Wikidata talk:Glossary/nb

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Item <-> Element[edit]

Endra fra Datasett til Element. Datasett er ingen oversettelse av Item, men nytt omgrep og annet meningsinnhold, som dessuten gir inkonsistens fordi et annet Wikidata-begrep er kalt Dataset på engelsk.

Mitt dataleksikon oversetter Item til element (side 104),[1] Norsk dataordbok til dataelement.[2] I sammensettingen Wikidata dataelement blir det dobbelt data, derfor bør vi bruke kortforma element. --Roarjo (talk) 06:54, 19 May 2013 (UTC)

Fotnoter[edit]

  1. Lekanger, Kurt (2006). Mitt dataleksikon. Oslo. ISBN 82-7772-296-6
  2. Norsk språkråd. Komite for dataterminologi (1984). Norsk dataordbok. Bergen: Universitetsforlaget. ISBN 8200072614