જગ્ગી વાસુદેવ (Q793985)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય આધ્યાત્મિક ગુરૂ
 • સદગુરુ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જગ્ગી વાસુદેવ
ભારતીય આધ્યાત્મિક ગુરૂ
 • સદગુરુ
અંગ્રેજી
Jaggi Vasudev
Yogi, mystic, visionary and humanitarian
 • Sadhguru

વિધાનો

Jaggi Vasudev.jpg
૧,૫૪૧ × ૨,૨૯૧; ૧,૦૦૭ KB
૦ સંદર્ભ
૩ સપ્ટેમ્બર 1957
૧ સંદર્ભ
Jaggi Vasudev
૦ સંદર્ભ

Identifiers

CANTIC-IDઅંગ્રેજી
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Goodreads author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
LNB IDઅંગ્રેજી
Amazon author pageઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો