Wikidata:Wiki-wetenschappers

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Startbijeenkomst Wikiwetenschappers in februari 2019 04

Met het project Wiki-wetenschappers wil de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) de historische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers centraal, gestructureerd en geredigeerd toegankelijk maken.

Project[edit]

Via Wikidata wordt een overzicht gepubliceerd van de belangrijke personen uit de wetenschappelijke geschiedenis van Nederland, sinds 1575. Een landelijk overzicht van wetenschappers ontbreekt op dit moment nog. Het overzicht van hoogleraren vormt een belangrijke schakel richting een centrale toegang tot de verspreide publicaties, collecties en archieven van Nederlandse wetenschappers bij de verschillende Nederlandse universitaire bibliotheken en erfgoedinstellingen. Dit project wil Wikidata completeren en zo inrichten dat de database optimaal kan worden gebruikt voor het ontsluiten van informatie over hoogleraren voor een breed publiek.

Het project zal bijdragen aan het duurzame beheer en het ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Nederland. Twee Wikimedian-in-Residences (WIR) zijn aangesteld om de biografische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers gestructureerd beschikbaar te maken op Wikidata. De WIR’s gaan de elf aangesloten universiteiten ondersteunen om de biografische gegevens te verzamelen en te verwerken op dit platform.

Projectpagina[edit]

Met deze projectpagina Wiki-wetenschappers kan iedereen open en transparant volgen welke biografische gegevens verzameld worden en hoe het project vordert. Op dit moment voeren de WIR’s een nulmeting uit om de huidige status van Hoogleraren op Wikidata te presenteren en de aanvullingen te kunnen volgen. Deze hoogleraren zullen de WIR’s in de komende zes maanden redigeren en toevoegen voor een compleet overzicht.

Dit project is tot stand gekomen met steun van PICA Foundation (Q61754032), de organisatie die wetenschappelijke en openbare informatievoorziening bevordert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over Stichting Pica is te verkrijgen bij de secretaris van Stichting Pica.

Overzichten van aangesloten universiteiten[edit]

Overzichten vakdisciplineprojecten[edit]

Overzichten van historische hoger onderwijsinstellingen[edit]

Niet bij het project aangesloten universiteiten[edit]

  • Universiteit Twente
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Open Universiteit Nederland
  • Universiteit voor Humanistiek

Pagina's met achtergrondinformatie[edit]

Hoogleraren per universiteit[edit]

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal hoogleraren vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 1246 89 782
Rijksuniversiteit Groningen 1848 183 1661
Technische Universiteit Delft 1315 27 913
Technische Universiteit Eindhoven 310 10 299
Tilburg University 428 40 314
Universiteit Leiden 3180 289 2864
Universiteit Maastricht 453 80 341
Universiteit Utrecht 1943 182 1760
Universiteit van Amsterdam 1979 234 1742
Vrije Universiteit Amsterdam 615 80 525
Wageningen University & Research 279 20 257
End of automatically generated list.

Onderzoekers per universiteit[edit]

Wetenschappeljk onderzoekers

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images Recent changes
universiteit aantal onderzoekers vrouw man
Radboud Universiteit Nijmegen 559 77 169
Rijksmuseum Boerhaave 1 1 0
Rijksuniversiteit Groningen 805 91 241
Technische Universiteit Delft 1155 95 299
Technische Universiteit Eindhoven 528 46 155
Tilburg University 227 40 56
Universiteit Leiden 754 112 221
Universiteit Maastricht 784 170 242
Universiteit Utrecht 1190 156 344
Universiteit van Amsterdam 740 109 237
Vrije Universiteit Amsterdam 1311 191 361
Wageningen University & Research 994 201 361
End of automatically generated list.

Zie ook[edit]

Participants[edit]

[+] Add yourself to the list

The participants listed below can be notified using the following template in discussions:

{{Ping project|Wiki-wetenschappers}}