પ્રો. કસ્તૂરી લક્ષ્મી નૃસિંહમ (Q2765012)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian scientistઅંગ્રેજી
 • પ્રો. કસ્તૂરી લક્ષ્મી ન્રુસિંહમ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પ્રો. કસ્તૂરી લક્ષ્મી નૃસિંહમ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • પ્રો. કસ્તૂરી લક્ષ્મી ન્રુસિંહમ
અંગ્રેજી
Prof. Kasturi Laxmi Nrusiham
Indian scientist

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ProfNarasimham.jpg
  ૫૦૦ × ૫૯૪; ૮૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો