રાજા રવિ વર્મા (Q333453)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ચિત્રકાર
 • રવિવર્મા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રાજા રવિ વર્મા
ચિત્રકાર
 • રવિવર્મા
અંગ્રેજી
Raja Ravi Varma
Indian painter
 • Iravivarmā
 • Ravi Varma

વિધાનો

Ravivarma1b.jpg
૨૮૭ × ૩૮૭; ૬૯ KB
૦ સંદર્ભ
Raviઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Malayaliઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Raja Ravi Varma signature.png
૨૯૦ × ૧૦૦; ૧૪ KB
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Art UK artist IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Ravi Varma (Raja)
number of worksઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Ravi Varma (Raja), 1848–1906 (અંગ્રેજી)
૩૦ જાન્યુઆરી 2017
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Christie's creator IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Invaluable.com person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Artnet artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Artsy artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNB person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiArt IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
MutualArt artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો