દોડવીર મિલખા સિંઘ (Q269014)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian track and field athleteઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
દોડવીર મિલખા સિંઘ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Milkha Singh
  Indian track and field athlete
  • The Flying Sikh

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Milkhaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Singhઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૮ ઓક્ટોબર 1935
  ૧ સંદર્ભ
  Nirmal Kaurઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  athletics competitorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nicknameઅંગ્રેજી
  Flying Sikh (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Padma Shri in sportsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sikhismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  massઅંગ્રેજી
  ૬૬ kilogram
  ૧ સંદર્ભ
  athleticsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1962 Asian Gamesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1958 Asian Gamesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1964 Summer Olympicsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1960 Summer Olympicsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1956 Summer Olympicsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૭૨ centimetre
  ૧ સંદર્ભ
  Milkha Singh
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ૧ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IAAF athlete IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ