સિલ્વેસ્ટર સ્ટેલોન (Q40026)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
અમેરીકન અભિનેતા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સિલ્વેસ્ટર સ્ટેલોન
અમેરીકન અભિનેતા
  અંગ્રેજી
  Sylvester Stallone
  American actor, screenwriter, and film director
  • Sylvester Gardenzio Stallone
  • Sly Stallone
  • Stallone
  • Sly
  • Michael Sylvester Gardenzio Stallone

  વિધાનો

  Sylvester Stallone 2012.jpg
  ૫૦૯ × ૭૨૦; ૮૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Sylvester Stallone (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Michael Sylvester Gardenzio Stallone (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Sylvesterઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Michaelઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Stalloneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૬ જુલાઇ 1946
  Frank Stallone, Sr.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jackie Stalloneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Frank Stalloneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jennifer Flavinઅંગ્રેજી
  place of marriageઅંગ્રેજી
  The Dorchesterઅંગ્રેજી
  Brigitte Nielsenઅંગ્રેજી
  ૧૫ ડિસેમ્બર 1985
  ૧૩ જુલાઇ 1987
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Sasha Czackઅંગ્રેજી
  Angie Everhartઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sage Stalloneઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Sage Stalloneઅંગ્રેજી
  Seargeoh Stalloneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sistine Rose Stalloneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sophia Rose Stalloneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Scarlet Rose Stalloneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Officier des Arts et des Lettres‎અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Golden Globe Awardઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Saturn Awardઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  César Awardઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  Academy Award for Best Actorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Rockyઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  49th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Creedઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  88th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Rockyઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  49th Academy Awardsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1971
  ૧ સંદર્ભ
  Republican Partyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christian Churchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SignatureSylvesterStallone-FirmaSly.jpg
  ૩૦૫ × ૧૦૨; ૧૪ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Sylvester Stallone filmographyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Sylvester Stallone filmographyઅંગ્રેજી
  ૧૭૭.૮ centimetre
  ૦ સંદર્ભ
  Sylvester Stallone
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Lentapediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Сталлоне, Сильвестр (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  number of subscribersઅંગ્રેજી
  ૨૮,૦૩,૮૫૯
  ૨ સંદર્ભો
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KINENOTE person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artnet artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IBHOF boxer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MYmovies actor IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  cinematografo name or company IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FilmTv.it person IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Movieplayer person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Metacritic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Filmweb.pl IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prisma IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Synchronkartei actor-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TV Guide person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Numbers person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BFI Films, TV and people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BFI Filmography person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Letterboxd actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  C-SPAN person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો