શિવાજી (Q239505)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક
 • છત્રપતિ શિવાજીsatr
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
શિવાજી
મરાઠા સામ્રાજ્યના સ્થાપક
 • છત્રપતિ શિવાજીsatr
અંગ્રેજી
Shivaji
founder of Maratha Empire
 • Chhatrapati Shivaji Maharaj
 • Shivaji Bhosle
 • Chhatrapati Shivaji
 • Shivaji Raje Bhosle
 • Shivba
 • Shivrai

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
Sambhaji Shahaji Bhosaleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Soyarabaiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Putalabaiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Sakavaarbaiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Chhatrapati Sambhaji Maharajઅંગ્રેજી
૧૪ મે 1657Julian
Maharani Saibaiઅંગ્રેજી
૧૧ માર્ચ 1689Julian
૦ સંદર્ભ
Rajaram Iઅંગ્રેજી
૨૪ ફેબ્રુઆરી 1670Julian
Soyarabaiઅંગ્રેજી
૩ માર્ચ 1700Julian
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
Rajaram Iઅંગ્રેજી
familyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૬ જૂન 1674Julian
૩ એપ્રિલ 1680Julian
૧ સંદર્ભ
coronationઅંગ્રેજી
૬ જૂન 1674Julian
૦ સંદર્ભ
Category:Shivajiઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
CERL IDઅંગ્રેજી
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
People Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Quoraઅંગ્રેજી
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો