Wikidata:หน้าหลัก

From Wikidata
Jump to: navigation, search
ยินดีต้อนรับสู่วิกิสนเทศ
ฐานความรู้เสรีที่มี 15,393,856 items ซึ่งทุกคนสามารถแก้ไขได้
สถิติ
  ยินดีต้อนรับ!
วิกิสนเทศ เป็นฐานความรู้เสรีที่มนุษย์และเครื่องสามารถอ่านและแก้ไขได้เหมือนกัน เป็นโครงการสำหรับข้อมูลทำนองเดียวกับที่วิกิมีเดียคอมมอนส์สำหรับไฟล์สื่อ โดยรวมศูนย์การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลโครงสร้าง เช่น การอ้างอิงข้ามวิกิและสารสนเทศเชิงสถิติ วิกิสนเทศมีข้อมูลในทุกภาษาซึ่งมีโครงการวิกิมีเดีย

คุณสามารถอ่านบทนำเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกิสนเทศ

ดูการทำงานของวิกิสนเทศ: ดูรายการที่แสดงรุ่นของหน้าหลักวิกิพีเดียทั้ง 286 ภาษา

หากคุณต้องการทดสอบซอฟต์แวร์วิกิสนเทศ โปรดใช้กระบะทรายวิกิสนเทศ
  ร่วมเขียน

หนทางอื่นที่จะสนับสนุน...

  ใช้วิกิสนเทศบนวิกิของคุณ


  ข่าวสาร

More news... (edit [in English])
News displayed in English? Translate it!

  โครงการพี่น้อง

 Wikipedia – Encyclopedia     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     Wikimedia Commons – Media repository     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikiquote – Collection of quotations     Wikiversity – Learning materials and activities     Wikisource – Library     Wikinews – News     Wikispecies – Directory of species     Wikivoyage – Travel guides