Wikidata:முதற் பக்கம்

From Wikidata
Jump to: navigation, search
விக்கித்தரவு

யாவராலும் தொகுக்கப்படக் கூடிய ஒரு கட்டற்ற அறிவுத் தளம்.
புள்ளிவிவரங்கள்
  வருக!
விக்கித்தரவு ஒரு கட்டற்ற அறிவுத் தளம் ஆகும். இதனை மனிதர்களும் பொறிகளும் படிக்கவும் தொகுக்கவும் முடியும். ஊடகக் கோப்புகளுக்கு விக்கிமீடியாப் பொது பயன்படுத்தப்படுவது போல இத்தளம் தரவுகளுக்கானது: விக்கியிடை இணைப்புகள், புள்ளிவிவரத் தகவல்கள் போன்ற கட்டமைக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கான அணுகலையும் மேலாண்மையையும் இது மையப்படுத்துகின்றது. விக்கிமீடியாவின் திட்டங்கள் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் விக்கித்தரவு தரவுகளை கொண்டுள்ளது. விக்கித்தரவு பற்றி நீங்கள் மேலும் அறிந்து கொள்ள அறிமுகத்தைப் படிக்கலாம்.
  உங்கள் விக்கியில் விக்கித்தரவை பயன்படுத்தல்
  செய்திகள்


மேலும் செய்திகளுக்கு... (edit [in English])
செய்திகள் ஆங்கிலத்தில் காட்டப்படுகின்றனவா? மொழிபெயர்க்கவும்!

  பிற திட்டங்கள்

 Wikipedia – Encyclopedia     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     Wikimedia Commons – Media repository     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikiquote – Collection of quotations     Wikiversity – Learning materials and activities     Wikisource – Library     Wikinews – News     Wikispecies – Directory of species     Wikivoyage – Travel guides