Shortcut: Help:SPARQL

Wikidata:Dịch vụ truy vấn SPARQL/Giúp đỡ Truy Vấn Wikidata

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:SPARQL query service/Wikidata Query Help and the translation is 33% complete.

Chào mừng đến cổng thông tin giúp đỡ Dịch Vụ Truy Vấn Wikidata

Đây là nơi trả lời các câu hỏi về Dịch vụ Truy vấn Wikidata. Các câu hỏi dành cho Wikidata có thể là về các mẩu kiến thức trên thế giới và các mối quan hệ của chúng. Điều này có thể được sử dụng Wikidata làm cơ sở tri thức hoặc tạo danh sách cho các dự án Wikimedia khác, chẳng hạn như Wikipedia.

Chúng tôi cũng có tài liệu dành cho người dùng nâng cao ngoài các bước đầu tiên. Dịch vụ Truy vấn Wikidata cung cấp một điểm cuối SPARQL bao gồm một Web-GUI mạnh mẽ. SPARQL (phát âm là "lấp lánh") là ngôn ngữ truy vấn RDF, tức là ngôn ngữ truy vấn ngữ nghĩa cho cơ sở dữ liệu. Với SPARQL, bạn có thể trích xuất bất kỳ loại dữ liệu nào, với một truy vấn bao gồm các kết hợp logic của bộ ba.

Các bước đầu tiên
Giới thiệu thân mật về Dịch vụ Truy vấn Wikidata Phần giới thiệu này nêu thông tin cho bạn về giao diện người dùng của Dịch vụ truy vấn Wikidata. Bạn không cần học SPARQL để sửa đổi truy vấn và hiển thị kết quả. Phần giới thiệu thân mật này là một khởi đầu tốt nếu bạn muốn bắt đầu tìm hiểu.

Trình trợ giúp Truy vấn
Cách sử dụng Trình trợ giúp Truy vấn để tạo hoặc chỉnh sửa truy vấn.

Lượt xem Kết quả

Giới thiệu các khả năng khác nhau để hiển thị kết quả Truy vấn Wikidata.

Trình biên soạn SPARQL

Trang trợ giúp để giải thích các tính năng của trình soạn thảo SPARQL.

Truy cập Dịch vụ Truy vấn
query.wikidata.org

The user interface of the Wikidata Query Service.

Request a query

This is a page where Wikidata SPARQL queries can be requested from community members who will write them for you as volunteers.

Building a query
Step-by-step examples.

Tutorials
More experienced
Example queries
Example queries in SPARQL, for inspiration and as building blocks for your own queries.
Queries of the week archive
Queries from Wikidata status update weekly summaries
User Manual

The user manual contains technical information on the Wikidata Query Service. This includes instructions on how to access it programmatically via GET or POST requests, or how to download and run the software behind the service yourself.

Queries

Advanced query concepts further explained, such as optionality and alternatives, working with dates, coordinates, qualifiers, references, etc.

RDF Dump Format

Technical documentation on the RDF serialization format for Wikidata. This includes information on how information in Wikidata is expressed in RDF and how it can be queried.

Query Optimization

Tips on optimizing Queries for faster execution and avoiding time-out.