Mao Zedong (Q5816)

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
1st Chairman of the Chinese Communist Party and founder of the People's Republic of China (1893–1976)
 • Mao Tse-tung
 • Mao Ze Dong
 • Maozedong
 • Tse Toung Mao
 • Mau Tzerdong
 • Máo Zédōng
 • Mau Zeh-ton
 • Máu Zéh-ton
 • Mô Chhe̍t-tûng
 • Mo Chhet-tung
 • Mao² Tsê²-tung¹
 • Mou Zaak-dung
 • Mo Tek-tong
 • Mô͘ Te̍k-tong
 • Moo Tik-tang
 • Môo Ti̍k-tang
 • Rùnzhī
 • Jun-chih
 • Jeon-zi
 • Máo Zhǔxí
 • Mao
 • Chairman Mao
 • Mau Zerdong
 • Mao Zédong
 • Mouh Jaahk-dung
 • Lun-chi
 • Mao Runzhi
 • Mao Jun-chih
 • Máo Rùnzhī
 • Chairman Mao Zedong
Language Label Description Also known as
English
Mao Zedong
1st Chairman of the Chinese Communist Party and founder of the People's Republic of China (1893–1976)
 • Mao Tse-tung
 • Mao Ze Dong
 • Maozedong
 • Tse Toung Mao
 • Mau Tzerdong
 • Máo Zédōng
 • Mau Zeh-ton
 • Máu Zéh-ton
 • Mô Chhe̍t-tûng
 • Mo Chhet-tung
 • Mao² Tsê²-tung¹
 • Mou Zaak-dung
 • Mo Tek-tong
 • Mô͘ Te̍k-tong
 • Moo Tik-tang
 • Môo Ti̍k-tang
 • Rùnzhī
 • Jun-chih
 • Jeon-zi
 • Máo Zhǔxí
 • Mao
 • Chairman Mao
 • Mau Zerdong
 • Mao Zédong
 • Mouh Jaahk-dung
 • Lun-chi
 • Mao Runzhi
 • Mao Jun-chih
 • Máo Rùnzhī
 • Chairman Mao Zedong

Statements

26 December 1893Gregorian
31 December 1911Gregorian
0 references
1 January 1912Gregorian
30 September 1949
0 references
7 November 1931
22 September 1937
0 references
1 October 1949
9 September 1976
0 references
毛澤東 (Traditional Chinese)
0 references
毛泽东 (Simplified Chinese)
0 references
毛澤東 (Chinese)
0 references
0 references
9 September 1976
15 references
0 references
0 references
1908
11 February 1910Gregorian
1 reference
Dramatis Personae
635
1 reference
Dramatis Personae
635
1 reference
Dramatis Personae
635
20 November 1938
9 September 1976
0 references
10
0 references
0 references
0 references
0 references
180 centimetre
0 references
Mao Zedong
0 references
Mao Zedong
0 references

Identifiers

0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
931,112
7 March 2023
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
28 September 2020
Mao Zedong
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
11175434-n
0 references
0 references
0 references
0 references
0 references
澤東 Zedong, Tse-Tung 毛 aka Mao (26 Dec 1893 - certain 9 Sep 1976)
0 references