આમિર ખાન (Q9557)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian film actor, director, and producer of Hindi Cinemaઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આમિર ખાન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Aamir Khan
  Indian film actor, director, and producer of Hindi Cinema
  • Aamir Hussain Khan

  વિધાનો

  AamirKhan.jpg
  ૪૦૮ × ૪૩૫; ૩૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Aamir Khan (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Aamirઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tahir Hussainઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Faisal Khanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nikhat Khanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ira Khanઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Ira Khanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Filmfare Award for Best Directorઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  Taare Zameen Parઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bombay Scottish Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1973
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Aamir Khan filmographyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Aamir Khan filmographyઅંગ્રેજી
  Aamir Khan
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  elCinema person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  People Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Douban movie celebrity IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો