નિરદ સી. ચૌધુરી (Q982828)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian Bengali−English writer and man of lettersઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નિરદ સી. ચૌધુરી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Nirad C. Chaudhuri
  Indian Bengali−English writer and man of letters
  • Balahak Nandi
  • Sonibarer Cithi
  • Outsider
  • Now

  વિધાનો

  নীরদচন্দ্র চৌধুরী (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  Bengalઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  centenarianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Surendranath Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Scottish Church Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Scholar Extraordinaryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  commemorative plaque imageઅંગ્રેજી
  Chaudhuri blue plaque, Oxford.JPG
  ૪,૨૮૮ × ૩,૨૧૬; ૪.૧૭ MB
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Banglapedia (English version) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી