Wikidata:SBL/Yrken

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Yrken hitta i SBL från en test webscraping av +7000 poster[edit]

Trunkerad lista[edit]

Yrke (OBS! Listan är inte komplett)
A-pressendirektör
Advokat
Advokatfiskal
Affärsjurist
Affärsman
Agitator
Agronom
Akademiräntmästare
Akademirektor
Akademistallmästare
Åkerbrukskemist
Åkeriföretagare
Aktuarie
Akvarellmålare
Algolog
Alkemist
Allmänna svenska prästföreningsgrundare
Altviolinist
Ämbetsman
Amerikansk arméofficer
Amerikansk politiker
Amiral
Amiralitetskammarråd
Amiralitetskollegieöverkommissarie
Amiralitetskollegiepresident
Amiralitetskommissionär
Amiralitetsöverkommissarie
Amiralitetsråd
Analytisk kemist
Anarkist
Anatom
Anekdotsamlare
Anestesiolog
Anglicist
Ångtekniker
Ångturbinstekniker
Anrikningsingenjör
Antikvariatsbokhandlare
Antikvarie
Antikvarisk forskare
Antikvitetssekreterare
Antropolog
Apologist
Apotekare
Arachnolog
Arbetarrörelseledare
Arbetsdomstolsledamot
Arbetsgivarföreningsledare
Arbetsmarknadsstyrelsedirektör
Arbetsrådsdirektör
Ärftlighetsforskare
Ärkebiskop
Ärkedjäkne
Arkeolog
Arkitekt
Arkitekturhistoriker
Arkitekturlärare
Arkivarie
Arkivsamlare
Arméofficer
Arrangör
Artilleriofficer
Artilleritekniker
Arvfurste
Assessor
Assyriolog
Astronom
Ateist
Atomenergiforskare
Auktionshusägare
Auktuarie
Äventyrare
Bakteriolog
Balneolog
Bankdirektör
Bankgrundare
Bankinspektionschef
Bankledare
Banktjänsteman
Bantuspråkforskare
Banvakt
Baptistkyrkoorganisatör
Baptistpastor
Baptistpredikant
Barnboksförfattare
Barnens dag-rörelsegrundare
Barnhemsgrundare
Barnmorskelärare
Barnpsykiater
Bataljmålare
Båtkonstruktör
Bedragare
Bedrägerianklagad
Befallningsman
Benidiktinermunk
Beräkningsingenjör
Berättare
Bergkemist
Bergmästare
Bergshistoriker
Bergsingenjör
Bergskemist
Bergskollegieassessor
Bergskollegiepresident
Bergsråd
Bergsvetenskapsman
Bibliograf
Bibliotekarie
Biblioteksföreningsledare
Bildbyråchef
Bildhuggare
Bilhandlare
Bilpionjär
Biltillverkare
Biografägare
Biokemist
Biolog
Birgittinermunk
Biskop
Blindpedagog
Blomsterfondsgrundare
Bokbindare
Bokhållare
Bokhandlare
Bokhistoriker
Boksamlare
Boktryckare
Bonadsmålare
Bondetågsledare
Borgarråd
Borgmästare
Borgrättsnotarie
Botaniker
Botanisk illustratör
Botanist
Boxare
Brännvinsfabrikör
Bremisk statskommissarie
Brevskrivare
Brittisk parlamentsledamot
Brittisk sjöofficer
Brobyggare
Bruksekonom
Bruksförvaltare
Bruksidkare
Bruksingenjör
Bruksverkmästare
Bryggare
Bryggeriföreningsordförande
Bryolog
Burggreve
Byggbranschorganisationsföreträdare
Byggmästare
Byggnadsarbetare
Byggnadsingenjör
Cellist
Cembalist
Cementfabrikör
Cerealkemist
Ceremonimästare
Cicelör
Cirkusartist
Cirkusdirektör
Civilrättsjurist
Civilrättsvetare
Cytolog
Dagboksförfattare
Dalmålare
Dansare
Dansk kung
Danslärare
Dansmästare
Debattör
Dekan
Dekorationsmålare
Dermatolog
Designer
Diakonlärare
Dialektforskare
Dialektolog
Diplomat
Director Musices
Dirigent
Dispaschör
Djurmålare
Djurparksgrundare
Dokumentärfotograf
Domänverksdirektör
Domare
Donator
Dövskolegrundare
Dövskolelärare
Dragspelare
Dräkthistoriker
Dramalärare
Dramatiker
Drots
Drottning
Dykeriöverkommissarie
EFS-ledare
EFS-predikant
Egnahemsrörelsegrundare
Egyptolog
Ekonom
Ekonomhistoriker
Ekonomisk geograf
Ekonomisk skriftställare
Elektrofysiker
Elektroingenjör
Elektrokemist
Elektrometallurg
Elektronikindustriidkare
Emaljmålare
Embryolog
En av rikets herrar
Endokrinolog
Engelsklärare
Entomolog
Entreprenör
Epidemiolog
Essäist
Estetiker
Etiopisk flygvapenofficer
Etnograf
Etnolog
Etsare
Etymolog
Expeditionssekreterare
Experimentalfysiker
Fabrikör
Fabriksidkare
Fackföreningsfunktionär
Fackskolegrundare
Fackskolelärare
Fackskolerektor
Fågelfotograf
Fäktare
Fäktmästare
Fältauditör
Fältkamrerare
Fältmarskalk
Fältmätningsofficer
Fältöverste
Fältväbel
Fångvårdsdirektör
Fångvårdskamrer
Fåravlare
Färgare
Farmaceut
Fartygskonstruktör
Fastighetsägare
Filantrop
Filatelist
Filmdistributör
Filmfotograf
Filmproducent
Filmregissör
Filolog
Filosof
Filosofihistoriker
Finansjurist
Finansman
Finanspolitiker
Finansrådsledamot
Finansstatistisker
Finländsk separatist
Finsk landshövding
Fiskare
Fiskeribiolog
Flickskolegrundare
Flickskolelärare
Flöjtist
Florentinsk kammarherre
Florist
Flottare
Flottningsexpert
Flygingenjör
Flyglärare
Flygpionjär
Flygplanskonstruktör
Flygvapenchef
Flygvapenofficer
FN-tjänsteman
Fogde
Folkbibliotekspionjär
Folkbildare
Folkets husrörelseledare
Folkhälsopolitiker
Folkhögskolegrundare
Folkhögskolelärare
Folkhögskolerektor
Folklivsskildrare
Folklorist
Folkmusikkompositör
Folkmusikupptecknare
Folkrättsjurist
Folkskoleinspektör
Folkskollärare
Föreläsare
Föreståndare vid TI (KTH)
Företagsekonom
Företagsledare
Förfalskare
Författare
Författarföreningsordförande
Förgyllare
Förläggare
Fornforskare
Fornsakssamlare
Försäkringsbolagsdirektör
Försäkringsdirektör
Försäkringsinspektionsdirektör
Försäkringsjurist
Försäkringstjänsteman
Forskningsresande
Förskolepionjär
Forsrensningstekniker
Första kvinnliga student
Förstamajblommeinsamlingsgrundare
Förste expeditionssekreterare
Försvarsorganisatör
Fortifikationschef
Fortifikationsingenjör
Fortifikationsofficer
Förvaltningsteknisk författare
Fotbollsspelare
Fotograf
Frälsningsofficer
Fransk nationalförsamlingsledamot
Fransklärare
Fredrika Bremerförbundsledare
Fredspolitiker
Friidrottare
Friidrottstränare
Frikyrkoledare
Frikyrkopredikant
Friluftsmålare
Fysikalisk kemist
Fysiker
Fysiklärare
Fysiolog
Gallerist
Gårdfarihandlare
Garvare
Gasingenjör
Gästgivare
Gatudirektör
Genealog
General
Generalauditör
Generaldirektör
Generalfälttygmästare
Generalguvernör
Generalissimus
Generalkonfessor
Generalkrigskommissarie
Generallandtullsöverdirektör
Generallotsdirektör
Generalmajor
Generalmatematiker
Generalmönsterherre
Generalstabsofficer
Generaltulldirektionsledamot
Generaltulldirektör
Generaltullförvaltare
Generaltygmästare
Genetiker
Genremålare
Geodet
Geofysiker
Geograf
Geolog
Germanist
Geschworner
Gjutmästare
Glaciolog
Glaskonstnär
Godsägare
Godsförvaltare
Götiska förbundet-grundare
Gouachemålare
Grafiker
Gränstullvaktmästare
Gravör
Grekisk officer
Grosshandlare
Grovarbetarföreningsordförande
Gruvarbetare
Gruvdisponent
Gruvindustriledare
Gruvingenjör
Gruvteknolog
Guldgrävare
Guldsmed
Guvernör
Gymnasielärare
Gymnasierektor
Gymnast
Gymnastiklärare
Gymnastikledare
Gymnastikteoretiker
Gynekolog
Hållfasthetsforskare
Hållfasthetsingenjör
Handarbetets vännerstyrelseledamot
Handboksförfattare
Handelsexpeditionschef
Handelsman
Handelspolitiker
Handelsstatistiker
Handelstekniker
Handskriftsutgivare
Hantverksorganisatör
Häradshövding
Hästhandlare
Hästmålare
Hästslaktare
Hästuppfödare
Havszoolog
Hawaiansk domare
Helbrägdagörare
Helgon
Hematolog
Hembygdsforskare
Hembygdshistoriker
Hemslöjdsorganisatör
Heraldiker
Herrnhutare
Hertig
Hertiginna
Hippolog
Histolog
Historieförfalskare
Historiemålare
Historiker
Historiograf
Historisk författare
Historisk geolog
Historisk samlare
Historisk skriftställare
Hjälmare kanal-aktör
Högskolerektor
Högspänningsforskare
Holländsk general
Holstein-Gottorpskt etatsråd
Holsteinsk hovman
Holsteinsk kammarherre
Holsteinsk överkammarherre
Holsteinskt Estatsråd
Homeopat
Homiletiker
Hotellägare
Hotelldirektör
Hovbibliotekarie
Hovdam
Hovfröken
Hovintendent
Hövitsman
Hovjägmästare
Hovjunkare
Hovkamrerare
Hovkansler
Hovkapellmästare
Hovkvartermästare
Hovmarskalk
Hovmästare
Hovmästarinna
Hovråd
Hovrättsassessor
Hovrättsauskultant
Hovrättsfiskal
Hovrättskommissarie
Hovrättsnotarie
Hovrättspresident
Hovrättsråd
Hovsekreterare
Hovstallmästare
Hovtjänare
Humanitär aktivist
Husdjurskonsulent
Husgerådsfabrikör
Husgerådsintendent
Hushållspedagog
Hushållsskolegrundare
Husmodersföreningsordförande
Hydrograf
Hydromekaniker
Hydroterapeut
Hygieniker
Hymnolog
Hyttingenjör
ICA-pionjär
Idé- och lärdomshistoriker
Idrottsjournalist
Idrottsledare
Idrottspedagog
Iktyolog
Illustratör
Importör
Indolog
Industrialist
Industridesigner
Industriförbundsdirektör
Industriföreningsledare
Industriidikare
Industriidkare
Industriledare
Infanteriofficer
Ingenjör
Ingenjörsofficer
Inredningsarkitekt
Instrumentbyggare
Instrumentfabrikör
Instrumentmakare
Intellektuell
Intendentursofficer
Internationell skiljedomare
Jägare
Jägmästare
Järnvägsarbetare
Järnvägsbyggare
Järnvägsdirektör
Järnvägsingenjör
Järnvägstjänsteman
Jazzmusiker
Jazzskribent
Jesuit
Jordbrukare
Jordbruksekonom
Jordbruksexperimentator
Jordbruksforskare
Jordbrukskemist
Jordbrukslärare
Jordbruksorganisatör
Jordbrukspolitiker
Jordbruksreformator
Journalist
Journalistutbildare
Juridisk författare
Juridisk utgivare
Jurist
Justitepresident
Justiteråd
Justitiekansler
Justitieombudsman
Justitiepresident
Justitieråd
Juvelerare
Kabinettsekreterare
Kabinettskammarherre
Kabinettssekreterare
Kakelugnsmakare
Kalkbruksägare
Källarmästare
Kammarfru
Kammarherre
Kammarjunkare
Kammarkollegiedirektör
Kammarkollegiekanslist
Kammarkollegiepresident
Kammarmästare
Kammarpage
Kammarpresident
Kammarråd
Kammarräntmästare
Kammarrättspresident
Kammarrättsråd
Kammarrevisionspresident
Kammarrevisionsråd
Kammarrevisonspresident
Kammarskrivare
Kammartjänare
Kämnärsrättspreses
Kamrer
Kanalbyggare
Kanaldirektör
Kanik
Kansler
Kanslipresident
Kanslipresidentsekreterare
Kansliråd
Kanslisekreterare
Kansliskrivare
Kanslist
Kantor
Kapare
Kapellmästare
Karikatyrtecknare
Kärnfysiker
Kartograf
Kåsör
Katolsk konvertit
Kattuntryckare
Kavalleriofficer
Kejserlig arméofficer
Kejserlig diplomat
Kejserligt råd
Kemigraf
Kemiindustrialist
Kemiingenjör
Kemist
Kemitekniker
Keramiker
KF-ledare
KFUM-ordförande
Kirurg
Klädesfabrikör
Klarinettist
Klassicist
Klassisk arkeolog
Klassisk filolog
Klassisk fornforskare
Klaverinstrumentmakare
Klockare
Klockgjutare
Klockstapelbyggare
Klosterordensstiftare
Kock
Kokboksförfattare
Kolloidkemist
Kommendant
Kommerskollegieaktuarie
Kommerskollegieassessor
Kommerskollegiedirektör
Kommerskollegiekommissarie
Kommerskollegienotarie
Kommerskollegiepresident
Kommerskollegiesekreterare
Kommersråd
Kommunalpolitiker
Kommunikationstekniker
Kompanidirektör
Kompositör
Konditor
Konfektionsfabrikör
Konfektionsindustriledare
Konsertföreningsstiftare
Konsertmästare
Konsertsångare
Konservativ ideolog
Konservator
Konsistorienotarie
Konspiratör
Konst och teaterkritiker
Konståkare
Konstföreningsgrundare
Konstgjutare
Konsthandlare
Konsthantverkare
Konsthantverksorganisationsgrundare
Konsthantverkssamlare
Konsthistoriker
Konsthögskolegrundare
Konstindustriutställningsorganisatör
Konstkännare
Konstkritiker
Konstnär
Konstpedagog
Konstsamlare
Konstskolegrundare
Konstvävare
Konsul
Kontrollstyrelseöverdirektör
Kontrollstyrelseöveringenjör
Kooperatör
Kopist
Köpman
Kopparstickare
Kördirigent
Koreograf
Körledare
Korrespondentsinstitutsledare
Kraftingenjör
Kramhandlare
Krigsarkivarie
Krigsbefäl
Krigsexpeditionschef
Krigsfånglägerinspektör
Krigsfinansiär
Krigsfiskal
Krigshistoriker
Krigshistoriskförfattare
Krigsjustitiarie
Krigskollegiepresident
Krigskommissarie
Krigskonstlärare
Krigsöverste
Krigsråd
Krigsrådspresident
Kriminalförfattare
Kriminalpolitiker
Kriminalrättsjurist
Kriminalrättsvetare
Kriminolog
Kritiker
Krönikeförfattare
Kronobagare
Kronofogde
Kronolänsman
Kronprins
Kronprinsessa
Kryddkramhandlare
Kulturföreningsgrundare
Kulturgeograf
Kulturhistoriker
Kulturhistoriskmålare
Kulturkritiker
Kulturrådsledamot
Kung
Kungamördare
Kunglig bibliotekarie
Kunglig handsekreterare
Kunglig informator
Kunglig kanslist
Kunglig lektör
Kunglig sekreterare
Kungligt råd
Kuppmakare
Kvartärgeolog
Kvinnligakontoristföreningsordförande
Kvinnohistoriker
Kvinnorörelsepionjär
Kvinnosakspolitiker
Kvinnotidskriftsredaktör
Kyrkohistoriker
Kyrkomålare
Kyrkomusiker
Kyrkopolitiker
Kyrkvärd
Laestadian
Lagkommissionspresident
Lagläsare
Lagman
Lagöversättare
Läkare
Landmålsarkivchef
Landsarkivarie
Landsdomare
Landsförvisad
Landshövding
Landskamrerare
Landskapsmålare
Landsmålsalfabetsgrundare
Landstingsdirektör
Landstingspolitiker
Lånebiblioteksinnehavare
Länsbokhållare
Länsnotarie
Lantarbetareförbundsledare
Lantbrukare
Lantbruksarkitekt
Lantbruksekonom
Lantbruksexperimentator
Lantbruksingenjör
Lantbrukskemist
Lantbrukskooperatör
Lantbrukslärare
Lantbruksreformator
Lantbruksskolelärare
Lantbruksstyrelsesekreterare
Lantbruksteoretiker
Lantburksskriftställare
Lanthandlare
Lanthushållare
Lanthushållningsförfattare
Lantmarskalk
Lantmätare
Lantmäteridirektör
Lantmäteriverksdirektör
Lärare
Lärarinna
Lärdomshistoriker
Läroboksförfattare
Läroboksutgivare
Läroverksöverstyrelsedirektör
Läroverksråd
Latinist
Latinsk poet
Lekmannapredikant
Lettisk borgmästare
Lettisk burggreve
Lexikograf
Lichenolog
Limnolog
Lingvist
Litograf
Litteratör
Litteraturhistoriker
Litteraturkritiker
Litteraturvetare
Livmedikus
Livsmedelsinspektör
Livsmedelskemist
LO-ekonom
LO-ordförande
LO-tjänsteman
Lokförare
Löpare
Lotsdirektör
Luftvärnsofficer
Lustspelsförfattare
Magnetisör
Målare
Målarmästare
Manufakturist
Manusförfattare
Marindirektör
Mariningenjör
Mariningenjörsofficer
Marinintendent
Marinmålare
Marinöverdirektör
Marinöverkommissarie
Markforskare
Markgrevinna
Markkemist
Markvetare
Marschkompositör
Marsk
Maskinindustriföreningsledare
Maskiningenjör
Masmästare
Massör
Matematiker
Matematikhistoriker
Matematiklärare
Matematisk fysiker
Mätress
Mattaffärsinnehavare
Mecenat
Medaljgravör
Medeldistanslöpare
Medeltidsarkeolog
Medeltidsgenealog
Medeltidshistoriker
Medicinalråd
Medicinalstyrelsedirektör
Medicinare
Medicinhistoriker
Medicinsk fysiker
Medicinsk kemist
Medicinteoretiker
Mediepionjär
Mejeriföreståndare
Mejeriinstruktör
Mejerikemist
Mejeripionjär
Mejerirörelseledare
Mejeritekniker
Mekaniker
Memoarförfattare
Memoarutgivare
Metallurg
Meteorolog
Metodist
Metodistmissionär
Metodistpastor
Metodistpredikant
Mettalurg
Mikrobiolog
Mikroskopist
Militär skriftställare
Militärämbetsman
Militärattaché
Militärgymnastiklärare
Militärhistoriker
Militäringenjör
Militärläkare
Militärlärare
Militärmusiker
Militärteoretiker
Mineralanalytiker
Mineralog
Miniatyrist
Missionär
Missionsbiskop
Missionsförbundsgrundare
Missionsförbundsledare
Missionshistoriker
Missionskyrkoledare
Missionspastor
Missionspredikant
Missionsskolerektor
Möbelformgivare
Möbelsnickare
Modehusägare
Modeskapare
Mönsterritare
Mönstertecknare
Motorbåtskonstruktör
Motorsportspionjär
Muralmålare
Museichef
Museigrundare
Museiintendent
Museiman
Museiskapare
Musikalisk skriftställare
Musikchef
Musiker
Musikförläggare
Musikförlagsägare
Musikförlagsredaktör
Musikforskare
Musikhandlare
Musikhistoriker
Musikjournalist
Musikkritiker
Musiklärare
Musikrecensent
Musikskolerektor
Musikskribent
Musikskriftställare
Musikteoretiker
Musiktolkare
Musikupptecknare
Musikvetare
Mykolog
Mynt och medaljsamlare
Myntdirektör
Myntgravör
Myntmästare
Myntproberare
Myntverkschef
Myntverksdirektör
Mystiker
Nämndeman
Näringsfysiolog
Näringskemist
Näringslivsledare
Nationalekonom
Naturalhistoriker
Naturalieforskare
Naturaliesamlare
Naturforskare
Naturhistoriker
Naturläkare
Naturskyddsföreningsledare
Neurokirurg
Neurolog
NF-ambassadör
Nöjesparksdirektör
Nomadskolinspektör
Nordiska museets skapare
Nordist
Norsk riksståthållare
Notarie
Nötkreatursavlare
Numismatiker
Nyckelharpist
Nykterist
Oboist
Obstetriker
Oceanograf
Odontolog
Officer
Oftalmolog
Oljeslagare
Oorganisk kemist
Operachef
Operaintendent
Operaregissör
Operasångare
Operasångerska
Operettsångare
Optiker
Ordförande i Föreningen för nordisk språk- och fornkunskap
Ordförande i Sv världsfredsmissionen
Ordonnansofficer
Organisk kemist
Organist
Orgelbyggare
Orientalist
Orkesterledare
Ornamentsbildhuggare
Ornitolog
Öronläkare
Ortnamnsforskare
Ortoped
Österrikisk flygvapenofficer
Österrikisk-Ungersk officer
Otolaryngolog
Otolog
Överbefälhavare
Överbergmästare
Överceremonimästare
Överhovjägmästare
Överhovmästare
Överhovstallmästare
Överingenjör
Överintendent
Överjägmästare
Överkammarherre
Överkonsistoriepresident
Övermasmästare
Överpostdirektör
Översättare
Överskeppsbyggmästare
Överstallmästare
Överståthållare
Överste hovmästare

Lista med frekvenser[edit]

Yrke Antal
Advokat 30
Advokatfiskal 19
Affärsjurist 4
Affärsman 159
Agitator 10
Agronom 17
Akademirektor 2
Akademiräntmästare 2
Akademistallmästare 1
Aktuarie 7
Akvarellmålare 10
Algolog 1
Alkemist 3
Allmänna svenska prästföreningsgrundare 1
Altviolinist 1
Amerikansk arméofficer 2
Amerikansk politiker 1
Amiral 64
Amiralitetskammarråd 3
Amiralitetskollegiepresident 2
Amiralitetskollegieöverkommissarie 1
Amiralitetskommissionär 1
Amiralitetsråd 1
Amiralitetsöverkommissarie 1
Analytisk kemist 4
Anarkist 1
Anatom 27
Anekdotsamlare 1
Anestesiolog 1
Anglicist 2
Anrikningsingenjör 1
Antikvariatsbokhandlare 2
Antikvarie 18
Antikvarisk forskare 1
Antikvitetssekreterare 1
Antropolog 4
Apologist 1
Apotekare 16
A-pressendirektör 1
Arachnolog 1
Arbetarrörelseledare 2
Arbetsdomstolsledamot 1
Arbetsgivarföreningsledare 2
Arbetsmarknadsstyrelsedirektör 1
Arbetsrådsdirektör 1
Arkeolog 31
Arkitekt 109
Arkitekturhistoriker 2
Arkitekturlärare 1
Arkivarie 25
Arkivsamlare 2
Arméofficer 474
Arrangör 2
Artilleriofficer 35
Artilleritekniker 2
Arvfurste 9
Assessor 5
Assyriolog 1
Astronom 53
Ateist 1
Atomenergiforskare 1
Auktionshusägare 1
Auktuarie 2
Bakteriolog 9
Balneolog 2
Bankdirektör 23
Bankgrundare 1
Bankinspektionschef 1
Bankledare 2
Banktjänsteman 4
Bantuspråkforskare 1
Banvakt 1
Baptistkyrkoorganisatör 3
Baptistpastor 1
Baptistpredikant 9
Barnboksförfattare 3
Barnens dag-rörelsegrundare 1
Barnhemsgrundare 1
Barnmorskelärare 3
Barnpsykiater 1
Bataljmålare 2
Bedragare 3
Bedrägerianklagad 1
Befallningsman 4
Benidiktinermunk 2
Bergkemist 1
Bergmästare 17
Bergshistoriker 3
Bergsingenjör 30
Bergskemist 4
Bergskollegieassessor 11
Bergskollegiepresident 15
Bergsråd 11
Bergsvetenskapsman 2
Beräkningsingenjör 1
Berättare 1
Bibliograf 9
Bibliotekarie 57
Biblioteksföreningsledare 1
Bildbyråchef 4
Bildhuggare 2
Bilhandlare 3
Bilpionjär 1
Biltillverkare 2
Biografägare 5
Biokemist 14
Biolog 2
Birgittinermunk 1
Biskop 159
Blindpedagog 1
Blomsterfondsgrundare 1
Bokbindare 5
Bokhandlare 26
Bokhistoriker 1
Bokhållare 9
Boksamlare 1
Boktryckare 65
Bonadsmålare 3
Bondetågsledare 1
Borgarråd 1
Borgmästare 49
Borgrättsnotarie 1
Botaniker 1
Botanisk illustratör 1
Botanist 111
Boxare 2
Bremisk statskommissarie 1
Brevskrivare 1
Brittisk parlamentsledamot 1
Brittisk sjöofficer 1
Brobyggare 2
Bruksekonom 2
Bruksförvaltare 2
Bruksidkare 113
Bruksingenjör 2
Bruksverkmästare 1
Bryggare 5
Bryggeriföreningsordförande 1
Bryolog 2
Brännvinsfabrikör 1
Burggreve 7
Byggbranschorganisationsföreträdare 1
Byggmästare 8
Byggnadsarbetare 2
Byggnadsingenjör 4
Båtkonstruktör 1
Cellist 3
Cembalist 1
Cementfabrikör 1
Cerealkemist 1
Ceremonimästare 2
Cicelör 1
Cirkusartist 1
Cirkusdirektör 3
Civilrättsjurist 3
Civilrättsvetare 1
Cytolog 1
Dagboksförfattare 4
Dalmålare 1
Dansare 14
Dansk kung 1
Danslärare 2
Dansmästare 9
Debattör 4
Dekan 1
Dekorationsmålare 19
Dermatolog 2
Designer 4
Diakonlärare 2
Dialektforskare 4
Dialektolog 1
Diplomat 240
Director Musices 1
Dirigent 39
Dispaschör 2
Djurmålare 2
Djurparksgrundare 1
Dokumentärfotograf 2
Domare 3
Domänverksdirektör 3
Donator 54
Dragspelare 3
Dramalärare 1
Dramatiker 21
Drots 2
Drottning 23
Dräkthistoriker 1
Dykeriöverkommissarie 2
Dövskolegrundare 2
Dövskolelärare 8
EFS-ledare 1
EFS-predikant 6
Egnahemsrörelsegrundare 1
Egyptolog 3
Ekonom 16
Ekonomhistoriker 1
Ekonomisk geograf 1
Ekonomisk skriftställare 3
Elektrofysiker 2
Elektroingenjör 33
Elektrokemist 2
Elektrometallurg 1
Elektronikindustriidkare 1
Emaljmålare 5
Embryolog 1
En av rikets herrar 59
Endokrinolog 1
Engelsklärare 3
Entomolog 25
Entreprenör 1
Epidemiolog 1
Essäist 2
Estetiker 19
Etiopisk flygvapenofficer 1
Etnograf 10
Etnolog 21
Etsare 14
Etymolog 1
Expeditionssekreterare 8
Experimentalfysiker 7
Fabriksidkare 1
Fabrikör 17
Fackföreningsfunktionär 38
Fackskolegrundare 3
Fackskolelärare 11
Fackskolerektor 2
Farmaceut 12
Fartygskonstruktör 2
Fastighetsägare 3
Filantrop 32
Filatelist 3
Filmdistributör 2
Filmfotograf 1
Filmproducent 3
Filmregissör 7
Filolog 28
Filosof 59
Filosofihistoriker 1
Finansjurist 1
Finansman 13
Finanspolitiker 2
Finansrådsledamot 1
Finansstatistisker 1
Finländsk separatist 2
Finsk landshövding 1
Fiskare 1
Fiskeribiolog 1
Flickskolegrundare 4
Flickskolelärare 1
Florentinsk kammarherre 2
Florist 1
Flottare 1
Flottningsexpert 1
Flygingenjör 2
Flyglärare 1
Flygpionjär 2
Flygplanskonstruktör 2
Flygvapenchef 1
Flygvapenofficer 9
Flöjtist 2
FN-tjänsteman 2
Fogde 3
Folkbibliotekspionjär 2
Folkbildare 15
Folkets husrörelseledare 2
Folkhälsopolitiker 1
Folkhögskolegrundare 1
Folkhögskolelärare 15
Folkhögskolerektor 3
Folklivsskildrare 5
Folklorist 2
Folkmusikkompositör 1
Folkmusikupptecknare 1
Folkrättsjurist 2
Folkskoleinspektör 20
Folkskollärare 44
Fornforskare 28
Fornsakssamlare 1
Forskningsresande 20
Forsrensningstekniker 1
Fortifikationschef 2
Fortifikationsingenjör 6
Fortifikationsofficer 58
Fotbollsspelare 4
Fotograf 20
Fransk nationalförsamlingsledamot 1
Fransklärare 3
Fredrika Bremerförbundsledare 4
Fredspolitiker 9
Friidrottare 3
Friidrottstränare 1
Frikyrkoledare 7
Frikyrkopredikant 2
Friluftsmålare 1
Frälsningsofficer 7
Fysikalisk kemist 4
Fysiker 45
Fysiklärare 1
Fysiolog 13
Fågelfotograf 1
Fångvårdsdirektör 3
Fångvårdskamrer 1
Fåravlare 1
Fäktare 4
Fäktmästare 2
Fältauditör 1
Fältkamrerare 1
Fältmarskalk 53
Fältmätningsofficer 3
Fältväbel 3
Fältöverste 3
Färgare 1
Föreläsare 12
Föreståndare vid TI (KTH) 1
Företagsekonom 1
Företagsledare 63
Förfalskare 3
Författare 361
Författarföreningsordförande 1
Förgyllare 1
Förläggare 51
Förskolepionjär 2
Första kvinnliga student 1
Förstamajblommeinsamlingsgrundare 1
Förste expeditionssekreterare 5
Försvarsorganisatör 2
Försäkringsbolagsdirektör 2
Försäkringsdirektör 1
Försäkringsinspektionsdirektör 2
Försäkringsjurist 2
Försäkringstjänsteman 2
Förvaltningsteknisk författare 1
Gallerist 3
Garvare 4
Gasingenjör 1
Gatudirektör 1
Genealog 11
General 239
Generalauditör 2
Generaldirektör 1
Generalfälttygmästare 2
Generalguvernör 35
Generalissimus 3
Generalkonfessor 1
Generalkrigskommissarie 6
Generallandtullsöverdirektör 1
Generallotsdirektör 1
Generalmajor 1
Generalmatematiker 2
Generalmönsterherre 1
Generalstabsofficer 29
Generaltulldirektionsledamot 1
Generaltulldirektör 6
Generaltullförvaltare 2
Generaltygmästare 1
Genetiker 3
Genremålare 23
Geodet 6
Geofysiker 2
Geograf 16
Geolog 48
Germanist 3
Geschworner 5
Gjutmästare 1
Glaciolog 1
Glaskonstnär 3
Godsförvaltare 1
Godsägare 49
Gouachemålare 1
Grafiker 39
Gravör 10
Grekisk officer 1
Grosshandlare 71
Grovarbetarföreningsordförande 1
Gruvarbetare 2
Gruvdisponent 1
Gruvindustriledare 2
Gruvingenjör 10
Gruvteknolog 1
Gränstullvaktmästare 1
Guldgrävare 1
Guldsmed 3
Guvernör 41
Gymnasielärare 153
Gymnasierektor 26
Gymnast 8
Gymnastikledare 2
Gymnastiklärare 14
Gymnastikteoretiker 2
Gynekolog 11
Gårdfarihandlare 1
Gästgivare 2
Götiska förbundet-grundare 2
Handarbetets vännerstyrelseledamot 1
Handboksförfattare 1
Handelsexpeditionschef 2
Handelsman 10
Handelspolitiker 2
Handelsstatistiker 1
Handelstekniker 1
Handskriftsutgivare 1
Hantverksorganisatör 2
Havszoolog 2
Hawaiansk domare 1
Helbrägdagörare 2
Helgon 5
Hematolog 1
Hembygdsforskare 9
Hembygdshistoriker 1
Hemslöjdsorganisatör 1
Heraldiker 1
Herrnhutare 6
Hertig 9
Hertiginna 8
Hippolog 3
Histolog 10
Historieförfalskare 1
Historiemålare 21
Historiker 126
Historiograf 1
Historisk författare 1
Historisk geolog 1
Historisk samlare 2
Historisk skriftställare 2
Hjälmare kanal-aktör 1
Holländsk general 1
Holstein-Gottorpskt etatsråd 1
Holsteinsk hovman 1
Holsteinsk kammarherre 1
Holsteinsk överkammarherre 1
Holsteinskt Estatsråd 1
Homeopat 1
Homiletiker 3
Hotelldirektör 1
Hotellägare 1
Hovbibliotekarie 2
Hovdam 5
Hovfröken 2
Hovintendent 5
Hovjunkare 24
Hovjägmästare 1
Hovkamrerare 1
Hovkansler 20
Hovkapellmästare 7
Hovkvartermästare 1
Hovmarskalk 24
Hovmästare 6
Hovmästarinna 2
Hovråd 15
Hovrättsassessor 40
Hovrättsauskultant 1
Hovrättsfiskal 1
Hovrättskommissarie 2
Hovrättsnotarie 9
Hovrättspresident 35
Hovrättsråd 48
Hovsekreterare 1
Hovstallmästare 7
Hovtjänare 1
Humanitär aktivist 1
Husdjurskonsulent 1
Husgerådsfabrikör 1
Husgerådsintendent 1
Hushållspedagog 2
Hushållsskolegrundare 1
Husmodersföreningsordförande 1
Hydrograf 8
Hydromekaniker 1
Hydroterapeut 1
Hygieniker 3
Hymnolog 2
Hyttingenjör 4
Hållfasthetsforskare 2
Hållfasthetsingenjör 1
Häradshövding 121
Hästhandlare 1
Hästmålare 2
Hästslaktare 1
Hästuppfödare 1
Högskolerektor 4
Högspänningsforskare 1
Hövitsman 10
ICA-pionjär 1
Idé- och lärdomshistoriker 3
Idrottsjournalist 5
Idrottsledare 29
Idrottspedagog 1
Iktyolog 4
Illustratör 17
Importör 1
Indolog 1
Industrialist 1
Industridesigner 1
Industriförbundsdirektör 1
Industriföreningsledare 1
Industriidikare 1
Industriidkare 194
Industriledare 46
Infanteriofficer 1
Ingenjör 3
Ingenjörsofficer 11
Inredningsarkitekt 4
Instrumentbyggare 2
Instrumentfabrikör 1
Instrumentmakare 6
Intellektuell 2
Intendentursofficer 2
Internationell skiljedomare 1
Jazzmusiker 1
Jazzskribent 1
Jesuit 3
Jordbrukare 12
Jordbruksekonom 1
Jordbruksexperimentator 1
Jordbruksforskare 1
Jordbrukskemist 1
Jordbrukslärare 4
Jordbruksorganisatör 1
Jordbrukspolitiker 1
Jordbruksreformator 3
Journalist 166
Journalistutbildare 1
Juridisk författare 1
Juridisk utgivare 1
Jurist 50
Justitepresident 1
Justiteråd 3
Justitiekansler 9
Justitieombudsman 7
Justitiepresident 4
Justitieråd 45
Juvelerare 3
Jägare 3
Jägmästare 15
Järnvägsarbetare 1
Järnvägsbyggare 6
Järnvägsdirektör 2
Järnvägsingenjör 6
Järnvägstjänsteman 6
Kabinettsekreterare 1
Kabinettskammarherre 9
Kabinettssekreterare 1
Kakelugnsmakare 1
Kalkbruksägare 1
Kammarfru 1
Kammarherre 137
Kammarjunkare 26
Kammarkollegiedirektör 2
Kammarkollegiekanslist 1
Kammarkollegiepresident 16
Kammarmästare 2
Kammarpage 1
Kammarpresident 1
Kammarrevisionspresident 5
Kammarrevisionsråd 2
Kammarrevisonspresident 1
Kammarråd 35
Kammarräntmästare 1
Kammarrättspresident 7
Kammarrättsråd 4
Kammarskrivare 4
Kammartjänare 2
Kamrer 1
Kanalbyggare 7
Kanaldirektör 2
Kanik 1
Kansler 4
Kanslipresident 6
Kanslipresidentsekreterare 1
Kansliråd 44
Kanslisekreterare 4
Kansliskrivare 1
Kanslist 19
Kantor 1
Kapare 3
Kapellmästare 14
Karikatyrtecknare 5
Kartograf 19
Katolsk konvertit 3
Kattuntryckare 1
Kavalleriofficer 146
Kejserlig arméofficer 1
Kejserlig diplomat 1
Kejserligt råd 1
Kemigraf 1
Kemiindustrialist 1
Kemiingenjör 5
Kemist 70
Kemitekniker 5
Keramiker 7
KF-ledare 2
KFUM-ordförande 2
Kirurg 35
Klarinettist 1
Klassicist 3
Klassisk arkeolog 3
Klassisk filolog 24
Klassisk fornforskare 1
Klaverinstrumentmakare 1
Klockare 7
Klockgjutare 1
Klockstapelbyggare 2
Klosterordensstiftare 1
Klädesfabrikör 2
Kock 1
Kokboksförfattare 2
Kolloidkemist 1
Kommendant 1
Kommerskollegieaktuarie 1
Kommerskollegieassessor 3
Kommerskollegiedirektör 3
Kommerskollegiekommissarie 4
Kommerskollegienotarie 1
Kommerskollegiepresident 26
Kommerskollegiesekreterare 2
Kommersråd 16
Kommunalpolitiker 470
Kommunikationstekniker 1
Kompanidirektör 8
Kompositör 115
Konditor 3
Konfektionsfabrikör 1
Konfektionsindustriledare 1
Konsertföreningsstiftare 1
Konsertmästare 1
Konsertsångare 18
Konservativ ideolog 1
Konservator 9
Konsistorienotarie 1
Konspiratör 5
Konst och teaterkritiker 1
Konstföreningsgrundare 2
Konstgjutare 2
Konsthandlare 4
Konsthantverkare 2
Konsthantverksorganisationsgrundare 1
Konsthantverkssamlare 1
Konsthistoriker 33
Konsthögskolegrundare 2
Konstindustriutställningsorganisatör 1
Konstkritiker 5
Konstkännare 1
Konstnär 6
Konstpedagog 5
Konstsamlare 24
Konstskolegrundare 1
Konstvävare 1
Konståkare 2
Konsul 6
Kontrollstyrelseöverdirektör 1
Kontrollstyrelseöveringenjör 1
Kooperatör 2
Kopist 2
Kopparstickare 11
Koreograf 2
Korrespondentsinstitutsledare 1
Kraftingenjör 2
Kramhandlare 1
Krigsarkivarie 3
Krigsbefäl 11
Krigsexpeditionschef 1
Krigsfinansiär 2
Krigsfiskal 1
Krigsfånglägerinspektör 1
Krigshistoriker 1
Krigshistoriskförfattare 2
Krigsjustitiarie 2
Krigskollegiepresident 7
Krigskommissarie 4
Krigskonstlärare 2
Krigsråd 16
Krigsrådspresident 2
Krigsöverste 1
Kriminalförfattare 1
Kriminalpolitiker 1
Kriminalrättsjurist 2
Kriminalrättsvetare 1
Kriminolog 2
Kritiker 12
Kronobagare 1
Kronofogde 3
Kronolänsman 3
Kronprins 1
Kronprinsessa 1
Kryddkramhandlare 1
Krönikeförfattare 2
Kulturföreningsgrundare 1
Kulturgeograf 1
Kulturhistoriker 22
Kulturhistoriskmålare 1
Kulturkritiker 1
Kulturrådsledamot 1
Kung 41
Kungamördare 1
Kunglig bibliotekarie 3
Kunglig handsekreterare 3
Kunglig informator 11
Kunglig kanslist 1
Kunglig lektör 1
Kunglig sekreterare 4
Kungligt råd 19
Kuppmakare 6
Kvartärgeolog 1
Kvinnligakontoristföreningsordförande 1
Kvinnohistoriker 1
Kvinnorörelsepionjär 1
Kvinnosakspolitiker 26
Kvinnotidskriftsredaktör 1
Kyrkohistoriker 21
Kyrkomusiker 1
Kyrkomålare 5
Kyrkopolitiker 3
Kyrkvärd 1
Kåsör 6
Källarmästare 1
Kämnärsrättspreses 1
Kärnfysiker 2
Köpman 42
Kördirigent 2
Körledare 7
Laestadian 1
Lagkommissionspresident 2
Lagläsare 3
Lagman 107
Lagöversättare 1
Landmålsarkivchef 1
Landsarkivarie 1
Landsdomare 2
Landsförvisad 4
Landshövding 267
Landskamrerare 1
Landskapsmålare 55
Landsmålsalfabetsgrundare 1
Landstingsdirektör 1
Landstingspolitiker 16
Lantarbetareförbundsledare 1
Lantbrukare 110
Lantbruksarkitekt 1
Lantbruksekonom 1
Lantbruksexperimentator 1
Lantbruksingenjör 3
Lantbrukskemist 4
Lantbrukskooperatör 2
Lantbrukslärare 9
Lantbruksreformator 1
Lantbruksskolelärare 4
Lantbruksstyrelsesekreterare 1
Lantbruksteoretiker 1
Lantburksskriftställare 2
Lanthandlare 1
Lanthushållare 3
Lanthushållningsförfattare 2
Lantmarskalk 35
Lantmätare 18
Lantmäteridirektör 3
Lantmäteriverksdirektör 1
Latinist 1
Latinsk poet 2
Lekmannapredikant 1
Lettisk borgmästare 1
Lettisk burggreve 1
Lexikograf 6
Lichenolog 1
Limnolog 1
Lingvist 29
Litograf 11
Litteraturhistoriker 27
Litteraturkritiker 9
Litteraturvetare 3
Litteratör 4
Livmedikus 10
Livsmedelsinspektör 1
Livsmedelskemist 1
LO-ekonom 2
Lokförare 2
LO-ordförande 6
LO-tjänsteman 1
Lotsdirektör 2
Luftvärnsofficer 1
Lustspelsförfattare 2
Lånebiblioteksinnehavare 1
Läkare 266
Länsbokhållare 1
Länsnotarie 2
Lärare 86
Lärarinna 1
Lärdomshistoriker 5
Läroboksförfattare 26
Läroboksutgivare 1
Läroverksråd 1
Läroverksöverstyrelsedirektör 3
Löpare 1
Magnetisör 1
Manufakturist 20
Manusförfattare 10
Marindirektör 1
Mariningenjör 12
Mariningenjörsofficer 5
Marinintendent 1
Marinmålare 6
Marinöverdirektör 2
Marinöverkommissarie 2
Markforskare 2
Markgrevinna 1
Markkemist 1
Markvetare 1
Marschkompositör 1
Marsk 1
Maskinindustriföreningsledare 1
Maskiningenjör 36
Masmästare 1
Massör 1
Matematiker 79
Matematikhistoriker 1
Matematiklärare 1
Matematisk fysiker 2
Mattaffärsinnehavare 1
Mecenat 14
Medaljgravör 22
Medeldistanslöpare 1
Medeltidsarkeolog 1
Medeltidsgenealog 1
Medeltidshistoriker 2
Medicinalråd 4
Medicinalstyrelsedirektör 1
Medicinare 18
Medicinhistoriker 5
Medicinsk fysiker 1
Medicinsk kemist 2
Medicinteoretiker 1
Mediepionjär 1
Mejeriföreståndare 2
Mejeriinstruktör 1
Mejerikemist 1
Mejeripionjär 1
Mejerirörelseledare 1
Mejeritekniker 1
Mekaniker 6
Memoarförfattare 10
Memoarutgivare 1
Metallurg 18
Meteorolog 12
Metodist 2
Metodistmissionär 1
Metodistpastor 1
Metodistpredikant 3
Mettalurg 1
Mikrobiolog 2
Mikroskopist 1
Militär skriftställare 5
Militärattaché 1
Militärgymnastiklärare 1
Militärhistoriker 10
Militäringenjör 1
Militärläkare 2
Militärlärare 1
Militärmusiker 2
Militärteoretiker 1
Militärämbetsman 1
Mineralanalytiker 1
Mineralog 30
Miniatyrist 18
Missionsbiskop 2
Missionsförbundsgrundare 1
Missionsförbundsledare 5
Missionshistoriker 3
Missionskyrkoledare 1
Missionspastor 5
Missionspredikant 2
Missionsskolerektor 1
Missionär 39
Modehusägare 1
Modeskapare 1
Motorbåtskonstruktör 1
Motorsportspionjär 3
Muralmålare 1
Museichef 1
Museigrundare 3
Museiintendent 2
Museiman 14
Museiskapare 1
Musikalisk skriftställare 3
Musikchef 1
Musiker 8
Musikforskare 1
Musikförlagsredaktör 1
Musikförlagsägare 1
Musikförläggare 4
Musikhandlare 3
Musikhistoriker 6
Musikjournalist 1
Musikkritiker 6
Musiklärare 42
Musikrecensent 2
Musikskolerektor 1
Musikskribent 1
Musikskriftställare 4
Musikteoretiker 2
Musiktolkare 1
Musikupptecknare 1
Musikvetare 2
Mykolog 3
Mynt och medaljsamlare 1
Myntdirektör 1
Myntgravör 4
Myntmästare 4
Myntproberare 1
Myntverkschef 1
Myntverksdirektör 1
Mystiker 7
Målare 172
Målarmästare 1
Mätress 2
Möbelformgivare 1
Möbelsnickare 15
Mönsterritare 1
Mönstertecknare 1
Nationalekonom 31
Naturalhistoriker 8
Naturalieforskare 2
Naturaliesamlare 6
Naturforskare 20
Naturhistoriker 1
Naturläkare 4
Naturskyddsföreningsledare 5
Neurokirurg 1
Neurolog 4
NF-ambassadör 2
Nomadskolinspektör 1
Nordiska museets skapare 1
Nordist 26
Norsk riksståthållare 2
Notarie 4
Numismatiker 9
Nyckelharpist 2
Nykterist 38
Nämndeman 8
Näringsfysiolog 1
Näringskemist 1
Näringslivsledare 1
Nöjesparksdirektör 2
Nötkreatursavlare 1
Oboist 1
Obstetriker 18
Oceanograf 1
Odontolog 4
Officer 1
Oftalmolog 11
Oljeslagare 1
Oorganisk kemist 3
Operachef 1
Operaintendent 1
Operaregissör 4
Operasångare 62
Operasångerska 6
Operettsångare 3
Optiker 1
Ordförande i Föreningen för nordisk språk- och fornkunskap 1
Ordförande i Sv världsfredsmissionen 2
Ordonnansofficer 1
Organisk kemist 1
Organist 26
Orgelbyggare 4
Orientalist 37
Orkesterledare 1
Ornamentsbildhuggare 3
Ornitolog 5
Ortnamnsforskare 6
Ortoped 1
Otolaryngolog 1
Otolog 1
Paleobiologi 1
Paleobotanist 1
Paleontolog 11
Paleozoolog 1
Pansarbåtsföreningsordförande 1
Pansarbåtsinsamlingsledare 1
Pappersfabrikör 1
Pappersingenjör 3
Partifunktionär 8
Partiledare 11
Partisan 2
Patentingenjör 1
Patentverksdirektör 3
Patolog 10
Patologisk anatom 1
Pedagog 23
Pedagogisk skriftställare 3
Pediatriker 10
Pekoraldiktare 1
Pensionpolitiker 1
Pensionsstyrelsechef 1
Personhistoriker 5
Personnamnsforskare 1
Pfalzgreve 3
Pfalzgrevinna 3
Pianist 23
Pianolärare 3
Pianopedagog 3
Pianotillverkare 1
Pietist 16
Pilot 3
Pingstpredikant 1
Plantageägare 1
Plastikkirurg 1
Poet 158
Polarfarare 1
Polarforskare 3
Polismästare 4
Politisk aktör 15
Politisk fånge 6
Politisk författare 4
Politisk historiker 1
Politisk journalist 1
Politisk skriftställare 20
Politisk teoretiker 2
Polsk svensk kansler 1
Pommersk generalsuperintendent 1
Pomolog 3
Populärhistoriker 2
Porslinsdekoratör 1
Porslinsfabrikör 1
Porslinskonstnär 1
Porslinstekniker 1
Porträttmålare 59
Porträttsamlare 1
Porträttskulptör 1
Postdirektör 4
Postdirektör i Hamburg 1
Postmästare 5
Posttjänsteman 7
Predikant 7
Predikantseminarielärare 2
Predikstolsmakare 1
President 1
President i Göteborg 1
Pressfotograf 3
Prins 3
Prinsessa 22
Prior 2
Privatskoleföreståndare 1
Privatskolerektor 1
Processrättsjurist 1
Produktionsledare 1
Professor Skytteanum 13
Programchef 1
Proletärförfattare 2
Protokollsekreterare 9
Provincialshäfer 1
Provinsialläkare 2
Präst 468
Psalmdiktare 13
Psykiater 16
Psykoanalytiker 1
Psykolog 10
Publicist 55
Påvlig hovman 1
Påvlig kammarherre 1
Pälshandlande 1
Rabbin 1
Radiochef 6
Radioindustriledare 2
Radiolog 7
Radioman 4
Radioreporter 1
Radioteaterman 1
Radiotjänsteman 7
Radiotjänstordförande 1
Rasbiolog 1
Redaktör 2
Redare 10
Redareföreningsgrundare 2
Redarföreningsdirektör 2
Rederirörelseledare 1
Rederitjänsteman 1
Reduktionskommissionspresident 2
Referendarie 1
Reformator 3
Regementesuppsättare 1
Regerande drottning 2
Regeringsråd 11
Regissör 24
Reklambyråägare 1
Reklammakare 1
Rektor 4
Rektor vid Karolinska institutet 1
Religionshistoriker 6
Religionspsykolog 1
Religiös författare 4
Religiös skriftställare 5
Renskötare 1
Renägare 1
Reportagefotograf 1
Reseskildrare 10
Restaurangdirektör 2
Restaurangföreningsordförande 1
Restaurangidkare 1
Restaurangmusiker 2
Restaurator 1
Restauratör 4
Retoriker 7
Revisionssekreterare 1
Revisor 2
Revy och folklustspelsartist 1
Revyförfattare 4
RFSU-ledare 1
RFSU-ordförande 1
RFUB-ordförande 1
Riddare 38
Riksamiral 4
Riksantikvarie 12
Riksarkivarie 12
Riksbankschef 4
Riksbanksfiskal 1
Riksbanksfullmäktige 12
Riksbanksrevisor 1
Riksbankstjänsteman 1
Riksbibliotekarie 3
Riksdagsledamot 1051
Riksdrots 11
Riksföreståndare 4
Riksföreståndarhustru 1
Riksförsäkringsanstaltsdirektör 2
Riksförsäkringsdirektör 2
Riksgäldsrevisor 1
Riksheraldiker 7
Rikshistoriograf 16
Rikshövitsman 1
Riksjägmästare 2
Rikskammarråd 8
Rikskansler 8
Rikskansliråd 7
Riksmarsk 4
Riksmarskalk 22
Riksråd 179
Riksskattmästare 6
Riksstallmästare 1
Rikstygmästare 3
Romanist 6
Romersk rättsjurist 2
Romersk senator 1
Roparpredikant 1
Runolog 1
Runristare 1
Rysk censor 1
Rysk general 2
Rysk kammarherre 2
Ryskt kansliråd 1
Ryttare 4
Rådman 28
Rädda barnen-ordförande 1
Räntmästare 1
Rättsfilosof 1
Rättshistoriker 9
Rättsmedicinare 2
Rättspolitiker 1
Rättspsykiatriker 1
Rättssociolog 1
Rättsteoretiker 1
Rättsvetenskapsman 1
Röda korsaktiv 1
Röda korsettjänsteman 1
Röda korsrepresentant 1
Rödakorsordförande 1
Röntgenolog 4
Rösträttspolitiker 2
Sadelmakare 1
Sagoförfattare 1
Sagoutgivare 1
Salpetersjuderidirektör 1
Samepolitiker 2
Samhällsdebattör 1
Samisk filolog 1
Samlare 15
SCB-direktör 2
Scenograf 3
Schackspelare 6
Schartauian 1
Schatullmakare 1
Scoutledare 1
Scoutpionjär 3
Segelbåtskonstruktör 1
Segelmakare 1
Seglare 3
Seminarielärare 20
Seminarierektor 6
Sexualupplysare 1
Sidenfabrikör 2
Silversmed 1
Silververksdirektör 2
SJ-chef 3
Sjukgymnast 9
Sjukgymnastiklärare 1
Sjukhemsföreståndare 1
Sjukhusgrundare 1
Sjuksköterska 5
Sjuksköterskeinspektör 1
Sjöartilleriofficer 1
Sjöförsäkringschef 1
Sjökapten 9
Sjöman 3
Sjömansmissionär 1
Sjömätare 2
Sjöofficer 106
Sjörövare 2
Sjöunderofficer 1
Skarpskytteledare 2
Skattejurist 1
Skeppsbyggare 3
Skeppsbyggmästare 21
Skeppsbyggnadsteoretiker 3
Skeppsmätningsöverkontrollör 1
Skeppsredare 33
Skidpionjär 1
Skivbolagsgrundare 1
Skogsbruksintresseföreningsledare 1
Skogschef 2
Skogsforskare 7
Skogshögskolerektor 1
Skogsindustriledare 5
Skogsindustriman 1
Skogsskoleföreståndare 1
Skogsskolelärare 2
Skogsstyrelsedirektör 1
Skogstekniker 1
Skogsteknolog 2
Skogsvetenskapsman 1
Skogszoolog 1
Skogsägare 2
Skogsöverstyrelsedirektör 1
Skoladministratör 1
Skolföreståndare 3
Skolgrundare 9
Skolinspektor 2
Skolinspektör 4
Skolkökspionjär 1
Skollärare 7
Skolmästare 9
Skolpolitiker 5
Skolrektor 55
Skolryttare 1
Skolöverstyrelsedirektör 3
Skomakare 3
Skriftställare 147
Skräddare 4
Skulptör 80
Skådespelare 141
Skådespelerska 1
Skämttecknare 1
Skärgårdsflotteofficer 4
Skärgårdsofficer 6
Slavist 4
Slottsadjutant 1
Slottsfogde 3
Slottshövitsman 3
Slöjdföreningsgrundare 1
Slöjdlärare 2
Slöjdskolegrundare 1
Slöjdskolelärare 2
Smed 2
Smedslärling 1
Smidesarbetare 2
Småskollärare 2
Snickare 2
Socialarbetare 1
Socialdemokratisk ideolog 1
Socialpolitiker 11
Socialstyrelsechef 2
Socialstyrelsedirektör 2
Sociolog 3
Socionom 1
Sommarkolonigrundare 1
Spannmålshandlare 2
Sparbanksgrundare 1
Sparbanksledamot 1
Spegelmakare 1
Spektroskopist 1
Spelman 1
Spion 4
Spjutkastare 1
Sportfiskare 1
Sportjournalist 3
Språkforskare 46
Språklärare 18
Språkvetare 2
Spränggravör 1
Sprängämnestekniker 1
Spådam 1
Stabsofficer 8
Stadsarkitekt 2
Stadsarkivarie 1
Stadsbyggnadsdirektör 1
Stadsfiskal 1
Stadsingenjör 2
Stadsplaneingenjör 1
Stadsplanerare 2
Stadssekreterare 1
Stadsträdgårdsmästare 1
Stadsuppbördsman 1
Stalldräng 1
Standardiseringskommisionär 1
Statistiker 9
Statsekreterare 1
Statsgeolog 3
Statshydrograf 1
Statskollegieordförande 1
Statskontorschef 2
Statskontorspresident 5
Statsminister 25
Statsrevisor 28
Statsråd 198
Statsrättsjurist 7
Statssekreterare 25
Statsvetare 23
Stearinfabrikör 1
Stearinljusfabrikör 1
Stenhuggare 2
Stenografisk systemutvecklare 1
Stensättare 1
Stilgjutare 2
Stillebenmålare 1
Stockholms läkarföreningsordförande 1
Stolmakare 1
Storman 1
Stortingsledamot 1
Storviltsjägare 1
Straffrättsjurist 3
Strålskyddsläkare 1
Studentsångsföreningsordförande 1
Studierektor 1
Styckgjutare 1
Ståthållare 68
Sundhetskollegiesekreterare 1
Superkargör 3
Svenska läkarsällskapsledamot 1
Svenska sjuksköterskeföreningsledamot 1
Svensk-norskaföreningsordförande 1
Svensk-pommersk kansler 1
Sveriges arbetareförbunds grundare 1
Sveriges geologiska undersökningsdirektör 1
Sveriges vetenskapliga specialbibliotekariers förenings ordförande 1
Svetsare 1
Swedenborgare 2
Syfilidolog 1
Syslöjdslärare 1
Systematisk botanist 1
Sågverksmekaniker 1
Sågverksägare 1
Sångare 13
Sångerska 3
Sångpedagog 21
Sångspelsförfattare 1
Sångspelskompositör 1
Sångtextförfattare 1
Såpfabrikör 1
Söndagsskolelärare 1
Taffeltäckare 1
Talman 40
Tandläkare 7
Tandläkarföreningsledare 1
Tapettryckare 1
Tdiningsredaktör 1
Teaterchef 7
Teaterdekorationsmålare 1
Teaterdirektör 28
Teaterhistoriker 2
Teaterkritiker 3
Teaterledare 11
Teaterlärare 7
Teaterman 5
Teaterproducent 2
Teaterrecensent 5
Teaterregissör 8
Tecknare 87
Teckningslärare 15
Teknolog 4
Teknologilärare 1
Telegrafdirektör 5
Telegrafiofficer 1
Telegrafist 1
Telegraftjänsteman 6
Telegrambyrågrundare 1
Telegrambyråtjänsteman 1
Teleingenjör 2
Teletekniker 1
Teolog 151
Teoretisk filosof 1
Teoretisk fysiker 2
Textförfattare 1
Textilhistoriker 1
Textilindustriman 1
Textilkonstnär 6
Tidningredaktör 2
Tidningschef 6
Tidningsledare 1
Tidningsmedarbetare 3
Tidningsredaktör 213
Tidningstecknare 1
Tidningsutgivare 20
Tidningsägare 3
Tidskriftsredaktör 9
Timmerman 1
Tio fotografer grundare 1
Tjuv 2
Tjänsteman 2
Tobaksfabrikör 3
Tolk 4
Tonsättare 3
Topograf 6
Topografiofficer 1
Topografisk författare 8
Trafikchef 1
Trombonist 1
Tronföljare 1
Tronpretendent 2
Trumpetare 1
Tryckeridirektör 1
Tryckeriföreståndare 1
Trädgårdsarkitekt 4
Trädgårdsforskare 2
Trädgårdsmästare 9
Trädgårdsodlare 2
Trädgårdsskolelärare 1
Träingenjör 1
Träskulptör 1
Träsnidare 2
Trävaruexportör 1
Trävarugrossist 1
Trävaruhandlare 6
Tulldirektör 1
Tulldistriktschef 2
Tullpolitiker 2
Tullråd 1
Tulltjänsteman 9
Tullverkschef 2
Tunnbindare 1
Tunnbindarefackföreningsordförande 1
Turkisk officer 1
Typograf 11
Tändsticksfabrikör 4
Underceremonimästare 2
Underhållsintendent 2
Underlagman 3
Underofficer 23
Understallmästare 1
Underståthållare 2
Underverkmästare 1
Ungdomsklubbsorganisatör 1
Ungdomsledare 1
Universitetsbibliotekarie 13
Universitetskansler 14
Universitetsrektor 5
Uppbådsledare 1
Uppfinnare 67
Upprorsledare 5
Upptäcktsresande 9
Urfabrikör 1
Urkundsförfalskare 1
Urkundsutgivare 14
Urmakare 7
Utlandspräst 2
Utrikeskorrespondent 1
Utställningsarkitekt 1
Vaccinator 1
Vapenhistoriker 1
Vapensmed 2
Vapentekniker 2
Vapentillverkare 2
Varvsgrundare 1
Varvsägare 1
Vattenfallsdirektör 1
Vattenkraftstekniker 1
Venerolog 3
Verdandiledare 1
Verkstadsindustrialist 2
Verkstadsingenjör 2
Veterinär 24
Vice advokatfiskal 2
Vice bergskollegiepresident 3
Vice guvernör 1
Vice hovrättspresident 4
Vice häradshövding 55
Vice landshövding 3
Vinhandlare 2
Vintersportsinstruktör 1
Violinist 18
Violoncellist 2
Visdiktare 3
Visforskare 1
Visförfattare 1
Visitator 1
Visupptecknare 1
Vårdlärare 2
Väckelsemusiker 1
Väckelsepredikant 6
Väg- och vattenbyggnadsingenjör 59
Väg- och vattenbyggnadsofficer 12
Väg- och vattenbyggnadsteknolog 2
Välgörenhetsinrättningsgrundare 1
Välskrivningslärare 1
Väveriidkare 1
Växtbiolog 4
Växtförädlare 5
Växtgeograf 1
Växtpaleontolog 1
Xylograf 3
Zoolog 51
Åkerbrukskemist 1
Åkeriföretagare 1
Ångtekniker 5
Ångturbinstekniker 1
Ämbetsman 1
Ärftlighetsforskare 3
Ärkebiskop 34
Ärkedjäkne 1
Äventyrare 3
Öronläkare 1
Österrikisk flygvapenofficer 1
Österrikisk-Ungersk officer 1
Överbefälhavare 2
Överbergmästare 1
Överceremonimästare 1
Överhovjägmästare 4
Överhovmästare 1
Överhovstallmästare 5
Överingenjör 11
Överintendent 10
Överjägmästare 8
Överkammarherre 20
Överkonsistoriepresident 1
Övermasmästare 1
Överpostdirektör 3
Överskeppsbyggmästare 1
Överstallmästare 1
Överste hovmästare 1
Överstekammarherre 4
Överstekammarjunkare 22
Överstemarskalk 8
Översteskattmästare 1
Överståthållare 25
Översättare 84

Yrken i Wikidata för SBL kopplade profiler =[edit]

The following query uses these:

Features: BubbleChart (Q24515280) View with Reasonator View with SQID

1 #defaultView:BubbleChart
2 select ?occupationLabel (count(?subj) as ?nr) 
3 {
4  {?subj wdt:P3217 ?SBLID} # Beskrivna i SBL
5   OPTIONAL{?subj wdt:P106 ?occupation}
6   SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "sv","en","no","da","de","pl"}
7 }
8 Group by ?occupationLabel

P53 Family för SBL kopplade profiler =[edit]

The following query uses these:

Features: BubbleChart (Q24515280) View with Reasonator View with SQID

1 #defaultView:BubbleChart
2 select ?familyLabel (count(?subj) as ?nr) 
3 {
4  {?subj wdt:P3217 ?SBLID} # Beskrivna i SBL
5   OPTIONAL{?subj wdt:P53 ?family}
6   SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "sv","en","no","da","de","pl"}
7 }
8 Group by ?familyLabel

P39 position held/ämbete =[edit]

The following query uses these:

Features: BubbleChart (Q24515280) View with Reasonator View with SQID

1 #defaultView:BubbleChart
2 select ?posHeldLabel (count(?subj) as ?nr) 
3 {
4  {?subj wdt:P3217 ?SBLID} # Beskrivna i SBL
5   {?subj wdt:P39 ?posHeld}
6   SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "sv","en","no","da","de","pl"}
7 }
8 Group by ?posHeldLabel