinado. Exemplo: mother (P25) debería ser instance of (P31) human (Q5) ou animal (Q729).


Algunhas restricións teñen os seus modelos de seu e están listadas en Help:Property constraints/list of constraints.

Instrucións de uso

Constraint reports are shown for all logged in users when they visit an entity page.

A constraint violation report displayed on an item page.

Tamén podes revisar todas as restricións para un elemento en Special:ConstraintReport e ver un resumo dos avisos de vulneración en todo Wikidata en Wikidata:Database reports/Constraint violations.

Elementos de tipo de restrición

Hai un elemento por cada tipo de restrición, por exemplo type constraint (Q21503250).

Declaracións de restrición sobre propiedades

As restricións que se lle aplican a unha propiedade están especificadas como declaracións na propiedade, usando property constraint (P2302) e o elemento de tipo de restrición. Exemplo: sibling (P3373)property constraint (P2302)  symmetric constraint (Q21510862). As declaracións obsoletas ignóranse, de tal xeito que cambiar o rango dunha declaración de restrición a "obsoleto" é unha forma axeitada de invalidar temporalmente unha restrición sen ter que borrala por completo.

Parámetros de descrición

Moitas das restricións poden ser configuradas: "unha de" contén a lista dos valores permitidos, "tipo" contén os tipos, etc. Estas configuracións que dan forma á restrición chámanse "parámetros".

Os parámetros de restrición especifícanse como cualificadores na declaración. Por exemplo:

< mother (P25) > property constraint (P2302) View with SQID < type constraint (Q21503250) View with Reasonator View with SQID >
relation (P2309) View with SQID < instance of (Q21503252) View with Reasonator View with SQID >
class (P2308) View with SQID < human (Q5) View with Reasonator View with SQID >

Hai varios parámetros xerais que poden ser engadidos a calquera declaración de restrición.

constraint status (P2316)
co valor mandatory constraint (Q21502408), é un parámetro que pode usarse para marcar unha restrición como obrigatoria. As violacións de restricións obrigatorias son máis severas que as das restricións non obrigatorias.
exception to constraint (P2303)
Fai un listado das excepcións a unha restrición que son coñecidas. Nos elementos listados baixo este parámetro non se revisa a restrición.
group by (P2304)
Contén unha propiedade polos valores en que as violación de restrición poden agruparse. Ou o que é o mesmo: cando o informe da base de datos fai unha listaxe de violacións dunha restrición (para todos os elementos), os elementos con violacións agrúpanse polo valor que teñen na propiedade indicada no parámetro group by (P2304). (A extensión de restricións/trebello non utilizan este parámetro.)
constraint scope (P4680)
Especifica en que parte da declaración se lle aplica a restrición, usando os tres valores especiais constraint checked on main value (Q46466787), constraint checked on qualifiers (Q46466783) e constraint checked on references (Q46466805). Usa calquera combinación destes valores para especificar onde debe ser revisa a restrición. Se non se especificou o parámetro, o alcance por defecto dependerá do tipo de restrición. (Ten en conta que o informe da base de datos só fai listaxes das violacións do principal valor dunha declaración.)

Restricións personalizadas

Cun pouco de coñecemento da SPARQL podes facer restricións moi complexas para aplicar a determinadas propiedades, máis aló das restricións que xa mencionamos. Tes máis información en Template:Complex constraint. Mira tamén a lista de propiedades que usan restricións complexas.