હાજી મોહમ્મદ અલારખા શિવજી (Q2777162)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કચ્છમાં જન્મેલા અને મુંબઈના રહેવાસી એવા એક ગુજરાતી પત્રકાર
 • હાજી અલારખિયા
 • હાજી મોહમ્મદ શિવજી
 • હાજી મહમદ શીવજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હાજી મોહમ્મદ અલારખા શિવજી
કચ્છમાં જન્મેલા અને મુંબઈના રહેવાસી એવા એક ગુજરાતી પત્રકાર
 • હાજી અલારખિયા
 • હાજી મોહમ્મદ શિવજી
 • હાજી મહમદ શીવજી
અંગ્રેજી
Haji Mohammed Allarakha Shivji
Gujarati literary journalist and author
 • Haji Mohmad Shivji

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
Haji Mohammed Allarakha Shivji.jpg
૭૯૩ × ૧,૦૪૮; ૩૬૫ KB
૦ સંદર્ભ
૧૩ ડિસેમ્બર 1878Gregorian
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૨૧ જાન્યુઆરી 1921Gregorian
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ

Identifiers

 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો