મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે (Q982481)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian scholar, social reformer and authorઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Mahadev Govind Ranade
  Indian scholar, social reformer and author

   વિધાનો

   MahadevGovindRanade.jpg
   ૧,૬૩૮ × ૨,૧૬૭; ૯૧૭ KB
   કોઇ કિંમત નથી
   ૦ સંદર્ભ
   judgeઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   judgeઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી