User talk:Salgo60

Jump to navigation Jump to search

About this board

Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Salgo60!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

 • Introduction – An introduction to the project.
 • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
 • Community portal – The portal for community members.
 • User options – including the 'Babel' extension, to set your language preferences.
 • Contents – The main help page for editing and using the site.
 • Project chat – Discussions about the project.
 • Tools – A collection of user-developed tools to allow for easier completion of some tasks.

Please remember to sign your messages on talk pages by typing four tildes (~~~~); this will automatically insert your username and the date.

If you have any questions, please ask me on [[User talk:|my talk page]]. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards!

Previous discussion was archived at User talk:Salgo60/Archive 1 on 2018-05-21.

Pallor (talkcontribs)

Please be careful with this kind of editing: you corrected the Swedish and English labels, but left the French and Hungarian labels intact. It is necessary to check how many birth registry problems have been given the OSM-related element as an explanation.

I corrected the Hungarian, I leave the correction and checking of the French label to you. Bye!

Reply to "Item duplicate"
LA2 (talkcontribs)

Du kan inte kalla en URL för en book ID. Diff har jag tagit bort.

Salgo60 (talkcontribs)

Är det inte smartare att ha en modell som stödjer att man pekar på en specifik sida... dvs. att ändra hur egenskapen definieras... vi har samma problem med Litteraturbanken/Runstenar att vi vill peka på en specifik sida och det finns ingen bra länk modell och tycker mig se samma problem med Tidningsdatabasen från KB

Reply to "Runeberg book ID"
Larske (talkcontribs)

Hej, jag såg på Bybrunnen att du nämnde den nya egenskapen SWERIK ID.

Vet du möjligen varför inte P1630 för SWERIK ID (P12192) inte har något värde som man kan använda till något vettigt?


Jag ser nu via den länk du la in i slutet av ditt inlägg att du redan har tagit upp frågan själv.

Mina frågor blir då:

 1. Borde egenskapen SWERIK ID, en "External identifier", alls skapas innan det finns en P1630 som kan kan använda för att adressera rätt "post"?
 2. Vad är SWERIK ID alls tänkt att användas till? Vad har man för glädje av "1a732ee0-ad6a-46c0-a681-a6332d9902a5" för objektet Olof Palme i Wikidata?
 3. Kan vi förvänta oss att SWERIK ID är en persistent identifierare, dvs som inte ändras?
Salgo60 (talkcontribs)

Larske Enklast är om du frågar dom se deras issues


1) Jag läxade upp dom att dom la in lite skit i Wikidata sedan dess tystnade dom

2) Kan dom inte ha persistenta identifierare så har dom ett enormt problem

3) Jag tycker personligen att dom borde ha skapat sin identifierare dag 0

4) Kolla i deras Corpus så ser du att dom i TEI har who för den som talar idag är det Wikidata Qnummer vilket känns fel utan bör vara deras egen identifierare…

Exempel protokoll https://github.com/welfare-state-analytics/riksdagen-corpus/blob/main/corpus/protocols/1867/prot-1867--ak--0118.xml

Larske (talkcontribs)

Jag tittade på länken du skrev här ovan, men vände rätt fort när jag inte hittade något API.

Under "Basic use" står det att man kan ladda ner "a full dataset", men hur många har lust att ladda ner 1,6 Gigabyte på sin lokala datamaskin!?

Och på sidan https://github.com/welfare-state-analytics/riksdagen-corpus/wiki/ under Gathering the data/Digital originals 1990s -> leder länken "These are located at: ...osv" till sidan "Not found". Samma döda länk finns längre ner under Metadata catalog.

Och för att komma in på betalab.kb.se (sista länken under OCR'd text) måste man tydligen skaffa ett konto. Är detta "Öppna data"?

Den där project-wikisidan verkar vara en sida som någon (ninpnin) slängde ihop i mars 2021 och som sen aldrig har uppdaterats, så den är kanske inte så mycket att bry sig om idag.

Trist att den externa identifieraren tilläts skapas innan det fanns en "formatter-URL" med vars hjälp man kan hitta till en vettig "landningssida" för respektive person, till exempel Olof Palme. Så länge det bara är tre Wikidataobjekt som har försetts med P12192 kan väl skadan inte bli så stor, men nån måste väl har tänkt hur den ska användas från ett Wikidataperspektiv.

Är denna nya externa identifierare bara till för att SWERIK-projektet inte litar på att Wikidatas Q-nummer är persistenta och anser att de behöver en "extra nyckel" för sitt eget bruk för "consistensy checks" och liknande? En nyckel som bara går att använda från ett håll! En nyckel som är mycket lättare att ändra på, till exempel genom klotter, i Wikidata än objektets Q-nummer!

Det hela känns lite skumt, men jag ser att du och några till har hejat på för att den nya identifieraren skulle godkännas och ni har antagligen mycket mer info om detta. Jag bryr mig inte om att engagera mig mer i detta projekt.

Salgo60 (talkcontribs)

Ta den dialogen med dom!!!! Skall något hände kan det inte bara vara jag som har dialog med dom. Jag sitter på en buss i London är mer den som städar Wikidata så vi har bättre data….

Du har API vet ej status

Det jag saknar är landningssidor för alla objekt jag gjorde en POC hur dom skulle fatta men dom orkade inte ens ha telefonmöte tror dom precis som du har något rädsla för muntlig dialog ;-)

Ring och prata med Måns Magnusson (Q116909755) är smart och den som rattar Github, Pelle Snickars (Q6182500) ringde jag och sa till att dom måste ha persistenta identifierare och han kändes rädd… sedan har vi statsvetarna och dom fattar inte mycket….

Reply to "P1630 för SWERIK ID?"
Ainali (talkcontribs)

Hej! Jag såg bland annat de här redigeringarna och de är förvirrande på gränsen till skadliga. Kan du vänligen inte låta det påskinas som att objektet är Lidingö (vilket din beskrivning nu gör) utan snarare kanske något som "grillplats på Lidingö". Lidingö skulle förmodligen istället vara ett bra värde för plats (P276). (Det här gäller så klart inte bar det här objektet utan alla grillplatser.)

Salgo60 (talkcontribs)

Grillplats står redan i labeln "Näsets förskola, grillplats" känns fel att upprepa det

Min tanke är att beskrivningen skall göra det tydligt om det finns flera platser med samma namn var den finns geografiskt i detta fall Sverige och Lidingö...

Grundproblemet är att det saknas namn och persistenta identifierare ofta i grunddata, min tanke är att kanske så en tanke hos kommuner vad som behöver ha persistenta identifierare se längre fundering där kan man se att inte ens kommunen själva kan referera digitalt och skall detta lösas behövs något modell SWEDOI


Det "snygga" med just Grillplatser är

 • grunddatat som borde vara öppna data från kommuner suger
 • undantag verkar vara Sundsvalls kommun och Alingsås kommun
 • jag kollade på Alingsås kommun och för att vara öppna data så håller det inte måttet se mina kommentarer Issue #18 det märks att saker inte används när saker levereras så hafsigt... ringde deras IT chef Göran men man blir bara ledsen att prata med en sådan gubbe det finns inte mycket fart under deras galoscher...
 • att verifiera plats och dålig källa är enkelt att göra IRL --> kan vi koppla det till OSM blir det trovärdigare se OSM anteckningar
 • Open Street Map har en hel del och nu så försöker jag skapa trovärdighet genom att jobba med OSM anteckningar länk och besöka platser
Larske (talkcontribs)

Salgo60: Du kan läsa vad som gäller för beskrivningar i Wikidata på:

Jag har nu uppdaterat de svenska beskrivningarna av 251 objekt som är instans av grillplats med land lika med Sverige genom att lägga till "grillplats i/vid/på..." i början av den befintliga beskrivningen. Kontrollera gärna att det blev rätt prepositioner. Jag har också bytt "," mot "i" och lagt till "i" samt fixat stavningar, ihopskrivningar med mera i ett antal av dessa beskrivningar. Mer finns nog att göra men nu förstår man åtminstone (även) av de svenska beskrivningarna vad objekten handlar om. Jag har inte gjort något åt beskrivningar på andra språk, dem får du rätta själv.

Salgo60 (talkcontribs)

Tack Larske Hade ett långt snack igår med GrumpyMan han som gör appen grillplatser.nu... och grillplatser och deras namn och bristen på persistenta identifierare gör detta till ett bra exempel på vikten av plattformar som WD och OSM... jag testade nyss och la ned lite tid på Smitingen-Härnöklubb (Q30159440) och deras grillplatser länk . Tror att

 • slutanvändaren vill bara ha en koordinat och hitta dit
 • dom som skapar appar villa ha identifierare
 • namnet kan blir sekundärt då det finns massa småpåvar som hittar på egna namn...

Det jag snacka med GrumpyMan om var att man vill få in felrapportering i detta ekosystem och då måste vi få med kommunerna på detta med PID:ar

Ainali (talkcontribs)

Varför fortsätter du att förvirra? Riktlinjerna har blivit länkade ovan och Larske har varit snäll och städat upp din första omgång, men ändå fortsätter du att bryta mot dem. Behöver någon myndigare person gripa in?

Salgo60 (talkcontribs)

Förlåt ;-)

Salgo60 (talkcontribs)
LevandeMänniska (talkcontribs)

Instämmer i den skarpa kritik mot de direkt felaktiga beskrivningar ‒ ibland långa meningar ‒ som du besudlar Wikidata med. Förutom att de tydligt bryter reglerna @Larske hänvisar till försvårar det också för alla som läser Wikipedias artiklar mobilt (inlägg från @Kitayama).

Kitayama (talkcontribs)

Vi har samma problem med begravningsplatser i Sverige som importerats i stor mängd med felaktiga beskrivningar.

Salgo60 (talkcontribs)
Larske (talkcontribs)

Visst kan du få konkreta exempel på felaktiga svenska beskrivningar av begravningsplatser i Sverige.

Här är en fråga som listar de 10 begravningsplatser som har längst beskrivningar. Värst är Lainio kyrkogård (Q115282512) med en hel uppsats på 220 tecken. Som tur är finns det ännu inte någon Wikipediaartikel över denna kyrkogård.

 • Länk till fråga som ger en lista på de 10 begravningsplatser i Sverige som har de längsta beskrivningarna på svenska.

För övrigt så bryter majoriteten av de beskrivningarna som du har lagt in mot reglerna i och med att de bara nämner en kommun eller möjligen en kommun och ett län eller en ort och ingenting om att det är en begravningsplats, alltså precis samma problem som för grillplatserna som Ainali tog upp i början av den här tråden.

 • Länk till fråga som ger en lista på mer än 3 200 begravningsplatser som har en svensk beskrivning som inleds med en versal, oftast beroende på att det bara är namnet på en kommun eller på en ort som har använts som beskrivning, men i några fall för att begravningsplats har stavats med stort B i strid mot reglerna.

Eftersom det är du som har lagt in dessa felaktiga beskrivningar är det inte mer än rätt att du också rättar till detta, eller hur?

Salgo60 (talkcontribs)

Jag är ute i skogen nu men dom långa tycker jag gör det tydligt vad det handlar om…… blir lite som att räkna länkar i artiklar att räkna tecken…. Tycker det är 1000 ggr viktigare att vi kopplar ihop saker med appen Street Map och gravstensinventeringen…. Bara att nu kunna koppla en persons grav till den kyrkogård den finns vid och få en källa med bild från Gravstensinventeringer eller Findagrave tycker jag fokus skall ligga men det är ett enormt jobb…

Jag får kolla på det andra om det är något problem…

Larske (talkcontribs)

Nu har jag rättat de svenska beskrivningarna för 3 141 begravningsplatser som hade en beskrivning på formen "X kommun" till "begravningsplats i X kommun" så nu är det bara 77 objekt kvar i listan som frågan ovan ger.

I samband med denna rättning upptäckte jag att du för ett stort antal begravningsplatser i Sverige även har stoppat in engelska etiketter med ett resultat som tyder på att du har tänkt fel när du låtit något verktyg (OpenRefine?) ersätta textsträngen "kyrkogård" till "cemetery" utan någon hänsyn till i vilken kontext som "kyrkogård" står.

Därför har vi nu ett antal begravningsplatsobjekt med engelska etiketter som innehåller märkligheter som "brukscemetery", "kapellcemetery", "klostercemetery", "koleracemetery", "lotscemetery", "mellancemetary", "parkcemetery", "skanscemetery", skogscemetery", "stadscemetery", "älvcemetery", "ängscemetery" och "ödecemetery". Detta är "ord" som ingen engelsktalande begriper ett smack av. I några fall har "...kyrkogården" översatts till "...cemeteryen", till exempel "Ängskyrkogården" -> "Ängscemeteryen"!

Ibland är det fel redan i den svenska etiketten som till exempel "Sölvesborgs Slottskyrkogården" (som borde vara "Slottskyrkogården")

 • [https://w.wiki/85eG Länk till fråga] som ger en lista på (just nu 105) svenska begravningsplatser med en engelsk etikett som består av ordet "cemetery" som föregås av något annat än ett blanktecken

Utöver det som denna fråga hittar såg jag exempel på misslyckade delöversättningar som "Skee nygamla kyrkogård" -> "Skee nyold cemetery". Finns det fler ord än "kyrkogård" och "gamla" som du har försökt automatöversätta?

Hoppas att du känner ett ansvar för att gå igenom resultatet av dina "Gravsten N"-batcher och rättar till de misslyckade engelska översättningarna av etiketter.

Salgo60 (talkcontribs)

Tackar @Larske ...min approach är att

 • jag kollar kyrkogårdar när jag hittar riksdagsledamöter som ligger där som jag inte kopplat till boken Tvåkammar Riksdagen - nu ca. 100 kvar min issue #38
  • då kopplas dom till OSM kyrkogård, Find a grave, kyrka
  • engelska översättningen känns låg prio... men skall kolla det är viktigare att vi kopplar ihop saker idag
   • när vi inte har en engelsk översättning från en källa så blir det ändå lite "egen forskning"
  • att ha en kyrkogård med koppling Gravstensinventeringen Gravstensinventeringen (P5259) i Wikidata oberoende av etikett är 1000 ggr bättre än att inte ha den...
  • vi har idag 729 personer kopplade WD <-> Gravstensinventeringen och 144 kopplingar kulturgravar som är en annan bra beskrivning a personer och video...
   • har pratat med han som gör dessa och erbjudit mig att åka ned till Jönköping för att träffa honom men han verkar inte vara intresserad kanske han känner att vi är oseriösa eller "konkurrerar"

> Utöver det som denna fråga hittar såg jag exempel på misslyckade delöversättningar som "Skee nygamla kyrkogård" -> "Skee nyold cemetery". Finns det fler ord än "kyrkogård" och "gamla" som du har försökt automatöversätta?

Ingen aning det var ingen stor grej... när inte engelska finns i källan blir det som sagt lite foliehatt över översättningen, tanke var bara att just kyrkogårdar kan vara av intresse för släktforskare som kanske inte kan svenska.... plus det är en gegga med massa datasilos som findagrave, gravstensinventeringen, RAÄ....

Larske (talkcontribs)

Du svarar inte på det frågan gäller, nämligen om du känner ett ansvar för att rätta de misslyckade engelska översättningarna som du har stoppat in i Wikidata och som därmed riskerar att spridas till andra ställen.

Istället kommer du, som vanligt, med ett stort antal länkar till dina projekt som är "1000 gånger viktigare". Inget ont om dessa länkar men här är de helt off topic. Fokusera!

Om du inte vet vad som är lämplig etikett på något språk är det bättre om du avstår från den här typen av foliehattsöversättningar och helt enkelt låter andra lägga in etiketter på dessa språk. Du kan bättre än att lämna sån här språklig gegga efter dig!

Fråga som kan besvaras med Ja eller Nej:

Kommer du att städa efter dig när det gäller de olämpliga engelska etiketterna på de svenska begravningsplatserna som du har lagt in i Wikidata? (om du fixar 15 per dag är det klart på en vecka)

Salgo60 (talkcontribs)

@Larske Jag säger att jag INTE känner stort ansvar och att "hitte på översättnigar" aldrig är bra utan källa enklast är om vi tar bort alla engelska lablar....

Du klagade förut på översättning församlingar och då rullade jag tillbaka det vet inte om det går att göra det nu då jag gissar det ligger i en transaktion.... men stör svenengelska er så deleta allt...

> Om du inte vet vad som är lämplig etikett på något språk är det bättre om du avstår från den här typen av foliehattsöversättningar

Planen är att avstå från hela WD tyvärr tar Riksdagsgubbarna mer tid än jag hoppats....

Larske (talkcontribs)

Ja, jag kommer ihåg det där med "Lunds domkyrkoparish". I det här fallet är det nog drastiskt att backa hela din batch på 3000+ begravningsplatser, men för de 105 som frågan ovan ger som resultat bör något göras. Om det inte finns något engelskt namn tillgängligt i någon källa tycker jag att det enklaste är att bara ta bort just dessa 105 engelska etiketter. Det skulle se snyggast ut om du gjorde det.

Senare kan bättre engelska etiketter utan "hittepåöversättningar" stoppas in, men det är inte lika bråttom.

Salgo60 (talkcontribs)

Larske Här är en SPARQL som skapar quickstatement som tar bort Len körd på "din fråga" som du kan köra på andra lablar som känns fel... se batch/216325

Kitayama (talkcontribs)

Det du nämner är också viktigt - men korrekta beskrivningar som kan användas av olika användarapplikationer, t ex Wikipedia, är också viktigt. I en värld med strukturerat data i databaser är det av mycket stor betydelse att alla följer regelverket för hur data ska se ut - annars blir det en soppa utan dess like. En objekts etikett och beskrivning ska kunna stå på egna ben.

LevandeMänniska (talkcontribs)

Gällande det så är förvirringen och sammanblandningen mellan begravningsplatser och kyrkogårdar stor.

This post was hidden by Salgo60 (history)
Reply to "Förvirrande beskrivningar"

Prispengar när flera personer delar ett Nobelpris

3
Larske (talkcontribs)

Hejsan, jag ändrade från 11 MSEK till 5,5 MSEK för egenskapen prispengar (P2121) för de två dagsaktuella nobelpristagarna. 11 MSEK är ju den totala prissumman och den ska i detta fall delas i två lika stora delar mellan de två. Om det finns ett objekt för själva priset så ska det naturligtvis stå 11 MSEK som prissumma där, men för de utdelade utmärkelse (P166) valde jag alltså att följa hur det är gjort i de flesta andra fall där priset är delat mellan två eller tre personer, se följande frågor:

Som du kan se finns det en del "nollor/luckor" att fylla i och några fall behöver nog prispengar (P2121) justeras, se till exempel "Sveriges riksbankens pris...för 2022" där de tre pristagarna har fått 10 MSEK var (inlagt av dig förra året) Jag gissar att 10 MSEK är vad de har fått dela på, men har inte kollat om alla fick 1/3 eller om det var någon annan fördelning.

Kan du fixa detta.

Salgo60 (talkcontribs)
Salgo60 (talkcontribs)

@Larske hittade dokumentation

prizeAmount:

  type: integer   example: 1000000   default: 0   description: Prize amount given at the year of the award

       

Reply to "Prispengar när flera personer delar ett Nobelpris"

Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 är inte något yrke

3
Larske (talkcontribs)

Hejsan, när jag idag kollade på min listeria för sysselsättningar för svenskar som har en svwp-artikel, se denna version, dök det som det brukar upp några objekt som fått värdet på sysselsättning (P106) satt till en verksamhet snarare än ett yrke. Man hittar ofta sådana felaktiga yrken snabbt då de slutar på "-ologi" eller "-eri".

Idag hittade jag följande:

Kan du ta en tittQ6083441#P106 och Q5885300#P106 och där ersätta Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 (Q50287327) med det rätta värdet på sysselsättning (P106) som du antagligen har hämtat i samma källa som de andra yrkena för dessa två personer.

Salgo60 (talkcontribs)
Salgo60 (talkcontribs)
Reply to "Folkräkningar (Sveriges befolkning) 1890 är inte något yrke"

Två grillplatser på nästan samma ställe

9
Larske (talkcontribs)

Se denna länk. Du har lagt in två objekt med nästan samma etikett med bara 98 meters avstånd. Kan du kolla dina källor för att se om det verkligen finns två olika grillplatser där eller om det är en och samma grillplats som har förlagts till något olika platser.

Salgo60 (talkcontribs)

Tackar det är helt galet data vi får - detta är hämtat från Järfällas kommun karta länk... Jag har skickat fråga om öppna data då kanske dom funderar lite över bättre namn nu blir det så vi har nästan bara koordinaten som en kompis....

Larske (talkcontribs)

Det där var nog bara toppen av ett isberg. Här får du en SPARQL-fråga som ger en lista på alla grillplatser med avståndet till deras respektive närmaste grillplats. Vet inte om det är ditt flitiga bruk av att kopiera Wikidataobjekt utan att uppdatera geografiska koordinater (P625) som ligger bakom, men du får nog kontrollera alla som har ett avstånd till sin närmaste granne som är mindre än cirka 0,1 kilometer. En grillplats som har hamnat helt fel är Ekelundsparken, grillplats (Q121435245) i Malmö kommun, men som har fått samma geografiska koordinater (P625) som Lusthuset, grillplats (Q121435220) i Upplands Väsby kommun.

P.S. Stackars Grillplats Renskäret (Q121418797) som har 350 kilometer till sin närmaste granne bland grillplatserna.

Salgo60 (talkcontribs)

Ambitionen är att få ett ekosystem med grillplatser.nu och kommunernas data och OSM .... lesson learned är att man inte kan lita på kommunernas data insåg jag efter att ha besäkt massa platser på Järvafältet....

Larske (talkcontribs)

Här får du ännu en SPARQL-fråga som listar avståndet från varje grillplats till sin respektive kommun (eller vad du nu har lagt in som inom administrativt område (P131)). Svårt att säkert fånga alla fel på detta sätt eftersom en del administrativa områden, som Gotland, är rätt stora.

De första tre grillplatserna i resultatet är det säkert något fel med.

 • Ekelundsparken har jag redan nämnt
 • Renfjällsliften ligger inte i Arboga kommun
 • Gotska Sandön ligger inte i Haninge kommun
Salgo60 (talkcontribs)

Tackar det jag skulle vilja göra fråga OSM o det är kopplat....

Salgo60 (talkcontribs)

Larske när jag snackade med han som skapar grillplatser.nu pratade vi en hel del om vad är en grillplats.... ;-) några stenar? ett galler? .....

Larske (talkcontribs)
Salgo60 (talkcontribs)
Reply to "Två grillplatser på nästan samma ställe"
Quelet (talkcontribs)

Hi Salgo60, I have noticed that you (or your bot) has included a lot of OSM IDs in WD items like Catalan schools (see for example Q111353223). I though this was discouraged due to the unstability of OSM identifiers, e.g., changing a node to a way for a given school in OSM. I have been trying to do the opposite: specifying wikidata=* in OSM elements. I would like to know your opinion on this. Thank you!

Salgo60 (talkcontribs)

Hi I think this is a never ending discussion... and as you understand I am on the connecting side ;-)

I use SPARQL and then use an API and checks if OSM has a corresponding object see Notebook running a query like https://w.wiki/7DCH that then is used in a Notebook to check if the WD objects are referenced in OSM and after running the Notebook a csv file is produced with connection OSM <-> WD example ... that one is then used in Open Refine to upload.,...

The feedback so far: I have done > 1 million edits and have never got so many thanks since I started this a week ago... I feel when we have good OSM objects they add much value also to a WD object....

For me its about develop Wikidata and OSM and get a better understanding

 1. findability - more connections will make it easier to find relations see what en:LLM has achieved... if you just add it to OSM then people in "WD country" will not so easy find them if they dont use gadgets as User:Mxn/overpass.js
 2. get a better understanding between a WD object and the corresponding OSM object - see WD xxx and OSM xxx and xxx
 3. today in Wikipoedia we link a coordinate BUT it would make more sense to link the OSM object or Google Map object to also see the area of a country, walking trail, church
 4. by better connecting OSM and WD we maybe will have more understanding and also start make each other objects better e.g. I would like to see cemeteries in OSM with better navigation and maybe have every grave marked
 5. en:SKOS could answer is WD x same as OSM y - a thing in WD could never be the same as 2 d object in OSM but it can be more or less the same as
  1. see WD Svenska Högarna (Q5238909) that I think should be split - islands relation/13212844 / nature reserve way/103226666
 6. Stability I feel is a non issue... does it change then we need to update but I feel most objects are stable.., I can see that in Swedish Wikidata I have played around with the church objects and now "splitted" them to also have an object for the cemeteries see GITHUB rep
 7. en:SKOS in OSM - I started a discussion once that OSM should also use SKOS but no positive response... typ av mappning (P4390)
 8. Also today we use a link to a coordinate in Wikipedia by having the OSM relation and the Google Maps Customer-ID (P3749) in WD we could in the future link instead of the coordinate the object in OSM and Google Map compare coordinat 41°50'15"N, 1°32'16"E / relation/349053 / Gmap 72333434581928016
Quelet (talkcontribs)

Thank you very much! Your answer provides a lot of relevant, interesting, and valuable information... I need time to process it :-)

Salgo60 (talkcontribs)
Quelet (talkcontribs)
Salgo60 (talkcontribs)

Sorry

Linked data needs linked people and skilled people

Quelet (talkcontribs)

Here in the Costa Brava we have a lot of beaches, only a handful of them have P9616... But indeed I would like to contribute to include such an identifier for our nearby beaches.

While I think that Bathing water is quite relevant in WD, I hesitate as far as Outdoor gyms are concerned. BW are almost permanent, because they are related to a physical/geological issue, have some kind of history (shipwrecks, literature, urban development (unfortunatelys sometimes), etc.) and context. On the contrary, outdoor gyms are likely to be nonpermanent, like a shop or a business. Thus, I think that beaches should be both in wd (knowledge graph) and osm (geometry) (schools too), while outdoor gyms might be reserved for OSM.

This reminds me of streets... most are missing in WD/WP... and in OSM there is, in general, no single "street" but a connected set of way-segments sharing a common name.

Salgo60 (talkcontribs)
Quelet (talkcontribs)

Interesting! When I find a spot worth being present in Wikidata, if it is not yet present in OSM I add a node (or way) - and connect them thru the wikidata tag in OSM (+ osmid claim in WD following your strategy). I do not use to open notes - I prefer to edit OSM myself, if possible, e.g., water/drinking fountain.

Salgo60 (talkcontribs)
Salgo60 (talkcontribs)

Describing bathing water with connections to Eionet bathingWaterIdentifier (P9616) and maybe also measuring points of water quality and also en:IoT for water temperature is rather fast getting complex so I see Outdoor gyms as good candidate to start with as it should be easy to access for citizens and also very very easy to share for governments that we expect should produce the data...... it took me 4 days to gather 1300 outdoor gyms in Sweden compare that to a government driven project that spent abt. 2 million Euro and produced 45 outdoor gyms under 3 years,...

 • as said Outdoor gym is very easy data to start with ;-) for people sharing data
 • at least in Sweden it should have no copyright restrictions, bathing water has bad copyright licenses set when its uploaded see email from EEA
 • an outdoor gym can be as easy as an name and a coordinate ...
 • if you cant share that level of data you have a problem...

I see Wikidata as a POC what is possible BUT I dont see we should be feeding the system with trusted data.... In Sweden I have been part of producing data about Swedish PMs that is now used in a research project as they dont have any better sources.... sad and scaring that Wikidata as an open community is the best - Project welfare-state-analytics/riksdagen-corpus

Reply to "OSM IDs in WD"
Elizium23 (talkcontribs)
Reply to "Typo"
LA2 (talkcontribs)
Salgo60 (talkcontribs)

Japp har inte orkat ta dialogen med dom... hade lite dialog med dom 2021 jan se T272208 men känns inte som dom "tänker" data.... ta gärna upp det spåret...


Update: gjorde lite ändringar


Rent generellt har jag gett upp att jobba mot icke datadrivna organisationer... jmf Corpus Riksdagen

Reply to "P3389"