Shortcut: WD:CZ

Wikidata:WikiProject Czech Republic

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Home

 


Properties

 

Maintenance Queries

 

Showcase Queries

 

Interesting external databases

 

Events

 

Tools

 Zastupujete české instituce? Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky k Wikidatům WikiProjekt pro data o České republice, češtině, české kultuře a souvisejících věcech & centrální stránka pro program Wikidata/Tech spolku Wikimedia Česká republika. | WikiProject for data about the Czech Republic, Czech language and culture & central hub for the Wikidata/Tech program of Wikimedia Czech Republic.

Nejživější diskuze o českých Wikidatech se odehrávají na Facebookové skupině Wikidata CS, diskutovat v češtině můžete i na Wikidata:Mezi bajty.

Účastníci | Participants[edit]

[+ Add yourself to the list]

The participants listed below can be notified using the following template in discussions:

{{Ping project|Czech Republic}}