Wikidata:WikiProject sum of all paintings/Possible paintings

From Wikidata
Jump to: navigation, search

This is a list of possible paintings. This list is based on the categories linked from Category:Paintings (Q6009893). For each linked category the bot looked 8 levels deep for items without any statements or without a Wikidata item. You can help by adding at least one statement to the items:

This list will be updated by a robot every night. See also the wiki monitor.

Item Language Title
None (c) uk Проповідь Скарґи
None (c) uk Стела пам’яті (Теофіполь)
Q5937103 fa حوضخانه عمارت گلستان
Q25432856 fa درختان (مجموعه)
None (c) fa فالگیر بغدادی
None (c) fa عصر آبی
Q31296548 az Mah Tələtin portreti
Q31310512 az Döyüşçü (İrəvani)
Q31310511 az Atlı (İrəvani)
Q31310516 az Güllər və quşlar (İrəvani)
Q31310520 az Qızılgül və bülbül (İrəvani)
Q21659973 az Xəmsə əlyazması (1418)
None (c) az İri şam ağacı
None (c) az Memar Əcəmi-2 metrostansiyasında sərgilənən rəsm əsərlərinin reproduksiyalarının siyahısı
None (c) az Neftçilər
Q11370419 ja 九相図
Q48745746 ja 羽黒洞
Q48748486 ja 一勇斎歌川先生墓表
Q48752719 ja 柏木正賢
None (c) ja ポンチ絵
None (c) ja 滲み画
None (c) ja 竹内浩一
None (c) ja 島袋李奈
None (c) ja 胡蜂園盛信
None (c) ja 北川春成
None (c) ja 濱田ヨシ
None (c) ja 貞雪
None (c) ja 豊章
None (c) ja 万里 (浮世絵師)
None (c) ja 南嶺斎
None (c) ja 南嶺斎 (大坂)
None (c) ja 一心斎貞一
None (c) ja 西川むめ
None (c) ja 桂向亭長丸
None (c) ja 錦亭鳴蟲
None (c) ja 大石雅方
None (c) ja 墨春亭梅麿
None (c) ja 英一蜂 (2代目)
None (c) ja 松寿
None (c) ja 笑寿
None (c) ja 豊富春菜
None (c) ja 国晴
None (c) ja 国平 (浮世絵師)
None (c) ja 越鳥斎
None (c) ja 歌川貞繁
None (c) ja 歌川貞兼
None (c) ja 弓指寛治
None (c) ja 歌川貞勝
None (c) ja 歌川貞清
None (c) ja 歌川貞章
None (c) ja 歌川貞岡
None (c) ja 高畠依子
None (c) ja 聖エウラリア (ウォーターハウスの絵)
None (c) ja 岩田壮平
None (c) ja 天沼青蒲
None (c) ja 津村青芽
None (c) ja 林杏華
None (c) ja 野口青華
None (c) ja 千島華洋
None (c) ja 松田青風
None (c) ja 幡恒春
None (c) ja 伊東英泰
None (c) ja 歌川清一
None (c) ja 高見沢遠治
None (c) ja 歌川信秀
None (c) ja 歌川信秀 (2代目)
None (c) ja 森次慶子
None (c) ja 坂本兌候
None (c) ja 阿部合成
None (c) ja 柴田耕洋
None (c) ja 四月の恋
None (c) ja 牧野昌広
None (c) ja 飯村ふみ
None (c) ja 牧野数江
None (c) ja 杉溪言長
Q21710859 es Venecia, una vista de la iglesia del Redentor
Q51092068 es Un canto de mi taller
Q53326360 es Una esclava en venta
None (c) es Palacio arzobispal de Udine
None (c) es El rapto de Europa (Joan Tuset i Suau)
Q5158485 en Concert 1937
Q48844254 en Philosophers Legacy (Heirloom)
None (c) en The Grave (poem)
None (c) en Portland train attack memorial
None (c) en 2018 Canada banknote series
None (c) en Laozi Mural, Vancouver
None (c) en La Memoria De Nuestra Tierra (Calif. 1996)
None (c) en Fuck the World (artwork)
None (c) en Room in New York
None (c) en 27 Club graffiti in Tel Aviv
None (c) en The Peace Kids (mural)
None (c) en Triumph of the Name of Jesus
None (c) en Miss Nightingale at Scutari (1854)
None (c) en The King's Fountain
None (c) en Lion Capital Series
None (c) en Wheat Fields (painting)
None (c) en Portrait of a Young Gentleman
None (c) ru Мученичество святого Себастьяна
None (c) ru Мадонна с чётками
None (c) ru Бушуев, Александр Валерьевич
None (c) ru Скрипка и кувшин
None (c) ru Одиссей и Навсикая
None (c) ru Русалки (значения)
None (c) ru Лежащая обнажённая
None (c) ru Мадонна во славе
None (c) ru Вифлеемская икона Божией Матери
None (c) ru Две сестры
None (c) ru Водяные змеи I
None (c) ru Взятие снежного городка (картина)
None (c) ru Великоустюжская икона Божией Матери
None (c) ru Упражнения (картина)
None (c) ru Женщина и собака
None (c) ru Две собаки
None (c) ru Магазин модной одежды
None (c) ru Наш сад с цветущими рабатками
None (c) ru Зоологический сад I
None (c) ru Прощание (картина Маке)
None (c) ro Ianoș Opriș
None (c) ro David Zugravu de la Curtea de Argeș
None (c) ro Radu Munteanu
None (c) ro Ioan Demetrovici
None (c) ro Dimitrie Ispas din Gilău
None (c) ro Nechita Zugravu
Q12617496 ko 나주 죽림사 세존괘불탱
Q16094352 ko 의겸등필 수월관음도
Q16092170 ko 강민첨 초상
Q12593154 ko 독서당계회도
Q12626213 ko 흥선대원군 이하응필 묵란도
Q12611628 ko 이상길 초상
Q12615727 ko 정선 필 육상묘도
Q12612619 ko 이제현 초상
Q12611688 ko 이색 초상
Q12611085 ko 이기룡필 남지기로회도
Q12588609 ko 김정희필 세한도
Q16094897 ko 연정계회도
Q16093688 ko 송시열 초상
Q12598862 ko 부산진 순절도
Q16092174 ko 강세황 초상
Q12618165 ko 서울 진관사 명호스님 초상
Q12618059 ko 지장시왕도
Q16095041 ko 서울 지장사 독성도
Q16093815 ko 아미타여래도
Q12618050 ko 서울 지장사 감로도
Q12618052 ko 서울 지장사 극락구품도
Q12618055 ko 서울 지장사 지장시왕도
Q12618056 ko 서울 지장사 팔상도
Q12618058 ko 서울 지장사 현왕도
Q12604756 ko 신후재 초상
Q27951403 ko 송시열상
Q12605739 ko 안악 1호분
Q12605737 ko 안악 2호분
Q16092883 ko 거창 둔마리 벽화 고분
Q16179640 ko 덕화리 제2호분
Q12603183 ko 수산리 고분
Q12606183 ko 약수리 고분
Q12595598 ko 무용총
Q18493337 ko 익재 영정
Q12601480 ko 서직수 초상
Q12607492 ko 영조어진
Q16095243 ko 채제공 초상 일괄-시복본
Q16092476 ko 김완 초상
Q16093279 ko 영주 부석사 조사당 벽화
Q16092522 ko 김홍도필 군선도 병풍
Q12620317 ko 안성 칠장사 오불회 괘불탱
Q12606256 ko 양산 통도사 영산전 벽화
Q12603458 ko 순천 송광사 십육조사진영
Q12587923 ko 김시습 초상
Q12584990 ko 광명 이원익 초상화
Q16096200 ko 화성 용주사 삼장보살도
Q16094313 ko 유순정초상 및 함
Q12613822 ko 임방 초상
Q12625851 ko 황성원 초상
Q12625919 ko 황진 초상
Q12615731 ko 정선필 해악팔경 및 송유팔현도 화첩
Q12594186 ko 론도 (그림)
Q12613133 ko 이현보 초상
Q16262619 ko 윤급 초상
Q16092696 ko 대구 동화사 제석도
Q16092695 ko 대구 동화사 인악당대사 의첨 진영
Q16092524 ko 김홍도필 산수인물도
Q16094855 ko 심사정 필 산승보납도
Q16093690 ko 송언신 초상
Q16093671 ko 손소 초상
Q16096394 ko 황현 초상 및 사진
Q16095240 ko 채제공 초상 일괄 - 금관조복본
Q16094983 ko 조씨삼형제 초상
Q16094310 ko 유숙 초상 및 관련 교지
Q16093803 ko 심환지 초상
Q15261348 ko 김유 초상
Q16094396 ko 이시방 초상
Q15261339 ko 이채 초상
Q16094390 ko 이덕응 초상
Q16094839 ko 신기영 초상
Q16094617 ko 조병순 초상
Q16094442 ko 임장 초상
Q16094319 ko 유언호 초상
Q16092685 ko 대구 동화사 보조국사 지눌 진영
Q16092688 ko 대구 동화사 사명당 유정 진영
Q16095750 ko 총마계회도
Q16094048 ko 염제신 초상
Q16096126 ko 홍가신 초상
Q16093028 ko 문효공과 정경부인 영정
Q16094101 ko 영의정하연부부영정
Q16094247 ko 고성 운흥사 괘불탱 및 궤
Q16096307 ko 여수 흥국사 노사나불괘불탱
Q16096314 ko 여수 흥국사 수월관음도
Q16096317 ko 여수 흥국사 십육나한도
Q16094705 ko 나주 다보사 괘불탱
Q16094309 ko 유수 초상
Q16094176 ko 오명항초상 및 양무공신교서
Q16095479 ko 구례 화엄사 대웅전 삼신불탱
Q16093807 ko 하동 쌍계사 대웅전 삼세불탱
Q16094349 ko 순천 송광사 응진당 석가모니후불탱 십육나한탱
Q16094680 ko 김홍도필 추성부도
Q16094397 ko 이십삼 상대회도 및 김종한 교지
Q16094570 ko 정사신 참석 계회도 일괄
Q16094403 ko 이중로 정사공신교서 및 초상 - 이중로 초상
Q16093070 ko 박문수 초상 (보물 제1189-1호)
Q16094509 ko 오자치 초상
Q16095143 ko 창녕 관룡사 대웅전 관음보살 벽화
Q16095410 ko 청도 운문사 대웅보전 관음보살 달마대사 벽화
Q16094853 ko 심득경 초상
Q16093703 ko 수문장계회도
Q16092239 ko 계미동경소진첩
Q16092208 ko 정제용 초상
Q16093063 ko 밀양 용궁사 대송당 묘원 진영
Q16096075 ko 합천 해인사 원당암 고승 진영
Q16093834 ko 무주 안국사 영산회괘불탱
Q16298976 ko 고종황제 어진
Q16299004 ko 이산해 초상
Q16299007 ko 아미타삼존도 (국보 제218호)
Q16726334 ko 공주 갑사 석가여래삼세불도 및 복장유물
Q16726306 ko 전우 초상
Q16979140 ko 황방촌 영정
Q17095021 ko 전운상 영정
Q17094905 ko 부여 김동효 영정
Q17094915 ko 부여 정언욱 영정 및 초본
Q17094848 ko 김만증 초상
Q17095015 ko 임득의 초상
Q17095078 ko 충현서원 소장 주자영정
Q17238170 ko 박사익 초상
Q1461433 ko 진주 청곡사 영산회괘불탱
Q17314685 ko 이원익 초상
Q17345970 ko 남구만 초상
Q17345878 ko 강이오 초상
Q17346809 ko 이광사 초상
Q17346065 ko 박유명 초상
Q17346811 ko 이성윤 초상
Q17346207 ko 연잉군 초상
Q17349346 ko 철종어진
Q17346218 ko 오재순 초상
Q17504399 ko 칠성도 (부산광역시 유형문화재 제143호)
Q18052661 ko 고성 운흥사 관음보살도
Q18176082 ko 청양 모덕사 최익현 초상
Q18329047 ko 합천 해인사 영산회상도
Q18444033 ko 가산사 소장 익재 영정
Q18444039 ko 강진 구곡사 소장 익재 이제현 상과 백사 이항복 상
Q18444408 ko 이제현 초상 (수락영당본)
Q18531386 ko 합천 해인사 국일암 벽암선사 진영
Q18531384 ko 합천 해인사 존상도
Q18550327 ko 김이안 초상
Q18551068 ko 이덕성 초상 및 관련자료 일괄
Q18551145 ko 전 윤효전 초상
Q18551197 ko 조선후기 문인 초상
Q18550645 ko 박문수 초상 (보물 제1189-2호)
Q18550854 ko 순천 선암사 선각국사 도선 진영
Q18551044 ko 윤증 초상 일괄
Q18551252 ko 채제공 초상 일괄
Q18551448 ko 허목 초상
Q18551268 ko 최익현 초상
Q18648566 ko 하동 운암리 최익현 영정
Q18648400 ko 운암영당고운선생영정
Q18684612 ko 순천 선암사 서부도암 감로왕도
Q18880795 ko 정선필 청풍계지각
Q19000281 ko 성세창 제시 미원계회도
Q19000282 ko 성세창 제시 하관계회도
Q19599105 ko 영조 기로연·수작연도 병풍
Q19598885 ko 울주 석남사 산신도
Q19598748 ko 서울 기원사 독성도
Q19599299 ko 이인엽 영정 (경기도 문화재자료 제123호)
Q19603893 ko 가평 현등사 지장시왕도
Q19657377 ko 운낭자상
Q19657568 ko 화순 문달환 초상
Q20444780 ko 양산 성전암 신중도
Q20445627 ko 합천 해인사 영산회괘불도
Q20444596 ko 밀양 정혜암 아미타불회도
Q20652029 ko 전 이순신 초상
Q21060106 ko 장말손 초상
Q21059738 ko 유근 초상
Q21058241 ko 북새선은도
Q21710491 ko 정탁 초상
Q21577153 ko 성황신 김총 영정
Q21825528 ko 희경루방회도
Q21825472 ko 호조랑관계회도
Q21710100 ko 예안 김씨 가전계회도 일괄
Q21710341 ko 이현보 종가 문적
Q21575851 ko 남지기로회도 (동아대학교)
Q21709903 ko 신구공신상회제명지도
Q21710095 ko 영주 부석사 오불회 괘불탱
Q21710046 ko 여수 흥국사 대웅전 관음보살 벽화
Q22974102 ko 봉은사 영산전 십육나한도
Q22973798 ko 문경 대승사 묘적암 나옹화상 영정
Q22975381 ko 양산 통도사 화악당 태영 영정
Q22974771 ko 익안대군 영정
Q22975096 ko 최북필 단구승유도
Q22974704 ko 이색초상-목은영당본
Q22974706 ko 이색초상-영모영당본
Q22974510 ko 영식필 산신도 장곡사본
Q22974515 ko 영은사 사명당대선사진영
Q22974611 ko 월중도
Q22973198 ko 김홍도필 병진년 화첩
Q23999985 ko 강세황 육십구세상
Q23999988 ko 한원진 초상 일괄
Q24856530 ko 박정빈 초상
Q24856837 ko 하동 경천묘 경순왕 어진
Q24858585 ko 울주 문수사 탱화
Q24862250 ko 양산 지산리 부부상
Q24862390 ko 서포 김만중 영정
Q24867310 ko 한원진 초상
Q25999034 ko 제천 신륵사 극락전 벽화 및 단청
Q27953297 ko 서울 백상정사 신중도
Q27953372 ko 서울 화계사 아미타괘불도 및 오여래도
Q27953376 ko 서울 화계사 아미타후불도
Q27953377 ko 서울 화계사 명부전 지장보살도
Q27953384 ko 서울 화계사 명부전 시왕도 및 사자도
Q27953417 ko 인천 백련정사 칠성도
Q27953481 ko 양산 안적암 아미타불회도
Q27953550 ko 상주 황령사 아미타후불탱
Q27954224 ko 서경우 초상 및 함
Q27954225 ko 서문중 초상 및 함
Q28698384 ko 기사계첩 (보물 제638호)
Q28698382 ko 기사계첩 (보물 제639호)
Q28698385 ko 기사계첩 (보물 제929호)
Q28698740 ko 기장 옥정사 신중도
Q28698990 ko 양산 통도사 역대고승영정
Q28699230 ko 원주이씨 단양종중 소장 유물
Q28699314 ko 서울 흥천사 아미타불도
Q28700198 ko 박동형 초상 및 함
Q28700487 ko 이만유 영정
Q28700541 ko 법수선원 산신도
Q28700587 ko 수원 청련암 칠성도
Q28700658 ko 이원익 선생 영정
Q31178205 ko 소상팔경도
Q31178599 ko 김윤겸 필 영남기행화첩
Q31177218 ko 경주 불국사 삼장보살도
Q31176754 ko 김중만 초상
Q31177154 ko 정조필 파초도
Q31177071 ko 신경행 초상
Q31177095 ko 정수충 초상 및 중모기
Q31177094 ko 윤관 초상
Q31178258 ko 전식 초상
Q31176981 ko 이수일 진무공신교서 및 초상
Q31178196 ko 임경업 초상
Q31176980 ko 유백증 초상
Q31176986 ko 신잡 초상
Q31177224 ko 허한・허적 초상
Q31177407 ko 홍우경 초상
Q31177305 ko 최석정 초상 및 함
Q31177670 ko 이공기 호성공신교서 및 초상
Q31178167 ko 보은 법주사 복천암 신중도
Q31178170 ko 보은 법주사 복천암 삼세불도
Q31178185 ko 한천두 위성공신 교서 및 공신초상
Q31177546 ko 권상하 초상
Q31177536 ko 권욱 초상
Q31177533 ko 윤봉구 초상
None (c) ko 한응인 영정 및 재실유물 일괄
None (c) ko 권섭 초상
None (c) ko 농암 영정 후사본 및 금서대
None (c) ko 정조필 국화도
None (c) ko 김재로 영정
None (c) ko 정우량 영정
None (c) ko 전농동 부군당 무신도
None (c) ko 당인동 부군당 무신도
None (c) ko 김후 영정 및 영정함, 호수․호수함 일괄
None (c) ko 류상운 초상
None (c) ko 남양주 봉영사 지장시왕도
None (c) ko 류순정영정
None (c) ko 이숭원 초상화
None (c) ko 조영복 초상
None (c) ko 남계 박세채 영정
None (c) ko 남구만초상
None (c) ko 오도일 초상화
None (c) ko 유순정 초상화
None (c) ko 정몽주 초상화
None (c) ko 유홍 초상화
None (c) ko 허계 영정
None (c) ko 허적 초상
None (c) ko 전성부원군 이준 선생 영정
None (c) ko 파주 서곡리 고려벽화 묘
None (c) ko 신숙주 영정 및 감실주독
None (c) ko 설계조 영정
None (c) ko 박장원 영정
None (c) ko 임천 김문기 영정
None (c) ko 부여 조응록 영정
None (c) ko 세도 조응록 영정 이모본
None (c) ko 은산 박경후 영정
None (c) ko 김류선생영정
None (c) ko 홍경주 초상·유지초본 및 함
None (c) ko 파주 보광사 영산회상도
None (c) ko 파주 보광사 현왕도
None (c) ko 양주 청련사 현왕도
None (c) ko 양주 청련사 칠성도
None (c) ko 양주 청련사 산신도
None (c) ko 동아대학교 명현초상 일괄
None (c) ko 곡성 오강사 최익현 초상
None (c) ko 이인엽 영정 (경기도 유형문화재 제191호)
Q47467148 fr Souviens-toi de l'oncle August, l'inventeur malchanceux
None (c) fr Ayusi brandissant sa lance anéantit les rebelles
None (c) fr Ascension d'Élie dans un char de feu
None (c) fr Saints Boris, Vladimir et Gleb
None (c) fr Quarante martyrs de Sébaste (icône)
None (c) fr Apparition de l'ange aux Myrrophores
None (c) fr Le Sommeil d'Élie
None (c) fr Le Modèle rouge
None (c) fr Le Modèle rouge (1935, Moderna Museet)
None (c) fr Moïse et le serpent d'airain (Jean-Charles Frontier)
None (c) fr La Nativité (Jean-Charles Frontier)
None (c) fr Vulcain enchaînant Prométhée (Jean-Charles Frontier)
None (c) fr Claude Petitet
None (c) fr Liste de peintures de François Boucher
Q10301711 zh 斗茶图
Q10889556 zh 元典章
Q6819784 zh 宣和奉使高麗圖經
Q10868975 zh 与但丁讨论神曲
Q10950386 zh 宫宴图
Q6731091 zh 职贡图 (萧绎)
Q7218087 zh 甲申十同年圖
Q10466330 zh 紫光閣功臣像
Q10948078 zh 宗周鐘
Q15895516 zh 阿房宫图
Q15902900 zh 博古葉子
Q11563873 zh 中日会议东三省事宜条约
Q17163960 zh 大駕鹵簿圖
Q18118472 zh 搜山图
Q24833836 zh 农民鞋
Q22079066 zh 洛神賦圖
Q24833093 zh 雍正耕織圖
Q30942298 zh 前九年合戰繪卷
Q28415882 zh 住吉物語繪卷
Q30942297 zh 風流七小町・鸚鵡
Q28415887 zh 大橋安宅驟雨
Q30942319 zh 掛鐘美人圖
Q30943005 zh 徐顯卿宦跡圖
Q30944569 zh 琺瑯彩瓷孔雀圖碗
Q48881485 zh 青瓷劃花三魚小碗
Q48881488 zh 霽青描金游魚轉心瓶
Q48881489 zh 灰釉瓷梟形罐
Q48881494 zh 青白瓷印花雙鳳紋碗
Q48881496 zh 白瓷瓜稜罐
Q48881499 zh 青瓷簋
Q48881500 zh 宋至金 釉鷓鴣斑碗
Q48881502 zh 粉彩描金雙獅紋盤
Q48881504 zh 綠釉陶鍾
Q48881509 zh 灰釉直紋雙耳罐
Q48881511 zh 素三彩黃地褐綠雙龍紋盤
Q48881513 zh 明萬曆五彩百鹿尊
Q48881515 zh 北宋白瓷嬰兒枕
Q48881516 zh 青瓷菱花式洗
Q48881519 zh 青花朵蓮梵文大杓
Q48881520 zh 粉彩青瓷轉足碗
Q48881537 zh 三彩增長天王像
Q48881597 zh 晚唐白瓷皮囊壺
Q48881599 zh 清 康熙 素三彩花果紋盤
Q48881602 zh 葡萄紫渣斗式花盆
Q48881603 zh 南宋官窯青瓷琮式瓶
Q48881605 zh 祭紅暗花雙龍戲珠文高足碗
Q48881607 zh 清同治紛彩萬壽無疆花蝶蓋碗
Q48881609 zh 紅釉暗花龍紋茶鍾
Q48881614 zh 清 乾隆 哥釉八楞瓶
Q48881616 zh 天青窯變釉紫斑圓盤
Q48881618 zh 劃花芭蕉湖石執壺
Q48881620 zh 北宋 汝窯 青瓷膽瓶
Q48881623 zh 清 光緒 霽青象耳啣環琮式瓶
Q48881627 zh 唐三彩文官俑
Q48881629 zh 玻璃胎畫琺瑯牡丹藍地膽瓶
Q48902640 zh 北宋汝窯青瓷蓮花式溫碗
None (c) zh 竹園壽集圖
None (c) zh 赤焰騰空事件
Q20563388 br Yann ar Badezour e-tal ar feunteun
None (c) br Kouronkerezed
None (c) br Barrad erc'h war ar mor
Q45139340 pl Opłakiwanie Chrystusa (obraz Geertgena tot Sint Jansa)
Q45138549 pl Portret księcia San Carlos
Q45354921 pl Ferdynand VII w płaszczu królewskim (Museo de Zaragoza)
Q45354854 pl Wenus i Adonis (obraz Goi)
Q45354804 pl Królowa Maria Ludwika (Museo de Zaragoza)
Q45833309 pl Portret kobiety w mantyli
Q46995797 pl Arcybiskup Joaquín Company
Q47068505 pl Gęsiarka (obraz Wojciecha Kossaka)
Q47205945 pl Portret żony artysty (obraz Wojciecha Kossaka)
Q47002645 pl Portret Félixa de Azara
Q47068537 pl Generał Antonio Ricardos
Q48877314 pl Madonna z Dzieckiem
Q47068521 pl Generał Antonio Ricardos przy armacie
Q47205665 pl Zima w małym miasteczku (obraz Maksymiliana Gierymskiego)
Q47205615 pl Tiburcio Pérez y Cuervo (obraz Goi)
Q47339542 pl Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Q48862457 pl Zwiad kozaków kubańskich (obraz Maksymiliana Gierymskiego)
Q47504733 pl Tadeo Bravo de Rivero (obraz Goi)
Q50379960 pl Portret Juana de Villanueva
Q50379768 pl Andrés del Peral (obraz Goi)
Q50379753 pl José Luis Munárriz (obraz Goi)
Q50379730 pl Ignacio Omulryan y Rourera (obraz Goi)
Q50572724 pl Miguel de Lardizábal (obraz Goi)
Q52315977 pl Portret Manuela Garcíi de la Prada
Q52061293 pl Pantaleón Pérez de Nenín (obraz Goi)
Q52061260 pl Brat Miguel Fernández y Flores
Q52313371 pl Hafciarz Juan López de Robredo
None (c) pl Łzy św. Piotra
None (c) pl Brytyjski czołg w akcji (obraz Daniela Sherrina)
None (c) pl Gęsiarka (obraz Józefa Rapackiego)
None (c) pl Poczet królów polskich (Bacciarelli)
Q5158485 en Concert 1937
Q48844254 en Philosophers Legacy (Heirloom)
None (c) en The Grave (poem)
None (c) en Portland train attack memorial
None (c) en 2018 Canada banknote series
None (c) en Laozi Mural, Vancouver
None (c) en La Memoria De Nuestra Tierra (Calif. 1996)
None (c) en Fuck the World (artwork)
None (c) en Room in New York
None (c) en 27 Club graffiti in Tel Aviv
None (c) en The Peace Kids (mural)
None (c) en Triumph of the Name of Jesus
None (c) en Miss Nightingale at Scutari (1854)
None (c) en The King's Fountain
None (c) en Lion Capital Series
None (c) en Wheat Fields (painting)
None (c) en Portrait of a Young Gentleman
None (c) sv Riddaren och jungfrun
None (c) sq Abedin Dino
None (c) sq Ramazan Memishi
None (c) sq Spiro Kristo
None (c) sq Vëllezërit Çetiri
None (c) sq Stavri Çati
None (c) sq Salih Lutolli
None (c) sq Hilmi Bani
None (c) sq Edison Gjergo
None (c) sq Petraq Papa
None (c) sq Ferdinand Paci
Q25636817 am የሰው ሰውነት አሳሳል መምሪያ
Q19805199 ta கருவூர்ப் புராணம்
Q31368147 ta இராமாயண தரிசன சித்திரக் கூடம்
Q12237551 ar لوحة البشارة
Q43032960 ar سقف كنيسة سيستين
None (c) ar لوحة تميم المجد
Q48878125 pt Políptico da Igreja de S. Brás do Campanário
None (c) pt As Virtudes e os Vícios (Giotto)
None (c) pt Histórias da fundação de Roma (Rubens)
None (c) pt Histórias da fundação de Roma (Tortebat)
None (c) pt Feitiços de Medeia (Carracci)
None (c) pt Retrato de Leonor de Áustria (MNAA)
None (c) pt Sagrada Família e Doadores (Carpaccio)
None (c) pt Retábulo dos Reis Magos
None (c) pt Aparição do Anjo a Santa Clara e Santa Inês de Assis e Santa Coleta de Corbie
None (c) pt Lista de obras de arte de Adrian Henri Vital van Emelen
None (c) de Christus der Barmherzige
None (c) de Friedrich Wilhelm IV. in seinem Arbeitszimmer
None (c) de Falcone und Borsellino
None (c) de Plage à marée basse
None (c) de Die tödliche Verwundung des Generals Moreau
None (c) hy Փղերը (կտավ)
None (c) hy Լևկիպպեի դուստրերի առևանգումը (կտավ)
None (c) hy Ինքնանկար (Իսաբեկյան)
None (c) hy Ինքնանկար (Սարյան, էսքիզ)
Q3949459 it Santissimo Crocefisso del Miracolo
None (c) it In Voluptas Mors
None (c) it Conversazione al caffè
None (c) it Vassoio di Ventotene
None (c) it Morte di Didone
None (c) it Madonna di Camaldoli
None (c) it Madonna col Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano (Gian Paolo Lolmo)
None (c) it Fuga di Enea da Troia
None (c) it La cuoca
None (c) it Natività di Maria (Giaquinto)
None (c) it Madonna del Rosario (Van Dyck)
None (c) it Incoronazione di santa Rosalia
None (c) it San Giovanni Battista ed altri Santi
None (c) it Ritratto di Lady Venetia Digby come allegoria della Prudenza
None (c) it Re Candaule mostra sua moglie a Gige
None (c) it Crocifisso del Carmine di Siena (Ambrogio Lorenzetti)
None (c) it Battistero di Castiglione Olona
None (c) it Gio. Paolo Balbi a cavallo
None (c) it Ritratto di Francesco I d'Este
None (c) it Trionfo di Federico Enrico d'Orange
None (c) it Cappella di palazzo (Siena)
None (c) it Il carbonaio (Evert Larock)
None (c) it Sala del mappamondo (Palazzo Pubblico di Siena)
None (c) it Danza macabra (Clusone)
Q2891286 tr Üç Bahadır (tablo)
None (c) he ארץ קטן ומקיא ארסו
None (c) he פורטרטים ונופים

Some statistics:

Language code Language Count
ar العربية 3
az azərbaycanca 9
br brezhoneg 3
de Deutsch 5
en English 34
es español 5
fa فارسی 4
fr français 14
he עברית 2
hy Հայերեն 4
it italiano 24
ja 日本語 60
ko 한국어 283
pl polski 31
pt português 10
ro română 6
ru русский 20
sq shqip 10
sv svenska 1
ta தமிழ் 2
tr Türkçe 1
uk українська 3
zh 中文 58
24 593