Template:Ru

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Русский:
Documentation icon Template documentation

Usage[edit]

  • {{ru|Russian translation}}
  • {{ru|1=Russian translation with links}}
  • {{ru|Russian translation|inline=yes}}

Result:

  • Русский: Russian translation
  • Русский: Russian translation with links
  • Русский: Russian translation


Verwendung[edit]

  • {{ru|русский Übersetzung}}
  • {{ru|русский Übersetzung|inline=yes}}
Resultat:
Русский: русский Übersetzung
oder
Русский: русский Übersetzung
.

Template:Internationalization template doc/es
Template:Internationalization template doc/eo

Utilisation[edit]

  • {{ru|Version русский}}
  • {{ru|Version русский|inline=oui}}
Résultat :
Русский: Version русский
or
Русский: Version русский
.

Gebruik[edit]

Op een aparte regel {{ru|versie in de taal русский}} of binnen een regel {{ru|versie in de taal русский|inline=y}}.

Resultaat: Op een aparte regel
Русский: versie in de taal русский
of binnen een regel
Русский: versie in de taal русский
.