અમિતાભ બચ્ચન (Q9570)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian actorઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અમિતાભ બચ્ચન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Amitabh Bachchan
  Indian actor
  • Big B

  વિધાનો

  Amitabh.jpg
  ૫૮૫ × ૮૧૪; ૧૦૦ KB
  Bachchan in 2015 (અંગ્રેજી)
  2015 में बच्चन (હિન્દી)
  अमिताभ बच्चन (હિન્દી)
  ૦ સંદર્ભ
  Amitabhઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bachchanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૧ ઓક્ટોબર 1942
  ૨ સંદર્ભો
  ૦ સંદર્ભ
  Panama Papersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Paradise Papersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧.૮૮ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Amitabh Bachchan filmographyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Amitabh Bachchan filmographyઅંગ્રેજી
  net worth estimateઅંગ્રેજી
  ૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ United States dollar
  Amitabh Bachchan
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  number of subscribersઅંગ્રેજી
  ૩,૪૩,૫૧,૪૯૧
  ૨ સંદર્ભો
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  People Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો