User:-xfi-

From Wikidata
Jump to: navigation, search
Třídění atomů a prvků ve Wikidatech pomocí vlastností instance čeho a podtřída čeho (nadtřída).
Classification of atoms and elements in Wikidata using instance of and subclass of
Terminologie od Mormegila

w:cs:User:-xfi-
 • tinyurl.com/y74yhsmo povrchové tvary (hory, kopce, sedla, …) v zadané geomorfologické jednotce (pohoří, sníženině a jeho částech) (map of selected mountain range)
 • tinyurl.com/ydbqxbhp povrchové tvary (hory, kopce, sedla, …) v zadaném pohoří (a jeho částech)
 • tinyurl.com/y9484ytg cyklí se
 • [tinyurl.com/ya2x2eqp výše uvedené s použitím P361]
 • tinyurl.com/ya5886bj pohoří v Asii (vyplněno: P30:Q48)
hory v zadaném státu
 • tinyurl.com/y7rnal5a hory v zadaném státu (mountains in selected country)
 • tinyurl.com/y83b6njy krajiny a její části v zadaném státu tvořené zadanou horninou
 • tinyurl.com/y9qacaxx české hory z magmatických hornin
nížiny
 • tinyurl.com/y9zfu9zx seznam nížin (list of lowlands)
ostrovy
 • tinyurl.com/yd9bocs6 ostrovy v Baltském moři
 • tinyurl.com/yb2zhbln ostrovy v Atlantském oceánu
 • tinyurl.com/ybd3vckd ostrovy v Atlantském oceánu a jeho částech (map of islands and archipelago in selected ocean/sea)
 • tinyurl.com/y8fbycrd ostrovy a souostroví v Atlantském oceánu a jeho částech
řeky
 • tinyurl.com/ycw6r6kx souřadnice pramenů vodních toků v zadaném státu
 • tinyurl.com/yaxvsdba souřadnice pramenů a ústí vodních toků v zadaném státu
zlomová pásma
 • tinyurl.com/y72576x8 seznam zlomových pásem" (list of fracture zones)
kulturní památky
 • tinyurl.com/ya8psezg kulturní památky v zadané administrativní jednotce
naučné stezky v Česku
 • tinyurl.com/yd6par6c
 • tinyurl.com/yda8r7bn seznam stezek v Česku
izolinie
 • tinyurl.com/y866kjau seznam izolinií (list of isolines)
ptačí druhy
 • tinyurl.com/y77ycvho seznam rorýsů (list of species of family Apodidae)