ચુનીલાલ વૈદ્ય (Q18818626)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતના ગાંધીવાદી નેતા અને ચળવળકાર
 • ચુનીકાકા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ચુનીલાલ વૈદ્ય
ગુજરાતના ગાંધીવાદી નેતા અને ચળવળકાર
 • ચુનીકાકા
અંગ્રેજી
Chunilal Vaidya
activist and Gandhian from Gujarat, India

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૨ સપ્ટેમ્બર 1918Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૯ ડિસેમ્બર 2014
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો