Genghis Khan (Q720)

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
founder and first khan of the Mongol Empire
 • Jenghis Khan
 • Chengiz Khan
 • Yuan Taizu
 • Jenghiz Khan
 • Chinggis Khan
 • Tiemuzhen
 • Temujin
 • Temuchin
 • Chengjisihan
 • Chingiz Khan
 • Chingiz Khaan
 • Borjigin Temüjin
 • Tai Zu
Language Label Description Also known as
English
Genghis Khan
founder and first khan of the Mongol Empire
 • Jenghis Khan
 • Chengiz Khan
 • Yuan Taizu
 • Jenghiz Khan
 • Chinggis Khan
 • Tiemuzhen
 • Temujin
 • Temuchin
 • Chengjisihan
 • Chingiz Khan
 • Chingiz Khaan
 • Borjigin Temüjin
 • Tai Zu

Statements

ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ (unsupported language)
0 references
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ (unsupported language)
0 references
0 references
ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ (unsupported language)
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
Genghis Khan
0 references
Genghis Khan
0 references

Identifiers

0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
成吉思汗, 1162-12270825
Chengjisehan, 1162-12270825
Chengjisihan, 1162-12270825
Tiemuzhen, 1162-12270825
Yuantaizu, 1162-12270825
元太祖, 1162-12270825
成吉思可汗, 1162-12270825
成吉思皇帝, 1162-12270825
奇渥溫氏, 1162-12270825
法天啟運聖武皇帝, 1162-12270825
聖武皇帝, 1162-12270825
鐵木真, 1162-12270825
(元) 成吉思汗
0 references
0 references
0 references
1 reference
Genghis Khan MBTI Personality Type: ENTJ (English)
14 July 2022
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
1 reference
Temüjin Genghis Khan (est. 1162 - certain 25 Aug 1227)
5 August 2021