Wikidata:Wiki-wetenschappers

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Startbijeenkomst Wikiwetenschappers in februari 2019 04

Met het project Wiki-wetenschappers wil de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) de historische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers centraal, gestructureerd en geredigeerd toegankelijk maken.

Project[edit]

Via Wikidata wordt een overzicht gepubliceerd van de belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575. Een landelijk overzicht van wetenschappers ontbreekt op dit moment nog. Het overzicht van hoogleraren vormt een belangrijke schakel richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen. Dit project wil Wikidata completeren en zo inrichten dat de database optimaal kan worden gebruikt voor het ontsluiten van informatie over hoogleraren voor een breed publiek.

Het project zal bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland. Twee Wikimedian-in-Residences (WIR) zijn aangesteld om de biografische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers gestructureerd beschikbaar te maken op Wikidata. De WIR’s gaan de elf aangesloten universiteiten ondersteunen om de biografische gegevens te verzamelen en te verwerken op dit platform.

Projectpagina[edit]

Met deze projectpagina Wiki-wetenschappers kan iedereen open en transparant volgen welke biografische gegevens verzameld worden en hoe het project vordert. Op dit moment voeren de WIR’s een nulmeting uit om de huidige status van Hoogleraren op Wikidata te presenteren en de aanvullingen te kunnen volgen. Deze hoogleraren zullen de WIR’s in de komende zes maanden redigeren en toevoegen voor een compleet overzicht.

Dit project is tot stand gekomen met steun van PICA Foundation (Q61754032), de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica.

Overzichten van aangesloten universiteiten[edit]

Overzichten vakdisciplineprojecten[edit]

Overzichten van historische hoger onderwijsinstellingen[edit]

Niet bij het project aangesloten universiteiten[edit]

  • Universiteit Twente
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Open Universiteit Nederland
  • Universiteit voor Humanistiek

Pagina's met achtergrondinformatie[edit]

Hoogleraren per universiteit[edit]

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | YASGUI | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal hoogleraren vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 1205 77 541
Rijksuniversiteit Groningen 1723 165 1549
Technische Universiteit Delft 1253 18 679
Technische Universiteit Eindhoven 284 7 277
Tilburg University 379 30 250
Universiteit Leiden 3114 266 2791
Universiteit Maastricht 441 74 326
Universiteit Utrecht 1833 156 1675
Universiteit van Amsterdam 1878 216 1648
Vrije Universiteit Amsterdam 538 57 470
Wageningen University & Research 251 18 229
End of automatically generated list.

Onderzoekers per universiteit[edit]

Wetenschappeljk onderzoekers

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | YASGUI | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal onderzoekers vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 548 72 400
Rijksmuseum Boerhaave 1 1 0
Rijksuniversiteit Groningen 1053 135 777
Technische Universiteit Delft 648 53 378
Technische Universiteit Eindhoven 272 26 157
Tilburg University 273 43 177
Universiteit Leiden 1697 207 1314
Universiteit Maastricht 417 143 258
Universiteit Utrecht 1457 170 1035
Universiteit van Amsterdam 1276 161 1005
Vrije Universiteit Amsterdam 873 117 477
Wageningen University & Research 489 119 346
End of automatically generated list.

Zie ook[edit]

Participants[edit]

[+ Add yourself to the list]

The participants listed below can be notified using the following template in discussions:

{{Ping project|Wiki-wetenschappers}}