Wikidata:Głowny bok

From Wikidata
Jump to: navigation, search
Witaj do Wikidata,
licheje datoweje banki wědy z 15,391,082 elementami, kótaruž kuždy móžo wobźěłaś
Statistika
  Witaj!
Wikidata jo licha datowa banka wědy, kótaraž dajo se wót luźi a mašinow jadnak cytaś a wodźěłaś. Jo za daty, což Wikimedia Commons jo za medijowe dataje: centralizěrujo pśistup na strukturowane daty a jich zastojanje, ako na pśikład mjazyrěcne reference a statistiske informacije. Wikidata wopśimujo daty we wšych rěcach, za kótarež su Wikimedijowe projekty.

Móžoš zawjeźenje cytaś, aby wěcej wó Wikidata zgónił.

Glědaj Wikidata w akciji: Woglědaj se element, kótaryž nalicyjo wšykne 286 wudaśow głownego boka Wikipedije.

Joli coš software Wikidata testowaś, wužyj pšosym grajkanišćo Wikidata.
  Wikidata na twójom wikiju wužywaś
  Nowosći

More news... (edit [in English])
News displayed in English? Translate it!

  Sotšojske projekty

 Wikipedia – Encyclopedia     Meta-Wiki – Wikimedia project coordination     Wikimedia Commons – Media repository     Wiktionary – Dictionary and thesaurus     Wikibooks – Textbooks, manuals, and cookbooks     Wikiquote – Collection of quotations     Wikiversity – Learning materials and activities     Wikisource – Library     Wikinews – News     Wikispecies – Directory of species     Wikivoyage – Travel guides