પ્રેમાનંદ krushnaram bhatt (Q7240216)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતી કવિ
 • પ્રેમાનંદ ભટ્
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પ્રેમાનંદ krushnaram bhatt
ગુજરાતી કવિ
 • પ્રેમાનંદ ભટ્
અંગ્રેજી
Premanand Bhatt
Indian Gujarati poet
 • Premanand

વિધાનો

Identifiers

૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો