Wikidata:Wiki-wetenschappers

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Met het project Wiki-wetenschappers wil de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) de historische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers centraal, gestructureerd en geredigeerd toegankelijk maken.

Project[edit]

Via Wikidata wordt een overzicht gepubliceerd van de belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575. Een landelijk overzicht van wetenschappers ontbreekt op dit moment nog. Het overzicht van hoogleraren vormt een belangrijke schakel richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen. Dit project wil Wikidata completeren en zo inrichten dat de database optimaal kan worden gebruikt voor het ontsluiten van informatie over hoogleraren voor een breed publiek.

Het project zal bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland. Twee Wikimedian-in-Residences (WIR) zijn aangesteld om de biografische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers gestructureerd beschikbaar te maken op Wikidata. De WIR’s gaan de elf aangesloten universiteiten ondersteunen om de biografische gegevens te verzamelen en te verwerken op dit platform.

Projectpagina[edit]

Met deze projectpagina Wiki-wetenschappers kan iedereen open en transparant volgen welke biografische gegevens verzameld worden en hoe het project vordert. Op dit moment voeren de WIR’s een nulmeting uit om de huidige status van Hoogleraren op Wikidata te presenteren en de aanvullingen te kunnen volgen. Deze hoogleraren zullen de WIR’s in de komende zes maanden redigeren en toevoegen voor een compleet overzicht.

Dit project is tot stand gekomen met steun van Q61754032, de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten.

Overzichten van aangesloten universiteiten[edit]

Overzichten van historische hoger onderwijsinstellingen[edit]

Niet bij het project aangesloten universiteiten[edit]

  • Universiteit Twente
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Open Universiteit Nederland
  • Universiteit voor Humanistiek

Pagina's met achtergrondinformatie[edit]

Hoogleraren per universiteit[edit]

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | YASGUI | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal hoogleraren vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 289 40 248
Rijksuniversiteit Groningen 1334 143 1188
Technische Universiteit Delft 257 10 246
Technische Universiteit Eindhoven 79 4 74
Tilburg University 147 15 132
Universiteit Leiden 1056 73 983
Universiteit Maastricht 112 22 90
Universiteit Utrecht 917 96 821
Universiteit van Amsterdam 811 155 655
Vrije Universiteit Amsterdam 278 27 251
Wageningen University & Research 122 14 108
End of automatically generated list.

Onderzoekers per universiteit[edit]

Wetenschappeljk onderzoekers

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | YASGUI | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal onderzoekers vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 376 54 295
Rijksuniversiteit Groningen 1452 166 1242
Technische Universiteit Delft 397 24 312
Technische Universiteit Eindhoven 142 14 105
Tilburg University 211 23 169
Universiteit Leiden 1372 104 1218
Universiteit Maastricht 254 66 142
Universiteit Utrecht 1277 147 1036
Universiteit van Amsterdam 1064 190 836
Vrije Universiteit Amsterdam 520 62 384
Wageningen University & Research 308 43 170
End of automatically generated list.

Zie ook[edit]

Participants[edit]

[+] Add yourself to the list

The participants listed below can be notified using the following template in discussions:

{{Ping project|Wiki-wetenschappers}}