રોબર્ટ નોર્ટન નોયસી (Q241735)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American businessman and engineerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રોબર્ટ નોર્ટન નોયસી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Robert Noyce
  American businessman and engineer
  • Robert Norton Noyce
  • Robert N. Noyce

  વિધાનો

  traitorous eightઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Robert Noyce with Motherboard 1959.png
  ૬૪૦ × ૩૬૦; ૧૭૯ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Noyceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૨ ડિસેમ્બર 1927Gregorian
  ૩ સંદર્ભો
  Burlingtonઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૩ જૂન 1990
  ૩ સંદર્ભો
  Ralph Brewster Noyceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Harriet May Nortonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Ann Schmeltz Bowersઅંગ્રેજી
  ૨૭ નવેમ્બર 1974
  ૩ જૂન 1990
  ૦ સંદર્ભ
  William B. Noyceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pendred Noyceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Priscilla Noyceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Margaret Noyceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  engineerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  computer scientistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fairchild Semiconductorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  traitorous eightઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phi Beta Kappa Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  NNDBઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  award rationaleઅંગ્રેજી
  For his inventions in the field of semiconductor integrated circuits (અંગ્રેજી)
  Stuart Ballantine Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  John Fritz Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Charles Stark Draper Prizeઅંગ્રેજી
  award rationaleઅંગ્રેજી
  for the independent development of the monolithic integrated circuit (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Harold Pender Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IEEE Medal of Honorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Faraday Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IRI Achievement Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Robert Noyce
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  National Inventors Hall of Fame IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  Physics History Network IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો