Wikidata:WikiProject sum of all paintings/Possible paintings

From Wikidata
Jump to: navigation, search

This is a list of possible paintings. This list is based on the categories linked from Category:Paintings (Q6009893). For each linked category the bot looked 8 levels deep for items without any statements or without a Wikidata item. You can help by adding at least one statement to the items:

This list will be updated by a robot every night. See also the wiki monitor.

Item Language Title
Q31294211 az Dolaşalar qayıdıb
Q31296548 az Mah Tələtin portreti
Q31310512 az Döyüşçü (İrəvani)
Q31310511 az Atlı (İrəvani)
Q31310516 az Güllər və quşlar (İrəvani)
Q31310520 az Qızılgül və bülbül (İrəvani)
Q21659973 az Xəmsə əlyazması (1418)
None (c) ja 一勇斎歌川先生墓表
None (c) ja 国重 (浮世絵師)
None (c) ja 大久保忠恒
None (c) ja 中林湘雲
None (c) ja カテイトエ
Q5684807 es Santuario de Montserrat
Q772375 es Flautista de Keros
Q6076467 es Pinturas Murales de Alarcón
Q6032819 es Murales del Palacio de Bellas Artes
Q6128380 es Sillería del coro de la catedral de Segovia
Q16625007 es Retablo de Isabel la Católica
Q20017263 es Murales de Bonampak
Q3092946 es Fiestas de Versalles
Q21763450 es Plomos del Pico de Los Ajos
Q24940840 es Códice Ixtlilxóchitl
Q24941418 es Códice Cozcatzin
Q24941479 es Retablo del Roser de la Doma
Q24943443 es Murales de Casimiro Escribá
Q30899206 es Problemas de guerra entre yaquis y yoris
Q28663458 es Murales del Hospital Saint Bois
Q30905034 es Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz
Q42172734 en Portrait of Paul Lemoyne
None (c) en Le Départ des poilus, août 1914
None (c) en Portrait of Napoleon III
None (c) en Manmodi caves
None (c) ru Мученичество святого Себастьяна
Q12744147 ro Îngerul Bunei Vestiri
Q12626019 ko 효령대군 영정
Q12617496 ko 나주 죽림사 세존괘불탱
Q12584064 ko 고구려의 고분
Q16094352 ko 의겸등필 수월관음도
Q16092170 ko 강민첨 초상
Q12593154 ko 독서당계회도
Q12626213 ko 흥선대원군 이하응필 묵란도
Q12611628 ko 이상길 초상
Q12615727 ko 정선 필 육상묘도
Q12612619 ko 이제현 초상
Q12611688 ko 이색 초상
Q12611085 ko 이기룡필 남지기로회도
Q12588609 ko 김정희필 세한도
Q16094897 ko 연정계회도
Q16093688 ko 송시열 초상
Q12598862 ko 부산진 순절도
Q16092174 ko 강세황 초상
Q12618165 ko 서울 진관사 명호스님 초상
Q12618059 ko 지장시왕도
Q16093815 ko 아미타여래도
Q12618050 ko 서울 지장사 감로도
Q12618056 ko 서울 지장사 팔상도
Q12618058 ko 서울 지장사 현왕도
Q12604756 ko 신후재 초상
Q27951403 ko 송시열상
Q12605739 ko 안악 1호분
Q12605737 ko 안악 2호분
Q16092883 ko 거창 둔마리 벽화 고분
Q16179640 ko 덕화리 제2호분
Q12603183 ko 수산리 고분
Q12606183 ko 약수리 고분
Q12595598 ko 무용총
Q18493337 ko 익재 영정
Q12601480 ko 서직수 초상
Q12607492 ko 영조어진
Q16095243 ko 채제공 초상 일괄-시복본
Q16093279 ko 영주 부석사 조사당 벽화
Q16092522 ko 김홍도필 군선도 병풍
Q12620317 ko 안성 칠장사 오불회 괘불탱
Q12606256 ko 양산 통도사 영산전 벽화
Q12603458 ko 순천 송광사 십육조사진영
Q12587923 ko 김시습 초상
Q12584990 ko 광명 이원익 초상화
Q16096200 ko 화성 용주사 삼장보살도
Q12625851 ko 황성원 초상
Q12625919 ko 황진 초상
Q12615731 ko 정선필 해악팔경 및 송유팔현도 화첩
Q12594186 ko 론도 (그림)
Q12613133 ko 이현보 초상
Q16262619 ko 윤급 초상
Q16092696 ko 대구 동화사 제석도
Q16092695 ko 대구 동화사 인악당대사 의첨 진영
Q16092524 ko 김홍도필 산수인물도
Q16094855 ko 심사정 필 산승보납도
Q16093690 ko 송언신 초상
Q16093671 ko 손소 초상
Q16096394 ko 황현 초상 및 사진
Q16095240 ko 채제공 초상 일괄 - 금관조복본
Q16094983 ko 조씨삼형제 초상
Q16094310 ko 유숙 초상 및 관련 교지
Q16093803 ko 심환지 초상
Q15261348 ko 김유 초상
Q16094396 ko 이시방 초상
Q15261339 ko 이채 초상
Q16094390 ko 이덕응 초상
Q16094839 ko 신기영 초상
Q16094617 ko 조병순 초상
Q16094442 ko 임장 초상
Q16094319 ko 유언호 초상
Q16092685 ko 대구 동화사 보조국사 지눌 진영
Q16092688 ko 대구 동화사 사명당 유정 진영
Q16095750 ko 총마계회도
Q16094048 ko 염제신 초상
Q16096126 ko 홍가신 초상
Q16093028 ko 문효공과 정경부인 영정
Q16094101 ko 영의정하연부부영정
Q16094247 ko 고성 운흥사 괘불탱 및 궤
Q16096307 ko 여수 흥국사 노사나불괘불탱
Q16096314 ko 여수 흥국사 수월관음도
Q16096317 ko 여수 흥국사 십육나한도
Q16094705 ko 나주 다보사 괘불탱
Q16094309 ko 유수 초상
Q16094176 ko 오명항초상 및 양무공신교서
Q16095479 ko 구례 화엄사 대웅전 삼신불탱
Q16093807 ko 하동 쌍계사 대웅전 삼세불탱
Q16094349 ko 순천 송광사 응진당 석가모니후불탱 십육나한탱
Q16094680 ko 김홍도필 추성부도
Q16094397 ko 이십삼 상대회도 및 김종한 교지
Q16094570 ko 정사신 참석 계회도 일괄
Q16094403 ko 이중로 정사공신교서 및 초상 - 이중로 초상
Q16093070 ko 박문수 초상 (보물 제1189-1호)
Q16094509 ko 오자치 초상
Q16095143 ko 창녕 관룡사 대웅전 관음보살 벽화
Q16095410 ko 청도 운문사 대웅보전 관음보살 달마대사 벽화
Q16094853 ko 심득경 초상
Q16093703 ko 수문장계회도
Q16092239 ko 계미동경소진첩
Q16092208 ko 정제용 초상
Q16093063 ko 밀양 용궁사 대송당 묘원 진영
Q16096075 ko 합천 해인사 원당암 고승 진영
Q16093834 ko 무주 안국사 영산회괘불탱
Q16298976 ko 고종황제 어진
Q16299004 ko 이산해 초상
Q16299007 ko 아미타삼존도 (국보 제218호)
Q16726334 ko 공주 갑사 석가여래삼세불도 및 복장유물
Q16726306 ko 전우 초상
Q16979140 ko 황방촌 영정
Q17095021 ko 전운상 영정
Q17094905 ko 부여 김동효 영정
Q17094915 ko 부여 정언욱 영정 및 초본
Q17094848 ko 김만증 초상
Q17095015 ko 임득의 초상
Q17095078 ko 충현서원 소장 주자영정
Q17238170 ko 박사익 초상
Q1461433 ko 진주 청곡사 영산회 괘불탱
Q17314685 ko 이원익 초상
Q17345970 ko 남구만 초상
Q17345878 ko 강이오 초상
Q17346809 ko 이광사 초상
Q17346065 ko 박유명 초상
Q17346811 ko 이성윤 초상
Q17346207 ko 연잉군 초상
Q17349346 ko 철종어진
Q17346218 ko 오재순 초상
Q18052661 ko 고성 운흥사 관음보살도
Q18176082 ko 청양 모덕사 최익현 초상
Q18329047 ko 합천 해인사 영산회상도
Q18444033 ko 가산사 소장 익재 영정
Q18444039 ko 강진 구곡사 소장 익재 이제현 상과 백사 이항복 상
Q18444408 ko 이제현 초상 (수락영당본)
Q18531386 ko 합천 해인사 국일암 벽암선사 진영
Q18531384 ko 합천 해인사 존상도
Q18550327 ko 김이안 초상
Q18551068 ko 이덕성 초상 및 관련자료 일괄
Q18551145 ko 전 윤효전 초상
Q18551197 ko 조선후기 문인 초상
Q18550645 ko 박문수 초상 (보물 제1189-2호)
Q18550854 ko 순천 선암사 선각국사 도선 진영
Q18551044 ko 윤증 초상 일괄
Q18551252 ko 채제공 초상 일괄
Q18551448 ko 허목 초상
Q18551268 ko 최익현 초상
Q18551501 ko 화순 춘산영당 최익현 초상
Q18605860 ko 양산 통도사 지장시왕탱
Q18648566 ko 하동 운암리 최익현 영정
Q18648400 ko 운암영당고운선생영정
Q18684612 ko 순천 선암사 서부도암 감로왕도
Q18880795 ko 정선필 청풍계지각
Q19000281 ko 성세창 제시 미원계회도
Q19000282 ko 성세창 제시 하관계회도
Q19599105 ko 영조 기로연·수작연도 병풍
Q19598748 ko 서울 기원사 독성도
Q19599299 ko 이인엽 영정
Q19603893 ko 가평 현등사 지장시왕도
Q19657377 ko 운낭자상
Q19657568 ko 화순 문달환 초상
Q20652029 ko 전 이순신 초상
Q21060106 ko 장말손 초상
Q21059738 ko 유근 초상
Q21058241 ko 북새선은도
Q21710491 ko 정탁 초상
Q21577153 ko 성황신 김총 영정
Q21825528 ko 희경루방회도
Q21825472 ko 호조랑관계회도
Q21710100 ko 예안 김씨 가전계회도 일괄
Q21710341 ko 이현보 종가 문적
Q21575851 ko 남지기로회도 (동아대학교)
Q21709903 ko 신구공신상회제명지도
Q21710095 ko 영주 부석사 오불회 괘불탱
Q21825157 ko 청도 운문사 대웅보전 관음보살·달마대사 벽화
Q21710046 ko 여수 흥국사 대웅전 관음보살 벽화
Q22974102 ko 봉은사 영산전 십육나한도
Q22973798 ko 문경 대승사 묘적암 나옹화상 영정
Q22975381 ko 양산 통도사 화악당 태영 영정
Q22974771 ko 익안대군 영정
Q22975096 ko 최북필 단구승유도
Q22974704 ko 이색초상-목은영당본
Q22974706 ko 이색초상-영모영당본
Q22974510 ko 영식필 산신도 장곡사본
Q22974515 ko 영은사 사명당대선사진영
Q22974611 ko 월중도
Q22973198 ko 김홍도필 병진년 화첩
Q23999985 ko 강세황 육십구세상
Q23999988 ko 한원진 초상 일괄
Q24856530 ko 박정빈 초상
Q24856837 ko 하동 경천묘 경순왕 어진
Q24862250 ko 양산 지산리 부부상
Q24862390 ko 서포 김만중 영정
Q24867310 ko 한원진 초상
Q25999034 ko 제천 신륵사 극락전 벽화 및 단청
Q27953297 ko 서울 백상정사 신중도
Q27953372 ko 서울 화계사 아미타괘불도 및 오여래도
Q27953376 ko 서울 화계사 아미타후불도
Q27953377 ko 서울 화계사 명부전 지장보살도
Q27953384 ko 서울 화계사 명부전 시왕도 및 사자도
Q27953417 ko 인천 백련정사 칠성도
Q27953481 ko 양산 안적암 아미타불회도
Q27953550 ko 상주 황령사 아미타후불탱
Q27954224 ko 서경우 초상 및 함
Q27954225 ko 서문중 초상 및 함
Q28698384 ko 기사계첩 (보물 제638호)
Q28698382 ko 기사계첩 (보물 제639호)
Q28698385 ko 기사계첩 (보물 제929호)
Q28698990 ko 양산 통도사 역대고승영정
Q28699230 ko 원주이씨 단양종중 소장 유물
Q28699314 ko 서울 흥천사 아미타불도
Q28700198 ko 박동형 초상 및 함
Q28700487 ko 이만유 영정
Q28700541 ko 법수선원 산신도
Q28700587 ko 수원 청련암 칠성도
Q28700658 ko 이원익 선생 영정
Q31178205 ko 소상팔경도
Q31178599 ko 김윤겸 필 영남기행화첩
Q31177218 ko 경주 불국사 삼장보살도
Q31176754 ko 김중만 초상
Q31177154 ko 정조필 파초도
Q31177071 ko 신경행 초상
Q31177095 ko 정수충 초상 및 중모기
Q31177094 ko 윤관 초상
Q31178258 ko 전식 초상
Q31176981 ko 이수일 진무공신교서 및 초상
Q31178196 ko 임경업 초상
Q31176980 ko 유백증 초상
Q31176986 ko 신잡 초상
Q31177224 ko 허한・허적 초상
Q31177407 ko 홍우경 초상
Q31177305 ko 최석정 초상 및 함
Q31177670 ko 이공기 호성공신교서 및 초상
Q31178167 ko 보은 법주사 복천암 신중도
Q31178170 ko 보은 법주사 복천암 삼세불도
Q31178185 ko 한천두 위성공신 교서 및 공신초상
Q31177546 ko 권상하 초상
Q31177536 ko 권욱 초상
Q31177533 ko 윤봉구 초상
None (c) ko 권섭 초상
None (c) ko 농암 영정 후사본 및 금서대
None (c) ko 정조필 국화도
None (c) ko 김재로 영정
None (c) ko 정우량 영정
None (c) ko 전농동 부군당 무신도
None (c) ko 당인동 부군당 무신도
Q4340318 cv Рембрандт офорчĕсем
None (c) fr Vert-Vert (Granet, 1818)
None (c) fr L'Œil cacodylate
None (c) fr Portrait de Clemenceau
None (c) fr Vieux couple de musiciens
None (c) fr Au Café, Café-concert
None (c) fr L'Enterrement
None (c) fr Coin de café-concert
None (c) fr Portrait de Victorine Meurent
None (c) fr Jeune femme couchée en costume espagnol
None (c) fr Le Chevalier errant (John Everett Millais)
None (c) fr Jésus insulté par les soldats
None (c) fr Stéphane Lemarchand (caricaturiste)
None (c) fr Duel (Répine)
Q10301711 zh 斗茶图
Q6819784 zh 宣和奉使高麗圖經
Q3208555 zh 前赤壁赋
Q10868975 zh 与但丁讨论神曲
Q10950386 zh 宫宴图
Q6731091 zh 职贡图 (萧绎)
Q7218087 zh 甲申十同年圖
Q10466330 zh 紫光閣功臣像
Q10948078 zh 宗周鐘
Q15895516 zh 阿房宫图
Q15902900 zh 博古葉子
Q11563873 zh 中日会议东三省事宜条约
Q17163960 zh 大駕鹵簿圖
Q18118472 zh 搜山图
Q24833836 zh 农民鞋
Q22079066 zh 洛神賦圖
Q24833093 zh 雍正版耕織圖
Q30942298 zh 前九年合戰繪卷
Q28415882 zh 住吉物語繪卷
Q30942297 zh 風流七小町・鸚鵡
Q28415887 zh 大橋安宅驟雨
Q30942319 zh 掛鐘美人圖
Q30943005 zh 徐顯卿宦跡圖
Q30944569 zh 琺瑯彩瓷孔雀圖碗
None (c) zh 青白瓷印花雙鳳紋碗
None (c) zh 宋至金 釉鷓鴣斑碗
None (c) zh 清 乾隆 哥釉八楞瓶
None (c) zh 北宋 汝窯 青瓷膽瓶
None (c) zh 唐三彩文官俑
None (c) zh 北宋汝窯青瓷蓮花式溫碗
Q7223116 br Kouronkerezed
Q20563388 br Yann ar Badezour e-tal ar feunteun
None (c) br Scacchi
None (c) br Cave canem (Gérôme)
Q12902522 la Vergilius Aeneidem Augusto et Octavia coram legens
Q12901848 la Roma antiqua: Agrippina cinera Germanici advehit
Q12901506 la Pictorum mulieres
Q19738914 la Cena familiae Mosse
Q12901055 la Milites in hospitia iuxta Lutetiam deducti
Q12898592 la Admissio apud Agrippam
Q12900968 la Mater pictoris ientaculum sumit
Q12900366 la Ientaculum in officina machinarum ferriviariarum
Q20552147 la Thomae Wolsei effigies (Sampson)
Q12899150 la Campus Panni Aurei (tabulae saeculi XVI)
Q19738877 la Calypso Telemachum et Mentorem in speluncam recipit
Q12900363 la Ientaculum (Wentzel)
Q11771550 pl Matka Boża Skalska
Q11771538 pl Matka Boża Katyńska
Q11771536 pl Matka Boża Jazłowiecka
Q7110774 pl Matka Boża z Covadonga
Q11771532 pl Matka Boska z Dzieciątkiem
Q11801525 pl Ołtarz Koronacji Marii
Q11795020 pl Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej
Q11795028 pl Obraz Matki Bożej Łaskawej-Różańcowej w Janowie Lubelskim
Q11771541 pl Matka Boża Loretańska w Głogówku
Q11771549 pl Matka Boża Skępska
Q16583363 pl Obraz Matki Boskiej Tuchowskiej
Q15402070 pl Obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego
Q16575499 pl Obraz Matki Bożej Pompejańskiej
Q26260595 pl Chrześcijańskie malarstwo nubijskie
Q28673127 pl Matka Boża Sierpecka
Q28673227 pl Matka Boża Harcerska
Q4223211 pl Klejmo
Q12074149 pl Obraz Matki Boskiej Zarwanickiej
Q41868101 pl Czołg (obraz Christophera R.W. Nevinsona)
Q41975024 pl Finis Poloniae 1831 (obraz Dietricha Montena)
None (c) pl Autoportret (obraz Mariana Jaroczyńskiego)
None (c) pl Nowy poczet władców Polski
None (c) pl Objawienia Boga Ojca
None (c) pl Wysunięte stanowisko, Noc
None (c) pl Utrata HMS Pathfinder, 5 września 1914
None (c) pl Ptactwo domowe (obraz Philiberta Léona Couturiera)
None (c) pl Ostatni granat ręczny
None (c) pl Start (obraz Laury Knight)
None (c) pl Zimowe kładzenie min w pobliżu Islandii
None (c) pl Uszkodzone czołgi opuszczane są do ładowni statku handlowego
None (c) pl Czas przekąski w fabryce
Q42172734 en Portrait of Paul Lemoyne
None (c) en Le Départ des poilus, août 1914
None (c) en Portrait of Napoleon III
None (c) en Manmodi caves
Q13042316 sq Lumturi Blloshmi
Q13046573 sq Sytki Brahimi
Q13044215 sq Piktura Pasbizantine
Q13044012 sq Pashk Përvathi
Q13043786 sq Ormira Lulani
Q13044007 sq Pas qitjes
Q16349948 sq Ndërruan kohët
Q16362684 sq Zëri i masës
Q13044731 sq Qenan Mesarea
Q13044404 sq Portret i bukuroshes Arvanitase
Q16361701 sq Vrana Konti me Trimat
Q16362242 sq Yzedin Shelegu
Q20575136 sq Hajrush Fazliu
Q13043289 sq Nagip Berisha
Q13047443 sq Vepra "Mbledhja e 81 Partive në Moskë, 1960"
Q13038508 sq Efthim Zengo
Q16360590 sq Kristo Jani Raci
Q16361523 sq Leonidha
Q16352266 sq Pikëllimi i netëve kosovare
Q16360705 sq Vahida Hasanagiq Nimanbegu
Q25567181 sq Afresket e Mborjes
Q20577573 sq Pano Kondo
Q31665492 sq Katrot
Q31666236 sq Oltsen Gripshi
Q31666269 sq Abaz Hado
Q31666392 sq Besim Tula
Q31666538 sq Abdullah Gjongecaj
Q31668830 sq Medi Belortaja
Q31669233 sq Zoi Shyti
Q31669365 sq Pandi Mele
Q31670363 sq Franko Dine
Q31670403 sq Zini Veshi
Q39488752 sq Gjon Durrsaku
None (c) sq Jean-Léon Gérome
None (c) sq Xhevdet Xhafa
None (c) sq Petro Kokushta
None (c) sq Çlirim Ceka
None (c) sq Dhimitër Theodhori
None (c) sq Isuf Sulovari
None (c) sq Guri Bulollari
None (c) sq Ramazan Memishi
None (c) sq Dhimitraq Trebicka
None (c) sq Alush Shima
None (c) sq Naxhi Bakalli
Q25636817 am የሰው ሰውነት አሳሳል መምሪያ
None (c) ca Retaule de Santa Maria de Cadaqués
Q16313732 ta புத்த குடைவரைச் சிற்பங்கள்
Q19805199 ta கருவூர்ப் புராணம்
Q31368147 ta இராமாயண தரிசன சித்திரக் கூடம்
None (c) nl La vie (Picasso)
Q30929873 pt Políptico da Capela do Salvador
Q30939166 pt Políptico do Mosteiro de Santa Cruz (Cristóvão de Figueiredo)
Q30931867 pt Políptico do Convento de Santiago de Palmela
Q30939247 pt São João em Patmos (Mestre da Lourinhã)
Q30932026 pt Tríptico de Santa Clara
Q30939274 pt Tríptico da Paixão de Cristo (Metsys)
Q30939290 pt Inferno (MNAA)
Q30932746 pt Políptico do Mestre dos Arcos
Q30933184 pt Políptico da Capela do Esporão
Q30933937 pt Políptico do Convento da Madre de Deus
Q30939532 pt Políptico da Santa Cruz (Barcelona)
Q30934196 pt Tríptico da Apresentação do Menino no Templo
Q30934207 pt A Dádiva de Kalmthout
Q30938379 pt Tríptico da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo
None (c) pt Virgem Maria e o Menino, com Santa Isabel, S. João Batista e Santa Catarina (Veronese)
None (c) pt Mulher Portuguesa (Delaunay)
None (c) pt A Adoração da Corte Celestial
None (c) pt As Virtudes e os Vícios (Giotto)
None (c) pt As Infantas de Portugal (Vieira Lusitano)
None (c) pt As Infantas de Portugal/Aranjuez (Vieira Lusitano)
None (c) pt Retrato de D. Lourenço José Brotas de Lencastre (Vieira Lusitano)
None (c) pt Histórias da fundação de Roma (Rubens)
None (c) pt Histórias da fundação de Roma (Tortebat)
None (c) pt A Coroação da Virgem (Enguerrand Quarton)
None (c) pt Feitiços de Medeia (Carracci)
None (c) pt Políptico da Charola do Convento de Cristo
None (c) de Tischplatte des Asymus Stedelin
None (c) de Portraitgemälde der Wilhelmine Enke von 1776
None (c) de Die Erziehung Jupiters durch die Nymphe Adraste
None (c) de Geisteskranker mit militärischem Größenwahn
None (c) de Sommernacht am Rhein
None (c) de The Phantom Hunter
None (c) hy Լևկիպպեի դուստրերի առևանգումը (կտավ)
Q3949459 it Santissimo Crocefisso del Miracolo
None (c) it Sposalizio mistico di santa Caterina d'Alessandria (Giovan Battista Moroni)
None (c) it Ultima cena (Giovan Battista Moroni)
None (c) it Ritratto di Bernardo Spini
None (c) it Madonna con il Bambino in gloria e i santi Caterina d'Alessandria e Girolamo
None (c) it Crocifisso (Giovanni da Gaeta)
None (c) it Ritratto di dama con ventaglio
None (c) it Polittico Sanseverino
None (c) it Madonna col Bambino, san Giovanni e l'angelo
None (c) it Digiuno di san Carlo Borromeo
None (c) it Madonna col Bambino tra i santi Caterina e Nicola
None (c) it Ritratto di Bartolomeo Colleoni
None (c) it Storie della vita di san Bruno
None (c) it La morte di Pilade Bronzetti a Castel Morrone

Some statistics:

Language code Language Count
az azərbaycanca 7
br brezhoneg 4
ca català 1
cv Чӑвашла 1
de Deutsch 6
en English 8
es español 16
fr français 13
hy Հայերեն 1
it italiano 14
ja 日本語 5
ko 한국어 241
la Latina 12
nl Nederlands 1
pl polski 31
pt português 26
ro română 1
ru русский 1
sq shqip 44
ta தமிழ் 3
uk українська 1
zh 中文 30
23 468